:

Riddersköld nr 1006

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Riddersköld nr 1006 †

Adlad 1681-09-12, introd. 1682. Utdöd 1816-05-19.


TAB 1

Adrian. Handlande i Västerås. Gift på 1640-talet med Susanna Larsdotter Barck.

Barn:

 • Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, till Fulltofta i likanämnd socken, Malmöhus län och Vankiva i likanämnd socken, Kristianstads län samt Ryningsholm i Höreda socken, Jönköpings län. Född 1648-06-23 i Västerås. Adopterades av råd- och handelsmannen i Stockholm Joh. Kohlmäter, vars namn han antog. Gick 1671 i holländsk tjänst, där han slutligen blev fänrik. Drabant i svensk tjänst 1675. Löjtnant vid Smålands ryttare 1678. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1679-10-01. Adlad 1681-09-12 (introd. 1682 under nr 1006). Major vid sistnämnda regemente 1702-01-10. Överstelöjtnant därst. 1704-11-05. Överstes avsked 1706-10-17. Gick åter i tjänst 1709-10-11 vid danskarnas inbrott i Skåne och kommenderade såsom överste nyssn. regemente, vilket då åter blev uppsatt och varmed han låg i Malmö. Trädde åter ur tjänst 1710 efter fiendens nederlag vid Hälsingborg. Död 1726-09-03 på Ryningsholm och begraven s. å. 23/11 i Vankiva kyrka. 'Han bevistade under skånska kriget på 1670-talet fältslagen vid Halmstad, Lund och Landskrona. Var även med 1702 i slaget vid Klissov.' Gift på 1680-talet med Dorotea Elisabet Cronacker, död 1748-02-08, dotter av krigskammarrådet Niklas Jonsson, adlad Cronacker. och Sara Maria Waxmouth.

Barn:

 • Carl Niklas, född 1686. Ryttmästare. Död 1756. Se Tab. 2.
 • Christian Fredrik, född 1688. Major. Död 1753. Se Tab. 3
 • Anna Maria, född 1689, död 1729-03-10 Mern. Gift 1711-09-18 med ryttmästaren Erik Jakob Bagge af Berga, i hans 1:a gifte, född 1689.
 • Susanna Eleonora, född 1696-04-12, död 1746-03-11 på Fulltofta och begraven s. å. 25/3 i Fulltofta kyrka. Gift 1722-07-06 på Vankiva med majoren Otto Vilhelm Gyllenpamp, född 1689, död 1738.
 • Nils, född 1697. Ryttare vid södra skånska kavalleriregemente 1715. Korpral därst. 1716. Kornett 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Kornett vid adelsfaneregementet 1720-09-30. Död barnlös 1739-05-08 i Önnestads socken, Kristianstads län och begraven s. å. 16/5. Gift 1737-05-06 på Vankiva med Christina Dorotea Bredendick i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1725 med ryttmästaren Erik Svensson, född 1680 i Pernau, död 1735-12-22, broder till överstelöjtnanten Jakob Svensson, adlad Riddersven. Gift 3:o 1740-12-12 i Önnestads socken med löjtnanten Abraham Malmborg, född 1692, död 1753, en av stamfäderna för adliga ätten af Malmborg).
 • Lovisa Sofia, född 1698-10-10, död 1733-07-24. Gift 1722-07-08 på Vankiva med sin moders kusin, ryttmästaren Carl Niklas Cronacker, född 1697, död 1774.
 • Baltzar Jonas, född 1699. Var 1716 korpral. Kvartermästare vid livskvadronen. Livdrabant 1721-12-00. Död 1735-05-11 på Vankiva och begraven s. å. 10/6.
 • Tre söner, döda unga.

TAB 2

Carl Niklas (son av Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, Tab. 1), till Vankiva. Född 1686-08-07 i Skåne. Student i Lund 1703-04-24. Volontär vid tyska livregementet till fot 1704. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1705-05-00. Kornett därst. 1708-02-08. Tången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Tobolsk, varifrån han hemkom 1722. Löjtnants karaktär 1724-02-22 med rang från 1722-06-26. Ryttmästares avsked 1744-06-14. Död 1756-07-03 på Vankiva. Gift 1725-09-29 Snälleröd s län med Hedvig Sofia Westersköld, född 1700-09-12, död 1785-05-09 Brödåkra, dotter av övertullinspektoren Anders Westerheim, adlad Westersköld, och Sara Petre.

Barn:

 • Sara Eleonora, född 1726-10-10, död 1779-04-19. Gift 1755-05-02 på Vankiva med kyrkoherden i Vankiva pastorat av Lunds stift Christian Lundström, född 1718-03-00 i Fjälkestads prästgård Kristianstads län, död 1786-11-26 i Vankiva prästgård.
 • Erik Magnus, till Snälleröd. Född 1728-03-06. Volontär vid Rutensparres regemente 1743. Rustmästare därst. 1746-07-04 förare vid Hamiltons regemente 1749. Fältväbel vid kronprinsens regemente 1750-07-05. Adjutant därst. s. å. 21/8. Fänrik 1752-06-11. Löjtnant 1757-11-04. Avsked 1768-01-26. Död ogift 1780-11-03 på Vankiva och begraven s. å. 5/12.
 • Christina, till Vankiva. Född 1730-08-05. Korpral vid skånska kavalleriregementet. Död ogift 1767-06-22 på nämnda egendom och begraven s. å. 19/6.

TAB 3

Christian Fredrik (son av Christian Adriansson Kohlmäter, adlad Riddersköld, Tab. 1). till Ryningsholm i Höreda socken, Jönköpings län. Född 1688-01-24 i Skåne. Student i Lund 1703-04-29. Volontär vid drottningens livregemente till fot 1705. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1705. Kornett därst. 1706. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1706-06-00. Löjtnant vid södra skånska kavalleriregementet 1709-10-11. Ryttmästare därst. 1710-08-01. Konfirm.fullm. 1716-10-06. Reducerad 1719. Majors karaktär 1731-06-17. Avsked 1744-11-09. Död 1753-01-01 och begraven s. å. 28/1 i Höreda kyrka. Gift 1713-03-18 Sinclairsholm s län med Ulrika Eleonora Skytte af Sätra, född 1692-09-25 Hagbyberga, död 1759, dotter av översten Nils Skytte af Sätra, och friherrinnan Emerentia Horn af Marienborg.

Barn:

 • Emerentia, född 1713-12-01 på Sinclairsholm, död 1804-01-20 på Ryningsholm. Gift 1745-08-30 på sistnämnda egendom med löjtnanten Johan Fredrik Stålhammar, född 1691, död 1754.
 • Christian Fredrik, född 1715, död s. å.
 • Dorotea Elisabet, född 1716-05-10 i Skegrie socken, Malmöhus län, död ogift 1766-07-05 Bjärsby
 • Henrik Fredrik, född 1718, död s. å.
 • Carl Gustaf, född 1719, död 1730.
 • Margareta Maria, född 1722-05-22, död 1796-10-13 Eksebo. Gift 1755-02-00 med löjtnanten Ludvig Teodor Grönhagen, född 1726, död 1764.
 • Christian Fredrik, född 1723-02-22. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1738-06-25. Korpral därst. s. å. Avsked 1742 med kvartermästares karaktär. Fältväbel vid Kalmar regemente s. å. 3/. Fänrik därst. 1744-06-08. Gick 1746 i utrikes krigstjänst. Blev, efter uppkommen träta om en hund med brodern Nils och då han därvid sökte ihjälskjuta brodern, av honom själv av våda ogift skjuten 1748-07-07 hemma hos modern.
 • Hedvig Sofia, född 1724-12-23, död ogift 1804-05-03 i Stockholm.
 • Henrik Rikard, född 1728-02-07 i Trälleborg. Volontär vid adelsfaneregementet 1741 och vid Kalmar regemente 1742-04-16. Förare därst. 1743-10-12. Fänrik 1747-12-11 med tur från s. å. 18/8. Löjtnant 1750-09-19. Stabskapten 1761-05-05. Regementskvartermästare 1764-03-08. Genom byte transp. till Björnbergska regementet 1765-03-18. Majors avsked s. å. 27/11. RSO 1770-04-28. Död barnlös 1816-05-19 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. 'Han bevistade 1761 och 1762 pommerska kriget. Blev vid 70 års ålder blind.'. Gift 1761-06-02 på Eksebo med Hedvig Eleonora Rothlieb i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1750-08-24 med ryttmästaren Fredrik Hierta, född 1723, död 1756. Gift 2:o 1759-04-20 Bjurvik, med ryttmästaren Magnus Ljungfelt, nr 1324, i hans 2:a gifte, född 1714, död 1760), född 1724-09-26, död 1799-12-05 i Stockholm och begraven i sin halvbroders grav på Jakobs kyrkogård, dotter av landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg.
 • Hans Ulrik, född 1729-06-18 i Trälleborg, begraven s. å. 2/12 i Gumlösa socken, Kristianstads län.

TAB 4

Nils (son av Christian Fredrik, Tab. 3), till Ryningsholm och Torseryd, båda i Höreda socken, Jönköpings län. Född 1717-09-28. Auskultant i Göta hovrätt 1740. Auditör vid Kalmar regemente 1743-05-14. Assessors karaktär 1758-07-17. Död 1787-08-26 på Ryningsholm. Gift 1775-04-23 på Ryningsholm med Elisabet Charlotta Holm, född 1754-01-07 i Eksjö, död där 1821-01-15 och begraven s. å. 13/2 i nämnda stads kyrka, dotter av gördelmakaren Anders Holm och Anna Stina Wahlström.

Barn:

 • Ulrika Emerentia, född 1776-01-19 på Ryningsholm, död 1823-10-20 Tannefors vid Linköping. Gift 1:o 1791-04-19 på Ryningsholm med hovmarskalken, greve Claës Erik Mörner af Morlanda, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1766, död 1838. Gift 2:o 1813-02-23 på Dalhem Kalmar län med k. sekreteraren Carl Valdemar Enelius, född 1791-09-24, i Dalhems socken, Kalmar län, död där 1858-04-21.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: