:

Wijnbladh nr 447

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wijnbladh nr 447

Adlad 1649-02-20, introd. 1650.

Wijnbladh A44700.png

TAB 1

Mattias Johansson Borgare och handelsman i Norrköping. Gift med Helena Simonsdotter, dotter av kyrkoherden i Helsingfors Simon Winblad.

Barn:

 • Johan Mattsson Wijnbladh, adlad Wijnbladh, till Risberga i Östuna socken, Stockholms län och Skenala i Bettna socken, Södermanlands län. Född 1615-03-15 i Norrköping. Skolpilt därst., gymnasist i Linköping och student i Uppsala1 1629-10-08. Handledare för Axel Åkesson och Axel Thuresson Natt och Dag 1633. Handskrivare hos rikskansleren Axel Oxenstierna i k. kansliet 1640. Referendarie i samma kansli 1644. K. sekreterare 1648. Adlad 1649-02-20 (introd. 1650 under nr 426, vilket sedan ändrats till 447). Död 1659-08-30 i Stockholm, jordfäst s. å. 16/10 i Storkyrkan därst och ligger begraven i Östuna kyrka. Gift 1:o 1641-06-04 med Ingeborg Andersdotter, död 1646, dotter av konung Carl IX:s kamrerare Anders Nilsson. Gift 2:o 1647-05-10 i Nikolai förs, Stockholm med Catharina Laurelia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1663-01-12 med översten Johan Forbes), död 1693, dotter av biskopen i Västerås stift Olaus Laurelius och Margareta Kenicia samt syster till översten Lars Laurelius, adlad Lagersköld.

Barn:

 • 1. Helena, döpt 1641-08-28 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm, levde vid faderns död 1659.2
 • 1. Axel, döpt 1643-01-04 i Nikolai förs, Stockholm. Student i Uppsala 1650-02-00. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1671-04-14. Ryttmästare därst. 1675. Avgick från regementet 1677. Död ogift s. å. (?). Han var förlovad med överste Patrik Patkulls dotter Anna Maria, som 1678 gifte sig med ryttmästaren Erik Silfverhielm. Han sålde 1664-07-16, då han för gäld satt häktad i Hamburg, Skenala samt Ekeby i Vrena socken, Södermanlands län till sin styvmoders man Johan Forbes.11
 • 1. Christina, döpt 1644-12-05 i Nikolai förs, Stockholm, död före modern.
 • 1. Anders, döpt 1646-02-19 i Nikolai förs, Stockholm, död s. å.
 • 2. Margareta, döpt 1648-04-01 i Nikolai förs, Stockholm, död 1742 och begraven s. å. 26/10 i Jäders kyrka Södermanlands län. Gift med hovstallmästaren Paul Wudd, adlad Wudd, i hans 2:a gifte, född 1611, död 1691.
 • 2. Anders, döpt 1649-08-25 i Nikolai förs, Stockholm.
 • 2. Catharina, död ogift.
 • 2. Christina, döpt 1652-07-15 i Jakobs förs, Stockholm, död 1727-01-00. Gift 1699 med överstelöjtnanten Gustaf Hjulhammar, i hans 2:a gifte, född 1630, död 1712.
 • 2. En dotter, död före fadern.
 • 2. Olof, född 1655. Överstelöjtnant. Död 1744. Se Tab. 2.
 • 2. Ingeborg, född 1656-05-12 i Jakobs förs, Stockholm, död 1752-02-20 i Östuna socken, Stockholms län. Gift 1685-02-08 med k. sekreteraren Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, född 1651, död 1710.
 • 2. Johan, född 1659. Assessor. Död 1743. Se Tab. 16

TAB 2

Olof, (son av Johan Mattsson Wijnbladh, adlad Wijnbladh, tab 1), till Risberga, som han sålde 172412, och Kvalsta, som han köpte 171112, båda i Östuna socken, Stockholms län med flera. Döpt 1655-03-31 i Jakobs förs, Stockholm. Student i Uppsala 1666-12-08. Volontär vid Wittenbergs kavalleriregemente 1673. Korpral därst. s. å. Kornett vid Wachtmeisters kavalleriregemente 1675. Löjtnant vid livregementet till häst 1676-07-18. Korpral med majors rang vid livdrabantkåren 1677. Avsked 1680. Ryttmästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-09-28. Överstelöjtnant vid enrollerade manskapet i Uppland 1713. Överstelöjtnants karaktär 1719-11-03. Död 1744-03-28 på Kvalsta och begraven i Östuna kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1678-09-19 i Stockholm med Catharina Silfversparre, dotter av läkaren Åke Silfversparre, och Catharina Axehielm. Gift 2:o 1688-07-29 i Jakobs förs, Stockholm med Anna Catharina Appelgren, född 1664, död 1697-04-08, dotter av direktören Nils Appelgren, och Catharina Gyldenklou. Gift 3:o 1699 med Christina Clo, dotter av underståthållaren Jakob Leneus, adlad Clo, och Catharina Björnklou. Gift 4:o 1720-07-12 med Elisabet von Kaulbars, döpt 1681-02-23 i Stockholm, död 1759 och begraven s. å. 6/12 i Jakobs förs, Stockholm, dotter av ryttmästaren Johan Kaulbars, adlad von Kaulbars, och hans 2:a fru Elisabet Drummond, adlad Dromund.

Barn:

 • 1. Marta.
 • 1. Axel.
 • 1. Johanna Christina, död 1715 Ora och begraven s. å. 20/1. Gift 1701 med kaptenen Georg Zakarias Grissbach, i hans 2:a gifte, död 1709.
 • 1. Helena, född 1685, död 1705 på Ora i barnsäng och begraven s. å. 11/6. Gift med överstelöjtnanten Magnus Anders Breitholtz, i hans 2:a gifte, död 1721.
 • 2. Catharina, född 1690, död 1747. Gift 1717-05-16 i Stockholm med kaptenen vid Upplands regemente Jonas Tollstedt, född 1686 i Stockholms, död 1746-12-003.
 • 2. Johan, född 1692. Sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente 1711-10-30. Stupade ogift 1712-12-09 i slaget vid Gadebusch.
 • 2. Nils, född 1694. Löjtnant. Död 1727. Se Tab. 3
 • 2. Anna Maria, död före 1744. Gift 1715 med mantalskommissarien Johan Hallen.
 • 3. Jakob, född 1701.
 • 3. Margareta, född 1702. Gift 1:o 1723 med löjtnanten vid livregementet till häst, ryttmästaren Peter Rosbeck, död 1727. Gift 2:o 1730-01-27 Halmbyboda med kornetten Johan Sundberg.
 • 3. Carl, född 1705. Kapten. Död 1768. Se Tab. 4.

TAB 3

Nils, (son av Olof, tab 2), född 1694. Volontär vid livgardet. Fältväbel därst. 1710. Sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente 1711-10-30. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Exspektant vid Upplands infanteriregemente 1723. Anhöll s. å. 26/9 att få kaptens karaktär. Död 1727. Bevistade slaget vid Gadebusch 1712 och blev fången vid Tönningen 1713. Hemkom 1719. Gift med Margareta Catharina Strokirch, född 1690, död 1730, dotter av överkrigskommissarien Lorentz Strokirch, adlad Strokirch, och Christina Olderman, adlad och adopt. Cronstedt, B.

Barn:

 • Lorentz Carl, född 1723-02-04. 'Tjänade vid artilleriet i Sverige. Landsflyktig. Stannade i Ryssland, där han skall blivit major, men skickades därifrån för brott landsflyktig till Kamtschatka, varifrån han 1771 rymde med Berriowsky. Skall dött ogift.'
 • Olof Josua, född 1723-12-28 i Västra Ryds socken, Uppsala län. Löjtnant i fransk tjänst. Kapten därst. Död barnlös 1754-12-17 i Helsingfors. Gift med Anna Sofia Wickhardt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1730 med fältsekreteraren Carl Adlercreutz, B, född 1698, död 1750), död 1782-03-15 Rådskog
 • Elisabet Christina, född 1726-03-08. Gift 1744-12-04, med en kapten Tyrohl.
 • Ulrika Fredrika, född 1726, begraven 1727-09-05 i Stockholm.
 • Eva Maria, född 1727, död 1731-10-10.

TAB 4

Carl, (son av Olof, tab 2), till Kvalsta i Östuna socken, Stockholms län. Född 1705-04-30. Student i Uppsala1 1720-11-03. Konduktör vid fortifikationen 1727-10-19. Löjtnant därst. 1735-12-12. Kapten. Avsked 1740-12-02. RSO 1767-11-23. Död 1768-03-06 på Kvalsta. 'Han utgav 1755 i Stockholm ritningar i kopparstick till fyrtio våningshus av sten och trettio av trä och året därpå ytterligare ritningar till sextio hus av sten och tjugu av trä. Lät 1762 trycka en avhandling om mur- och taktegelbruks inrättande, även med kopparstick, för vilket arbete han av riksens ständer fick i uppmuntran och belöning 6,000 daler silvermynt. Författade dessutom flera arbeten i byggnadskonsten, såsom generalplan till Målhammars bebyggande samt Nya planer till säterier och gårdar, vilket arbete riksens ständer 1766 ansågo borde till prenumeration i alla socknar utbjudas.'. Gift 1731-10-15 i Karlskrona med Sofia Lovisa Ferber, född 1709, död 1787-11-03 på Kvalsta, dotter av assessorn i Karlskrona Johan Eberhard Ferber och Hedvig Henriksdotter Westheusen.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1732-09-10 i Karlskrona, död 1804-04-11 Kråksnäs. Gift 1759-07-31 med lantjägmästaren i Gripsholms revir Johannes Gumælius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1751-07-25 med Catharina Rungren, född 1736, död 1758-10-01 på Taxinge i Lids socken, Södermanlands län), född 1722 i Växjö, död 1808-08-23 på Taxinge.
 • Olof Johan, född 1733. Överste. Död 1793. Se Tab. 5
 • Brita Hedvig, född 1735-03-15 i Karlskrona, död 1800-01-25 i Skara. Gift 1754-12-17 på Kvalsta med domprosten i Skara, filosofie magister, teol. doktorn Anders Knös, född 1721-02-03 i Mariestad, död 1799-05-29 i Skara.
 • Sofia Lovisa, född 1736-05-30 i Karlskrona, död ogift 1823-10-26 Rickeby
 • Carl, född 1737-07-04 i Karlskrona, död 1749-01-13 på Kvalsta och begraven i Östuna socken.
 • Fredrik, född 1739-02-13 Äleby, död där s. å. 15/4.
 • Jakob, född 1740-04-22 på Äleby, död där s. å. 31/7.
 • Margareta, född 1741-06-07 på Äleby, död ogift 1807-03-20 i Stockholm.
 • Eva, född 1743-03-23 på Äleby, död där s. å. 30/5.
 • Adolf Fredrik, född 1744. Överste. Död 1808. Se Tab. 12.
 • Gustaf Vilhelm, född 1745. Kapten. Död 1824. Se Tab. 13
 • Jakob, född 1747-07-01 på Kvalsta, död där s. å. 1/11 och begraven i Östuna socken.
 • Mattias, född 1748. Löjtnant. Död 1811. Se Tab. 15
 • Eva, född 1750-09-14 på Kvalsta, död där 1753-10-08 och begraven s. å. 14/10 i Östuna socken.

TAB 5

Olof Johan, (son av Carl, tab 4), född 1733-11-09 (döpt s. å. 11/11 på Kvalsta) volontär vid fortifikationen 1749-10-09. Underkonduktör därst. 1755-02-12. Konduktör 1758 21/?. Löjtnant 1765-01-28. Kapten 1775-02-01. Major 1777-04-23. RSO 1779-01-24. Överstelöjtnant vid skånska brigaden av fortifikationen 1784-09-26. Överste därst. 1788-11-19. Död 1793-03-07 i Stockholm. Gift 1771-06-01 i Stockholm med Catharina Elisabet Brandel, född 1748, död 1810-07-29 i Stockholm, dotter av brukspatronen Elias Brandel och Anna Marta Schütz.

Barn:

 • Carl Elias, född 1772-06-11 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1779-03-18. Kadett 1782-03-25. Konduktör därst. s. å. 3/4. Löjtnant 1792-11-22. Kapten i armén 1794-11-30. Överadjutant och major i armén 1805-11-06. Major vid fortifikationen 1806-09-12. LKrVA 1806-12-15. RSO 1807-04-28. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Avsked från majorsbeställningen med tillstånd att kvarstå i armén 1812-06-02. Överste i generalstaben 1814-08-25. Död ogift 1828-02-07 i Stockholm. Han blev den 1814-08-25 förordnad till överste och kommendant på Fredriksstens fästning i Norge, vilket uppdrag vid svenska arméns avmarsch 1815 upphörde.
 • Anna Sofia, född 1773 18/? i Stockholm, död där 1842-02-19. Gift 1793-08-22 i nämnda stad med ryttmästaren Mikael Hisinger (finsk friherre Hisinger), nr 2002, född 1758, död 1829.
 • Olof Johan, född 1776-07-28 i Stockholm, begraven s. å. 11/10 i Jakobs kyrka därst.
 • Olof Johan, född 1777. Kopist. Död 1836. Se Tab. 6
 • Johanna Elisabet, född 1778-12-30 i Stockholm, död 1838-06-28 Stocksäter. Gift 1810-04-28 i Stockholm med assessorn och auditören Adolf Vilhelm Egerström, född 1769-01-07 i Stockholm, död 1847-11-19 på Stocksäter.
 • Gustava Maria, född 1780, död ogift 1806-03-16 i Stockholm.

TAB 6

Olof Johan, (son av Olof Johan, tab 5), född 1777-10-26 i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt 1798-01-12. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition. Kopist därst. 1800-10-30. Avsked s. å. Död 1836-11-08 i Uppsala. Gift 1809-07-18 i Stockholm med Johanna Maria Collander, född 1786-02-20 i nämnda stad, död 1870-06-25 i Uppsala, dotter av kaptenen Claes Collander och N. N. Browel från England.

Barn:

 • Hedvig Johanna Maria, född 1812-06-30, död 1833-12-06. Gift 1832-12-28 i Uppsala med kyrkoherden i Sollefteå pastorat av Härnösands stift, kontraktsprosten, teol. doktorn Jonas Bernhard Runsten i hans 1:a gifte (gift 2:o 1845-02-02 i Norrköping med Ottilia Matilda Catharina Löfwander, född 1816-02-12 i nämnda stad, död 1890-11-16 i Stockholm, dotter av magistratssekreteraren i Norrköping, överauditören Lars Johan Löfwander), född 1801-12-16 i Härnösand, död 1871-10-09 i Sollefteå.
 • Charlotta Ingeborg Aurora, född 1813-10-09 (18/10) i Stockholm, död ogift 1905-06-29 i Uppsala.
 • Sofia Elisabet, född 1815-02-22 på Väppeby i Östuna socken, Stockholms län, död 1886-02-02 i Stockholm och begraven i Wijnbladhska släktgraven på Uppsala kyrkogård. Efter hennes död trycktes (1887) av henne författade: Brev av en kristendomssyster. Gift 1861-10-10 Säbylund med presidenten greve Tönnes Helmuth Wrangel, född 1812, död 1895.
 • Berta Olivia Lovisa, född 1818-02-19 på Väppeby, död 1825-02-17.
 • Olof Claes Hjalmar, född 1819. Underlöjtnant. Död 1862. Se Tab. 7.
 • Clara Augusta, född 1821, död ogift 1854-10-21 i Uppsala.
 • Carl Knut, född 1822-03-11, död 1838-08-11 på Berga i Lovö socken, Stockholms län.
 • Disa Amalia, född 1824, död 1825-07-07.
 • Johan Fridolf, född 1826. Stadsarkitekt. Död 1872. Se Tab. 8.
 • Disa Hildegard, född 1828-08-24, död 1833-06-21.

TAB 7

Olof Claes Hjalmar, (son av Olof Johan, tab 6), född 1819-09-25 Väppeby. Konduktör vid ingenjörkåren 1840-03-14. Underlöjtnant därst. 1842-06-11. Avsked ur krigstjänsten 1848-12-31. Överflyttade till Nordamerika. Död 1862-04-09 i West Hoboken vid New York. Gift 1850-10-17 i Rogslösa förs, Östergötlands län med Sofia Westberg, född 1826-08-29 i Rogslösa förs, ]] , död 1915-10-08 i Gustav Vasa förs, Stockholm ]], dotter av lantbrukaren Jonas Fredrik Westberg och Brita Månsdotter (Birgitta Christina Utterberg).

Barn:

 • Maria Sofia Ingeborg, född 1851-08-14, död 1852-06-11.
 • Johanna Sofia Hildegard, född 1854-03-15 i New York, Nordamerika, död ogift 1933-10-27 i Gustaf Vasa förs, Stockholm (db 301) och begr i Uppsala domkyrkoförs
 • Olof Johan Fridolf, född 1856-09-21 i New York, Nordamerika. Extra elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1875. Ord. elev 1876. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1879-04-15. Elev vid statens järnvägar, Torpshammar –Riksgränsen 1879–1881. Malmöhus läns hushållningssällskaps nivellör för vattenledningar 1881–1885. Idkade självständig ingenjörsverksamhet i ryska östersjöprovinserna 1885–1886. Examen för inträde i väg- och vattenbyggnadskåren 1886-11-05. Löjtnant i nämnda kår 1887-01-22. Distriktsingenjör i övre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1892-03-31. Kapten i kåren 1895-11-22. Chef i övre norra väg- och vattenbyggnadsdistriktet samt major i kåren 1898-11-25. RVO 1899-12-01. Byråchef i väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt överstelöjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren 1902-10-31. Överdirektör och chef för nämnda styrelse samt överste och chef för nämnda kår 1903-05-22. RNO s. å. 1/12. LKrVA 1906. KVO2kl 1907-12-01. KVO1kl 1913-06-06. Avsked från nämnda befattningar 1924-03-07. Ordförande i styrelsen för hydrografiska byrån. Biogr. i Väd? Död 1943-12-26 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 275). Gift 1895-06-22 i Uppsala med Ebba Charlotta Bokqvist, född 1864-05-09 i nämnda stad, död 1938-09-09 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 7), dotter av grosshandlaren Johan Bokqvist och Maria Christina Lundevall.
 • Eva Augusta Ingeborg, född 1859-01-24 i New York, död ogift 1892-12-16 i Uppsala.

TAB 8

Johan Fridolf, (son av Olof Johan, tab 6), född 1826-09-24 Väppeby. Kadett vid Karlberg 1843-05-10. Avgången från krigsakademien s. å. 1/10. Elev vid fria konsternas akademi i Stockholm. Stadsarkitekt i Örebro. Död där 1872-10-05. Gift 1856-09-16 i nämnda stad med Johanna Fredrika Carolina (Hanna) Utterström, född 1834-08-08 i Stockholm, död i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] 1922-10-24 och begraven i Örebro, dotter av sjökaptenen Johan Vilhelm Utterström och Carolina Fredrika Behmer.

Barn:

 • Johanna Maria Fredrika, född 1858-03-08 i Örebro. Stiftsjungfru. Död 1928-01-02 i Örebro. Gift 1878-11-20 i nämnda stad med fabriksidkaren RVO, Daniel Fredrik Julius Elgérus, född 1850-08-12 i samma stad, död där 1921-12-26.
 • Carolina Augusta, född 1860-08-22 i Örebro. Stiftsjungfru. Död 1874 i nämnda stad.
 • Johan Hjalmar, född tvilling 1862 1?/6 i Örebro. Mogenhetsexamen i nämnda stad 1882. Tjänsteman i försäkringsaktiebolag Fylgia i Stockholm s. å. Kamrerare därst. Direktör. GM. Död ogift 1923-02-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm ]] .
 • Carl Fridolf, född 1862. Bankdirektör. Se Tab. 9
 • Hanna Sofia Charlotta, född 1865-11-01 i Örebro, död ogift 1932-07-30 i Stockholm.
 • Ingeborg Elisabet, född 1869-05-29 i Örebro, död där 1870-12-19.

TAB 9

Carl Fridolf, (son av Johan Fridolf, tab 8), född tvilling 1862-06-19 i Örebro. Bruksbokhållare 1880–1883. Kontorist i Göteborg 1884–1889-12-31. Tjänsteman i Stockholms enskilda bank 1890-01-02. Kamrerare hos Norrbottens enskilda bank i Luleå 1897-06-01, vilken bank från 1903-01-01 uppgick i Härnösands enskilda bank. Verkst. direktör för sistnämnda banks kontor i Örebro 1908-08-01. Kvarstod i denna befattning sedan banken s. å. 1/10 ombildats till bankaktiebolag Norra Sverige och 1914-01-01 uppgick i aktiebolag Stockholms handelsbank från 1919-11-15 namnförändrad till aktiebolag Svenska handelsbanken. Ledamot av drätselkammaren i Örebro 1911–1918, och dess ordförande 1917–1918 samt ledamot av stadsfullmäktige i nämnda stad 1915–1918. Direktör vid bankens kontor i Stockholm 1918-10-01. Avsked 1925-10-01. död 1940-12-31 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 561). Gift 1899-09-21 i Boden, Övertorneå socken, Norrbottens län med Anna Charlotta Österberg, född 1877-12-19 i Jokkmokks socken, Norrbottens län, dotter av godsägaren Lars August Österberg och Clara Maria Gowenius.

Barn:

 • Lars Johan Fridolf, född 1900-06-28 i Luleå. Löjtnant. Se Tab. 10.
 • Axel Olof Hjalmar, född 1903-08-09 i Luleå. Lasarettsläkare. Se Tab. 11.
 • Ingeborg Charlotta Maria (Maj), född 1906-01-24 i Luleå. Stiftsjungfru. Gift 1928-12-08 i Djursholms kapell Oscars förs, Stockholm ]] med löjtnanten vid Smålands arméartilleriregemente Sven Vilhelm Ditzinger, född 1904-10-28 i Adolf Fredriks förs, Stockholm
 • Karl-Gunnar, född 1910-07-10 i Örebro. Tjänsteman i aktiebolag Svenska Handelsbanken i Stockholm 1928-03-12. Gift 1937-10-17 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb nr 244) med Ingrid Marianne Christiansen (omgift 1953-02-16 i Hamburg med Karl Wilstermann) från vilken han blev skild genom 1952-11-04, född 1913-08-31, dotter av köpmannen Ernst Christiansen och Bjurman.

TAB 11

Axel Olof Hjalmar, (son av Carl Fridolf, tab 9), född 1903-08-09 i Luleå. Studentexamen i Djursholm 1922-05-18. Elev vid Karolinska institutet i Stockholm 1922-09-01. Med kandidat examen vid Karolinska institutet i Stockholm 1925. T f underläkare på kirurgiska avdelningen på Sabbatsbergs sjukhus, Garnisonssjukhuset och Sofiahemmet under skilda tider 1928–1930. Med. licentiat examen i Stockholm 1930. Underläkare å kirurgiska avdelningen på Serafimerlasarettet s. å. i juni. Underläkare på Örebro länslasaretts röntgenavdelning 1931-07-15. Andre underläkare på kirurgiska avdelningen vid länslasarettet i Örebro 1932-06-15. Biträdande överläkare vid Sabbatsbergs sjukhus, kirurgiska avdelning. Gift 1930-04-26 i Danderyds kyrka, Stockholm (vb nr 14) med stiftsjungfrun Elisabet Margareta von'' Heijne nr 1594, född 1905-09-19 i Livgardets till häst förs, Stockholm. Dotter av hovrättsrådet Fredrik David August von Heijne och Dagmar Maria Elisabet Odelberg.

Barn:

 • Birgitta Elisabet Hjalmarsdotter (Britta), född 1932-05-03 i Olaus Petri förs, Örebro (fb nr 79), liksom brodern.
 • Lars-Olof Hjalmar, född 1934-06-11 i Olaus Petri förs, Örebro (fb nr 67).
 • Anna Catharina Hjalmarsdotter, född 1937-08-27 i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 304).
 • Carl David Hjalmar, född 1941-12-29 i Kungsholms förs, Stockholm (fb nr 452).

TAB 12

Adolf Fredrik, (son av Carl, tab 4), född 1744-05-15 Äleby. Volontär vid fortifikationen 1759-12-12. Underkonduktör eller vallmästare därst. 1764-08-08. Konduktör 1767-04-07. Löjtnant 1776-05-22. Kapten 1781-08-20. Major 1787-11-26. Överstelöjtnant i armén 1793-05-22. Överste i armén s. d. Avsked 1794-12-19. RVO 1799-11-16. Död 1808-07-08 i Stockholm. Gift där 1771-09-00 med Catharina Charlotta Arbin, född 1745-09-26, död 1839-06-04, dotter av kaptenen vid fortifikationen Georg Arbin och Cattharina Margareta Blomhielm samt syster till översten Axel Gustaf Magnus Arbin, adlad och adopt. von Arbin.

Barn:

 • Catharina Lovisa, född 1772-06-20, död 1858-03-30 i Stockholm. Gift 1793-09-12 Frösunda med ryttmästaren Per Adlerheim, född 1766, död 1823.
 • Fredrika Charlotta, född tvilling 1775-12-24 på Sveaborg, död 1857-05-05 i Stockholm. Gift 1797-09-26 Kvalsta med kammarherren Adam Bruce, född 1771, död 1863.
 • Johanna Maria, född tvilling 1775-12-24 på Sveaborg, död 1858-05-29 i Stockholm och begraven på Johannes kyrkogård. Gift 1797-09-26 på Stora Frösunda med överstelöjtnanten friherre Fredrik Evert Taube af Odenkat. Född 1769, död 1807.
 • Carl Magnus, född 1777, död 1787-04-12 på Frösunda.
 • Hedvig Elisabet Charlotta, född 1780-11-06 i Solna socken, död 1783-05-05 på Brahelund.
 • Gustava Christina, född 1784-10-07 i Solna socken, död ogift 1851-06-08 i Stockholm.
 • Carolina Magdalena, född 1786-09-19 i Solna socken, död ogift 1867-12-09 i Stockholm.

TAB 13

Gustaf Vilhelm, (son av Carl, tab 4), till Alvestad i Jäders socken Södermanlands län. Född 1745-08-11 Kvalsta. Kadett vid amiralitetets kadettkår 1765-09-04. Volontär vid Södermanlands regemente 1766-06-17. Rustmästare därst. s. å. 19/12. Förare 1768-12-29. Livdrabant 1770 2?/3. Adjutant s. å. 27/4. Avsked 1773-10-03. Kapten vid Hälsinge regementets frikår 1789-04-08. Avsked 1790-05-23. Tullinspektor i Vaxholm6 1801-07-21. Postmästare därst. 1805-02-20. Avsked 1809-10-04. Död 1824-04-23 i Stockholm. Gift 1779-11-00 med Eva Margareta Carlgren, född 1754, död 1821-03-13 Berga

Barn:

 • Carl Christian, född 1780-10-07.
 • Hedvig Elisabet Charlotta, född 1781-11-06.
 • Johan Gustaf, född 1783, död 1785-09-22.
 • Gustava Christina, född 1784-11-08.
 • Fredrik Vilhelm, född 1788. Fänrik. Död 1854. Se Tab. 11.

TAB 14

Fredrik Vilhelm, (son av Gustaf Vilhelm, tab 13), född 1788-04-07 i Jäders socken10 uppgives hava varit fänrik vid Södermanlands regemente, men återfinnes icke i regementets rullor4 (möjligen underofficer). Avsked. Arrendator. Död 1854-03-31 på Östra Säby i Torpa socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1811 Viby med Lovisa Lundborg, dotter av en grosshandlare Lundborg. Gift 2:o 1834-10-24 i Tumbo socken10 Södermanlands län med Brita Maja Jonsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med gårdsägaren Fredrik Vilhelm Stjerngren)10, född 1813-10-20 på Stora Lövås10 i Kung Karls socken, Västmanlands län, död 1877-11-19 i Eskilstuna, dotter av bonden i Stora Lövås Jonas Jonsson och Brita Jansdotter.

Barn:

 • 2. Maria Carolina Vilhelmina, född 1835-11-07 Mälhammar, död ogift 1855-02-08 i Torpa socken.
 • 2. Fredrika Dorotea, född 1837-06-20 och död s. å. 1/9 på Mälhammar.
 • 2. Sofia Albertina, född 1838-12-16 på Mälhammar, död ogift 1905-04-08 i Stockholm.
 • 2. Hilda Elisabet, född 1841-07-10, död 1844 i Munktorps socken, Västmanlands län.
 • 2. Viktor Vilhelm, född 1846-08-13, död 1847-08-27.
 • 2. Fredrik Oskar, född 1850-06-25, död 1857-06-21 i Torpa socken.

TAB 15

Mattias, (son av Carl, tab 4), född 1748-09-11 Kvalsta. Volontär vid Upplands regemente 1765-03-28. Rustmästare därst. 1766-05-28. Förare 1767-11-16. Livdrabant 1770-03-23. Fänrik 1773-05-17. Löjtnant 1776-07-29. Död 1811-02-25 i Stockholm. Gift 1777-05-06 på Lund (nu Marielund) i Fundbo socken, Uppsala län med Anna Catharina Silfverstedt, född 1748-08-29 på Lund, död 1788-10-25 på Kvalsta, dotter av överceremonimästaren Jakob Silfverstedt, och hans 1:a fru Ulrika Ulfhielm.

Barn:

 • Carl Jakob, född 1778-03-12 Krogstad, död där 1780-07-15.
 • Olof Johan, född 1780-06-20 på Krogstad. Sergeant vid fortifikationen 1786-11-01. Kadett vid Karlberg 1794-06-04. Utexaminerad 1800-09-29. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 20/10. Löjtnant i armén 1809-06-29. Avsked 1811-11-12. Död ogift 1832-05-23 i Stockholm.
 • Louisa Ulrika, född 1782-02-14 på Krogstad, död ogift 1807-09-26 på Hässelby.
 • Brita Christina, född 1783-08-29 på Krogstad, död 1815-07-21 på Ingasäters säteri i Säters socken, Skaraborgs län. Gift 1810-05-08 i Händene socken, Skaraborgs län med komministern i Vinköls förs av Skara stift, vice pastorn Johan Axelsson i hans 1:a gifte (gift 2:o 1816-09-29 med Catharina Christina Tengberg, född 1783), född 1776-12-16, död 1817-12-07.
 • Hedvig Catharina, född 1784-09-23 på Krogstad, död 1842-11-27 i Stockholm. Gift där 1812-03-05 med ryttmästaren Albin Julius Grundelstierna, född 1779, död 1822.
 • Sofia Margareta, född 1786-06-29 i Östuna socken. [5]
 • Märta Elisabet, född 1788-09-29.

TAB 16

Johan, (son av Johan Mattsson Wijnbladh, adlad Wijnbladh, tab 1), till Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län. Född 1659-08-31 (dagen efter faderns död). Student i Uppsala1 1666-12-08. Assessor. Död 1743-09-10 på Kleva. Gift med Maria Bure i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Erik Albrekt von Hirscheit, född 1664, död 1689), född 1666, död 1734, dotter av majoren Erik Bure, och hans 1:a fru Brita Planting-Gyllenbåga

Barn:

 • Johan, till Lundby i Lids socken, Södermanlands län. Född 1697. Korpral vid Västgöta stånddragonregemente 1715. Kornett vid Upplands stånddragonregemente 1718-06-06. Löjtnant 1721-10-12. Avsked. Död barnlös 1768-03-19 på Lundby, 'vilket han den 31 mars 1767 stiftat till fideikommiss för Wijnbladhska ätten på manssidan, och skulle fideikommisset först tillfalla hans brorson Carl Gustaf Olofsson Wijnbladh, varjämte det uttryckligen stadgades, att fideikommissarien skulle vara född av adlig moder'. Gift 1:o 1726-06-28 Händö med Sofia Christina Stiernanckar, född 1699-08-10, död 1727 i barnsäng tillika med barnet, dotter av amiralitetskaptenen Johan Molett, adlad Stiernanckar, och Dorotea Wech. Gift 2:o med Ulrika Eleonora Wrangel, död 1760-01-23 på Lundby, dotter av majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall, och Ingeborg Silfversparre.
 • Maria, född 1698-08-00, död 1762. Gift 1:o 1733-12-20 med fänriken Carl Gustaf Kuhlhielm, född 1697, död 1741. Gift 2:o efter 1745 med vice pastorn i Vansö och Härads försar av Strängnäs stift Nikolaus Bure, död 1756-06-00.
 • Carl, född 1700. Hovjägmästare. Död 1781. Se Tab. 17
 • Brita Johanna, född 1702-04-00, död 1785-02-10 Dagsnäset
 • Catharina Ingeborg, född 1704, död 1785-09-22 på Dagsnäset. Gift 1749-09-07 med vice korpralen vid livdrabantkåren (majoren) Gustaf Hierzeel, adlad Stiernbielke 1719-10-19. Men ej introd., i hans 3:e gifte (gift 1:o 1714-09-23 med Ulrika Eleonora Ehrenstedt, från vilken han 1743 blev skild, född 1693-11-20, död 1744-08-20 i Stockholm, dotter av assessorn Samuel Rydelius, adlad Ehrenstedt, och Margareta Normarck. Gift 2:o 1748-10-18 med Johanna Maria Tunvall i hennes 2:a gifte, död 1749 i Sigtuna), född 1695-12-21 i Stockholm, död efter 1758.
 • Olof Gabriel, född 1708. Kapten. Död 1783. Se Tab. 20

TAB 17

Carl, (son av Johan, tab 16), till fäderneegendomen Kleva i Björnlunda socken, Södermanlands län, som han tillöste sig av syskonen genom köpebrev7 1745-04-06. Född 1700-12-22. Antagen vid k. jaktstaten 1732. Hejderidare (jägmästare) i Södermanlands län 1739. Hov- och jaktjunkare 1745. Överjägmästare i Södermanland 1748-12-09. Hovjägmästares titel 1763-02-00. Avsked 1764-05-01. Död 1781-08-14 på Kleva. [8]. Gift 1754 med Catharina Montgomery, född 1727-11-27 Marås, död 1796-02-05 på Kleva, dotter av majoren Carl Gustaf Montgomery och hans 1:a fru Catharina Grubbensköld, samt syster till herrarna Montgomery, adlade och adopt. Montgomery, B.

Barn:

 • Catharina, född 1755-03-04, död 1771-01-14 på Kleva.
 • Carl Johan, född 1756. Ryttmästare. Död 1791. Se Tab. 18.
 • Ulrika Eleonora, född 1762-01-20, död s. å. 6/5 på Kleva.

TAB 18

Carl Johan, (son av Garl, tab 17), till Kleva. Född 1756-04-04. Volontär vid Södermanlands regemente 1773-04-18. Sergeant därst. 1774-12-06. Livdrabant 1776-03-06. Ryttmästares avsked 1784-07-19. Död 1791-06-20 på sin egendom Nortuna i Kattnäs socken, Södermanlands län. Gift 1786-07-20 Lida med Märta Catharina Grüner, född 1754-11-21 Tynninge, död där 1838-03-20, dotter av överstelöjtnanten Johan Gabriel Grüner, nr 763, och Metta Hård af Segerstad.

Barn:

 • Johanna Carolina, född 1787-05-15, död 1818-05-11 Marieberg. Gift 1816-10-08 på Lundby i Lids socken, Södermanlands län med kaptenen vid Södermanlands regemente Olof Hammardal, född 1791-11-17 i Göteborg.
 • Johan Jakob, född 1788. Possessionat. Död 1855. Se Tab. 19
 • Catharina Charlotta, född 1789-07-14 död 1834-01-17. Gift 1816-10-08 Lundby

TAB 19

Johan Jakob, (son av Carl Johan, tab 18), född 1788-07-01. Levde utan tjänst på sin ärvda egendom Kleva, vilket gamla familjegods hans arvingar utbjödo till salu 1863. Död där 1855-12-20. Gift 1832-10-07 med Anna Charlotta Spångberg, född 1810-05-06, död 1859-04-15 på Kleva, dotter av en trädgårdsmästare i Gryts socken, Södermanlands län.

Barn:

 • Carl Johan, född 1833-12-10 på Kleva. Sinnessjuk. Född 1898-10-26.
 • Jakob Teodor, född 1835-10-10. Arrenderade Kleva till 1863. Död ogift 1870-01-29 i Norrköping.
 • Adolf Reinhold, född 1843. Bokhållare på Spånga bruk i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län. Överflyttade sedan till Nordamerika.

TAB 20

Olof Gabriel, (son av Johan, tab 16), född 1708-12-14. Volontär vid Wrangels kompani 1728-01-04. Arklimästare vid amiralitetet 1730-08-29. Konstapel därst. 1740-07-14. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1751-08-31. Kapten. Död 1783-05-04 Väderlanda. Gift 1:o 1744-08-26 Elovshult med Magdalena Christina von Castanie, född 1723, död 1759-05-27, dotter av kommendören Joakim Christoffer Castanie, adlad von Castanie, och hans 2:a fru Christina Beata Rosenbielke. Gift 2:o 1765 med Andreetta Margareta Ehrenborg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1757-03-07 på Väderlanda med kaptenen Georg Stenfelt, adlad Stenfelt, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1758), född 1724-05-14, död 1792-06-25 på Väderlanda, dotter av överstelöjtnanten Jöns Mikael Ehrenborg, och Maria Charlotta Ödell eller Ödla.

Barn:

 • 1. Beata Maria, född 1746-07-25 död 1749.
 • 1. Johan Christoffer, född 1748-06-24, död 1749 på Elovshult och begraven s. å. 26/7.
 • 1. Carl Gustaf, född 1750. Kapten. Död 1820. Se Tab. 21
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1751-08-27, död 1752-04-26 i Karlskrona.
 • 1. Johan Christoffer, född 1752-11-03, död 1753.
 • 1. Juliana Maria, född 1754-08-24 i Karlskrona, död ogift 1778-10-07 på Kleva.
 • 1. Johanna Sofia, född 1757-05-07 i Karlskrona, död 1758.

TAB 21

Carl Gustaf, (son av Olof Gabriel, tab 20), till Lundby i Lids socken, Södermanlands län, som han 1768 fick till fideikommiss efter sin farbroder Johan. Född 1750-04-19 på Elovshult i Väckelsångs socken, Kronobergs län. Kadett vid amiralitetet 1765-09-04. Förare vid Södermanlands regemente 1768-03-05. Adjutant därst. 1771-06-05. Fänrik 1776-10-22. Löjtnant 1780-03-15. Livdrabant 1782-02-20. Avsked s. d. Slutligen kapten i armén. Avsked ur krigstjänsten 1803-06-08. Död 1820-06-09 på Lundby och ligger jämte sin fru begraven på Lids kyrkogård. Gift 1788-10-09 Bjursnäs med sin kusins svägerska Maria Christina Grüner, född 1762-10-24, död 1836-01-30, dotter av överstelöjtnanten Johan Gabriel Grüner, nr 763, och Metta Hård af Segerstad.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1789. Överjägmästare. Död 1848. Se Tab. 22.
 • Carl Otto, född 1790-06-25 på Lundby, död där s. å. 27/6.

TAB 22

Gustaf Adolf, (son av Carl Gustaf, tab 21), till Lundby fideikommiss. Född där 1789-08-08. Sergeant vid Södermanlands regemente 1807. Bevistade fälttåget mot Norge 1808. Avsked s. å. på grund av sjukdom. Jägmästares fullmakt. Överjägmästares n. h. o. v. Död 1848-04-20 på Lundby och ligger jämte sin 1:a fru begraven på Lids kyrkogård. [8]. Gift 1:o 1816-10-08 med sin kusin Carolina Sofia de Bronikowsky, av polsk adel, född 1791, död 1829-02-23 på Lundby, dotter av löjtnanten Gustaf de Bronikowsky och Helena Margareta Grüner, nr 763. Gift 2:o 1830-10-14 på Lundby med Brita Christina Enroth, född 1801-12-05 i Ulvsta by i Spelviks socken, Södermanlands län, död 1888-08-08 i Sundbyberg, dotter av sergeanten vid Södermanlands regemente Per Enroth, 'som 1811 tog avsked och reste till England', och Brita Elisabet Bärling.

Barn:

 • 1. Gustaf Fredrik Svantislaus, född 1817. Godsägare. Död 1863. Se Tab. 23.
 • 1. Carl Adolf Vilhelm, född 1819-02-26 på Lundby. Handlande och kommissionär i Stockholm, sedan inspektor. Död ogift 1885-02-28 på Lundby.
 • 1. Alfred Robert Edvard Alexander, född 1821. Arrendator. Död 1887. Se Tab. 27.
 • 1. Herman Viktor, född 1822-06-11 på Lundby, död där 1823-06-12 och begraven på Lids kyrkogård.
 • 1. Frans Mauritz Conrad, född 1825-06-08 på Lundby. Aktör vid Novanders kringresande teatertrupp, sedan färgare. Död ogift 1873-01-13 på Lundby.
 • 1. Emilia Aurora, född 1826-08-07 på Lundby, död där 1827-10-11 och begraven på Lids kyrkogård.
 • 1. Selma Viktoria, född 1827-09-16 på Lundby, död där 1828-03-10 och begraven på Lids kyrkogård.
 • 2. Herman Axel Teodor, född 1831. Sekreterare. Död 1900. Se Tab. 31.
 • 2. Albrekt Ernst Arvid Leonard, född 1833-08-00 på Lundby, död där 1834-01-01 och begraven på Lids kyrkogård.

TAB 33

Gustaf Fredrik Sventislaus, (son av Gustaf Adolf, tab 22), född 1817-09-27 på Lundby. Var 1838 och 1839 bokhållare Sundby, sedan på fäderneegendomen Lundby, vilken han övertog vid faderns död 1848. Död där 1863-03-17 och begraven på Lids kyrkogård. Efter hans död uppstod process om fideikommisset. Gift 1849-06-18 i Stockholm med Mariana Ulrika Grönberg, född 1820, död 1878 i Lids förs, dotter av slottsförvaltaren Carl Gustaf Grönberg och Maria Brolin.

Barn:

 • Axel Fredrik Teodor, född 1850. Godsägare. Död 1926. Se Tab. 24.
 • Hilma Maria Charlotta Amalia, född 1858-04-03 i Stockholm, död där s. å. 16/8.
 • Selma Maria Lovisa, född 1859-10-02 på Lundby. Gift 1884-03-03 med mekanikus Ernst Buckau. Hava överflyttat till New York.

TAB 24

Axel Fredrik Teodor, (son av Gustaf Fredrik Sventislaus, tab 23), född 1850-05-16 på Lundby. Innehade nämnda fideikommiss. Död 1926-12-26 i Lids förs, Södermanlands län. Gift 1884-02-03 i Lids kyrka, Södermanlands län med Augusta Sofia Jahnsson, född 1863-05-02

Barn:

 • Nore Teodor Napoleon Svantislaus, född 1885-02-18 på Lundby. Inneh. efter faderns död nämnda fideikommiss. Gift 1928-07-28 i Gryts kyrka, Södermanlands län med Ester Lovisa Lagergren, född 1890-05-25 i Strängnäs
 • Sven Axel Agaton Stanislaus, född 1886-05-10 och död s. å. 23/9 på Lundby.
 • Valborg Sofia Mariana Stefania, född 1887-05-17 på Lundby. Sjuksköterska. Gift 1920-12-05 i Björkviks förs, Södermanlands län med disponenten Ivan Pontus Eriksson, född 1885-01-11.
 • Sigfrid Gustaf Adolf Bogislaus, född 1888-09-03 och död 1891-03-05 på Lundby.
 • Herbert Fredrik Daniel Ladislaus, född 1890. Handlande. Se Tab. 25.
 • Alldan Herman Florentin Nikolaus, född 1892-02-22 och död s. å. 28/2 på Lundby.
 • Sven Sigfrid Aldan Bogislaus, född 1893. Underofficer. Se Tab. 26.

TAB 25

Herbert Fredrik Daniel Ladislaus, (son av Axel Fredrik Teodor, tab 24), född 1890-12-11 Lundby. Handlande i Stenslanda i Tävelsås socken, Kronobergs län. Gift 1928-11-04 i Runtuna socken, Södermanlands län med Tekla Ingeborg Maria Ekvall, född 1905-03-25 i Sjösås socken, Kronobergs län, dotter av godsägaren Carl August Ekvall och Augusta Christina Gustafsson.

Barn:

 • Barbro Marie-Louise, född 1931-07-03 i Nyköping (Runtuna förs, Södermanlands län fb). Receptarie.

TAB 26

Sven Sigfrid Aldan Bogislaus, (son av Axel Fredrik Teodor, tab 24), född 1893-11-09 Lundby. Underofficer vid flottan. Gift 1923-02-15 i Amiralitetsförs, Karlskrona ]] med Nanny Elisabet Olausson, född 1890-07-01 i Karlskrona stadsförs

Barn:

 • Olle, född 1924-08-15 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Ingenjör.

TAB 27

Alfred Robert Edvard Alexander, (son av Gustaf Adolf, tab 22), född 1821-01-22 Lundby. Handelsbetjänt i Nyköping. Bokhållare, först Tista, sedan Segersjö. Inspektor Göksholm. Arrendator av Via under sistnämnda egendom. Död där 1887-01-08. Gift 1846-10-27 på Segersjö i Lännäs socken med Anna Sofia Sjöberg, född 1826-05-15 på Törntorp i sistnämnda socken, död 1911-03-16 på Via ]], dotter av Per Sjöberg och Christina Svensson.

Barn:

 • Carl Gustaf Robert, född 1847-04-04 Alm
 • Sofia Albertina, född 1848-11-16 på Alm, död 1926. Gift 1880-10-02 i Stockholm med egendomsägaren Alfred Eriksson, född 1853-04-16.
 • Otto Edvard Sigismund, född 1851. Köpman. Död 1905. Se Tab. 28.
 • Herman Paulus Alexander, född 1853-07-12 på Alm. Anställd vid handelsflottan. Har ej avhörts sedan 1883. Sannolikt omkommen vid en fartygsförlisning.
 • Alfred Viktor Emanuel, född 1855. Snickerifabrikör. Död 1924. Se Tab. 30.
 • Knut Conrad Teodor, född 1858-05-04 Göksholm Handelsbiträde. Död ogift 1927-06-04 i Stockholm.
 • Amelie Matilda, född 1860-10-04 på Via, död där 1862-08-27.
 • Fredrika Vilhelmina (Nina), född 1863 1?/2 på Via, död ogift 1934-04-01 i Gustaf Vasa förs, Stockholm.
 • Selma Viktoria, född 1866-07-09 på Via, död där 1869-02-14.

TAB 28

Otto Edvard Sigismund, (son av Alfred Robert Edvard Alexander, tab 27), född 1851-02-22 Alm. Kryddkramhandlare i Stockholm 1893-12-22. Död där 1905-12-10. Ägde huset nr 6 Grevgatan i nämnda stad, vilket han inköpte 1898. Gift 1883-03-26 på Segersjö i Lännäs socken, Örebro län med Selma Sofia Pettersson, född 1854-11-17 Carlberg , död 1940-01-14 i Oscars förs, Stockholm (db nr 13), dotter av rättare Pehr Erik Pettersson och Stina Cajsa Pehrsdotter Sjöberg, hon äger tillsammans med barnen nämnda hus i Stockholm.

Barn:

 • Torsten Otto Rudolf, född 1884. Generalkrigskommissarie. Se Tab. 29.
 • Elsa Cecilia Sofia, född 1886-11-21 i Oscars förs, Stockholm.
 • Hugo Arvid Sigismund, född 1888-08-31 och död 1892-01-03 i Stockholm.

TAB 29

Thorsten Otto Rudolf, (son av Otto Edvard Sigismund, tab 28), född 1884-01-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1902-05-15. Student i Uppsala s. å. 11/9. Jur. filosofie examen därst. 1903-01-31. Jur. utr. kandidat 1907-04-06. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 11/4. Extra ordinarie tjänsteman i Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen 1906-07-05. Amanuens i Civildepartementet 1910-01-28. Notarie i Konstitutionsutskottet vid riksdagarna 1911 och 1912. Sekreterare i kommissionen för dubbelspårsanläggning Rönninge–Ström 1912–1914. Sekreterare i tillfälligt utskott vid riksdagarna 1913 och 1914. Bitr. sekreterare hos 1914 års lönekommitté för Statens järnvägar 1914–1915. Statsministerns handsekreterare 1914–1915. Sekreterare hos 1902 års löneregleringskommitté 1915–1916. Extra föredragande i Sjöförsvarsdepartementet 1916-08-15. Kansliråd i sistnämnda departement 1917-12-07. RNO 1919-06-06. Kansliråd i Försvarsdepartementet 1920-06-30. T. f. expeditionschef i Socialdepartementet s. å. 1/7. Expeditionschef därst. s. å. 5/11. KNO2kl 1922-06-06. Delegat vid internationell konferens i Genève 1926 ang. Nansencertifikat och passkontroll. Kansliråd på övergångsstat s. å. 19/10. KNO1kl 1928-06-16. Statssekreterare i Kommunikationsdepartementet s. å. 31/12. Ordförande i styrelsen över civilstatens änke- och pupillkassa 1934-02-09. Generalkrigskommissarie och chef för Arméförvaltningens civila departement s. å. 18/5. LKrVA. Generaldirektör och chef för försvarets civilförvaltning 1943-10-29. Kmstk NO 1945-06-06. Gift 1915-11-17 i Stockholm (Mariefreds förs vb) med Sigrid Anna Maria Westerström, född 1895-02-24 i Össebygarns socken, Stockholms län, dotter av godsägaren August Westerström och Anna Maria Norman.

Barn:

 • Anna Margaretha Sofia, född 1921-01-13 i Oscars förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1940-05-20. Student vid Stockholms högskola. Gift 1944-10-16 i Oscarskyrkan, Stockholm (Oscars förs, vb nr 587) med civilingenjören Leif Arne Traneus, född 1922-02-28 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm, verkställande direktör i Brown Boveri Svenska AB.
 • Carl Thorsten Lennart, född 1923-02-22 i Stockholm. Se Tab. 29 A.

TAB 29 1/2

Carl Mauritz Edvard, (son av Otto Edvard Sigismund tab 28), född 1895-09-21 i Stockholm. Studentexamen vid Palmgrenska samskolan i Stockholm 1914-05-16. Student vid Stockholms högskola s. å. Jur. kandidat examen därst. 1918-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/12. Assessor därst. 1927-03-18. T. f. revisionssekreterare 1930-03-12. Sekreterare i 1933 års aktiebolagskommitté 1933-09-01. Ledamot av nämnda kommitté s. å. 23/10. Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1934-03-16 fr. o.m. s.å. 1/4. Ledamot i Lagberedningen 1935-02-01–1941-03-20. Revisionssekreterare 1936-03-13 fr.o.m. s.å. 1/4. Ordförande i nedre justitierevissionen 1943-08-30. KNO2kl 1944-06-06. Gift 1935-04-25 i Oscars förs Stockholm (fb nr 80) med Maud Anna Margareta Knutsdotter Svinhufvud i Västergötland, född 1908-06-02, av kontorsskrivaren Knut Oskar Svinhufvud i Västergötland och Elsa Maria Schauman.

Barn:

 • Elsa Sofia Margareta Cecilia, född 1936-04-12 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 118).
 • Selma Helena Margareta, född 1940-04-11 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 230).
 • Ingegerd Christina Margareta, född 1942-04-14 i Oscars förs, Stockholm (fb nr 272).
 • Knut Olof Mauritz

TAB 30

Alfred Viktor Emanuel, (son av Alfred Robert Edvard Alexander, tab 27), född 1855-10-11 Alm. Överflyttade till Brooklyn i Nordamerika. Snickerifabrikör i Berkeley, Cal., USA Död där 1924-11-29. Gift 1885-07-04 med Nanny Borin, född 1859-03-25, död 1945-10-26.

Barn:

 • En dotter, född 1886-11-13 i Brooklyn.
 • Sigrid Viktoria, född 1888-11-16. död 1941-01-10. Gift 1914-07-12 med filosofie doktor Tomas Dawes Eliot.
 • Rut Mary, född 1894-08-29 i Long Island, New York, USA. Gift 1926-03-27 i Carmel California, USA med Robert Addison Norton, född 1900-07-14 i Pasific Greve, California, USA, real estate broker, police chief in Carmel, son av Melvin B. Norton och Mary Louise Dummage.
 • Viktor Herbert Hartland, född 1899-09-30

TAB 31

Herman Axel Teodor, (son av Gustaf Adolf, tab 22), född 1831-10-02 Lundby. Student i Uppsala 1850-06-01. Kansliexamen 1853 och kameralexamen 1854. Extra ordinarie amanuens i ecklesiastikdepartementet s. å. 23/6. Extra ordinarie kammarskrivare vid flottan 1856-06-27. Anställd i tidningspressen 1856–1866. Kammarskrivare 1861-06-21. Sekreterare i kommittén för ordnande av sjöpostförbindelsen mellan Sverige och Finland 1867. Sekreterare hos varvschefen vid flottans station i Stockholm 1874-12-18. Sekreterare i kommittén för omarbetning av navigationsskolans reglemente 1875. RVO 1877-12-01. RNO 1891-12-01. Avsked 1896-10-23. Död 1900-07-17 i Stockholm. Har översatt åtskilliga skönlitterära arbeten. Ägde villan Lilla Alby nr 4 vid Sundbyberg i Solna socken, Stockholms län 1881–1898. Gift 1860-11-30 i Stockholm med Josefina Petronella Rydberg, född 1836-07-25 Holmskvarn ]], död 1905-02-23 i Stockholm, dotter av garvaren Per Magnus Rydberg och Maja Svansdotter i Holmsqvarn .

Barn:

 • Nanna Josefina Ingeborg, född 1861-09-01 i Stockholm, död ogift 1919-01-28 i Skeppsholms förs, Stockholm ]] .
 • Herman Hugo Isidor, född 1863-07-12, död s. å. 5/8 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Bror Axel Fridolf, född 1865-02-17 och död 1869-05-09 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Signe Lilian Maria, född 1867-07-16 och död 1869-05-29 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Signe Amy Christina, född 1869-11-20 i Stockholm. Gift där 1904-10-09 med fabrikören August Vilhelm Larsson, född 1880-01-12.
 • Siri Hildur Lilian, född 1872-02-08 i Stockholm, död 1874-08-02 på Väddö, Stockholms län.
 • Maria Elin Augusta, född 1873-07-12 och död 1879-01-25 i Stockholm.
 • Utan känt samband.
 • Margareta Wijnbladh, född 1702, död 1769-07-31 på Ånsta i Lids socken, Södermanlands län. Gift före 1746-05-17 med stärbhuskamreraren Johan Raam, död 1768-02-15 i Lids socken, Södermanlands län.

Källor

1Um. 2At (So). 3Lk. 4Lsr. 5At (Sch). 6Kp. 7Daga härads lagfartsprotokoll den 3 juni 1745 (OA). 8Sj. 9Rönö härads lagfartsprotokoll den 14 maj 1768 (OA.). 10Th. Johansson, Anders Ols ättlingar (1930), sid. 89. 11Reduktionskommissionens akter och dokumenter, Uppland V, född 900 (OA). 12Långhundra dombok 11 febr. 1724 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: