Von Schaar nr 432

Från Adelsvapen-Wiki

0432.jpg


Adliga ätten von Schaar nr 432 †

Adlad 1648-08-20, introd. 1649. Utdöd 1723-04-07.


1At (KrA). 2At (P). 3Um.

TAB 1

Gerhard von Schaar, adlad von Schaar. 'Tjänte kronan Sverige en rund tid väl och troligen'. Var tre år reformerad löjtnant vid livgardet, tre år löjtnant vid gamla blå regementet, sex år kapten vid gamla röda regementet. Major därst. 1637. Kommendant på Laholm. Adlad 1648-08-20 (introd. 1649 under nr 432). Ihjälskjuten 1652-05-26 på Laholms slott av sin son Gustaf von Schaar, begraven s. å. 3/8 i Laholms kyrka1. Gift på 1630-talet med Elisabet Silfversparre, som levde ännu 1678-09-16, men var död 1690.

Barn:

 • Gerhard, till Ryssebo i Ingatorps socken, Jönköpings län. Född 1631-09-07 i Braunsberg i Preussen. Kapten vid Västgöta infanterireg. Död ogift 1662-07-16 i Göteborg. Hans vapen uppsattes i Ingatorps kyrka
 • Catharina Elisabet, levde änka 1688. Gift på 1660- talet med översten Hans Andersson, adlad Ramsvärd. Död 1688.
 • Carl, till Ryssebo. Född 1634-11-04 i Braunsberg. Student i Greifswald2 1661-10-30. Levde utan tjänst. Död ogift 1679-04-10 på Ryssebo. Hans vapen uppsattes i Ingatorps kyrka
 • Gustaf, född 1635. Blev för begånget faderdråp, enligt Göta hovrätts dom 1652-09-01, halshuggen, varefter huvudet och högra handen sattes på stegel.
 • Axel (friherre von Schaar), född 1641, död 1702. Se Tab. 2.
 • Ocka. 'Hennes namn jämte Axel von Schaars och moderns, Elisabet Silfversparres, står på mellanklockan i Ingatorps kyrka'

TAB 2

Axel, friherre von Schaar, men ej introd. (son av Gerhard von Schaar, adlad von Schaar, Tab. 1), friherre till Ribbingshov i Norra Vi socken, Östergötlands län, herre till Ryssebo och Svanå. Född 1641-12-15 i Stockholm. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1657. Kornett därst. 1663-10-03. Regementskvartermästare 1669-08-14. Ryttmästare 1674. Major 1674-10-01. Överstelöjtnant 1683-06-30. Överste för regementet 1692. Generalmajor av kavalleriet samt landshövding i Västernorrlands län och Jämtland 1699-01-03. Friherre s. å. 1/8, men tog icke såsom sådan introd. på riddarhuset. Död 1702-11-18 på Gävle slott och begraven i Norra Vi kyrka, där han har sin familjegrav och hans vapen uppsattes. Han fick år 1689 jus patronatus till Norra Vi församl. av Linköpings stift, till vars kyrka han och hans fru år 1685 förärat altartavlan samt låtit måla predikstolen m. m. Gift 1:o med friherrinnan Brita Horn af Åminne, dotter av vice presidenten, friherre Svante Horn af Åminne, och Märta Ribbing, i hennes 1:a gifte. Gift 2:o med Anna Printzensköld, född 1654, död 1721-07-22 på Ribbingshov och begraven s. å. 15/8 hos sin man i von Schaarska graven i Norra Vi kyrka, dotter av översten Johan Printz, adlad Printzensköld, och hans 2:a fru Anna Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Anna Märta, född 1666-03-20, död 1730-09-27 Prinsnäs. Gift med sin styvmoders broder, ryttmästaren Johan Printzensköld, född 1656, död 1720, med vilken hon blev förlovad vid fyra års ålder.
 • 1. Elisabet, född 1667, död 1739-10-24 (25/10) på Ryssebo. Gift 1695-11-05 i Norra Vi socken, med ryttmästaren friherre Carl Mörner af Tuna, född 1662, död 1705.
 • 1. Gerhard, född 1669-06-19. Student i Uppsala3 1682-03-17. Död s. å. 2/11. Hans vapen uppsattes i Ingatorps kyrka.
 • 1. Johan, född 1680. Överstelöjtnant. Död 1723. Se Tab. 3.

TAB 3

Johan (son av Axel, friherre von Schaar, Tab. 2). Till Ribbingshov. Född där 1680-09-02 och döpt s. å. 24/10. Student i Uppsala3 1693-03-09 och i Halle2 1696-05-16. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1699-07-00. Fänrik därst. 1700-09-00. Löjtnant 1701-03-23. Kaptenlöjtnant s. å. 14/5. Kapten s. å. 8/10. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1703-12-29 och vid livregementet till häst 1704-08-17. Premiärryttmästare vid sistnämnda regemente 1708-12-29. Avsked 1720-05-30. Död 1723-04-07 på Ribbingshov och begraven i familjegraven i Norra Vi kyrka, varest hans vapen uppsattes. Han följde konungen till Bender efter slaget vid Poltava. 'Måste 1715-01-21 en tid gå ur riket för det han utan permission reste hem efter kalabaliken i Bender och skall då varit överstelöjtnant i holländsk tjänst.'. Gift 1714-04-13 i Göteborg med grevinnan Charlotta Catharina Mörner af Morlanda i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1724-12-28 på Ribbingshov med översten friherre Nils von Ungern Sternberg, nr 54, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1729), född 1689-04-08 i Arboga, död 1729-09-24 på Ribbingshov, dotter av k. rådet och fältmarskalken friherre Carl Gustaf Mörner af Morlanda, greve Mörner at Morlanda, nr 60, och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Margareta Bonde.

Barn:

 • Axel, född 1715-08-25 på Ribbingshov, död där 1717-12-07.
 • Catharina Margareta, född 1720-04-18 på Ribbingshov, död där 1792-05-06. Gift 1:o 1737-08-25 på nämnda egendom med ryttmästaren friherre Johan Leijonhielm, född 1700, död 1747. Gift 2:o 1755 med kaptenen Fredrik Ulrik Ridderborg, född 1732, död 1782. Han och hans fru gjorde Ribbingshov till fideikommiss för hans brorson Carl Fredrik Ridderborg.
 • Carl Axel, född 1721-06-28 på Ryssebo, död 1722-05-21 på Ribbingshov.
 • Johan Gerhard, född 1723-03-30 på Ribbingshov, död där s. å. 20/7 och begraven s. å. 11/8.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.