:

Örnflycht nr 84

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örnflycht nr 84 †

Gammal frälsesläkt, introd. 1625. Utdöd 1863-12-05.

Ätten har på grund av vapenbilden tidigare ansetts vara av samma stam som den gamla medeltida Plataätten och Braheätten, men några som helst bevis härför finnas icke.

TAB 1

Greger Djekn i Honungaby (Hånungby) i Vallby socken Uppsala län. Var häradshövding i Simtuna härad 1416-01-19 och ännu 1442-07-02. Levde 1445-06-29. Han förde två vingar i vapnet. [1]

Barn:

 • Erik Gregersson. Väpnare. Levde 1482. Se Tab. 2
 • Ingrid Gregersdotter, levde änka 1472-03-21, då hon skänkte jord, som hon ärvt efter sin första man, till Riseberga jungfrukloster.1 Gift 1:o med Anders Djekn. Gift 2:o 14602 med väpnaren Lasse Hjort, död före 1472-03-21.
 • Karin Gregersdotter. Gift med Peder i Barkarby.

TAB 2

Erik Gregersson (son av Greger Djekn, Tab. 1), till Granhammar i Ryds socken Uppsala län (1472), som före 1445 ägts av Birger Olofsson (Soop). Var väpnare1 1451-11-11. Levde 1482.1

Barn:

 • Peder Eriksson, till Granhammar. Var väpnare och häradshövding i Håbo härad 1488-05-16 och ännu 1497-01-28. Beseglade 1496-05-11 ett gåvobrev till Sigtuna kloster, utfärdat av Greger Mattssons (Lillie) barn. Död omkr. 1510. Gift med Karin Arentsdotter, dotter av hövidsmannen på Stockholms slott, riddaren och riksrådet Arent Bengtsson (tillbakaseende ulv) och hans 1:a fru Brita Bengtsdotter (Natt och Dag).

Barn:

 • Anna Persdotter. Gift med hövidsmannen Nils Mattsson Kagge i hans 1:a gifte, levde 1511.
 • Elina Persdotter. Nunna i Sko kloster3 1488-08-03, då hennes fader gav till klostret sex öresland jord i Börje socken Uppsala län.
 • Arent Persson. Häradshövding. Död före 1547. Se Tab. 3.
 • Erik Persson. Gift med Märta Göransdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med riksrådet och lagmannen Knut Andersson (Lillie af Ökna), död 1546), levde änka 1546, dotter av väpnaren och hövidsmannen Göran Hansson (friherrliga ätten Stiernsköld) och hans 2:a fru Ingeborg Siggesdotter (Sparre).
 • Brita Persdotter, död ogift. 'Hon ärvde efter sin fader tvenne gårdar i Långtora socken Uppsala län, vilka efter henne tillföllo hennes broder, Arent Persson.
 • Margareta Persdotter, död ogift.

TAB 3

Arent Persson (son av Peder Eriksson, Tab. 2), till Granhammar samt Ornäs i Torsångs socken Kopparbergs län, som han erhöll genom sitt 1:a gifte. Bergsman på Ornäs. Bevistade riksdagarna i Västerås 1527 och i Strängnäs 1529. Bidrog 1529 att förebygga oroligheter i Dalarna4. Fick Konungsbyn i Irsta socken Västmanlands län i förläning s. å. 4 Häradshövding i Bro härad i Uppland 1534 och flyttade då till Granhammar4. Är troligen identisk med den Arent Persson, väpnare, som satt i domstolen över myntmästaren Anders Hanssons sammansvärjning4. Död5 före 1547-04-17. Han nämnes icke i några källor förrän i samband med den bekanta episoden om Gustaf Vasas besök på Ornäs, då den blivande konungen räddades undan hans försåt genom Barbro Stigsdotters ingripande. Gift 1:o med Barbro Stigsdotter, född på 1490-talet, död omkr. 1534, dotter av fogden över Östra Silvberg Stig Hansson, som i vapnet förde tre ginbalksvis ställda rosor, och hans 2:a hustru Karin Olofsdotter (sexuddig stjärna). Före hennes giftermål hade hennes fader avböjt ett av riksföreståndaren Svante Sture framfört frieri å sin sven, sedermera slottsfogden i Stockholm Bengt Erikssons vägnar. Gift 2:o med Sigrid Kyle, fru Sigrid på Sjösa kallad, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hövidsmannen Jöns Olofsson (Gyllenhorn)), som levde änka 1574, dotter av slottsloven Claes Kyle och Margareta Pedersdotter (Fargalt).

Barn:

 • 1. Margareta Arentsdotter, levde änka 1573. Gift före 1551 med väpnaren och häradshövdingen Carl Bengtsson (Månesköld af Seglinge) i hans 2:a gifte.
 • 1. Brita Arentsdotter, levde änka 1572.6 Gift 1:o med Per Eriksson (Schack), till Hamra i Fröslunda socken Uppsala län. Gift 2:o med fogden Peder Larsson, till Hamra (genom sitt gifte), som levde 1565.6
 • 1. Barbro Arentsdotter, levde 1562.6 Gift med Carl Nilsson (Schack), till Hornby, som levde 1560.
 • 1. Bengt Arentsson. Se Tab. 4.
 • 1. Carin Arentsdotter. Gift med fogden Jöns Ingemarsson, död efter 1586, en av stamfäderna för adl. ätten Hiort af Ornäs.
 • 1. Ingeborg Arentsdotter. Gift med väpnaren Göran Bonde, i hans 1:a gifte, död 1598.
 • 2. Agneta Arentsdotter. Hovmästarinna hos hertiginnan Maria av Södermanland 1583. Död 1602-01-24 enl. en i väggen å Svärta kyrka Södermanlands län inmurad gravsten med hennes och hennes 1:a mans bilder. Gift 1:o 1566-02-24 med fogden på Kalmar slott Joen Karlsson, som i vapnet förde en blå falk, till Åstada och Ettak, adlad 1564-02-15, stupade 1568-01-03 vid Norrby. Gift 2:o 1578-02-09 i Söderköping med ståthållaren Esbjörn Pedersson (Lilliehöök af Fårdala), död 1580.

TAB 4

Bengt Arentsson (son av Arent Persson, Tab. 3), till Granhammar. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. Deltog i mönstringen med frälset 1562 och 15636. Bevistade riksdagerna i Uppsala 1567 och i Stockholm 15907. Upptages i registret över Sveriges adel 15867. Levde 1595-03-01 på Granhammar. Gift 1:o med Ursula Pedersdotter, dotter av häradshövdingen i Ulleråkers och Vaksala härader Peder Larsson (fyra spetsar från sidan) till Hallkved. Gift 2:o med sin hushållerska.

Barn:

 • 1. Emerentia Bengtsdotter. Gift 1581-08-00 på Ekolsund med hertig Carls kammarjunkare, sedan hovmästaren hos hertiginnan Sofia av Sachsen-Engern Daniel Hansson Hund, adlad 1590-03-27, i hans 1:a gifte (gift 2:o före 1602 med Constantia N. N. Gift 3:o med Margareta N. N.), död 1611 och begraven i Överselö kyrka Södermanlands län, där hans vapen finnes. Han är känd som författare av Erik XIV:s krönika (1605). [10]
 • 1. Åke Bengtsson. Ryttmästare. Död 1604. Se Tab. 5
 • 2. Udde Bengtsson. Se Tab. 8.

TAB 5

Åke Bengtsson (son av Bengt Arentsson, Tab. 4), till Granhammar samt Kivis i Nagu socken, som han fick med sin första hustru, och Lämnäs i Kimito socken, båda i Finland11. Ryttare under Göran Pryss' fana 157810. Tjänade under Upplandsfanan (livregementet till häst) utan befäl 1589. Löjtnant därst. 1599. Ryttmästare 1602. Stupade 1604 vid Weissenstein (Wittensten). Han råkade i fångenskap 1601, då polackerna återtogo Kokenhusen.11 Gift 1:o med Cecilia Nilsdotter, begraven 1598, dotter av fogden Nils Persson (Ållongren i Finland) och Hebla Månsdotter (Stiernkors). Gift 2:o 1598 med11 Anna Danielsdotter, död 1599, dotter av hertig Carls råd Daniel Hansson (enl. annan källa15 hette hon Judita N. N.). Gift 3:o omkr. 1600 med Margareta von Farensbach, som han tog ur Revals kloster14, då hon »aff ringa medel een kloster Jungfru war», i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren vid upplandsfanan Hans Olofsson [hjorthuvud], stupade 1605 vid Kirkholm. Gift 3:o 1607-01-19 på Granhammar med ståthållaren och översten Rikard Isaksson, adlad Rosencrantz av Granhammar, nr 197, död 1621. Gift 4:o 1646 med överbergmästaren Georg Grissbach, adlad Grissbach, i hans 2:a gifte, född 1587, död 1651), död 1651-06-12 på Granhammar, dotter av Wierich von Farensbach och N. N. Schlippenbach. 'Hon gav godset Eyefer i Livland till sin dotter Beata Örnflycht, vilket gods Rikard Rosencrantz köpt av sin hustrus morbroder Markus Schlippenbach, och däremot Örnflychtska stamgodset Granhammar till sina söner med Rosencrantz.'

Barn:

 • 1. Nils. Stupade i Polen. [16]
 • 1. Bengt Åkesson Örnflycht. Löjtnant. Död omkr. 1639. Se Tab. 6.
 • 1. Hebla, levde 1646 men var död 1649.16. Gift 1:o med Henrik Tomasson Oxhorn, av en finsk ointrod. frälsesläkt, död omkr. 1620 i krig. Gift 2:o med N. N. [11]
 • 3. Arent, död ung.[16]
 • 3. Beata Örnflycht, levde 1651. Gift 1626-05-17 på Padis med överstelöjtnanten (generalmajoren?) Gillis eller Julius Modeus, som levde ännu 1661, fader till översten och kommendanten Reinhold Modeus, adlad Modée, nr 778.

TAB 6.11

Bengt Åkesson Örnflycht (son av Åke Bengtsson, Tab. 5), till Kivis och Toras i Nagu socken samt Liivala i Sagu socken och Paaskunta i S:t Karins socken. Fänrik vid Rikard Isaksson Rosencrantz' fana 1611. Sålde 1613 sin fädernelott i Granhammar till sin styvfader Rosencrantz, då på samma gång svågern Henrik Tomasson till denne sålde sin hustrus anpart. Ingick 1623-09-29 en förlikning med systern Hebla i modems närvaro rörande gods i Kimito socken. Kallas löjtnant. Död omkr. 1639 under kriget. Gift med Margareta Sabelstierna, död före 1649, dotter av ryttmästaren Henrik Eriksson (Sabelstierna), och Gertrud Jakobsson (Svärd), av en ointrod. finsk frälsesläkt.

Barn:

 • Erik. Kaptenlöjtnant. Död omkr. 1691. Se Tab. 7.
 • Helena, död på 1690-talet på Liivala. Gift 1:o med löjtnanten Olof Johansson Stubbe, till Ny Bollstad, död 1637. Gift 2:o omkr. 1650 med överstelöjtnanten Arvid Michelsson Fogelhufvud, född 1616, död 1685.

TAB 7.11

Erik (son av Bengt Åkesson Örnflycht, Tab. 6), till Kivis i Nagu socken, vilket reducerades, men varå han 1683 erhöll livstidsfrihet. Var fänrik 1652-08-03, då han fick konfirmation och donation på ödeshemman i Sagu socken. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1655. Löjtnant därst. 1657. Kaptenlöjtnant 1660. Levde ännu 1690-08-04, men var död 1691. Gift med Ingeborg Björnram, död 1690, dotter av fänriken Arvid Christersson Björnram, och Elin Slang.

Barn:

 • Erik. Fänrik vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente12 1701-03-09. Död s. å. i Narva.13 Han stod 1694 anklagad vid häradsrätten i Nagu för brutet äktenskapslöfte av bonden Matts Bertilsson, med vars dotter Lisbeta han plägat umgänge. Hon blev 1697 av konsistorium förklarad för hans äkta hustru.
 • Henrik. Var korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1695. Kornett därst. 1700-03-23. Löjtnant 1701-01-20. Stupade s. å. 30/12 vid Erastfer. [13] (Enl. Annan uppgift18 levde han och var närvarande vid ting i Nagu socken 1705-02-27.). Gift med Anna Dorotea Erlandsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1681 med löjtnanten Alexander Fellbom), levde ännu 1727 Sannais N. och Maria Adamin.

TAB 8

Udde Bengtsson (son av Bengt Arentsson, Tab. 4), till Granhammar i Västra Ryds socken Uppsala län. Levde 1602-04-19, då han var närvarande vid Bro härads ting19, men var död 1605.19. Gift med Carin Månsdotter, som levde vid sonen Josuas bröllop 1632, men efter vilken jordaskifte hölls 1634-02-28 mellan barnen20, dotter av38 fogden på Svartsjö Måns Persson Skrifvare och Elin Erlandsdotter (Bååt).

Barn:

 • Erland Uddesson Örnflycht. Var löjtnant vid Upplands ryttare (livregementet till häst) 1622. Ryttmästare därst. 1623 och förde sitt kompani i krigen i Livland och Preussen. Ogift ihjälstucken21 1629-10-25 i Västerås av ryttmästaren Erik Tuvesson Hökeflycht och begravd i Västerås domkyrka
 • Måns Uddesson Örnflycht född 1585, död 1657. Se Tab. 9.
 • Arent Uddesson Örnflycht, död 1640. Se Tab. 21
 • Josua Uddesson Örnflycht till Granhammar. Kornett vid Upplands ryttare 1627 före 4/11. Utgick med sitt kompani till kriget i Tyskland 1635. Död barnlös 1642 »mellan pingstdagarna och midsommar».21 Gift 1632-07-15 på Granhammar med Ingeborg Tott af Skedebo i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1622 med fänriken Erik Alfsson Ikorn, död 1627), levde änka ännu 1665-10-12, dotter av Tönne Eriksson Tott af Skedebo nr 88 och hans 2:a fru Elin Johansdotter Månesköld af Seglinge. Hon dömdes genom Svea hovrätts dom den 6 febr. 1635 att böta 100 daler för våldsverkan i Ryds kyrka22
 • Elin Uddesdotter Örnflycht, död 1660-03-04. Gift med assessorn i Göta hovrätt Per Eriksson, död 1646-04-03 på Ingevaldstorp och begraven jämte sin fru i Heda kyrka Östergötlands län, där deras gravsten med Örneflychtska vapnet och påskrift finnes. Deras son, ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Magnus Eriksson, född 1613, död sonlös 1677-06-16 blev 1653-08-08 adlad Rosensvärd, men ej introd.10
 • Ursilla Uddesdotter Örnflycht, begravd 1673-04-20 i Dunkers socken Södermanlands län. Hon dömdes 1639 12/3 av Villåttinge häradsrätt adelskapet förlustig, efter att hon fått ett barn med ofrälse fänriken Grels Olofsson, som var styvson till hennes broder Arent. Gift 1627 med Carl Bengtsson Ulffana, död 1632 eller 1633.
 • Margareta Uddesdotter. Hon frikändes genom Svea hovrätts dom den 14 nov. 1626 från anklagelse för barnamord, men dömdes för att hava fött i hemlighet. Möjligen hon eller
 • En dotter. Gift före 1632 med Lars Björnsson. [23]

TAB 9

Måns Uddesson Örnflycht (son av Udde Bengtsson, Tab. 8), till Granhammar i Västra Ryds socken och Holm (nu Säbyholm) i Lossa socken (båda i Upps.) samt Boxtorp i Gryts socken och Lida i Ärja (nu Åkers) socken (båda i Söd.)6. Född 1585-05-06 på Granhammar. Introd. 1625 jämte sin broder Arent på ättens vägnar under nr 52, vilket nummer sedan ändrats till 84. Död 1657-11-19 på sistnämnda egendom enligt huvudbaneret i Västra Ryds kyrka (enl. annan uppgift »slagen i fiendeland för riksens fiender»).24 Hade åtta söner, som alla levde 1655. Gift med sin broders svägerska Märta Rosenquist, som levde ännu 1672, dotter av Anders Svensson Rosenquist, och Elin Pedersdotter (tre björnramar). Under hennes tid avbrann Granhammar genom vådeld »med alla hennes rörliga saker».24

Barn:

 • Anders. Stupade för rikets fiender i Polen. [25]
 • Åke. Kapten. Död 1657. Se Tab. 10.
 • Per. Löjtnant. Se Tab. 17.
 • Nils. Major. Död 1683. Se Tab. 18.
 • ?Hans. Se Tab. 20.
 • Två söner, stupade i krig före 1660. Modern klagade vid Daga häradsrätt 1660-05-21 att hon mistat sin salige man och fyra sina söner i fiendeland för riksens fiender.24
 • Ännu en son.
 • Sofia, till Boxtorp6. Död 1677. Gift före 1667 med kvartermästaren vid ett tyskt kalleriregemente9 Daniel Krigsman.
 • Elisabet, till Lida, som hon sålde 16846. Levde 1710. Gift efter 1662-10-13 men före 1663-02-10 med kaptenen Johan Silfwerbrand, död 1671.

TAB 10

Åke (son av Måns Uddesson Örnflycht, Tab. 9), till Öster-Berga i Rasbo socken Uppsala län. Var fänrik vid Upplands regemente 1641 och bevistade en del av trettioåriga kriget. Löjtnant vid nämnda regemente 1651. Kapten. Stupade 1657-10-24 vid stormningen av Frederiksodde. Gift med Anna von Bredenbach i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Johan Eriksson Smitt, död 1665-12-25), levde änka efter andre mannen, dotter av kaptenen Bilsman von Bredenbach och Margareta von Manteuffel.

Barn:

 • Hebla, död ogift.
 • Anders, född 1655. Löjtnant. Död 1703. Se Tab. 11
 • Paul Bertram. Korpral. Död 1696. Se Tab. 12.
 • Anna Margareta, död 1689 på Österberga och begraven s. å. 5/5 i Rasbo socken. Gift 1687-12-18 på Österberga med kaptenen vid Upplands regemente Erik Kohlbom i hans 1:a gifte (gift 2:o 1692 i Vänge kyrka, Upps., med Anna Catharina Reenhielm, som levde änka 1735-08-12 i Uppsala, dotter av löjtnanten Jakob Isthmen, adlad Reenhielm, och Anna Böllja).

TAB 11

Anders (son av Åke, Tab. 10), till Österberga. Född 1655 i Stockholm. Volontär vid artilleriet 1676. Styckjunkare därst. 1677. Fänrik 1686-10-08. Löjtnant 1689-05-08. Stupade 1703-09-19 vid Thorn. Gift med Margareta N. N., född 1660, död på Österberga och begraven 1741-01-13 i Rasbo kyrka [hon nämnes fru Margareta Örnflycht i Rasbo dombok den 14 febr. 1708 och skrev sig själv Örnflycht i adelns rusttjänstlängd för Uppland 1740 och kan således icke varit av adlig börd].

Barn:

 • Hans Lorentz, född 1691-08-25, död 1693-09-22.
 • Anna Eleonora Helena, född 1694-12-23, död ogift 1744-06-12 på Österberga.
 • Gustaf Anders, till Österberga. Född tvilling 1696-08-04. Volontär vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1716. Förare därst. 1717-08-01. Sergeant 1718-01-25. Fänrik 1719-06-12. Transp. till Upplands regemente. Löjtnant därst. 1739-09-15. Avsked 1741-09-29. Kaptens karaktär 1748-03-09. Död barnlös 1764-01-09 Frötuna. Gift 1741-12-20 på Österberga med Sara Enhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1728 med löjtnanten vid Upplands regemente Johan Martin von Schneidem, född omkr. 1695, död 1734), född 1702-10-29, död 1754-04-14 på Österberga, dotter av kamreraren Samuel Pedersson Unander, adlad Enhielm, och Birgitta Roberg.
 • Åke Christoffer, född tvilling 1696-08-04. Rustmästare. Död 1715 på Österberga och begraven s. å. 27/10.
 • Elisabet Anna, född tvilling 1699-12-23, död ogift 1752-06-24 på Österberga. Hon hade myndigförklarats genom k. m:ts resol. den 16 nov. 1743 och sålde jämte brodern Gustaf Anders Österberga 1752-06-11 till generalmajoren friherre Jöran Fleming.26
 • Magnus Erik, född tvilling 1699-12-23, död ung.

TAB 12

Paul Bertram (son av Åke, Tab. 10). Korpral vid änkedrottningens livregemente till häst11. Död11 1696-08-04. Gift med Anna Hierta, född 1655-12-08, död 1755, 100 år gammal, dotter av ryttmästaren Måns Hierta, och Anna Stålman.

Barn:

 • Magnus, född 1686. Kapten. Död 1743. Se Tab. 13.
 • Hans, född 1687. Kommendant. Död 1715. Se Tab. 16
 • Lars. Fänrik. Gift med Cecilia N. N.
 • Anna Maria, född 1691, död änka 1768 och begraven s. å. 21/5 på Jakobs kyrkogård i Stockholm. Gift 1714-04-01 med fänriken Jonas Strömvall, levde 1735.
 • Anders. Korpral.
 • Olof. Löjtnant?
 • Brita. Gift med en överkommissarie Ambjörn.
 • Inga. Gift med en inspektor.

TAB 13

Magnus (son av Paul Bertram, Tab. 12), född 1686. Rustmästare vid Dückers dragonregemente 1703. Förare därst. 1705-08-02. Kornett 1706-12-03. Löjtnant 1709-03-01. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7. Hemkom 1722-06-00. Kaptens karaktär 1723-08-26 med rang från 1722-08-26. Kapten vid Upplands regemente 1737-10-19. Död 1743-10-03 i Karlskrona. Gift 1:o med Gertrud Linsen. Gift 2:o 1711 med Maria Gertrude Kniper, född 1693, död 1777-06-16, i Vidbo socken Stockholms län.

Barn:

 • 1. Sara Jakobina, född 1708, död ogift 1781-07-11 i Vidbo socken.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1709. Blev blind 174025. Död ogift 1771-04-01 i Vidbo socken.
 • 2. Maria, född 1712 i Sibirien, död ogift 1801-03-17 Kölinge
 • 2. Anna Dorotea, född 1722 i Sibirien, död ogift 1778-08-24 i Vidbo socken.
 • 2. Adam, född 1726. Överstelöjtnant. Död 1792. Se Tab. 14.
 • 2. Ebba Charlotta, född 1732-06-18 på Nässjö i Gottröra socken Stockholms län. Levde 1759.25

TAB 14

Adam (son av Magnus, Tab. 13), född 1726-04-15. Volontär vid Upplands regemente 1736-07-15. Furir därst. 1741-10-10. Förare 1742. Sergeant 1743. Fältväbel 1748. Stabsfänrik 1752-06-11. Stabslöjtnant 1759-09-10. Löjtnant 1761. Kapten i armén 1766-10-16 och vid regementet 1769-02-21. RSO 1770-04-28. Major i armén 1777-08-06. Sekundmajor vid regementet s. å. 17/9. Avsked 1785-09-27. Överstelöjtnant. Död 1792-06-14 i Uppsala. Han bevistade finska kriget på 1740-talet samt pommerska kriget på 1750- och 1760-talen. Gift 1755-03-18 Östunaberg med Margareta Charlotta von Vegesack, född 1729-01-07, död 1804-12-21 på Kölinge kaptensboställe i Rasbokils socken Uppsala län, dotter av överstelöjtnanten Gotthard Zakarias von Vegesack, och Elisabet Lagerstedt, nr 1538.

Barn:

 • Maria Charlotta, född 1756-06-00, död 1836-02-07 i Uppsala. Gift 1:o 1776-03-05 på Norrby kaptensboställe i Lunda socken Stockholms län med fänriken Engel Didrik Friesenheim, nr 1513, född 1751, död 1792. Gift 2:o med handlanden Anders Gustaf Winberg.
 • Ture Magnus, född 1762. Överstelöjtnant. Död 1820. Se Tab. 15.
 • Anna Charlotta, född Östersta, död 1795-03-30 Jordansbo[9]
 • Gustaf Adolf. Underofficer vid Upplands regemente 1813. [9]

TAB 15

Ture Magnus (son av Adam, Tab. 14), född 1762-01-20. Volontär vid Upplands regemente 1767-09-09. Fänrik därst. 1776-09-03. Löjtnant 1786-11-14. Kapten 1792-08-10. RSO 1805-03-01. Major i armén 1809-02-09 och i regementet 1810-05-29. Överstelöjtnant i armén 1813-02-23. Avsked 1817-12-16. Död 1820-04-25 på sin egendom Hovgårdsberg i Vendels socken Uppsala län hastigt av slag vid ankomsten till en auktion och begraven på Vendels kyrkogård. Han bevistade fälttåget i Finland 1788–1789 samt kriget i Pommern 1807 och kriget i Finland 1808–1809, varunder han utmärkte sig vid Oravais och blev sårad. Gift 1792-03-29 Torslunda

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1793-04-08 i Rasbo socken Uppsala län, död barn.
 • Adam Johan Fabian, född 1795-04-14. Volontär vid Upplands regemente s. å. Furir därst. 1806-06-26. Sergeant 1812-09-10. Fänrik s. å. 20/9. Konfirm.fullm. 1813-02-12. Löjtnant 1819-10-06. 2. Kapten 1828-10-01. Död ogift 1831-06-14 i Uppsala.
 • Antoinetta Charlotta Barbro, född 1796-08-16 i Vendels socken, död 1854-04-17 Fredriksberg. Gift 1821-02-27 i Vendels socken med kaptenen vid Upplands regemente, RSO, Axel Conrad Rönqvist, född 1794-12-25 i Bjuråkers socken Gävleborgs län, död 1861-02-11 i Västerås.
 • Gustaf Adolf, född 1798-01-13 Kölinge. Rustmästare vid Upplands regemente 1813-11-09. Fänrik vid Hälsinge regemente 1817-04-22. Avsked 1823-10-16. Reste utrikes s. å. Kapten i brasiliansk tjänst. Lärare vid ett dövstummeinstitut i Lissabon. Återkom till Sverige 1830-07-00. Var sist bosatt i Stockholm, där han ägde och bebodde huset nr 13 vid Svartmangatan, varest han gav lektioner i skrivning. Titulerades av några professor. Död ogift 1863-12-05 i nämnda sitt hus och slöt ätten på svärdssidan, varför vapnet vid jordfästningen i Storkyrkan s gravkor krossades. 'Han testamenterade all sin kvarlåtenskap till sin hushållerska, Anna Margareta Berglund, som tjänat honom över trettio år. Dock skulle den fasta egendomen efter hennes död tillfalla hans tvenne systerdöttrar och, i händelse dessa då redan vore avlidna, övergå till riddarhusets pensionsfond för fröknar och änkor.'
 • Hedvig Vilhelmina, född 1799-02-02 på Kölinge, död ogift 1857-12-31 i Stockholm.
 • Ture Gerhard, född 1800-04-23. Rustmästare vid Upplands regemente 1816-02-01. Fänrik vid Hälsinge regemente 1818-03-03. Avsked 1824-09-07 och gick i utländsk krigstjänst. Kapten i engelska frikåren i Spanien under Rob. Wilson. Löjtnant i brasiliansk tjänst. Död barnlös 1828-05-01 i Rio de Janeiro. Gift 1822-12-24 i Köpenhamn med Anna Rebekka Thersling, styvdotter till ministern Colbjörnsen.
 • Gustava Aurora, född 1802-04-23, död 1865-04-23. Gift 1829-01-23 med majoren i flottan, RSO, Sivert Roland Öberg, född 1766-02-14 i Stockholm, död där 1851-08-28.
 • Anna Margareta, född 1804-07-26, död ogift 1833-07-07
 • Vilhelm Magnus, född 1807-01-14 i Rasbokils socken. Rustmästare vid upplands regemente 1822-11-22. Fänrik därst. 1830-07-01. 2. Löjtnant 1835-01-31. Död ogift 1841-04-24 på Viksta i likanämnd socken Uppsala län.
 • Erik Arent, född 1810-05-04, begraven 1811-05-00 i Uppsala.

TAB 16

Hans (son av Paul Bertram, Tab. 12), född 1687 i Västergötland. Furir vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703-05-15. Sergeant därst. 1704. Fältväbel 1706-03-06. Fänrik 1709-04-08. Löjtnant 1710-04-14. Kapten vid östra skånska infanteriregementet och kommendant på Karlshamns skans 1712-01-17. Konfirm. fullm. på kaptensbeställningen 1715-04-25. Död s. å. 28/3. Gift 1710-12-28 i Malmö med Catharina Brandenburg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1718-12-14 i Kristianstad med sin kusins svåger, kaptenen Jakob Adam Langman, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1775), född 1679, död 1743-04-14, dotter av änkedrottning Hedvig Eleonoras hovpredikant, sedermera superintendenten, filosofie magister Albertus Brandenburg och Ingrid Larsdotter Banck.

Barn:

 • Hans Arent, döpt 1712-01-28 i Malmö, död 1726.

TAB 17

Per (son av Måns Uddesson Örnflycht, Tab. 9), till Ölsta och Ilända, vilket senare han pantsatte28 1676-12-13, i Färentuna socken Stockholms län. Fänrik vid bergsregementet 1657-05-11. Kallas löjtnant 16619. Levde 167727. Innebrändes en julafton (1680?) vid en eldsvåda, som ödelade Ölsta. Var död 1681-03-00.29 Gift med Agneta Stake, dotter av ryttmästaren Gustaf Stake, och Elsa Magdalena Silfversparre.

Barn:

 • Elsa Sofia. Gift med fänriken Jöran Fredrik von Klingspor. Båda levde 1686.30
 • Märta Magdalena. Sålde Ölsta 1689-09-16 till kamreraren Göran Månsson.30
 • Söner, döda fadern. [29]

TAB 18

Nils (son av Måns Uddesson Örnflycht, Tab. 9), till Vidby (-näs) i Turinge socken Stockholms län, som han erhöll genom sitt första gifte, men sedermera försålde. Löjtnant vid dragonregementet i före detta danska provinserna (Bohusläns regemente) 1661. Avsked därifrån 1665. Var löjtnant vid ett (annat) dragonregemente9 1677-06-22. Uppgives sedermera blivit major. Död 1683. Gift 1:o efter 166226 med sin broders svägerska Märta Stake, dotter av ryttmästaren Gustaf Stake. Nr 110, och Elsa Magdalena Silfversparre. Gift 2:o före 1674 med Elisabet Crafoord, död 76 år gammal, dotter av ryttmästaren Göran Crafoord och Brita Morgenstierna, nr 339, samt syster till kaptenen Jakob Crafoord, natural. Crafoord.

Barn:

 • 2. Göran, född 1675. Var foderherre (skaffare) vid Jämtlands artillerifältstat 1700 och därifrån förflyttad till liknande tjänst i Stockholm. Uppgives varit löjtnant. Stupade troligen barnlös vid Thorn 1703. Gift med N. N. von Budberg, dotter av ett lantråd.
 • 2. Sara, född 1676-10-15 i Överselö socken Södermanlands län. [9]
 • 2. Margareta, född 167(8) i Strängnäs, död 1756-02-25 i Kårböle i Färila socken Gävleborgs län. Gift 1715 med gästgivaren därst. Jon Persson Wester, levde 1728, men var död 1740.
 • 2. Baltzar, född 1682. Kapten. Död 1768. Se Tab. 19

TAB 19

Baltzar (son av Nils, Tab. 18), till Munkebo i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1682 i Stockholm. Furir vid upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-02-04. Förare därst. 1705-06-05. Sergeant 1706-03-21. Fänrik 1709-11-25. Löjtnant 1710-10-22. Konfirm.fullm. 1716-12-08. Kaptens avsked 1719-09-30. Död 1768 på Munkebo och begraven s. å. 3/2 i Väne-Åsaka kyrka. Han bevistade slaget vid Hälsingborg 1710 och Fredrikshalls belägring samt var krutstänkt i ögonen, så att han med möda kunde se. Gift 1712 (lysn. s. å. 10/8) med Hedvig Beata Sass, född 1681, död 1770-12-04 på Munkebo, dotter av majoren Henrik Sass, och hans 2:a fru Christina Bagge af Söderby.

Barn:

 • Elisabet Christina, född 1714, död 1770-01-15. Gift 1731 med kvartermästaren Gustaf Silfverlood, född 1698, död 1775.
 • Margareta Helena, född 1716-05-16, död ogift 1770-01-07.
 • Henrik Georg, född 1718-11-11. Volontär vid Västgötadals regemente 1736. Korpral därst. 1740. Rustmästare 1742. Död barnlös 1789-08-29. Gift 1768-09-13 i Upphärads socken Älvsborgs län med Elisabet Mariana Cronander i hennes 2:a gifte (gift 1:o med artillerikaptenen Joakim Lundgren, född 1705-01-25 i Upphärads socken, död där 1765-06-30 och begraven i Romele kyrka, Älvsb.), född 1719, död 1789-05-16, dotter av bokhållaren vid arsenalen Abraham Cronander och Maria Christina Warelia.
 • Mariana Eleonora, född 1721-07-10 Torpa, död 1758-12-19. Gift 1747-10-02 med sergeanten Carl Filip von Wulffschmidt, född 1713, död 1763.
 • Patrik, född 1724-09-13 på Torpa.
 • Hedvig Maria, döpt 1727-09-26 på Torpa.

TAB 20

Hans (?son av Måns Uddesson Örnflycht, Tab. 9). Bodde Lida. Han är på riddarhusgenealogien förblandad med löjtnanten Anders Örnflycht (Tab. 11). Gift 1672-08-24 Mora med Margareta Beckerfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1706-08-27 med ryttmästaren vid Östgöta kavalleriregemente Carl Behm i hans 2:a gifte, född 1645, död 1729-10-30 Eldslösa ), född 1646, död 1726-03-06 och begraven jämte sin senare man i Mjölby kyrka, dotter av generalinspektoren Carl Becker, adlad Beckerfelt, och hans 2:a till namnet okända hustru.

Barn:

 • Anna Margareta. Gift 1:o med hovrättskommissarien Birger Isberg, död 1705-12-09 Axstad. Gift 2:o 1706-09-16 i Västra Tollstads socken Östergötlands län med hovmästaren Thes Rudelius, död 1716 på Axstad.

TAB 21

Arent Uddesson Örnflycht (son av Udde Bengtsson, Tab. 8), till Holm (nu Säbyholm) och Bärby, båda i Lossa socken Uppsala län samt Jordanstorp i Gryts socken Södermanlands län, som han erhöll med sin första fru6. Introd. 1625 jämte sin broder Måns på ättens vägnar under nr 52, vilket nummer sedan ändrats till 84. Död32 1642 före 23/3. Han dömdes av Svea hovrätt 1641-11-09 att böta 80 daler smt för lägersmål med sin legopiga.21. Gift 1:o med Sofia Rosenquist, från vilken han blev skild, död 1642-02-00 (arvskifte hölls efter henne s. å. 18/10)32, dotter av Anders Svensson Rosenquist, och Elin Pedersdotter (tre björnramar). Gift 2:o 1637-08-09 (morgongåvobrev)20 med Carin Abelsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Olof N. N.), levde änka 1650, syster till kyrkoherden i Lillkyrka pastorat av Uppsala ärkestift Abel Abelis.20

Barn:

 • 1. Måns. Var död 1662. Se Tab. 22.
 • 1. Ebba. Gift 1647-10-24 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm14 med Mårten Johansson Bergh.34
 • 1. Elisabet, var död 1662.35
 • 1. Beata, död 1662. Gift 1658-06-00 med bokhållaren vid sjötullen i Stockholm Nils Kallerman, som efterlevde henne. [35]
 • 1. Josua, död omkr. 1655. Se Tab. 25.

TAB 22

Måns (son av Arent Uddesson Örnflycht, Tab. 21), till Jordanstorp i Gryts socken Södermanlands län, som han erhöll vid arvskiftet efter föräldrarna35, men försålde 16466. Var död 1662. Han hade många barn. Sonen Fredrik uppgav 166235, att hans syskon funnos på spridda ställen »somblige här (i Stockholm), somblige i Tyskland och somblige i Lifland», att varken han eller hans syskon ägde någon fast egendom och att de ej heller efter fadern ärvt »någon penning». Gift före 1642 (då han redan hade hustru och barn)35 med Margareta von Höön, som vid mannens död befann sig i sådan fattigdom, att hon nödgades försälja sina kläder till hans begravning.35

Barn:

 • Fredrik. Var drabant 16699 och ännu vid sin död. Begraven 1690-01-08 på Johannes kyrkogård i Stockholm.
 • Hans Jürgen. Var sergeant 16699 och kornett 1676. Löjtnant vid livregementet till häst efter slaget vid Lund 1676-12-04, men död kort därefter.
 • Dorotea. Var 1669 tilltalad för lägersmål med livknekten hos Gustaf Stenbock Axel Ekeroth.9
 • En dotter, född 1656-04-24.
 • ?Johan. Kapten. Begraven 1693-05-16 i Stockholm Kungsholms förs. i Stockholm.
 • ?Emanuel. Löjtnant. Död 1711. Se Tab. 23.

TAB 23

Emanuel (?son av Måns, Tab. 22). Fänrik vid Kalmar regemente 1671. Löjtnant därst. 1677-01-27. Avsked 1692-08-22. Död 1711-01-24 i pesten Bockamåla. Gift med Hedvig Catharina Hupenfelt, född 1653 i Kalmar, död 1720-08-07 i Kristvalla socken, dotter av kaptenen och kommendanten Jakob Huup, adlad Hupenfelt, och hans 2:a fru Hedvig Gotsche.

Barn:

 • ?Magnus. Se Tab. 24.
 • Hedvig, född omkr. 1676, död 1756-02-12 i Kristvalla socken.
 • Emanuel. Soldat vid Kalmar regemente 1703. Korpral därst. 1707. Fången vid Opotzna 1709. Hemkom 1722. Fältväbel vid nämnda regemente 1723. Fänriks avsked 1726-09-15. Erhöll s. å. 28/11 pension från Vadstena krigsmanshuskassa. Död 1758-06-13 på Hultaby i Ryssby socken Kalmar län. Gift 1:o med Carin Månsdotter från Kristvalla socken, som rymde från honom9. Gift 2:o 1727-10-05 i Ryssby socken med Maria Neerberg, född 1691, död 1755-03-02 på Hultaby.
 • Anna Margareta, död 1711-02-05 av pesten på Bockamåla.
 • Catharina, död 1711-02-06 av pesten på Bockamåla.

TAB 24.14

Magnus (?son av Emanuel, Tab. 23). Bodde i Legeveds by i Fjälkinge socken Kristianstads län. Var död 1704. Nedanstående barn till honom äro antecknade i Fjälkinge kyrkoböcker.

Barn:

 • En son, född 168(5), begraven böndagen 1691, sex år gammal.
 • Emanuel, döpt 1693-10-30, begraven 1697-04-18.
 • Margareta, född tvilling, döpt 1697-05-31, begraven s. å. 11/7 (S:t Benedicti dag).
 • Christina, född tvilling, döpt 1697-05-31.

TAB 25

Josua (son av Arent Uddesson Örnflycht, Tab. 21), till Holm (nu Säbyholm) och Bärby, båda i Lossa socken Uppsala län. Född omkr. 1634 (var vid föräldrarnas död cirka åtta år gammal)35. Var död 1655.33. Gift med Sara Hjort, till Hallstad i Björksta socken Västmanlands län, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1661 med bergmästaren Christer Lilliecrona, född 1624, död före 1673), levde ännu 1673, dotter av sekreteraren, mäster Daniel Tordsson Hjort, adlad Hjort (Hjortvipa) 1605 eller 1606 men ej introd., och Kerstin Torskenstierna, likaledes av en ointrod. adlig ätt.10

TAB 36

Johan Carl (son av Josua, Tab. 25), född omkr. 1654. Student i Uppsala37 1663-06-20. Gift med Christina Grubbe, född 1642-08-10 i Kalmar, levde 1697-11-00, dotter av vice landshövdingen Christoffer Larsson, adlad Grubbe, och hans 2:a fru Kerstin Stiernfelt.

Barn:

 • Christoffer. Musketerare vid livgardet 169811. Avsked11 s. å. 8/11. Ryttare vid livregementet till häst. Korpral därst. 1701-06-12. Sekundkornett 1706-06-30. Död ogift arkebuserad 1707-01-22.
 • Johan Carl. Volontär. Dömdes 1701-11-09 av amiralitetsrätten i Karlskrona till döden för rymning.25
 • Maria Christina. Hon fick Holma i Torpa socken Östergötlands län i testamente av sin moster ryttmästaren Knut Drakes änkefru Rebecka Grubbe. Gift med överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm von Goltz, natural. von Goltz, född 1681, död 1744.

Utan känd härledning.

 • 1) Herr Örnflychts fru begraven 1679-08-18 i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm.
 • 2) Bengt Örnflycht. Konstapelmat vid amiralitetet. Begraven 1704-02-27 i Karlskrona.
 • 3) Erik Örnflycht. Fänrik vid Björneborgs läns fördubblingsinfanteriregemente 1701-03-09, död s. å. i Narva. [13]
 • 4) Henrik Örnflycht. Var korpral vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente 1695. Kornett därst. 1700-03-23. Löjtnant 1701-01-26. Stupade s. å. 30/12 vid Errasffer.[13]
 • 5) Metta Örnflycht. Bodde ogift 1722 och 1730 på Kolbäck i Bergstena socken Älvsborgs län, men var gift, då hon dog 1741-03-19 i Mellby socken Älvsborgs län, 40 år gammal.
 • 6) Juliana Örnflycht. Gift 2:o 1740-12-07 i Stockholm (Livg.) med vice korpralen vid livgardet Henrik Castovius.
 • 7) Anna Örnflycht, dotter av Chr. och Catharina Örnflycht, död 1774-05-02 i Östra Berg i Väne-Åsaka socken Älvsborgs län, 37 år gammal.

Källor

1 RHKn. 2 Hh, Del 13: 1, sid. 10. 3 At (So). 4 BBl. 5 Dalarnas dombok 1547 (medd. av före detta postmästaren H. Lagergren). 6 Af. 7 Hh, Del 3. 8 Hra. 9 At (Sch). 10 SK. 11 Rf. 12 At (L). 13 Lk. 14 Wn. 15 At (P). 16 SH, liber caus., vol. 102, pars 1 (OA). 17 SH, liber caus., vol. 114, pars 9 (OA). 18 KA, Erik Örnflychts ersättningsakt, nr 102 (OA). 19 Bro härads dombok s. å. (OA). 20 Sh, liber caus., vol. 26, pars 1 (OA). 21 SH, liber caus., vol. 100, pars 2 (OA). 22 Sh, liber caus., vol. 96, pars 1 (OA). 23 Sh, liber caus., vol. 75 (OA). 24 Trögds härads dombok 9 juli 1632 (OA). 25 Daga härads dombok 21 maj 1660 (OA). 26 RAB (OA). 27 Rasbo lagfartsprotokoll 18 juni 1752 (OA). 28 Färentuna dombok 5 mars 1677 (OA). 29 Färentuna dombok 3 mars 1681 (OA). 30 Färentuna dombok 25 febr. 1695 (OA). 31 Färentuna dombok 21 jan. 1690 (OA). 32 Riksrådets protokoll 20 och 31 mars 1642 (OA). 33 Sh, liber caus., vol. 112, pars 9 (OA). 34 SH, liber caus., vol. 101, pars 4 (OA). 35 SH, liber caus., vol. 113, pars 35 (OA). 36 SH, liber caus., vol. 113, pars 6 (OA). 37 Um. 38 Sh, liber caus., vol. 60 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: