:

Von Scheiding nr 71

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von SCHEIDING nr 71 †

Introd. 1625. Utdöd efter 1700.

Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten von Scheiding.


TAB 1

Fabian Scheding. Av gammal adlig ätt i Meissen. Gift med Brita Schinckel.

Barn:

 • Otto Scheding, till Starkowitz och Delitzsch i Meissen. Gift med Catharina von Spejel, dotter av Hans von Spejel.

Barn:

 • Christoffer Scheding, adlad von Scheiding, till Skedevi i Tjärstads socken, Åby i Horns socken och Kullerstad i Mogata socken (alla i Ög.). Född i Meissen. Inkom omkring år 1570 till Sverige och blev strax kammarjunkare hos hertig Carl av Södermanland. Adlad i Sverige av konung Johan III före 1582. Hovmästare hos hertiginnan Anna 1584-04-04 och hos drottning Christina den äldre 1604. Död 1617-03-25 enl. gravstenen i Tjärstads kyrka .1 'Då Hogenskild Bielke 1582 uppbådade Östgöta adelsfana, skrev hertig Carl till honom, att Scheding icke borde räknas till adeln i Östergötland utan, såsom stående i tjänst hos hertigen, rida under hans baner.' Gift 1:o 1577-06-16 i Arboga med hovjungfrun hos markgrevinnan Cecilia av Baden Magdalena Rosengren, född 1550-12-23 Grensholm, död 1607-11-14, dotter av riksrådet och ståthållaren Jakob Turesson (adlad Rosengren) till Grensholm och Märta Eriksdotter Ryning. Gift 2:o 1610 med drottning Christina den äldres hovmästarinna Gunilla Jönsdotter i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1581-06-00 med ryttmästaren Gisle Nilsson Struss till Nydala och Barksäter i hans 2:a gifte, död 1594-08-00 och begraven i Västra Vingåkers kyrka. Gift 2:o 1597-07-00 med riksrådet Lubert Didriksson Kauer till Barksäter och Ökna, död 1608-03-25 i Örebro), död i slutet av 1630-talet Tomta, dotter av Jöns Eriksson (Rosenstråle), och Margareta Jönsdotter.

Barn:

 • ?1. Carl, född 157(8?) 19/8 i Arboga.
 • 1. Filip, född 157(9). Riksråd och president. Död 1646. Se Tab. 2.
 • 1. Otto, född 1580. Ståthållare. Död 1651. Se Tab. 3.
 • 1. Holger, till Skedevi, som han erhöll genom arvsfördelning5 1619-07-05, född 1583. Var 1617 kammarjunkare hos hertig Johan av Östergötland. Kallas 1626 ståthållare på Nyköping. Död barnlös 1631-03-20 på Nyköpings slott och ligger jämte sin fru begraven i Nyköpings Nikolaikyrka, på vars södra portal ses hans och hans frus namn och vapen jämte årtalet 1644. Gift med Christina Nilsdotter (Natt och Dag), född 1580. Hovmästarinna hos drottning Christina. Död 1642-06-00 och begraven 1643-02-00 bredvid sin man i Nikolai kyrka i Nyköping, dotter av hovmästaren Nils Nilsson (Natt och Dag), och hans 1:a fru Anna Bengtsdotter Gylta.
 • 1. Anna, född 1584, död 1645-06-03. Hennes namn jämte svenska andliga verser och årtalet 1622 står på predikstolen i Blacksta kyrka Södermanlands län. Gift 1625 (1615?) 25/2 med sin styvmoders brorson Jöns Börjesson Rosenstråle, i hans 1:a gifte, född 1603, död 1655.
 • 1. Carin, född 1586, levde 1628-01-11. Gift med häradshövdingen Erik Slatte.
 • 1. Volmar Didrik. Överstelöjtnant. Död 1639. Se Tab. 7.

TAB 2

Filip (son av Christoffer Scheding, adlad von Scheiding, Tab. 1), till Arnö (Biskops-Arnö) i Övergrans socken Uppsala län, Kunda i Maholms socken i Wierland samt Kegel i likan, socken och Jaggowall i Jegelechts socken i Harrien, Estland. Född 157(9) 10/8 i Arboga. Blev 1590 av sina föräldrar utskickad till anhöriga i Delitzsch i Sachsen, tre mil från Leipzig. Student i Leipzig och Altdorff. Konung Carl IX:s kammarjunkare 1602. Häradshövding i Kind 1605 och 1606. Legat till kurfursten Fredrik av Pfalz, lantgreven Mauritz av Hessen och konung Jakob I av England 1604. Hovmarskalk 1606-08-20. Generalkommissarie vid svenska armén i Livland s. å. 24/5. Överste för krigsfolket därst. s. å. 20/10 och ståthållare på Narva s. å. 25/10. En bland kommissarierna vid mötet i Wittensten med polska sändebuden 1608-07-25. Riksråd före 1613-03-03. Häradshövding i norra och södra prosteriet i Österbotten 1613-09-09. Överstekrigskommissarie vid svenska armén vid Novgorod 1614. Kammarråd 1615. Ståthållare över Kopparbergslagen och Österdalarne 1616. Revisionskommissarie i Kexholms län7. Höll utskrivning i Österbotten 16187. Guvernör över Svenska kopparkompaniet 1620-01-01. Ståthållare över Kopparbergslagen och Österdalarne 1621-07-19. Avgick från båda dessa sistnämnda ämbeten 1625. Introd. för ätten 1625 under nr 38, vilket nummer sedan ändrades till 71. Medlem av rådsregeringarna 1621 och 1626. I beskickning till Estland 1627. Guvernör över Revals slott och stad samt hela Estland 1628-03-03. Deltog i beskickningen till Moskva 1634-03-08 till Stolbovska fredens bekräftande. President i Dorpats hovrätt s. å. 10/12. Vice kansler för universitetet i nämnda stad 1635-05-08. Inspektor för adl. skolan i Reval 1637-07-10. Avsked från guvernörsbefattningen i Estland 1642. Död 1646-07-09 i Reval och begraven 1647-02-16 i S:t Olai kyrka därst., varest hans epitafium blev uppsatt. 'Han var en utmärkt skicklig och försiktig underhandlare samt därjämte tapper, särdeles i en hård skärmytsling med ryssarna på narviska vattnet, då han fick hästen sig undanskjuten och en kula fastnade i sadelknappen. Hans samtliga barn blevo 1653-08-13 upphöjda i friherrligt stånd. Gift 1:o 1613 med Helena von Dellwig, född 1591, död 1628-06-21 och begraven s. å. 7/7 i Övergrans kyrka i Uppland, dotter av lantrådet i Estland Evert von Dellwig och Margareta von Maydell samt farfars syster till översten Bernhard Reinhold von Dellwig, friherre von Dellwig och Bernt Vilhelm von Dellvig, natural. von Dellvig, nr 1771. Gift 2:o 1633 med Catharina Lüher, som levde ännu 1671 i Reval och var dotter av en rådsherre därst.

Barn:

 • 1. Margareta, friherrinna von Scheiding, död 1650. Se friherrliga ätten von Scheiding nr 52, Tab. 1.
 • 2. Johan Christoffer, friherre von Scheiding, född 1634. Lantråd. Död 1685. Se friherrliga ätten von Scheiding nr 52. Tab. 2.
 • 2. Anna Magdalena, friherrinna von Scheiding, född 1636. Se friherrliga ätten von Scheiding nr 52, Tab. 3.
 • 2. Otto, friherre von Scheiding, född 1637. Lantråd. Död 1714. Se friherrliga ätten von Scheiding nr 52, Tab. 4.
 • 2. Catharina Elisabet, friherrinna von Scheiding, född 1638. Se friherrliga ätten von Scheiding nr 52, Tab. 8.

TAB 3

Otto (son av Christoffer Scheding, adlad von Scheiding, Tab. 1), till Åby som han erhöll genom arvsfördelning5 1619-07-05, och Hallstad, båda i Tjärstads socken samt Åsarp i Vikingstads socken, (alla i Ög.). Född 1580. Fänrik vid Börje Jönssons Östgötafana 1603 och vid hovfanan 16052. Var ryttmästare för en fana Smålands ryttare2 1607-04-10. Deltog med denna i Carl IX:s livländska krig2. Slottsloven på Reval 1609-06-13. Ryttmästare för adelsfanan 1612 och för en fana Västgöta ryttare 1613-03-02. Överstelöjtnant 1623-05-04. Var 1625 befälhavare för ett regemente i Småland. Ståthållare i Kronobergs län 1628-05-10, vilket ämbete han 1634-10-19 fick befallning att lämna till Bengt Kafle, eftersom länet skulle med Jönköpings län sammanslås. Guvernör och ståthållare i drottning Maria Eleonoras livgeding sistnämnda år 6/9. Död 1651-03-12 och begraven i Horns kyrka Östergötlands län, där hans vapen uppsattes. Gift med Margareta von Masenbach, dotter av ståthållaren på Stockholms slott Hans von Masenbach, till Ökna, och Margareta Vogtin von Fronhausen.

Barn:

 • Hans Christoffer. Regementskvartermästare. Se Tab. 4.
 • Magdalena, död före 1694-06-06. Gift 1640 med majoren Per Silfversparre, född 1613, död 1671.
 • Otto, född 1623. Överstelöjtnant. Död 1691. Se Tab. 6.
 • Christina, till Norrö i Kettilstads socken Östergötlands län och Eksebo i Virserums socken Kalmar län. Död6 1673-07-30. 'Hon gav 1672 den 8 sept. 2,000 rdr, dels i banko, dels i hemmansräntor, till stipendier för tvenne studenter och tvenne gymnasister i Linköping.' Gift 1654-10-21 på Norrö med justitiepresidenten i Norrköping Daniel Nicolai Figrelius, adlad Leijonstierna, i hans 2:a gifte, född 1605. Död 1664.
 • Agneta, levde 1669. Död ogift.
 • Catharina, begraven 1690-09-21 i Normlösa socken Östergötlands län. Gift 1664-05-15 med löjtnanten Magnus Stråle af Ekna, i hans 2:a gifte, född 1617, död 1674.
 • Maria, till Vada i Oppeby socken Östergötlands län. Död ogift 1689. Hon fick i donation på livstiden Ulberstad i Skärkinds socken Östergötlands län.
 • Anna, till Åsarp samt Åserum i Nykils socken, död 1688 på Åserum och begraven s. å. 23/9. Gift med ryttmästaren Georg von Schönfelt, född 1628, död 1676-04-08.
 • Helena, till Hällstad. Död där 1693-05-10 och begraven s. å. 10/9. Gift efter 1665-05-23, men före 1666-06-13 med överstelöjtnanten Georg Fredrik Leijonburg, född 1638. Död 1692.
 • Margareta.
 • ?Beata, till Skedevi, död ogift och begraven 1654-10-29, i Tjärstads kyrka .

TAB 4

Hans Christoffer (son av Otto, Tab. 3), till Ottinge i Lotta socken Kalmar län samt Schedingsnäs i Forsheda socken Jönköpings län. Student i Uppsala 1626-11-003. Regementskvartermästare vid artilleriet 1640. Gift 1642-07-31 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med Marta Ulfsparre af Broxvik, som levde änka 1669, dotter av ståt hållaren Erik Månsson Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Margareta Fleming.

Barn:

 • Margareta, döpt 1644-06-24 i Normlösa socken Östergötlands län. Gift med sin fasters svärfaders sysslings sonson, kaptenen Knut Silfversparre.
 • Märta, född 1646 Gåvelösa å. 30/8, död ogift.
 • Erik Otto, döpt 1649-04-01 i Normlösa socken. Student i Uppsala3 1662-07-07. Pikenerare. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1675-03-23. Löjtnant vid Österbottens regemente 1676-09-18. Kaptenlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1680-03-18. Kapten därst. 1681-09-02. Avsked 1700-12-17. Död ogift.
 • Hans Christoffer, född 1652 på Gåvelösa och döpt s. å. 8/2. Död i Holland.
 • Catharina Maria, född 1660, död 1743 Dalby, begraven s. å. 4/2. Gift 1699-01-22 i Skeppsås socken med kaptenen Leonard Rosenquist af Åkershult, i hans 2:a gifte, född 1648, död 1725.

TAB 5

Carl (son av Otto, Tab. 3), till Skedevi. Född 1621. Student i Uppsala3 1636-10-19. Löjtnant vid livgardet 1645-02-01. Kapten därst. s. å. 7/7. Major 1651. Överstelöjtnant vid Västgötadals regemente 1654. Landshövding i Kexholms län 1657-04-00. Levde 1678. Gift 1:o med Catharina Cruus af Edeby i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1636-10-23 med översten och kommendanten Lydert Henriksson, adlad Reuter [af Skälboö], nr 158, född 1601, död 1647), död före 1651-03-18 och begraven 1652-06-24 i Tjärstads kyrka Östergötlands län, dotter av hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus af Edeby, och Christina Hand. Gift 2:o med sin kusins svägerska Beata Kagg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1647 med överstelöjtnanten Christer Brodersson Rålamb (se friherrliga ätten Rålamb), född 1611, död 1651), född 1621-01-12 Fjällskäfte, dotter av överstelöjtnanten Matts Nilsson Kagg, och Marta Ulf af Horsnäs.

Barn:

 • 2. Carl. Student i Lund 1670 och i Uppsala3 1674-03-20. Fänrik vid livgardet 1676-05-03. Löjtnant därst. s. å. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Drunknade ogift 1693 i sjön Roxen. Blev i skånska kriget 1678-08-18 på ett parti genomskjuten av tvenne kulor.
 • 2. Magdalena. Gift med överstelöjtnanten, friherre Carl Gripenhielm, född 1682, död 1744.

TAB 6

Otto (son av Otto, Tab. 3), till Åby i Horns socken, Norrö i Kettilstads socken och Äng. Född 1623-02-24. Student i Uppsala3 1636-10-19. Löjtnant vid livgardet 1646. Var kapten vid Kronobergs regemente 1657 och 1658. Överstelöjtnant. Död 1691-11-21 och begraven i von Scheidingska graven i Horns kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Catharina Slake, dotter av landshövdingen Olof Eriksson Stake, och Anna Ribbing.

Barn:

 • Anna Margareta, död 1706-10-19 Börringe s socken Östergötlands län. Gift på 1680-talet med överstelöjtnanten Hans Henrik Niethoff, död 1692.
 • Catharina, född 1662, död 1727 Stjärnevik och begraven s. å. 28/7. Gift 1697 med löjtnanten Anders Koskull, född 1668, död 1731.
 • Maria Elisabet, död 1722-12-19 Tyllinge och begraven i Dalhems kyrka. Gift 1:o med ryttmästaren Carl Leijonram, död 1697. Gift 2:o med översten Johan Brun, adlad Braun, i hans 1:a gifte, född 1659, död 1710.
 • Carl Gustaf, till Åby, Norrö och Äng. Född 1660-09-03, död 1679-05-04 och begraven i Horns kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Filip, till Åby. Född 1665-07-08, död 1673-08-04 och begraven i Horns kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Magdalena Christina, död 1746-03-16 och begraven s. å. 8/4 i Horns kyrka. Gift 1690 med kaptenen Hans Leonard Drake af Hagelsrum, född 1663, död 1722.

TAB 7

Volmar Didrik (son av Christoffer Scheding, adlad von Scheiding, Tab. 1). Fänrik vid Otto von Scheidings kompani och regemente i Småland 1626. Kapten vid Rutwens regemente i Småland 1627. Var 1632 major vid Kalmar regemente. Överstelöjtnant 1639-05-00. Död 1639 omkring 1/9 vid Colberg i Preussen. Gift 1631-05-02 på Nyköpings slott4 med Brita Jönsdotter Snakenborg (Bååt), levde änka, dotter av riks- kammarrådet Jöns Ulfsson Snakenborg (Bååt), och Christina Joensdotter Gyllenhorn.

Barn:

 • Christina, begraven 1656-09-21 i Ringarums kyrka. Gift 1650-03-07 med översten Nils Kagg, i hans 1:a gifte, född 1624, död 1673.

Källor

1At (Sch.). 2R. Stenbock, Östgöta ryttare (1922). 3Um. 4At (So.). 5Ka, köpegodsakt 316 II (OA.). 6KA, redukt. kollegii akt 78 (OA.). 7Medd. av arkivarien R. Rosén.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: