:

Wohlberg nr 1278

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wohlberg nr 1278 †

Adlad 1693-11-10, introd. s. å. Utdöd 1767-08-24.

Den adlade Bengt Staffansson Wohlberg hade två yngre bröder, Johan och Staffan, vilka dock icke blevo delaktiga av adelskapet. Johan Wohlberg, född 1663, löjtnant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente, dog ogift under fångenskapen i Tumen 1720. Staffan Wohlberg, född 1659, löjtnant vid livregementet till häst, död 1727, var gift med Märta Elisabet Pistolskiöld, och hade förutom två döttrar en son Gustaf Wohlberg, född 1718, löjtnant, död 1782, som i sitt andra gifte hade sin kusin Maria Helena Pistolskiöld.


  • Staffan Olufsson, född 1613-01-01. Frälseinspektor. Död 1698-11-23 på sin donationsgård Vålberga i Lönsås socken, Östergötlands län. Gift med Elisabet Jonsdotter, född 1619-06-00, död 1705-08-07 Ladeby

Barn:

  • Bengt Staffansson Wohlberg, adlad Wohlberg, född 1646-03-28 Vargarn. Skolpilt i Strängnäs 1660. Musketerare vid C. Königsmarcks regemente i Bremen 1665. Korpral vid Dohnas regemente 1666 och vid livregementet till häst 1667. Volontär vid O. W. Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1668. Gick sedan i tjänst hos kurfursten av Pfalz. Underofficer vid ett infanteriregemente i holländsk tjänst. Gick åter i fransk tjänst 1674. Adjutant vid Wittenbergs regemente 1675. Kornett därst. 1676-02-02. Löjtnant vid J. Mellins regemente s. å. 5/9. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1678. Löjtnant vid livregementet till häst s. å. 6/10. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1693-08-16. Adlad s. å. 10/11 (introd. s. å. under nr 1278). Majors avsked 1712-10-15. Död 1729-03-11 Asstorp. 'Han blev flera gånger, så i utländsk som svensk tjänst, illa kväst och sårad, såsom i det minnesvärda fältslaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710, då han även blev fången, men efter sex dagar befriade sig själv samt var den förste, som bragte underrättelsen om danskarnas hastiga flykt från Hälsingborg.' Gift 1697-08-28 med Magdalena Hierta, född 1677-01-10, död 1745-06-10, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla.

Barn:

  • En dödfödd son 1698-08-31 Tegalund
  • Carl, född 1700-06-04 på Tegalund, liksom syskonen. Volontär vid livgardet 1718. Underofficer därst. Fänriks avsked 1722-06-02. Livdrabant s. å. 31/5. Kornett vid adelsfaneregementet 1740-08-22. Löjtnant därst. 1746-04-23. Avsked 1750-08-21. Död barnlös 1767-08-24 Stacketorp och slöt således ätten på svärdssidan samt begraven s. å. 25/9 i Vånga kyrka, varvid vapnet efter hållet tal, tryckt i Stockholm s. å., krossades av kornetten Hans Reinh. Gyllenhaal. Han bevistade fälttåget i Norge 1718. Gift 1733-08-15 Kårtorp med sin svågers svägerska, friherrinnan Märta Beata Kagg, född 1707-04-03, död 1783-05-26, på Stacketorp och begraven s. å. 2/6, dotter av överstelöjtnanten friherre Lars Kagg, och Helena Stake.
  • Magdalena, född 1702-03-16, död 1780-10-27 på Kvänum i likanämnd socken, Skaraborgs län. Gift 1727-04-05 med sin moders sysslings son, löjtnanten Lars Silfverswärd, född 1691, död 1739.
  • Metta Elisabet, född 1704-06-17, död 1748-02-21. Gift 1739-09-09 med sin moders sysslings son och sin svågers kusin, ryttmästaren Anders Gustaf Silfverswärd, i hans 1:a gifte, född 1706, död 1786.
  • Ebba Maria, född 1707-04-05, död s. å. på Tegalund.
  • Claes, född 1708-10-04, död 1709-04-06 på Tegalund.
  • Laurentina, född 1711-05-31, död ogift 1799-03-18 på Jungatorp i Edsvära socken, Skaraborgs län, enl. annan uppgift på Tegalund. Hon var den sista av ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: