:

Nordenfeldt nr 1662

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nordenfeldt nr 1662

Äldre grenen adlad 1719-09-28, introd. 1720. Utdöd 1773-05-17. Yngre grenen adlad och adopt. 1720-03-22, introd. s. å.

Nordenfelt A166200.png

TAB 1

Olof Börjesson. Handlande och rådman i Nora. Stadens riksdagsombud vid 1678 års riksdag.

 • Barn7:
 • Johan Olofsson Norijn, född 1651-06-02. T. f. bergsfogde i Lekebergs och Karlskoga bergslager av Örebro län 1679. Fullm. på tjänsten 1682-04-23. Kommissaries titel. Brukspatron Frösvidal. Död 1695-01-001. Gift med Anna Grubb i hennes 1:a gifte (gift 2:o med brukspatronen på Bofors Jakob Christiansson Robsahm i hans 2:a gifte, född omkr. 1646, död 1716)2, född 1658-08-01, död 1732-09-04 Bofors, dotter av bergsfogden i Lekebergs och Karlskoga bergslager, handelsmannen i Örebro, brukspatronen Jöns Eriksson Grubb (stamfader för adl. ätten Grubbensköld) och Anna Persdotter Helsingia.

Barn:

 • Johan Norijn, adlad Nordenfeldt, född 1676, död 1725. Se Tab. 2.
 • Olof Norijn, adlad Nordenfeldt, född 1677(?), död 1724. Se Tab. 4.
 • Nils Norijn, adlad Nordensvärd, född 1684, död 1762. Se adliga ätten Nordensvärd.

TAB 2

Johan Norijn, adlad Nordenfeldt, (son av Johan Olofsson Norijn, tab 1), född 1676-04-00. Bergsfogde och tiondeskrivare i Karlskoga och Lekebergslagen 1695-03-10. Överkommissaries titel 1710-03-23. Avsked 1715-04-27. Bruksägare. Adlad 1719-09-28 (introd. 1720 under nr 1662). Död 1725-01-07 i Stockholm och begraven i Örebro stadskyrka, där hans vapen ses till höger om altaret. 'Han inrättade ej långt från värmländska gränsen ett järnbruk med ammunitionsgjuteri och satte det i så gott stånd, att stora partier av bomber, granater och styckekulor där tillverkades. Upptog dessutom nya malmstreck samt inrättade vid Grezaster ett nytt kopparverk.'. Gift 17032 med Catharina Elisabet Petre, född 1686, död 1720, dotter av borgmästaren i Arboga Vilhelm Petre och hans 1:a fru Christina Tibelia.2

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1704. Assessor. Död 1768. Se Tab. 3
 • Christina Catharina, född 1705-03-00, död 1765-02-24 i Stockholm. Gift 1:o med assessorn Samuel Nordenhielm, född 1684, död 1730. Gift 2:o 1732-09-05 i Örebro med underståthållaren i Stockholm Lars Holmer, adlad Holmcreutz, född 1698, död 1771.
 • Anna Elisabet, född 1707, död 1771-01-15 i Stockholm. Gift där i Nikolai förs, Stockholm3 1730-07-14 med hovrättsrådet Jonas Hagelberg, adlad von Hagelberg, född 1698, död 1772.
 • Maria Regina, född 1710, död 1768-03-22 i Kristinehamn. Gift 1730 med kamreraren i kammarkollegium Gabriel Gråsten, född 1699, död 1766-03-00 i Stockholm.
 • Carl, död som barn.

TAB 3

Johan Vilhelm, (son av Johan Norijn, adlad Nordenfeldt, tab 2), född 1704-01-02. Brukspatron. Assessors titel 1752-06-05. Död 1768-12-29 på sin gård Lill Täby i Björskogs socken, Västmanlands län. Gift 1730-05-28 i Stockholm Nikolai förs, Stockholm3 med sin kusin Anna Catharina Dahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med guvernementssekreteraren i Pommern Georg Mattias Scheffel, död 1728-09-00), född 1706, dotter av stadskamreraren i Stockholm Johan Dahl och hans 2:a hustru Anna Catharina Norijn.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1732-04-13 i Stockholm, död som barn.
 • Carl Johan, född 1736. Student i Uppsala4 1750-03-27. Bergsexamen 17551. Auskultant i bergskollegium s. å. 10/6. Extra ordinarie kanslist därst.1 1759-05-25. Extra ordinarie notarie1 1760-04-10. Vice aktuarie 1761-11-03. Kanslist vid bergsdeputationen under riksdagen 17611. Död barnlös 1773-05-17 på Västra Skillinge i Torpa socken, Västmanlands län och slöt på svärdssidan äldre grenen av ätten. Gift 1766-12-30 med änkefru Maria Wulff, född 1724, död 1795-02-05 på Västra Skillinge.
 • Catharina Elisabet, född 1739-07-29 på Frösvidal i Kils socken, Örebro län, död 1786-10-08 i Köping. Gift 1765-02-05 på Charlottenberg vid Kungsör med löjtnanten Christoffer Tibell, född 1729, död 1786, fader till generallöjtnanten Gustaf Vilhelm Tibell, adlad och friherre af Tibell.
 • Ulrika Vilhelmina, född 1743.

TAB 4

Olof Norijn, adlad Nordenfeldt, (son av Johan Olofsson Norijn, tab 1), född 1677(?). Bergsfogde i Värmland1 1697-03-30–1717. Brukspatron på Mölnbacka i Norra Ulleruds socken, Värmlands län. Adlad 1720-03-22 och adopt. på sin broders adelskap (med honom introd. s. å. under nr 1662). Död 1724. Gift 1:o med sin broders svägerska Margareta Christina Petre, dotter av borgmästaren i Arboga Vilhelm Petre och hans 1:a hustru Christina Tibelia. Gift 2:o med Constantia Fehman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1725 med överstelöjtnanten Mikael Törne, adlad von Törne, född 1682, död 1744), född 1690, levde änka 1753, dotter av handelsmannen i Stockholm Peter Fehman (broder till justitiekanslern Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman) och hans 1:a hustru Cecilia Wolters.

Barn:

 • 1. Anna Christina. Gift före 1734-10-06 med sin styvmoders broder, danska justitlerådet Peter Petersson Fehman, som gick ur riket 1742, i hans 1:a gifte.
 • 1. Johan, född 1715. Kapten och brukspatron. Död 1765. Se Tab. 5

TAB 5

Johan, (son av Olof Norijn, adlad Nordenfeldt, tab 4), född 1715-11-19. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet s. å. Kapten vid Savolaks regemente. Avsked 1755-06-12. Brukspatron Björneborg, vilket bruk han jämte den s. k. Brogården i Kristinehamn erhöll i arv efter sin farbroder, överstelöjtnanten Nils Nordensvärd. Död 1765-11-03 i Kristinehamn. Gift 1751 med sin kusins dotter Regina Gråsten, född 1731-01-28, död 1781-09-25 på Björneborgs bruk, dotter av kamreraren i kammarkollegium Gabriel Gråsten och Maria Regina Nordenfeldt.

Barn:

 • Anna Constantia, född 1753-05-26, död ogift 1773-12-04 på Björneborgs bruk.
 • Maria Regina, född 1754-06-26, död s. å. 24/8.
 • Niklas, född 1756-01-11, död s. å. 15/3.
 • Olof Gabriel, född 1757. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 6.
 • Johan Niklas, född 1759. Löjtnant och brukspatron. Död 1825. Se Tab. 9.
 • Regina, född 1760, död 1761-04-08.
 • Catharina Elisabet, född 1761-10-10, död 1763.
 • Johanna Regina, född 1765-06-10, död 1787-04-24 Uggleberg. Gift 1783-02-13 på Björneborgs bruk med kaptenen, friherre Jakob Adolf Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1747, död 1817.

TAB 6

Olof Gabriel, (son av Johan, tab 5), född 1757-08-21 på Björneborg. Student i Uppsala 1769. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1773. Korpral därst. 1774-06-01. Stabskornett 1775-09-05. Kornett på stat6 1776-05-22. Löjtnant 1779-07-22. Avsked 1783-12-19. Död 1790-06-19 på Björneborg, vilket han ägde jämte brodern. Gift 1787-09-13 Riseberga med Christina Hedengren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1794-04-10 på Riseberga med överstelöjtnanten, friherre (greve) Ture Gabriel Rudenschöld, i hans 1:a gifte, född 1759, död 1839), född 1769-03-18, död 1806-12-18 på Riseberga, dotter av brukspatronen Olof Svensson Hedengren och Brita Maria von Hofsten.

Barn:

 • Regina, född 1788-10-17. Stiftsjungfru. Död 1796-09-22.
 • Olof, född 1790. Kammarherre. Död 1843. Se Tab. 7

TAB 7

Olof, (son av Olof Gabriel, tab 6), född 1790-03-14. Student i Uppsala 18046. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1809-12-15. Andre sekreterare i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1811-09-26. Legationssekreterare i Köpenhamn 1814-03-09 och i Berlin 1816-07-17. Kammarjunkare s. å. Legationssekreterare i Wien 1819-02-15. T. f. chargé d'affaires därst. under ministerns tjänstledighet s. å. samt efter dennes rappell 1820-05-00. Chargé d'affaires därst. s. å. 23/8. Kammarherre 1822-06-00. RNO 1832-06-24. Död 1843-08-18 på Björneborg, vilket bruk han ägde [Skp]. Gift 1823-09-12 på Adolfsfors bruk i Köla socken, Värmlands län med Sofia Wærn, född 1803-04-18 på sistnämnda bruk, död 1878-03-18 i Stockholm, dotter av brukspatronen Leonard Magnus Wærn och Brita Cecilia Tranchell samt syster till statsrådet Jonas Wærn, adlad Wærn.

Barn:

 • Cecilia, född 1824-08-13 Björneborg. Död 1905-11-23 i Stockholm. Gift 1844-07-11 på Björneborg med bruksägaren Robert Nils Germund Montgomery-Cederhielm, nr 1960 A, född 1820, död 1888.
 • Olof, född 1826. Kammarherre. Död 1893. Se Tab. 8
 • Sofia, född 1827-10-02 på Björneborg, död 1891-11-26 Blomberg. Gift 1861-05-26 på Björneborg med kammarherren, greve Hugo Bengt Archibald Hamilton, i hans 2:a gifte, född 1821, död 1892.
 • Christina (Stina), född 1829-05-16 på Björneborg, död 1914-07-07 på Norra Lindved i Svedala socken, Malmöhus län. Gift 1851-08-12 på Björneborg med kabinettskammarherren, greve Corfitz Augustin Beck-Friis, nr 104, född 1824, död 1897.
 • Marina, född 1831-10-14 på Björneborg, död där s. å. 29/11.

TAB 8

Olof, (son av Olof, tab 1), född 1826-08-13 på Björneborg. Student 1845. Studerade kemi, matematik och språk i Stockholm 1846–1847. Disponent vid Björneborgs bruk 1848. Styrelseledamot i Värmlands hypoteksförening 1858, ordförande därst. 1860. Styrelseledamot i östra Värmlands järnvägsaktiebolag. Kammarherre i k. m:ts hov 1860. RNO 1875-12-01. Disponent för aktiebolag Björneborgs bruksägare 1882 och för Herrljunga kvarn i likan socken. Älvsborgs län. Död 1893-12-12 på Björneborg. Gift 1852-07-16 i Stockholm med Matilda Carolina Sofia Biel, född 1830-07-29 i nämnda stad, död 1888-04-24 i Kristianstad, dotter av grosshandlaren Christian Fredrik Biel och Augusta Matilda Hasselström.

Barn:

 • Olof, född 1853-05-07 på Björneborg. Anställd å affärskontor i London 1875–1877 och å svensk-norska konsulatet därst. 1877–1878. Extra elev vid bergsskolan i Stockholm 1878–1879. Ingenjör för lancashiresmidet vid Björneborg 1879. Ingenjör för ånghammarsmidet 1884. Död ogift 1895-02-07 i Kristianstad. Ägde huset nr 22 vid Artillerigatan i Stockholm.
 • Cecilia, född 1854-11-23 på Björneborg, död 1929-09-11 i Stockholm. Gift 1875-08-26 på Björneborg med översten Axel Olof Staël von Holstein, född 1848, död 1908.
 • Matilda, född 1855-12-06 på Björneborg, död 1890-03-15 i Kristianstad. Gift 1882-09-10 på förstn. ställe med översten i I. arméfördelningens reserv, före detta översten och chefen för Vendes artilleriregemente, KSO1kl, Tede Julius Dyrssen i hans 1:a gifte (gift 2:o 1894-03-08 i Alingsås med Anna Elisabet af Dalström, född 1864-08-15 i Borås, död 1915-11-07 i Kristianstad, dotter av majoren Oskar Johan Erik af Dalström, och Emma Virginia Elisabet Dahlin. Gift 3:o 1918-07-03 med Jane Inga Hutchinson i hennes 2:a gifte, född 1874-11-25), född 1849-08-09 i Fänneslunda socken, Älvsborgs län, död 1930.
 • Sofia, född 1857-11-01 på Björneborg, död 1913-06-08 i Barva socken, Härads förs, Södermanlands län. Gift 1889-12-11 på Björneborg med godsägaren Anders Axel Altberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1880-08-26 Edeby, med Anna Matila Elisabet Edman, född 1856-06-04 på Svanå bruk i Harakers socken, Vm., död 1882-09-13 på Arphus i Härads socken, Söd., dotter av överstelöjtnanten Viktor Edman och Elisabet Biel), född 1839-12-01 i Söderhamn, död 1902-03-23 Grinda
 • Johan, född 1859-05-25 på Björneborg. Mogephetsexamen 1877-05-18. Student i Uppsala s. å. Jur. fil. examen 1879 och jur. kandidat 1883-11-24. Död ogift 1886-04-26 i Kristinehamn.
 • Hugo Gabriel, född 1862-05-09 och död s. å. 15/8 på Björneborg.
 • Hjalmar, född 1864-04-30 på Björneborg. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1881-01-11. Mogenhetsexamen i Stockholm 1883-05-21. Sergeant 1884-06-15. Elev vid krigsskolan s. å. 21/7. Utexaminerad 1885-10-06. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 30/10. Löjtnant 1891-08-06. Transp. såsom löjtnant till 2. Göta artilleriregemente 1895-09-28. Kapten därst. 1898-04-02. RSO 1905-12-01. Död ogift 1916-12-21 i Jönköping (k. Smålands art. regemente db).
 • Carl, född 1866-01-28 på Björneborg. Mogenhetsexamen 1884-05-19. Volontär vid Vendes artilleriregemente 1885-01-26. Sergeant i regementet 1886-05-14. Elev vid krigsskolan s. å. 19/7. Avgången därifrån 1887-05-08. Åter antagen s. å. 22/8. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Transp. såsom underlöjtnant till Närkes regemente 1889-12-06. Transp. såsom underlöjtnant till Västernorrlands regemente 1893-03-17. Löjtnant s. å. 2/9. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1896. Avsked 1900-05-04. Utflyttade till Amerika ex 1900. Död 1921-03-06 i Pittsburg. U. S. A. Gift med Amanda Palm, död före mannen, smedsdotter från Björneborg.
 • Ingeborg, född 1872-02-05 på Björneborg. Stiftsjungfru. död 1940-12-05 i Håtuna förs, Uppsala (db nr 10). Gift 1900-10-10 i Stockholm med hovjägmästaren, greve Claes Gustaf August Lewenhaupt, född 1870.

TAB 9

Johan Niklas, (son av Johan, tab 5), född 1759-03-20. Student i Uppsala4 1769-04-21. Volontär vid Västgötadals regemente 1776-04-24. Fältväbel s. å. 18/11. Fänrik vid Jämtlands dragonregemente s. å. 18/12. Löjtnant därst. 1781-05-02. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1789-09-14. Avsked 1803-03-09. Brukspatron. Död 1825-02-17 i Kristinehamn. Han ärvde del i Björneborgs bruksegendom och skrev sig till Björneborgs bruk. Gift 1795-12-26 på Torarp i Svenarums socken, Jönköpings län med friherrinnan Anna Vilhelmina Posse, född 1779-11-05 Borrud, död 1858-11-21 i Stockholm, dotter av majoren, friherre Carl Åke Posse, nr 57, och Beata Christina Hierta.

Barn:

 • Regina Christina, född 1797-01-11 i Kristinehamn. Stiftsjungfru. Död 1873-01-08 på Godegård i likanämnd socken, Östergötlands län. Gift 1813-09-01 på Björneborg med protokollssekreteraren i civildepartementet Fredrik Vilhelm Grill, född 1784-09-01 på Godegård, död där 1861-06-08.
 • Anna, född 1797-12-14 på Björneborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1871-02-12 på Godegård.
 • Enar Vilhelm, född 1798. Landshövding. Död 1868. Se Tab. 10.
 • Marie Charlotta, född 1800-03-24 på Björneborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1889-12-11 i Kristinehamn.
 • Fredrika Lovisa, född 1801-08-24. Stiftsjungfru. Död 1802-07-13 på Björneborg.
 • Johanna Fredrika, född 1802-10-04 i Kristinehamn. Stiftsjungfru. Död 1847-12-07 på Valåsens bruk i Karlskoga socken, Örebro län och ligger jämte sin man begraven på Karlskoga kyrkogård. Gift 1822-09-19 i Kristinehamn med bergmästaren Erland von Hofsten, född 1780, död 1839.
 • Lovisa Constantia, född 1804-01-18 i Kristinehamn. Stiftsjungfru. Död 1830-08-22 i Åmål. Gift 1829-07-18 i Kristinehamn med provinsialläkaren, med. doktorn, kir. mag. Chr. Fredrik Segerstedt, född 1791-06-03 i Örebro, död 1858-04-23 i Åmål.
 • Nils Johan, född 1806-03-28. död s. å. 7/4 på Björneborg.
 • Johan Åke, född 1807. Generalintendent. Död 1852. Se Tab. 26.
 • Augusta Vilhelmina, född 1808-08-01 på Björneborg. Stiftsjungfru. Död 1881-01-13 i Kristinehamn. Gift där 1833-11-21 med borgmästaren i nämnda stad, häradshövdingen, RVO, Elias Wahlund, född 1802 i samma stad, död där 1866-01-06.
 • Emilie Carolina, född 1810-03-13 på Björneborg. Stiftsjungfru. Död ogift 1899-08-31 i Kristinehamn.
 • Ulrika Eleonora (Ulla), född 1812-08-04 på Björneborg. Stiftsjungfru. Död 1896-12-20 i Kristinehamn. Gift där 1831-10-16 med bruksägaren Nils Filip Milander, född 1804-11-27 i Filipstad, död 1862-10-23 på Alkvättern i Bjurkärns socken, Örebro län.

TAB 10

Enar Vilhelm, (son av Johan Niklas. tab 9), född 1798-12-06 på Björneborg. Student i Uppsala 1810. Fanjunkare vid Skaraborgs regemente 1815-01-19. Officersexamen s. å. Fänrik vid nämnda regemente s. å. 27/5. Löjtnant i armen 1819-02-16. Löjtnant vid regementet 1821-10-19. Kapten vid generalstaben 1821-01-28. Kapten vid regementet 1829-05-16. Major i armén 1834-01-18. 1. major vid Älvsborgs regemente 1836-08-02 RSO 1837-06-24. Överstelöjtnant 1839-07-19. Befälhavare över den del av regementet som kommenderades till den svenska observationskåren på Fyen 1848. RDDO s. å. 28/9. Överste och chef för Jönköpings regemente 1819-05-02. LKrVA s. å. Brigadhefälhavare på Gotland under kriget mellan västmakterna och Ryssland 1854–1855. F d landshövding i Blekinge län 1856-03-27. Fullm. på nämnda ämbete s. å. 30/12: avsked ur krigstjänsten 1858-12-22. Ordförande vid lantbruksmötet i Jönköping s. å. LLA s. å. KNO 1860-06-05. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1868. Avsked från landshövdingämbetet 1867-07-05. KmstkNO s. d. Död 1868-11-17 i Stockholm. Gift 1826-09-06 Skarbol med Maria Elisabet Wærn, född 1807-07-19 Adolfsfors, död 1857-11-15 i Karlskrona, dotter av bruksägaren Leonard Magnus Wærn och Brita Cecilia Tranchell samt syster till statsrådet Jonas Wærn, adlad Wærn.

Barn:

 • Leonard Magnus, född 1827. Lantmäteridirektör. Död 1900. Se Tab. 11.
 • Johan Niklas, född 1829. Grosshandlare. Död 1905. Se Tab. 14.
 • Anna Cecilia, född 1831-05-04 i Mariestad. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-03-05 i Växjö.
 • Maria Amalia, född 1832-12-29 Nynäs. Stiftsjungfru. Död 1869-05-22 i Uppsala. Gift 1857-06-04 på överstebostället Granbäck i Bankeryds socken, Jönköpings län med professorn i praktisk filosofi vid Uppsala universitet, KmstkNO m. m., filosofie och jur. doktorn, Carl Yngve Sahlin, född 1824-03-04 på Kristinedal i Fröskogs socken, Älvsborgs län, död 1917-05-29 i Fornåsa prästgård Östergötlands län.
 • Lovisa Sofia, född 1834-01-13 på Nynäs. Stiftsjungfru. Död 1893-02-26 i Uppsala. Gift 1859-05-13 i Karlskrona stadsförs med kyrkoherden i Jäders pastorat av Strängnäs stift, kontraktsprosten Johannes Lindqvist, född 1820-07-16 i Jönköping, död 1884-01-28 i Jäders prästgård.
 • Enar Jonas, född 1835. Kamrer. Död 1912. Se Tab. 15
 • Carl Henrik, född 1837. Borgmästare. Död 1911. Se Tab. 21.
 • Emma Vilhelmina, född 1839-11-17, död 1840-02-17 på Örby i likanämnda socken, Älvsborgs län.
 • Torsten Vilhelm, född 1842-03-01 på Örby. Elev vid statens järnvägsbyggnader somrarna 1857 och 1858. Student i Lund 1858-01-23. Elev vid teknologiska institutet s. å. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1861-05-00. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1861–1862. Employé hos en i London bosatt försäljare av svenskt järn 1862–1866. Grosshandlare och agent i nämnda stad under firma Tiden & Nordenfeldt 1867–1874. Grosshandlare i samma stad under firma Th. Nordenfeldt 1875–1890. Vapenfabriksägare där till 1890, sedermera i Paris under firma Nordenfeldt & C:i. RVO 1880-12-01 RDDO 1882-01-04. Korresponderade LÖS 1883. Kammarherre 1885-06-16. RNO s. å. 1/10, OffFrHL 1889. Dessutom StkItKrO. KSpICO och PKO, RRS:tSt2kl m kr, RPrKrO2kl och SpCIII:sO, OffHondurOS:aRosa, OffFrIP och ItAcadRom samt innehavare av TOO2kl, MedjO2kl, TunNI4kl och PersLSO4kl. Chef för aktiebolag Radiator i Stockholm 1898. KVO2kl 1901-02-20. KFrHL 1903. KNO1kl 1916-12-16. Död barnlös 1920-02-08 i Stockholm (Brunnby förs, Malmöhus län db). Gift 1867-06-06 i Manchester med Emma Stansfeld (Nemnsnie) Grundy, född 1847-04-14 i Bury, Lancashire, död 1910-01-24 i Stockholm (Höganäs förs, Malmöhus län db), dotter av köpmannen och fabriksägaren Edmund Grundy och Marian Grundy.
 • Olof Elias, född 1845-05-05 på Örby. Kadett vid Karlberg 1859-12-01. Utexaminerad 1865-02-28. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 7/3. Underlöjtnant i flottan 1866. Död ogift 1870, troligen omkommen på engelska tornfartyget Captain, då detta mellan den 6 och 7 sept. s. å. sjönk utanför spanska västkusten.
 • Åke Hjalmar, född 1847. Disponent. Död 1920. Se Tab. 24.

TAB 11

Leonard Magnus, (son av Enar Vilhelm, tab 10), född 1827-07-29 Torp. Furir vid Älvsborgs regemente 1843-09-29. Elev vid Kräftåns sänkningsarbete 1844 under tre sommarmånader. Officersexamen 1845-02-12. Elev vid Trollhätte kanalbyggnad s. å. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. 12/8. Löjtnant 1849-12-11. Biträdde vid undersökningen för sänkningen av sjöarna Hjälmaren och Kvismaren 1850–1851. Postman vid Knapfors kanal- och slussbyggnad 1851. Biträdde såsom nivellör hos järnvägskommittén s. å. Repetitör i topografi och byggnadskonst vid högre artilleriläroverket å Marieberg s. å. 8/3–10/7. Distriktsadjutant i Västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet 1852-01-01–31/3. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén s. å. 5/1. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren s. å. 13/3. Gjorde en resa till Frankrike, Tyskland och Belgien för att studera järnvägsbyggnader under fyra sommarmånader 1852–1853. Distriktsingenjör vid Köping– Hults järnvägsbyggnad 1853–1854. Undersökte järnvägslinjen Norrköping–Linköping 1854. Stationschef vid statens järnvägsbyggnader 1855-03-15. Kapten s. å. 12/4 distriktsingenjör vid nämnda järnvägsbyggnader 1857-03-26. RVO 1860-05-05. Avsked från väg- och vattenbyggnadskåren 1862-05-30. RNO s. å. 4/11. Statsrevisor 1866 och 1867. Ledamot av riksdagens första kammare 1868–1885. Lantmäteridirektör 1881-11-16. LLA 1883. KVO1kl s. å. 30/11. KNO1kl 1894-12-01. Avsked från lantmäteridirektörstjänsten 1895-03-22. Död 1900-08-20 på sitt sommarställe Inverness vid Stocksund i Solna socken, Stockholms län. Ägde del i Jonsereds fabrikers aktiebolag i Partilleds socken, Göteborgs och Bohus län och i Herrljunga kvarn med tillhörande lantegendom i likanämnd socken, Älvsborgs län. Gift 1858-04-21 i Göteborg med Anna Martina Gibson, född 1830-09-05 i nämnda stad, död 1894-05-06 i Stockholm, dotter av grosshandlaren och fabriksidkaren William Gibson och Anna Catharina Wijk.

Barn:

 • Anna, född 1859-08-23 Ullaberg. Död 1932-01-13 i Stockholm, begraven i Sona socken, Stockholm. Gift 1882-04-25 i Stockholm med sin kusin, civilingenjören, greve Claes William Rudolf Cronstedt af Fullerö, född 1857, död 1929.
 • Gerda, född 1860-12-20 i Örebro. Hovfröken hos drottningen 1887-12-12. OII:sJmt 1897-09-18. OIISGbmt 1907-06-06. Död ogift 1926-05-11 i Matteus förs, Stockholm.
 • Vilhelm, född 1867-12-10 i Stockholm, död där 1869-02-05.

TAB 12

Hugo, (son av Leonard Magnus, tab 11), född 1865-07-21 i Stockholm. Volontär vid Svea artilleriregemente 1882-06-21. Mogenhetsexamen 1883-05-15. Sergeant i regementet 1884-05-21. Elev vid krigsskolan s. å. 17/7. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant vid nyssnämda regemente s. å. 30/10. Löjtnant 1890-05-09. RDDO 1900-02-02. Kapten s. å. 6/7. Adjutant hos hertigen av Västergötland s. å. 9/7. RNS:tOO 1905-01-21. RSO s. å. 1/12 RRS:tSt.O2kl 1909. Major vid Norrlands artilleriregemente s. å. 3/9. RFrHL 1913. Överstelöjtnant vid Upplands artilleriregemente s. å. 14/4. Överste och chef för Norrlands artilleriregemente 1916-02-25. KSO2kl 1919-06-06. Död 1922-03-31 i Storlien i Åre socken, Jämtlands län av slaganfall under pågående militärövningar. Gift 1894-03-20 i Halmstad med friherrinnan Ebba Henriette Åkerhielm'' af Blombacka, född 1870-10-07 Flasarp. Dotter av kabinettskammarherren, friherre Knut Samuel Axel Sebastian Åkerhielm af Blombacka, och Augusta Helena Charlotta Brändström.

Barn:

 • Anna, född 1895-03-10 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1920-09-07 i Östersund med löjtnanten vid Jämtlands fältjägarregemente Torvald Otto Haase, född 1894-05-31

TAB 12A

Lennart, (son av Hugo, tab 12), född 1897-06-29 Stockby Svea artilleriregementets förs, Stockholm). Studentexamen i Uppsala 1916-05-25. Elev vid tekniska högskolan 1919. Utexaminerad från dess fackavdelning för bergsvetenskap (bergsingenjör) 1923. Bergsingenjör. Försäljningsingenjör för S. K. F. Hofors bruk i Johannesburg, Sydafrika 1923–1925. Driftsingenjör vid Hofors bruk 1925–1928 och försäljningsingenjör därst. 1928. Gift 1925-06-03 i Johannesburg, Sydafrika med Anna-Lisa Zetterqvist, född 1894-11-13 i Stockholm. Dotter av professorn Lars Johan Zetterqvist och Amalia Carlson.

Barn:

 • Inga-Lisa, född 1926-12-21 i Hofors förs, Gävleborgs län. Gift 1947-07-19 i Fagersta (Engelbrekts förs Stockholm vb nr 193) med fänriken i flygvapnets reserv Nils Anders Wåhlin, född 1922-06-17
 • Ebba-Lisa född 1929-12-10 i Hofors. Textilkonstnärinna.
 • Lars Hugo Johan Lennartsson, född 1939-02-17 i Fagersta, Västanfors förs, Västmanlands län (fb nr 20).

TAB 12B

Torsten (son av Hugo, tab 12), född 1901-07-01 i Stockholm. Studentexamen i Östersund 1920-05-22. Fänrik i Norrlands artillerireg:s reserv 1922-12-20, underlöjtnant därst. 1924-12-31. Merk. studerande vid Columbiauniversitetet i New York 1925–1927. Praktisk utbildning i Tyskland och U. S. A. 1921–1928. Tjänsteman vid Fiskeby fabriksaktiebolag 1929-01-01. Löjtnant 1929-04-05. Försäljningschef vid Huskvarna vapenfabriksaktiebolag. Gift 1933-12-16 i Hedvigs förs, Norrköping ]] med Karin Margareta (Greta) Fristedt, född 1908-09-17, dotter av konsuln Knut Albrekt (Alle) Fristedt och Laura Katarina (Karin) Ekstam.

Barn:

 • Olof, född 1934-04-30 i Sundsvall (fb nr 63).
 • Anna Maria (Anne-Marie), född 1935-11-22 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 318).
 • Anna Christina, född 1938-12-14 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 484).
 • Anna-Karin Margareta, född 1940-03-26 i Engelbrekts förs, Stockholm (fb nr 20).
 • Anna Ebba Margareta, född tvilling 1943-02-04 på Sofia BB, Huskvarna förs, Jönköping (fb nr 17).
 • Anna Märta Birgitta, född tvilling 1943-02-04 på Sofia BB, Huskvarna förs, Jönköping (fb nr 18).

TAB 12C

Bertil (son av Hugo, tab 12), född 1903-12-08 i Stockholm. Studentexamen i Östersund 1921-06-02. Student vid Uppsala universitet 1922. Filosofie kandidatexamen vid Uppsala univ 1926-03-30. Vik. förste lärare vid Sunnerdahls hemskolor å Säbyholm 1927-01-10, ordinarie förste lärare 1927-07-011929-09-30. Genomgick gymnastiska centralinstitutets gymnastikinstruktörskurs 1928-10-011929-05-10. Medarbetare i Stockholms Dagblad 1928-10-00. Sekreterare i Nordisk Kultur 1914-04-01. Tjänsteman vid Nordiska Museet 1929, redaktör för Stockholms dagblad j:r 1930. Medarbetare i Stockholmstidningen-Stockholms dagblad 1931. Ledamot för Vårt Hems ungdomsförbund och tjänsteman i Åhlén & Åkerlunds förlag 1933. Bildade Svenska orienteringsförbundet 1936. Gift 1927-08-23 i Fiskebäckskil, Göteborgs och Bohus län med Ingrid Sara Matilda (Inger) Wilhelmson, född 1902-08-23 i Masthuggets förs, Göteborg (Oscar Fredriks förs, Göteborg fb) Filosofie kandidat. Se Biografica. Dotter av t. f. professorn vid Kungl. akademin för de fria konsterna Carl Vilhelm Wilhelmson och Berta Kerfstedt.

Barn:

 • Carl-Bertil, född 1927-02-28 i S:t Johanne Sogn, Köpenhamn
 • Anna Sara Christina, född 1931-09-27< i Oscars förs, Stockholm.
 • Inger Suzanne

TAB 14

Johan Niklas, (son av Enar Vilhelm, tab 10), född 1829-05-26 på Björneborg. Bruksbokhållare vid Karlsdals gjuteri i Karlskoga socken, Örebro län i två år. Bruksbokhållare vid Björneborg 1848. Extra ordinarie elev vid bergsskolan i Falun 1849–1850. Bruksförvaltare. Vistades några år i England. Grosshandlare i Göteborg. Död 1905-01-07 i nämnda stad [Ib]. Gift 1879-08-03 i Kjula socken, Södermanlands län med Agda Maria Erika Salenius, född 1855-03-28 i Strängnäs förs,död 1927-11-22 i Vasa förs, Göteborg ]], dotter av prosten och kyrkoherden Anders Gustaf Gotthard Salenius och Margareta Sofia Nortun.

Barn:

 • Margareta Elisabet (Greta), född 1880-10-03 i Göteborg (Lerums förs, Älvsborgs län, fb). Stiftsjungfru. Gift 1910-05-26 Nysäter med disponenten, friherre Carl Tore Jonas Alströmer, född 1879, död 1945-01-28.
 • Ellen Maria, född 1883-07-26 på Nysäter. Stiftsjungfru. Gift 1906-08-04 i Lerums kyrka Älvsborgs län med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Vendes artilleriregemente, RSO, Lars Martin Knut Henrik von Sydow, född 1883-09-16

TAB 15

Enar Jonas, (son av Enar Vilhelm, tab 10), född 1835-12-11 i Mariestad. Andre kamrer vid hypoteksföreningen i Göteborg 1859. Förste kamrer 1872. Ledamot av direktionen för cellfängelset i nämnda stad 1886. RVO 1898-12-01. Död 1912-10-21 i domk. förs, Göteborg. Gift 1859-07-29 Hjälmared, Älvsborgs län med Ulrika Lovisa Hessle, född 1835-11-07 på nämnda egendom, död 1934-10-29 i Haga förs, Göteborg (db nr 193), dotter av häradshövdingen Bengt Volter Hessle och Margareta Charlotta Bäfverman.

Barn:

 • Maria, född tvilling 1860-05-29 i Gustavi domkyrko förs, Göteborg. Stiftsjungfru. död 1941-11-15 i Engelbrekts förs, Stockholm (db nr 275), begraven i Alingsås. Grundare av Maria Nordenfeldts kvinnliga yrkesskola och handarbetsseminarium i Göteborg.
 • Elisabet, född tvilling 1860-05-29 i Gustavi domkyrko förs, Göteborg, död där s. å. 24/9 Hjälmared
 • Per, född 1861. Civilingenjör. död 1941-08-12. Se Tab. 16.
 • Ivar, född 1867. Kommendörkapten. död 1944-06-30. Se Tab. 19.
 • Alfhild, född 1875-08-21 i Göteborg. Stiftsjungfru. död 1942-01-26 å Lillhagens sjukhus (Säve förs, Göteborgs och Bohus län db nr 2).

TAB 16

Per, (son av Enar Jonas, tab 15), född 1861-08-15 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1880-05-26. Elev vid tekniska högskolan s. å. 13/9. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1883. Ingenjör och senare överingenjör hos Torsten Nordenfeldt och därefter Maxim Nordenfeldt Guns & Ammunition Co, London, 1884–1890. KSpMFO2kl 1888-05-00. Överingenjör och verkst. direktör vid société Nordenfeldts konstruktionsbyrå för artilleri i Paris 1890–1893. Innehavare därav 1893–1904. RVO 1896-12-01. RNS:tOO 1906. Inneh. mekanisk verkstad i Stockholm 1906–1923. Skattmästare i svenska nationalföreningen mot tuberkulos 1907. Ledamot av tobaksskattekommittén 1909–1911. RBLeopO 1910. RNO 1913-05-15. Teknisk sekreterare i 1914 års urtima riksdags särskilda utskott för införande av tobaksmonopol. Jourhavande direktör i aktiebolag Svenska tobaksmonopolet 1915. KVO2kl 1924-02-28. Gift 1899-12-30 i Södertälje med grevinnan Elsa Eleonora von Hermansson, född 1871-08-22 Vaxäng, dotter av löjtnanten, greve Carl Fredrik von Hermansson, och Adelaide Ricka Leonore Michaelsson.

Barn:

 • Enar Carl, född 1901-09-23 i Paris. Studentexamen i Stockholm 1920-05-15. Student vid Stockholms högskola s. å. Diplomerad från handelshögskolan 1924. Filosofie kandidat 1928. Se Tab. 16A
 • Cecilia, född 1902-12-03 i Paris. Stiftsjungfru. Gift 1933-07-12 i Kattnäs socken, Södermanlands län (Engelbrekts förs, Stockholm vb nr 125) med kaptenen på övergångsstat vid Göta livgarde Knut Gustaf Winroth i hans 2:a gifte, född 1887-10-25 i Skövde. Överstelöjtnant.
 • Nem, född 1904-11-26 i Jakobs förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1929-05-26 i Engelbrekts förs Stockholm med löjtnanten i Göta livgardes reserv John Sten Edvard Schneidler, född 1903-03-10 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Per Johan, född 1906-08-19 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-17. Med. kandidat därst. 1927-05-31. Stud. vid Karolinska institutet. Se Tab. 16B.
 • Hedda Brita, född 1908-10-18 i Engelbrekts förs, Stockholm. Konstnärinna.

TAB 16B

Per Johan, (son av Pehr, tab 16), född 1906-08-19 Kävinge Studentexamen i Stockholm 1924-05-17. Med. kandidat därst. 1927-05-31. Stud. vid Karolinska institutet. Extra ordinarie amanuens i anatomi vid karolinska institutet 1927. Assistentläkare vid kirurgiska avdelningen å Sabbatsberg 1930. Extra läkare vid med. avdelningen därst. 1932-09-15–1932-10-09. Med. licentiatexamen i Stockholm 1933-03-15, praktiserande barnläkare. Gift 1934-08-18 i Seglora kyrka Skansen Musikpedagog. Musiklärare vid Operans balettskola. Grundare av Nordenfelts musikskola. Dotter av prakt läkaren Lars Sigge Wikander och Margarethe Jeanette David.

Barn:

 • Eva Christina, född 1936-01-06 i Högalids förs, Stockholm (fb nr 3).
 • Hedvig Charlott, född 1937-08-07 i Högalids förs, Stockholm (fb nr 320).
 • Elisabeth Regina, född 1940-01-18 i Hedvig Elenora förs, Stockholm (fb nr 16).
 • Elsa Margareta Ingeborg, född 1944-07-28 på Södersjuhuset, Hedvig Elenora förs, Stockholm (fb nr 228)

TAB 17

Enar, (son av Enar Jonas, tab 15), född 1863-10-22 i Göteborg. Mogenhetsexamen i Göteborg 1882-12-11. Student i Uppsala 1883-01-00. Med. filosofie examen 1884-04-19. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset 1887-04-0130/9. Med. kandidat 1888-02-22. Stipendiat i fältläkarkåren 1889-03-29–1890-07-17. E. läkare vid Gotlands infanteriregemente s. å. 11/5–12/7. Stipendiat vid flottan 1890-04-29.–1893-04-29. Med. licentiat 1893-04-03. Amanuens vid nya barnsjukhuset i Stockholm s. å. 16/5–31/8 och vid serafimerlasarettets ögonklinik s. å. 16/7–25/8. Underläkare vid länslasarettet i Hälsingborg s. å. 1/9–30/11. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1894-01-08. Läkare vid medicinska avdelningen å Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 1895-04-01–1897-04-30. Läkare vid samma sjukhus' konvalescentavdelning 1897-05-01–1900-04-30. Stadsdistriktsläkare i Göteborg 1898-10-01–1905-10-01. Postläkare därst. sedan 1903-01-01. Praktiserande läkare i nämnda stad. Vice ordförande i styrelsen för Göteborgs sjukhem, RVO. Gift 1896-11-07 i Göteborg med Sigrid Ingeborg Falck, född 1878-01-17 i nämnda stad. Dotter av hamnuppbördskassören Carl Viktor Falck och Anna Charlotta Helgesson.

Barn:

 • Stina, född tvilling 1899-09-05 i Göteborg, liksom syskonen, död där 1901-02-20.
 • Brita, född tvilling 1899-09-05, död 1901-02-24 i Göteborg.
 • Nils, född 1904-04-08, död 1918-11-11 i Göteborg.
 • Ulla, född 1906-04-22. Stiftsjungfru. Gift 1930-01-04 i Oskar Fredriks förs (vb nr 3) med filosofie magister William Fritz William-Ohlsson, född 1902-11-27 i Stockholm.

TAB 17A

Sven, (son av Enar, tab 17), född 1897-08-29 i Göteborg. Genomgick Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1916–1917. Kontorist i Göteborg. Anställd på kontor i Paris, dels såsom korrespondent hos exportfirma, dels hos Crédit Lyonnais 1919-11-00–1922-12-00. Köpman i Göteborg 1923. Död 1944-11-29 i Haga förs, Göteborgs och Bohus län (db nr 45). Gift 1924-08-07 i Göteborg med Sigrid Lilly Elisabet (Titti) Holmberg, född 1903-09-10 i Ödsmåls socken, Göteborgs och Bohus län. Dotter av grosshandlaren Olof Hjalmar Isidor Holmberg och Lilly Gustava Ståhlgren i hennes första gifte.

Barn:

 • Nils-Olof, född 1926-05-08 i Göteborg.

TAB 19

Ivar, (son av Enar Jonas, tab 15), född 1867-09-23 i Göteborg. Elev vid sjökrigsskolan 1882. Utexaminerad 1888. Underlöjtnant vid flottan s. å. 19/10. Löjtnant därst. 1890-05-02. Tjänstg. i marinförvaltningen 1897. Kapten 1898-10-07. Lärare vid sjökrigsskolan 1902-02-27–1905-09-30. LÖS 1906. RRS:tStO2kl 1908-05-08. Redaktör för Tidskrift i sjöväsendet 1908–1913. Ledamot av stadsfullmäktige i Karlskrona 1909–1916. RSO 1909-06-06. Kommendörkapten av 2. graden 1910-10-21. Kommendörkapten av 1. graden 1914-12-11. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv 1922-09-27. Föreståndare för statistikcentralen vid aktiebolag Svenska tobaksmonopolet 1919-10-00. död 1944-06-30 i Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 28). Gift 1898-11-22 i Stockholm med Dath Beate Hildegard Christerson, född 1870-02-25 i nämnda stad, död 1931-02-23 i Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 8) och begraven å Galärvarvets kyrkogård i Stockholm, dotter av vice amiralen Jarl Casimir Eugen Christerson och hans 1:a fru Agate Terese Lindman.

Barn:

 • Astrid, född tvilling 1899-12-31 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Utexaminerad från statens skolköksseminarium i Stockholm 1921-12-15. Gift 1932-05-14 i Skeppsholms förs, Stockholm (vb nr 10) med filosofie dr. Axel Mauritz Mehius, född 1899-03-24 i Göteborg.
 • Ingrid, född tvilling 1899-12-31 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1927-11-24 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med ex. jägmästaren Per Arent Oktavius Silfversparre, född 1900
 • Olof, född 1902-12-22. Studentexamen i Stockholm 1920-05-11. Med. kandidat vid Karolinska institutet 1923-09-03. Extra ordinarie amanuens vid patologisk-anatomiska institutionen vid Karolinska institutet sex mån. under 1925 och 1926. Marinläkarstipendiat i flottan 1927-01-09–1928-12-31. Med. licentiat 1928-04-27. Marinläkare av 2. graden vid marinläkarkåren i flottans reserv s. å. 31/12. Extra ordinarie underläkare vid Serafimerlasarettets röntgeninstitut 1929-01-01–15/8. Se Tab. 19A.
 • Agate Lovisa, född 1905-01-29. Stiftsjungfru. Gift 1932-01-16 i Skeppsholms förs Stockholm (vb nr 1) med extra ordinarie hovrättsnotarien Oscar Gunnar Nordholm, född 1902-01-07.

TAB 19A

Olof (son av Ivar, tab 19), född 1902-12-22. Studentexamen i Stockholm 1920-05-11. Med. kandidatexamen vid Karolinska institutet 1923-09-03. Extra ordinarie amanuens vid patologisk-anatomiska institutionen vid Karolinska institutet sex mån. under 1925 och 1926. Marinläkarstipendiat i flottan 1927-01-09–1928-12-31. Med. licentiatexamen 1928-04-27. Marinläkare av 2. graden vid marinläkarkåren i flottans reserv s. å. 31/12. Extra ordinarie underläkare vid Serafimerlasarettets röntgeninstitut 1929-01-01–15/8. T. f. biträdande läkare vid Epidemisjukhuset i Göteborg och assistent vid Hälsovårdsnämndens bakterilogiska laboratorium därst. 3 ½ månad 1929–1930. T. f. underläkare vid Radiumhemmet i Stockholm närmare 7 månader 1930. T. f. prov. läkare i Ragunda kortare tider vid några tillfällen. Förordnad att tills vidare vara marinläkare av andra graden vid Marinläkarkåren 1930-11-21. Förste underläkare vid lasarettet i Vänersborg 1931 i aug. Inträtt i Marinläkarkårens reserv 1934-08-28 fr. o. m. 1/9. Marinläkare av första graden i samma reserv 1939-03-17. Promerad till med. doktor i Lund 1941-05-31. Docent vid universitetet i Lund. Gift 1931-01-11 i Stockholm (Uppsala domk. förs vb) med Runa Granér, född 1905-04-14 i Göteborg, dotter av lektorn August Martin Granér och Ester Hultman.

Barn:

 • Darth Maria, född 1931-12-04 i Vänersborgs förs,
 • Ivar Martin, född 1933-06-23 i Vänersborg.
 • Erik Olof, född 1938-06-22 i Lunds stadsförs, Lund (fb nr 183)
 • Lennart Yngve

TAB 20

Yngve, (son av Enar Jonas, tab 15), född 1873-04-28 i domkyrkoförs, Göteborg. Avgångsexamen från därvarande handelsinstitut 1891-06-16. Anställd hos Skandinaviska kreditaktiebolag och å handelskontor i Göteborg 1891–1894. Anställd å handelskontor i London 1894–1895. Bokhållare hos firman Wilh. H. Kempe i Stockholm 1895-09-00. Kamrerare i Ljusne-Voxna aktiebolag 1902–1906 och vid Vargöns aktiebolag 1906–1918. Grosshandlare i Göteborg sedan 1919-09-26. Gift 1903-08-28 i Bollnäs kyrka med Elsa Maria Gyllenhammar nr 776 (T13), född 1881-01-08 Sundsåker, dotter av jägmästaren Axel Gustaf Gyllenhammar, och Brita Weng.

Barn:

 • Carin, född 1907-03-30 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län. Stiftsjungfru. Väv- och handarbetslärarinna, innehar och förestår Maria Nordenfelts högre handarbetsseminarium och skola för kvinnlig yrkesutbildning i Göteborg. DFrM.

TAB 21

Carl Henrik (son av Enar Vilhelm, tab 10), född 1837-10-13 Småltryd. Student i Uppsala 1855. Examinerad till rättegångsverken 1859-12-06. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 16/12. Vice häradshövding 1863-05-22. Rådman i Kristinehamn 1864. Borgmästare och magistratssekreterare i nämnda stad 1866-08-07. Landstingsman 1868 och landstingets vice ordförande 1894–1896. Ledamot av riksdagens andra kammare 1870–1872 och 1875. Ordförande i styrelsen för Östra Värmlands järnvägsaktiebolag 1873–1896. Verkställande direktör i Kristinehamns enskilda bank 1876–1893. RVO 1883-11-30. Ledamot av riksdagens törsta kammare 1884–1892. RNO 1890-12-01. Disponent för aktiebolag Björneborgs bruksägare, död 1911-12-01 i Kristinehamn. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1871-08-24 Sjöberg med Anna Vilhelmina Malmborg, född 1851-04-25 Våxnäs s landsförsaml., död 1936-04-01 i Kristinehamn (db nr 51), dotter av generallöjtnanten Otto August Malmborg, adlad Malmborg, och Sara Augusta von Gertten.

Barn:

 • Vilhelm, född 1872-06-12 i Kristinehamn. Mogenhetsexamen 1892. Student i Stockholm 1894. Död 1895-06-12 på Vålön vid Kristinehamn.
 • Ebba, född 1873-10-17 i Kristinehamn. Stiftsjungfru. Gift 1900-10-06 i Kristinehamn med majoren i armén, kaptenen vid intendenturkåren, intendenten vid arméförvaltningens sjukvårdsstyrelse, RNO, RVO, Anders Axel Engelbert Palm, född 1874-02-21 i Kristinehamn.
 • Charlotta, född 1875-05-03 i Kristinehamn. Stiftsjungfru. Gift 1901-10-26 med överstelöjtnanten i Norrlands artillerireg:s reserv RSO, Gustaf Adolf Geijer, född 1870-07-26 i Kristinehamn.

TAB 22

Henrik, (son av Carl Henrik, tab 21), född 1876-01-21 i Kristinehamn. Volontär vid Vendes artillerireg2 1894-06-10. Mogenhetsexamen i Karlstad 1895-05-28. Sergeant därst. 1896-07-14. Elev vid krigsskolan s. å. 24/9. Styckjunkare 1897. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid Norrlands artilleriregemente s. å. 10/12. Genomgick artilleri- och ingenjörhögskolans allmänna och högre kurs 1898–1902. Löjtnant vid Norrlands artilleriregemente 1900-06-01. Specialelev vid bergshögskolan 1902–1903. Studieresor i England och Amerika. Bitr. kontrollofficer vid Bofors 1902–1904. Kapten i regementet 1906-08-15. Avsked med inträde i regementets reserv 1907-06-16. Artilleridirektörsassistent vid Bofors 1904–1914. Disponent vid Björneborgs järnverksaktiebolag 1914–1921 och vid Björneborgs järnverks nya aktiebolag 1921–1926. RVO 1920-06-06. Anställd vid Bofors utrikes avdelning 1926. Gift 1903-11-09 i Stockholm med Lilian Elsa Lovisa Bohnstedt, född 1879-02-26 i Heidelberg, adoptivdotter till godsägaren Johan Emanuel Bohnstedt och Georgie May Holbrook från Boston i hennes föregående gifte.

Barn:

 • Gunvor, född 1904-09-29 Bofors. Stiftsjungfru. Gift 1926-05-23 i Visnums kyrka och förs, Värmlands län med löjtnanten på reservstat vid skånska husarregementets reserv Ulf Gabriel Olsson, född 1897-04-14 i Strövelstorp-P, förs, Kristianstads län. Direktör. Lantbruksutbildning förvaltare 1925–1938 av Johanneshus gård och Rögle Tegelbruk.
 • Dagmar, född 1908-01-31 Bofors (fb nr 50). Stiftsjungfru. Konsertpianist.
 • Marianne, född 1909-07-23 Bofors. Stiftsjungfru. Död 1912-09-29 på nämnda bruk.
 • Margareta, född 1913-09-07 Bofors. Stiftsjungfru. L. byråsekr i UD.
 • Carl'' Henrik, född 1917-04-07 på Björneborg i Visnums förs, Värmlands län.
 • Robert Vilhelm, född 1922-01-26 på Björneborg i Visnums förs, Värmlands län.

TAB 23

Elis, (son av Carl Henrik, tab 21), född 1880-02-11 i Kristinehamn. Mogenhetsexamen 1898-06-07. Student i Uppsala s. å. 13/9. Jur. filosofie examen 1899-02-29. Jur. utr. kandidat, kandidatexamen 1903-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 18/12. T. f. domhavande 1905–1912 sammanlagt 3 år, 6 mån. och 20 dagar. T. f. borgmästare i Kristinehamn 1907-07-29–s. å. 29/8 och 1910-07-11– s. å. 31/7. T. f. rådman i Örnsköldsvik 1908-05-25– s. å. 17/8. Borgmästare i Kristinehamn 1912-07-12. Ordförande i styrelsen för hantverksskolan för blinda i Kristinehamn. Inspektor för Högre allmänna läroverket i Kristinehamn. Ordförande i styrelsen för avdelningskontoret av Värmlands enskilda bank i Kristinehamn. Styrelseledamot i ångbåtsaktiebolaget Ferm i Kristinehamn och i Värmlands stadshypoteksförening i Karlstad. RVO 1924-06-06. RNO 1942-07-26. Gift 1911-12-16 i Stadsförs, Karlstad ]] med stiftsjungfrun Disa Hilda Beata af'' Segerström, född 1886-01-26 i Karlstad. dotter av stationsinspektoren Valdemar af Segerström, och Ottilia Helene Kaijser.

Barn:

 • En son, född 1912-10-20 i Kristinehamns förs,.
 • Karl Valdemar, född 1914-03-30 i Kristinehamn, liksom syskonen. Se Tab. 23A.
 • Inga Cecilia, född 1916-05-23 i Kristinehamns förs,. Utexaminerad handarbets- och vävlärarinna från Maria Nordenfelts handarbetssem. i Göteborg, i sömnad från Fredrika Bremerförbundet i vävning från Handarbetets vänner.
 • Birgitta Marie-Louise, född 1918-05-05 i Kristinehamns förs,. Filosofie kandidatexamen i Uppsala 1941-03-31. Bibliotekarie vid Stockholms stadsbibliotek. Gift 1942-02-14 i Kristinehamn med redaktören i Nya Dagligt Allehanda, filosofie kandidat Bengt Lind, född 1911-12-09.

TAB 24

Åke Hjalmar, (son av Enar Vilhelm, tab 10),. 1847-07-14 på Örby i likanämnd socken, Älvsborgs län. Kadett vid Karlberg 1866-01-22. Utexaminerad 1868-04-30. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 8/5. Transp. såsom underlöjtnant till Vendes artilleriregemente 1870-04-08. RL EkkrO 1871-06-11. Attaché vid beskickningen i London 1872-11-26–1873 maj. Löjtnant 1872-12-06. 2. Lärare i artilleri- och handgevärslära vid krigsskolan 1877–1880. Kapten 1881-02-04. Regementskvartermästare 1883 dec.–1887 jan. Ledamot av riksdagens andra kammare 1887–1890. RPKrO 1887-06-02. RSO 1888-12-01. T. f. yrkesinspektör 1889-10-12–1891-01-31. Disponent för Höganäs stenkolsaktiebolag i Höganäs landsförsaml. Malmöhus län 1890-02-01 samt för samtliga skånska stenkolsverk 1912-05-01. Kapten i Vendes artillerireg:s reservstat 1891-04-24. Avsked 1897-05-21. Ledamot av kommittén för Sveriges deltagande i 1900 års världsutställning i Paris 1897-07-16 och av kommittén för baltiska utställningen i Malmö 1914. KVO2kl 1897-09-02. KDDO 1914-07-14. Se Biografica i VÄD. Död 1920-03-15 i Lund, Höganäs förs, Malmö ]] och jordfäst s. å. 20/3 i Höganäs kyrka, Malmöhus län. Gift 1873-08-21 på Värnanäs i Halltorps socken, Kalmar län med Ulrika Charlotta Christina Maria (Lott) Mannerskantz, nr 2082 A, född 1851-05-27 på nämnda egendom, död 1917-04-30 i Köpenhamn (Höganäs förs, Malmö db), dotter av kaptenen Carl Axel Mannerskantz A, och Agneta Carolina Ulrika Anckarsvärd A.

Barn:

 • Elisabet Nemmie Carolina (Elsie), född 1876-11-21 i Kristianstad. Gift 1900-06-30 i Höganäs kyrka med civilingenjören, friherre Carl August Ludvig Mannerheim, född 1873, död 1910.
 • Torsten Åkesson, född 1883-02-15 i Kristianstad. Död 1897-12-27 i Uppsala.
 • Maria Charlotta Sofia (Mea), född 1888-07-11 i Åhus i Krist.). Student i Oxford. Bachelor of arts 1912. Gift 1916-12-29 i Höganäs bruksförsaml:s kyrka med ingenjören Carl Fredrik Albertsson Uggla, född 1886
 • Carin Anna Augusta, född 1892-09-18 på Höganäs, död där 1893-01-04.

TAB 25

Åke Åkesson, (son av Åke Hjalmar, tab 24), född 1895-05-28 i Höganäs förs, Malmöhus län. Studentexamen vid Högre allmänna läroverket å Östermalm i Stockholm 1913-05-15. Elev vid tekniska högskolan 1914–1920 . Fänrik i Vendes artillerireg:s reserv 1916-12-05. Avsked 1918. Kapten vid finska artilleriet 1918. RFFrK3 o. 4kl s. å. Åter fänrik s. å. 8/10. Utexaminerad från tekniska högskolan (civilingenjör) s. å. Underlöjtnant i Vendes artilleriregementes reserv 1919-01-24. Löjtnant i Vendes artillerireg:s reserv 1925-11-21. Anställd vid Höganäs-Billesholms aktiebolag. Laboratoriechef, driftsingenjör samt platschef vid Höganäs-Billeholms aktiebolags Trollhätteverk 1920–1930. Äger och driver firman Halmstads kemiska tvätt- och färgerianstalt i Halmstad från 1931. LSTF 1921–1923. Gift 1:o 1922-08-19 i Hälsingborg (Höganäs förs, Malmö vb) med Florence Gunhild May Afzelius, från vilken han blev skild genom Flundre, Väne och Bjärke domsagas häradsrätts utslag 1927-02-24, född 1900-06-27 i Hallingbergs förs, Kalmar län. Korrespondent vid Separator, dotter av ingenjören Carl Johan Malkolm Afzelius och Florence Ethel Cockin. Gift 2:o 1927-06-02 i Vasa förs, Göteborg (vb nr 128) med Lilly Teresia Rosell i hennes 2:a gifte (gift 1:o med köpmannen i Göteborg Per Vitus Ingo Busck, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1925-12-05 blev skild, född 1889), född 1895-12-15, dotter av köpmannen Oskar Emil Rosell och Hilda Fredrika Rosell.

Barn:

 • 1. Carl'' Åke Åkesson, född 1924-08-22 i Hälsingborg.
 • 2. Thorsten Åkesson, född 1928-06-05 i Höganäs förs, Malmöhus län.

TAB 26

Johan Åke, (son av Johan Niklas, tab 9), född 1807-04-16 Björneborg. Student i Uppsala 1820. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1826-04-01. Fänrik därst. s. å. 5/7. Löjtnant 1833-09-28. Regements kvartermästare 1834-10-28. Kapten 1847-12-10. RVO 1848-04-28. Major i armén 1849-11-23. RDDO 1850. Generalintendent i krigskollegium 1852-07-02. Död s. å. 23/12 i Stockholm. Gift 1837-11-11 i Mariestad med Eva Sofia Carolina Kuhlefelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1831-07-08 på St. Bjurum i Bjurums socken, Skarab., med auditören vid livregementets grenadjärkår Adam Otto Norén, från vilken hon 1836 blev skild, född 1799-12-06 i Husaby prästgård, Skarab., död 1883-07-04 Essgärdet, dotter av majoren Johan Reinhold Kuhlefelt, och Ottiliana Eleonora Hierta.

Barn:

 • Eva Vilhelmina Ottiliana (Mina), född 1838-08-03 på Lerdala i likanämnd socken, Skaraborgs län. Föreståndarinna för elementarskolan för flickor i Skövde 1875–1883. Död ogift 1900-01-13 Mauritsberg
 • Anna Emilia Charlotta, född 1839-06-28, död 1851-12-04.
 • Ebba Johanna Sofia, född 1840-07-06, död s. å. 12/11.
 • Augusta Regina, född 1841-09-07 på Lerdala, död 1924-05-24 i Uddevalla (Vasa förs, Göteborg db). Gift 1878-11-12 Svaneholm med bruksförvaltaren på Svaneholm Adolf Fredrik Weinberg, född 1846-04-14 i Östersund, död 1906-11-10 i Karlstad.
 • Nils Johan, född 1842-11-18 på Lerdala. Kadett vid Karlberg 1861-11-04. Utexaminerad 1868-06-02. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 4/7. Kompaniofficer vid krigsskolan å Karlberg 1871–1875. Löjtnant 1873-08-19. Gymnastiklärare vid Kristinehamns högre allm. läroverk 1876–1879. Kapten 1885-08-08. RSO 1889-12-01. Major 1896-05-01. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i regementets reserv 1898-07-08. Överstelöjtnant i armén 1905-11-17. Avsked 1910-11-25. Död 1915-01-10 i Karlstad. Ägde Anneberg i Ny socken, Ny förs, Värmlands län. Gift 1878-04-28 i Stockholm med Louise Eggertz, född 1854-07-24 i Falun, död 1912-08-13 i Karlstad, dotter av professorn Viktor Eggertz och Fredrika Jakobina Barchaeus.
 • Lovisa Constance, född 1843-12-09 på Lerdala, död 1895-10-06 i Linköping. Gift 1866-07-31 i Skövde med lantbrukaren Olof Johan Håkansson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1843 med Christina Nilsson, född 1817-11-20, död 1860-06-23), född 1815-08-25 i Kyrkheddinge socken, Malmöhus län, död 1893-12-06 i Stockholm.
 • Elis Gustaf August, född 1847-02-23, död 1853-05-19 i Stockholm Hedvig Eleonora förs Stockholm.
 • Fredrik Vilhelm, född 1848-06-18 på Lerdala. Kadett vid Karlberg 1864-05-02. Utexaminerad 1868-10-15. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 30/10. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1872. Löjtnant 1873-04-04. Kompaniofficer och 1. lärare vid krigsskolan å Karlberg 1878–1881. Anställd vid krigsskolan i Bryssel 1882 nov.–1883 sept. Kapten 1883-04-13. RBLeopO 1885-05-12. RSO 1889-12-01. Transp. som kapten vid Västernorrlands regemente 1893-05-15. Major 1895-04-10. Död 1896-09-17 genom drunkning vid Härnön invid Härnösand. Gift 1885-09-02 i Stockholm med Ebba Sofia Eleonora von Plomgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1904-03-26 med kaptenen Nils Erik Vilhelm Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1849, död 1915), från vilken han blev skild, född 1861-07-15 i nämnda stad, död 1914-05-17 på St. Kålltorp i Gerums socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Pontus Axel Adolf von Plomgren, och Sofia Charlotta Eleonora Tornérhielm.
 • Beda Elisabet, född 1851-05-28 i Stockholm, död 1861-11-01 i Skövde.
 • Magnus Gottfrid, född 1852. Lantbrukare. Död 1913. Se Tab. 27.

TAB 27

Magnus Gottfrid, (son av Johan Åke, tab 26), född 1852-06-10 i Lidköping. Inspektor på Åtvidaberg i Åtvids socken, Östergötlands län. Ägde Kallerstad vid Linköping 1891–1894. Arrenderade Brokinds fideikommiss i Vårdnäs socken, Östergötlands län 1895–1896 och Mauritsberg med Stensö i Östra Husby socken, Östergötlands län. Förvaltare Claestorp. Död 1913-05-25 på Claestorp (Ö. Vingåkers förs, Södermanlands län db). Gift 1885-08-01 Sinnerstad s socken, Östergötlands län med Eva Catharina Malmgren, född 1867-06-07 i Malmö, död 1886-05-03 på Åtvidaberg, dotter av grosshandlaren Per August Malmgren och Vendela Catharina Tollin.

Barn:

 • Per Åke, född 1886-04-08 och död s. å. 1/5 på Åtvidaberg.

Källor

1Ab. 2Öä. 3Storkyrkans i Stockholm kyrkoarkiv. 4Um. 5KrAB. 6Lvn. 7J. Johansson, Noraskog III, s. 351.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: