:

Schmiterlöw nr 1768

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Schmiterlöw nr 1768

Adlad 1723-03-26, introducerad 1723.

Att döma av familjenamnet i dess tidigaste gestalt är ätten sannolikt av slaviskt ursprung.

TAB 1

Didrik Smyterlowe, nämnes såsom borgare och husägare i Greifswald åren 1430, 1440 och 1446.

Barn:

 • Nikolaus Smiterlow. (Översiktstab 1). Rådsherre i Greifswald 1463. Borgmästare 1480. Död 1485 på sommaren. Han utövade ett väsentligt inflytande icke blott på stadens utan även på universitetets angelägenheter. Om honom se biografi hos Pyl. Gift med Catharina Lotze, dotter av Nikolaus Lotze och Catharina Swulle.

Barn:

 • Nikolaus Smiterlow. Köpman i Stralsund. Rådsherre i Stralsund 1507 och borgmästare 1516. Avsatt 1533 men åter i ämbetet insatt 1537. Död 1539. Han var inom rådet i Stralsund den förste, som antog lutherska läran. Gick 1524 såsom stadens sändebud till konung Gustaf I i Sverige vid mötet med de danska fullmäktige i Jönköping och samma år till mötet i Malmö emellan konung Gustaf I i Sverige samt danska konungen Fredrik I och wendiska städernas gesanter. Om honom se biografi hos Pyl. Gift 1498 med Gesa von Lübeck, dotter av borgaren i Stralsund Bertram von Lübeck och hans 2:a hustru Agnes Budde.

Barn:

 • Georg Smiterlow. (Översiktstab 3). Rådsherre i Stralsund 1548. Borgmästare i Stralsund 1559. Sändebud till Danmark 1560. Företrädde Stralsund på hansadagarna i Lübeck 1562 samt vid fredsförhandlingarna i Stralsund 1567 och i Stettin 1570. Död 1571-08-06. Om honom se biografi hos Pyl. Gift med Gertrud Claesdotter Moller, död 1591, dotter av Nikolaus Moller och Anna Gyldenhusen.

Barn:

 • Christian Smiterlow. Arvherre till Neuendorf. Student i Greifswald, Heidelberg och Ingolstadt. Han var en god latinsk poet och författare till Libri Smiterloviadum (förvaras i rådsbiblioteket i Stralsund). Gift med Gertrud Dinnies i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1604-11-02 med rådsherren i Stralsund Valentin Bünsow), dotter av rådsherren i Anklam Lorenz Dinnies och Ilsabe Braun.

Barn:

 • Georg Schmiterlow, till Neuendorf i Gingsts socken och Breesen i Lieschows socken på Rügen. Levde 1619. Gift med Elisabet von Krassow, dotter av Joakim von Krassow till Schweikwitz.

Barn:

 • Bertram Schmiterlow, till Breesen. Död omkring år 1660. Han arrenderade år 1655 av S:t Annas och Birgittas kloster godset Jabelitz. Gift 1650 med Gertrud von Bünow, som 1662 var gift med Andreas Howächter.

Barn:

 • Georg Christian Schmiterlow,, till Neuendorf och Lieschow i Gingsts socken. Döpt 1651-01-27. Var löjtnant i dansk tjänst 1668–1670. Död 1712 på Lieschow och begraven 1712-02-04 i Nikolaikyrkan, Stralsund. Gift med sin fränka Anna Ilsabe von Krassow från Schweikwitz, dotter av Hans Eggert von Krassow och Anna Lucie Normann.

Barn:

 • Johan Georg Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, född 1686, död 1729. Se Tab. 2.
 • Henning Christian Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, född 1688, död 1750. Se Tab. 3.
 • Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, född 1694, död 1756. Se Tab. 28.
 • Bertram Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, född 1701, död 1779. Se Tab. 36.
 • Carl-Filip Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, född 1703, död 1781. Se Tab. 37.

TAB 2

Johan Georg Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, (son av Georg Christian Schmiterlow, tab 1), född 1686-04-14 på Rügen. Kadett vid stralsundska infanteriregementet 1702-06-01. Furir vid stralsundska infanteriregementet 1703. Volontär vid bremiska dragonregementet 1703. Sergeant vid Duckers dragonregemente 1704-09-15. Kornett vid Duckers dragonregemente 1705-07-22. Löjtnant 1707-03-12. Livdrabant 1709-11-30. Överstelöjtnant vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1714-09-00, och vid Smålands kavalleriregemente 1716-12-06. Överste för Smålands kavalleriregemente 1717-12-07. Adlad 1723-09-26 jämte sina bröder (introducerad 1723 under nr 1768). Död 1729-10-27 på överstebostället Brevik i Småland. 'Han var med vid Holovzin och Poltava samt tjänstgjorde vid den trupp, som 1712 bortsnappade polska legationssekreteraren i Moldau. Deltog likaledes i kalabaliken i Bender, i den skarpa träffningen vid Stresow på Rügen och bevistade Stralsunds hela belägring samt slutligen fälttåget 1718 i Norge.' Gift 1724 med grevinnan Johanna Taube, född 1702-02-17, död 1773-08-21 på Stora Dala i Grebo socken, Östergötlands län, dotter av riksrådet, fältmarskalken och överståthållaren friherre Gustaf Adam Taube af Huddinge, greve Taube, och friherrinnan Anna Dorotea von Fersen.

Barn:

 • Gustaf Adam, född 1724-10-23, död 1724-10-24 i Svinstads socken, Östergötlands län.
 • Anna Dorotea, född 1726-04-24, död 1799-05-24 på Stora Dala. Gift 1747-05-28 med majoren Johan Gripenwaldt, född 1719, död 1801.
 • Gustaf Christian, född 1727-05-04, död 1737 och slöt på svärdssidan denna ättegren.
 • Hedvig Johanna, född 1729-03-08 på Brevik, död ogift 1804-01-01 i Norrköping och begraven 1804-01-03.

TAB 3

Hennine Christian Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, (son av Georg Christian Schmiterlow, tab 1), född 1688-03-09 på Rügen. Volontär vid stralsundska infanteriregementet 1703-02-00. Underofficer vid stralsundska infanteriregementet 1704 och vid pommerska kavalleriregementet 1705. Fänrik vid sachsiska infanteriregementet 1707-05-26. Löjtnant vid sachsiska infanteriregementet 1709-10-30. Kapten 1713-10-29. Konfirmatinsfullmakt 1714-10-14. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1716-12-11. Majors karaktär 1722-11-26. Adlad 1723-09-26, jämte sina bröder (introducerad 1723 under nr 1768). Avsked 1747-12-23. RSO 1750-04-17. Död 1750-12-19 i Grebo socken, Östergötlands län och begraven 1750-12-28. Han bevistade kampanjerna i Ingermanland 1708 och i Skåne 1710, sjöexpeditioner 1712 och 1713, fälttågen i Norge, varunder han 1716-05-00 deltog i försvaret av Spånviks skans i Norge mot danskarna, och 1718, då han bevistade Fredrikshalls belägring. Gift 1714-06-02 i Lund med Catharina Elisabet Lundersten, döpt 1696-02-28 i Lund, död i barnsäng 1724-12-06 på Minsjö i Västra Husby socken, Östergötlands län, dotter av professorn i Lund Johan Lundersten och Anna Catharina Ehrenborg, samt syster till stadsmajoren Anders Lundersten, adlad Rosensten, men ej introducerad.

Barn:

 • Anna Ilsabe, född 1715-02-21 i Lund, död ogift 1784-03-03 i Linköping.
 • Göran Christian, född 1716-01-18 i Lund, död som barn.
 • Anna Catharina, född 1717-05-18.
 • Johan Otto, född 1718-07-18 i Norrköping, död som barn.
 • Carl Fredrik, född 1720-06-18 i Tingstads socken, Östergötlands län. Var 1742 kornett vid livdragonregementet i Finland. Död 1744-03-04.
 • Christina Sofia, född 1722-01-21, död ogift 1805-10-05 Olstorp
 • Gustaf Adolf, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1789. Se Tab. 4.
 • Johanna Elisabet, född 1724-12-06 på Minsjö, död på Minsjö 1732-04-28.

TAB 4

Gustaf Adolf, (son av Henning Christian Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 3), född 1723-07-09, på Minsjö i Västra Husby socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1737-09-08. Korprals karaktär 1740-11-10. Korpral vid regementet 1742-12-24. Kvartermästare vid regementet 1744-02-01. Kornett 1747-12-23. Löjtnant 1750-05-15. Ryttmästare 1752-06-11. RSO 1761-11-23. Major i armén 1762 med tur från 1759-02-27. Överstelöjtnants avsked 1772-12-26. Död 1789-07-31 på sin egendom Olstorp i Västra Ryds socken, Östergötlands län. Ägde även Källsåker i Törnfalls socken, Kalmar län. Gift 1753-12-00 med Catharina Svensson, född 1731-04-01 i Västervik, död 1796-07-12, dotter av borgmästaren Sven Johansson och Christina Johansdotter.

Barn:

 • Henning Christian, född 1754. Landshövding. Död 1813. Se Tab. 5.
 • Christina Elisabet, född 1755-12-26 Larum, död 1819-05-16 i Vimmerby. Gift 1781-05-27 på Olstorp med ryttmästaren Åke Julius Cedercrona, från vilken hon 1787-06-16 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1758, död 1803.
 • Catharina Johanna, född 1757-04-16 i Västervik, död 1757.
 • Svante Johan, född 1758. Ryttmästare. Död 1819. Se Tab. 16
 • Georg Fredrik, född 1761. Kapten. Död 1835. Se Tab. 19

TAB 5

Henning Christian, (son av Gustaf Adolf, tab 4), till Olstorp samt Gullaskruv i Hälleberga socken, Kronobergs län. Född 1754-10-09 Larum. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1756-08-20. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1756-11-26. Student i Uppsala 1764-04-30. Kvartermästare 1767-08-25. Livdrabant 1767-12-15. Löjtnant i armén 1774-10-17. Vice korpral vid livdrabantkåren 1778-01-14. Korpral vid livdrabantkåren 1785-03-02. Avsked 1792-12-18. Överstelöjtnant 1793-02-08. Landshövdings karaktär 1812-11-12. Död 1813-03-07 på Olstorp. Han har författat bl a några i Stockholmsposten och Giörwells tidningar intagna tillfällighetsdikter. Gift 1793-03-05 i Eksjö stads kyrka med sin svägerskas halvsyster, friherrinnan Anna Matilda Palbitzki, född 1774-10-12 Bo, död 1849-11-27 i Eksjö, dotter av majoren friherre Axel Gottlieb Palbitzki, och Brita Catharina Planting-Bergloo.

Barn:

 • Catharina Matilda, född 1794-03-08 på Olstorp, död på Olstorp 1794-05-14.
 • Gustaf Axel, född 1795. Kammarherre. Död 1855. Se Tab. 6
 • Adam Bonaparte, född 1799-11-25 på Olstorp. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Utexaminerad 1817-09-23. Kornett vid skånska husarregementet 1817-10-07. Löjtnant vid skånska husarregementet 1819-03-09. Ryttmästares avsked 1826-07-05. Död hastigt 1861-12-20 på sin sätesgård Näs i Torpa socken, Östergötlands län. 'Har från trycket utgivit åtskilliga skrifter och höll vid slutet av sin levnad på med samlandet och ordnandet av materialier till en vittomfattande svensk antologi i kronologisk ordning.'
 • Augusta Christina, född 1802-07-24 på Olstorp, död 1890-07-13 Riddersberg. Gift 1825-08-12 Forsnäs med ryttmästaren Bengt Ribbing, född 1789, död 1866.
 • Carl Fredrik, född 1805. Överstelöjtnant. Död 1866. Se Tab. 11.
 • Catharina Matilda, född 1809-08-31 på Olstorp, död 1871-05-17 Tagel. Gift 1830-09-21 på Forsnäs med majoren friherre Gustaf Vilhelm Rappe, född 1797, död 1888.

TAB 6

Gustaf Axel, (son av Henning Christian, tab 5), född 1795-06-13 Gullaskruv. Student i Åbo 1810-10-20 och därefter i Uppsala. Fänrik vid 1. livgrenadjärregementet 1813-03-09. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1819-11-30. Kammarherre 1823. Avsked ur krigstjänsten 1824-05-11. Död 1855-08-25 i Gamleby. Han deltog i 1814 års fälttåg mot Norge. Sålde 1835 fäderneegendomen Olstorp. Gift 1823-09-06 Krokstad med Lovisa Magdalena Sofia Geijer, född 1803-01-20 på Krokstad, död 1883-12-18 i Vänersborg, dotter av krigsrådet Per Adolf Geijer och grevinnan Anna Gustava Cronhielm af Flosta.

Barn:

 • Lovisa Matilda, född 1824-08-19 på Olstorp, död ogift 1886-05-31 i Vänersborg.
 • Amalia Georgina Maria, född 1825-09-05 på Olstorp, död ogift 1902-05-31 i Eksjö.
 • Emma Sofia, född 1828-10-29 på Olstorp, död 1908-12-14 i Eksjö. Gift i Eksjö 1850-02-01 med regementsläkaren vid Smålands husarregemente, RNO, RVO, med. doktorn och kirurgie magister Per Johan Danielsson-Aschan, född 1814-05-25 i Eksjö, död i Eksjö 1890-01-15.
 • Hilda Josefina Maria, född 1830-03-21, och död 1835-04-11 på Olstorp.
 • Augusta Charlotta, född 1833-05-12 på Olstorp, död ogift 1888-02-08 i Vänersborg.
 • Henning Vilhelm, född 1836. Kapten. Död 1894. Se Tab. 7

TAB 7

Henning Vilhelm, (son av Gustaf Axel, tab 6), född 1836-10-30 i Linköping. Student i Lund 1855-09-00. Furir vid Västgötadals regemente 1855-10-30. Offieersexamen 1857-10-20. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1857-12-15. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1862-06-03. Kapten 1879-03-07. RSO 1881-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1887-01-23. Död 1894-03-31 på sin egendom Källshagen vid Vänersborg. Gift 1880-12-21 i Stockholm med Anna Clara Nikolina Areschoug, född 1849-11-27 i Uppsala domkyrkoförs. Död 1937-01-02 i Nordsjö, Karlsby (Kristbergs förs, Östergötlands län db 2) och begraven å Vänersborgs kyrkogård (Vänersborgs db nr 2). Dotter av professorn Johan Erhard Areschoug och Fredrika Sofia Åhman.

Barn:

 • Johan Gustaf Henning, född 1881. Överstelöjtnant. Se Tab. 7A.
 • Axel Vilhelm Nikolaus, född 1883. Affärsman. Se Tab. 7B
 • Carl Erhard, född 1883-12-15 på Källshagen. Utexaminerad från tekniska skolan i Stockholm 1904. Anställd vid Bolinders mekaniska verkstad 1904–1906, i Nordamerika 1906–1909 och 1911–1914, vid de Wendelska verken i Lothringen 1909–1911, vid Oxelösunds järnverksaktiebolag och Hellefors bruksaktiebolag 1914–1918 samt hos ingenjörsfirman T. An Tesch, Stockholm och Düsseldorf sedan 1918.
 • Hans Fredrik Christian, född 1885. Ingenjör. Löjtnant. Se Tab. 7D.
 • Per Erling August, född 1886-05-25 på Källshagen. Mogenhetsexamen 1906-12-10. Officersvolontär vid Upplands regemente 1907-05-07. Officersexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1909-12-31. Transporterad till livregementets grenadjärer 1910-04-08. Död ogift 1911-03-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Sixtus Bertram, född 1888-05-24 på Källshagen. Se Tab. 7F.
 • Sigrid Louise Augusta, född 1890-02-27, på Källshagen. Gift 1923-05-21 på Solhöjd vid Karlsby i Kustbergs socken, Östergötlands län med godsägaren Carl Axel Klöfverskjöld, nr 579, i hans 2:a gifte, från vilken hon blev skild genom Aska Dals & Bobergs häradsrätts utslag 1939-05-30, född 1873.

TAB 7A

Johan Gustaf Henning, (son av Henning Vilhelm, tab 7), född 1881-11-08 i Vänersborg. Mogenhetsexamen i Värnersborg 1899-06-05. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1899-06-10. Sergeant vid Vendes artilleriregemente 1901. Elev vid krigsskolan 1901-09-00. Utexaminerad 1902-11-28. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1902-12-15. Löjtnant 1905-08-11. Avslutade högre artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1908. Artilleristabsofficer 1912-11-01–1920-10-14 och 1923-10-15–1926-01-29. Kapten vid regementet 1914-11-13. Lärare vid krigshögskolan 1916-10-01–1920-09-30. Kommendering till franska armén 1918 och 1928. RVO 1921-06-06. Ledde prov med kanoner från Bofors i Brasilien 1922. RSO 1923-06-06. Utgivare av Artilleritidsskrift 1924–1932. LKrVA 1924. Major i regementet 1926-01-29. Tillförordnad chef för artilleristaben 1925. Major vid staben 1926-10-26. Stabschef vid artilleriinspektionen 1926-01-29–1929-11-30. Lärare vid taktiska kursen 1926 och 1927. Lärare vid Artilleriets skjutskola 1928–1932. Överstelöjtnant i armén 1929-07-05 och tillförordnad överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1929-10-04. Överstelöjtnant vid regementet 1930-08-28. RNO 1930-11-28. T. f. chef för Artilleristaben 1932-11-11. Överste och chef för samma stab 1933-01-20. KSO2kl 1936-06-06. Överste och chef för Smålands Arméartilleriregemente 1937-04-30 fr o m 1937-07-01. KSO1kl 1939-06-06. Avsked 1942-04-01. Ledamot av flera kommittéer. Överste i I. militärområdets reserv KNS:too, OffFrHL. Utgivare av Artilleritidskrift sedan 1924. Gift 1925-08-12 i Adolf Fredriks kyrka o förs, Stockholm ]] med sin broders svägerska Sonja Valborg Derkert, född 1895-12-22 i Stockholm. Dotter av grosshandlaren, köpmannen Carl Edvard Derkert och Emma Charlotta Valborg Fogelin.

Barn:

 • Jeanne, född 1926-06-24 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Anne-Charlotte, född 1928-12-27 i Kungsholms förs, Stockholm.
 • Anne-Sophie Caroline, född 1937-02-21 i Lidingö förs, Stockholms län (fb nr 11).

TAB 7B

Axel Vilhelm Nikolaus (son av Henning Vilhelm, tab 7), född 1883-01-10 i Vänersborg. Handelsskola och kontorspraktik i Stockholm 1899–1900. Handels- och språkstudier i London, Paris och Hamburg 1901–1905. Anställd i firma Max Däumichen i Stockholm 1905–1907 samt Bergman och Beving 1907–1921 och sedan 1926. Affärsman i Spanien 1922–1925. Gift 1914-05-15 i Katolska kyrkan Jacobs förs, Stockholm ]] med Maria del Carmen Giménez-Amo, från vilken han 1927-06-10 blev skild, född 1892-12-19 i Cabra, Cordova, Spanien. Dotter av José Giménez Flores och Josefa Amo.

Barn:

 • Carmen Maria Paz Nicolina, född 1916-01-24 i Kungsholms förs (Jacobs förs, enl Dafa), Stockholm. Gift 1939-04-08 i Jacobs förs, Stockholm ]] med avd chefen Bengt Gustaf Nyström, född 1914-08-21 i Jönköping Kristina förs. Avd chef hos Tage Wiberg ab, Göteborg. Exportchef. Son av assuranstjänstemannen Sven Gustaf Nyström och Elsa Henrietta Mellin.
 • Marie-Louise, född 1917-04-09 i Katolska förs (Kungsholms förs), Stockholms län. Gift 1943-02-07 i S:t Jacobs, Stockholm (vb nr 7) med Carl Gustaf Wallenqvist (Arvidsson), född 1919-01-28 i Västerbottens län. Källarmästare, Anderslöv.
 • Carl Axel José, född 1919-02-15 i Danderyds förs, Stockholms län. Död 1922-01-07.
 • Maria de las Mercedes, född 1920-09-30 i Stockholm. Gift 1941-11-27 med José Maria Muñiz-Gil, född 1921-06-05. Advokat, Cabra, Spanien.

TAB 7D

Hans Fredrik Christian, (son av Henning Vilhelm, tab 7), född 1885-04-18 på Källshagen vid Vänersborg. Mogenhetsexamen vid norra realläroverket i Stockholm 1903-05-18 . Elev vid tekniska högskolan 1903–1906. Reservofficersvolontär vid Fortifikationen 1904-06-01. Reservofficersexamen 1906-08-15. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1906-12-14. Ingenjörselev vid Allmänna Svenska Elektriska aktiebolag i Västerås 1906–1907. Ingenjör vid O. Dahls patentbyrå i Stockholm 1908-01-00–1909-09-00, vid The Union Switch & Signal C:y, Pittsburg, Pennsylvania, USA 1909-09-00–1913-10-00 och vid O. Dahls, sedan aktiebolag Dahls patentbyrå i Stockholm sedan 1913-10-00. Löjtnant i Fortifikationens reserv 1914-11-06. Löjtnant i Ingenjörstruppernas reserv 1938-11-11. Kapten i samma reserv 1942-04-19. Gift 1920-12-07 i London (Adolf Fredriks förs, Stockholm, vb) med Irma Emma Derkert född 1887-01-09 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Dotter av köpmannen Carl Edvard Derkert och Emma Charlotta Valborg Fogelin.

Barn:

 • Hans Henning Edvard, född 1921-10-04 på Rosenhill, Djurgården vid Stockholm. Se Tab. 7D:I.
 • Carl Fredrik Nikolaus, född 1922-12-21 på Rosenhill, Djurgården vid Stockholm. Se Tab. 7D:II.
 • Bertram Georg Christian, född 1924-04-30 på Rosenhill, Djurgården vid Stockholm. Se Tab. 7D:III.
 • Irma Anne-Catherine Charlotta, född 1927-02-24 på Rosenhill, Djurgården, Oscars förs, Stockholm.

TAB 11

Carl Johan Fredrik, (son av Henning Christian, tab 5), född 1805-08-02 Olstorp. Kadett vid Karlberg 1819-09-25. Kornett vid Smålands husarregemente 1822-12-10. Löjtnant i regementet 1830-05-21. Ryttmästare och skvadronschef 1850-04-10. RSO 1854-12-18. Major i armén 1860-01-17. Överstelöjtnants avsked 1860-02-28. Död 1866-05-01 på sin egendom Rödjenäs i Björkö socken, Jönköpings län. Gift 1835-09-18 Fredriksberg med stiftsjungfrun Henrietta Emilie Cederbaum, född 1816-06-14 på Fredriksberg, död 1855-06-24 på Rödjenäs, dotter av bruksägaren Per Fredrik Christoffer Cederbaum, och Christina Helena Maria Granschoug.

Barn:

 • Fredrik Georg, född 1836. Kammarherre. Död 1887. Se Tab. 12
 • Cecilia Matilda Helena, född 1837-12-31 på Rödjenäs, död 1912-06-11 i Stockholm, Oscars förs,. Gift i Stockholm 1871-01-21 med kammarherren greve Claes Hjalmar Ulf Kalling, född 1830, död 1902.
 • Johan Vilhelm Christian, född 1840-08-31 på Rödjenäs. Student i Uppsala 1859-05-21. Kameralexamen 1863. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1863. Examen till rättegångsverken 1869-04-28. Auskultant i Svea hovrätt 1869-02-18. Extra ordinarie notarie 1869-03-02. Vice häradshövding 1870. Död ogift 1872-12-11 i Funchal på Madeira.
 • Anna Emilia Virginia, född 1843-10-14 och död 1846-11-22 på Rödjenäs.
 • Carl Christoffer Christer, född 1847. Major. Död 1926 Se Tab. 15
 • Adam Gustaf Viktor, född 1850-07-14 på Rödjenäs. Överflyttade 1869 till Montpellier i Frankrike och var 1878–1908 bosatt i Paris. Död 1929-01-11 i Kristianstads i Sverige. Ägde en tid Gisshult i Solberga socken, Jönköpings län.

TAB 12

Fredrik Georg, (son av Carl Johan Fredrik, tab 11), född 1836-08-01 Forsnäs. Studentexamen 1852-06-09. Kadett vid Karlberg 1853-04-11. Utexaminerad 1856-11-19. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1856-12-02. Kammarherre 1868-01-28. Löjtnant 1871-02-03. Ryttmästare i armén 1880-08-06. RPrKrO3kl. Ryttmästare vid regementet 1881-08-06. RSO 1881-12-01. Död 1887-01-22 i Eksjö. Ägde fäderneegendomen Rödjenäs till 1879. Gift 1868-09-29 Grapow Och Augusta von Waldow-Mehrentin.

Barn:

 • Georg Johan Gustaf, född 1869-06-20 och död 1869-06-28 Rödjenäs
 • Augusta, född och död 1870-02-13 på Rödjenäs.
 • Elisabet Emilia Augusta, född 1872-10-18 på Rödjenäs, död ogift 1901-06-24.
 • Elisabet Ingeborg Catharina, född 1873-11-07 på Rödjenäs. Hovdam hos prinsessan Marie af Slesvig-Holstein.
 • Bertram Georg, född 1875. Major.
 • Fredrik Gustaf, född 1881. Löjtnant. Död 1914. Se Tab. 14
 • Gertrud Matilda Elisabet, född 1883-01-17 i Eksjö. Gift 1914-08-08 med preussiska regeringsrådet Herman Fredrik Carl Fleischer.

TAB 13

Bertram Georg, (son av Fredrik Georg, tab 12), född 1875-01-18 Rödjenäs. Mogenhetsexamen vid gymnasiet i Stargard, Pommern. Fanjunkare vid livgrenadjärregementet König Friedrich Wilhelm III, nr 8, 1895-04-01. Underlöjtnant vid livgrenadjärregementet König Friedrich Wilhelm III, nr 8, 1896-08-18. Bataljonsadjutant 1902–1905. Genomgick krigsakademien 1905–1908. Löjtnant 1907-01-27. Regementsadjutant 1911–1912. Kapten och brigadadjutant 1912-01-27. RPrJK2kl 1914-09-15. Bataljonskommendör vid reservinfanteriregementet nr 272 1914-12-27. RPrJK1kl 1915-05-21. Adjutant vid 81. reservdivisionen 1916-08-21. Major 1918-03-23. Avsked med inträde i reserven 1920-04-09. Sedan 1925 anställd vid generalkommandot, armékår 5, i Glogau. RMGO. UMFK3kl med krigsdekoration. Gift 1912-06-29 i Breslau med Margareta Johanna Sofia Schädel, född 1891-03-13 i Frankfurt a/O., dotter av preussiska järnvägstjänstemannen Otto Schädel och Henriette Kühn.

Barn:

 • Bertram Hans Otto, född 1913-01-31, i Breslau. Se Tab. 13 A

TAB 14

Fredrik Gustaf (Fritz), (son av Fredrik Georg, tab 12), född 1881-08-17 i Eksjö. Fanjunkare vid preussiska infanteriregementet nr 49 i Gnesen 1901. Underlöjtnant vid preussiska infanteriregementet nr 49 i Gnesen 1902. Bataljonsadjutant i regementet. Löjtnant 1911. Utgick i världskriget som kompanichef. Stupade 1914-09-01 i Verberie a/Oise i Frankrike under världskriget. Gift 1913-11-06 i Bremen med Else Aline Hélène Marie Gertrud Gehle, född 1892-06-17 i Bremen. Dotter av med. doktor Johan Henrik Gehle och Anna Renaud.

Barn:

 • Irmgard Anni Elisabeth Charlotte Gese, född 1914-08-07 i Bremen. Gift 1941-01-11 med löjtnanten i tyska arméns reserv, affärsmannen Karl Hans York Dyckerhoff, född 1914-04-07

TAB 15

Carl Christoffer (Christer),, (son av Carl Johan Fredrik tab 11), född 1847-05-03 Rödjenäs kadett vid Karlberg 1863-01-26. Utexaminerad 1866-05-19 underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1866-05-29 löjtnant vid skånska dragonregementet 1875-08-06. Ryttmästare 1887-09-02. RSO 1889-12-01. Verkställande direktör vid Skånes enskilda banks (sedan Skandinaviska kreditabohs) avdelningskontor i Kristianstad 1897-01-01. Major i armén 1897-05-21. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i regementets reserv 1897. Ordförande i direktionen och jourhavande direktör vid nämnda bankkontor 1922–1926-03-00. Död 1926-04-10 i Kristianstad. Arrenderade Lilla Strö i Norra Strö socken, Kristianstads län från 1877. Gift 1876-04-05 på Össjö i Norra Strö socken, Kristianstads län med Anna Henrika Filippina Berch nr 1774, född 1853-03-20 på Össjö, död 1932-03-16 i Kristianstad ]], dotter av majoren Carl Otto Filip Jakob Berch, och friherrinnan Hedvig Elisabet Vilhelmina Stierncrona.

Barn:

 • Anna Sofia Emilie Elisabet, född 1878-03-31 på Lilla Strö. Stiftsjungfru. Död 1891-02-07 på Lilla Strö.
 • Eva Matilda Augusta, född 1879-12-02 på Lilla Strö. Stiftsjungfru.
 • Viktor Carl Otto Christoffersson, född 1885-07-14 på Lilla Strö. Jur. kandidat. Extra ordinarie hovrättsnotarie. Död ogift 1911-11-10 på Ulricehamns sanatorium och begraven i Kristianstad.

TAB 16

Svante Johan, (son av Gustaf Adolf, tab 4), född 1758-07-09 Larum. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1767-08-25. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1773-12-26. Kornett 1774-12-20. Stabslöjtnant 1782-08-23. Ryttmästares avsked 1786-04-12. Död 1819-01-27 på sin egendom Källsåker i Törnsfalls socken, Kalmar län. Gift 1797-02-21 i Törnsfalls socken, med Helena Catharina Göransson, född 1767, död 1851-03-30 i Västervik, dotter av rådmannen i Västervik Hans Göransson och Helena Catharina Göthe.

Barn:

 • Catharina, född 1789-12-07 i Törnfalls socken, död 1869-01-05 i Underås socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1812-06-05 på Källsåker med ryttmästaren Samuel Leonard Duse, född 1779, död 1825. Gift 2:o 1826-10-08 med ryttmästaren Carl Gustaf Roos af Hjelmsäter, född 1763, död 1840.
 • Gustaf, född 1796. Underlöjtnant. Död 1844. Se Tab. 17
 • Christina, född 1798-04-21 på Källsåker, död på Källsåker 1808-02-27.
 • Georg, född 1801-09-23 på Källsåker, död på Källsåker 1833-04-25.
 • Carl, född 1803-05-21 på Kållsåker, död på Källsåker 1807-08-15.

TAB 17

Gustaf, (son av Svante Johan, tab 16), född 1796-05-18 på Kållsåker. Student i Lund 1808 (1). Kadett vid Karlberg 1811-11-10. Utexaminerad 1813-09-27. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1813-11-00. Avsked 1819. Kustsergeant. Död 1844-04-16 i Trälleborg. Gift 1:o 1819-05-18 i Västervik med Maria Fredrika Michaelsson, född 1792-07-18 i Trälleborg, död 1831-09-18 på Källsåker, dotter av sjökaptenen Niklas Michaelsson och Brita Margareta Olsson. Gift 2:o 1840 y, i Karlshamn med Maria Sofia Gottfrida Beijer, född 1812-05-04 i Karlshamn, död 1890-02-04 i Malmö, dotter av hattmakaren Johan Gottlieb Reijer.

Barn:

 • 1. Johan Carl Gustaf, född 1820-03-22 på Källsåker. Anställd i handelsflottan 1833 och i amerikansk örlogstjänst 1843. Överflyttade till Kalifornien och blev där egendomsägare. Död i Kalifornien. Gift 1855-08-23 i Amerika med Ann Elisabet Wood, född 1831, död 1864.
 • 1. Niklas Svante Leonard, född 1822-12-12 på Källsåker. Sjökapten. Överflyttade till Nordamerika. Död 1879-09-07 i New York. Gift 1853-01-02, i Portland, Maine i Nordamerika med Ellen Hintz, född 1820-06-12.
 • 1. Anna Catharina Fredrika, född 1824-12-24 på Källsåker, död ogift 1912-03-13 i Västervik.
 • 1. Margareta Christina-Maria, född 1826-03-24 på Källsåker, död ogift 1909-06-19 i Västervik.
 • 1. Emerentia Cecilia Johanna, född 1830-08-18 på Källsåker, död på Källsåker 1833-02-03.
 • 1. Maria, född tvilling 1831-09-18 på Källsåker, död 1873-04-03 Korssäter. Gift 1856-11-29 på Rödsle i Törnfalls socken, Kalmar län med kunglig sekreteraren Axel Ulrik Fries, född 1813-07-31, i Vimmerby landsförs, död 1899-01-31 på Lilla Mariehov i Drothems socken, Östergötlands län.
 • 1. Fredrika, född tvilling 1831-09-18 på Källsåker, död 1910-03-07 i Vimmerby. Gift 1855-08-14 i Västervik med rektorn vid lägre allmän läroverket i Vimmerby, RVO, filosofie doktorn Per Samuel Teodor Ingeström, född 1823-04-09 i Vimmerby, död i Vimmerby 1895-10-11.
 • 2. Maria Carolina Gustava, född 1843-01-10 i Trälleborg. Anställd vid Skånes enskilda banks huvudkontor i Malmö 1879–1900. Död ogift 1912-02-21 i Malmö.

TAB 18

Svante (son av Svante Johan, tab 16), född 1799-07-28 på Källsåker. Student i Lund 1808(1). Kadett vid Karlberg 1811-09-30. Utexaminerad 1816-09-23. Underlöjtnant vid amiralitetet 1816-10-04. Löjtnant vid örlogsflottan 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1827-07-05. Kapten vid Kungl Maj:ts flotta 1839-03-22. RSO 1842-01-28. Chef för 11. skeppsgossekompaniet 1844. CXIV Joh:s medalj 1855. Död 1872-11-02 i Karlskrona, Amiralitetsförs Han gick åren 1819–1821 såsom kotferdistyrman på Västindien och södra Amerika samt åren 1826– 1827 som styrman på skeppet Preciosa till Ostindien. Var sekond på fregatten af Chapman 1832, på linjeskeppet Carl Johan 1835, på fregatten Josephine 1838 samt chef på korvetten Najaden under expeditionen till Medelhavet 1843–1844, på fregatten af Chapman 1847 och på briggen Snappopp 1849–1853. Gift 1830-11-12 i Karlskrona med Emerentia Gustava Ulrika af Klinteberg, född 1808-12-13 i Karlskrona, död i Karlskrona 1850-01-05 dotter av överstelöjtnanten Fredrik Ludvig Klinteberg, adlad af Klinteberg, och grevinnan Ulrika Horn af Rantzien.

Barn:

 • Turinna Ulrika Helena, född 1831-08-10 i Karlskrona, död 1909-03-27 i Stockholm Skeppsholms förs. Gift 1858-12-12 i Karlskrona med konteramiralen Otto Lagerberg, född 1827, död 1907.
 • Svante Emil Fredrik, född 1834-02-02 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1847-09-01. Utexaminerad 1853-12-10. Sekundlöjtnant vid kungl Maj:ts flotta 1853. Död ogift 1861-02-01 i Passarou på Java.
 • Ermance Adelaide Jeanette (Emma), född 1836-06-13 i Karlskrona, död 1906-05-28 i Stockholm. Gift 1865-07-18 i Karlskrona med överstelöjtnanten greve Anton Fredrik Cronstedt, född 1838, död 1904.
 • Eva Lovisa Ingeborg, född 1840-02-22 i Karlskrona, död i Karlskrona 1883-03-08. Gift 1859-06-30 i Vetlanda med kyrkoherden i Mörrums förs av Lunds stift Alfred Benediktus Nilsson Heimer, född 1828-11-24 i Sölvesborg, död 1871-03-23 i Mörrum.
 • Carl Salomon Svantesson, född 1843-10-08 i Karlskrona. Extra kadett 1858, 1860–1861. Styrmansexamen 1860-04-21. Artilleriexamen 1861-04-04. Skepparexamen 1862-04-01. Studentexamen 1862-05-01 och sjöofficersexamen 1863-06-05. Furir vid marinregementet 1863-10-23. Officersexamen 1864-03-21. Underlöjtnant vid marinregementet 1864-12-13. Löjtnant vid marinregementet 1873-08-19. Kapten i armén 1881-12-01 och vid regementet 1886-12-03. Kapten vid Blekinge bataljon 1886-12-10. RSO 1887-12-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i bataljonens reserv 1896-10-31. Kapten i Karlskrona grenadjärregementes reserv 1901-12-05. Avsked ur krigstjänsten 1905-01-20. Död ogift 1916-06-21 i Karlskrona, amiralitetsförs.

TAB 19

Georg Fredrik, (son av Gustaf Adolf, tab 4) född 1761-05-16 Larum. Kom i tjänst 1775. Underofficer 1776. Sekundadjutant vid kungl Maj:ts regemente 1776-10-08. Genom byte transporterad till Jönköpings regemente 1781-04-04. Fänrik vid Jönköpings regemente 1782-06-25. Löjtnant 1782-12-20. Stabskapten 1784-10-18. Avsked 1789-07-22. Död 1835-04-21 i Eksjö. Ägde Askeryd i Askerydsocken, Jönköpings län, vilket han sålde 1801. Gift 1787-05-01 Bo med Ulrika Christina Magdalena Silfversparre, från vilken han 1801 blev skild, född 1764-06-12 på Bo, död 1818-09-25 dotter av ryttmästaren Erik Georg Silfversparre, och Brita Catharina Planting-Bergloo.

Barn:

 • Catharina Gustava Ulrika, född 1788-04-15 Torestorp, död 1871-02-02 på Beateberg i Beateberg socken, Skaraborgs län. Gift 1810-06-11 med hovpredikanten, kyrkoherden i Otterstads pastorat av Skara stift Justus Henrik Rythén, född 1777-03-18 Röksberg, död 1838-12-27 i Otterstads prästgård.
 • Adolf Georg, född 1789-05-23 på Torestorp. Kornett vid Mörnerska husarregementet 1805-10-02. Avsked 1810-06-05 uppehöll sig sedan i Bremen, där han under annat namn tog lega som konskriberad 1812 och åtföljde stora franska armén till Ryssland. Blev på återtåget från Moskva fången och förd till Sibirien, men vid fredsslutet utväxlad. Återkom till Tyskland, besökte 1816 Sverige och bosatte sig sedan i Bremen, där han gifte sig och dog. Hans maka och två barn överflyttade till Amerika.
 • Axel Fredrik, född 1791. Vice häradshövding. Död 1825. Se Tab. 20.
 • Sofia Johanna Matilda, född 1792-09-23 på Askeryd, död ogift 1856-08-26 Gisshult
 • Henning Svante, född 1794. Kapten. Död 1853. Se Tab. 26
 • Fredrika Magdalena, född 1796-12-09 på Askeryd, död på Askeryd 1797-02-15.
 • Johan Carl, född 1798-09-03 på Askeryd. Kadett vid Karlberg 1811-07-19. Avgången från krigsskolan 1814-04-01. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1814-05-03. Fänrik vid Jönköpings regemente 1816-05-07. Officersexamen 1816-06-16. Löjtnant vid Jönköpings regemente. Avsked 1827-06-19. Reste 1832 till Brasilien och avhördes ej vidare. Genom Göta hovrätts utslag 1857-10-19 förklarad död.

TAB 20

Axel Fredrik, (son av Georg Fredrik, tab 19), född 1791-07-06 Askeryd. Inskriven i Växjö skola 1806-03-10. Student i Lund 1809. Jur. examen i Lund 1810. Auskultant i Göta hovrätt 1810. Extra notarie i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Tillförordnad domhavande inom Västergötland. Död 1825-07-21 i Tidavads socken, Skaraborgs län 'försåtligen mördad medelst knivhugg, ett vid ena tinningen och ett i veka livet av en för mindre vetande avsatt präst, filosofie magister Peter Knös, då de skulle tillsammans ro över älven Tidan vid Tidavads by i Tidavads socken, Skaraborgs län där han arrenderade och bebodde en egendom, och för det han förut allvarligen avstyrkt ett våldsamt anfall emot en annan person. Mördaren störtade sig strax därpå i älven, då han såg sig upptäckt av en hop slåtterfolk.' Gift 1821-12-06 med Emma Charlotta de Mare i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1834 med överjägaren Johan Lundgren), född 1801-06-03 i Adelövs socken, Jönköpings län, död 1876-01-07 i Stockholm, dotter av majoren Charles Louis de Mare och Ester Elisabet Cederschiöld.

Barn:

 • Georg Vilhelm, född 1822. Major. Död 1895. Se Tab. 21
 • Frans Fredrik, född 1823, död 1824-11-07.
 • Carl August Ferdinand, född 1824. Intendent. Död 1877. Se Tab. 22.

TAB 21

Georg Vilhelm, (son av Axel Fredrik. tab 20), född 1822-07-07 Näs. Furir vid Skaraborgs regemente 1835-10-23. Officersexamen 1839 i maj. Underlöjtnant vid Skaraborgs regemente 1840-02-08. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1846-03-05. Deltog såsom premiärlöjtnant vid 4. reservbataljonen, vilken tillhörde general Ryes kår, i dansk-tyska kriget 1849. Bevistade under dansk-tyska kriget bombardemanget av Fredericia och slaget vid Fredericia samt blev därvid sårad i högra foten 1849-07-06. RDDO 1849-09-07. GMtf 1850-04-23. Kapten i regementet 1857-12-15 och vid regementet 1858. RSO 1865-01-28. Avsked med majors n. h. o. v. 1878-03-22. DFM 1878-10-00. Död 1895-03-28 i Stockholm. Gift 1858-08-03 i Stockholm med Maria Sofia Leontina Broberg, född 1826-11-01 i Stockholm, död i Stockholm 1911-03-17, Oscars förs. Dotter av sidenkramhandlaren Johan Broberg och Sofia Eleonora Körner.

Barn:

 • Maria Eleonora Letitia (Ellen), född 1859-06-26 i Mariestad. Död 1943-05-21 i Stockholm. Gift 1879-10-18 i Skövde med löjtnanten vid Skaraborgs regemente Ernst Fredrik Ludvig Fick, född 1854-11-15 i Stockholm, död 1916.
 • Maria Ingegerd Constantia (Gerda), född 1862-01-22 i Mariestad. Död 1938-04-30 i Stockholm. Gift 1883-03-31 i Stockholm med kassören greve Carl Hans Wachtmeister af Johannishus, född 1844, död 1910.
 • Axel Johan Georg, född tvilling 1864-01-22 i Skövde. Fänrik i preussiska Garde-Schützen bataljon i Berlin 1887. Sekundlöjtnant vid preussiska Garde-Schützen bataljon i Berlin 1888. Avsked 1888. Död 1936-07-09 i Svartsjö (Saltsjöbadens förs, Sth. db 16). Gift 1891-11-28 i Stockholm med Matilda Pauline Gärtner i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1886 med fabriksägaren Lorenz Kilian), född 1864-10-25 i Wiesbaden, dotter av professorn Filip Gärtner.
 • Maria Gunilda Fransiska, född tvilling 1864-01-22 i Skövde, död 1919-01-06 i Mariefred. Gift 1887-11-05 i Stockholm med löjtnanten friherre Carl Johan Constantin Raab, född 1857, död 1918-04-15 i Mariefreds förs.
 • Maria Leontina Charlotta (Leona), född 1868-05-11 och död 1868-07-09 i Skövde.
 • Maria Anna Linnea, född 1872-06-10 i Skövde, död 1921-01-23 i Djursholm. Gift 1896-12-19 i Stockholm med filosofie doktorn Anders Carl Gustaf Kuylenstierna, född 1868, död 1915-09-05 i Djurholm, Danderyds förs.

TAB 22

Carl August Ferdinand, (son av Axel Fredrik, tab 20), född 1824-11-20 Näs. Elev vid Filipstads bergsskola 1840–1841, sedan lärare vid ett lantbruksinstitut i Småland samt därefter förvaltare först Kesäter omkring 1852 och sedan Aske. Intendent för Östads barnhus i Östads socken, Älvsborgs län från 1868. Död 1877-02-05 på Östad. Ägde Norrängen i Håtuna socken och sedan Altomta i Tensta socken, Uppsala län. Gift 1861-06-27 i Gryta prästgård, Uppsala län med Amanda Charlotta Tillberg, född 1837-01-15 i Estuna socken, Stockholms län, död 1904-03-30 i Falun, dotter av fabrikören Noak Tillberg och Charlotta Möller.

Barn:

 • Ellen Charlotta, född 1863-01-29 på Östad. Sjukgymnast i Dresden. Död 1940-04-24 i Dresden (Ad. Fredr. förs, Srh. db nr. 150).
 • Ester Charlotta, född 1864-07-11 på Östad. Gift 1895-06-21 i Kopparbergs kyrka i Falun med ingenjören vid kopparverket i Falun, RVO, Knut Alrik Åkerblom, född 1849-09-09 i Skultuna socken, Västmanlands län, död 1924-01-14 i Falun.
 • Hulda Charlotta, född 1866-03-28 på Östad. Död 1939-10-06 i Stockholm. Se "Schmiterlöwska fonden". Gift 1896-08-26 i Falun med telegrafkommissarien i Falun, RVO, Anton Albert Teodor Kraak, född 1847-10-31 i Eskilstuna, död 1920-05-24 i Falun.
 • Vilhelm Samuel Axel, , född 1867 på Östad. Major. Se Tab. 23.
 • Carl Axel Edvard, född 1869 på Östad. Major. Död 1929. Se Tab. 24.
 • Carl Viktor, född 1870-11-08 på Östad, död 1886-07-19 i Giresta prästgård, Uppsala län.
 • Axel Georg, född 1873 på Östad. Major. Se Tab. 25

TAB 23

Samuel Axel Vilhelm, (son av Carl August Ferdinand, tab 22), född 1867-06-02 Se "Schmiterlöwska fonden" vid Samuel Axel Vilhelms död, Östad. Mogenhetsexamen 1887-05-26. Volontär vid Blekinge bataljon 1887-06-15. Sergeant 1888-06-15. Elev vid krigsskolan 1888-07-08. Avgången därifrån 1889-05-07. Ånyo antagen 1889-08-23. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant vid Blekinge bataljon 1890-11-07. Löjtnant vid Blekinge bataljon 1896-09-04. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Gymnastikdirektörsexamen. Kapten Karlskrona grenadjärregemente 1903-02-16. RSO 1911-06-06. Major på reservstat vid Karlskrona grenadjärregemente 1916-12-15. Avsked med inträde i Karlskrona grenadjärregementes reserv 1922-08-11. Gift 1904-12-12 på Ryholm i Beatebergs socken, Skaraborgs län med Jenny Carolina Virginia Bergendahl, född 1871-12-10 Almekärr, dotter av ryttmästaren Carl Gustaf August Bergendahl och Jenny Carolina Vilhelmina Lundgren.

Barn:

 • Margit Ellen Rusalka, född 1908-09-16 i Ulricehamn (Finnekumla förs, Älvsborgs län, fb). Gift 1941-12-12 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Sth., vnb nr 329) med redaktörn, filosofie magister Leif Olov Beckman, född 1901-05-31

TAB 24

Carl Axel Edvard, (son av Carl August Ferdinand, tab 22), född 1869-03-17 på Östad i förs med samma namn, Älvsborgs län. Deltog i korvetten Norrköpings sommarexpedition 1884. Mogenhetsexamen i Västerås 1890-06-02. Lantbruksbokhållare Finnåker 1891. Bruksbokhållare Hofors 1892-01-00–1893-05-00. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1893–1894. Volontär vid Blekinge bataljon 1894-04-24. Sergeant 1895-08-29. Elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-08-02. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid Blekinge bataljon 1896-12-09. Löjtnant vid Blekinge bataljon 1897-04-30. Löjtnant vid Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1911-08-31. Genomgick krigshögskolan. RSO 1917-06-06. Avsked från beställning på stat 1924-04-11 fr.o.m. s.å. apr. 24. Major i armén 1924-04-11 fr.o.m. s.å. apr. 24. Död 1929-09-18 i Leksand (Sthlm, S:t Matteus förs, db). Gift 1:o 1903-08-20 i Varberg med Alice Vera Barbro Letitia Bexell, från vilken han 1918-06-15 blev skild, född 1878-12-28. Dotter av godsägaren Ernst Gustaf Detlov Alfred Bexell och Cecilia Gunilla Wennström. Gift 2:o 1919-03-29 i Norge (karlskrona stadsförs, vb) med Christine Maria Mohn Thrap-Olsen, född 1893-03-09 i S:t Denis i Frankrike, dotter av konsuln Christer Anton Olsen och Henriette Thrap-Mayer.

Barn:

 • 1. Alice Vera Cecilia Charlotta, född 1904-07-19 i Varberg. Skådespelerska.
 • 1. Carl Axel Georg Christian, född 1906-03-19 i Varberg. Anställd hos Svenska Dagbladet. Köpmnan
 • 2. Bertram Henning Christer Edvard, född 1920-01-30 i Karlskrona. Konstnär, (Målare).
 • 2. Georg Dietrich Christen Edvard, född 1922-05-07 i Ronneby landsförs. Död 1937-09-30 i Stockholm.
 • 2. Christer Fredrik Wilhelm Edvard, född 1926-04-17 i Stockholm, Johannes förs. Konstnär (pseud "Edwardson").

TAB 25

Axel Georg, (son av Carl August Ferdinand, tab 22), född 1873-11-17 Östad. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-17. Volontär vid Upplands regemente 1894-06-09. Underofficersexamen 1895-07-22. Korpral 1895-07-25. Sergeant 1895-08-22. Elev vid krigsskolan 1895-09-25. Fanjunkare 1896-08-12. Utexaminerad 1896-12-03. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1896-12-09. Löjtnant vid Upplands regemente 1899-01-23. Gymnastikdirektörsexamen 1902-05-24. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet och samtidigt biträdande lärare vid läroverk i Stockholm 1903–1908. Lärare i gymnastik vid Katarina realskola i Stockholm 1908-09-07–1910. Lärare i pedagogisk gymnastik vid universitetet i Gent 1908–1911. Kapten vid Upplands infanteriregemente 1909-06-05. Ånyo extra lärare vid Gymnastiska centralinstitutionen 1911–1914. Lärare vid gymnastiska centralinstitutet 1914-10-19– 1923. Ordinarie lärare därst. 1922-04-26–1939. Kapten på reservstat vid Upplands regemente 1916-11-15. RSO 1917-12-15. JHSO5kl 1923-06-11. RFrHL 1923-11-25. Tillförordnad överlärare vid gymnastiska centralinstitutet 1923–1934. Avsked med inträde i regementets reserv 1934-12-31. OffRumSO 1924-02-07. Förordnand såsom gymnastikinspektör i Skolöverstyrelsen 1924. Major i armén 1926-11-26. RNO 1933-11-25. Gift 1912-08-17 i Engelbrekts förs,Stockholm med Edit Barkander, född 1882-06-30, i Bettna socken, Södermanlands län. Dotter av lantbrukaren Emil Ferdinand Sundström och Jenny Carolina Björkman (omgift med uppbördskommissarien Carl Peter Barkander).

 • Barn.
 • Ester Margareta, född 1913-06-28 i Tranås, Säby förs. Tjänsteman i Försäkrings AB Skandia.

TAB 26

Henning Svante, (son av Georg Fredrik, tab 19), född 1794-09-16 Askeryd. Inskriven i Växjö läroverk 1806-03-10. Fanjunkare 1811-11-25. Fänrik vid Jönköpings regemente 1812-03-13. Officersexamen 1812-06-23. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1817-03-11. Kaptens karaktär 1826-09-21. Avsked 1827-05-18. Död 1853-04-16. Bevistade kampanjerna i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1824-02-06 i Eksjö med stiftsjungfrun Anna Carolina Ädelberg, född 1792-11-15 Danerum, död 1858-01-16, dotter av löjtnanten Johan Göran Ädelberg, och Anna Maria Papke.

Barn:

 • Frans Fredrik, född 1824. Löjtnant. Död 1862. Se Tab. 27
 • Vilhelm Georg, född 1827-06-05 Tillingeby. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1848-03-08. Studentexamen 1849-12-13 och officersexamen 1850-05-08. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1850-10-16. Löjtnant vid Kalmar regemente 1857-07-24. Kapten 1868-09-15. RSO 1875-12-01. Avsked 1878-04-24. Död ogift 1886-07-16 i Oskarshamn.

TAB 27

Frans Fredrik, (son av Henning Svante, tab 26), född 1824-11-07 i Målilla socken, Kalmar län. Kadett vid Karlberg 1839-09-05. Utexaminerad 1847-06-18. Underlöjtnant vid Kalmar regemente 1847-07-09. Löjtnant Kalmar regemente 1851-10-28. Död 1862-01-19 i Stockholm under ett tillfälligt vistande i Stockholm. Gift 1854-10-08 Lockebo med Amelie Engqvist, född 1827-03-01 på Hagelsrums bruk i Målilla socken, död 1908-10-08 i Jönköping ]], dotter av bruksägaren Carl Herman Engqvist och Elisabet Ekström.

Barn:

 • Carl Ossian Georg, född 1856-11-16 Danerum. Bruksbokhållare vid Karlströms bruk i Kustbergs socken, Östergötlands län 1876. Bruksbokhållare vid Smedstorp i Lilla Malma socken, Södermanlands län 1877 och vid Toverum i Locknevi socken, Kalmar län 1879. Gruvbokhållare vid Kärrgruvan i Norbergs socken, Västmanlands län 1880. Elev vid Filipstads bergsskola 1882. Utexaminerad 1883. Smidesmästare vid Svanå bruk, Västmanlands län 1883. Bruksförvaltare på Nissafors i Öreryds socken, Jönköpings län 1885–1892. Kassör och bokförare vid Eds bruk. Död ogift 1906-01-13 i Uddevalla.
 • Carl Emil Gustaf, född 1860-04-16 på Danerum. Bokhållare vid Rosenfors' bruk i Målllla socken, Kalmar län 1878–1881. Elev vid Fillpstads bergsskola 1881–1882. Bokhållare vid Uddeholmsverken 1882–1884. Ingenjör vid Charlottenberg i Eda socken, Värmlands län 1884–1885. Extra elev vid tekniska högskolans bergsavdelning 1885–1886. Innehade ånyo nämnda befattning vid Charlottenberg 1886–1887. Anställd vid Worcester i Nordamerika 1888–1890. Superintendent vid The premier Iron and Steel work i Indianapolis, Ind., 1890–1895. Ingenjör vid Smedjebackens martinverk i Norrbärke socken, Kopparbergs län 1896–1897. Martiningenjör vid kejserliga ryska marinens stålverk i Obrekov i S:t Petersburg. Död 1898-07-09 i S:t Petersburg. Gift med en amerikanska, från vilken han blev skild.

TAB 28

Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, (son av Georg Christian Schmiterlow, tab 1), född 1694-10-25 på Neuendorf i Gingsts socken på Rügen. Volontär vid Jönköpings regemente 1713. Furir vid Jönköpings regemente 1713-10-11. Sergeant 1714-05-08. Fänrik 1715-05-08 krigsfånge i Königsberg 1716-05-11. Hemkom 1720-04-00. Löjtnant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1720-08-18. Transporterad till drottningens livregemente i Pommern 1720. Adlad 1723-09-26 jämte sina bröder (introducera 1723 under nr 1768). Stabskapten vid drottningens livregemente 1750-02-06. Avsked 1750-06-26. Död 1756 på sitt gods Patzig på Rügen. Han bevistade 1715 Stralsunds belägring och 1735 med pommerska rikskontingenten fälttåget vid Rhen- och Moselströmmarna. Gift med sin systers styvdotter Charlotta Lovisa von Kathen, född 1724-07-21, död 1788-02-24 i Bergen på Rügen, dotter av majoren Ernst Ludvig Martin von Kathen, och hans 1:a fru Anna Catharina Jarmer.

Barn:

 • Christian Ludvig, född 1745. Ryttmästare. Död 1796. Se Tab. 29.
 • Anna Eleonora Charlotta, född 1747-02-14, död 1779-04-03. Gift 1771 med Joakim Vilhelm von Platen på Lipsitz i hans 1:a gifte.
 • Jonas Maximilian, född 1749, död 1751-10-31 i Drammendorf.
 • Alexander Moritz, född 1750-05-07 på Patzig. Volontär vid drottningens livregemente 1767-07-08. Förare vid drottningens livregemente 1769-08-21 och vid von Blixenska, sedermera Psilanderhielmska regementet 1770-04-30. Stabsfänrik Psilanderhielmska regementet 1770-11-22. Stabslöjtnant 1776-10-08. Stabskapten 1785-04-20. Kapten vid regementet 1787-01-17. Erhöll Svensksundsmedaljen 1791-02-12. Major i armén 1793-02-01. Sekundmajor vid regementet 1799-06-15. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnants avsked 1802-03-21. Död ogift 1807-09-09 i Stralsund. Han var under finska kriget 1788–1790 kommenderad på flottan och blev vid reträtten ur Viborgska viken fången hos ryssarna 1790.

TAB 29

Christian Ludvig, (son av Nikolaus Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 28), född 1745-05-30 i Stralsund. Volontär 1760. Fanjunkare vid blå husarregementet 1762. Kornett vid blå husarregementet 1763-05-09. Placerad på södra skånska kavalleriregementet 1767. Löjtnant i armén 1774-02-16. Löjtnant vid anhaltska kyrassiärregementet i sachsisk tjänst 1775-05-30. Ryttmästare vid anhaltska kyrassiärregementet 1778-06-08. Död 1796-03-18 på sin egendom Patzig, som efter hans död såldes för 30,000 thlr. Gift 1786 med Hedvig Juliana Sofia von Wolffradt, född 1768, död 1815-01-20 i Bergen på Rügen, dotter av kammarherren Carl Adam von Woltfradt, nr 563, och Carolina Sofia von Mecklenburg.

Barn:

 • Charlotta Louise Teodora, född 1787-11-11 på Patzig, död 1868-09-11 under en resa till Kolberg och begraven bredvid mannen i Greifswald på kyrkogården vid Mühleuthor. Gift 1807 med konsistorialpresidenten i Greifswald, jur. doktorn Carl Ludvig Adolf von Bohlen, född 1780, död 1850-07-26.
 • Carl Georg Ludvig, född 1789. Ryttmästare. Död 1863. Se Tab. 30.
 • Carolina, född 1791, död 1807-05-08 i Bergen.
 • Alexander Gustaf, döpt 1792-02-14, död 1796-04-23.

TAB 30

Carl Georg Ludvig (son av Christian Ludvig, tab 29), född 1789-02-09 på Patzig. Premiärlöjtnant i preussisk tjänst vid 7. kyrassiärregementet. Deltog med utmärkelse i kriget 1813–1815 såsom adjutant hos general Barclay de Tolly. PrJK2kl. RRS:tAO3kl och RRS:tVlO4kl. Avsked som ryttmästare på grund av fotskada 1818. Död 1863-03-24 på sin egendom Draheim vid Tempelburg i Hinterpommern, vilken han köpte 1819. Gift med Emelie von Waldow-Mehrenthin, född 1789-02-01, död 1867-05-14.

Barn:

 • Matilda, född 1820-04-16 på Draheim, Gift med N. N. Ziegel.
 • Berta, född 1822-05-08 på Draheim, död ogift 1850-12-05 i Greifswald.
 • Gustaf Carl Fredrik Henrik, född 1823 på Draheim. Löjtnant. Död 1891. Se Tab. 31.
 • Hedvig, född 1827-06-20 på Draheim, död ogift 1894-06-02 i Kolberg.

TAB 31

Gustaf Carl Fredrik Henrik (son av Carl Georg Ludvig, tab 30), född 1823-11-12 på Draheim. Kadett vid preussiska armén 1840. Löjtnant vid 3. dragonregementet. Avsked 1847. Ritterschaftsrat. Död 1891-04-24. Ägde Draheim samt det med hustrun ärvda Grapow vid Woldenburg i Mark Brandenburg. Gift 1846-06-02 på Mehrenthin i kretsen Friedeberg med Augusta von Waldow-Mehrenthin, född 1826-03-22 på Waldowshof vid Woldenburg, död 1904-02-09, dotter av preussiska ryttmästaren Fredrik Henrik Vilhelm von Waldow-Mehrenthin och Vilhelmine von Winterfeld.

Barn:

 • Elisabet Fredrika Augusta, född 1848-07-23, död 1923-07-01. Gift 1868-09-29 på Grapow med ryttmästaren Fredrik Georg Schmiterlöw, född 1836, död 1887.
 • Fredrik Carl, född 1851. Godsägare. Död 1931. Se Tab. 32
 • Axel Nikolaus, född 1854. Överste. Död 1931. Se Tab. 33
 • Gertrud, född 1856-12-26. Gift 1878-09-26 med ryttmästaren Achatz von Waldow, död 1904-09-07.
 • Bertram Gustaf, född 1858. Bankdirektör. Död 1931. Se Tab. 35
 • Carl Georg, född 1861-06-30. Kapten och bataljonschef.

TAB 32

Fredrik Carl (son av Gustaf Carl Fredrik Henrik, tab 31), född 1851-12-18. Volontär vid preussiska dragonregementet nr 12 och deltog i kriget mot Frankrike. 1870–1871. Premiärlöjtnant i regementet, men tog snart avsked för att ägna sig åt skötseln av sitt gods. Död 1931-02-16. Ägde Draheim. Gift 1885-04-22 på Mehrenthin med sin kusin Sidonia von Waldow-Mehrenthin, född 1858-10-31 på Mehrenthin, dotter av godsägaren Robert Fredrik Henrik Ludvig August von Waldow-Mehrenthin och Matilda Julia von Köller.

Barn:

 • Christa, född 1887-04-17. Äger Draheim. Gift 1914-05-06 med lantrådet och kaptenen i 11. artilleriregementets reserv Fredrik Scheck, död 1924-03-01.
 • Fredrik Carl, född 1888-05-29, död 1888-10-21.
 • Hanna, född 1890-06-24, död 1892-04-01.

TAB 33

Axel Nikolaus (son av Gustaf Carl Fredrik Henrik, tab 31), född 1854-05-14. Löjtnant i preussiska dragonregementet nr 3. Ryttmästare vid preussiska dragonregementet. Transporterad till ulanregementet nr 12 i Insterburg. Major vid ulanregementet 1895. Kommendör för ulanregementet nr 3 i Fürstenwalde 1902. Överstes avsked 1906. Död 1931-12-04. Ägde Grapow. Gift 1882-09-26 med Hildegard Dorotea Maria von Arnim, född 1862-09-10 på Rottnow, dotter av kammarherren Ludvig Wilhelm August Herman von Arnim och grevinnan Dorotea Margareta Hedvig von Wartensleben.

Barn:

TAB 34

Nikolaus (son av Axel Nikolaus, tab 33), född 1883-04-29 i Greifenberg i Pommern. Fanjunkare vid preussiska ulanregementet nr 3 i Furstenwalde 1903. Löjtnant i regementet 1905. Övergick till regementets reserv 1907. Adjutant vid krigsfångeinspektionen vid II. kåren 1914. Ryttmästare 1917. Avsked 1920. Äger Grapow. Gift 1918-05-28 med Ilse von Köller, född 1894-06-29, dotter av justitierådet och riddargodsägaren Hans von Köller, till Carow i Pommern, och Elisabet Schlieckmann.

Barn:

 • Hans Alfred, född 1919-03-20.
 • Christian Georg Gustaf Ludvig, född 1921-06-18. Gift med Anna Lisa Büger (nr Deutsches Adelsblott 1963 h, 5)
 • Axel Hans Gneomar, född 1924-09-23. <moderndatadöd>död 1963-04-19</moderndatadöd> i Hannover.

TAB 35

Bertram Gustaf (son av Gustaf Carl Fredrik Henrik, tab 31), född 1858-05-17. Bankdirektör i Berlin. Död i Berlin 1931-09-14. Gift 1909-10-26 med Else Behrens från Braunschweig.

Barn:

 • Juwel, född 1910-08-04.

TAB 36

Bertram Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, (son av Georg Christian Schmiterlow, tab 1), född 1701-09-29. Sergeant vid bergsregementet 1720. Fänrik vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1721-01-19. Transporterad till Horns värvade regemente (garnisonsregementet i Halland) 1722-03-07. Adlad 1723-09-26 jämte sina bröder (introducera samma år under nr 1768). Kornett och placerad på kvartermästareindelning vid livregementet till häst 1729-06-19. Stabskornett vid livregementet till häst 1740-05-23. Avsked med ryttmästares karaktär 1742-05-28. Ryttmästare i hessisk tjänst. Död 1779-08-04 på Rosengarten på Rügen, varest han bosatt sig. Gift 1741-06-28 med sin broders svägerska Catharina Barbara von Platen, död 1753-02-03, dotter av överstelöjtnanten Baltzar Ulrik von Platen till Gurtitz och M. D. von Berglosen.

Barn:

 • Margareta Dorotea Christina, född 1742-04-06 på Gurtitz, död ogift (innebränd) 1790-04-31 på Rosengarten.
 • Anna Johanna, född 1744-01-04, död 1763-08-14 i Rostock. Gift 1763-07-15 på Rosengarten med storhertigen mecklenburgska generallöjtnanten och guvernören i Rostock Otto Bernhard von Pressentin, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1764-06-29 med Magdalena Dorotea von Pressentin, född 1742-11-24, död 1836-04-07), född 1739-01-31 på Penzin, död 1825-03-27 i Rostock.
 • Georg Ulrik, född och döpt 1745-08-05 på Kloster (Hiddensee), död 1746.
 • Eleonora Catharina Carolina, född 1748-01-06, död 1795-02-05. Gift med N. N. von Rosen till Rosengarten.
 • Sofia Bernhardina Charlotta, född 1749-10-28 på Kloster (Hiddensee), död 1802-07-28 på Lancken. Gift 1774-01-21 på Rosengarten med Filip Rickman von der Lancken, döpt 1752-01-08 på Lancken, död på Lancken 1824-10-28.
 • Ernst Vilhelm Carl, född 1752-04-20 på Hiddensee. Först i brandenburgsk tjänst, sedan i sachsisk. Löjtnant. Död ogift 1781-03-14 genom ett fall med hästen.
 • Ludvig Adolf, född 1753, död 1762.

TAB 37

Carl Filip Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, (son av Georg Christian Schmiterlow, tab 1), till Gross Datzow i Poseritz' socken på Rügen, som han köpte 1756, och Prosnitz i Poseritz' socken på Rügen. Född 1703 på Lieschow. Löjtnant vid Jönköpings regemente. Adlad 1723-09-26 jämte sina bröder (introducera 1723 under nr 1768). Död 1781-07-20 på Gross Datzow. Gift 1:o 1738-11-21 med Eva Margareta von Platen, dotter av överstelöjtnanten Baltzar Ulrik von Platen till Gurtitz och M. D. von Berglosen. Gift 2:o med den 1:a fruns fränka Christina Amalia von Platen, döpt 1725-08-03, dotter av kaptenen Pribbert Achates von Platen, till Drigge, och hans 2:a fru Eleonora Christiana von Usedom samt halvsyster till översten Baltasar Achates von Platen, naturaliserad von Platen.

Barn:

 • 1. Baltzar, döpt 1740-02-17.
 • 1. Georg Christian, född 1742. Lantråd. Död 1806. Se Tab. 38
 • 1. Margareta Christiana, född 1743-04-06, död ung.
 • 1. Gustaf Filip, född 1744-03-15, död ung.
 • 1. Alexander Vilhelm, född 1745. Major. Död 1809. Se Tab. 45
 • 1. En son, döpt 1752-07-02, död som barn.
 • 1. Ernst Gottlieb, född 1753-09-12, död ung.
 • 2. Anna Christina, född 1755-01-05, död änka 1832-03-11 i Stralsund. Gift med överstelöjtnanten N. N. von Dechow, till Pütnitz.
 • 2. Maximilian Carl, född 1757-09-08, död ung.
 • 2. Coelestina Ulrika Sibylla, född 1760-10-20, död 1847-01-07 i Bergen. Gift 1782 med kyrkoherden i Rambin på Rügen Carl Fredrik von Harder, till Casselvitz, född 1753-06-01 på Rambin, död 1803.
 • 2. Louise Juliana, född 1763-05-28. Död 1850-04-28 i Bergen. Gift 1791-06-24 med Casper Wilken von Platen, till Ganskewitz, född 1763, död 1793-09-22.

TAB 38

Georg Christian, (son av Carl Filip Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 37), till Gross Datzow på Rügen och Prosnitz på Rügen samt Gross Warksow på Rügen och Steinhagen på Rügen. Född 1742-01-20. Kapten i dansk tjänst. Deputerad för Rügen 1798. Titulärt svenskt lantråd 1799-11-16. Död 1806-12-01 och begraven i Lissowska graven i Poseritz kyrka på Rügen. Gift 1762-05-27 i Rendsburg med Maria Elisabet Henriette von Bielefeldt, dotter av danske översten och chefen för artilleriet Sigismund Jakob von Bielefeldt och Maria Sofia von Maas.

Barn:

 • Amalia Georgine Ernestine, född 1763-02-25, död 1836-12-19 i Stralsund. Gift med godsarrendatorn Adolf Fredrik Papke på Grahlhof vid Altefähr, född 1769, död 1842-05-11.
 • Sofia, född 1764-11-21, död 1768-11-23.
 • Carl Vilhelm Fredrik, född 1766. Kapten. Död 1843. Se Tab. 39
 • Eva Carolina Dorotea, född 1767-09-15, död 1768-10-23.
 • Sigismund Bertram Absalon, född 1768-02-20, död 1769-10-01.
 • Christiane Anna Andrea, född 1770-08-20, begraven 1770-10-23.
 • Sofia Dorotea Louise, född 1771-09-15, död ogift 1795-11-07.
 • Christoffer Andreas, född 1773. Överste. Död 1847. Se Tab. 41
 • Franziska Christiane Filippina, född 1783-01-04 på Datzow, död 1842-10-20 i Greifswald. Gift 1803-01-21 på Datzow med mecklenburgiske kammarherren Johan Felix Bernhard von Behr, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Vilhelmine von Lühmann, född 1807, död 1878-11-07 i Grimmen), född 1779-04-22 Baudelin

TAB 39

Carl Vilhelm Fredrik, (son av Georg Christian, tab 38), född 1766-04-24 Prosnitz Kom i preussisk krigstjänst 1780. Fänrik 1783-06-02. 2. Löjtnant 1788-04-17. Erövrade vid belägringen av Mainz 1792 ett fort och erhöll PrOPlemér med eklöv. 1. Löjtnant 1794-08-27. Stabskapten 1799-03-12. Kompanichef 1804-03-31. Efter Lübecks kapitulation 1806-11-06 ur tjänst. Inträdde 1813 åter i tjänst som kompanichef för 1. pommerska garnisonsbataljonen i Kolberg. Förde såsom sådan en transport av 55 fångna franska officerare och 1,000 man till Pillau. Avsked 1815-03-15. Död 1843-05-25, på Crien vid Anklam. Han arrenderade Peselin vid Klempenow i Pommern 1810–1822 och sedan riddargodset Klein Toitin vid Jarmen i kretsen Demrnin, vilket han köpte 1834, men försålde 1838. Gift 1795 med Catharina Dorotea Henriette Sofia von Winterfeldt, född 1771-01-28 Steinmocker

Barn:

 • Ernst Georg Fredrik, född 1796-11-18, död 1797-10-09.
 • Carl Filip Otto Edvard, född 1800-09-25 i Stettin. I preussisk tjänst 1816-12-01. Fänrik 1821-02-18. Löjtnant 1824-05-21. 1. Löjtnant 1848-11-28. Ryttmästare och skvadronschef 1848-12-26. Deltog med utmärkelse i slesvig-holsteinska kriget 1848. Död ogift 1849-11-18 i Pasewalk och i Pasewalk begraven.
 • Louis Franz, född 1810-10-18, död 1811-01-13 på Peselin.
 • Vilhelm Carl Rudolf Ottomar, född 1812. Major. Död 1884. Se Tab. 40.

TAB 40

Vilhelm Carl Rudolf Ottomar (son av Carl Vilhelm Fredrik, tab 39), född 1812-07-28 på Peselin. I preussisk krigstjänst vid 2. jägarbataljonen 1829-10-10. Fänrik vid 2. jägarbataljonen 1831-10-17. Genomgick divisionsskolan i Stettin 1830–1832. 2. löjtnant 1833-04-18. 1. löjtnant 1848-04-13. Kapten och kompanichef 1852-06-22. Majors avsked 1858. Död 1884-12-24 i Greifswald och begraven jämte sin 1:a fru och sina båda söner på kyrkogården vid Vettenthor i Greifswald. Gift 1:o 1838-11-02 med friherrinnan Adelheid Emma von Langermann und Erlencamp, född 1816-03-20, död 1871-01-17, dotter av kaptenen friherre von Langermann und -Erlencamp. Gift 2:o 1872-05-02 Tagel med friherrinnan Signild Rappe, född 1838-07-29 på Tagel, död på Tagel 1903-12-07, dotter av majoren friherre Gustaf Vilhelm Rappe, och Catharina Matilda Schmiterlöw.

Barn:

 • 1. Hugo Carl August Henrik, född 1839-10-23 i Greifswald, död ogift 1869-02-27 i Schwedt.
 • 1. Ebba Carolina Ernestina Vilhelmine, född 1843-07-27, död 1851-02-18 på Dahlen.
 • 1. Carl Vilhelm Ferdinand Nikolaus, född 1852-03-11, död 1865-02-17.
 • 2. Adelheid Emma Otburgis, född 1875-08-15. Äger Tagel. Tegels gård skall enl. testamentarisk förordn. av A.E.O. Schmiterlöw bilda en stiftelse under namn av "Rappe-von Schmiterlöwska stiftelsen" för vetenskaplig skogs- o. jordbruksforskning.

TAB 41

Christoffer Andreas (son av Georg Christian, tab 38), född 1773-04-07 på Prosnitz. Inträdde i preussisk krigstjänst 1789. Fänrik vid preussiska Königindragonregementet 1790. 2. Löjtnant 1792-05-10. Deltog i kampanjen vid Rhen 1792 och följande år. 1. löjtnant 1803-03-12. Bevistade 1806–1807 års krig. Kapten 1807-10-28. Major och skvadronschef 1811-12-13. Utmärkte sig under kriget 1813 upprepade gånger vid Halle, Wittenberg, Grossbeeren och Dennewitz. RPrJK2kl. RRS:tAO2kl. Övertog efter slaget vid Leipzig befälet över regementet vid tåget mot Frankrike och bevistade träffningarna vid Laon, Villers Cotterets och Crespy samt 1815 vid Ligny, Waterloo och Paris. Överstelöjtnant 1815-07-12. RPrJK1kl 1815. Överste 1818-09-27. Inträdde i reserven 1821. Död 1847-01-05 i Greifswald. Gift 1:o 1810 med Frederike Wagner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med godsägaren N. N. Vetter), död 1831. Gift 2:o 1832 med Augusta Zechin, död 1869-12-12.

Barn:

 • 1. Frans, född 1811. Lantvärnsofficer. T 1895. Se Tab. 42
 • 1. Bernhard, född 1813. Löjtnant. T 1851. Se Tab. 43
 • 1. Matilda, född 1817-02-25, död ogift 1866-03-29 i Greifswald.
 • 1. Emil, född 1820, död 1820.
 • 1. Hulda, född 1821-01-31 i Pasewalk, död 1910-02-21 i Greifswald. Gift 1864-12-26 med preussiska lantrådet Paul Gustaf von Hagenow, till Langenfelde och Glewitz i hans 2:a gifte (gift 1:o 1840-03-21 med Maria Fredrika Louise Finelius, född 1813-08-10 i Greifswald, död 1859-11-09 på Langenfelde i kretsen Grimmen i Pommern), född 1813-06-16 på Langenfelde, död på Langenfelde 1876-09-28.

TAB 42

Franz (son av Christoffer Andreas, tab 41), född 1811-12-16. Inträdde i preussisk krigstjänst 1828. Lantvärnsofficer och uppbördstjänsteman. Död 1895-12-24 i staden Wittenberge i Preussen. Gift med Maria Regina Leimich, född 1811-04-20 i Wittenberge, död 1859-11-07.

Barn:

 • Maria, född 1847-06-24, död 1923-06-00. Gift med köpmannen i Wittenberge N. N. Würfel.
 • Franz Karl Bernhard, född 1849-06-27. Lantbrukare i Schlesien. Levde ännu 1925. Gift med Martha Brab från Breslau.
 • Fredrika Matilda Augusta, född 1851-03-22. Gift med N. N. Däneland.

TAB 43

Bernhard (son av Christoffer Andreas, tab 41), född 1813-12-25. Löjtnant vid 2. infanteriregementet i Stettin. Död 1851-11-27 i Greifswald. Gift med Teresia Reiche, född 1817, död 1873-06-07 i Königsberg, dotter av justitierådet i Stettin N. N. Reiche.

Barn:

 • Bernhard Carl Leopold, född 1844. Överstelöjtnant. Se Tab. 44
 • Margareta, född 1845, död 1857.
 • Helena, född 1846-10-04 i Stettin, bor i Königsberg. Gift 1865-09-15 med Robert Albinus, till Wegezin, död 1923-04-17 i Königsberg.

TAB 44

Bernhard Carl Leopold (son av Bernhard, tab 43), född 1844-06-14 i Stettin. Kadett i preussisk tjänst 1860. Fänrik 1862. 2. löjtnant vid infanteriregementet nr 60 1863. Utmärkte sig i slesvig-holsteinska kriget 1864, i synnerhet vid Missunde och Düppel. RPrRÖO3kl. Bevistade Österrikiska kriget 1866 och deltog under Österrikiska kriget i slaget vid Königgrätz 1866. Bevistade som regementsadjutant vid brandenburgska kyrassiärregementet nr 6 franak-tyska kriget 1870–1871. RPrJK2kl. Fördelningsadjutant i Königsberg 1882. Överstelöjtnant. Bor i Berlin. Har utgivit: General Feldmarschall von der Goltz-Pascha (1926). Gift 1867 med Elise Erdmann, död 1905-11-30, dotter av forstinspektoren i Frankfurt a/O. N. N. Erdmann.

Barn:

 • Helena, född 1868-09-13, död ogift 1918-07-24 i Berlin.

TAB 45

Alexander Vilhelm (son av Carl Filip Schmiterlow, adlad Schmiterlöw, tab 37), född 1745-08-18 Lieschow Förare vid Löwenfelsska regementet 1759-09-30. Sergeant Löwenfelsska regementet 1760-09-12. Fänrik 1760-12-11. Löjtnant vid Sprengtportska regementet 1771-10-09. Kapten i armén 1776-12-04. Avsked med majors n. h. o. v. 1781-02-07. Död 1809-10-28 på sitt 1784 inköpta riddargods Neparmitz vid Swantow på Rügen och begraven i Swantows kyrka. Han ägde Neparmitz vid Swantow på Rügen samt arrenderade Drammendorf i Rambins socken, på Rügen. Gift 1781-02-28 i Rambins prästgård på Rügen med sin systers svägerska Maria Franziska von Harder, född 1759-10-02 Casselvitz

Barn:

 • Alexander, född 1782-06-11, död 1782-06-23.
 • Christian Fredrik Vilhelm, född 1783, död 1790-03-12.
 • Ulrika Maria Carolina, född 1785-11-21, död 1787-07-15.
 • Anna Carolina Christiana, född 1789-04-26, död 1801-10-29.
 • Carolina Sofia Maria, född 1790-06-05, död 1791-10-04.
 • Carl Christoffer, född 1792. Kammarherre. Död 1851. Se Tab. 46
 • Fredrik Moritz, född 1795-03-06, död 1795-05-01.
 • Henrik Gustaf, född 1797. Godsägare. Död 1879. Se Tab. 47
 • Teodora Christina Franziska, född 1800-04-20. Konventssyster i klostret Bergen på Rügen. Död 1884-05-05.
 • Gottlieb Alexander, född 1802-02-15. Ingick i preussisk krigstjänst 1818. Kapten. Död ogift 1875-12-04, i Kupfermühle vid Stettin, i vilken stad han ägde flera hus.
 • Augusta Louise, 1804-03-01. Konventssyster i klostret Bergen. Död 1877-03-25.

TAB 46

Carl Christoffer, (son av Alexander Vilhelm, tab 45), född 1792-09-02 på Neparmitz vid Swantow på Rügen. Fänrik vid Jönköpings regemente 1805-05-04. Avsked med löjtnants karaktär 1815-01-17. Kammarherre 1824. Död 1851-02-12 Holmeshult. Gift 1:o med N. N. Hamack, från vilken han blev skild, dotter av en pastor Hamack i Mecklenburg. Gift 2:o 1822-11-28 i Eksjö med stiftsjungfrun Ulrika Charlotta (Ulla) Hägerflycht, född 1791-09-30 på Nedre Rundby i Eds socken, Stockholms län, död 1877-08-09 Västerkvarn

Barn:

 • 1. En son, död ung.
 • 1. Ida, född 1817-03-00, död 1903-08-27 i Lübeck. Gift med köpmannen N. N. Wichmann.
 • 1. Fransiska, levde vid faderns död och då gift med N. N. Wiechman.
 • 2. Fransiska Helena Ebba, född 1823-10-23 på Holmeshult, död 1910-09-22 i Skara. Gift 1849-03-19 på Holmeshult med possessionaten Anders Vilhelm Reuterswärd, i hans 2:a gifte, född 1817, död 1911.
 • 2. Gustava Charlotta Sofia, född 1825-01-17 på Holmeshult, död 1887-05-09 i Göteborg. Gift 1848-08-07 på Holmeshult med kaptenlöjtnanten i Kungl Maj:ts flottas konstruktionskår, RVO, Carl Oskar Alfred Trygger i hans 1:a gifte (gift 2:o 1889 med Marie-Louise Murman i hennes 2:a gifte, född 1857-10-29), född 1822-11-20 i Karlskrona, död 1895-08-21 i Göteborg.
 • 2. Alexander Gustaf Georg, född 1826-10-00 på Holmeshult, död 1827-01-21 på Holmeshult.
 • 2. Julia Emerentia Constance, född 1828-01-11 på Holmeshult, död 1922-05-22 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård. Gift 1853-08-02 på Holmeshult med sin systers svåger, extra ordinarie kammarskrivaren Ulrik Adolf Reuterswärd, född 1816, död 1891.
 • 2. Maria Lovisa, född 1830-02-18 på Holmeshult, död 1867-06-17 i Säljeryds prästgård i Östra Torsås' socken, Kronobergs län. Gift 1860-11-20 Ramkvilla med komministern i Nöbbele och Östar Torsås försar av Växjö stift Josef Carl August Collander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1875-04-30 i Växjö med Christina Elisabet Sundberg, född 1834-09-03 i Växjö, dotter av kopparslagaremästaren Sven Sundberg och Christina Charlotta Nordström), född 1814-02-12 i Sandviks socken, Jönköpings län, död 1893-03-10 i Östra Torsås' komministergård.

TAB 47

Henrik Gustaf, (son av Alexander Vilhelm, tab 45), född 1797-01-12 på Neparmitz. Löjtnant i preussisk tjänst. Övertog fädernegodset Neparmitz, som han sålde 1836. Köpte riddargodset Stedar vid Bergen på Rügen 1843, men sålde även detta efter några år och köpte Klein-Stubben vid Gartz. Sedan han sålt detta 1850 flyttade han först till Stralsund och sedan till Franzburg. Död i Franzburg 1879-08-21. Gift 1820 på Pöglitz vid Franzburg med Charlotta Juliana Christina von Schlagenteuffel, född 1794-12-24 på Pöglitz, död 1872-06-21 i Franzburg, dotter av preussiska majoren Adolf Gotthard von Schlagenteuffel, till Pöglitz, och Amelie Fredrika von Stumpfeldt.

Barn:

 • Berta Elise Matilde, född 1821-04-28. Konventssyster i Bergens kloster. Död i Bergens kloster 1892-12-03.
 • Emelie Charlotte Gustava, född 1822-12-16, död ogift 1890-01-09 i Franzburg.
 • Ulrika Henriette Ferdinandine, född 1824-10-01, död ogift 1894-07-10 på Putbus.
 • Alexander Franz Ludvig, född 1826-03-06. Lantbrukare. Död ogift 1873-04-20 i Stralsund.
 • Rudolf Karl Vilhelm, född tvilling 1827-03-08. Forstkandidat. Död ogift 1866-03-20 på Sachsenberg vid Rostock.
 • Herman Adolf Ferdinand, född tvilling 1827-03-08, död 1828-10-18.
 • Maria Catharina Ernestine, född 1830-06-28 i Coldevitz, död ogift 1911-09-23 i Stralsund.
 • Amelie Dorotea Albertine, född 1833-07-26 i Bützow i Mecklenburg, död ogift 1930-08-29 i Franzburg.
 • Otto Christian Herman, född 1836. Lantbrukare. Död 1912. Se Tab, 48.

TAB 48

Otto Christian Herman (son av Henrik Gustaf, tab 47), född 1836-08-05 på Stedar vid Bergen. Först lantbrukare och arrenderade av sin morbroder Ferdinand von Schlagenteuffel ett litet gods, Splitzdorf på Rügen. Bosatte sig sedan i Franzburg, där han 1882 köpte två hus och lade grunden till ett hembygdsmuseum. Död 1912-09-08 i Franzburg. Gift 1879 Osche

Barn:

 • Erik Ernst Charles Franz, född 1882. Fornforskare. Se Tab. 49

TAB 49

Erik Ernst Charles Franz (son av Otto Christian Herman, tab 48), född 1882-07-25 i Franzburg. Fornforskare. Ägare av det sk Franzburger hembygdsmuseum. Gift 1917-11-15 med Minna Marta Anna Grubert född 1890-01-22 i Franzburg, dotter av lantbrukaren Henrik Grubert och Emma la Rouge.

Barn:

 • Gesa Hermine Amelie Emma, född 1918-10-30 i Franzburg.
 • Barbara Eva Maria Gertrud Minna, född 1920-01-01 i Franzburg.
 • Gertrud Charlotte Carola Birgitta, född 1922-12-12 i Franzburg.
 • Eva Dorotea Berta Ilsabe, född tvilling 1923-03-04 i Franzburg.
 • Hermine Philippine Ernestine Elisabet, född tvilling 1923-03-04 i Franzburg.
 • Bertram Nikolaus Otto Gustaf Alexander, född 1926-11-06 i Franzburg.

Källor

Litteratur: Pyl, Pommersche Genealogien II, h. 2, Greifswald 1873.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: