:

Schönberg nr 1052

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Schönberg nr 1052 †

Adlad 1683-06-03, introducerad 1686. Utdöd 1811-04-08.


TAB 1

Boetius Benedicti, född Klastorp. Komminister i Fågelås' församling av Skara stift, sedan kyrkoherde i Stenstorps, Kyrketorps och Brunnhems församlingars pastorat av nämnda stift 1648. Död 1651. Gift med Christina Månsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med mannens efterträdare kyrkoherden Nikolaus Andrese Petrander), död 1680, dotter av skeppskaptenen och borgaren i Nylödöse stad Måns Jönsson och Carin Haraldsdotter, samt syster till sekreteraren Mårten Månsson, adlad Lindeström.

Barn:

 • Nils Erdtman, adlad Schönberg, född 1639. Kommerseråd. Död 1728. Se Tab. 2.
 • Jonas Erdtman, adlad Schönberg, född 1645. Vice president. Död 1695. Se Tab. 5.

TAB 2

Nils Erdtman, adlad Schönberg (son av Boetius Benedicti, Tab. 1), född 1639 i Fågelås socken, Skaraborgs län. Hovkassör hos änkedrottning Hedvig Eleonora 1672–1675 (At (So).). Kamrerare i bergskollegium 1674-10-22. Kunglig räntmästare 1682-12-09. Adlad jämte brodern 1683-06-04 (introducerad 1686 under nr 1052). Ledamot av kommerskommissionen 1688-01-28. Överdirektör vid stora sjötullen 1702-09-04. Kommerseråd 1711-10-28 (tillträde 1712-05-08). Avsked 1714-03-09. Död 1728-04-20 på Holmen (Ekensholm). Han ägde Björndammens och Stålboga bruk samt egendomarna Holmen (Ekensholm) i Dunkers socken, Södermanlands län, Mora och Johannisnäs i Dunkers socken, Södermanlands län. Gift 1678 med Anna Brita Brandberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med bergsrådmannen i Falun Erik Hansson Brander, död 1677, död 1713-03-00, dotter av direktören för vedkompaniet. råd- och handelsmannen Erik Persson och Malin Olofsdotter samt syster till överauditören Peter Brandberg, adlad Cederberg.

Barn:

 • Christina Magdalena, född 1680. Död 1735-06-14. Gift 1700-12-27 med vice landshövdingen Lars Carpelan, född 1664, död 1737.
 • Hedvig Ulrika, till Johannisnäs. Döpt 1687-09-04 i Stockholm. Gift 1705-07-14 på Holmen med hovmarskalken Johan Eriksson Teet, född 1674, död 1752.

TAB 3

Carl (son av Nils Erdtman, adlad Schönberg, Tab. 2), till Mora i Dunkers socken, Södermanlands län. Född 1679-06-07 i Stockholm. Student i Uppsala 1692-11-11. Hovjunkare hos M. Vellingk under ambassaden till Polen 1695 och följde honom därifrån till Sachsen. Fortsatte därefter till Frankrike, varest han stannade till 1698. Reste sedan till England och Holland. Kom 1700 i svensk tjänst i Stade. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1700-12-04. Löjtnant vid garnisonsregementet 1702-01-10. Kapten vid Zeedts bataljon (bergsbataljonen) 1703-07-11. Konfirmationsfullmakt 1703-12-30. Förde 1704 rekryter till armén samt kvarstannade och blev sekundlöjtnant vid livregementet till häst 1704-08-17. Sekundlöjtnant vid livregementet 1704-12-14. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1723-09-00. Majors karaktär 1723-10-31. Avsked 1738-08-09. Död 1760-08-16 på Mora. Gift 1716-05-04 med Elisabet Forée, född 1691-07-01, död 1761-03-23 på Mora, dotter av överdirektören Olof Forée i Livland.

Barn:

 • Brita Elisabet, född 1717-02-08, död 1720-03-02.
 • Hedvig Ulrika, född 1719-07-11, död 1719-10-04.
 • Nils, född 1720-11-06, död 1722-08-01.
 • Catharina, född 1722-10-08, död 1780-05-24 på Mora. Gift.
 • Brita Charlotta, född 1724-09-28. Död ogift 1743 på Mora och begraven 1743-11-04.
 • Christina Magdalena, född 1725-07-02, död 1727-06-28.
 • Jonas Carl, född 1728. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 4
 • Maria Elisabet, född 1730-04-25, död 1767-05-14 i Kalmar, Gift 1766-12-30 Mälby sfiskalen i Kalmar, filosofie magister Lars Niklas Colliander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1775-11-28 i Kalmar med Anna Christina Gylln, född i Kalmar 1745-10-23, död 1824 Kettilstorp, dotter av sämskmakaren Filip Gylin och Ingeborg Werre) (As.), född 1735-03-14 i Älghults prästgård Kronobergs län, död 1790-08-02 i Kalmar. (Um.)
 • Johanna Christina, född 1731-08-14, död 1787-01-15 i Näshulta socken, Södermanlands län. Gift 1764-05-14 på Mora med ekonomidirektören Jakob Fredrik von Proschwitz, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1787, farfar till kaptenen Johan Georg von Proschwitz, adlad och adopterad Rydingsvärd.
 • Margareta Eleonora, född 1734-07-25 död 1801-04-29. Gift 1764-08-02 på Mora med underkonduktören Magnus Ramberg, född 1735-10-07, död 1790-05-31 på Mora.

TAB 4

Jonas Carl (son av Carl, Tab. 3), född 1728-04-16. Löjtnant. Död 1796-03-14 Mälby. Gift 1756-09-30 med Maria Elisabet Stiernstolpe, född 1724-09-27, död 1788-06-07 på Mälby, dotter av kaptenen Botvid Stiernstolpe, och Anna Maria von Schader.

Barn:

 • Elisabet Charlotta, född 1757-09-23, död 1780-10-27 Lista. Gift 1779-12-26 med vice kommissionslantmätaren i Södermanlands län Per Widring, född 1741 i Lista socken, död 1816 på sin egendom Lista. (El.)
 • Carl Niklas, född 1760-04-02. Död 1762-08-03.
 • Hedvig Christina, född 1762-12-14, död 1782-06-13 på Mälby. Gift 1781-01-01 med landskamreraren Carl Eklund i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Magdalena Wikström, född 1763, död 1790-08-28 i Enköping).

TAB 5

Jonas Erdtman, adlad Schönberg (son av Boetius Benedicti, Tab. 1), född 1645-09-30 i Fågelås' socken, Skaraborgs län student i Uppsala 1664-09-14. Efter utrikes resor fiskal i riksens ständers bank 1680. Tillika hovsekreterare 1680. Bankokommissarie 1681-05-03. Adlad jämte brodern 1683-06-04 (introducerad 1686 under nr 1052). Kungl Maj:ts ombudsman 1685-09-15. Aktör vid ständernas kommissionsdomar 1686. Lagman över Västergötland och Dal 1687-09-16. Lagman i Närke 1690-07-04. Lagman i Västmanland och Dalarne 1690-12-20. Vice president i Svea hovrätt 1693-05-22. Död 1695-03-27 i Stockholm och begraven i S:t Nikolai eller Storkyrkan. Gift 1688-07-26 i Nikolai församling, Stockholm med Catharina Stiernhöök i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1699-06-04 på Aspnäs i Östervåla socken, Västmanlands län med kaptenen friherre Knut Kurck, född 1667, död 1709), född 1670, död 1732-12-26, dotter av assessorn Anders Stiernhöök, och Anna Lemmens.

Barn:

 • Anders, född 1689. Hovjägmästare. Död 1759. Se Tab. 6
 • Jonas, döpt 1690-12-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1701-11-15. Adjutant vid Östgöta kavalleriregemente 1712-03-17. Sekundlöjtnant vid dalregementet 1712-05-07. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Död ogift 1714 i dansk fångenskap.
 • Anna Christina, född 1692-01-11, död 1761-09-22 Sundsör. Gift 1:o 1712-01-18 med assessorn Erik Ehrenhielm, född 1680, död 1731. 2:o 1736-04-20 i Stockholm med arkiatern Christian Henrik Hjärne, född 1709, död 1793.
 • Johan, döpt 1694-02-13 i Stockholm, död ung.

TAB 6

Anders (son av Jonas Erdtman, adlad Schönberg, Tab. 5), till Aspnäs i Östervåla socken, Västmanlands län. Född 1689-11-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1701-11-15 och Greifswald 1708. Lantjägmästare 1710. Kapten vid bergsregementet (en lantvärnskår) i Uppland 1713. Jägmästares karaktär 1720. Överjägmästare i Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen 1721-02-18 med bibehållande av jägmästarbeställningen i Västmanland. Avsked med hovjägmästares n. h. o. v. 1737-07-11. Död 1759-02-01 på Aspnäs och begraven i Östervåla kyrka. Framstående jägare och anordnare av kungliga jakter [Sj]. Gift 1718-05-13 med friherrinnan Gustava Johanna von Friesendorff, född 1694-04-01, död 1758-09-01, dotter av löjtnanten Johan Fredrik von Friesendorff, friherre von Friesendorff, och Anna Christina Fitinghoff.

Barn:

 • Catharina Antina, född 1719-03-05 på Aspnäs, död 1759-08-04. Gift 1740-05-20 på Aspnäs med prosten och kyrkoherden i Torstuna pastorat av Uppsala ärkestift Erik Waldius i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Catharina Hydrén, född 1733, död 1767, dotter av domprosten i Uppsala, filosofie doktor Lars Hydrén och Regina Ljung) (Hm.), född 1710, död 1777-05-23.
 • Johanna Gustava, född 1720-03-03 på Aspnäs, död 1779-02-10 Åsberg. Gift 1755-05-13 på Aspnäs med överstelöjtnanten Henrik Vilhelm von Strömborg, i hans 2:a gifte, född 1693, död 1776.
 • Margareta Elisabet, född 1721-07-17 på Aspnäs, död 1789-01-02 på sin egendom Sörby i Östra Lövsta socken, Uppsala län. Gift 1:o 1747-05-07 Solinge med sjötullsinspektoren i Vaxholm Jonas Rydmarck, död 1768. Gift 2:o 1771-02-14 på Åsberg med prosten och kyrkoherden i Norrala pastorat av Uppsala ärkestift Olof Nordlinder i hans 3:e gifte (gift 1:o 1738 med Margareta Aurivillia, född 1715, död 1739, dotter av kyrkoherden Petrus Aurivillius och hans 1:a hustru Catharina Clewberg. Gift 2:o med Catharina Öijer i hennes 2:a gifte, död 1769, dotter av kyrkoherden Lars Öijer och Christina Flodman) (Hm.), född 1703 i Norrala socken, Gävleborgs län, död 1772-06-05. Gift 3:o 1775-10-06 på Åsberg med prosten och kyrkoherden i Österfärnebo pastorat av Uppsala ärkestift Olof Jernberg i hans 2:a gifte (gift 1:o med Helena Margareta Emporelius) (Hm.), född 1699-06-13, död 1782-07-15.
 • Anna Christina, född 1724-08-23 på Aspnäs, död 1772-09-09 i Sala. Gift 1759-10-21 (10-25) med lagmannen Claes Jakob von Wallvijk, född 1709, död 1777.
 • Beata Sofia, född 1727-02-12 på Aspnäs, drunknade ogift 1749-07-25 vid Aspnäs och begraven i Östervåla kyrka.
 • Hedvig Ulrika, född 1729-03-15 på Aspnäs, död 1773-03-29 Lunden. Gift 1751-03-19 på Aspnäs med kaptenmekanikus Hans Leonard Lake, född 1712, död 1780.
 • Jonas Fredrik, född 1733-11-11 på Aspnäs, död 1734-02-22 på Aspnäs.
 • Anders, född 1737-10-07 på Aspnäs. Student i Uppsala 1747-10-29. Auskultant i Svea hovrätt 1754 (Shp.). Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition. Rikshistoriograf (Br.) 1762-06-29. LVA 1767-01-21. Tillika riksheraldiker 1773. LVHA 1773-08-25. Kansliråds n. h. o. v. 1776 (Shp.). RNO 1777-04-28. LVVS (Shp.). Död barnlös (Br.) 1811-04-06 på sin egendom Åsberg och slöt ätten. Berömd historisk forskare och hävdatecknare. Bland hans arbeten märkes: Historiska brev om det svenska regeringssättet i äldre och nyare tider (1777–78 och 1849–51). Gift 1762-07-13 på Högbo bruk i Högbo socken, Gävleborgs län med Elisabet Margareta Hierta, född 1734-10-15, död 1811-01-20 på Åsberg, dotter av ryttmästaren Per Hierta, och Elisabet Margareta Stiernmarck.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: