:

Hedersköld nr 1634

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hedersköld nr 1634 †

Adlad 1719-06-25, introd. 1720. Anses hava utdött 1864-11-24.


1S:t Nikolai församl:s i Sth arkiv. 2KrAB. 3Öä. 4Um. 5SAB.

TAB 1

Johan Bengtsson Hök. Inspektor. Kallas sedan brukspatron i Närke. Död i Stettin under ett besök hos sina döttrar därst. Han hade överinseendet, då grevinnan Sigrid Horn, född Bielke, lät åren 1672–1674 bygga Ervalla kyrka Örebro län. Gift med Helena Andersdotter. Båda ligga begraven i Ervalla kyrka, där sonen Anders Hedersköld år 1735 lät över dem uppsätta ett epitafium.

Barn:

 • Anders Hök, adlad Hedersköld, född i Örebro län på 1660-talet. Kopist i Upplands landskansli 1680 och i Örebro landskansli 1682. Extra ordinarie kammarskrivare i likvidationskommissionen 1686 och i kammarkollegium 1689. Kammarskrivare därst. 1695-11-15. Kammarförvant 1711-04-25. Kamrerare 1714-08-11. Adlad 1719-06-25 (introd. 1720 under nr 1634). Assessors titel 1734-12-19. Död 1737-03-11 i Stockholm och begraven i egen grav i Storkyrkan. Gift 1689 med Catharina Söfrinsdotter Kerolf, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1679-03-19 i Stockholm med handlanden därst. Abraham Boneau, född 1646, död 1683), död 1740-12-27. Hon blev i sitt första gifte moder till statssekreteraren Gustaf Boneau, adlad Boneauschiöld.

Barn:

 • Magdalena, född tvilling 1694-01-22, död 1772-06-28 i Stockholm. Gift 1723-10-10 med kanslirådet Gustaf Heland, adlad von Heland, i hans 2:a gifte, född 1680, död 1759.
 • Isak, född 1694. Kammarherre. Död 1771. Se Tab. 4
 • Anna, född 1696-03-24, död 1753-01-09 (1758-02-09). Gift 1:o 1724-10-15 i Stockholm Nikolai förs. med majoren Georg Henrik Wachschlager, adlad Wachschlager, född 1685, död 1740. Gift 2:o med överstelöjtnanten Reinhold Wilhelm Modée, född 1702, död 1749.
 • Anders, född 1697-06-26. Sergeant vid livgardet. Död 1718 under fälttåget i Norge.

TAB 2

Carl (son av Anders Hök, adlad Hedersköld, Tab. 1), född 1690-10-28. Volontär vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1707. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1709. Premiärfänrik därst. s. å. 8/11. Sekundlöjtnant 1710-09-26. Sekundkapten 1711. Kapten vid skånska stånddragonregementet 1712-05-16. Konfirm.tullm. s. å. 26/11. Avsked 1718-03-08. Majors karaktär 1721-01-19. Exspektant vid livregementet till häst. Död 1729-03-23. Gift 1714-09-05 i Fresta socken Stockholms län med Margareta Christina Silfversparre, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med livdrabanten Carl Henrik Vilhelm von Banco, av en adlad, men ej introd. ätt, död 1712-06-27), dotter av majoren Ertman Gustaf Silfversparre, och Margareta Månesköld af Seglinge.

Barn:

 • Catharina, född 1715-03-12, död 1795-01-01 i Stockholm (Danviken). Gift 1731-07-27 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med kammarförvanten Anders Wetterblad, död 1737. Gift 2:o 1744-08-26 i samma församl.1 med inspektoren vid viktualievågen i Stockholm Anders Åström.
 • Carl, död ung.
 • En son, död som barn.

TAB 3

Johan (son av Anders Hök, adlad Hedersköld, Tab. 1), född 1692-07-05 i Stockholm. Volontär vid Upplands regemente 1713. Fältväbel vid Södermanlands regemente 1714-06-10. Sekundfänrik därst. 1715-08-28. Konfirm.fullm.2 1717-04-04. Premiärfänrik2 1718-05-16. Löjtnant2 s. å. 13/9. Kaptens avsked 1720-02-18. Död 1738-12-06. Gift 1719-10-29 i Stockholm med Brita Catharina Lilliestierna, född 1697, död 1728-12-06 och begraven i Lilliestiernska familjegraven i Stockholms Storkyrka, dotter av generalauditören Henrik Gerhard Lilliestierna, och hans 1:a fru Anna Nohlanvähr.

Barn:

 • Anders Johan, född 1721-05-19 i Stockholm, begraven s. å. 2/6 därst.
 • Anders Gerhard, född 1722-04-26 i Stockholm. Korpral vid adelsfanan. Sergeant vid livgardet. Löjtnant vid stadsvakten i Stockholm 1749. Död ogift 1772-06-01 i Stockholm.
 • Johan Jakob, född 1723-09-23, död barn.
 • Catharina Brita, född 1724-10-26, död 1763-08-06 i Karlskrona. Gift 1745-10-20 i Stockholm med justitiarien vid amiralitetet i nämnda stad Claes Magnus Wibling, född3 1718-05-21, död 1782 i Karlskrona3, av samma släkt som adl. ätten Gripenhem eller Greiffenheim.
 • Abraham, född 1725-11-21. Kammarskrivare. Död ogift 1754-06-07.
 • Elisabet, född 1728-08-25, död barn.

TAB 4

Isak (son av Anders Hök, adlad Hedersköld, Tab. 1), till Herrökna i Gryts socken Södermanlands län. Född tvilling 1694-01-22. Student i Uppsala4 1710-05-25. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1714. Tillika auskultant i Stockholms stads rådhus- och kämnärsrätter s. å. Extra ordinarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1719-03-16. Kopist därst. 1728-01-20. Kanslist 1729-09-25. Avsked 1741-02-04. Hovjunkare5 1742-05-02. Avsked med kammarherres titel5 1743-09-30. Död 1771-02-00 i Stockholm. Gift 1726-11-27 i nämnda stad med Maria Catharina Gripenstierna, född 1707-02-06, död 1762-05-08, dotter av kammarherren och överjägmästaren Carl Gripenstierna, och hans 1:a fru Catharina Heerdhielm.

Barn:

 • Anders, född 1727, död s. å.
 • Isak, döpt 1729-02-10 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm, död s. å. Kersö och begraven s. å. 17/5.
 • Carl, död barn.
 • Maria, född 1732-01-06, död 1816-08-29 i Stockholm. Gift 1750 med sekreteraren och brukspatronen Abraham Samuel Pihl.
 • Isak, född 1734. Hovjunkare. Död 1773. Se Tab. 9
 • Gustaf, född 1747-12-07 på Herrökna.

TAB 5

Anders (son av Isak, Tab. 4). Student i Uppsala4 1742-04-19. Tjänte vid artilleriet. Löjtnant i armén. Död 1764-02-00. Gift 1751-06-13 i Gåsinge socken, Södermanlands län med Maria Eriksdotter, född troligen 1720-10-23 vid Blacksta i nämnda socken, dotter av kolaren vid Skeppsta bruk i samma socken Erik Eriksson och Carin Larsdotter.

Barn:

 • Gustaf Adolf, född 1751. Styckjunkare. Död 1801. Se Tab. 6
 • Carl Erik, född 1752. Styckjunkare. Död 1808. Se Tab. 8
 • Maria Catharina, född 1754-05-20 Nytorp. Gift 1775-04-18 på Skeppsta med furiren vid Södermanlands regemente Per Johan Wikström, född 1774 i Lerbo socken, Södermanlands län.
 • Isak Fredrik, född 1756-06-16 i Gryts socken, begraven 1762-11-09 därst.
 • Anna Elisabet, född 1758-03-12 i Gryts socken, död 1766-12-11.

TAB 6

Gustaf Adolf (son av Anders, Tab. 5), född 1751-04-08 Domvalla. Fyrverkare vid artilleriet. Styckjunkare därst. Död 1801-06-01 Sensta. Gift 1778-02-11 i Gryts socken, Södermanlands län med Hedvig Ulrika Lindberg, född 1759, död änka, dotter av befallningsmannen vid Graneberg i Gryts socken Johan Lindberg.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1778-12-16 i Gryts socken, liksom syskonen, död 1827-01-27 i Nyköping. Gift med handlanden därst. Magnus Mosslander, född 1764, död 1820 i Nyköping.
 • Johan Erik, född 1782. Brandvakt. Död 1835. Se Tab. 7
 • Ulrika, född 1785-06-30, död 1786-06-30.

TAB 7

Johan Erik, (son av Gustaf Adolf, Tab. 6), född 1782-12-23 i Gryts socken Södermanlands län. Han var dräng i flera olika sörmlandssocknar och på Ekerö till 1830, därefter brandvakt i Stockholm. Död i Stockholm, Maria förs. 1835-01-11. Gift 1820-04-09 i Överjärna socken, Södermanlands län med Brita Christina Olsdotter , född 1793-10-09 i Vagnshärads socken, Södermanlands län, Stockholm, dotter av Olof Olofsson och Margareta Christina Andersdotter i Korslöt, blev som änka fattighjon och var intagen på Fattigförsörjningshuset, antog i samband med sitt giftemål namnet Ekberg.

Barn:

 • Gustafva, född 1817-11-26 vid Nådhammar, Vårdinge socken, Stockholms län. Död 1828-09-06 vid St. Gröndal, ännkyrka socken, Stockholms län.
 • Johan Eric, född 1820-06-16 Katarina förs., Stockholms län. Åkardräng. Levde ogift 1838-11-13 i Maria förs., Stockholms län. Hans senare öden är okända. Död ogift 1852-05-14 å Provisoriska sjukhuset, Katarina förs..
 • Carl Fredrik, född 1823-11-17 vid Rönninge, Salems socken, Stockholms län (enl Botkyrka sockens födelse- och dopbok). Död 1824-01-27 vid Rönninge, Salems socken, Stockholms län.
 • Wilhelm, född 1825-10-13 vid Slagsta, Botkyrka socken, Stockholms län.
 • Maria Charlotta, född tvilling 1828-09-08 vid St. Gröndal, Brännkyrka socken, Stockholms län. Levde ogift 1849 om hösten i Maria förs., Stockholms län och var då spolflicka. Hennes senare öden är okända. Fabriksarbeterska. Död ogift 1853-0629 å Fabriksfattighuset, Katarina förs., Stockholms län.
 • Hedvig Wilhelmina, född tvilling 1828-09-08 vid St. Gröndal, Brännkyrka socken, Stockholms län. Död 1872-10-21 i Katarina förs., Stockholms län. Utfattig. Var före sitt giftermål sidenväverska vid en fabrik i Stockholm. Gift 1857-11-22 i Kungsholms förs. Stockholms län med Oscar Antonius Svedberg, född 1833-01-20 i Kungsholms förs., Stockholms län, järngjutare hos bröderna Bolinder vid Klara sjö på Kungsh., död 1869-03-19 i Kungsholms förs., Stockholms län, son av tullvaktmästare Carl Gustaf Svedberg och Gustafva Margareta Modée.
 • August Nicolaus, född 1833-05-06 i Maria förs., Stockholms län. Död 1833-05-14 i Maria förs., Stockholms län.

TAB 8

Carl Erik (son av Anders, Tab. 5), född 1752-03-28 Domvalla. Sergeant vid Södermanlands regemente 1774. Styckjunkare vid artilleriets pontonjärkår 1789. Avsked 1790. Död 1808-12-21 i Vallby socken Södermanlands län. Gift 1808-12-17 med Christina Bergström, född 1765.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1797, död 1878-02-08 i Torshälla. Gift 1833-12-30 med skepparen i nämnda stad Carl Gustaf Eklund.
 • Carl Johan, född 1799, död ogift 1864-11-24 i Torshälla och med honom utdog ätten .
 • Anders Isak, född 1803, död 1824-05-08 i Stockholm.

TAB 9

Isak (son av Isak, Tab. 4), född 1734-12-18. Kvartermästare vid livregementet. Hovjunkare. Död 1773-01-19 på Holmen i Dunkers socken Södermanlands län. Gift med Maria Charlotta Herlin, död 1786-06-11 i Stockholm, dotter av hovrättsrådet Johan Herlin och hans 2:a fru Hedvig Charlotta Carpelan.

Barn:

 • Hedvig Catharina, född 1760-06-21 i Gåsinge socken Södermanlands län, död ogift 1798-06-03 i Stockholm.
 • Fredrik Vilhelm, född 1766-02-14. Kontorsskrivare i riksgäldskontoret. Död ogift 1791.
 • ? Magdalena Charlotta, död ogift 1823-03-05 i Stockholm, 57 år gammal.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: