Ekeblad nr 71

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Ekeblad nr 71

Grevliga ätten Ekeblad nr 71

Grevlig 1719-12-31, introducerad 1720; utdöd 1827-01-30.

TAB 1

Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad (son av Johan Ekeblad, se adliga ätten Ekeblad, Tab. 6), greve till Stola i Strö församling, Skaraborg, friherre till Mauritzberg Slott i Östra Husby församling, Östergötland samt herre till Fröslunda i Sunnersbergs församling (nära Stola) och Ströberg i Strö församling, Skaraborg;

född 1669-02-20; volontär vid livgardet 1683; förare därst. 1684; fänrik vid Mauritz Vellingks regemente i Stade 1686; grenadjärkapten därst. 1691-06-27; kapten vid drottningens livregemente till fot 1697-02-09; överstelöjtnant vid östgöta tremännings regementet till fot 1700-07-19; överste för elbingska infanteri regementet 1703-12-12; kommendant i Elbing samma år i juni; generalmajor av infanteri 1710-09-11; friherre 1711-05-22 (ej introducerad); kommendant i Stralsund samma år; överkommendant i Pommern 1713; landshövding i Närke och Värmland 1714-01-02; riksråd 1719-05-09; greve samma år 31 december (introducerad 1720 under nr 71); död 1737-02-23 i Stockholm och begravd samma år 12 juni i Fröslundagraven i Sunnersbergs kyrka, där hans vapensköld och porträtt uppsattes. Han var med vid Thorn och Gadebusch m. fl. ställen.

- Gift 1692-04-19 på Stockholms slott med hovfröken, friherrinnan Hedvig Mörner af Morlanda, född 1672-06-13, död 1753-03-02, dotter av generallöjtnanten och guvernören Hans Georg Mörner, friherre Mörner af Morlanda, och Beata Schulman.

Barn:

1. Ulrika Christina, född 1693-06-29 i Stade, död samma år 30 september i Redebast i Pommern, men hemförd och begravd i Strö kyrka.

2. Beata Elisabet, född 1694-11-25 på Olstorp i Askeryd församling, Östergötland, död i barnsäng 1723 i Stockholm (ringn. samma år 24 mars i Jakobs kyrka). Gift 1718-08-17 på Stola med generalmajoren Libert Rosenstierna, friherre Rosenstierna, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1732.

3. Hedvig Ulrika, född 1697-09-29 på Olstorp, död 1762-10-19. Gift 1717 med fältmarskalken Göran Silfverhielm, friherre Silfverhielm, född 1681, död 1737.

4. Johan Christoffer, född 1699-08-06, död 1705-08-02 och begravd samma år i Strö kyrka.

5. Carl, född 1702-01-29 på Olstorp, död 1703-03-11 och begravd samma år i Strö kyrka.

6. Johanna Christina, född 1705-09-02 på Olstorp, död 1709 på Mauritzberg Slott och begravd samma år 11 juni.

7. En dödfödd dotter 1707-03-01 i Elbing.

8. Claes, född 1708; riksråd och kanslipresident; död 1771. Se Tab. 2.

9. Claes Christoffer, född 1709, generalmajor; död 1769. Se Tab. 3.

10. En dödfödd son 1711-09-20 på Mauritzberg Slott.

11. Christina Magdalena, född 1715-02-10 i Örebro, Närke, död 1742-11-10 på Händelö och begravd samma år 14 november i S:t Johannis församling, Östergötland. Gift 1732-05-23 i Stockholm med kammarherren, greve Carl Göran Sperling, i hans 1:a gifte, född 1699, död 1764.

TAB 2

Claes (son av Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad, Tab 1), greve till Stola samt friherre och herre till Fröslunda i Sunnersbergs församling, Lindholmen Slott i Strö församling och Mariedal Slott i Ova församling (alla i Skaraborg); född 1708-03-30 i Elbing; student i Uppsala (1) 1719-10-24; rektor illustris vid akademien i Åbo 1725; e.o. kanslist i riksarkivet 1726; e.o. kanslist i kanslikollegium 1727; kanslijunkare 1729-05-29, kammarherre 1731-10-15; LVA 1740-09-24; kansliråds fullmakt 1741; envoye till Frankrike 1742; rappelerades 1744; riskråd 1746-12-22; rikskansliråd 1747-12-19; RoKNO 1748-04-16; RoKavKMO samma år 14 april; överstemarskalk 1751-02-28; ledamot av Stockholms stads brand- och försäkringscontoirs överstyrelse (excellensklassen) samma år; kanslipresident 1761-04-10; kansler vid KMO samma år 23 november; kansler vid Åbo akademi 1762-05-11; avsked från råds- och presidentämbetena 1765-08-12; återkallad till riksrådsämbetet och åter kanslipresident 1769-05-27; åter kansler vid Åbo akademi samma år 10 juli; död 1771-10-09 mycket hastigt i Stockholm i rådskammaren. - Gift 1741-01-26 i Stockholm i rådskammaren med grevinnan Eva De la Gardie (Gardey), född 1724-07-10; LVA 1748-12-03; död 1786-05-15 i Lidköping, dotter av riksrådet och överstemarskalken greve Magnus Julius De la Gardie, och grevinnan Hedvig Catharina Lillie.

Barn:

 • Claes Julius, till Stola; född 1742-09-08 i Ekebladska palatset i Stockholm; kvartersmästare vid södra skånska kavalleri regementet 1755-04-21; sekundadjutant därst. 1757-01-21; student i Uppsala (1) samma år 24 februari; premiäradjutant 1759-03-27; kornett 1761; stabslöjtnant 1762-03-12; vice korpral vid livdrabantkåren 1763-02-23; kapten i fransk tjänst vid regementet Royal Deux Ponts 1765-10-18 och vid Schombergs dragonregemente 1768-12-26; överste i fransk tjänst 1770-02-04; korpral vid livdrabantkåren samma år 23 februari; RSO samma år 28 april; kvartersmästare vid nämnda kår 1775-03-22; löjtnant därst. samma år 9 maj; kaptenlöjtnant 1780-05-31; KSO 1781-11-26; generalmajor i armen 1782-09-01; landshövding i Uppsala län 1784-06-10 och i Skaraborgs län s.d.; KmstkSO 1786-11-27; överstekammarjunkare 1787-01-14; avsked 1789-05-06 och från landshövdingämbetet 1796-03-03; RoKavKMO 1799-11-16; död 1808-06-19 på Stola, Strö församling, Skaraborg. - Gift 1775-05-04 Fredrikshovs Slott med hovfröken hos änkedrottning Lovisa Ulrika, grevinnan Brita Margareta Horn af Ekebyholm, född 1745-10-24; dränkte sig under ett starkt anfall av mjältsjuka 1792-03-13 vid Marieholms landshövdingresidens, dotter av riksrådet och riksstallmästaren, greve Adam Horn af Ekebyholm, och grevinnan Anna Catharina Meijerfelt, nr 59.
 • Fredrika Ulrika, född 1745-04-19 i Stockholm, död 1771-07-28 på Siggetorp i Råda församling (Äldsta dokumenterade gård i Råda är Siggetorp (Sigruthärthorp 1291)) - Gift 1764-08-21 på Stola med kaptenen Henrik Johan FockB, i hans 1:a gifte, född 1734, död 1788.
 • Hedvig Catharina, född 1746-05-30 i Stockholm; statsfru hos drottningen (3) 1774-03-24; hovmästarinna hos densamma (3) 1780-05-19-1795 och igen 1796-1800-08-04; död 1812-05-19 i Stockholm. - Gift där 1769-04-02 med överstekammarherren, greve Carl Gustaf Piper, född 1737, död 1803.
 • Eva Magdalena, född 1747-09-02 i Stockholm; kammarfröken hos hertiginnan av Södermanland, sedemera drottning Hedvig Elisabet Charlotta; död ogift 1824-12-14 i Stockholm.
 • Beata Charlotta, född 1748-08-24 i Stockholm, död 1771-06-23 på Öredal i Hangelösa församling, Skaraborg. - Gift 17676-12-02 med sin svågers svåger, översten, greve Lorentz Vilhelm Creutz, i hans 2:a gifte, född 1728, död 1787.
 • Agneta Sofia, född 1750-02-23 i Stockholm, död 1824-12-16 i Lidköping. - Gift 1777-05-27 på Mariedal Slott, Ova församling (Lundsbrunn) med sin kusin, överstelöjtnanten, greve Adam Ekeblad, född 1740, död 1820.
 • Ebba Maria, född 1752-01-01 i Stockholm (Jakob), död 1839-04-20 i Lidköping. - Gift 1786-08-03 på Mariedal Slott, Ova församling med landshövdingen Johan Adam Hierta, född 1749, död 1816.
 • Brita Lovisa, född 1754-10-02 i Stockholm, död där 1755-12-09 och begravd samma år i Jakobs kyrka.

TAB 3

Claes Christoffer (son av Claes Ekeblad, friherre och greve Ekeblad, Tab. 1.) Född 1709-07-01 i Elbing; student i Uppsala (1) 1719-10-26; rustmästare vid västgötadals regemente 1725-09-21; förare vid livgardet 1726-06-15; löjtnant vid Upplands regemente 1729-02-22; kapten därst. 1733-01-09; majors karaktär 1743-12-29; major vid regemente 1744-01-02; RSO 1748-11-07; överstelöjtnant därst. 1756-05-31; transp. till Skaraborgs regemente 1758-04-19; överste i armen 1761-08-03; överste för västgötadals regemente 1769-06-13; genom byte överste för Jämtlands dragonregemente samma år 23 november; generalmajors avsked samma år 28 november; död samma år 21 december på Munstorps överstelöjtnantsboställe i Åsaka församling (Vartofta), Skaraborg och begravd samma år 29 december i Fröslundagraven i Sunnersbergs kyrka. - Gift 1736-08-26 med grevinnan Gustaviana Barbro Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och friherrinnan Christina Kurck.

Barn:

 • Hedvig, född 1737-07-07, död 1737-09-12.
 • Christina Augusta, född 1738-09-12 på Ållonö i Östra Stensby församling, Östergötland., död 1739-03-08.
 • Adam, född 1740, överstelöjtnant; död 1820. Se Tab. 4.
 • Claes Fredrik, född 1743-03-25 i Uppland; korpral vid adelsfaneregementet 1750-03-05; furir vid fältartilleriet 1756-09-14; styckjunkare samma år 5 mars; överfyrverkare vid artilleriet 1762-01-23; fänrik vid armens flotta samma år 14 december; löjtnant därst. 1773-07-15; kapten vid armens flotta 1774-11-07; genom byte kapten vid Älvsborgs regemente 1776-07-29; RSO 1779-01-24; major vid regemente 1785-04-20; överstelöjtnant i armen 1793-08-04; överstelöjtnant i regemente samma år 1 december, död ogift 1823-01-23 i Skara.
 • Eva Ulrika, född 1744-07-09, död 1787-05-26 på Salaholm i Trevattna församling, Skaraborg. - Gift 1772-10-08 på Simmatorp med kaptenen Henrik Johan Fock B, i hans 2:a gifte, född 1734, död 1788 och som förut varit gift med hennes kusin.
 • Charlotta, döpt 1751-06-24 i Stockholm, begravd samma år 26 juni i Jakobs kyrka.

TAB 4

Adam (son av Claes Christoffer, Tab. 3), född 1740-03-22; volontär vid Upplands infanteriregemente 1746-04-14; sergeant därst. 1749-11-15; stabsfänrik 1754-02-20; fänriks indelning 1758-07-03; genom byte transp. till prins Fredrik Adolfs regemente 1760-04-19; löjtnant därst. 1763-03-19; kapten därst. 1770-07-03; RSO 1772-05-28; transp. såsom kapten till von Saltzas regemente (2) 1779-02-10; major vid nämnda regemente sedan Wachtmeisterska regementet 1784-03-24; avsked med överstlöjtnants karaktär 1785-12-14, död 1820-05-09 på Främmestad i likan. församling, Skaraborg. - Gift 1777-05-27 på Mariedal Slott, Ova församling (Lundsbrunn), Skaraborg med sin kusin, grevinnan Agneta Sofia Ekeblad, född 1750-02-23 i Stockholm, död 1824-12-16 i Lidköping, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, greve Claes Ekeblad, och grevinnan Eva De la Gardie.

Barn:

 • Claes Adam, född 1778-09-10 på Simmatorp i Marums församling, Skaraborg; volontär vid Stedingska regementet 1785-08-08; sergeant därst. samma år 1 november; fänrik samma år 14 december; kornett vid husarregemente 1795-02; löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1800; stabsryttmästare därst. 1805-02-09; avsked från regemente 1810-02-20 och ur krigstjänsten 1811-06-18; död 1827-01-30 i Lidköping, Skaraborg, och utgick ätten med honom på svärdssidan. - Gift 1811-05-23 i Lidköping med Anna Helena Kafle, född 1785-10-07, död 1864-02-05 på Ågården, Råda, Skaraborg (söder om Lidköping, bredvid Lidan), dotter av ryttmästaren Johan Henrik Kafle, och hans 1:a fru Johanna Charlotta Drakenberg.

Barn:

 • Peter, född 1802-11-04, död 1854-03-07, Nöttja (Rörebo stene), Kronoberg.
 • Eva Gustava, född 1779-12-10 på Simmatorp; hovfröken hos drottning Fredrika Dorotea Vilhelmina 1797-09-09-1800; död 1833-07-02 på Höverö i Jäla församling, Skaraborg. - Gift 1804-10-20 på Mariedal Slott, Ova församling med sin kusin Adam Johan Fock B, född 1780, död 1831.
 • Axel Gustaf, född 1785-09-05 på Simmatorp i Marums församling, Skaraborg, död där 1786-08-12.

Källor

1. Um. 2. KrAB. 3. SAB.


Böcker om Ekebladarna:

Äreminne, öfver framledne hans excellence, riks-rådet... : Clas Ekeblad... den 14 febr. 1777. Höpken, Anders Johan von [1780.]

Johan Ekeblads brev till brodern Claes Ekeblad, 1639-1655 / Ekeblad, Johan, 1629-1697 1965

Ett svenskt herremanshem på 1700-talet: Clas Julius Ekeblads inventarium över Stola 1796 / Karlson, William, 1895-1959 1940

Bozas resor : ifrån ett gammalt persiskt manuskript översatta 1802 / Ekeblad, Clas Julius, 1742-1808 1925

Släkten Ekeblad och dess samlingar på Stola : Anteckningar. [Rubr.] Mannerfelt, [Carl] Otto

Hemma och Borta på 1700 - talet: Ur greve Claes Julius Ekeblads brevväxling med Gustaf III:s broder, prins Carl, samt unga diplomater och kammarherrar. Erdmann, Nils. 1925. Wahlström & Widstrand. 239 sidor.

Dikter. : [Provdikter.] Ekeblad, Carl-Johan [1918?]

Johan Ekeblads bref / Ekeblad, Johan 1911-1915

Johan Ekeblad, hofjunkare hos drottning Kristina : En personhistorisk studie Mannerfelt, Otto, 1852-1924 1903

Om hästen och om hästens kött som menniskoföda. : Till alla fosterlandsvänner, som äro tillgängliga för förnuftsskäl och erfarenhetens bevis, ett upprop i moralens och den allmänna nyttans namn. Ekeblad, Karl Johan 1882.

Gustaf III och hans gunstlingar. Ekeblad, C. J. 1871

Förtekning på en boksamling i wetenskapliga och wittra ämnen. Med hvars försäljande början sker i Skara d. 20 apr. 1811. Skara, tryckt hos F.J. Leverentz 1811.

Vti kongl. maj:ts höga närvaro. Äre- minne öfver framledne hans excellence, herr riks-rådet ... Claes Ekeblad, uprest uti et tal för kongl. vetensk. academien, den 6 maji 1773, af dess ledamot, hr. gref. Eric v. Stockenström ... Stockholm, : tryckt i framledne direct. Lars Salvii tryckeri, 1773. Stockenström, Eric von, 1703-90 1773

Riksens högloflige ständers secrete-utskotts extractum protocolli af d. 15 aug. 1765. hwarutinnan då warande herrar riksens råd, gref Rosen, gref Ekeblad, baron von Scheffer, grefwe von Seth, baron Hamilton, och baron Flemming, i anseende : til hela den kedja af olyckliga rådslag, som land och folck träffat, medelst deras begångne felsteg, ifrån deras ämbeten afsattes. Stockholm, tryckt i kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. A. Carlbohm, 1771. För andras räkning.

Sorgbrev. Ekeblad, Claes, 1708-1771. Den högste guden har behagat genom en stilla död d. 9 hujus kl. 1 middagstiden, ifrån dett jordiska hädankalla, och i den himmelska glädjen försätta, min i lifstiden högtälskade man och make, hans exellence, riks-rådet, cancellie-presidenten, academie-cancelleren och öfverste-marskalken, cancelleren, riddaren och commendeuren af alla Kongl, maj:ts orden, högvälborne grefve, herr Claes Ekeblad, mig och de mina til en hjertelig sorg och största afsaknad: och som jag nogsamt är försäkrad, om den öma del som [herr baron och general majoren] tager uti denna min stora förlust och bedröfvelse; så har jag funnit min skyldighet fordra, [herr baron och general majoren] härom notificera, med innerlig önskan, at den nådiga guden täcktes ifrån en så tryckande sorge stedse bevara. Jag förblifver [ ...] Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1771

Protocoll, hållit i kongl. maj:ts råd-cammare, wid tillfälle, at hans konglige majestät där första gången intog desz thron, innefattande hans excellences ... grefwe Ekeblads, å rådets wägnar, hållne underdåniga tal, jämte hans maj:ts : therå i nåder gifne swar. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, år 1771. Ekeblad, Clas, 1708-71 1771

Protocoll, hållit i kongl. maj:ts råd-cammare, wid tillfälle, at hans konglige majestät där första gången intog desz thron, innefattande hans excellences, herr riks-rådets ... grefwe Ekeblads, å rådets wägnar, hållne underdåniga tal, : jämte hans maj:ts therå i nåder gifne swar. Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, år 1771. Ekeblad, Clas, 1708-71 1771

Kongl. maj:ts och Riksens Cantzlie-Collegii Circulaire Bref, Til Samtelige Consistorierne i Riket, Om De ifrån Boktryckerierne til aflefwererande Exemplar af hwad som på trycket utgifwes. Stockholm d. 23 september 1771. Ekeblad, Clas d.y. 1708-1771 1771

På kongl. maj:ts wägnar, herr riks-rådets ... Clas Ekeblads håldne tal, til riksens ständer, då riksdagen slutades, den 30. januarii 1770. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, år 1770. Ekeblad, Clas, 1708-71 1770 :

Hans excellences, riks rådets, cancellie prèsidentens, m.m. grefve, Clas Ekeblads Tal, vid den, uppå dess sätesgård Mariædal å kongl. maj:ts höga vägnar, förrättade dubbningen d. 14 maji 1768. Trykt i Skara 1768. [Johan von Cöln.]. Ekeblad, Clas, 1708-71 1768

Hans excellences, riks rådets, cancellie prèsidentens, m.m. grefve, Clas Ekeblads Tal, vid den, uppå dess sätesgård Mariædal å kongl. maj:ts höga vägnar, förrättade dubbningen d. 14 maji 1768. Trykt i Skara 1768. [Johan von Cöln.]. Ekeblad, Clas, 1708-71 1768

Kongl. maj:ts och Riksens Cantzlie-Collegii Kundgiörelse, Til Rättande af någre fehlaktigheter, som insmygt sig uti en del af Kongl. Maj:ts genom Trycket utfärdade Nådige Påbud om en Allmän Riksdag. Stockholm then 10. september 1764. Ekeblad, Clas, d.y. 1708-1771, 1764.

På kongl. maj:ts wägnar, tå hans kongliga höghet cron-printsen af lade thesz huld och trohets ed, herr riks-rådets,

Clas Ekeblads håldne tal, uppå rikssalen then 5 april 1762. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. Ekeblad, Clas, 1708-71, 1762.

På kongl. maj:ts wägnar, herr riks-rådets ... Clas Ekeblads håldne tal, til riksens ständer, tå riksdagen slutades then 21 junii 1762. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet. Ekeblad, Clas, 1708-71 1762 :

Afskeds-tal, hållit af ... And. Joh. von Höpken wid présidents embetets nedläggande uti kongl. maj:ts och riksens cancellie-collegio, then 20 februarii 1761. Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet, [!]. Höpken, Anders Johan von, 1712-89 1761 :

Ceremonial, Wid Riksdagens Början 1760. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1760

Ceremonial, Wid Riksdagens Slut 1756. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1756

Ceremonial, Wid Riksdagens Början 1755. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1755

Ceremonial, wid Riksdagens slut 1752. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1752

Kongl. directionens öfwer Trollhätte sluszbyggnad Kundgiörelse, Angående Terminen för wederbörande deltagare, så wäl til Fierde Femtedelens insättiande af theras til ofwannämnde Byggnad anteknade Capitaler, som ock til Interesses erhållande för then Andra Femtedelens giorde insättning. Dat. Stockholm then 7. junii 1751. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1751

Reglemente, Som wid Högstsalig Hans Kongl. Maj:ts Konung Friedrich Then Förstes, Bisättnings-Process Ifrån Konungshuset til Ridderholms Kyrckan, Som sker then 11. April. 1751. Bör i akt tagas och efterföljas. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1751

Kongl. directionens öfwer Trollhätte sluszbyggnad Kundgiörelse, angående Terminen för wederbörande deltagare, så wäl til Tredje Femtedelens insättiande af deras til ofwannämde Byggnad anteknade Capitaler, som ock til Interesses erhållande för then första Femtedelens giorde insättning. Dat. Stockholm then 16. januarii 1751. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1751

Wid Hans Kongl. Maj:ts Wår Allernådigste Konungs, Konung Adolph Friedrichs Hyllnings-Act, Som sker Then 28. Novembr. 1751. Kommer följande at i akt tagas. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1751]

Wid theras Kongl. Majestäters, Hans Kongl. Maj:ts, wår allernådigste konungs, konung Adolph Friedrichs, Sweriges, Göthes och Wendes konungs &c. &c. &c. samt thesz högtälskelige gemåls, Hennes Kongl. Maj:ts, wår allernådigsta drottning, drottning Lovisæ Ulricæ kröning, som sker then 26. november 1751. kommer följande at i akt tagas. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771, 1751.

Ceremonial, som Wid Riksdagens Början år 1751. kommer at i akt tagas. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771.

Kongl. Directionens öfwer Trollhätte sluszbyggnad Kundgiörelse, angående Terminen för wederbörande deltagare til andra Femtedelens insättiande af theras til ofwannämde byggnad anteknade Capitaler. Dat. Stockholm, then 18 junii, 1750. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771 [1750]

51 Notifikationsbrev från franska högadeln till greve Ekeblad, svensk envoyé i Paris 1742-44. Ekeblad, Claes d.y, 1708-1771, 1742-44.

Lof- och Tacksäjelse-Skrift, At upläsas uti alla Församlingar öfwer hela Riket För Hennes Kongl. Maj:ts, Wår Nådigsta Drottnings återwundna hälsa efter Kongl. Printseszans Sophia Albertinas hugneliga födelse, och therpå håldne Kyrkogång Som skedde i Stockholm then 18 November 1753. Ekeblad, Clas, d.y., 1708-1771, 1753.

Kongl. Maj:ts och Riksens Cancellie-Collegii Kundgiörelse, Til Förekommande af tryckte Arbetens stegrande utöfwer et billigt pris. Gifwen Stockholm then 24 October År 1759. Höpken, Anders Johan von, 1712-1789, 1759.

Tal, hållit inför hans maj:t konungen uti ordens-capitlet i slotts-capellet den 28 april 1803 af ordens-cantzleren ... Johan Gabriel Oxenstjerna, då till riddare af seraphimer-orden dubbades öfverste- kammarjunkaren ... Clas Ekeblad, : efter herr riks-rådet grefve Beckfriis; riks-marskalken ... Axel v. Fersen, efter herr riks-rådet ... Ulrik Scheffer; och presidenten och general-lieutenanten ... Bror Cederström, efter general- lieutenanten ... Johan Didrick Duvall. : (Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, MDCCCIII.) Oxenstierna, Johan Gabriel, 1750-1818 1803

...

Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta led Författare: Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta led Författare: Hans Gillingstam Utgiven av Genealogiska Föreningen. Tryckt 1949. 110 sidor.

Skriften är nr 4 i serien Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen. Boken innehåller sex släkttavlor, dels en arkivhistorisk släkttavla som leder fram till sedermera riddarhusgenealogen Pontus Möller, men också släkttavlor över Rekarne-släkten Ekeblad, Esbjörn (Kristiernsson) Djekns avkomlingar, Peder Karlssons i Gladhem avkomlingar, Hålbonäs-släkten och äldre Bagge-släkten. Person- och ortregister finns. Utgiven av Genealogiska Föreningen. Tryckt 1949. 110 sidor. Skriften är nr 4 i serien Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen. Boken innehåller sex släkttavlor, dels en arkivhistorisk släkttavla som leder fram till sedermera riddarhusgenealogen Pontus Möller, men också släkttavlor över Rekarne-släkten Ekeblad, Esbjörn (Kristiernsson) Djekns avkomlingar, Peder Karlssons i Gladhem avkomlingar, Hålbonäs-släkten och äldre Bagge-släkten.

Medeltida brev

Brevnummer: 8921 Utfärdandedatum: 1366-07-23a Utfärdandeort: Skultuna Språk: svenska DS-nummer: DS 7387

Utfärdare: Hemming Larsson.

Innehåll: Hemming Larsson kungör att han sålt till Lars Ingebjörnsson (Ekeblad) sitt gods i Solberga i Skultuna socken, 11 öresland jord med hus, åker, äng och alla tillägor östan om sin fäderneåker för 200 mark gängse penningar, som han erkänner sig ha uppburit. Han har lagligen uppbjudit jorden till andra sina bördsmän och avhänder den därför sig och sina arvingar och hemular den till Lars och dennes arvingar till evärdelig ägo.

Brevtext: .;. Allom them thetta breff see eller høræ . Helsar Jach hæmingyr laurinzson . Ewerdelika meth varom herra . Thet scal allom ' mannom kunnugt wara swa vel them som effter koma som the . som nu æræ . mich haffwa salt hetherlikom manne lau = 'rinze Jngebyornason mith godz J solberghom . J skultuna sokn som ær ellywæ Ørisland Jordh meth husom akir oc ængh ' oc allom thylaghom næær by oc fyerre Engo (a) vndhan takno (b) østan aff minom fædhernis akre for tu hundrada marker ' Swenskæ pæninga thet mynt som nu gaar . hwilka pæningæ Jach kennis mich redhelikæ hawa oppburith . efter minom ' egnom vilya . thes samo Jord hawer Jach laglika budhit androm minom byrnamannom for grannom sokn oc a thinge som lagh ' tyl sigya / thy affhender Jach mich oc minom arwingyom thet sama godz oc hemlar Jach them fornempda laurinze oc hans erwin = ' gyom thet samo godz tyl æwerdheliko ægho / meth godhom . vilya kerleek oc allom winscap . meth swa forskelom wither min hether oc mina ' goda tro / scal andre (c) Jach eller mina byrdhamen thet sama godz hindr[a] (d) qwellya eller a kæræ æy for (d) konungom laghmannom eller ' domarom oc æy androm ther honom maa drøwilse aff tima / thil swa (e) myklo mera visso oc stadfestilse . a thesso køpe . bethis ' Jach hetherlika manna Jncigle meth mino syelfs Jncigle . som er godzscalch wikmanzson min mother brother herra borquard kyrkioherra ' J Skultunum olaf dyæcn finwith magnusson erich siggason andris philipzson andris ammoson oc Jønis J lundagardhin . kennis Jach ' mich hawa loffwat thera Jncigle . her fore koma * Datum Jn Skultunum Anno (f) domini Millesimo (g) ccclxsexto feria quinta proxima ante festum ' beati Jacobi . Apostoli

Extratext: På baksidan: hemming laurinzson breff vppa soolberg skultu[na] Sigillinformation: Under texten äro snitt gjorda genom uppvecket för 9 sigill. Av dem vidhänga nu endast 2 (nr 4 och 7), medan remsorna till de 2 första sigillen även sitta kvar. Nr 4 visar ginstyckad sköld med hjälm, i övre fältet en pilspets, i det nedre en stjärna. Av omskriften läses: ... DYÆK.. Nr 7 har ett ekblad balkvis i skölden samt omskriften: S:KAROLI:INGIBIOR..

- Även på Brocmans tid funnos blott 2 sigill kvar. Hans avskrift betecknar nr 4 som "obscurum" och avbildar den ginstyckade skölden utan att ange dess innehåll eller omskriften. Av nr 7 avbildar B. det snedställda bladet. Hans återgivning av omskriften, felaktig beträffande farsnamnet, visar, att sigillet då hade ungefär samma utseende, som det hade före lagningen i augusti 1950. Om de andra sigillen summerar han: "reliqua absunt".

Sigillanter: utfärdaren samt morbrodern Gotskalk Vikmansson, kyrkoherden Borkvard i Skultuna, Olov djäken, Finvid Magnusson, Erik Siggesson, Anders Filipsson, Anders Ammosson och Jöns i Lunda. Sigill: se DS nr 7387 Original: or. perg., RA 0101

Medeltida regester/notiser: Brocman: II Misc. 18:39 Hadorph: Peringskiöld: Örnhielm:

Hänv. till annat brev: DS nr 7347 Fotokopia: DK (detaljförstoring) Tryckt: DS nr 7387 Tryckt regest: RPB nr 722 Litteratur o. komm.: se DS nr 7387

Svenskt diplomatarium: medeltidsbrev