:

Rosendufva nr 190

Från Adelsvapen-Wiki

Adlig †

Introduderad 1633. Utdöd 1657-09-25. Ätten uppgives varit av gammal adel.

TAB 1

Per Jönsson. Bodde i Torpa, Länghems sn/P (?) ofrälse. Gift med Åsa Jönsdotter i Dillö (?). Paret har inte kunnat verifieras i samtida urkunder.

Barn:

 • Jöns Persson Västgöte, † barnlös 1560. Till Växiö och Benktilä sn i Satakunta. [Förde en korp i vapnet]. Slottsfogde på Åbo, vikarie för biskopen. Gift 1526 med Kerstin Jägerhorn af Spurila. Hennes 1:a gifte med frälsemannen Olof Olsson till Vik i Birkala, † efters1508 men före 1526. Dotter till väpnare Peder Jägerhorn af Spirula till Hevonpää i Pemar sn och Kerstin Klasdotter Horn af Kanckas.
 • Jakob Persson Västgöte, † barnlös ca 1550. Gift 1:o med Karin Josefsdotter Djulaätten, † ca 1530. Dotter till slottsfogden på Åbo Josef Pedersson och hans 1:a fru Ingrid Jönsdotter Geet. Hans 2:a gifte 1535 med Anna Eriksdotter Björnlår till Sjö i Holm sn/C, † 1554. Hennes 1:a gifte med Lars Timmesson, var † 1529. Dotter till häradshövdingen i Rasbo hd Erick Michelsson Björnlår till Kasby i Lagga sn/C och Birgitta Ragvaldsdotter Fargalt.
 • Håkan Persson Se Tab 2

TAB 2

Håkan Persson. Skattebonde i Jättene, Friggeråker sn/R och i Hov, Tråvad sn/R. Gift med Ingrid Andersdotter Oxe. Hennes 2:a gifte med Rasmus Nilsson Ruuth i Västergötland. Dotter till Anders Jönsson Oxe och Gunhild Ulfsdotter Kvädare. Dotterdotter till väpnaren Ulf Kvädare som 1494 hade sin sätesgård i Bråttensby.

Barn:

 • Arvid Håkansson Se Tab 3
 • Karin Håkansdotter levde 1588. Gift med guldsmeden i Lidköping Arvid Joensson.

TAB 3

Arvid Håkansson Rosendufva till Hov i Tråvad, † troligen ogift 1562 men inte barnlös. Adlad av Gustav I, förde i skölden en duva sittande på en bjälke och som hjälmprydnad två horn enligt sigill från 1580. Hovjunkare 1559-1561, slottsfogde i Vadstena 1562.

Barn:

 • Sigge Arvidsson Rosendufva Se Tab 4
 • Håkan Arvidsson Rosendufva, † troligen 1587. Se Tab 5

TAB 4

Sigge Arvidsson Rosendufva till Skålltorp i Skärvs sn och Torrvalla i Sörby sn, bägge i Skaraborg, † troligen 1606, men var helt säkert död 1611-02-26. Genom konung Carl IX:s brev 1611-02-26 erhöll hans änka konfirmation på sin mans dels köpta, dels förlänade och ärvda gods under adliga villkor (KA., redukt. kollegii akt 50 (O.A.). Befallningsman på Gullbergs fäste och över dess län 1597-03-31. Fogde i Ale m f1 härader 1597–1599 (Al.). Ryttmästare för en fana Västgöta ryttare 1598-11-30. Gift med Märta Andersdotter Oxehufvud död 1639-03-28 på Skålltorp (At (Sch).) och begraven i Skarvs kyrka, dotter till häradshövdingen Anders Bosson Oxehufvud och Anna Kijl.

Barn:

 • Christina Siggesdotter Rosendufva. Gift 1653-02-26 med majoren Bengt Larsson Grotte, adlad Grottenfelt nr 526, född 1610, † 1656.
 • Carl Siggesson adlad Rosendufva, † 1653. Se Tab 6
 • Gustaf Siggesson Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1656-06-23 i Warschau, under kriget i Polen.
 • Sigismund Siggesson. Fänrik vid Västgöta-Dals regemente 1657-07-29. Stupade 1657-09-25 vid Hjärtum i Hjärtums socken, Göteborgs o Bohus län, i strid mot norrmännen och slöt ätten på svärdssidan.

TAB 5

Håkan Arvidsson Rosendufva, † troligen 1587. Bodde i Alvared, Norra Åsarp sn/R. Fogde i Gäsene Härad 1587. Gift med ?

Barn:

 • Ingeborg Håkansdotter Rosendufva. Gift med kvartersmästaren vid Västgöta ryttare Botvid Larsson Gyllensting, † 1632. De bodde i Båltorp i Sätuna, nuvarande Broddetorps sn/R.
 • Kerstin Håkansdotter Rosendufva levde 1648 enligt Gudhems härads dombok. Gift med Joen Nilsson Berghman på Äspås i Håkanstorp sn/R vilken gård han erhöll i underpant 1621 för ett parti silver som han försträckt till Sveriges krona enligt Skaraborgs landsbok 1651.

TAB 6

Carl Siggesson adlad Rosendufva, † före 1653-11-11 och begravd i Skärvs kyrka. Till Skålltorp, Torrvalla och Ribbingsberg i Härene sn,/P. Arvskifte efter honom hölls 1653-11-11. Ryttmästare i livregementet till häst för ett kompani vid Södermanlands ryttare 1627-02-10. Major vid Södermanlands ryttare 1629. Överstelöjtnant 1632. Landshövding i Skaraborgs län 1636-08-12. Häradshövding i Vilske härad 1642-03-31. Avsked 1648-03-06. Han bevistade kriget i Preussen 1627–1629. Gift 1633 med Ingeborg Ribbing född 1612 på Österby (KA., redukt. kollegii akt (O.A.).) i Tumbo socken/D. Dotter till kammarjunkaren Erik Persson Ribbing och Anna Persdotter Forstenasläkten nr 2. I ett mål om olaga jakt på Espås vittnade Arvid Jonsson på Espås i början av 1650-talet att det var landshövdingen Carl Siggesson Rosendufva som låtit skjuta två hjortdjur, men skänkt det ena till sitt syskonbarn som var Arvids moder.

Barn:

 • Margareta Carlsdotter Rosendufva † 1710 på Torrvalla och begravd 1710-05-03. Gift före 1668 med Hans Bengtsson Ulfsköld, † 1720.
 • Anna Carlsdotter Rosendufva född 1646, † 1708 på Torrvalla och begravd 1708-11-03. Gift med ryttmästaren Johan Wäsenberg född 1651, † 1684.
 • Beata Carlsdotter Rosendufva till Bråttensby i Bråttensby sn/P, † 1725-03-17. Gift 1:o med löjtnanten Anders Stårck. Gift 2:o före 1672 med sin systers svåger löjtnanten Knut Wäsenberg, † 1676. Gift 3:o före 1679 med kaptenlöjtnanten Gudmund Gyllenhaal född 1643, † 1701.

Källor


: