:

Sandberg nr 1486

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Sandberg nr 1486 †

Adlad 1714-11-00, introducerad 1719. Utdöd 1815-11-29.


TAB 1

Anders Larsson, född 1593. Först häradshövding inom Västergötland. Sedan vice lagman Västergötland. Död 1643-12-16. Hans barn antogo namnet Sandberg. Gift med Elisabet Olofsdotter i hennes 1:a gifte, död 1655, omgift med vice lagmannen Anders Hyltén.

Barn:

 • Olaus Sandberg, adlad Sandberg, född 1643-09-24 i Långaryd i Dalstorps socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala (At (P).) 1664-09-28. Vice notarie i Göta hovrätt. Ordinarie notarie i Göta hovrätt 1684-04-30. Notarius publicus 1686-12-30. Sekreterare i Göta hovrätt 1697-03-26 assessor i Göta hovrätt 1700-05-06. Lagman i Värmland 1713-03-30. Adlad 1714-11-00 (sönerna introducera 1719 under nr 1486). Avsked 1716-10-02. Död 1718-03-17 Svenneby och begraven 1718-04-07. Gift 1:o 1675-07-16 med Anna Catharina Hytterna, född 1646, död 1695-08-10 och begraven 1695-11-10 i Jönköping, dotter av kyrkoherden i Ölmestads pastorat av Växjö stift Andreas Jonse Hyltenius och Anna Joensdotter Gahm samt syster till professorn Niklas Andersson Hyltén, adlad Silfverskiöld, och kammarrådet Johan Andersson Hyltén, adlad Silfverschantz, nr 1012. Gift 2:o 1696-08-30 med Anna Christina Saels, döpt 1665-05-03 i Stockholm i Riddarholmens församling, Stockholm, död 1707-10-08 i Jönköping, dotter av kanslisten i krigskollegium Christian Johansson Saéls och Brita Larsdotter.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1677-01-24, död 1734-06-16. Gift med krigskommissarien Anders Frigell.
 • 1. Andreas, född 1678-08-06, död 1678-08-13.
 • 1. Olof, född 1679. Regeringsråd. Död 1750. Se Tab. 2
 • 1. Lars, född 1681. Assessor. Död. 1721. Se Tab. 5
 • 1. Andreas, född 1683-05-03. Död 1684-03-08.
 • 1. Beata Elisabet, född 1684-12-13 Karstorp, död 1754-11-12 på Kylehov i Hångers socken, Jönköpings län. Gift 1723-05-15 i Klockrike socken med överstelöjtnanten Lars Roxendorff, född 1681, död 1740.
 • 1. Helena, född 1687-01-17, död 1688-11-10.
 • 1. Abraham, född 1689-03-06, död 1692-03-02 i Jönköping.
 • 2. Christer, född 1697-07-20, död 1699-05-31.
 • 2. Anna Birgitta, född 1698-11-30, död 1699-02-14.
 • 2. Carl Christer, född 1701-04-30. Student i Uppsala 1716-10-23. Död 1718.

TAB 2

Olof (son av Olaus Sandberg, adlad Sandberg, Tab. 1), född 1679-11-26. Student i Lund (Lsn.) 1694-10-03. Auditör vid norra skånska kavalleriregementet 1699 och vid flera reg:n 1703. Krigssekreterare vid svenska armén i Polen 1705. Guvernementssekreterare i Wismar 1706. Krigssekreterare vid svenska armén i Tyskland 1710. Krigsråd för krigskollegiiärendena 1715 (SAB.)–1715-08-17. Regeringsråd i Bremen och Verden 1718-08-28, vilken syssla han dock ej tillträdde, emedan nämnda länder i freden gingo förlorade för Sverige. LVA 1739-06-20. Död 1750-04-23 i Stockholm i Kungsholms församling, Stockholm. 'Han blev fången, då han såsom krigssekreterare följde armén, men strax utlöst av kunglig rådet, greve Maur. Vellingk, som var hans chef. Skrev under namnet Olof Olofsson några lyckönskningsverser vid konung Fredrik I:s kröning, vilka med mycken nåd emottogos och som, på konungens vägnar, besvarades av hans vän, dåvarande statssekreteraren Herman Cedercreutz under namnet Herman Reinholdsson. Förskaffades av greve Vellingk pension från hertigen av Holstein, men då Vellingk störtades, blev Sandberg invecklad i den stora statsprocessen samt 1730-12-14 av Svea hovrätt dömd, oaktat han med mycken styrka försvarade sig, att vara ovärdig att brukas i rikets tjänst och att vara sin exspektanslön förlustig.' Gift 1:o 1708-12-04 med Dorotea Steb i hennes 2:a gifte (gift 1:o med krigskommissarien Hans Henrik Grönhagen), död 1709-10-06, dotter av extra ordinarie regeringsrådet Johan Steb, adlad Steb, och Christina von Bremen. Gift 2:o 1713-09-29 med Margareta Grevesmühl, född 1694, död 1722-07-12 Svenneby och begraven 1722-07-12, dotter av handelsmannen i Stockholm Engelbrekt Grevesmühl och Ingrid Hansdotter Törne samt faster till hovrättsrådet Johan August Grewesmöhlen, adlad Grewesmöhlen. Gift 3:o 1724-08-27 i Stockholm med Anna Eleonora von Pfuel, död 1725-09-27. Gift 4:o 1727-10-21 med Johanna Catharina Wallrawe, död 1731-06-15 dotter av lantrådmästaren Herman Wallrawe, adlad Wallrawe, och hans 2:a fru Catharina Köhnman. 5:o 1733-08-28 i Stockholm i Nikolai församling, Stockholm med Anna Catharina Flöger, född 1717, död 1775-03-14 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, född 1709. Levde utan tjänst. Död 1757. Se Tab. 3.
 • 2. Fredrik Mauritz, född 1714-10-28 i Stralsund. Kanslist vid generaltullarrendesocieteten (Sj.). Extra ordinarie underlantjägare i Jönköpings län (Sj.) 1737-07-28. Volontär vid fortifikationen. Erhöll permission 1741-04-08 att träda i utländsk krigstjänst (Sj.). Löjtnant i preussisk tjänst. Löjtnant vid fortifikationen 1749-08-09. Död ogift 1751-05-28 i Stockholm i Klara församling, Stockholm.
 • 2. Vilhelm Julius, född 1716-05-01, död 1718-10-05 på Svenneby och begraven 1718-10-17.
 • 2. Adolf, född 1717. Kunglig sekreterare. Död 1793. Se Tab. 4
 • 2. Ulrika, född 1720-03-11 i Örtomta socken, död där 1721-05-17.
 • 2. Ernst August, född 1721-04-19 i Örtomta socken. Jägmästare i Dalsland (Sj.) 1746-10-21. Död barnlös 1749-10-29. Gift 1749-01-27 med Anna Hierta.
 • 3. Olof, född 1725-09-21. Hovjunkare (SAB.) 1746-05-13. Beridare vid kunglig stallet i Stockholm. Död ogift 1753-01-28.
 • 4. Herman, född 1728-09-29, död ogift och utan tjänst 1749-01-19.
 • 4. Salomon, född 1730-02-07, död 1730-04-25.
 • 5. Ulrika, född 1742-01-13, död före 1793-01-18, då bouppteckning efter henne ingavs till Svea hovrätt.
 • 5. Catharina, född 1743-01-11 i Stockholm, död där 1817-01-18, sedan hon gjort testamente till Anna Erika Flöger och efter henne till något annat fattigt fruntimmer.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Olof, Tab. 2), född 1709-09-29 i Wismar. Levde utan tjänst. Död 1757-05-08 i Stockholm. Gift 1:o 1737-04-13 Vittene med Birgitta Sidonia Utter, död 1746-02-12 i Göteborg, dotter av majoren Anders Utter, och Christina Sidonia Weinholtz. Gift 2:o 1756-09-30 med Catharina Broman.

Barn:

 • 1. Olof, född 1737-11-01, död 1739-04-07.
 • 1. Dorotea Christina, född tvilling 1741-04-10, död 1745-09-28.
 • 1. Anders, född tvilling 1741-04-10, död 1741-12-13.

TAB 4

Adolf (son av Olof, Tab. 2), född 1717-11-19 i Örtomta socken, Östergötlands län. Kunglig sekreterare. Död 1793-09-30, i Arboga. Han ägde gård i nämnda stad. Gift 1745-06-18 med Anna Catharina de la Grange, född 1723-08-24, Död 1791-03-20 i Arboga, dotter av kaptenen Erik Gustaf de la Grange, och Sara Adlerfelt.

Barn:

 • Margareta Sara Gustava, född 1746-06-01 i Stockholm, död 1794-01-06. Gift 1778-09-13 i Arboga med komministern i Säterbo församling av Västerås stift Johan Erik Hammar i hans 2:a gifte (gift 1:o 1764-02-24 med Anna Catharina Morenius, död 1777, dotter av prosten och kyrkoherden i Svärdsjö pastorat av Västerås stift Erik Morenius och Catharina Lundbeck) (Um.), född 1734-07-05 i Skultuna socken, Västmanlands län, död 1792-08-14 i Säterbo prästgård.
 • Olof, född 1747-07-14. Fänrik i spansk tjänst. Död ogift före fadern enligt systern Brita Catharinas intyg, daterat Arboga den 18 mars 1800.
 • Ulrika, född 1749-04-27 i Stockholm, död ogift 1822-07-10 i Arboga.
 • Brita Catharina, född 1754-09-10 i Arboga, död ogift 1824-06-14 i nämnda stad.
 • Anna Maria, född 1758-09-10 i Stockholm, död ogift 1829-04-26 i Arboga.

TAB 5

Lars (son av Olaus Sandberg, adlad Sandberg, Tab. 1), till Karstorp i Klockrike socken, Östergötlands län. Född 1681-10-26. Student i Lund (Lsn.) 1694-10-03. Kopist i revisionskansliet 1700-01-23. Kanslist i revisionskansliet (At (L).) 1704-06-15. Tillförordnad notarie i revisionskansliet (At (L).) 1706-04-27 men blev förbigången vid tjänstens tillsättande 1712 och då han därefter en tid avhöll sig från tjänstgöring entledigad 1712-12-16. Häradshövding i Bankekinds m fl härader i Östergötland (At (L).) 1716-10-02. Assessors karaktär. Död 1721 på Karstorp och begraven 1721-05-10. Gift med Ulrika Catharina Crusebjörn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1723-10-22 på Karstorp med majoren Georg Henrik Wolffelt, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1761), född 1701, död 1753-06-19 på Karstorp, dotter av översten Adolf Johan Crusebjörn, och hans 2:a fru, friherrinnan Beata Rosenhane.

Barn:

 • Johan Adolf, född 1719. Ryttmästare. Död 1783. Se Tab. 6
 • Carl Fredrik, till Börringe i Ålvestads socken, Östergötlands län. Född 1720-09-21. Hovjunkare (SAB.) 1756-12-15. Ombudsman i tull- och arrendesocieteteni. Död ogift 1772-10-13 Karstorp och begraven 1772-10-16.

TAB 6

Johan Adolf (son av Lars, Tab. 5), till Åsandby i Nykyrka socken i Östergötlands län, Tornby i Fornåsa socken i Östergötlands län och Kårstad i Lönsås socken i Östergötlands län. Född 1719-03-04. Förare vid Hamiltonska regementet 1741-07-01. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1745. Livdrabant 1747-12-12. Avsked 1761-12-13. Ryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente. Avsked. Död 1783-05-19 på Östra Fornåsa i Fornåsa socken. Gift 1:o 1751-06-04 på Tornby med Elsa Catharina Boije af Gennäs, född 1730-01-15 på Tornby, död 1770-05-22, dotter av majoren Anders Boije af Gennäs, och Catharina Maria Boije af Gennäs. Gift 2:o 1771-03-19 med Ulrika Elisabet Fahlström, i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1745-09-26 med rådmannen i Linköping Peter Glanberg, född 1769-04-17 i Vikingstads socken, Östergötlands län, död 1749-06-15 i Linköping. Gift 2:o 1751-05-21 på Kolbäck i Skeppsås socken, Östergötlands län, med provinsialschäfern Reinhold Fredrik Oldekop, i hans 2:a gifte, född 1722, död 1762), dotter av frälseinspektoren Per Fahlström.

Barn:

 • 1. Andreas, född 1751-12-16, död 1751-12-17 i Klockrike socken, Östergötlands län.
 • 1. Ulrika Margareta, född 1752-12-13 i Klockrike socken, död ogift 1832-08-17 Bjälnäs, den sista av ätten.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1754-01-22 i Klockrike socken, död ung.
 • 1. Lars Ulrik, född 1755-01-22 i Klockrike socken. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1769. Sekundkorpral vid Östgöta kavalleriregemente 1773-09-10. Korpral 1775-10-12. Kvartermästare 1777-06-23. Sekundkornett 1782-06-19. Premiärkornett 1785-12-14. Löjtnants avsked 1791-12-07. RVO 1814-11-16. Död ogift 1815-11-29 vid Sturefors i Vists socken, Östergötlands län och slöt ätten på svärdssidan samt begraven 1815-12-10 i Vists kyrka, då vapnet krossades av kanslirådet G. A. Silverstolpe. 'Han bevistade kriget i Finland 1788–1790, varunder han så utmärkte sig, att konung Gustaf III efter landstigningen på Uuraansaari utanför Viborg med egen hand förärade honom en värja. Han erhöll ock efter slaget vid Svensksund den 9 juli 1790 den för tillfället slagna guldmedaljen. Ägnade sig efter avskedstagandet åt lanthushållningen samt skötseln av framlidne riksrådet, grevt Nils Bielkes egendomar Sturefors och Tureholm på ett sätt som vann största erkänsla av nämnda riksråds ättlingar.'
 • 1. Catharina Maria, född 1756-09-13 i Klockrike socken, död ogift 1829-03-24 i Linköping.
 • 1. Carl Gustaf, född 1758-05-09 Börringe s socken, Östergötlands län, död 1758-05-16.
 • 1. Charlotta Johanna, född 1759-11-21 på Börringe, död ogift 1814-01-01 på nämnda egendom.
 • 1. Carl Gustaf, född 1761-03-12, levde 1783.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: