Bure nr 126

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bure nr 126

Adlig †

Adlad 1621-06-24 och 1624-05-10, introducerad 1627. Den först adlade grenen utdöd 1655-12-13, den senare 1829-05-24 Ätten har gemensamt ursprung med adliga och friherrliga ätterna Burensköld.

Bure A12600.jpg

Sven Pedersson Gift med Margareta Boosdotter från Hälsingland. Paret hade minst tre barn.

Barn:

 • NN son.
 • Jonas Bure
 • Laurentius Svenonis Se Tab. 1

TAB 1

Laurentius Svenonis född 1507 i Byrestad, † 1597. Präst vid Uppsala domkyrka. Kyrkoherde (den första lutherska) i Säbrå pastorat av Härnösands stift 1543-1572. Gift 1541 med Margareta Engelbertsdotter Jonzonia.

Barn:

 • Sven Larsson. Militär. Blev militär med sin fars samtycke. Gjorde under sin farbror Jonas Svenonis Bure vackra profoser: donec eum suum in censum libitina refferet (Till dess dödsgudinnan inskrev honom i sin rulla.)
 • Petrus Larsson. Handlare. Urgente aliquo naturae vitio.
 • Johannes Laurentii född 1548, † 1603. Se Tab. 2 (före detta TAB 3)
 • Engelbert Laurentii född 1542, † 1621. Se Tab. 3 (före detta TAB 2)

TAB 2

Johannes (Bureus) Laurentii född 1548-01-24 i Säbrå sn, † före 1603-02-01. Begravd samma år i Säbrå kyrka mitt i Altaret. Docent vid Gävle skola 1570, först komminister i Säbrå sedan i Själevads församling, kyrkoherde i Själevad pastorat i Härnösand stift år 1588, genom byte med brodern Engelbert Kyrkoherde i Säbrå pastorat 1590. Underskrev Uppsala mötesbeslut 1593. Gift troligen 1582 med Anna Segersdotter (i hennes första gifte?) född 1560 i Nensjö, Gudmundrå sn/Y, † 1632-06-03 i Helgum, Säbrå sn/Y. Hon var dotter till Knapen Seger Olofsson i Nänsjö och Gertrud, och av samma knapesläkt som adliga ätten Ehrenklo .

Barn:

 • Jacobus Johannis Zebråzynthius, född 1582-11-17 i Säbrå prästgård, † 1642-07-09. Se Tab. 4
 • Lars Hansson, † 1621 i april. Bonde i Brunnäs, Säbrå sn/Y.
 • Christoffer Hansson född 1589-03-10, † 1656. Se Tab. 5
 • Kerstin Hansdotter. Gift 1:o med borgaren i Härnösand Måns Eriksson. Gift 2:o med landsskrivaren i Ångermanland Carl Persson.
 • Margareta Hansdotter Säbråzynthia född 1594-03-05 (1592/93) i Säbrå sn/Y, † 1657-06-11 (11/7) i prästgården, Leksands sn/W och begravd i Leksands kyrka, saknad i hela Dalarna. Hon var i Dalarna känd för sitt hederliga utseende och goda hjärta bar hedersnamnet Stormor i Dalom Gift 1:o 1610 på hösten med Elof Engelberti Terserus Tersér eller Terschère född 1554, † 1617. Gift 2:o 1618-09-20 i Leksand med kyrkoherden Uno Trulson Von Troil född 1586, † 1664. Hennes bröder Jacob och Christoffer besökte henne i Leksand 1618, troligen deltog de vid bröllopet. Själv besökte hon Norrland 1625.

TAB 3

Engelbert Laurentii född 1542 i Säbrå. Student i Uppsala 1561. Prästvigd 1568. Kyrkoherde i Säbrå 1579 och i Själevad 1590 och sist i Luleå. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593 och deltog i riksdagarna i Uppsala 1594 och Söderköping 1595. Kyrkoherde i Luleå och kontraktsprost i Västerbotten 1613. Död 1621. Gift 1:o 1570 med Elisabet Andersdotter född 1549-09-06, † 1597-10-09. Dotter till prosten och kyrkoherden i Skellefteå Andreas Olai och Anna Buraea. Dotter till underlagmannen Anders Jakobsson Bure i Kåge. Gift 2:o 1598 med N. N. Gift 3:o med Malin Nilsdotter, som levde 1624. Hennes 1:a gifte med prosten och kyrkoherden i Umeå Petrus Olai Gestricius i hans 2:a gifte, † 1607. [Hm].

Barn i 1:a giftet:

 • Andreas Engelbertsson Bureus född 1571, † 1646. Se Tab. 5 (före detta TAB 4)
 • Laurentius Engelberti Bureus född 1573-08-29 i Säbrå/Y, † 1612. Kyrkoherde 1610-1612 i Riddarholmen/A. Gift med Märta Eriksdotter. Barn: Cecilia Buraea född 1603-11-23, † 1663-11-04. Gift 1630-01-03 med krigsrådet Georg Olofsson Stiernhielm.
 • Jonas Bure född 1575, † 1655. Se Tab. 6 (före detta TAB 13)
 • Olof Engelbertsson Bure född 1578, † 1655. Se Tab. 7 (före detta TAB 21)
 • Malin Buraea född 1581-10-01, levde 1668. Gift med kyrkoherdeni Själevad sn/Y Zacharias Jonae, † 1638 före 25/5.
 • Anna Buraea född 1588-10-25, levde 1655. Gift med Axel Hansson, † 1630/32 vice president i Åbo hovrätt.
 • Johannes Bure född 1591-07-07, † 1612.
 • Erik Bure, † ung.

TAB 4

Jacobus Johannis Zebråzynthius, född 1572-11-17 i Säbrå prästgård, † 1642-07-09 i Strängnäs och begravd i domkyrkan där hans änka och barn lät uppsätta en latinsk minnesskrift över honom. Filosofie magister. Professor i Uppsala 1612-03-30. Tillika kyrkoherde i Vendels pastorat av Uppsala ärkestift 1616. Kungl. hovpredikant 1621. Kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm 1624-04-10. Biskop i Strängnäs stift 1639-04-21. Gift 1614 med Catharina Nilsdotter, född 1595-01-05 i Uppsala, † där 1681-07-22, dotter av ärkebiskopen Nicolaus Olai Bothniensis Elisabet Grubb.

Barn:

 • Nils Bureus född 1625, † 1681. Se: Burensköld.
 • Anna Buraea född 1615, † 1673-12-06 i Stockholm. Gift 1635-02-08 med professor Anders Gyldenklou född 1602-12-20 på Slomarp i Högby sn/E, † 1665-01-10 i Skånela sn/AB. Hans 1:a gifte med Maria Rijk.
 • Christina Buraea född 1622-01-22 i Stockholm, † 1696-07-01. Gift 1638-09-02 i Nikolai/A med ärkebiskopen Lars Stigzelius född 1598-10-27 i Stigsjö/Y, † 1676-08-31 i Uppsala.
 • Lars Bure döpt 1627-09-26 i Nikolai/A, † ogift 1665 och själaringning för honom 30/12 i Nikolai/A. Riksantikvarie.
 • Karin Buraea döpt 1629-07-04 i Nikolai/A.
 • Johannes Bure, † 1671-01-12. Professor i matematik och senare även i astronomi vid Uppsala universitet. Assessor i Svea hovrätt.
 • Christoffer Bure. Gästgivare i Helgum, Säbrå sn/Y.
 • Elisabet Buraea, levde 1685. Gift 1647-02-24 med assessorn i Svea hovrätt Samuel Schillerfelt född 1618-04-18 i Strängnäs, † 1665-02-12 i Stockholm.

TAB 5

Christoffer Hansson född 1589-03-10 i Själevads prästgård, † 1656. Gästgivare, Landstings- och herredagsman i Helgum, Säbrå sn. Gift 1:o omkring 1610 med Märit Persdotter, † 1625 på hösten. Dotter till länsmannen i Helgum, Säbrå/Y Per Clemetsson. Gift 2:o 1626 med Elisabet Hansdotter Noraea, levde 1647. Dotter till kyrkoherden i Nora/Y Hans Larsson (Johannes Laurentii), † 1608 och Karin Olofsdotter, † 1646 i Resele.

Barn i 1:a giftet:

 • Hans Kristoffersson född ca 1610 i Helgum, Säbrå sn/Y, † 1685 i Rogsta, Häggdånger sn/Y. Bonde och nämndeman i Rogsta. Anklagad för lägersmål 1647 med Peder Erikssons dotter Kerstin i Lindom och dömd till böter på 80 dlr och Kerstin fick böta 40 dlr. Gift 1629 i Häggdånger med Karin född i Häggdånger, vilken blev anklagad för att vara en häxa 1674 men blev frikänd. Bosatta i Rogsta.
 • Johan Kristoffersson född i Helgum, Säbrå sn. Fogde i Jämtland. Gift med N.N. född i Stockholm. Nämns i samband med att Kristoffer skickar strömming till sonen Johans svärfolk som vid samma tidpunkt beställt klimpsmör.
 • Annika Kristoffersdotter född i Helgum, Säbrå sn. Gift med Peder Menlös.
 • Jacob Stenklyft, † 1682. Kronofogde i Jämtland. Lantmätare i Härnösands län 1652. När han drog till Jämtland, lånade fadern ut 3 riksdaler i tärpengar på vägen. Gift 1654 med Katarina Linneria född i Härnösand.
 • Karin Kristoffersdotter
 • Margareta Kristoffersdotter
 • Eliabet Kristoffersdotter. Krogmadam på Tre Remmare i Stockholm. Gift 1663-10-04 i St Nicolai/A med vinskänken i Stockholm Håkan Jönsson Ekman
 • Per Kristoffersson född ca 1612. Gästgivare i Säbrå. Hade sonen Jonas Persson Bure, † 1716 i Säbrå. Jonas dotter Kerstin född 1697, † 1733.

Barn i 2:a giftet:

 • Kristoffer Kristoffersson
 • Lars Kristoffersson född i Helgum, Säbrå.
 • Olof Kristoffersson född i Helgum, Säbrå. Död som barn.
 • Erik Kristoffersson född i Helgum, Säbrå. Död som barn.

TAB 5

Andreas Engelbertsson Bureus, adlad Bure till Norrby i Husby-Långhundra socken Stockholms län samt Banden i Dorpts socken i Livland. Född 1571-08-14 i Säbrå prästgård. Anställd i k. kansliet 1602. Kungl. sekreterare 1616. Adlad 1624-05-10 jämte brodern Jonas, dock uti särskilda adelsbrev (introd. 1627 under nr 128, efter brodern Olof, som 1621 blivit adlad, och efter den yngre brodern Jonas), undfående till vapen en svart krokig arm med en stålhandske beväpnad i guldfält, vartill kom ett övre blått fält med sju stjärnor. Generalmatematiker eller chef för generallantmäterikontoret 1628-04-04. Avsänd i utomordentlig beskickning till Ryssland 1634. Assessor i krigskollegium 1635. Krigsråd 1640. Död 1646-02-04 (eller 24/2 enligt påskriften å hans vapen i Husby-Långhundra kyrka). Bure, som var den förste, som i koppar lät utsticka kartor över skandinaviska halvön samt särskilda över Hälsingland, Norrland, Lappland och Finland, har blivit kallad svenska kartografiens fader [El]. Gift 1604-10-21 i Stockholm med Kjerstin Krabbe, som levde änka 1647, dotter av hövidsmannen Knut Andersson Krabbo till Ek (Krabbe af Svaneby) och Carin Svart.

Barn:

 • Andreas. Student i Uppsala1 1621-10-00. Student i wittenberg 1622-09-17 och i Leiden 1625-10-17. Major i fransk tjänst. Ogift ihjälskjuten av sin löjtnant efter 1629-07-19.
 • Johannes. Levde utan tjänst. Död 1644. Se Tab. 8 (före detta TAB 5)

TAB 6

Jonas Bure född 1575, † 1655-02-26 i Stockholm och begravd s. å. 1/5 där och därefter nedsatt i Månesköldska graven i Almunge kyrka i Roslagen där hans vapen uppsattes. Adlad Bure d.ä. till Burvik, Yla och Björkö i Knutby sn, Stora Väsby i Almunge socken och Tofta i Adelsö socken, alla i Stockholms län. Anställd i kungliga kansliet 1612. Sekreterare 1614. Svensk agent i Danmark 1625 okt.–1629 maj. Sekreterare i riksarkivet 1629. Custos archivi 1633. Avsked med bibehållande av lönen 1649-11-22. Han gjorde sig namnkunnig genom sin 1618 utgivna upplaga av lands- och stadslagarna, och sina på riksarkivet förvarade handskrivna genealogiska tabeller över de förnämsta svenska ätter [Br]. Gift 1614-01-02 i Nikolai/A sup>6</sup> med Anna Bagge af Boo, † 10 1626-11-03. Dotter till ståthållaren Jakob Bagge d.y. och hans 1:a hustru Elisabet Eriksdotter Soop

Barn:

 • Jonas Bure d.y. född 1615, † 1686. Se Tab. 9 (före detta TAB 14)
 • Anna Buraea född 1620, † 1694-04-23 i Stockholm och begravd s. å. 21/10 i Nikolai kyrka/A och därefter nedsatt i Vårdinge kyrka Stockholms län 1695-02-09. Gift 1639 med sin mors syssling översten Carl Silfversparre född 1614, död 1671.
 • Jakob Bure, † som barn.
 • Elisabet Buraea född 1624, † 1705 och begravd 1706-01-14 i Stavsnäs sn/S. Gift sannolikt 1644-45 troligen i Nikolai/A med sin faders kusin landshövdingen Johan Gerhardsson Graan i hans 2:a gifte.

TAB 7

Olof Engelbertsson Bure född 1578-09-02 i Säbrå sn, † 1655-12-13 i Åbo, jordfäst i Stockholms storkyrka 1656-07-20 och begravd i Värmdö kyrka samt slöt själv sin ättegren [Srr]. Adlad Bure till Boo, Lämshaga och Fågelbro i Värmdö socken Stockholms län, Lingsberg i Vallentuna socken Stockholms län och Sunnersta i Bondkyrka socken Uppsala län. Med. doktor i Basel 1611. Livmedikus, först 1612 hos hertig Johan av Östergötland, sedan 1618 bos konung Gustaf II Adolf. (Över) borgmästare i Stockholm 1621-06-12. Vice president i Åbo hovrätt 1633-10-22. Avsked 1640. Gift 1612-12-08 i hertig Johans av Östergötland hus i staden mellan broarna i Nikolai förs/A.6 med sin broders svägerska Elisabet Bagge af Boo, † 1661 i december, själaringning 20/12 och begravd i Stockholm 1662-08-24. Dotter till ståthållaren Jakob Bagge af Boo d.y. och hans 1:a fru Elisabet Eriksdotter Soop.

Barn:

 • Elisabet, född 1615-01-23 på Bolltorp i Skönberga socken Östergötlands län, begraven 1680-10-10 i Åbo domkyrka. Gift 1635 med vice presidenten Johan Munck af Fulkila, född 1614, död 1663.
 • Christina, född 1618, död 1695-05-08 på Gladö i Huddinge socken Stockholms län. Gift 1636 med kaptenen och häradshövdingen Sven Svart, född 1606, död 1688.
 • Maria, född 1622, död 1682-11-13. Gift 1638-10-17 med krigsrådet Johan Andersson Lenæus, adlad Wärnschöld, död 1674.
 • Anna, född 1624-06-14, död 1690-09-29 och jordfäst 1691-06-21.i Storkyrkan i Stockholm, varifrån hon fördes till Värmdö kyrka och nedsattes i egen grav därst. Gift 1:o 1647-09-19 med landshövdingen Johan Hulshorst, adlad Hulshorst, i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1680-06-27 i Stockholm med generalmajoren Henrik Rehbinder, friherre Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1604, död 1680.
 • Jakob, död ung före fadern.

TAB 8

Johannes till Norrby och Randen. Student i Uppsala1 1621-10-00. Levde utan tjänst död 1644-11-19, enligt påskriften å hans vapen i Husby-Långhundra kyrka. Han var ofärdig i ena handen, som ej var större än en barnhand. Gift 1637-01-01 med Brigitta Tott af Skedebo i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Erik Planting-Gyllenbåga, nr 263, i hans 2:a gifte, född 1603, död 1679), dotter av Erik Tönnesson Tott af Skedebo, den yngre, och Hebbla Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Anders född 1640-10-21. Student i Uppsala1 1649 i maj. Död där 1656-09-26 och begraven i Bureska graven i Husby-Långhundra kyrka, varest även hans vapen och en sorgefana över honom uppsattes.
 • Erik. Major och överjägmästare. Se Tab. 10 (före detta TAB 6)

(?) Sofia.

 • Christina, född 1644-07-13, död 1698-11-18. Gift 1660 med överstelöjtnanten och jägmästaren Gustaf Hjulhammar, i hans 1:a gifte, född 1630, död 1712.

TAB 9

Jonas, d.y. till Burvik, Gundralöf (nu Ruuthsbo) i Bjäresjö socken Malmöhus län, Sätra och Gårdsby i likanämnd socken Kronobergs län. Född 1615-09-23. Kommissarie i reduktionskollegium. Assessor därst. Död 1686-09-08 på Sätra och begraven i Knutby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1649-10-10 med Märta Bonde, född 1626 på Säckestad i Trästena socken Skaraborgs län, död på Burvik och begraven 1705-03-21 i Knutby kyrka, dotter av översten Ulf Bonde, och hans 2:a fru Margareta Stake.

Barn:

 • Jakob. Landshövding. Död 1709. Se Tab. 11 (före detta TAB 15)
 • Anna Christina, född 1650, död 1708 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Vallentuna kyrka Stockholms län. Gift 1672-12-29 i Stockholm7 med kungl. rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, född 1639, död 1711.
 • Gustaf, född 1651. Kapten. Död 1728. Se Tab. 12 (före detta TAB 16)
 • Jonas. Student i Uppsala1 1662-10-18. Löjtnant vid överste Makeléers regemente. Död ogift i Stralsund.
 • Filip, till Burvik och Gundralöf. Född 1659-09-15. Fänrik vid Kalmar regemente 16793. Sköt av våda ihjäl sig på jakt 1680-09-15 och begraven i Knutby kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • Carin, levde 1678.
 • Ingrid, levde 1678.
 • Margareta, född 1666-02-18, död ogift 1753-08-21 i Rasbo socken Uppsala län.
 • Elisabet, född 1660, död 1740-07-05 i Vidbo socken Stockholms län. Gift 1684-01-06 på Burvik med sin farmors sysslings son, Bengt Kafle, död 1715.

TAB 10

Erik Bure till Lockstaholm i Husby-Långhundra sn och Norrby i Vidby sn. Student i Uppsala1 1649-05-00. Ryttmästare. Kornett vid Jämtlands-Trondheims kavalleriregemente 1658. Underjägmästare i Finland 1670-07-29. Kallas major 1679-04-15 och överjägmästare2 1681. Död 1707(?).2 'Bodde 1696 på Tummenhof under godset Randen, som han då arrenderade, och uppgav sig då vara i sådan misär, att han ej kunde betala sitt arrende. Hans sätesgård Norrby var av sonen Erik pantsatt.' Hans och hans 1:a frus vapen ses på Husby-Långhundra mindre klocka, den de skänkt. Gift 1:o med sin styvsyster Brita Planting-Gyllenbåga, död 1674, dotter av generalmajoren Erik Planting-Gyllenbåga, nr 263, och hans 1:a fru Hebbla Gadau (von Gadow). Gift 2:o med Maria Hedvig Buxhövden, som överlevde honom 1709, dotter av lantrådet Buxhövden. Livland.

Barn:

 • 1. Johan Erik, död ung.
 • 1. Anders, död ung.
 • 1. Erik, född 1664. Kapten. Död 1735. Se Tab. 13 (före detta TAB 7)
 • 1. Maria, född 1666, död 1734. Gift 1:o med sin faders kusin, löjtnanten Erik Albert von Hirscheit, född 1664, död 1689. Gift 2:o med assessorn Johan Wijnbladh, född 1657, död 1743.
 • 1. Gabriel. Student i Uppsala1 1676-06-08. Levde 1696.
 • 1. Catharina, död ung.
 • 1. Gustaf, död ung.
 • 1. Axel. Kapten. Se Tab. 14 (före detta TAB 9)
 • 2. Reinhold Johan. Ryttmästare. Född 1715. Se Tab. 15 (före detta TAB 12)
 • 2. Johan Anders, död ung.
 • 2. Brita Magdalena, död ung.

TAB 11

Jakob till Burvik. Student i Uppsala1 1660-09-00. Efter utrikes resor extra ordinarie assessor i bergskollegium8 1673-05-05. Ordinarie assessor8 1676-12-19. Lagman i Västernorrland 1691-01-30 och i Gästrikland 1694. Landshövding i Åbo och Björneborgs län 1698-02-08 och i Stora Kopparbergs län 1706-05-29. Död 1709. Gift med Margareta Catharina Olivecrantz, född tvilling 1666-03-14, död 1717-04-00 på Ulf- eller Ollvehäll, nära Strängnäs, 'ej rätt klok på slutet', dotter av generalguvernören Johan Paulin, adlad Olivecrantz, och Brita Björnklou.

Barn:

 • Margareta, död 1709.

TAB 12

Gustaf till Burvik och Länna i Almunge socken Stockholms län. Född 1651. Student i Uppsala1 1662-10-18. Volontär vid amiralitetet 1675. Överlöjtnant 1676-09-00. Kapten 1682. Avsked5 1700-12-06. Död 1728-10-22 på Burvik och begraven i Knutby kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1708-06-30 på Länna med friherrinnan Beata Rålamb, född 1677-08-18 i Stockholm, död 1716-06-05, dotter av riksrådet, överståthållaren och presidenten Claes Rålamb, friherre Rålamb, och hans 3:e fru, friherrinnan Elisabet Gyllenstierna af Ulaborg.

Barn:

 • Märta Elisabet, född 1710-01-23 på Burvik, död 1752-09-30 och begraven s. å. 6/10 i Almunge kyrka Stockholms län. Gift 1725-02-04 på Burvik med översten friherre Hans Didrik Mörner af Morlanda, född 1688, död 1751.
 • Claes Jonas, född 1713. Hovjunkare. Död 1781. Se Tab. 16 (före detta TAB 17)

TAB 13

Erik till Norrby. Född 1664. Student i Uppsala1 1676-06-08. Volontär vid livgardet 1683. Sergeant därst. 1684. Avsked 1690-01-11. Underofficer vid A. Lewenhaupts svenska regemente i Holland. Fänrik därst. Löjtnant vid finska dragonerna 1693 och vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1700-09-04. Avsked 1706-05-30. Kapten vid sistnämnda regemente 1709-11-05. Avsked 1710-11-04. Död 1735-11-10 på sin gård Bärby i Vidbo socken Stockholms län. Gift 1:o med sin svågers systerdotter Catharina Juliana Wudd, döpt 1671-01-20 i Stockholm, död 1725-12-23 på Norrby i Vidbo socken och begraven 1726-01-17 i Husby kyrka Stockholms län, dotter av hovstallmästaren Paul Wudd, adlad Wudd, och hans 2:a fru Margareta Wijnbladh. Gift 2:o 1729-05-29 på Lundås i Edebo socken Stockholms län med sin systers svägerska och faders kusin Anna Maria von Hirscheit, dotter av överstelöjtnanten Jakob Carl von Hirscheit, natural. von Hirscheit, och Catharina Tott af Skedebo.

Barn:

 • 1. Erik, född 1695. Löjtnant. Död 1774. Se Tab. 17 (före detta TAB 8)
 • 1. Margareta Juliana. Gift.
 • 1. Brita, död ung.
 • 1. Beata. Gift före 1735-07-16 med sergeanten Christ. Lemken.
 • 1. Fale, död ung.
 • 1. Anders, död ung.
 • 1. Adam, död ung.
 • 1. Catharina Elisabeth, född 1705-07-09 i Almunge socken Stockholms län, död ogift 1764-12-18 i Vidbo socken.
 • 1. Helena Märta. Gift.
 • 1. Paul, döpt 1712-11-09 i Lunda socken Stockholms län. Rustmästare vid Upplands infanteriregemente. Fältväbel 1738-04-24. Död 1739-11-26 [Bu].

TAB 14

Axel till Länna i Almunge socken Stockholms län. Student i Uppsala1 1676-06-08. Volontär vid gardet. Underofficer vid A. Lewenhaupts regemente i Holland fänrik därst. Löjtnant vid Upplands regemente 1701-09-07. Kapten därst. s. å. 7/9. Avsked 1704-04-12. Åter kapten vid Upplands regemente 1709-11-03. Gift 1:o med sin halvkusin Brita Yxkull eller Yxell, död före 1711, dotter av kaptenen Gustaf Yxkull eller Yxell, nr 76, och Hebbla Planting-Gyllenbåga, nr 263. Gift 2:o 1712-06-15 i Malmö med Maria Jakobsdotter, en skomakaredotter.4

Barn:

 • 1. Axel, född 1700. Sergeant. Död 1761. Se Tab. 18 (före detta TAB 10)

TAB 15

Reinhold Johan till Norrby. Volontär vid garnisonsregementet i Dorpt 1690. Fänrik vid Nieroths livländska infanteriregemente 1700-05-04. Kornett vid Åbo läns tremänningskavalleriregemente s. å. 1/11. Löjtnant därst. 1701-05-00. Regementskvartermästare s. å. 2/11. Ryttmästare 1703-07-02. Premiärryttmästare vid Åbo läns ordinarie kavalleriregemente 1709-10-005. Död 1715-12-00 i Piteå. 5. Gift efter 1703 med Anna Margareta Schauman i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren friherre Otto Magnus Rehbinder, i hans 1:a gifte, född 1678, död 1751), född 1688, levde änka 1751, dotter av överstelöjtnanten Henrik Johan Schauman, natural. Schauman.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1708-06-15, död 1772-01-27. Gift 1741-01-15 på Tenhola i Lemo sn med majoren Otto Christer Boije af Gennäs, i hans 3:e gifte, född 1700, död 1766.
 • Reinhold. Volontär vid livdragonerna. Död ung.

TAB 16

Claes Jonas till Länna och fideikommissarie till Lundby i Husby-Rekarne socken Södermanlands län, som han fick i testamente efter sin släkting, en friherre Rålamb. Född 1713-07-02 på Burvik. Korpral vid livregementet till häst hovjunkare10 1742-02-26. Död 1781-10-14 på Nederängen i Vidbo socken Stockholms län och begraven s. å. 25/10. Gift 1734-09-17 på Seglinge i Almunge socken Stockholms län med sin kusins dotter Brigitta Christina Ulfhielm, född 1713-12-25, död 1786-08-11 på Nederängen, dotter av majoren Ambjörn Ulf, adlad Ulfhielm, och Märta Kafle.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1735. Stallmästare. Död 1819. Se Tab. 19 (före detta TAB 18)
 • Beata Märta, född 1736-11-17 på Länna, död 1768-06-10.
 • Hans Ambjörn, född 1738-03-22 på Länna. Student i Uppsala1 1750-10-12. Sergean. vid Axel von Fersens livgarde till fot3 1760-06-09. Livdrabant3 1767-09-09. Löjtnant i armén 1776-08-28. Död ogift 1784-07-27 på Ora sätesgård i Faringe socken Stockholms län.
 • Elisabet Brita, född 1739-10-11 på Länna, död ogift 1810-05-29 på Åby i Husby-Långhundra socken Stockholms län.
 • Ingeborg Ulrika, född 1741-02-06 på Länna, död där 1742-11-03.
 • Fale, född 1742-09-10 (18/9) på Länna, död där s. å. 10/12.
 • Ulrika Magdalena, född 1743-11-10 på Seglinge, död ogift 1781-10-14 på Nederängen och begraven s. å. 25/10.
 • Ingeborg Christina, född 1745-01-05 på Nederängen, död ogift 1816-07-08 på Aby.
 • Elva, nöddp 1746-03-03 på Nederängen, död strax.
 • Anders Fale, född 1747. Överjägmästare. Död 1829. Se Tab. 20 (före detta TAB 19)
 • Christina Maria, född 1748-07-20 på Nederängen, död ogift 1829-02-20 på Åby.
 • Bengt Jonas, till Råcksta i Roslagen. Född 1750-03-08 på Nederängen. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1769-01-01. Fältväbel därst. 1770-08-23. Avsked. Sergeant vid Upplands infanteriregemente 1772-09-30. Fältväbel därst. 1773-01-15 kornett vid livdrabantkåren 1774-01-31. Löjtnant i armén 1779-02-07. Kapten i armén 1789-05-20. T. f. överjägmästare i Stockholms län 1799-02-05. Avsked från överjägmästaretjänsten 1821-02-13. Död 1822-06-14 på Alkärret å kungl. Djurgården [Sj]. Gift 1784-09-21 på Ekensberg12 i Ytter-Enhörna socken Södermanlands län med sin moders kusin och sin broders svägerska Charlotta Vilhelmina Elgenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1778-04-03 på Ekensberg med överstelöjtnanten Hans Daniel Granath, född 1725-08-10, död 1782-03-27 i Stockholm), född 1752-08-23, död 1840-05-31 på Ryningsberg i Husby Rekarne socken Södermanlands län, dotter av översten Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, och hans 2:a fru Anna Christina Wattrang.
 • Bror Olof, född 1752-04-23 på Nederängen. Volontär vid Upplands regemente. Underofficer därst. Död 1771-03-03 på Nederängen.
 • Carl Vilhelm född 1754. Major. Död 1812. Se Tab. 21 (före detta TAB 20)

Två döttrar, dödf. 1755 och 1756.

TAB 17

Erik född 1695 i Vidbo socken Stockholms län. Korpral vid livregementet till häst. Avsked. Sergeant vid garnisonsregementet i Stralsund3. Avsked 17343 löjtnant i konung Stanislaus' tjänst3 sergeant vid Östgöta infanteriregemente 17413. Avsked3. Död 1774-08-08. Gift med Margareta Andersdotter Linke, född 1700, död 1736, och begraven s. å. 16/5 i Vidbo kyrka.

Barn: En son, död barnlös före 1782.

 • Margareta Catharina, född 1728, död 1782-05-05.
 • Brita Christina, levde vid systerns död. Gift 1770-06-04 på Ekenäs i Tveta socken Stockholms län med pedagogen i Stockholm Carl Magnus Aurelius, död 1787.
 • Gabriel, född 1735-09-15 i Vidbo socken, död 2 á 3 veckor gammal.


TAB 18

Axel född 1700-06-04. Volontär vid Björneborgs infanteriregemente 1716-12-06. Rustmästare därst. 1717-03-20. Förare s. å. 6/6. Sergeant vid Upplands regemente 1719. Avsked 1741-05-01. Död 1761-06-00. Gift med bonddottern Anna Enblom, född 1706-04-06.

Barn:

 • Erik Axel, född 1723. Fänrik. Död 1786. Se Tab. 22 (före detta TAB 11)
 • Carl Gustaf, död ung.
 • Fredrik, död ung.
 • Jakob, död ung.
 • Edla Christina, död ogift.

TAB 19

Claes Gustaf fideikommissarie till Lundby efter fadern. Född 1735-10-08 på Länna. Student i Uppsala1 1750-10-02. Stallmästare vid Uppsala akademi. Död 1819-05-08 på Lundby. Gift 1772-02-13 på Ekensberg i Ytterenhörna socken Södermanlands län med sin moders kusin Catharina Dorotea Elgenstierna, född 1736-01-09, död 1817-10-30 på Lundby, dotter av översten Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, och hans 2:a fru Anna Christina Wattrang.

Barn:

 • Claes Vilhelm, född 1772-08-05, död 1778-03-31 på Lundby.
 • Christina Dorotea, född 1779-05-21, död 1780.

TAB 20

Anders Fale fideikommissarie till Lundby efter äldste brodern född 1747-04-16 på Nederängen. Volontär vid Upplands regemente 17622. Furir därst. s. å. 2. Furir vid Nylands regemente s. å. 1/6. Sergeant vid Västmanlands regemente 1768-05-02. Livdrabant 1770-05-09. RSO 1772-09-12. Löjtnant i armén s. å. 25/9. Överjägmästares fullmakt2 1781-03-13. Död 1829-05-24 på Åby i Husby-Långhundra socken Stockholms län och utgick med honom på svärdssidan Jonas Bure den äldres ättegren och hela ätten. Efter Anders Fale Bures död upphävdes Lundby fideikommiss, och egendomen delades mellan arvingarna. – Trolovad med Anna Maria Molinsky, född 1773 i Hedemora, död 1852 på Åby, dotter av musikdirektören Johan Molinsky och Maria Hellberg.

Barn:

 • Maria Christina Constantia, född 1808-03-02, död 1892-03-07 i Stockholm. Gift 1833-11-05 med kaptenen Hjalmar Yngve Zacco, född 1804, död 1859.

TAB 21

Carl Vilhelm född 1754-07-08 på Nederängen. Volontär vid Upplands regemente 1770-04-10. Rustmästare därst. 1770-04-27. Sergeant 1772-12-11. Fänrik 1775-07-30. Fänriks lön 1777-09-17. Löjtnant 1781-06-07. Stabskapten 1784-04-29. Kapten4 1785-09-27. Major 1793-12-16. RSO 1789-09-13. Avsked 1796-04-29. Död 1812-12-05 vid Lundby. Gift med sin kusin Beata Ulrika Silfverstedt, född 1755-08-01, död 1836-12-17 på Västerberga i Rasbo socken Uppsala län, dotter av överceremonimästaren Jakob Silfverstedt, och hans 1:a fru Ulrika Ulfhielm.

Barn:

 • Claes Jakob, född 1784-08-29 på Kölinge i Rasbo-Kils socken Uppsala län. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Död där 1802-01-12.
 • Fale Ambjörn, född 1786-05-25 på Säby12 i Dalby socken Uppsala län, död 1789-03-14 på Kölinge.
 • Brita Christina Ulrika, född 1788-02-01 på Kölinge. Stiftsjungfru. Död 1830-09-03 på Lockstaholm i Husby-Långhundra socken Stockholms län. Gift 1812-01-01 på Aby12 i Husby-Långhundra socken med majoren vid Upplands regemente, RSO, Magnus Poignant i hans 1:a gifte (gift 2:o 1834-12-24 med Johanna Normelin, född 1796-02-10, död 1837-03-17)9, född 1772-01-06 i Almunge socken, död 1846-11-27 i Strängnäs.
 • Vilhelmina Carolina Elisabet, född 1789-11-12 på Kölinge. Stiftsjungfru. Död ogift 1866-02-04 i Husby-Långhundra socken.
 • Bengt Vilhelm, född 1795-04-12 på Kölinge, död barn.
 • Carolina Ulrika Elisabet, död ung.

TAB 22

Erik Axel född 1723-07-21 i Hacksta socken Uppsala län. Volontär vid Upplands infanteriregemente4 underofficer på extra stat med förares fullm.4 1743-08-30. Var volontär vid Västmanlands regemente 1749. Rustmästare därst. 1750-10-10. Fänrik. Död 1786-06-05..Gift 1750 med Catharina Fernsten, född 1729.

Barn:

 • Erik Axel, född 1749-05-09 på Berga i Björksta socken Västmanlands län.
 • Anna Brita, född 1751-10-21.
 • Fredrika Beata, född 1754-10-17.
 • Fale Axel, född 1757-06-18. Sergeant. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1779. Avsked 1782-01-28. Ryttmästare (?). Död på 1800-talet [KrAB].
 • Carl Gustaf, född 1760-01-15. Mjölnare. Gift 1787-06-17. Stockholm Maria förs. i Stockholm med Valborg Hildén.
 • Johan Fredrik, född 1763-09-16. Sergeant. Dömdes förlustig adelskapet 1797-01-27. Död på 1800-talet.

För mer och utförligare information om Bureätten, se: Johan Bures släktbok 1400-1640 på DVD.

Källor och Litteratur

1Um. 2Sj. 3KrAB. 4Bu. 5Lk. 6Wn. 7Uff. 8Ab. 9Öä. 10At (S). 11SAB. 12At (Sch).

Utan okänt samband

 • Erik Petri Bureus. Student i Uppsala 1599-03-30 och Wittenberg 1601-07-10.

Källor och Litteratur

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.