:

Stiernmarck nr 1377

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernmarck nr 1377 †

Adlad 1698-07-01, introd. 1701. Utdöd 1767-01-18.


1Så. 2Srr. 3Um. 4At (Sch).

  • Nils Siggesson Aurelius. Kyrkoherde i Skärstads pastorat av Växjö stift 1653. Död 1679. Gift på 1650-talet med Carin Larsdotter, dotter av kyrkoherden i Älghults pastorat av Växjö stift Laurentius Svenonis i Älghult och Catharina Bengtsdotter Baaz, som var faster till underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, och översten Erik Baaz, adlad Leijonhielm.

Barn:

  • Magnus Sierman, adlad Stiernmarck, född 1653-04-10 i Skärstads prästgård Jönköpings län. Student i Åbo 16661 och i Uppsala3 1681-02-01. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1688-03-17. Ord. assessor därst. 1692-09-01. Adlad 1698-07-01 (introd. 1701 under nr 1377). Död 1711-01-25 i Västerås. 'Han gjorde i yngre åren utländska resor. Först i sällskap med en ung greve Lillie och sedermera ensam, då han länge uppehöll sig i Rom och någon tid var drottning Christinas sekreterare. Brukades mycket av konung Carl XI i extra kommissioner och satt 1694 i rätten över Patkull och de livländska lantråden, vilka klagat över reduktionen. Var en av sin tids lärdaste män och hade en utvald boksamling.'. Gift 1689 med Margareta Larsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1677 med extra ordinarie rådmannen i Stockholm Peter Thun i hans 2:a gifte (gift 1:o 1666-06-30 med Gunborg Kinninmundt, född 1640, död 1675, dotter av handlanden i Stockholm Hans Kinninmundt och Barbro Nyman), född 1625, död 1681-05-02]2. Född 1658, död 1700 i Stockholm och begraven s. å. 22/7 i Storkyrkan, dotter av generalkamreraren Lars Jonsson och Carin Skough.

Barn:

  • Lars Axel, född 1690. Häradshövding. Död 1732. Se Tab. 2.
  • Nils, född 1692-05-20 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1707. Konduktör därst. 1709-08-26. Löjtnant 1710-12-29. Avsked 1713-05-00. Regementskvartermästare vid Upplands femmänningsregemente 1714-11-13. Konfirm.fullm. 1715-03-25. Sekundryttmästare därst. 1716-08-23. Premiärryttmästare 1718-06-26. Stabsadjutant s. å. 11/11. Exspektansryttmästare vid livregementet till häst 1723. Stadsmajor i Stockholm 1742-11-18. RSO 1750-04-17. Avsked ur krigstjänsten 1761-12-22 med överstelöjtnants titel. Död ogift 1767-01-18 på Åsberg i Österfärnebo socken, Gävleborgs län och slöt ätten samt begraven s. å. 10/2 i Österfärnebo kyrka, varvid vapnet krossades av hovjunkaren Hans Hierta, 'Överstelöjtnant Stiernmarck bevistade slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 ävensom fälttåget i Norge och Fredrikshalls belägring 1718. Var, innan han blev stadsmajor i Stockholm, flera år handledare för greve Erik Brahe. Har översatt åtskilliga arbeten samt gjort sig känd genom flera skaldestycken.'
  • Magnus, född 1695-03-08. Student i Uppsala3 1712-10-06. Korpral vid livregementet till häst 1713. Kornett vid Västgöta kavallerireg, 1714-06-01. Löjtnant vid Upplands stånddragonregemente 1716-02-02. Regementskvartermästare därst. 1717-10-25, men var då redan död ogift 1717-06-22 i Edsleskogs socken, Älvsborgs län och där begraven

TAB 2

Lars Axel (son av Magnus Sierman, adlad Stiernmarck, Tab. 1), född 1690-09-02. Auskultant i Svea hovrätt 17074. Extra ordinarie notarie därst. 17084. Extra ordinarie kanslist vid civilprotokollet 17104. Extra ordinarie fiskal 17174. Häradshövdings namn s. å. 8/8. Häradshövding i Gästriklands lagsagas första häradsdöme, bestående av Valbo, Hedesunda, Färnebo, Årsunda och Torsåkers socknars fögderi 1718-10-11. Död 1732-05-13 i Österfärnebo och begraven s. å. 27/5 på samma gång som sin fru. Gift 1717-09-01 på Albäck4 i Simtuna socken, Västmanlands län med Catharina Tilas, född 1687, död 1732-04-00 kort före mannen, dotter av kyrkoherden i Katarina församl. i Stockholm Ericus Olai Tilas och Elisabet Svensdotter Bröms samt kusin till överstelöjtnanten Olof Titas, adlad Tilas.

Barn:

  • Elisabet Margareta, född 1718-08-17, död 1748-04-28. Gift 1733-01-07 med ryttmästaren Per Hierta, född 1693, död 1773.
  • Magnus Crispin, född 1720-02-24 i Gästrikland, död 1723-12-02.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: