:

Lillienberg nr 1431

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Lillienberg nr 1431

Adlad 1705-01-21, introducerad 1719. Adlad och adopterade 1756. Introducerad 1756

Ätten, som immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 100 bland adelsmän, har gemensamt ursprung med adliga ätterna Anckarfelt, och Dreffling.

TAB 1

Daniel Johansson Drelfling, (son av Johan Knutsson Dreffling, se adliga ätten Anckarfelt, tab 2), till Brunseryd i Marbäcks socken, Jönköpings län. Borgmästare i Eksjö. Kronofogde i Norra och Södra Vedbo härader i Småland. Död 1683-11-22. Han fick testamente av överste Christer Lillieberg (se adliga ätten nr 726), vadan hans söner och avkomlingar vid adlandet antogo namnet Lillienberg. Gift 1664-06-26 Grimstorp med Maria Flint, död 1725-03-17, dotter av överstelöjtnanten Lars Nilsson Flint och hans 1:a hustru Anna Johansdotter samt syster till salpetersjuderiöverinspektoren Nils Flint, adlad Flintsten.

Barn:

 • Johan Dreffling, född 1665. Landssekreterare. Död 1701. Se Tab. 5
 • Erik Magnus Dreffling, adlad Lillienberg, född 1673, död 1752. Se Tab. 2.
 • Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, född 1675, död 1723. Se Tab. 3.

TAB 2

Erik Magnus Dreffling, adlad Lillienberg, (son av Daniel Johansson Dreffling, tab 1), till Brunseryd samt Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län, Ågerup i Norra Rörums socken, Malmöhus län och Snälleröd i Färingtofta socken, Kristianstads län. Född 1673-10-18 på Brunseryd. Student i Lund 1690 (Sön.). Auskultant i Göta hovrätt 1697. Vice fiskal i Göta hovrätt 1698-06-30. Häradshövding i Kalmar (At (L.).) 1704-02-25. Adlad 1705-01-22 i jämte yngre brodern Daniel (introducerad 1719 under nr 1431). Häradshövding i Frosta och Färs härader i Skåne (At (L.).) 1712-07-15 och i Ljunits, Herrestads och Färs härader 1718-10-11. Assessors karaktär. Lagmans avsked 1751-12-09. Död 1752-02-26 på Ågerup och slöt själv sin adliga ättegren samt begraven 1752-08-07. Han gjorde Ågerup, Stensnäs och Brunseryd till fideikommiss för ätten samt lät pryda och förgylla predikstolen i Marhäcks kyrka. Gift 1704-05-05 på Snälleröd med Sara Petre i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1683-01-30 med sjötullsinspektoren Anders Westerheim, adlad Westersköld, född 1656, död 1701), född 1665, död 1750-10-12 på Snälleröd och begraven i Färingtofta kyrka, dotter av stadsnotarien och extra ordinarie rådmannen i Stockholm, Alexander Petre och Sara Andersdotter Casten, som förut varit gift med handelsmannen Donat Feit (stamfader för adlad ätterna Ehrensparre, och Adlerstolpe).

Barn:

 • Anders, född 1705-02-20 på Snälleröd. Student i Lund 1715-10-20. Auskultant i Göta hovrätt, häradshövding efter sin fader i Frosta och Pärs härader 1731-01-30. Kammarherre (SAB.) 1742-04-05. Död ogift 1743-01-15 i Stockholm. 'Han blev 1727 under en utrikes resa brutalt häktad i Preussen. Inrättade genom testamente ett stipendium vid akademien i Lund'.

TAB 3

Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, (son av Daniel Johansson Dreffling, tab 1), till Toftnäs och Häringe, båda i Bolmsö socken, Jönköpings län, Bolmstad i Angelstads socken, Kronobergs län, Oshult i Pjätteryds socken, Kronobergs län, Anneberg i Bredaryds socken, Jönköpings län, Isberga och Sännås, båda i Villstads socken, Jönköpings län, Hjälmaryd i Torskinge socken, Jönköpings län och Ölmestad med dess bruk i Ölmestads socken, Jönköpings län m. m. Född 1675-12-06 på Brunseryd i Marbäcks socken, Jönköpings län. Kronofogde i Västbo härad 1698-04-15. Häradshövding i Östbo, Vestbo och Sunnerbo härader i samma provins 1702-12-24. Adlad 1705-01-21 jämte brodern Erik Magnus (introducerad 1719 under nr 1431). Assessors n. h. o. v. 1722-09-21. Död 1723-04-24 på Tofthäs och begraven 1723-05-10 i Bolmsö kyrka, till vilken han skänkt en mässhake och en ljuskrona. Gift 1:o 1702-06-24 med Christina Juliana Berghman, född 1679-01-05. Död i barnsäng 1703-05-18 på Hjälmaryd och begraven 1703-05-29, dotter av häradshövdingen Hans Bergman, adlad Berghman, och Maria Lindegren. Gift 2:o 1706-09-11 Christina Margareta Stiernelou, född 1687, död 1767-10-13 på Toftnäs, dotter av lagmannen Anders Daniel Wessman, adlad Stiernklo, och hans 2:a fru Anna Christina Du Rées.

Barn:

 • 1. Christina Juliana, född 1703-05-18 på Fyllerydsnäs i Torskinge socken, död 1727-11-01. Gift 1722-08-07 i Bolmsö socken med assessorn Fredrik Ferdinand Flach, i hans 1:a gifte, född 1692, död 1745.
 • 2. Maria Elisabet, född 1707-08-14 Eskilstorp och begraven 1738-04-05. Gift 1724-09-17 på Toftenäs med översten Carl Ridderborg, i hans 1:a gifte, född 1689, död 1754.
 • 2. Dorotea Charlotta, född 1709-05-27 på Eskilstorp. Död 1737 973. Gift 1726-09-16 med generallöjtnanten Henrik Johan Aminoff, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1758.
 • 2. Anders Daniel (Stiernclou-Lillienberg), adopterad friherre (Stiernklo-) Lillienberg, född 1711, död 1777. Se friherrliga ätten Lillienberg, tab 1.
 • 2. Johan Georg, friherre och greve Lillienberg, född 1713, död 1798. Se grevliga ätten Lillienberg.
 • 2. Carl Fredrik, född 1714. Generalmajor. Död 1769. Se Tab. 4
 • 2. Amalia Ulrika, född 1716-06-06 på Toftnäs, död 1808-05-21 på Os bruk i Gällaryds socken, Jönköpings län, moder till 6 barn, 16 barnbarn och 15 barnbarns barn. Gift 1738-04-28 på Toftnäs med hovjägmästaren Lars Johan Silfversparre, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1754.
 • 2. Regina Christina, född 1718-02-02 på Toftnäs, död 1779-01-19 på Hjälmaryd och begraven 1779-02-11 i Dannäs kyrka, Jönköpings län. Gift 1744-02-26 på Toftnäs med majoren, friherre Erik Sparre, född 1718, död 1766.
 • 2. Erik Gustaf (friherre Lillienberg), född 1719-05-21 på Toftnäs. Student i Lund. Volontär vid livgardet 1734. Rustmästare vid livgardet 1735. Sergeant 1737-05-23. Gick 1739 i fransk tjänst. Kapten á la suite vid brigadieren Appelgrens regemente (Royal Suédois) 1740-09-30. Fänrik vid svenska livgardet 1741-08-07. Löjtnant vid svenska livgardet 1745-04-04. Adjutant hos maréchal de camp comte de Saxe i Frankrike 1745. Kapten en pied vid regementet Royal Suédois 1746. RSO 1748-09-26. Överste i franska armén 1749-02-17. Kapten vid svenska livgardet 1749-10-24. Överstes fullm. 1756-11-05 med tur från 1749-02-17. Avsked ur franska tjänsten 1749. Överste för Kalmar regemente 1757-06-20. Generalmajor 1769-07-04 med tur från 1760-07-28. Friherre 1766-11-06 jämte brodern Johan Georg (men dog före introduktionen). KmstkSO 1766-11-24. Generallöjtnant 1769-04-25. Död ogift 1770-07-22 på överstebostället Kronobäck i Kalmar län samt begraven 1770-08-09 i Mönsterås kyrka och sedan förd till Lillienbergska familjegraven i Norra Rörums kyrka Malmöhus län. 'Han var en käck officer och deltog med tapperhet i franska arméns fälttåg ävensom i kriget i Pommern, varunder han efter ihärdigt motstånd måste giva sig fången vid Demmin. Blev under fångenskapen förkunnad arrest, såsom repressalier för den i S:t Petersburg fångna preussiska översten, greve Hård. Visade mycken ömhet för sina fångna landsmän, dem han understödde med ansenliga penningsummor. Stod i mycken nåd hos konung Adolf Fredrik och var av sitt regemente högligen älskad.'
 • 2. Anna Eleonora, född 1720-09-17 på Toftnäs, död 1810-06-09 Vallerstad. Gift 1760-11-12 på Toftnäs med sin kusins son, lagmannen David Lillienberg, adlad och adopterad friherre Lillienberg, nr 273, född 1727. Död 1787.
 • 2. Beata Louisa, född 1721-10-17 på Toftnäs, död ogift 1808-12-14 på Toftnäs.

TAB 4

Carl Fredrik, (son av Daniel Dreffling, adlad Lillienberg, tab 3), till Håringe i Bolmsö socken, Jönköpings län. Född 1714-10-21 Toftnäs Volontär vid överste Bousquets regemente 1727. Rustmästare vid överste Bouswuets regemente 1730-02-28. Furir 1731-04-28. Fänrik 1732-09-24. Löjtnant 1739-04-10. Kapten vid Hälsinge regemente 1742-06-24. Major vid Hälsinge regemente 1744-12-19. RSO 1749-01-13. Överstelöjtnant 1750-03-22. Överste i armén 1760-04-22. Överste för ett värvat regemente i Pommern 1765-08-06. Avsked 1765-12-13 generalmajors karaktär 1766-01-24. Död 1769-03-16 på Håringe och begraven 1769-03-31. Bevistade finska kriget 1742 och anfallet vid Ravijoki, där han förde avantgardet samt bevistade pommerska kriget 1757–1762. Gift 1747-07-30 Vallerstad med Ulrika Eleonora Bonde i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1739-04-11 på Herrestad i Kärda socken med ryttmästaren Daniel Dreffling, tab 5), född 1719-05-05 Fituna, död 1790-11-25 på Håringe, dotter av översten Carl Henrik Bonde, och friherrinnan Ulrika Maria Siöblad.

Barn:

 • Carl Henrik, adopterad friherre Lillienberg, född 1748, död 1778. Se friherrliga ätten Lillienberg, tab 2.

TAB 5

Johan Dreffling, (son av Daniel Johansson Dreffling, tab 1), till Vallerstad i Kärda socken, Jönköpings län. Död 1665-07-20 Brunseryd. Student i Uppsala 1680-05-05 och i Lund 1682-11-30. Kronofogde i Västbo härad 1688-08-13. Landssekreterare i Jönköpings län 1698-09-14. Död 1701-08-13 på Mölna i Byarums socken, Jönköpings län 'Han anhöll 1700 hos konung Carl XII att bliva naturaliserad svensk adelsman såsom varande av utländsk adlig härkomst, vilken ansökning remitterades till riddarhusföreståndarens skärskådande, men dog innan målet hann bli avgjort, varigenom hans då omyndiga son ej kom att bliva intagen i farbrödernas adelsbrev av år 1705. Gift 1692-04-14 med Anna Drysenia i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1677-01-30 i Hults socken, Jönköpings län med häradshövdingen Samuel Fougman), död 1704-05-29 på Mölna, dotter av assessorn i Göta hovrätt, häradshövdingen i Östra och Norrvidinge härader, jur. utrednings doktor Ericus Petri Drysenius.

Barn:

 • Daniel Dreffling, till Vallerstad. Född i Vallerstad 1694-08-29. Volontär vid livregementet 1715-05-15. Korpral vid livregementet 1716-02-16. Kvartermästare 1716-11-00. Ordonnans vid livregementet 1719-09-01. Avsked 1721. Död 1741-03-26. Han bevistade 1718 års fälttåg i Norge och deltog året därpå i drabbningen mot ryssarna vid Baggensstäket. Gift 1:o 1722-12-20 i Svedvi socken, Västmanlands län med Anna Maria Belke, född 1702, död 1723-11-29 i Kärda söregård i Kärda socken, dotter av ägaren av Hallstahammars bruk i Svedvi socken David Betke och hans 1:a hustru Agneta Landholt. Gift 2:o 1725-04-06 i Växjö med Hedvig Losköld, född 1707-12-13. Död 1736-02-13 på Vallerstad, dotter av assessorn Erik Losköld, och Christina Gezelia. Gift 3:o 1739-04-11 Herrestad med sin förste mans kusin, generalmajoren Carl Fredrik Lillienberg, tab 4), född 1719-05-05 på Fituna, död 1790-11-25 på Håringe, dotter av översten Carl Henrik Bonde, och friherrinnan Ulrika Maria Siöblad. Barnen kallade sig redan före adlandet Lillienberg.

Barn:

 • 2. David Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg samt adopterad friherre Lillienberg, född 1727, död 1787. Se friherrliga ätten Lillienberg, tab 3.
 • 2. Fredrik Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg, samt adopterad friherre Lillienberg, född 1729, död 1787 Se friherrliga ätten Lillienberg, tab 4.
 • 2. Johan Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg, född 1733, död 1806. Se Tab. 6.

TAB 6

Johan Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg, (son av Daniel Dreffling, tab 5), till Vallerstad i Kärda socken, Jönköpings län. Död i Vallerstad 1733-04-17. Volontär vid Jönköpings regemente 1751-05-06. Kadett vid artilleriet 1753-05-09. Sergeant vid Nylands regemente 1756-02-13. Adlad 1756 jämte sina äldre bröder och adopterade på sina fränders adlade namn och nummer. Sergeant vid kronprinsens regemente 1757-07-06. Stabsfänrik vid kronprinsens regementet 1757-11-04. Löjtnant 1766-12-19. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1771-12-04. Kapten i armén 1775-06-22. Stabskapten vid Björneborgs regemente 1777-10-22. Major vid Björneborgs regementet 1787-06-30. RSO 1789-07-21. Överstelöjtnant i armén 1789-08-19. Avsked 1793-10-02. Innehade Vallerstads fideikommiss. Död 1806-03-11. 'Han blev 1790-06-09 i krigskollegium dömd att arkebuseras för det han underskrivit Anjalaförbundet, men fick tillgift med åtvarning. Erhöll 100 rdrs pension av överstelöjtnanten Carl Didr. Svedenheims testamentsmedel. Gift 1763 med Maria Lindberg, född 1743. Död 1802-10-19 Vilhelmsdal

Barn:

 • Johan, född 1763-08-31. Volontär vid Björneborgs regemente. Död 1782-05-23.
 • Ulrika, född 1767-05-12.
 • Daniel (Stiernclou-Lillienberg), född 1772. Ryttmästare. Död 1853. Se Tab. 7.
 • David, född 1774-03-23 död 1774-04-02.
 • Fredrik, född 1775-03-27. Volontär vid Björneborgs regemente 1782-03-16. Fänrik vid Björneborgs regementet 1785-09-27. Löjtnant i armén 1790-08-23 och vid regementet 1804-12-20. Kaptens avsked 1812-02-14. Immatrikulerad på riddarhuset Finland 1818-02-05 under nr 100 bland adelsmän. Död 1846-04-14 i Raumo. Han var under finska kriget 1788–1790 med vid Porrassalmi och Laitasilta och blev vid Porrassalmi blesserad. Sårades även vid Stralsund den 1807-08-08 under pommerska kriget. Gift 1816-12-10 Lantis ), dotter av hovkvartermästaren Samuel Jerlström, och hans 2:a fru Christina Johanna Åberg.
 • Hedvig, född tvilling 1776-04-30, död ogift 1832-08-21 i Åbo.
 • Lovisa, född tvilling 1776-04-30, död 1834. Gift med kornetten vid adelsfanan Carl Christoffer Bange, född 1768-03-21, död 1806-11-07.
 • Anna Eleonora, född 1780-07-10, död ogift 1858-01-17 i Kumo socken, i Finland.
 • Johan Erik, född 1787-03-27, död 1787-11-02.

TAB 7

Daniel Stiernclou-Lillienberg, (son av Johan Lillienberg, adlad och adopterade Lillienberg, tab 6), till fideikommissegendomen Vallerstad i Kärda socken, som hon utbytte mot Schedingsnäs i Forsheda socken, (båda i Jönköpings län). Född 1772-11-08 Sundholm Auskultant i Göta hovrätt 1791-02-00. Vice auditör. Auditörs karaktär 1794-02-24. Livdrabant 1798-10-28. Löjtnant i armén 1799-04-24. Löjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1806-09-05. Ryttmästares avsked 1810-05-28. Död 1853-09-20 på Schedingsnäs. Han blev 1848-02-28 såsom huvudman för ätten berättigad 1751-12-12 att kalla sig Stiernclou-Lillienberg. Gift 1807-11-01 i Norra Vi kyrka, Östergötlands län med sin faders sysslings sondotter, stiftsjungfrun Eva Catharina Ridderborg, född 1786-08-23, död 1840-06-02 på Schedingsnäs, dotter av majoren Carl Fredrik Ridderborg, och Hedvig Ulrika Hvitfelt.

Barn:

 • Anna Brita Lovisa, född 1808-08-01, död 1881-07-28 Fylleryd
 • Eva Ulrika Carolina, född 1810-10-11 på Vallerstad, död 1873-06-15 i Värnamo. Gift 1835-10-11 med underlöjtnanten vid Svea artilleriregemente Frans Georg Vilhelm Hartman, född 1805-07-13 i Stockholm, död 1872 i Värnamo.Hedvig Fredrika, född 1812-03-11 på Vallerstad, död 1889-05-08 i Gränna. Gift 1843-08-21 på Schedingsnäs med majoren Adam Fredrik Grönhagen, död 1802, död 1873.
 • David Fredrik Georg, född 1813-10-13 på Vallerstad. Sergeant vid Kronobergs regemente 1830-06-20. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1831-10-22. Löjtnant 1844-07-05. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1849-06-05. Kapten i armén 1861-12-28. Död 1870-10-23 på Schedingsnäs, vilken egendom han innehade såsom fideikommiss. Han kallade sig såsom huvudman för sin ätt Stiernclou-Lillienberg.
 • Maria Charlotta, född 1815-04-16 på Schedingsnäs. Död 1901-01-02 i Vallda socken, Hallands län. Gift 1839-06-16 på Schedingsnäs med prosten, kyrkoherden i Vallda och Släps försars pastorat av Göteborgs stift, LVO, Fredrik Gustaf Levan, född 1804-04-28 i Sagu socken, i Finland, död 1895-02-01 i Vallda prästgård.
 • Emilia Christina, född 1817-07-25 på Schedingsnäs, död 1890-12-03 i Jyväskylä socken, i Finland. Gift 1840 på Schedingsnäs med bruksägaren Johan Ernst August Boije af Gennäs, född 1814, död 1882.
 • Sofia Albertina, född 1819-06-27 på Schedingsnäs, död 1869-02-26 i Hagby socken, Kalmar län. Gift 1850-01-29 på Schedingsnäs med lantbrukaren Nils Jakob Berger, död.

TAB 8

David, (son av Johan Lillienberg, adlad och adopterad Lillienberg, tab 6), född 1783-04-16 i Finland. Volontär vid Björneborgs regemente 1792. Furir vid Jönköpings regemente 1802-05-20. Fänrik vid Jönköpings regementet 1808-11-17. Löjtnant vid Jönköpings regementet 1812-03-03. Kapten 1822-02-19. Avsked 1834-04-26. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1862-07-25 på Sännås i Villstads socken, Jönköpings län. Gift 1834-10-29 med Anna Margareta Svensdotter, född 1805-03-04 på Storagård i Kärda socken, Jönköpings län, död 1875-08-10 på Schedingsnäs, dotter av hemmansbrukaren Sven Johansson och Kajsa Jonsdotter.

Barn:

 • Eva född 1826-02-01 Smedsmåla, död på 1890-talet. Gift 1856-06-14 med lantbrukaren Mårten August Mårtensson, född 1821-05-11, död 1860 Horsamo s socken.
 • Carl Gustaf, född 1832. Godsägare. Död 1912. Se Tab. 9.
 • Adolf Fredrik, död 1836-07-10.
 • Johan Fredrik Vilhelm, född 1837. Förvaltare. Död 1920. Se Tab. 11.

TAB 9

Carl Gustaf, (son av David, tab 8), född 1832-10-23 Fylleryd, död 1912-12-06 på Schedingsnäs. Innehade sedan 1870 fideikommisset Schedingsnäs samt kallade sig såsom huvudman för ätten Stiernclou-Lillienberg. (Forsheda förs, Jönköpings län, dk). Gift 1872-02-15 i Värnamo förs, Jönköpings län med Anna Gustava Rosengren, född 1850-03-25 på Sörsjö i Värnamo socken, Jönköpings län ]], död 1877-03-17 på Schedingsnäs, dotter av egendomsägaren, hovrättskommisarien Johan Gustaf Rosengren och Anna Beata Meurling.

Barn:

 • Anna Goda Eleonora, född 1872-08-31 Värnamo. Död 1934-05-17 i Forsheda förs, Jönköpings län (db 2). Gift 1896-05-23 på Schedingsnäs med f. d. godsägaren Frans Oskar August Mårtensson, född 1860-01-20.
 • David Fredrik, född 1873. Godsägare. Död 1929. Se Tab. 10.
 • Gustaf Adolf, född 1875-02-05 på Schedingsnäs. Död 1939-09-27 i Stockholm. Volontär vid Jönköpings regemente 1894-03-10. Disponent för Alsterfors glasbruk i Älghults socken, Kronobergs län och för Alsterbro glasbruk i Kråksmåla socken, Kalmar län. Ordförande i taxeringsnämnden samt ledamot av kommunalnämnd och kommunalfullmäktige i Kråksmåla socken. Gift 1905-06-23 på Alstermo bruk i Älghults socken med Carin Elisabet Slettengren, född 1879-04-17 på Alstermo, dotter av bruksförvaltaren Gustaf Bernhard Slettengren och hans 2:a fru Emma Maria Ekebom.

TAB 10

David Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 9), född 1873-10-30 Schedingsnäs. Innehar sedan faderns död 1912-12-06 Schedingsnäs fideikommiss i Forsheda förs, Jönköpings län och kallade sig med anledning härav Stiernclou-Lillienberg. Död 1929-06-24 Schedingsnäs. Gift 1918-06-08 Hagbyberga (Kungsholms förs, Stockholm, vb) med Hélène Mathilda Nord, född 1884-06-29 i Håtuna socken, Uppsala län, dotter av lantbrukaren Johan Oskar Nord och Anna Mathilda Eriksson.

Barn:

 • Anna Margit Hélène, född 1919-04-28 Schedingsnäs ]], liksom syskonen. Gift 1944-05-27 med Otto Gustaf Reinhold Taube född 1918-01-10.
 • Ann-Marie Elisabeth , född 1921-01-04 Schedingnäs. Gift 1947-08-16 i Forsheda kyrka, Jönköpings län (Forsheda förs, Jönköpings län, vb nr 4) med Carl Gustaf Vollrath Sebastian Hugosson Tham född 1922-07-10.
 • Eva Olga Ingeborg, född 1922-12-08 Schedingnäs,. Kanslibiträde.
 • Carl-Gustaf, född 1924-04-17 på Schedingnäs. Se Tab. 10A.

TAB 11

Johan Fredrik Vilhelm, (son av David, tab 8), född 1837-05-31 Smedsmåla. Volontär vid Jönköpings regemente 1860. Furir vid Jönnköpings regementet 1861. Avsked 1865. Förvaltare vid Fylleryd i Torskinge socken, Jönköpings län 1872. Död i Torskinge ]] 1920-07-29. Gift 1873-06-11 på Schedingsnäs med Anna Vilhelmina (Gustava?) Lindström, född 1840-12-02 i Fryele socken, Jönköpings län. Död 1900-01-11 i Torskinge socken, dotter av lantbrukaren John Lindström och Johanna Issenbrand.

Barn:

 • David Fredrik Carl Magnus, född 1874-04-18 på Schedingsnäs. Volontär vid Blekinge bataljon 1895. Avsked 1896-09-20. Förvaltare vid Fylleryd sedan 1900.
 • Daniel Frans Axel Henrik, född 1875, kontrollör. Se Tab. 12
 • Johan Tor Leonard, född 1877-04-02 på Fylleryd. Volontär vid Blekinge bataljon 1895. Avsked 1896. Volontär vid Svea livgarde 1896-10-10. Avsked.
 • Erland Hugo Napoleon Constantin, född 1879-08-22 på Fylleryd, Torskinge förs, Jönköpings län. Lantbrukare. Gift 1918-07-08 i Jönköping med Amalia Sofia Eleonora Gyllensvärd, född 1873-04-20 på Storekull i Torskinge socken, dotter av egendomsägaren Ture Johan Gyllensvärd, och Anna Lorentzdotter.
 • Siri Anna Charlotta, född 1881-09-13 på Fylleryd. Gift 1917-11-06 på Fylleryd, Torskinge förs, Jönköpings län med bryggmästaren Gustaf Reinhold Geldén, född 1883-08-25 i Falköping-Ranten

TAB 12

Daniel Frans Axel Henrik, (son av Johan Fredrik Vilhelm, tab 11), född 1875-07-14 Fylleryd En tid lantbrukare. Kontrollör vid konserveringsaktiebolag Atlantics slakteri i Mörrum Blekinge län. Död 1937-03-18 i Värnamo (db 12). Gift 1904-09-10 i Östra Ljungby n Kristianstads län med Anna Johansson, född 1883-09-12 i Lundsmöllan i Östra Ljungby socken, dotter av kvarnägaren Anton Johansson.

Barn:

 • Evy Vilhelmina, född 1905-05-15, död 1905-07-02 i Ljungby.
 • Sven Uno Henrik, född 1906-07-17 Liljeborg s län. Lagerbokhållare vid konserveringsaktiebolag Atlantic slakteri. Se Tab. 12A.
 • Anna Gertrud Hillevi, född 1911-04-08 på Liljeborg (Rya förs, Kristianstads län, fb). Gift 1948-11-13 (Upps. domk. vb nr 534) med Axel Fredric Anlér född 1909-08-29 i Uppsala. Kamrer.
 • Sylvia Amy Britta, född 1916-09-07 i Ljungby köping. Ladugårdsförman.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: