:

Ramsvärd nr 402

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Ramsvärd nr 402
Vapensköld för adliga ätten Ramsvärd nr 402

Adliga ätten Ramsvärd, nr 402, †

Adlad 1647-04-06. Utdöd efter 1740

TAB 1

Hans Eriksson. Fogde i Sevede och Aspelands härader 1582-1590 och i Linköpings län 1591-1597. (EÄ). Erhöll 1594 16/14 Rostorp i Pelarne sn i livstidsförläning. (EÄ) Kallar sig i fastebrev i Marstad, Djursdala sn (H) ”Häradshövding i Sevede o Kinne härad..” (dbk Sevede härad 1596 5/5). I fastebrev 1591 18/5 om Edstorp (Rääf, Beskrifvining af Ydre härad sid 343) i Asby sn (E) ”Häradshövding Hans Eriksson till Roderstorp i tjänstgöring i stället för Arfvid Tönnesen…” Lagläsare 1588-89, 1591, 1593-94. Fogde i Sevede och Aspeland samt 1591 befallningsman på Linköpings hus och dess län och begagnade 1593 samma titel men utan tillägg av länet… (Rääf sid 95) Gift med NN. (Gift 2:o med stadsskrivaren Jöran Eriksson i Vimmerby. I hjonelag 1614 22/4 i Vimmerby (Älvsborgs lösen), var död 1636 Jöran Erikssons gård i Vimmerby nämns 1614 14/6 då hans barn blivit slagna. I mål 1661 10/4 om den sk Rostorpsgården i Vimmerby stad, då Jörans 2 barn i 2:a äktenskapet Erik och Margareta instämdes av Anna Hjort säger hon att gården ärvts av hennes salig man Anders Hansson och att Jöran först var gift med hans mor och bott en tid i Rostorp och förslöst Anders Hanssons arv innan han köpte den s. k. Rostorpsgården i Vimmerby.

Barn:

TAB 1A

Måns Hansson (son av Hans Eriksson Tab. 1.). Gift med Elisabet Olofsdotter Siöblad var död 1649 (Paul Wilstadius, Fogden Anders Bengtsson på Brunseryd, Hjärtlanda socken, Jönköpings län. Genealogisk tidskrift 1960/4. sid. 294 not 24;Christer och Olof Zelow och Olof Wachthorn kärar mot Anna Hjort om Rostorp; åberopar arv i gården efter sin mödrar systrarna Sofia och Brita Siöblad), dotter till Olof Andersson till Vinketomta (Siöblad / Frende) född ca 1520, död 1589-91 (Östenson PHT 1968+1955. Stig Östenson, Småländskt låg- och halvfrälse. Personhistorisk tidskrift 1955 sid 76.) och Ingeborg Christersdotter (Hjortösläkten eller Ulfsparre), död 1612.


Barn:

  • Ivar Månsson. Hade arvedel i Rostorp. Christer och Olof Zelow och Olof Wachthorn åberopar arv efter deras moster Elisabet Siöblad i halvparten i Rostorps sätesgård som Anders Ramsvärd innehar, hon ärvt i bakarv efter sin avlidne son Ivar Månsson (Dbk Sevede härad 1662 ST + HT)

TAB 1B

Anders Hansson (son av Hans Eriksson Tab. 1.). Löjtnant vid Smålands ryttare 1631. Troligen den Anders Hansson som var student i Uppsala 1613 (Smolandi Upsaliensis I nr 116). Död 1638 i Stockholm då han sökte adelskap för hustrun. Gift med i hennes 2:a gifte Anna Andersdotter Hjort, fick 1640 livstidsfrihet på Rostorp. Levde 1689 18/2 i Vimmerby (Vimmerby stads dombok; mål mot makens svägerska Kerstin Andersdotter Keyser om kopparkittel). Dotter av Anders Bengtsson till Brunsryd i Hjärtlanda sn och Elin Jonsdotter (halvhjort) (Paul Wilstadius, Fogden Anders Bengtsson på Brunseryd, Hjärtlanda socken, Jönköpings län. Genealogisk tidskrift 1960/4.). Gift 1:o med Gustaf Eriksson Ulf af Horsnäs. (Smol Ups I nr 36) Gift 3:o med Gabriel Nilsson, stadsnotarie, rådman och tullnär i Vimmerby, var salig 1702 2/6; gift 1:o med Anna Andersdotter Keyser (avvittring 1686 29/5; Gabriel då omgift (Vimmerby stads dombok; Berit Sjögren, Rostorp och samband med borgarna i Vimmerby. Släkta 2003/1.).

Barn:

  • Hans Andersson adlad Ramsvärd. Överste. Död 1668. Se tab. 2
  • Gustaf Andersson adlad Ramsvärd. Till Björnskog i Hultsjö sn. Kornett vid skånska kavalleriregementet 1657. Död 1672 29/6. Tjänstgörande reformerad kornett 1659-61 vid Bjäre härads komp (v Warnstedt SoH 1995/1 s. 291)
  • Helena Andersdotter, adlad Ramsvärd. Död 1722 i Kulla i Ramkvilla socken (F). Karl XI:s brev 1687 25/1 i Eksjö. Han befriar henne från erläggande av bytesskillnadsersättning för hennes fädernegårdar Havseryd, Möleryd och Källeryd mot Kvänsås och Maggarps kronohemman med hänsyn till hennes torftiga tillstånd. (Silfving, Släkter från Eksjö Stad och socken under 1600–1700-talen. Genealogisk Tidskrift. 1949–51 sid. 233.) Gift med Robert Bruce, natur. Bruce nr 745, född 1646. död 1683 i Kvänsås.

TAB 2

Hans Andersson, adlad Ramsvärd, (son av Anders Hansson. Tab 1B), till Mossebo och Rostorp i Pelarne (H) Överste 1680-1688 för Livkompaniet, Kungl. Livreg. till häst osv. Död 1688 natten till 9/4 i Uppsala i Karl XI:s och änkedrottningens närvaro. Nedsatt i egen grav i Pelarne kyrka där hans vapen uppsattes (EÄ). Gift med Elisabeth von Schaar, var nyligen död 1711 (EÄ), dotter av kommendanten Gerhard von Schaar, adlad von Schaar, ihjälskjuten 1652 av sin son Gustaf, och Elisabeth Silfversparre. Dbk Sevede härad 1698 ST §51: Gabriel Gyllenståhls fullmäktige om handel med gården Lådingsfall med fru EvS o dess son, löjtn. Hans Ramsvärd och mågar majoren vid Smål. inf. Erik Silversparre (närv) och kaptenen vid Smål inf Johan Bordon.

Barn:

  • Elisabeth Ramsvärd född 1664 2/6 på Rostorp, död 1733 på Björnskog, Hultsjö socken (F), begravd 1734 18/1. Gift 1688 2/2 (EÄ) på Arnö, Arnö socken (U) med Erik Knutsson Silfversparre, född 1654, stupad 1709. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente.
  • Anders Ramsvärd, född 1665. Generallöjtnant. Se Tab. 3.
  • NN Ramsvärd, Gift med Johan Bordon, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1701.

TAB 3

Anders Ramsvärd (son av Hans Andersson, adlad Ramsvärd, Tab.2), Överste för svenska adelsfaneregementet 1708 osv. (EÄ). I rysk fångenskap i Moskva 1709 – 1722. Levde ännu i dec. 1740. (A.Durling i utökade EÄ). Slöt sin ätt på svärdssidan. Gift 1706 i juli vid Medevi med Anna Maria Hylthén i hennes 2:a gifte, född 1701, död 1732 i juli på Mossebo i Pelarne socken, dotter av assessor Lars Andersson Hylthén och hans 1:a hustru Anna Hammarin (EÄ).

Barn:

  • Catharina Elisabet Ramsvärd, 1707?, död 1730. Begravd i Ramsvärdska gravkoret i Pelarne kyrka. Gift 1:o 1721 27/12 på Rosotrp med överstelöjtnanten Zacharias Franc, född 1683, död 1721 27/12 i Rostorp (nerstucken i hästhagen av svärfar, 38 år gl) (EÄ friherrl ätt 145+Maj Djurstedt i Vimmerby Tidning 1998 26/10). Gift 2:o Carl Johan Stiernstedt, (1686-1743) i hans 1:a gifte. Överstelöjtnant, riksråd. Landshövding. (Gift 2:o 1731 11/1 med Jakobina Christina Larsdotter Molin adlad Medlercreutz (1716-1802), Hennes mor Jakobina C Hylthéen var syster till Anders Ramsvärds hustru Anna Maria Hylthén (Se adliga ätten Silfvercrantz). 5 barn med Catarina Ramsvärd noterade, bland dem dottern i 1:a giftet Johanna Maria Stiernstedt död 18/9 1768 i Frödinge socken (H), gift 1765 2/7 med Anders Nicolai Drangel (1630 -1794), kyrkoherde i Frödinge 1784- (EÄ). Hon medföljde fadern, då överstelöjtnant vid Adelsfanereg., vid gränsregeleringen med Ryssland 1741-1743. (Meddelat av friherre W Gordon Stiernstedt i utökade EÄ, friherrl ätt 145).

Stöd adelsvapens Wiki genom att köpa och ladda ner alla vapensköldarna från Adelsvapen.com

: