:

Fehman

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Tomas Fehman, född på ön Femern. Byggmästare och stenhuggare i Stockholm. Död 1649-03-07 i Västerplana socken, Skaraborgs län, vilken gård han, jämte Västerplana kyrka, byggde. Gift med Rangela Nilsdotter, död 1663-01-07 på Västerplana.

Barn:

TAB 2

Nils Tomasson Fehman (son av Tomas Fehman, Tab 1), född 1632-12-03. Student i Uppsala (Um.) 1646-01-27. Guvernementssekreterare i Bohuslän. Vice lagman i Bohuslän 1666. Tillika justitieborgmästare i Marstrand 1667-06-22. Avskedad 1675-06-10. Död 1693-02-04 och begraven 1693-05-21 i Västerplana kyrka. 'Han blev för ett till sin vän borgmästaren Sven Andersson i Marstrand skrivet brev, innehållande försmädliga utlåtelser om sedermera kungliga rådet och fältmarskalken, greve Rutger von Ascheberg, dömd från tjänsten.' Gift med Elsa Lemke, född 1642-01-08, död 1706-10-22 på Västerplana, dotter av kyrkoherden i Näsinge pastorat av Göteborgs stift Per Jacobsson.

Barn:

 • Tomas Fehman, adlad och friherre Fehman. Född 1665-11-01 i Göteborg. Se friherrliga ätten Fehman
 • Peter Fehman, född 1667. Se Tab 3.
 • Nils Fehman, född 1669-08-28, död barnlös 1746-01-25 i Uppsala. Sekundärkapten vi Upplands inf-reg. Fången 1704 i Polen samt 1709 i Poltava. Major samma år. Gift 1:o med Maria Soll. Gift 2:o med Maria Eleonora Seth i hennes första gifte (gift 2:o med överstelöjtnant Paco Hårleman), dotter av häradshövdingen och lagmannen Bengt Seth och hans 1:a fru Catharina Ehrenberg
 • Johan Fehman. Född 1672 , † 1746 31/1 i Göteborg, handlare i Göteborg och Uddevalla, g. 1:o 1701 m. Catharina (Ka­ren) Brungreen, † 1714, gift 2:o 1715 med Catharina (Cajsa) ?Cedercrona. Se Tab. X?
 • Catharina Fehman, född omkring 1680, † 1714, gift 1:o med Vilhelm Torgersson Bruun, † 1708, komminister i Uddevalla, gift 2:o 1713 med Jöran Waldenström, fältkamrer.
 • Regina Fehman. Född omkring 1680
 • Ragnela Fehman.

ÖÄ:6 sl47ff; SBL:15 s452f; VåsHm:II:l s592

TAB 3

Peter Fehman (son av Nils Tomasson Fehman Tab. 2), född 1667-09-18 död 1706-10-30. Gift 1:o med Cecilia Wolters † 1702. Gift 2:o med Jakobina Christiana Hylthén, född 1680, död i barnsäng 1718-06-15 i hennes första gifte (gift 2:o med Laurentius Jonæ Molin), dotter av assessorn Lars Andersson Hylthén och hans 2:a hustru Jakobina Danner samt halvsyster till borgmästaren Anders Hylthén, adlad von Hylteen, och till landshövdingen Samuel Hylthén, adlad och friherre von Hylteen.

Barn:

 • Nils Fehman. Se Tab 4
 • Constantia Fehman, född 1699, död 1766-03-20 i Åbo. Gift 1:o med brukspatronen Olof Norijn, adlad Nordenfelt, i hans 2:a gifte, född 1677, död 1724. Gift 2:o 1725 med Mikael Törne, adlad von Törne
 • Tomas Fehman född 1695
 • Elsa Maria Fehman född 1700
 • Peter Petersson, född 1702, Se Tab X??

TAB X??

Peter Petersson Fehman. Danskt justitieråd. Gift 2:o med Birgitta Johanna Giers.

Barn:

 • Constantia Regina Fehman
 • Thomas Fehman
 • Niels Lembach Fehman
 • Sara Petronella Fehman född 1757-01-21 i Hellig aands kyrka Köpenhamn, död 1829-05-03 i Stockholm. Gift 1790-09-17 i Stockholm med Carl Gustaf Leopold, adlad af Leopold


TAB x?

Johan Fehman . Gift med Catharina Andersdotter Brungren.

Barn:

 • Peter Fehman


TAB X???

Peter Fehman (son av Johan Fehman, Tab X?) född 1711-04-10 i Uddevalla, död 1761-06-29, på Sundsby i Valla socken, Göteborgs och Bohus län. Befallningsmann över Hvitfeltska gymnasiegodsen i Bohuslän, landskamrerar. Gift 1:o 1735-05-11 i Uddevalla med Regina Borgenstierna, född 1709-08-01. Död 1738-10-29, dotter av majoren Gabriel Stiernberg, adlad Borgenstierna, och hans 1:a fru Margareta Hammer. Gift 2:o med Maria Tellander. Gift 3:o 1748 med Hedvig Eleonora Rozelia, adlad von Rosenheim, född 1722-03-15, död 1786-03-15.

Barn:

 • Olof Magnus Fehman
 • Gabriel Johan Fehman Se Tab X????
 • Thomas Fehman Se Tab XII
 • Catharina Regina Fehman
 • Erik Fehman

TAB ????

Gabriel Johan Fehman, (son av Peter Fehman, Tab X???) född 17 april 1750. Död 1828. Gift 1:0 med Catharina Lindstedt, född 1761, död 1788 Gift 2:o 1797 Carolina Margareta Axelsdotter Roos af Hjelmsäter, född 1778-09-24, död 1848-11-18 i Lidköping.

Barn:

 • Peter Jakob Fehman
 • Hedda Hedvig Margareta Fehman
 • Johanna Catharina Fehman, död späd
 • Axel Johan Fehman
 • Sara Cajsa Fehman

TAB X?????

Thomas Fehman, född 1727, död 1787-01-15. Direktör över sidenfabriken i Kungälv. Gift 1759-05-09 med Catharina Margareta Göthenstierna, dotter till David Göthenstierna och Maria Christina Dannerhielm.

Barn:

 • Sara Andreetta Fehman, född 1771, död 1794-04-04 på Nya varvet i Göteborg. Gift 1793-01-05 i Göteborg med Arvid Virgin i hans första gifte.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: