:

Von Bruse nr 1503

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bruse 1503 †

Adlad 1716-06-20, introd. 1719. Utdöd 1826-07-07.


1At (KrA). 2Lsn.

TAB 1

Börje Jönsson Bruse. Löjtnant vid överste C. H. Lybeckers regemente 1658. Kaptenlöjtnant vid överste Ramsvärds regemente 1676-07-01. Avsked med pension 1682, vilken han uppbar ännu 1705 [Psd].

Barn:

 • Carl Bruse, adlad von Bruse, till Hagelsrum och Ekenäs i Målilla socken Kalmar län. Född 1676-11-24 på Hagelsrum. Gemen vid överste Erskins svenska regemente i Brabant 1692 o. underofficer till 1699. Sergeant vid svenska livdragonerna 1700-01-06. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1704-01-19. Sekundlöjtnant därst. s. å. 2/18. Premiärlöjtnant 1705-03-24. Sekundryttmästare 1708-02-20. Major vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Adlad 1716-06-20 (introd. 1719 under nr 1503). Överstelöjtnant 1717-12-07. Död 1732-03-16 (1730-02-17)1 på Hagelsrum och begraven i Målilla kyrka i Småland. Gift 1720-09-15 med Gustava Johanna Pilefelt, född 1695-02-04, död 1738-06-22, dotter av överstelöjtnanten Johan Pilefelt, och Beata Christina Silfverhielm.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1721-10-03. Gift 1738-03-04 med fänriken Gustaf Pauli, död 1762.
 • Ulrika Eleonora, född 1722-09-28, död 1771-03-27 i Hälsingborg och begraven s. å. 5/4. Gift 1742-06-09 med hovjunkaren och överjägmästaren Magnus Starckhufvud, 1380, född 1700, död 1772.
 • Carl, född 1724-11-30, död 1727-03-19.
 • Beata Christina, född 1725-12-16, död 1734-02-11.
 • Adolf, född 1726-12-30, död 1727-10-18.
 • Hedvig Eleonora, född 1728-02-02, död 1785-06-24 i Lund. Gift 1751-04-01 Rothassla med jägmästaren Erik Silfversparre, död 1763.
 • Göran Esaias, född 1729. Löjtnant. Död 1758. Se Tab. 2.

TAB 2

Göran Esaias (son av Carl Bruse, adlad von Bruse, Tab. 1), född 1729-08-03. Underofficer vid kronprinsens regemente 1744. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1747. Kornett därst. 1750-06-26. Löjtnant 1754-04-04. Död 1758-09-25 av blessyrer erhållna i slaget vid Tarmow under pommerska kriget. Gift 1752-10-25 Byestad med Eva Catharina Stålhammar, född 1732-06-18, död 1768-02-14 på Sunnerå i Ryssby socken Kronobergs län dotter av ryttmästaren Adam Stålhammar, och Beata Margareta Bock af Näs.

Barn:

 • Carl Adam, född 1753. Ryttmästare och stallmästare. Död 1814. Se Tab. 3.
 • Otto Fredrik, född 1754-10-24 Salshult. Page vid hovet. Stabskornett vid Östgöta kavalleriregemente 1777-06-06. Sekundadjutant vid lätta dragonerna s. å. 17/12. Premiäradjutant 1780-04-12. Löjtnant 1781. Understallmästare hos konungen s. å. i april. Överjägmästare i Stockholms och Uppsala län 1792-07-16. Död ogift 1801-05-22 i Stockholm.
 • Henrik Adolf, född 1756-02-20 Hackekvarn. Page hos hertig Carl. Volontär vid änkedrottningens livregemente 1762-08-19. Furir vid Kalmar regemente 1770-09-10. Fänrik därst. 1775-05-22. Genom byte fänrik vid förstnämnda regemente 1777-12-03. Understallmästare hos hertiginnan av Södermanland. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1781-02-07. Kapten därst. 1793-09-17. Avsked 1808-01-12. Stallmästare 1809-06-29. Död ogift 1813-06-23 under tjänstgöring vid kungl. lustslottet Haga.
 • Claes Erik, född 1757-08-08 på Hackekvarn. Volontär vid Jönköpings regemente 1768-01-01. Förare därst. s. å. 26/9. Sergeant 1772-12-30. Page vid hovet 1774-04-24. Kammarpage 1776. Kornett vid livdragonregementet i Finland 1777-09-09. Hovjunkare hos änkedrottningen 1778. Understallmästare hos konungen s. å. 12/3. Stabslöjtnant vid Västgöta kavalleriregemente s. å. 29/8. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1783-12-19. Avsked 1810-02-00. Död barnlös 1826-07-07, och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1818-09-03 med Lovisa Charlotta Seele, född 1770-01-16 levde 1826, dotter av agenten Carl Vilhelm Seele och Maria Kohl.
 • Gustava Margareta, född 1758-11-24 på Ramnåsa i Dädesjö socken Kronobergs län, död 1826-11-13 Alnaryd. Gift 1781-06-08 Åredaholm med kaptenen Erik von Boisman, född 1740, död 1821.

TAB 3

Carl Adam (son av Göran Esaias, Tab. 2), född 1753-08-10 på Salshult. Volontär vid Smålands husarregemente 1759-05-19. Kadett i Karlskrona 1762-04-15. Korpral vid nämnda regemente 1764-12-01. Premiärkorpral därst. 1771-07-26. Page hos hertig Fredrik Adolf 1774-04-03. Beridare 1775-06-04. Kornett s. å. Avsked från regementet 1776-09-10. Stallmästare hos nämnde hertig 1777-02-01. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1780-06-12. Avsked 1783-06-06. Löjtnant vid kronprinsens husarregemente 1785-09-27. Ryttmästare därst. 1791-05-14. Avsked 1793-12-09. Regementsstallmästare 1796–1798-03-15. Död 1814-07-04 i Stockholm. Gift 1782-10-06 Byvärma med Brita Vendela Skytte af Sätra, från vilken han 1785 blev skild, född 1755-02-06 på Byvärma, död 1847-09-07 i Eksjö, dotter av ryttmästaren Bengt Skytte af Sätra, och hans 2:a fru Margareta Brita Meck.

Barn:

 • Eva Charlotta, född 1783-10-29 på Byvärma, död 1874-02-16 i Eksjö. Gift 1806-04-11 Runnarsköp med häradshövdingen i Norra och Södra Vedbo härads domsaga av Jönköpings län Erik Gustaf Holm, född 1773-01-05 i Pjätteryds socken, död 1839-12-18 i Eksjö.2

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: