:

Sinclair nr 95

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga och grevliga ätterna Sinclair nr 270 och 95 †

Friherrlig 1766-10-06, grevlig 1771-10-15, introducerad 1776. Utdöd 1919-08-04.


TAB 1

Fredrik Carl Sinclair, friherre och greve Sinclair (son av Carl Anders Sinclair, se adlade ätten Sinclair, Tab. 2), till Lambohov i Slaka socken, Östergötlands län. Född 1723-10-17. Student i Åbo 1734 (Lå.) Volontär vid fortifikationen 1738. Fänrik vid Åbo läns regemente 1741. Löjtnant vid Åbo läns regemente 1742-06. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Kapten vid franska regementet Royal Suédois 1746. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1747-08-11. Överstelöjtnant i hessisk tjänst 1750. RSO 1751-09-04. Sekundmajor vid Östgöta infanteriregemente 1757-12-31. Överstelöjtnant i armén 1757-10-28 och vid Jönköpings regemente 1760-03-07. Överstelöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1760-04-19. Överste i armén 1762-06-21. Förordnad 1762-06-21 till daglig uppvaktning hos kronprins Gustaf, sedermera konung Gustaf III, varmed han fortfor till kronprinsens förmälning 1766-11-04. Friherre 1766-10-06. KmstkSO 1766-11-24. Riksråd 1769-07-04. Greve 1771-10-15 (introducerad 1776 under nr 270 bland friherrar och 95 bland grevar). Generalguvernör i Pommern och kansler för universitetet i Greifswald 1772-05-11. Avsked från riksrådsämbetet 1772-08-22. Åter i rådet inkallad 1772-08-22. RoKavKMO 1774-11-21 då han behöll sin ätts valspråk: Via Crucis, Via Lucis. Död 1776-06-21 i Karlskrona efter en resa dit från Stralsund. 'Han var med i fälttågen i Finland i början av 1740-talet; gick 1745 med vederbörligt tillstånd till franska armén, där han av Österrikiska trupperna tillfångatogs, men fick snart tillfälle att rädda sig ur fångenskapen; deltog vid nämnda armé i samma års fälttåg vid Rhenströmmen ävensom 1746 i fälttåget vid Maasströmmen och belägringen av Namur; kommenderades 1757 till pommerska kriget, därunder han anförde belägringen på landssidan vid Peenemünde skans m.m. samt fick i skärmytslingen vid Löckenitz fem svåra blessyrer. Bevistade flera riksdagar och deltog i de angelägnare ärendena samt medverkade mycket till 1772 års revolution; hans oäkta son, Carl Filip Gustaf Sinclair, blev 1802 adopterad på faderns adl. ätt.' Gift 1749-05-30 Ekhult med Sofia Johanna.Reuter af Skälboö i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1729-08-30 med majoren Olof Rosenstierna, född 1687, död 1746), född 1713-06-18 Slevringe, död 1769-05-04 på Lambohov, dotter av kaptenen Henrik Reuter af Skälboö, och Catharina Charlotta Rålamb.

Barn:

 • Catharina Sofia, född tvilling 1750-03-04. Hovfröken hos prinsessan Sofia Albertina (SAR.) 1770-02-21, sedan hennes hovmästarinna. Död 1818-02-02 i Stockholm. Gift 1782-04-23 med översten Daniel Georg Silfversparre, född 1740, död 1790.
 • Christina Charlotta, född tvilling 1750-03-04. Hovfröken hos drottningen (SAR) 1770-12-18. Död 1806-12-30 på Lambohov. Gift där 1793-10-27 med överstelöjtnanten Carl Svante Montgomery, B, född 1756, död 1826.
 • Fredrik, född 1751. Kammarherre. Död 1816. Se Tab. 2.

TAB 2

Fredrik (son av Fredrik Carl Sinclair, friherre och greve Sinclair, Tab. 1), född 1751-11-01 i Slaka socken, Östergötlands län. Student i Uppsala (Um.) 1762-12-11. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1763-09-18. Livdrabant 1766-08-18. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1767-11-18. Gick 1770 i fransk tjänst. Först kapten vid regementet Royal Allemand 1770-06-17, sedan vid Schombergs dragonregemente 1771-04-16. Återkom 1773-12 till Sverige. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1775-10-26. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1776-10-22. Kammarherre hos änkedrottning Lovisa Ulrika 1776-10-22. Ryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1777-12-17. Major vid Smålands kavalleriregemente 1782-12-17. Avsked ur krigstjänsten 1786-09-20. Död 1816-01-14 på Lambohov. 'Han bevistade såsom riddare de präktiga karusellerna i Stockholm.' Gift 1789-12-22 i Linköping med sin fränka Brita Magda-lena Fock, från vilken han 1802-05-24 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-07-09, på Bo död Västra Hargs socken, Östergötlands län., med sin kusin, översten friherre Gottlieb David Carl Leijonhielm, i hans 2:a gifte, född 1766, död 1833), född 1760-03-06 Lunna, död 1836-06-14, i Linköping, dotter av ryttmästaren Arvid Adam Fock, och friherrinnan Ebba Charlotta Leijonhielm.

Barn:

 • Fredrik Adam Vilhelm, född 1791. Kammarherre. Död 1835. Se Tab. 3.
 • Carl Malkolm, född 1802-11-11 i Linköping. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1810-04-07. Fanjunkare vid 1. livgrenadjärregementet 1817-11-22. Fänrik vid livgrenadjärregementet 1818-09-28. Kammarjunkare 1825-06-24. Kammarherre 1828-02-01. Död ogift 1828-11-25 i Linköping.

TAB 3

Fredrik Adam Vilhelm (son av Fredrik, Tab. 2), född 1791-06-17 i S:t Lars socken, (Östra). Kadett vid artilleriet 1793-11-28. Fältväbel vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1798-05-02. Kadett vid Karlberg 1806-05-01. Utexaminerad 1808-05-29. Fänrik vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1808-07-11. Sekundlöjtnant vid livgrenadjärregementets rusthållsdivision 1812-03-24. Kammarherre 1815-01-28. Kapten i armén 1816-04-30. Avsked från regementet 1816-04-30. Död 1835-04-21 i Linköping och ligger jämte sin fru begraven på Linköpings kyrkogråd. Gift 1816-10-25 i Kärna kyrka, Östergötlands län med friherrinnan Brita Eleonora Lagerfelt, född 1795-09-15 Lagerlunda, dotter av överstelöjtnanten friherre Israel Lagerfelt, och grevinnan Magdalena Sofia Falkenberg af Bålby.

Barn:

 • Israel Vilhelm Malkolm, född 1817. Godsägare. Född 1884. Se Tab. 4.
 • Carl Fredrik Adolf, född tvilling 1817-09-18 på Rosenkälla. Student i Uppsala 1835. Kansliexamen 1837. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1838-09-11. Avsked 1848-05-04. Ledamot av Östergötlands hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1858–1865. Ordförande i Åkerbo, Hanekinds och Bankekinds gille 1863–1869. RNO 1881-12-01. Död barnlös 1888-06-26 i Linköping och begraven i Linköping. Ägde Rosenkälla. Gift 1850-09-23 i Kärna kyrka med sin kusin friherrinnan Magdalena Sofia Henrietta Lovisa Lagerfelt, född 1831-04-29 på Lagerlunda, död 1922-12-30 i Linköping, dotter av hovmarskalken friherre Israel Carl Adam Lagerfelt, och grevinnan Lovisa Wachtmeister af Johannishus. Änkegrevinnan Sinclair, född Lagerfelt, ägde Rosenkälla och gård i Linköping.
 • Magdalena Charlotta Fredrika Eleonora, född 1819-04-03 på Rosenkälla, död 1897-05-31 i Nyköping. Gift 1840-07-?03 med sin moders kusin, godsägaren greve Vilhelm Wachtmeister af Johannishus, född 1809, död 1879.
 • James Henry (Henrik), född 1822-11-01 på Rosenkälla. Studentexamen i Uppsala 1840-12. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1840. Officersexamen 1842. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1842-01-19. Transporterad till livgardet till häst 1843-11-28. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1846-05-15. Avsked ur krigstjänsten 1850-04-10. Död barnlös 1908-06-02 på Lambohov. Ägde Lambohov i Slaka socken, Östergötlands län och Kölbäck i Skeppsås' socken, Östergötlands län. Gift 1856-12-16 i Stockholm med Edla Amalia Augusta von Holst, född 1837-11-15 i Stockholm, död i Stockholm 1921-02-19 och begraven på Slaka kyrkogård (db), dotter av kammarherren Hans Gram von Holst, och hans 1:a fru Hanna Amalia Henrietta Benedicks.

TAB 4

Israel Vilhelm Malkolm (son av Fredrik Adam Vilhelm, Tab. 3), född tvilling 1817-09-18 på Rosenkälla. Student i Uppsala 1835. Hovrättsexamen 1839-06-04. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1841-01-11. Ordförande i Gullbergs och Bobergs hushållningsgille 1845–1856. Död 1884-09-18 i Linköping och ligger jämte sin fru i Linköping begraven. Ägde Karlshov i Älvestads socken, Östergötlands län. Gift 1842-09-30 Grensholmen med grevinnan Alfhild Spens, född 1821-03-03 på Grensholmen död 1884-03-03 i Stockholm, dotter av majoren greve Carl Gustaf Spens, och Dorotea Elisabet Cronacker.

Barn:

 • Brita Dorotea, född 1843-07-27 på Karlshov, död 1916-02-07 i Oscars förs., Stockholm (db). Gift 1867-07-30 på Karlshov med kammarjunkaren Carl Otto Fredrik Christoffer Hultenheim. född 1839, död 1894.
 • Lovisa Fredrika, född 1845-09-06 på Karlshov, död 1847-03-07.
 • William, född 1848-04-14, död 1848-04-18.
 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1849. Kapten. Död 1919. Se Tab. 5.
 • Henry William, född 1851-05-17 på Karlshov. Student i Lund 1869. Kadett vid Karlberg 1870-02-15. Utexaminerad 1872-05-31. Underlöjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1872-06-07. Död ogift 1878-03-06 i Linköping och begraven på Älvestads kyrkogård.
 • Fredrik Malkolm, född 1853-06-02 på Karlshov. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1872. Avgick 1873. Disponent på Karlshov 1877–1882. Anställd vid Västmanlands läns hästförsäkrings- och hagelskadebolag 1884. Ombudsman i Västmanlands läns försäkringsbolag för hagelskada 1888. Död ogift 1904-04-04 i Västerås.
 • Ellen Charlotta, född 1856-04-01 på Karlshov, död 1932-04-24 i Nyköping. Gift 1879-08-26 i Älvestads kyrka med lantbrukaren Per Conrad Fredrik Cederbaum, född 1844, död 1902.
 • Anna Malvina, född 1859-05-30 på Karlshov, död ogift 1925-03-24 i Motala.

TAB 5

Carl Gustaf Vilhelm (son av Israel Vilhelm Malkolm, Tab. 4), född 1849-06-03 på Karlshov. Kadett yid Karlberg 1868-04-15. Utexaminerad 1871-11-16. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1871-11-28. Löjtnant vid livgrenadjärregementet 1879-07-04. Kapten 1888-11-02. RSO 1892-12-01. Avsked 1901-12-20. Död 1919-08-04 i Visby (db) och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1889-12-14 i Linköping med Emilia Charlotta Isidora (Elly) Smedberg, född 1859-06-22 i Stockholm, död 1935-01-09 i Visby (Domk. förs. db nr 8), dotter av läroverksadjunkten Carl Adolf Isidor Hilarion Smedberg och Emilie Augusta Charlotta Lindh.

Barn:

 • En dotter, född 1891-05-10, död 1891-05-10
 • Claire Alfhild Emilie Henriette, född 1898-08-08 på Bosarpö, Näs säteri. Gift 1919-06-03 i Linköping med majoren Ivar Thorsten Vilhelm Fahnehielm, född 1881.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: