:

Stålman nr 266

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stålman nr 266 †

Adlad 1638-09-13, introd. 1640. Utdöd 1759-01-29.


1Medd. av Västra Ljungfors, Malmö.

TAB 1

Sven Bengtsson, adlad Stålman. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente. Ryttmästare därst. 1637. Adlad 1638-09-13 (introd. 1640 under nr 239, vilket sedan ändrats till 266). Regementskvartermästare 1643. Erhöll 1646-05-12 adlig frihet på Stora Sålebo i Åsaka socken, Älvsborgs län, vilket han ärvt efter sina föräldrar och s. å. 13/5 konfirm, på hemmanet Öberga i Upphärads socken, Älvsborgs län, vilket han fick i donation 1643-12-01. Major 1648. Död s. å. 25/4 och ligger jämte sin fru begraven i Åsaka kyrka, Älvsborgs län, där hans gravsten finnes. Gift med Brita Lilliebielke, död 1677, dotter av Henrik Jönsson Lilliebielke, nr 273, och Elin Hierta. Hon erhöll 1650-02-20 några hemman på Dal i donation.

Barn:

 • Anna, född 1626, död 1709-01-20 Geneved och begraven s. å. 3/2 i Kyrkås' (nu Sandbäcks) kyrka, Skaraborgs län. Gift med sin moders kusin, löjtnanten Måns Hierta, född 1623, död 1701.
 • Johan. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Kornett därst. 1673-06-16. Död 1675-12-00
 • Henrik. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Kornett därst. 1677-01-23. Avsked 1678. 'Förnedrade sin brorsdotter' och rymde till Norge, varefter hans egendom arresterades och inventerades 1682-07-21. Löjtnant. Död 1702 i Brösarps socken, Kristianstads län och begraven s. å. 28/3.
 • En dotter. Gift med kornetten Sven Andersson.

TAB 2

Bengt (son av Sven Bengtsson, adlad Stålman, Tab. 1), till Kröseslätten i Mellby socken, Älvsborgs län. Var fänrik 1654. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1657-09-11. Löjtnant därst. 1675. Död 1676-12-07, troligen av de svåra blessyrer, som han erhöll i slaget vid Halmstad s. å. 17/8. Gift med Estrid Lenck, som levde ännu 1689, dotter av majoren Jakob Lenck och Märta Hård (af Torestorp, nr 60) samt syster till ryttmästaren Jakob Lenck, adlad Lenck.

Barn:

 • Maria. Gift med kvartermästaren vid änkedrottningens livregemente till häst N. N. Lundberg.

TAB 3

Sven (son av Bengt, Tab. 2), till Kröseslätten samt Svalehult i Åsaka socken, Älvsborgs län. Var korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1685. Levde 1700. Gift med sin faders syssling Margareta Lake, död 1745 Börsbo s socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 12/6, dotter av kornetten Leonard Lake, och hans 1:a fru Anna Hierta.

Barn:

 • Ulrika, född 1688-07-05 Söltorp. Gift 1:o med Johan Michelsson Bergman, som levde 1717. Gift 2:o före 1723 med Anders Hammardal.
 • Catharina, född 1689-11-13 i Åsaka socken.
 • Märta Catharina, född 1691-12-13 i Åsaka socken.
 • Bengt Svante, född 1694. Kapten. Död 1759. Se Tab. 4
 • Lennart, född 1695-08-02 i Norra Vånga socken, Skaraborgs län. Korpral vid ett dragonregemente. Död 1718.

TAB 4

Bengt Svante (son av Sven, Tab. 3), född 1694-06-24. Volontär vid änkedrottningens livregemente till häst 1707-01-21. Korpral därst. 1710-03-03. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1719. Löjtnants avsked s. å. 26/11. Underlöjtnant vid fältartilleriet 1720-04-05. Exspektanslöjtnant vid Älvsborgs regemente 1723. Kaptens avsked 1741-12-02. RSO 1751-12-04. Död 1759-01-29 Rossared och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1:o 1721-02-19 med Engel Magdalena Collin, född 1694, död 1740-10-06 på Börsbo i Gällstads socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 21/10, dotter av häradshövdingen i Kåkinds härad Lars Collin. Gift 2:o 1743-01-18 på Rossared med Agneta Margareta Ramfelt i hennes 2:a gifte (gift 1:o med engelska köpmannen i Göteborg John Harrisson), född 1706-04-18, död 1758-06-06 på Rossared, dotter av majoren Fredrik Christoffer Ramfelt, och Agneta Virginia Johanna Örnevinge.

Barn:

 • 1. Fredrika Ulrika, döpt 1731-12-21 i Gällstads socken, död 1769-02-26 på Börsbo. Gift 1748-05-25 med vice häradshövdingen Carl Gustaf Borteij, född 1719 i Vetlanda, död 1753.

TAB 5

Gustaf (son av Sven Bengtsson, adlad Stålman, Tab. 1). I utländsk krigstjänst 1655–1675 och blev där löjtnant. Levde 1691, men var död 1696. Gift med Margareta Nilsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Måns Jonsson, död 1675), levde 1691.

Barn:

 • Henrik, född omkr. 1678, levde 1698.
 • ?Sven, född 1679. Var dragon vid livdragonregementet 1700.

TAB 6

Lars (son av Sven Bengtsson, adlad Stålman, Tab. 1). Löjtnant. Död före 1677. Gift 1:o med N. N., död omkr. 1672. Gift 2:o 1673 med Anna Reuterfeldt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med majoren Johan Gunnarsson Stare, adlad Gyllenstorm, i hans 3:e gifte, född 1621, död 1695), levde 1691, dotter av löjtnanten Erik Jonsson, adlad Reuterfeldt, och Christina Lenck.

Barn:

 • 1. Sven, född 1671. Förare vid. G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1686. Fältväbel och sergeant därst. Fänrik vid Sparrfelts regemente. Löjtnant vid Sparres regemente i holländsk tjänst. Löjtnant vid Stöhrs infanteribataljon 1710-07-12. Kapten därst. s. å. 22/10. Kapten vid sachsiska infanteriregementet. Premiärkapten vid Älvsborgs regemente 1714-04-08. Konfirm.fullm. 1716-04-14. Död 1719-01-08.
 • 2. Anna. Gift 1699 med kyrkoherden i Sandhems pastorat av Skara stift Sven Börstell i hans 2:a gifte (gift 1:o 1681 med Brita Bazia, dotter av kyrkoherden Lars Bazius och Margareta Håkansdotter), född 1654-12-07, död 1739-02-12.
 • 2. Henrik Gustaf. Löjtnant vid tyska infanteribataljonen. Fången vid Tönningen 1713-05-16 men rymde. Stupade 1716 vid Fredrikshall. Gift med Catharina Teusche från Stralsund, dotter av Hans Teusche och Catharina Dömkes.
 • Utan känt samband.
 • Brita Stålman, född 168(2), död ogift 1704-01-07 i Upphärads socken, Älvsborgs län, 21 år och 5 mån., och begraven i Romele kyrka. [1]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: