:

Fechtenberg nr 758

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Fechtenberg nr 758 †

Adlad 1658-05-05, introducerad 1668. Utdöd sannolikt 1809.

Det torde vara ovisst om Claes Magnus Fechtenberg (Tab. 2) var son till den adlade Henrik Fechtenberg. Någon officer med detta namn synes hava förekommit under Carl XII:s tid. Mera sannolikt förefaller det, därest han tillhört denna ätt, att han varit son till Gustaf Fechtenberg (Tab. 5). Originalgenealogien grundar sig på uppgifter, inlämnade så sent som 1771-03-00 av den ende då levande medlemmen av ätten (förutom hans familj) Carl Fredrik Fechtenberg, som var ett barn, då föräldrarna, vilka han säger sig icke kunna minnas, dogo. Att uppgifterna under sådana förhållanden icke kunna tillmätas allt för stort vitsord synes även framgå därav, att den Helena Gustaviana Fechtenberg, som på genealogien upptages såsom Carl Fredriks syster, bevisligen var dotter av majoren Gustaf Fechtenberg. Det bör ej lämnas oanmärkt att en släkt Fechtenberg synes hava levat i Östersjöprovinserna under 1600-talet. Johan Fechtenberg, född 1677 i Livland, blev 1700 soldat och 1706 sergeant i svensk tjänst vid De la Gardies regemente, blev fången vid Liesna 1708, men rymde, rustmästare 1715, förare 1718, var med i fälttåget mot Norge 1718 och erhöll transport till Nylands kavalleriregemente 1719. En annan Johan Fechtenberg var korpral vid Bousquets regemente och erhöll avsked 1744. En Katarina Sofia Fechtenberg (gift med kaptenen Jockim Frese) dog i Kempele, Finland (”50 år, 11 månader, 19 dagar”). Hon nämns inte i ättartavlorna.

TAB 1

Henrik Fechtenberg, adlad Fechtenberg, till Kuusa gård i Mohla socken, Karelen. Född 1618-03-02, kom i tjänst 1639. Kallas Fecht före 1660, var fänrik vid Västerbottens reg. 1647, löjtnant s.å., kapten 1654, major vid överste Anders Muncks reg. 1659 17/2 Löjtnant vid Österbottens regemente. Kapten. Deltog i belägringen av Warschau 1658. Adlad 1658-05-05 (introducerad 1668 under nr 758). Major vid överste Muncks (Trondhjemska) regemente 1659, vilket reducerades 1660, då han blev utan tjänst. Anhöll om en ledig majorstjänst 1671. Död 1673-09-13 och begraven 1674-01-28 i Mohla kyrka, där hans vapen uppsattes. Han bosatte sig på Kuusa gård, som han 1664 köpte av generalmajoren Gustaf Ulfsparre af Broxvik. [Rf]. Gift med Brita Silfversparre, dotter till översten Erik Silfversparre och Elisabet Cecilia Geete, i dennas första gifte (2:o före 14.2.1675 med kaptenen och kommendanten på Viborgs slott Peter Hollender Ridder), begr. i Viborgs domkyrka 20.2.1700.[1]

Barn:

 • Margareta, död 1728 i Dorpat. Hon var med sina barn krigsfånge i Ryssland 1712–1722. Gift med kaptenen vid Hastferska regementet Anton (Tönnes) Georg von Zweigberg (son till hovjunkare Georg Wilhelm von Zweygberg och Johanna Agatha (Anna) Rutenfelt (Götzigerodius)), ägde som svensk adelsman andel i Måhla Kuusa och ärvt gods i Volkovo i Ingermanland, blesserad i slaget vid Narva, död 1703 i Nicolasaransk, Ryssland. Minst fem barn, av vilka tre hade barn i Finland och ett i Sverige.

TAB 2

Claes Magnus (? son av Henrik Fechtenberg, adlad Fechtenberg, Tab. 1). Major(?) vid Viborgs läns infanteriregemente. Död 1717 i rysk fångenskap. Gift med Anna Margareta Svinhufvud af Qvalstad, död i rysk fångenskap.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1700. Tullbetjänt. Död 1783. Se Tab. 3
 • Två söner och en dotter, vilka alla stannade i Ryssland.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Claes Magnus, Tab. 2), född 1700 (1712?). Volontär vid livgardet. Sergeant vid dalregementet. Avsked 1753. Tullbetjänt i Hedemora omkring 1761–1763. Död 1783-04-16 i Nordansjö i Hedemora socken. Gift 1748 (lysning 1748-03-00 i Hedemora, men ej gift i Hedemora) med Christina Norman, född 1724, död 1794-08-25, dotter av Anders Nilsson i Nordansjö.

Barn:

 • Brita, född 1746-05-13 i Hedemora, död 1798-11-27. Gift 1:o med konstapeln Peter Hallonlöf, död 1786. Gift 2:o 1791 med soldaten Göran Hiller, född 1760.
 • Anna Christina, född 1748-09-05 i Stora Skedvi socken (Stora Skedvi kyrkoarkiv.), Kopparbergs län, död 1812-03-23 i Hedemora. Gift 1796 med sergeanten vid dalregementet Gustaf Lindblad, född 1765.
 • Carl Fredrik, född 1750. Tullbesökare. Död 1801. Se Tab. 4
 • Johan Henrik, född 1751-10-30 i Stora Skedvi socken (Stora Skedvi kyrkoarkiv.), död barn.
 • Gustaf Christoffer, född 1754-08-05 i Stora Skedvi socken (Stora Skedvi kyrkoarkiv.), död barn.
 • Anton Adolf, född 1756-03-11 i Hedemora, död barn.
 • Simon Petrus, född 1759-01-05 i Hedemora, död barn.
 • Claes Magnus, född 1761-03-14 i Hedemora, död i Hedemora 1777-12-20.
 • Johanna Lovisa, född 1763-04-29 i Hedemora, död ogift 1837-02-07 i Hedemora.
 • Helena Sofia, född 1767-02-18 i Hedemora, död 1767-05-24.

TAB 4

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 3). född 1750-02-28 i Stora Skedvi socken. Först soldat (med rotenamnet Stark) sedan (före 1788) tullbesökare i Hedemora. Död 1801-08-22 i Nordansjö i Hedemora socken. Gift 1:o 1784-11-10 med Anna Persdotter Viklöf, född 1751, död 1785 i barnsäng. Gift 2:o 1788-10-26 med änkan Anna Larsdotter från Ivarshyttan i Hedemora socken, född 1757.

Barn:

 • 2. Gustaf, född 1789-06-17 i Hedemora, liksom syskonen. Soldat vid Västmanlands regemente. Död 1809 under finska kriget och slöt sannolikt ätten på svärdssidan.
 • 2. Carl Fredrik, född 1792-08-01, död 1792-09-01.
 • 2. Anna, född 1794-07-26. Gift 1819 med soldaten Anders Qvick.

TAB 5

Gustaf (son av Henrik Fechtenberg, adlad Fechtenberg, Tab. 1), till Sälna i Skånella socken, Stockholms län. Musketerare vid T. Oxenstiernas regemente 1674-05-06. Furir vid dalregementet 1676-02-00. Fänrik vid dalregementet 1678-05-00. Löjtnant 1679-11-13. Regementskvartermästare 1687-04-06. Kapten 1691-05-06. Major 1698-10-10. Stupade 1700-11-20 i slaget vid Narva. Gift 1:o möjligen med Elisabeth Silfversparre, dotter till kaptenen Jakob Silfversparre och Märta Yxkull, vilken omkr. 1680 bebodde Sälna. Gift 2:o med Anna Catharina Svinhufvud af Qvalstad, född 1662-04-25 Hacksta, död i barnsäng 1691-09-28 på Sälna och begraven i Håtuna kyrka, (At (Sch).) Uppsala län, dotter av översten Erik Svinhufvud af Qvalstad, och Helena Sabel. Gift 3:o sannolikt i slutet av 1693 (Medd. från landsarkivarien i Uppsala J. Sundström ur rusttjänstlängd i Uppsala landsarkiv.) och före 1694-04-28 med Anna Kafle, som levde änka 1710, dotter av vice presidenten Erland Kafle, och hans 2:a fru Brita Wernstedt

 • Barn (At (Sch).):
 • 1. Carl Gustaf. Stod fadder 1692. Levde ännu 1704[(Skånella kyrkoarkiv.)].
 • 1. Ett barn, begraven 1685 i Skånella kyrka [(Skånella kyrkoarkiv.)].
 • 1. Johan Ertman, född 1686 i Malungs socken, Kopparbergs län. Begraven 1693-01-15 i Skånella socken.
 • 2. Helena Gustaviana, född 1689-10-06, på Sälna. Gift med löjtnanten vid livregementet till häst Per Fragmén, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737 i Vänge socken, Uppsala län, med änkan Brita Krook, som blev omgift med perukmakaren i Uppsala Andreas Upgren), död 1739-05-05 och begraven 1739-05-10 i Vänge kyrka.
 • 2. Erik Henrik, född 1691-09-26 på Sälna, begraven 1691 på samma gång som modern.

TAB 6

Erik Henrik (son av Henrik Fechtenberg, adlad Fechtenberg, Tab. 1), till Kuusa gård i Mohla socken i Karelen. Var regementskvartermästare 1683 . Löjtnant vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1700-12-07. Död i Wenowa under rysk fångenskap. Gift med Catharina Sofia von Zweigbergk, som levde 1718 i rysk fångenskap i Moskva, dotter av majoren Georg Vilhelm von Zweigbergk och Johanna Agatha Rutenfelt.

Barn:

 • Elisabet Anna, född 1687, död 1742. Gift 1719-12-29 på Lemo i Uskela sn i Finland med fänriken Bernt Ernst Lindtman, i hans 1:a gifte, född 1698, död 1772.

Källor

[RKrA], [EÄrätt] Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Georg Luther, Släkten Hollender Ridder, Genos 63(1992), s. 1-11, 27-28.

: