:

Af Uhr nr 2152

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Uhr nr 2152

Adlad 1789-04-28, introd. s. å.

Ätten uppgives härstamma från Schweiz, varifrån en medlem överflyttat till Frankrike och sedan till Sverige. Överflyttningen till Sverige skall hava skett i samband med immigrationen av de valloner, som införskrevos av Louis De Geer. Namnet förekommer dock tidigare i Sverige och synes hava burits av minst fyra olika släkter. Magnus Folkeri Uhr, född 1582 i Kimstads socken, Östergötlands län, blev kyrkoherde i Mogata pastorat av Linköpings stift 1622.

Uhr A215200.png

TAB 1

Lars Andersson. Var skräddare och borgare i Gävle 1640. Död 1652. Gift med Margareta Håkansdotter. [1]

Barn:

 • Nils Uhr. Kronobefallningsman i Härjedalen. [1]. Se SOH 1990 nr 3–4, s. 195.

Barn:

 • Jan Nilsson Uhr, född 1684-01-25 i Söderhamn. Brukspatron. Ägde Hammarby och Kungsgårdens bruk i Ovansjö socken, Gävleborgs län, vilka han erhöll genom sitt andra gifte, samt Gammelstilla bruk i nämnda socken, som han 1724 köpte av bruksägaren Isak Mackeijs arvingar. Död 1741-09-16 och begraven s. å. i okt. Ovansjö kyrka, Gävleborgs län. Han skall hava haft 18 barn, 9 i vardera giftet. Gift 1:o 1709-04-19 med Catharina Mört, död 1721-09-01. Gift 2:o 1724-02-28 med Anna Christina Mackeij i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1716 med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet David Kammecker, född 1687, död 1723), född 1698, död 1763-09-18 på Hammarby, och begraven i Ovansjö kyrka, dotter av bruksägaren Isak Mackeij och Anna Salander. Hon innehade efter mannens död Hammarby och Gammelstilla bruk.

Barn:

 • 1. Anders Uhr, född 1714. Brukspatron. Död 1775. Se Tab. 2
 • 2. David Uhr, adlad af Uhr, född 1734. Brukspatron. Död 1818. Se Tab. 3.

TAB 2

Anders Uhr, (son av Jan Nilsson Uhr, tab 1), född 1714-05-03 Kungsgården. Student i Uppsala6 1724-06-17. Jur. examen 17342. Auskultant i bergskollegium s. å. 21/6. Brukspatron på nämnda bruk 1741. Död 1775-10-29 Risingsbo och begraven i Norrbärke kyrka. Gift 1744-05-13 i Stockholm, Nikolai förs med Margareta Elisabet Gahm, född 1722-10-06, död 1757, dotter av handelsmannen i Stockholm Sebastian Gahm och Elisabet Funck.

Barn:

 • Johan Sebastian Uhr, adlad af Uhr, född 1748-11-22 på Kungsgården. Slottsmurmästare. Direktörs titel 1783-09-14. Adlad 1789-04-28 jämte sin broder Anders och sin faders halvbroder David (introd. s. å. under nr 2152). Överdirektörs karaktär 1791-09-06. Död ogift 1799-07-16 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ättegren. Han har under överinseende av överintendenten friherre Adelcrantz och överståthållaren, riksrådet friherre Sparre, grundlagt och uppfört operahuset, Fredrikshovs nya slottsbyggnad, prinsessan Sofia Albertinas palats samt övre delen av Adolf Fredriks kyrka
 • Anders Uhr, adlad af Uhr, född 1750-02-05 på Kungsgården. Handlande i Marseille. Konsuls titel. Adlad 1789-04-28 jämte sin broder Johan Sebastian och sin faders halvbroder David (introd. s. å. under nr 2152). Död ogift 1819-11-05 i Marseille och slöt således själv sin adl. ättegren.

TAB 3

David Uhr, adlad af Uhr, (son av Jan Nilsson Uhr, tab 1), född 1734-12-23. Student i Uppsala6 1742-02-25. Bergsexamen 1754. Auskultant i bergskollegium s. å. 18/6. Extra ordinarie notarie därst. 1760-03-04. Brukspatron på Kungsgården. Adlad 1789-04-28 jämte sin halvbroders söner, Johan Sebastian och Anders (introd. s. å. under nr 2152). Död 1818-04-12 på Kungsgården. Gift 1765-10-16 i Stockholm med Justina Catharina Reftelius3, född 1738, död 1797-02-05 på Kungsgården, dotter av konsulatssekreteraren i Algier Carl Reftelius och Hedvig Emerentia Ström.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1766-07-02, död 1858-04-28 i Ovansjö socken. Gift 1:o 1802-09-29 på Kungsgården med prosten och kyrkoherden i Torsåkers pastorat av Uppsala ärkestift Johan Ekenberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1768-10-14 i Vesslands prästgård, Uppsala län med Anna Fredrika Yckenberg, född 1739, död 1800-03-23, dotter av lantmätaren Peter Yckenberg och Maria Boije), född 1736-10-24 död 1808-05-12. Gift 2:o med borgmästaren i Hedemora Johan Erik Hallberg.
 • Hedvig Justina, född 1767-09-22, död 1855. Gift 1:o 1807-02-10 med sin broders svärfader, kyrkoherden i Gävle, kontraktsprosten och hovpredikanten Olof Eneroth, hans 3:e gifte (gift 1:o 1768 med Magdalena Catharina Böttiger, född 1746-10-23 i Uppsala, död 1793-03-04 i Gävle, dotter av akademiapotekaren i Uppsala Daniel Vilhelm Böttiger och Magdalena Catharina Lothigius. Gift 2:o 1797 med Beata Hellberg, född 1747, död 1803, dotter av lektorn i Västerås Axel Hellberg och Beata Christiernin)4, född 1744-04-22, död 1808-02-00 i Gävle. Gift 2:o 1814-03-22 med stadsläkaren i sistnämnda stad, med. doktorn Erik Magnus Juhlin, född 1776-11-08 i Munktorps socken, Västmanlands län, död 1844-11-05 i Gävle.
 • Johan Fredrik, född 1769-03-30. Brukspatron. Död barnlös 1843-03-28 på Kungsgården. Gift 1:o 1806-04-07 i Ovansjö kyrka med sin systers svägerska Edla Ulrika Hierta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-02-05 på Högbo bruk i Högbo kapellförsaml., Gävleborgs län, med kaptenen Adolf Fredrik Nordenadler, född 1763, död 1804), född 1771-10-09, död 1818-05-20 på Kungsgården, dotter av kammarherren Hans Hierta, och hans 2:a fru friherrinnan Charlotta Eleonora Hierta. Gift 2:o 1826-05-28 med Regina Marie Boman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Daniel Brandt).
 • Carl David, född 1770-06-23 på Kungsgården. Student i Uppsala 1787. Jur. examen 1789. Auskultant i bergskollegium 1790-03-24. Elev vid masmästeriet s. å. 4/11. Övermasmästare i västra distriktet 1795-12-03. Tjänstledig i två år från 1803-06-13 för utrikes resor. Genom tjänstebyte övermasmästare i norra distriktet 1812-12-23. Direktör för stångjärnssmidet och tackjärnsblåsningen i riket för tre år från 1811-06-19. Adjungerad ledamot i bergskollegium 1817-02-04 så länge han kvarstod som direktör för stångjärnssmidet. LVA 1821-04-18. Revisor i stats-, banko- och riksgäldsverken 1825-09-01. RNO 1826-05-11. Ledamot av kommittén ang. Mynt- och kontrollverkens ändrade ställning 1828-09-17, av myntkommittén 1830-03-27, av kommittén för bildande av en låneunderstödsinrättning för bergsmannayrket 1829-12-29 och av kommittén för utarbetande av förslag till bergsdomstolarnas och bergsstaternas i landsorten förändrade organisation 1839. Avsked såsom övermasmästare 1838-11-05. Död ogift 1849-03-19 i Stockholm. [2]
 • Anders Reinhold, född 1772. Grosshandlare. Död 1851. Se Tab. 4.
 • Isak Vilhelm, född 1773. Grosshandlare. Död 1843. Se Tab. 5.
 • Elisabet Charlotta, född 1774-04-26, död ogift 1856-02-22.
 • Maria Christina, född 1777-03-23, död 1863-05-29 i Gävle. Gift 1801-01-01 på Kungsgården med sin kusins svåger, kaptenen Hans Hierta, född 1774, död 1805.
 • Gustaf, född 1780. Direktör. Död 1842. Se Tab. 14

TAB 4

Anders Reinhold, (son av David Uhr, adlad af Uhr, tab 3), född 1772-01-02. Grosshandlare i London 1804. Död där 1851-12-14. Gift 1805 i nämnda stad med Mariana Garbult, dotter av en kofferdikapten.

Barn:

 • Charlotta Letitia, född 1810, död 1833-02-10 i Gävle. Gift där 1827-06-04 med handlanden och ryske vice konsuln i nämnda stad Per Adolf Grape i hans 1:a gifte (gift 2:o med Alida Charlotta Albertina Lundberg, död 1835. Gift 3:o med Helena Vilhelmina Odelstierna, född 1815, dotter av fänriken Fredrik Vilhelm Odelstierna, och Helena Hjelte),5 född 1797 i Enontekis prästgård Norrbottens län, död 1857-07-21 i Gävle.
 • Edla Christina, född 1812-06-26, död 1876-03-25 Sävestad. Gift 1839-11-19 i Gävle med kaptenen vid Hälsinge regemente, postmästaren i Bollnäs Gustaf Fredrik Kökeritz, född 1800-06-02, död 1869-01-08.
 • En son.

TAB 5

Isak Vilhelm, (son av David Uhr, adlad af Uhr, tab 3), född 1773-01-06. Fänrik vid arméns flotta 1790-03-06. Dubbla GMtf för slagen vid Fredrikshamn och Svensksund. Löjtnants avsked 1793-06-03. Sedan kofferdikapten och grosshandlare i Gävle. Död 1843-07-18 i Stockholm. Gift 1801-12-29 i Gävle med sin systers styvdotter Fredrika Charlotta Eneroth, född 1782-11-12, död 1846-05-15 i Uppsala, dotter av kyrkoherden i Gävle, kontraktsprosten och hovpredikanten Olof Eneroth och hans 1:a fru Magdalena Catharina Böttiger.

Barn:

 • Apollonia Vilhelmina, född 1802-09-26 i Gävle, liksom syskonen, död 1863-12-21 i Stockholm. Gift 1824-01-25 i förstn. stad med grosshandlaren i Gävle skeppsmäklaren och skeppsklareraren Conrad Holmberg, född 1794-06-15 i Uleåborg, död 1859-04-08 i Gävle.
 • Charlotta Justina, född 1805-09-07, död s. d.
 • David Isak Robert, född 1807-03-20, död 1816-06-21.
 • Olof Reinhold, född 1809. Kommissionslantmätare. Död 1882. Se Tab. 6.
 • Maria'' Charlotta, född 1812-04-02, död 1898-04-22 i Uppsala. Gift 1839-07-01 Lindö med extra ordinarie professorn vid Uppsala universitet, filosofie doktorn Anders Uppström, född 1806-06-29 Hammarby, död 1865-01-21 i Uppsala.
 • Carl Johan Vilhelm, född 1813-03-14. Student i Uppsala 1829-12-11. Död där 1832-04-13.
 • David Isak Robert, född 1816-06-25. Först handelsbokhållare, sedan grosshandlare i Stockholm. Död där barnlös 1888-01-07. Gift 1863-10-18 i nämnda stad med Maria Christina Dam, född 1842-09-02 i Viborg i Danmark, död 1915-10-17 i Stockholm, Engelbr., förs.
 • Conrad Rudolf, född 1819. Kammarmusikus. Död 1871. Se Tab. 13.

TAB 6

Olof Reinhold, (son av Isak Vilhelm, tab 5), född 1809-09-17 i Gävle. Student i Uppsala 1829-10-08. Hovrättsexamen 1833-12-12. Lantmäteriexamen 1839-02-08. Lantmäteriauskultant s. å. Vice kommissionslantmätare i Uppsala län 1843-04-29. Kommissionslantmätare därst. 1874-05-21. Avsked 1875-06-06. Död 1882-02-04 i Björklinge socken, Uppsala län. Gift 1876-10-15 i Vendels socken, Uppsala län med Maria Christina Pettersson, född 1815-12-01 i Ärentuna socken, Uppsala län, död 1880-10-08 i Gävle.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1850. Byggmästare. Död 1923. Se Tab. 7.
 • Sofia Matilda Olivia, född 1852-07-07, död 1931-05-26 i Gävle. Gift 1877-04-02 i Ärentuna socken, med lokomotivföraren Carl Johan Johansson, född 1854-08-10, död 1933-08-03 i Gävle.
 • Carl David. Garvargesäll. Död 1878-05-17 i Vendels socken.
 • Sofia, född 1856, död 1928-04-19 i Stockholm. Gift med N. N. Eriksson, död 1897-01-28.

TAB 7

Otto Reinhold, (son av Olof Reinhold, tab 6), född 1850-01-16 i Ärentuna socken, Uppsala län. Först mjölnare vid Vårdsätra kvarn i Helga Trefaldighets församl. Uppsala län, sedan byggmästare. Död 1923-03-29 i Näs socken, Uppsala län och begraven i Helga Trefaldighets församl. Gift 1874-05-09 med Anna Matilda Ferm, född 1854-06-16 i Bälinge socken, Uppsala län ]], död 1919-03-30 i Uppsala, dotter av dragonkorpralen Matts Ferm och Anna Andersdotter.

Barn:

 • Anna Ottilia, född 1875-11-01 i Vendels socken, Uppsala län. Gift 1899-09-12 i Helga Trefaldighets förs i Uppsala med metodistpastorn och distriktsföreståndaren Ernst Walter Abraham Hülphers, född 1875-06-24 i Västerås.
 • Carl David Mattias, född 1878. Löjtnant. Se Tab. 8.
 • Otto Vilhelm, född 1880. Fanjunkare. Se Tab. 9
 • Maria Elisabet (Lisa), född 1882-12-04 i Björklinge socken, Uppsala län. död 1942-10-21 (Uppsala domk., förs, db nr 379). Gift 1911-04-12 i Uppsala Hel. Trefaldighets förs, med fanjunkaren vid Upplands regemente Gunnar Vilhelm Leopold Lindberg, född 1878-11-15, död 1928-11-20 i Älvkarleby socken, Uppsala län.
 • Olof Robert, född 1884. Handelsresande. Se Tab. 10

TAB 8

Carl David Mattias, (son av Otto Reinhold, tab 7), född 1878-11-07 i Ramsjö i Björklinge socken, Uppsala län. Volontär vid Upplands regemente 1895-12-11. Underofficersexamen å Karlsborg 1898-07-23. Volontärvicekorpral 1899-04-27. Volontärkorpral 1901-11-12. Distinktionskorpral 1903-02-28. Sergeant s. å. 27/11. Fanjunkare 1915-02-26. Svärdsman 1920-03-12. Överförd till övergångsstat 1927-06-18. Löjtnants tjänsteställning 1928-11-02. Avsked från beställning på stat s. å. 8/11. Löjtnant i armén 1931-12-31. VasaM i guld 1934-03-12. Kapten i armén 1947-06-27. Gift 1904-10-04 i Uppsala med Hilda Sofia Petersson född 1881-05-19 Gränby, dotter av hemmansägaren Carl Peter Petersson och Margareta Sofia Mattsson.

Barn:

 • Olof Reinhold, född 1905-01-26 på Karlsborg, död s. å. 6/2 i Mölltorps socken, Skaraborgs län.
 • Birgit Hilda Elisabet, född 1907-08-26 i Uppsala. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1926. Gift 1931-08-04, Uppsala domk. förs, med civilingenjören Tore Georg Isidor Lundström, från vilken hon blev skild, född 1899-12-04 i Söderby i Lunda socken, Stockholms län.

TAB 9

Otto Vilhelm, (son av Otto Reinhold, tab 7), född 1880-08-10. Volontär vid Upplands regemente 1901-01-29. Vice korpral därst. 1903-01-21. Korpral s. å. 27/11. Distinktionskorpral 1904-07-08. Sergeant 1909-09-21. Fanjunkare 1923-06-02. Svärdsman 1926-03-12. Avsked 1931-01-29. Fanjunkare i Upplands regementes reserv. Hamnfogde i Uppsla. Löjtnant i armén 1944-10-01. Gift 1918-11-18 i Uppsala, Helga Trefaldighets förs (vb nr 16) med Anna Gertrud Sofia Nilsson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bokbindaren Nils Bernhard Jönsson), född 1883-03-17, död 1934-07-31 i Uppsala, Domkyrkoförs (db nr 300). Dotter av gårdsägaren Johan Herman Nilsson och Anna Olsson.

Barn:

 • Jan-Otto Nils, född 1920-03-12 i Uppsala. Se Tab. 9A

TAB 10

Olof Robert (son av Otto Reinhold, tab 7), född 1884-04-25 i Björklinge socken, Uppsala län (fb nr). Köpman i Uppsala. Handelsresande. förs. Gift 1916-12-16 i Uppsala Domkyrkoförs (vb nr 273) med Hilma Viktoria Christina Kjellin, född 1893-11-04 i Uppsala domk. förs. Dotter av järnvägstjänstemannen Anders August Kjellin och Sofia Vilhelmina Curzon.

Barn:

 • Karin Elisabet, född 1917-09-29 i Uppsala, Domkyrkoförs (fb nr 401). Gift 1943-03-13 i Leksands förs, Kopparbergs län (Uppsala domk. förs, vb nr 88) med med. kandidat Herman Vilhelm Lodin, född 1917-08-22, Kristine förs, Kopparbergs län. Med. dr. professor.
 • Christina Sofia, född 1919-06-17 i Uppsala, Domkyrkoförs (fb nr 210).
 • Torsten Robertsson, född 1922-06-19 i Hargs förs , Stockholms län (fb nr 50).

TAB 11

Oskar Ruben, (son av Otto Reinhold, tab 7), född 1886-08-11 i Björklinge förs, Uppsala län, enligt pastor därst. Sergeant i f. v. livregementets dragoners reserv 1907-11-29. Fanjunkare i livregementets till häst reserv 1929-12-11. Förste maskinist vid Uppsala ångkvarn. Gift 1914-05-09 i Västerås (vb nr 61) med Emma Catharina Frandzén, denna stavning är riktig enl. fbu, född 1893-02-03 i nämnda stads Domkyrkoförs ]]. Dotter av skomakarenn sedermera fabrikören Carl Christian Frandzén och Emma Charlotta Söderström.

Barn:

 • Anna Katharina (Anna-Cajsa), född 1915-03-20 i Västerås (S:t Ilians förs, Västmanlands län, fb nr 4).
 • Maria Elisabet, född 1917-08-28 i Västerås (enl. pastor i Västerås domkyrkoförs).
 • Olof Reinhold, född 1920-02-11 i Västerås (fb nr 99). Korpral vid Svea flygflottilj.
 • Carl Oskar Rubensson, född 1924-02-08 i Uppsala, Domkyrkoförs (fb nr 60).
 • Ulla Charlotta Rubensdotter, född 1927-08-06 i Uppsala, Domkyrkoförs (fb nr 257).

TAB 12

Paulus Reinhold, (son av Otto Reinhold, tab 7), född 1892-01-25 i Uppsala, Helga Trefaldighets förs Studentexamen i Uppsala 1911-05-31. Volontär vid livregementets grenadjärer s. å. 2/6. Transp. till Jämtlands fältjägarregemente 1912-06-01. Officersexamen 1913-12-18. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1916-02-11. Tjänstg. vid fälttelegrafkåren i flygtjänst 1918–1919. Över stat 1920–1921. Åter på stat 1921. Prov såsom fältflygare s. å. Kapten vid flygvapnet 1926-06-29 och i Jämtlands fältjägarregemente s. å. 30/12. Genomgick Krigshögskolan 1931–1933. RSO 1934-06-06. Major vid flygvapnet s. å. 25/7. Chef för Flygstabens utbildningsavdelning s. å. Chef för Flygstabens operationsavdelning 1936. Överstelöjtnant i Flygvapnet 1937-04-30. Chef för Flygvapnets kommandoexpediton s. å. Överstelöjtnant vid Flygvapnet 1938-04-08. RVO s. å. 6/6. Överste vid Flygvapnet 1939-06-22 fr.o.m s. å. 1/7. Ordförande i Svenska aeroklubbens verkst. utskott från 1939. KS02kl 1941-11-15. Chef för Första flygeskadern 1942-07-01. StOffItkrO. KFinlVRO2kl. FFrK2Kl m sv. KTyskÖO. OffLitGedO. RDDO. SM. PolM. KVfO1kl 1943-06-05. K SO 1 kl. 1945-06-06. Utnämnd och förordnad till generalmajor i Flygvapnet 1946-04-01. Gift 1919-08-21 i Vårdnäs kyrka Östergötlands län med Anna Elisabet Gustava (Elsa) Linderstam, född 1894-11-08 i Norrköping. Dotter av grosshandlaren Erik Gunnar Linderstam och Anna Maria Elisabet Jansson.

Barn:

 • Jan'' Olof Reinhold, född 1920-12-06 i Linköping, Domkyrkoförs (fb nr 448). Studentexamen vid Solbacka läroverk 1942-05-06. Officersaspirant vid flottan.
 • Anna Ragnhild Gunilla, född 1924-07-15 Malmslätt. Studentexamen vid Nya Elementarskolan i Stockholm 1944-05-31.
 • Elsa Katharina Margareta Ulrika, född 1927-12-28 Malmslätt (fb nr 36).

TAB 13

Conrad Rudolf, (son av Isak Vilhelm, tab 5), född 1819-05-19 i Gävle. Violinist vid Mindre teaterns orkester i Stockholm 1842–1844 och vid k. teatern 1844-09-01. Altviolinist därst. 1846-07-01. Associé i musikaliska akademien 1850. Kammarmusikus. Död 1871-03-12 i Stockholm. Gift där 1847-08-09 med Vilhelmina Gustava (Mina) Granbom, född 1824-04-18 i Brunflo socken, Jämtlands län ]], död 1911-11-27 i Stockholm, Maria förs, dotter av häradsskrivaren Johan Olof Granbom och Vilhelmina Elisabet Petré.

Barn:

 • Rudolfina Vilhelmina Charlotta (Lotten), född 1846-12-30 i Stockholm, liksom syskonen. Barnmorskeexamen 1878-12-21 och instrumentalexamen 1879. Anställd i Täby socken, Stockholms län 1885. Död 1911-04-07 i Flens socken, Södermanlands län (Ripsa förs, Södermanlandslän, db). Gift 1895-06-03 med byggmästaren August Engström, född 1855-10-15 i Madesjö socken, Kalmar län, död 1904-06-24.
 • Maria Charlotta, född 1847, död ung. [5]
 • David Vilhelm Rudolf, född 1849-01-12. Farm. Stud. examen 1867-01-30. Anställd i handelsflottan och sedan mekanikus. Överflyttade till Kapstaden i Sydafrika och är stamfader för en där levande gren. Gift 1:o 1879-12-21 med Charlotta Amalia Svensson, född 1854, död 1880. Gift 2:o 1884 med Georgina Poolman, född 1854 i England.
 • Elisabet Fredrika Maria, född 1850-09-26, död 1854-03-01 i Stockholm.
 • Edla Letitia Amalia, född 1852-03-16, död s. å. 25/8 i Stockholm.
 • Olof Robert Fredrik, född 1854-06-29, död s. å. 10/11 i Stockholm.
 • Olof Robert Israel, född 1857-02-23, död 1862-03-30 i Stockholm.
 • Elisabet Fredrika Letitia, född 1858-07-11, död s. å. 8/12 i Stockholm.
 • Conrad Gustaf Reinhold, född 1859-10-14. Kontorist i New York. Död 1892-03-12 i Salt Lake City, Utah.
 • Anna Maria Letitia, född 1861-07-26, död 1941-06-05. Gift 1882-12-09 i Åbo med grosshandlaren i nämnda stad August Wickstedt, född 1857-05-04 i Helsingfors, död 1910-12-08.
 • Vera Anita Guiseppa Georgina, född 1864-02-07, död. Gift 1894-02-12 i Kapstaden med ingenjören Johan Johnsen, född 1852 i Örnsköldsvik.
 • Knut Olof Robert, född 1865-06-01. Fältskär, först i Norrköping, sedan i Kapstaden. Överflyttad från Kapstaden först till Indien, sedan till Australien och slutligen 1906 till Nya Seeland, där han blev medborgare 1936-01-15. Stationskock. Frisör. Bagare. Se Biografica. Död ogift 1949-02-27 i Greytown, Nya Zeeland.
 • Carl Åke Ludvig, född 1868-09-15, död 1869-03-07 i Stockholm.

TAB 14

Gustaf, (son av David Uhr, adlad af Uhr, tab 3), född 1780-07-28. Student i Uppsala 1792. Jur. examen därst. 1796. Bergsexamen 1801. Auskultant i bergskollegium s. å. 14/12. Ämnessven i masmästeriet. Stipendiat i mekaniken 1813-04-26. Bergsmekanikus på järnkontorets stat 1822. Direktörs titel. Död 1842-05-26 i Stockholm. [2] Gift 1:o 1812-06-21 med Catharina Amalia Ristell, född 1783, död 1830-04-28, dotter av k. bibliotekarien Adolf Fredrik Ristell och Catharina Maria af Darelli. Gift 2:o 1831-07-07 med Maria Margareta Gussander, född 1790, död 1850-07-13 i Stockholm, Klara förs, troligen dotter av advokatfiskalen och bergsfogden Anders Gussander och hans 1:a fru Eva Elisabet Angerstein.

Barn:

 • 1. Johanna Carolina Maria, född 1813-04-13 i Stockholm, död 1880-12-15 i Uppsala. Gift 1834-11-18 på Vängsjöberg i Gottröra socken, Stockholms län med löjtnanten Mikael Johan Hammarskjöld, född 1805, död 1869.
 • 1. David Isak, född 1817-02-17, död 1828-11-14.
 • 1. Hedvig Catharina, född 1820-09-02 i Arboga, död 1903-03-12 i Stockholm. Gift 1848-05-16 i sistnämnda stad med kommendörkaptenen Bror Jakob Adelborg, född 1816, död 1865.
 • 1. Fredrika Amalia, född 1823-07-02 i Stockholm, död 1906-11-24 i Nyköping. Gift 1855-09-02 Södertuna med kaptenen August Edvard Hjalmar von Köhler, född 1830, död 1903.

Källor

1Slägten Uhr, familjeanteckningar (1918). 2Ab. 3At (Sch), 4Öä, d. 9, sid. 142. 5Ahlström, Norrländska Slägter (Grape). 6Um.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: