:

Mannerstedt nr 1083

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Mannerstedt nr 1083

Adlad 1686-09-15. Ätten har samma ursprung som adl. ätten von Meurman.

TAB 1

Johan Muerman. Rådsförvant i köpingen Hasewinkel i stiftet Münster i Westfalen. Levde åtminstone till år 1600. Gift med Anna Kramers, borgmästardotter i Hasewinkel.

Barn: Henrik Muerman, född 1584-07-02 i Hasewinkel. Sidenkramhandlare i Stockholm 1613. Föreståndare för Tyska kyrkan och skolan därst. Död 1651-11-19. Gift 1615-11-19 med Maria Andersdotter, dotter av konung Johan III:s köpman rådmannen i Stockholm stad Anders Larsson och hans 2:a hustru Margareta Johansdotter.

Barn:

 • Johan Muerman, född 1617. Tullnär. Död 1673. Se tab 2.
 • Henrik Meurman, född 1625. Rådman. Död 1672. Se tab 3.

TAB 2

Johan Muerman (son av Henrik Muerman, tab 1), född 1617-04-17. Handelsbetjänt i Amsterdam till 1638. Handelsman i Stockholm. Tullförvaltare i Kristianstad 1658 1. Död där 1673-05-03. Gift 1647-09-23 med Elisabet Sylvester, dotter av rustmästaren Sylvester Sylvestersson.

Barn:

 • Johan Muerman, adlad von Meurman, född 1654, död 1740. Se adl. ätten von Meurman.

TAB 3

Henrik Meurman (son av Henrik Muerman, tab 1), född 1625-07-15. Egen handlande och borgare i Stockholm. Extra ordinarie rådman i Stockholm. Död före 1672-07-06. Gift 1655-01-01 med Catharina Hanssen, dotter av klädeshandlaren i Stockholm Peter Hanssen och Anna Hansdotter Stecker (samt syster till assessorn Johan Hansson adlad Rosenhoff).

Barn:

 • Peter Meurman, adlad Mannerstedt, född 1656, död 1739. Se Tab. 4.
 • Henrik Meurman, adlad Mannerstedt, född 1657-11-12 vid Avestafors. Kapten. Död ogift 1693-09 i Piemont och slöt således själv sin adl. ättegren.

TAB 4

Peter Meurman, adlad Mannerstedt (son av Henrik Meurman, tab 3), till Rochsta i Ansgams socken och Granberg. Född 1656-01-05 i Stockholm. Löjtnant vid Upplands regemente 1678. Regementskvartermästare därst. 1684. Adlad 1686 jämte brodern Henrik. Kapten vid sistnämnda regemente 1696. Överstelöjtnant och kommendant i Kalmar 1713. Död 1739-09-19 i Stockholm. Gift 1:o 1688-08-24 i Stockholm Nikolai med Maria Toutin i hennes 2:a gifte, dotter av handlanden i Stockholm Valentin Toutin och Gertrud Uttenhofen. Gift 2:o 1710-06-10 med friherrinnan Maria Elisabet Gripenhielm, dotter av landshövdingen friherre Nils Gripenhielm och friherrinnan Maria Elisabet Bonde.

Barn i gifte 1:o:

 • Carl, född 1688-10-15. Volontär vid livgardet. Död i Polen 1707. Andra säga, att han var kapten i fransk tjänst, och att han därunder blev slagen.
 • Charlotta, född 1689-09-20, död 1778-01-09 på Nordanskog. Gift med generalmajoren Mattias Salomon, adlad Königsfelt.
 • Per, född 1690-08-11. Regementskvartermästare vid Östgöta infanteriregemente. Barnlös ihjälskjuten av våda på en orrlek 1728-04-23 Horn. Gift 1720-01-12 i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med Amalia Fredrika Salin, dotter av lagmannen i Östergötland Elias Olofsson Salin och Helena Peringer.
 • Beata, född och död 1692.
 • Erik, född 1693. Kaptenlöjtnant. Död 1724. Se tab 5.
 • Otto Henrik, född och död 1699.
 • Magdalena Elisabet, född 1703-04-15, död 1770-07-13 Bjärkeryd. Gift 1729-01-19 på Nordanskog med löjtnanten Carl Adam Silfverhielm.

Barn i gifte 2:o:

 • Maria Gustava, född 1711-04-28, död 1791-10-14 på Nordanskog. Gift 1735-01-18 med överinspektoren Alexander Rudolf Fabritius.
 • Gustaf, född 1713. Löjtnant. Död 1756. Se tab 8.
 • Nils Julius, född 1714. Ryttmästare. Död 1783. Se tab 9.
 • Henrik Adam, född 1715-10-16, död 1716.
 • Beata Sofia, född 1717-02-28 på Nordanskog, död 1795-10-23 på Dala. Gift, efter k. tillstånd 1740-02-07, med livdrabanten Johan Norberg , vilken såsom kapten i engelsk tjänst ännu 1782 vistades i Amerika och kallades kommendant i New York.
 • Anna Catharina, född 1722-07-13. Gift 1745-08-08 på Nordanskog med löjtnanten Nils Georg Silfversparre.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: