:

Tornerefelt nr 641

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Tornerefelt nr 641 †

Adlad 1653-08-19, introd. 1655. Utdöd 1706-01-10.


1Db f. Östra härad (HF). 2KA., Redaktionskoll. akt 111 (OA). 3Östra härads dombok den 5 okt. 1670 (OA). 4Växjö domkapitels akter 1668–1669, nr 101 (Medd. av P. Gift Vejde).

TAB 1

Gabriel Andersson, adlad Tornerefelt (son av Anders, se adliga ätten Tornerefelt, Tab. 1), till Hulta i Alseda socken, Jönköpings län, som han köpte 16441, vilken egendom, som han bebyggde till säteri, jämte Byestad i nämnda socken och Krasseberg i Vetlanda socken, Jönköpings län, han erhöll i donation 1651-07-08 under Norrköpings besluts villkor, å vilken donation han erhöll konfirmation 1656-09-09, varjämte han för sin »långlige tienst» befriades från fjärdepartens utgivande2. Ryttare vid Smålands kavalregemente 1625. Var fänrik därst. vid mönstringen den 30 nov. 1630. Löjtnant 1632 (efter slaget vid Lützen s. å. 6/11). Kaptenlöjtnant 1651. Adlad 1653-08-19 (introd. 1655 under nr 610, vilket nr sedan ändrats till 641). Ryttmästare 1654. Avsked 1656-09-08. Död 1665 före 10/4, då änkan måste »formedelst trångmåhl til sin sahl. mans begrafning och eliest giäldz afbetalning» pantsätta norra gården i Hulta till sin måg Lars Gyllenpamp3. Begraven i Karlstorps kyrka Jönköpings län. 'Han förlorade i krig mot rikets fiender alla sina söner.' Gift med1 Carin Eriksdotter, som levde ännu4 1668-11-25.

Barn:

  • Johan. Stupade i krig.
  • Catharina, död änka före 1703-10-11. Gift med överstelöjtnanten Lars Mattsson Pamp, adlad Gyllenpamp, född 1623, död 1701.

TAB 2

Anders (son av Gabriel Andersson, adlad Tornerefelt, Tab. 1), till Hulta. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Säges 1650 hava »nyligen» dött i danska fejden.1. Gift med1 N. N. Björnram, som levde 1650, dotter av ryttmästaren Per Jakobsson, Björnram (broder till ryttmästaren Lars Jakobsson, adlad Björnram af Helgås).

Barn:

  • Magdalena. Gift före 1687 med sin kusin ryttmästaren Fredrik Gyllenpamp, född 1669, död 1707.

TAB 3

Gabriel (son av Anders, Tab. 2). Tjänade som ryttare och korpral vid Smålands kavalleriregemente. Begraven 1697 i Karlstorps kyrka Jönköpings län, där hans vapen uppsattes. Gift 1671-09-24 död Hjorteds socken, Kalmar län med Margareta de la Grange, i hennes första gifte (gift 2:o 1679 med Nils Persson Ulfsax), dotter av Aron de la Grange och Carin Bröms.

Barn:

  • Anders, döpt 1672-05-05 i Målilla socken, Kalmar län. Korpral vid Kalmar regemente 1692-12-26. Rustmästare därst. 1696. Avsked 1700-02-10. Sergeant vid livdragonregementet s. å. Löjtnant vid dalregementet s. å. 10/11. Kapten vid Kalmar regemente 1702-08-03. Död ogift 1706-01-10 och slöt ätten på svärdssidan.
  • Brita Catharina, död 1754-05-01 Fröreda. Gift före 1699 med furiren Johan von Heis.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: