:

Hand nr 59

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Hand
Vapensköld för adliga ätten Hand

Adliga ätten Hand nr 59 †

Gammal frälsesläkt med ursprunglig hemvist i Kinds härad, där den varit nära besläktad med ortens förnämsta frälsesläkter.

TAB 1

Peder Håkansson. Väpnare. Gift med Karin Gustafsdotter (Stenbock, äldre ätten), dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Olofsson (Stenbock, äldre ätten) och Ingrid Bengtsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

TAB 2

Håkan Persson, död omkring 1531. Gift 1:o före 1514 med Kerstin Håkansdotter (Tun), dotter av väpnaren Håkan Karlsson Tun och Ingrid Knutsdotter (sparre över stjärna).

Barn:

 • Gertrud Håkansdotter, död 1585. Gift 1544-12-29 på Stockholms slott, med riddaren och riksrådet Herman Fleming.
 • Knut Håkansson . Fältöverste. Död 1565. Se Tab. 3
 • Brita Håkansdotter. Gift omkring 1540 med Jöns Bosson (Oxehufvud).
 • Barbro Håkansdotter. Gift 1:o med häradshövdingen Olof Mattsson Kafle. Gift 2:o med köpmannen i Nya Lödöse Harald Larsson.

TAB 3

Knut Håkansson (son av Håkan Pedersson, Tab. 2. Död 1565-10-20 (Stupade i slaget vid Axtorna). Överbefälhavare (fältmarskalk) för samtliga ryttarefanor i Småland och fältöverste för ockupationsarmén i Blekinge. Blev befallningsman år 1554 över Östbo, Yästbo och Sunnerbo och 1564-65 innehade flera viktiga befäl i kriget mot Danmark. Han ledde i januari 1564 ett härjningståg till Halland, stred i juli mot Daniel Kantzau i Småland och blev i septtember fältöfverste i Blekinge. Tjänstgjorde 1565 först som "fältmarskalk" (rytteribefälhafvare) i Småland och företog på sommaren som fältöfverste ett infall i Halland, där han (den 16 augusti) brände Falkenberg. Sedan den övriga svenska hären kommit dit ned, deltog erövringen av Varberg (15 september) och anförde en division fotfolk i det för svenskarna olyckliga slaget vid Axtorna, där han stupade under återtåget. Gift omkring 1550 med Märta Arvidsdotter (Drake), dotter av väpnaren Arvid Olofsson Drake och Brita Persdotter (Hård af Segerstad).

Barn:

 • Carin Knutsdotter. Gift före 1580 med ryttmästaren Peder Månsson Stierna.
 • Håkan Knutsson Hand. Ståthållare. Död 1633. Se Tab. 4.
 • Arvid Knutsson Drake. Landshövding. Upptog sitt mödernenamn, men behöll sitt fädernevapen. Se adliga ätten adliga ätten Drake af Hagelsrum.
 • Brita Knutsdotter. Död 1608. Gift 1590-09-13 på Stockholms slott med riksrådet Nils Andersson Lilliehöök.
 • Bengt Knutsson. Ståthållare. Se Tab. 6.
 • Lars Knutsson. Död 1590.
 • Beata Knutsdotter, död ogift.
 • Anna Knutsdotter.
 • Christina, död 1591-02-16. Gift 1584 på Hagelsrum med slottsloven på Stockholm Erik Mattsson Körning.


TAB 4

Håkan Knutsson Hand (son av Knut Håkansson, Tab. 3). Död 1633 på Vret. Gift omkring 1586 med Virginia Eriksdotter, naturlig dotter av konung Erik XIV och Agda Persdotter.

Barn:

 • Catharina Hand. Gift 1615 med landshövdingen Johan Henriksson Rytter.
 • Knut Hand. Ogift mördad i början av är 1614 vid Rugils i Ryssland.
 • Sofia Hand, levde 1634. Gift med överstelöjtnanten Baltsar von Neüman.
 • Arvid Hand. Död ogift 1621.
 • Erik Hand. Död ogift 1632-08-30 i Ingolstadt. Överste.
 • Johan Hand. Häradshövding. Se Tab. 5.

· Elisabet Hand, född 1598, död 1651-04-10. Gift med överstelöjtnanten Per Joensson Gyllensvärd.

TAB 5

Johan Hand (son av Håkan Knutsson Hand, Tab. 4), död före 1656. Häradshövding, kapten. Gift med Agneta Gyllenmärs, dotter av amiralen Olof Andersson (Gyllenmärs) och Kerstin Bröms.

Barn:

TAB 6

Bengt Knutsson (son av Knut Håkansson, Tab. 3), död före 1605. Ståthållare, häradshövding. Gift 1577 med Carin Eriksdotter (Ulfsparre af Broxvik), dotter av riksrådet Erik Månsson d.ä. (Ulfsparre af Broxvik) och Estrid (Stiernbielke).

Barn:

 • Elin Bengtsdotter, död ung 1585.
 • Christina Bengtsdotter, född omkring 1580, död före 1627. Gift med hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus af Edeby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Jan Almquist SoH 1959: Häradshövdingen Arvid Jönssons [sparre över stjärna] avkomlingar till fjärde och femte led. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från den upphovsrättsfria Uggleupplagan av Nordisk familjebok, utgiven 1904-1926.


: