:

Riben nr 1476

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Riben nr 1476

Adlad 1713-04-27, introd. 1719.

Ätten har intet känt samband med adliga ätten von Rieben i Mecklenburg-Strelitz.

Riben A147600.png

TAB 1

Mattias Ribe. Borgare i Kiel. Gift med Metta Turow, dotter av pastorn i Lüneburg Ewald Turow.

Barn:

 • Mattias. Borgare i Kiel. Gift med Christina Bartoldsdotter Brammer,

Barn:

 • Evald, född 1594-11-23 i Kiel. Rektor vid stadsskolan i Rostock. Död där 1638-05-25. Gift 1624 med Dorotea Bischoff, dotter av fiskalen vid underrätten i Rostock, prokuratorn Bartold Bischoft och Ingeborg Schelwich.

Barn:

 • Mattias Bernhard, född 1625 i Rostock. Inflyttade till Sverige på 1660-talet som barberare (fältskär). Ledamot av barberarämbetet i Stockholm 1666-11-13. Regementsfältskär vid bergsregementet 1674-11-17. Tjänstg. kirurg vid konung Carl XI:s hov. Direktör vid kirurgiska societeten 1693. Död 1696. Gift 1666-12-12 i Stockholm med Margareta Rosina Salvia, död 1727, dotter av löjtnanten Henrik Salvius.

Barn:

 • Evald, född 1667. Överdirektör. Död 1753. Se Tab. 2
 • Mattias, adlad Riben, född 1676. Arkiater. Död 1723. Se Tab. 5.

TAB 2

Evald Ribe, (son av Mattias Bernhard Ribe, tab 1), född 1667-11-09 i Stockholm. Ledamot av barberarämbetet 1696-11-19. Hovkirurg hos konung Carl XII. Överdirektör för kirurgiska societeten 1715. Avsked1 1746-06-25. Död 1753-03-02 i Stockholm. Gift 1:o 1697 med Märta Dorotea Schultz, död 1698, dotter av regementsfältskären vid livgardet och direktören över fältbarberarna Johan Schultz och hans 2:a hustru Maria Elisabet Schultzen. Gift 2:o 1699-05-05 i Stockholm med Augusta Sofia Grill, född 1681, död 1727-04-19, dotter av direktören vid myntet Baltzar Grill och Elisabet Faltz. Gift 3:o med Johanna Catharina Schwartz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1705 med regementsfältskären vid adelsfaneregementet Leopold Jakob Christoph, död 1726), född 1682, död 1743 [Öä].

Barn:

 • 2. Evald, född 1701. Arkiater. Död 1752. Se Tab. 3
 • 2. Carl Fredrik, född 1708. Assessor. Död 1764. Se Tab. 4

TAB 3

Evald Ribe, (son av Evald Ribe, tab 2), född 1701-07-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1720. Disp. 1722. Utrikes resor 1722-04-22–1726-09-00. Promov. med. doktor i Reims 1725. Hovmedikus1 1726-09-30. Livmedikus1 1731-06-05. LVA 1739-06-20. Arkiater1 och præses i collegium medicum 1740-12-15. Ledamot av sundhetskommissionen 1741-03-11. Fick resolution på adelskap 1746-11-11. Död 1752-10-08 i Stockholm. Han ägde Ulvstorp i Sparlösa socken, Skaraborgs län. Gift 1:o 1730-01-27 i Stockholm med Johanna Höwet, född 1712, död 1746-05-17 i Stockholm och begraven s. å. 22/5, dotter av handelsmannen Hans Höwet och Elisabet Pauli. Gift 2:o 1747-02-15 i Stockholm med Anna Elisabet Silfverhielm, född 1719, död 1782-07-10 Handois

Barn:

 • 1. Evald Ribe, adlad Ribben, född 1730, död 1790. Se adliga ätten Ribben, tab 2.
 • 1. Carl Ribe, adlad Ribben, född 1734, död 1803. Se adliga ätten Ribben, tab 3.

TAB 4

Carl Fredrik Kibe, (son av Evald Ribe, tab 2), född 1708-05-29 i Stockholm. Utrikes resor 1729–1735. Regementsfältskär vid livregementet 1735–1741. Ledamot av kirurgiska societeten. Hovkirurg 1741-07-001. Bitr. livkirurg vid hovet1 s. å. 3/8. Tjänstg. såsom sådan vid drottning Lovisa Ulrikas ankomst till Sverige 1744 i hennes hovstat. LVA 1745-03-30. Livkirurg efter fadern1 1746-06-25. Assessors fullm.1 1750-07-11. Ledamot av sundhetskommissionen s. å. Död 1764-09-20 i Stockholm. Gift 1:o 1737-03-05 Högantorp med Anna Vendla Drakensköld, död i barnsäng, dotter av hovstallmästaren Carl Drakensköld, och Birgitta Ehrenskiöld. Gift 2:o 1740 med Charlotta Eek, död 1747, dotter av faktorn i Nyköping Peter Eek och Margareta Schalenia.

Barn:

 • 2. Mattias Ribe, adlad Ribben, född 1743, död 1811. Se adliga ätten Ribben, tab 1.

TAB 5

Mattias Ribe, adlad Riben, (son av Mattias Bernhard Ribe, tab 1), döpt 1676-05-28 i Stockholm. Student i Uppsala22 1688-12-15. Disp. där 1694. Med. doktor 1698. Praktiserade en tid i Norrköping. Livmedikus hos drottning Hedvig Eleonora 1704 och hos konung Carl XII 1705-04-08. Adlad 1713-04-27 (introd. 1719 under nr 1476). Arkiater hos nämnda drottning 1718. Præses i collegium medicum 1719-01-26. Död 1723-12-15 i Stockholm. Gift 1702-05-18 med Dorotea Harmens, född 1686-04-30, död 1759-09-27, dotter av handelsmannen i Stockholm Henrik Harmens och Magdalena Törne samt faster till majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens.

Barn:

 • Margareta, född 1703-07-22, död s. å. 14/12.
 • Carl, född 1705. Kammarherre. Död 1772. Se Tab. 6
 • Hedvig Ulrika, född 1706-09-30, död ogift 1727-04-16.
 • Christina Magdalena, född 1708-09-11, död 1710-12-09.
 • Eleonora Sofia, född 1714-07-10, död 1746-08-06. Gift 1744-08-30 med sin moders kusin, generalmajoren Peter Törne, adlad von Törne, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1768.
 • Mattias Adolf, född 1715. Major. Död 1786. Se Tab. 15
 • Fredrika Charlotta, född 1718-03-08, död 1766-07-25 Charlottenberg. Gift 1746-06-22 med överstelöjtnanten Carl Didrik Svedenheim, född 1721, död 1784.

TAB 6

Carl, (son av Mattias Ribe, adlad Riben, tab 5), till Lövsta i Håbo-Tibble socken, Uppsala län. Född 1705-01-11. Student i Uppsala2 1722-02-12. Auskultant i Svea hovrätt och kammarrevisionen. Ombudsman vid generaltullarrendesocieteten 1737. Hovjunkare 1746-07-08. Advokatfiskal i Göta hovrätt 1747-08-27. Avsked 1750-10-26. Kammarherre. Död 1772-11-04 på Lövsta och begraven på Tibble kyrkogård.4. Gift 1:o 1737-12-13 Sanda med Anna Christina von Bysing, döpt 1705-07-04 i Stockholm Hovförs, död 1745-09-00, dotter av hovkamreraren Olov von Bysing, och Anna Margareta Adlerfelt. Gift 2:o 1748-01-28 med Margareta Iserhielm, född 1718-03-17, död 1805-11-16 i Stockholm och begraven hos mannen på Tibble kyrkogård4, dotter av justitiekansleren Carl Olof Iser, adlad Iserhielm, och Maria Magdalena Obrecht, adlad Hermelin. Fru Margareta Iserhielm ärvde en del och inlöste genom börd det övriga av Lövsta säteri med underliggande hemman.

Barn:

 • 1. Dorotea Margareta, född 1739-03-21 i Stockholm, död 1768-10-20 i Örebro. Gift 1761 med postinspektoren i Örebro Nils Lundman i hans 1:a gifte (gift 2:o med Margareta Ulrika Bergius, född 1751 i Stockholm, död 1812-08-06 i Örebro, dotter av doktor Anders Bergius), född 1733-03-22 i Kristianstad, död 1808-03-11 i Örebro. [3]
 • 1. Charlotta Christina, född 1740-12-25 i Stockholm, död där 1744-12-26.
 • 1. Mattias Carl, född 1744-10-10 i Stockholm. Levde utan tjänst. Död ogift 1826-01-18 på Lövsta.
 • 2. Magdalena Carolina, född 1748-11-10, död ogift 1819-01-05 i Stockholm.
 • 2. Samuel Evald, född 1749-10-15. Tjänte först i riksens ständers kontor och kallades sekreterare. Var sedan lanthushållare. Död ogift 1827-10-10 på Lövsta.
 • 2. Adolf Vilhelm, född 1750-10-17 i Stockholm. Volontär vid livregementet till häst 1768-02-04. Korpral därst. s. å. 14/9. Kornett 1771-06-05. Löjtnant 1775-12-20. Ryttmästare 1781-04-04. Avsked 1792-09-17. Död barnlös 1829-08-04 på sin egendom Lövsta. Gift 1786-07-30 Gustavsvik med Hedvig Maria Voltemat, född 1767-01-06, död 1839-09-28, dotter av majoren Peter Abraham Voltemat, och Sara Juliana Linroth.
 • 2. Elias Ulrik, född 1751-11-05. Kanslist vid nummerlotteriet. Bankobokhållare. Revisor. Död ogift 1800-05-05 på Lövsta.
 • 2. Fredrik Göran, född 1753-01-16 på Lövsta. Volontär vid Upplands regemente 1767-06-05. Rustmästare därst. 1768-02-11. Furir 1769-09-20. Kornett. Livdrabant 1773-07-11. Avsked 1775-03-22. Död ogift 1777-01-22 på Lövsta.
 • 2. Carl Albrekt, född 1754. Ryttmästare. Död 1842. Se Tab. 7.
 • 2. Axel Gustaf, född 1755. Kapten. Död 1829. Se Tab. 14
 • 2. Johan Henrik, född 1758-07-12, död s. å. 25/8.
 • 2. Maria Ulrika, född 1760-03-01, död ogift 1839-06-10.
 • 2. Magnus Gabriel, född 1762-03-26. På Lövsta. Volontär vid Upplands regemente 1777-02-16. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1779-02-19. Livdrabant s. å. 23/4. Vice korpral vid drabanterna 1792-12-18. Konfirm. fullm. 1793-02-08. Död ogift 1802-03-03 i Stockholm.

TAB 7

Carl Albrekt, (son av Carl, tab 6), född 1754-12-18 Lövsta. Volontär vid Tavastehus regemente 1767-10-16. Furir därst. 1768-12-31. Livdrabant 1774-06-27. Löjtnant. Vice korpral vid drabanterna (ryttmästare) 1787-05-30. Avsked 1793-02-08. Död 1842-01-28 på Tranbygge i Västra Ryds socken, Uppsala län. Gift 1789-09-28 på Torsätra4 i Västra Ryds socken med sin kusin Antoinetta Magdalena Iserhielm, född 1764-06-18, död 1802-10-31 på Tranbygge, vari hon ägde en tredjedel, dotter av hovjunkaren Carl Vilhelm Iserhielm, och friherrinnan Ulrika Eleonora von Kochen.

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1790. Expeditionschef. Död 1854. Se Tab. 8.
 • Margareta Eleonora, född 1792-10-22 på Torsätra4. Stiftsjungfru. Död 1856. Gift 1839-11-28 på Tranbygge med kyrkoherden i Munsö pastorat av ärkestiftet Johan Joakim Magnus Isak Mårtens i hans 1:a gifte (gift 2:o 1857 med Jakobina Adelaide Petre, född 1825, dotter av grosshandlaren Robert Petre och Gustava Röhl), född 1803-06-14 i Hallingebergs socken, Kalmar län, död 1870-01-01.
 • Samuel Adolf, född 1795-04-25 på Tranbygge4, död där s. å. 2/9.
 • Ulrika Magdalena, född 1796-09-09 på Tranbygge4. Stiftsjungfru. Död ogift 1829-05-31 i Stockholm.
 • Hedvig Carolina, född 1799-11-14 på Tranbygge. Stiftsjungfru. Död ogift 1877-12-29 i Stockholm.
 • Maria Antoinetta, född 1802-10-16 på Tranbygge. Stiftsjungfru. Död 1865-04-13 i Stockholm. Gift 1843-07-05 i Stockholm med prosten och kyrkoherden i Litslena pastorat av ärkestiftet Anders Gustaf Berg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1835 med Sofia Magdalena Wallinder, född 1813 i Tillinge socken, Upps., död 1840 i Litslena socken, Upps., dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden Elias Wallinder och Sofia Magdalena Collinder), född 1799-01-07 i Uppsala, död 1855-06-17 i Litslena socken.

TAB 8

Carl Vilhelm, (son av Carl Albrekt, tab 7), född 1790-11-23. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1810. Kammarskrivare i lotsverkskontoret 1812. Extra ordinarie riddarhuskanslist s. å. Kopist i förstn. expedition. Kanslist därst. 1816-10-01. Protokollssekreterare 1821-11-05. Expeditionssekreterare 1831-12-22. RNO 1838-05-11. Expeditionschef i lantförsvarsdepartementets kansliexpedition 1843-05-06. Avsked därifrån 1844-05-24. Död 1854-11-29 i Stockholm. Han förvaltade flera gånger statssekreterarämbetet för krigsärendena. Gift 1850-05-04 i Stock- holm med Carolina Charlotta Svedberg, född 1801-08-24 i nämnda stad, död där 1873-02-20, Adolf Fredriks förs Dotter av operasnickaren Carl Svedberg och Sara palmgren.

Barn:

 • Ludvig Vilhelm, född 1838. Statskommissarie. Död 1899. Se Tab. 9.
 • Carl Axel, född 1840. Kamrerare. Död 1891. Se Tab. 10.

TAB 9

Ludvig Vilhelm, (son av Carl Vilhelm, tab 8), född 1838-03-30 i Stockholm. Student i Uppsala 1856. Kameralexamen 1858. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium s. å. 25/6. Extra ordinarie kammarskrivare i statskontoret s. å. 3/11 och hos KMO 1863-06-30. Kammarskrivare i nämnda kontor 1866-02-23. Notarie hos riksdagens statsutskott under riksdagarna 1867–1869 och 1872–1873. T. f. revisor i KMO 1867-11-19–1876. Sekreterare i kommittén för utredning av åtskilliga frågor rörande hospitalsväsendet 1870. Kammarförvant i statskontoret 1871-04-18. T. f. kamrerare 1874–1876. Revisor och bokhållare därst. 1877–1881. Statskommissarie och chef för statskontorets riksboksslutsbyrå 1881-12-16. RNO 1883-11-30. Ledamot av direktionen över Stockholms hospital för sinnessjuka 1886-10-22. KNO2kl 1897-09-18. Död 1899-05-25 i Stockholm. Ägde Lövsta i Håbo-Tibble socken, Uppsala län. Gift 1866-04-22 i Stockholm med Josefina Vilhelmina (Mimmi) Leijonflycht nr 1088, född 1833-10-03 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm, död 1917-11-19 i nämnda stad, Engelbrekts förs, dotter av löjtnanten Johan David Leijonflycht, och hans 2:a fru Christina Grimsköld.

Barn:

 • Vilhelmina Carolina Antoinette, född 1867-06-09 i Stockholm.
 • Vilhelmina Maria Eleonora, född 1870-12-22 i Stockholm. död 1942-08-24 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm db nr 132). Gift 1898-05-11 med regeringsrådet, KmstkNO m.m., Jarl Ludvig Petersson Ernberg, född 1863-08-20 i Karlskrona.

TAB 10

Carl Axel, (son av Carl Vilhelm, tab 8), född 1840-06-12 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1855-02-15. Utexamen 1859-12-19. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår s. å. 30/12. Avsked med tillstånd att kvarstå som underlöjtnant i armén 1861-02-09. Avsked ur armén 1862-05-27. Kamrer hos livförsäkringsaktiebolag Nordstjernan i Stockholm 1871. Död 1891-04-03 i nämnda stad. Gift där 1865-10-22 med Rosa Paulina Jakobina Malm, född 1843-10-22 i Stockholm Katarina förs i Stockholm ]], död 1922-11-10 i nämnda stad, Maria förs, dotter av läderhandlaren Mauritz Fredrik Malm och Ulrika Gustava Verdier.

Barn:

  • Karl-Axel, född 1867. Vice häradshövding. Död 1934. Se Tab. 11.
  • Carl Fredrik Vilhelm, född 1868. Vice amiral. Se Tab. 12.
  • Rosa, född 1870-01-10 i Stockholm, död 1929-03-05 i Hamburg. Gift där 1895-06-09 med köpmannen Carl Gustaf Adolf Förtsch, född 1864-11-07.
  • Hildur Ulrika Charlotta, född 1871-09-12 i Stockholm. Anställd hos föreningen Handarbetets vänner i nämnda stad 1892. GMfmb 1926-05-28.
  • Carl Gustaf Magnus, född 1872-11-21 i Stockholm, död där 1874-12-16.
  • Lilly Gustava Carolina, född 1875-07-12 i Stockholm. Anställd i livförsäkringsaktiebolag Nordstjernan i Stockholm 1894. Gift 1900-07-04 i Botkyrka socken, Stockholms län med extra ordinarie hovrättsnotarien Carl Gösta Emil Carlsson, född 1866-02-25, död 1924-01-23 Hallunda
  • Signe Vilhelmina Valfrida, född 1879-10-16 i Stockholm. Stiftsjungfru.
  • Ludvig Albrekt Mauritz, född 1881-06-20 i Stockholm. Bosatt i Nordamerika. Död barnlös 1924-01-21 i Wisconsin. Gift 1921-06-20 med Mildred Mary Kuntz.

TAB 11

Karl-Axel, (son av Carl Axel, tab 10), född 1867-03-07 på Benhamra kungsgård i Vada socken, Stockholms län. Mogenhetsexamen 1886-05-17. Student i Uppsala s. å. 17/5. Jur. preliminärexamen 1887-05-28 och examen till rättegångsverken 1890-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 16/9. Vice häradshövding 1893-12-20. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1894-01-13. Ombudsman hos Stockholms enskilda bank 1898-07-01. Ledamot av styrelsen för nämnda bank 1911. Ordförande i hovkapellets pensionsinrättning 1912. RVO 1915-06-06. Chef för k. teatern och verkst. direktör för k. teaterns aktiebolag 1919-06-20. LMA s. å. RNO 1920-06-06. RDDO 1922-12-04. KVO2kl 1923-01-18. Entledigad från chefskapet för k. teatern s. å. 21/12. Äger Skärvsta i Östertälje socken, Stockholms län. Biogr. i väd. Död 1934-05-07 i Stockholm, Högalids förs (db 185). Gift 1900-10-19 i Stockholm med Asta Elisabet Rönblom, född 1876-01-21 i nämnda stad, död där 1927-05-03, Högalids förs, dotter av sjökaptenen Zakarias Rönblom och Ebba Carolina Fredrika Ekecrantz.

Barn:

 • Matts Evald, född 1902-04-12 i Stockholm, död där 1903-12-03.
 • Carl Olof, född 1905-07-15 Skogsö.
 • Lars, född 1909-02-02 i Stockholm, Maria Magdalena förs, död därst. s. å. 1909-02-05.
 • Axel Fredrik, född 1912-07-21 på Skogsö.
 • Märta Elisabet, född 1914-10-22 i Stockholm, Maria Magdalena. Gift 1942-05-30 i Hedvig Eleonora kyrka o förs, Stockholm (vb nr 118) med Herbert Nylander, född 1914-10-10 i Vasa förs, Göteborgs och Bohus län. Avd chef i firman Sven Hylander & Co.
 • Signe Maria, född 1917-09-14 i Maria förs, Stockholm.


TAB 12

Carl-Fredrik Vilhelm, (son av Carl Axel, tab 10), född 1868-05-13 Lövsta. Elev vid sjökrigsskolan 1883-10-01. Utexamen 1889-10-21. Underlöjtnant vid flottan s. å. 25/10. TMO5kl 1891-01-00. Löjtnant s. å. 15/5. RItS:tMLO 1892. RPSRd'AO 1898-05-26. RBLeopO 1899-07-06. Kapten 1900-12-31. Lärare vid sjökrigsskolan 1903–1909. Tjänstg. officer vid nautiska avdelningen i marinförvaltningen 1905–1911. LÖS 1907. RSO 1910-06-06. RDDO s. å. 10/7. Kommendörkapten av 2. gr. 1912-01-26. Chef för sjömanskårens skolor i Karlskrona 1912–1914. LKrVA 1913. Ledamot av marinförvaltningen och chef för dess nautiska avdelning 1915-05-14. Kommendörkapten av 1. gr. 1916-06-30. Chef för sjökrigsskolan 1918-10-01–1921-10-13. KDDO2gr 1919-06-19. Kommendör vid flottan s. å. 7/11. RNO 1920-06-06. T. f. chef för sjöförsvarets kommandoexpedition 1921-06-06. Chef för nämnda expedition s. å. 13/10–1923-03-27. KSO2kl 1922-06-06. KDDO1gr s. å. 28/7. StOffFrHL s.å. KFrHL s. å. Konteramiral vid flottan 1923-02-28. Högste befälhavare över kusttlottan s. d. KNedONO m sv s. å. KSO1kl s. å. 6/6. HLÖS s. å. StkFinlVRO 1924-07-00. EstlFK3kl2 gr 1925. EFrK2gr 1925. Stationsbefälhavare vid flottans station i Stockholm s. å. 4/12. Militär ledamot av högsta domstolen s. å. 11/12. StkSpMerNavO 1928. StkLettSO 1929. Vice amiral vid flottan 1930-04-16. KmstkSO s. å. 6/6. Avsked 1933-01-27 fr. o.m. s.å. maj 14. Suppleant för ordförande i Riddarhusdirektionen 1935-06-21. Ordförande därst. 1941-06-20. Gift 1:o 1892-11-01 i Stockholm med Hildegard Elisabeth Neumüller, född 1868-08-15 Skarpnäck, död 1899-10-22 i Stockholm, dotter av bryggeriägaren Rudolf Anders Fredrik Neumüller och Eva Emma Christina Reuszner. Gift 2:o 1903-11-29 I Stockholm med Emma Katarina (Karin) Piehl, född 1880-11-27 i nämnda stad, död 1932-03-06 i Stockholm, Skeppsholms förs, db, och gravsatt på gamla Södra kyrkogården. Dotter av bryggeridirektören Carl Gustaf Piehl och Sofia Henrietta Amalia Neumüller.

Barn:

  • 1. Maud, född 1893-08-20 i Karlskrona. Död 1932-04-18 i Göteborg (Udevalla förs, db). Gift 1920-11-07 i Tyska kyrkan i Stockholm, Skeppsholms med förste stadsläkaren i Uddevalla, med. licentiat Lars Birger'' Åhrén, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1934-08-12 i Sidbräcka prästgård i Stenkyrka förs, Göt. o. B (Uddevalla vb nr 72) med Daisy Riben i hennes 2ndra gifte [gift 1:o 1915-10-11 i Stockholm med löjtnanten vid flottan Sten Gustaf Roland Martin, från vilkenhon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-04-28, född 1890-06-12], född 1894-12-22 i Karlskrona, dotter av vice amiralen vid flottan Carl Fredrik Vilhelm Riben och hans första fru Hildegard Elisabeth Neumüller), född 1893-07-28 i Husby Oppunda socken, Södermanlands län.
  • 1. Daisy, född 1894-12-22 i Karlskrona, Amiralitetsförs Gift 1:o 1915-10-11 i Stockholm med löjtnanten vid flottan Sten Gustaf Roland Martin från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-04-28, född 1890-6-12. Gift 2:o 1934-08-12 i Sibräcka prästgård i Stenkyrka förs, Göt. o. B., (Uddevalla vb nr 72) med med. kandidat, förste stadsläkaren i Uddevalla Lars Birger Åhrén i hans andra gifte (gift 1:o 1920-11-07 i Stockholm med Maud Riben, född 1893-08-20 i Karlskrona, död 1932-04-18 i Göteborg, dotter av vice amiralen vid flottan Carl Fredrik Wilhelm Riben och hans första fru Hildegard Elisabeth Neumüller), född 1893-07-26 i Husby-Oppunda förs, Söd.
  • 1. Margit, född 1896-10-25 i Stockholm. Gift 1921-11-25 i Stockholm Skeppsholm med förste rådmannen i Ystad, jur. kandidat Eric Gotthardsson Zätterström, född 1891-07-02. i Malmö.
  • 1. Harriet, född 1899-09-26 i Stockholm, död där s. å. 27/10.
  • 2. Sven, född 1906-07-13 Skarpnäck Studentexamen vid Stockholms högre latinläroverk å Norrmalm 1924-05-10. Sjökadett 1925. Flaggkadett. Sjöofficersexamen 1928-10-10. Fänrik vid flottan s. å. 12/10. Underlöjtnant 1930-06-11. Löjtnant 1931-07-18. Kapten vid flottan 1940-07-01. OffMexÖo. RSO 1948-11-15. Gift 1948-08-17 i Oscarskyrkan, Stockholm med Märtha Wieselgren. Se Tab. 13 1/2
  • 2. Dagmar, född 1907-09-18 i Stockholm, Skeppsholms förs. Gift 1933-05-22 i Stockholm, Skeppsholms med köpmannen Erik Allan Hugo Evers i hans 1:a gifte, född 1900-12-27. Utfl t Schweiz 1968.
  • 2. Karin , född 1914-08-20 i Stockholm. Gift 1937-07-24 i Stockholm, Skeppsholms förs (vb nr 15) med löjtnanten vid Norrbottens artillerikår Gunnar Erland Modigh. Son av löjtnanten Emil Modigh och hans hustru Gerda Severin.

TAB 13

Sture, (son av Carl Fredrik Vilhelm, tab 12), född 1898-01-06 i Stockholm, Skeppsholms förs Äger Hallarsjöbro i Enåkers, Sala och Möklinta socknar, Västmanlands län. Samt Stora Björkeby i Uppland och hus i Sigtuna. (Värnpliktig kapten i I 8). Gift 1923-08-11 i Stockholm, Sofia med Lillie Sofia Augusta Sandh, född 1900-03-24 i nämnda stad, Katarina förs. Dotter av fabrikören Carl Fredrik Sandh och Emma Janson.

Barn:

 • Margareta Elisabet Sturedotter, född 1924-09-27 i Stockholm (Enåkers förs, Västm, fb).
 • Kerstin Elisabet Sturedotter, född 1928-01-05 i Stockholm (Enåkers förs, Västm, fb), Maria Magdalena förs
 • Barbro Elisabet Sturedotter, född 1929-01-25 Hallarsjöbro.
 • Lillie Viveka Elisabeth Sturedotter, född 1940-09-28 i Uppsala (Sigtuna förs, Stockholm fb nr. 22). Sekreterare.

TAB 14

Axel Gustaf, (son av Carl, tab 6), född 1755-12-22 i Håbo-Tibble socken, Uppsala län. Volontär vid livregementet till häst 1774-11-16. Korpral därst. s. å. 16/12. Livdrabant 1775-03-29. Kornett vid livdragonregementet 1781-12-19. Löjtnant därst. 1789-09-14. Löjtnant vid Björneborgs lätta infanteribataljon. Kapten därst. 1794-12-19. RSO 1802-12-09. Kapten vid södra skånska infanteriregementet 1811-12-10. Avsked 1812-01-07. Död 1829-03-03 på Mariedal Uppsala län. 'Han bevistade finska kriget 1788–90 och var därunder med vid Fredrikshamn, Björkö och Svensksund.' Gift 1801-09-06 på Lövsta i Håbo-Tibble socken, Uppsala län med sin svägerskas kusin Maria Antoinetta Jägerhorn af Spurila, född 1761-08-30 Botby, dotter av landshövdingen Carl Magnus Jägerhorn af Spurila, och friherrinnan Anna Antoinetta von Kochen.

Barn:

 • Antoinetta Margareta, född 1802-07-27 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1866-01-21 i Södertälje. Gift 1822-02-11 i förstn. stad med majoren Johan Abraham Ihre, född 1791, död 1839.

TAB 15

Mattias Adolf, (son av Mattias Ribe, adlad Riben, tab 5), född 1715-10-21. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1732. Ryttare vid livregementet till häst 1734. Korpral därst. 1737. Kvartermästare 1742-08-16. Kornett 1747-12-08. Stabslöjtnant 1756-10-04. Stabsryttmästare 1762-05-26. Regementskvartermästare 1764-05-02. Ryttmästares indelning 1766-02-19. RSO 1767-11-23. Major vid Jämtlands dragonregemente 1773-06-07. Död 1786-05-14 på sin gård Sötåsen i Björkängs socken, Skaraborgs län. Han bevistade pommerska kriget 1758–1760. Gift 1739-03-11 Forssäter med sin syssling Catharina Charlotta Tornérhielm, född 1719, död 1802-09-08 på Sötåsen, dotter av ryttmästaren Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm, och Magdalena Törne.

Barn:

 • Jakob Fredrik, född 1739-07-13 Stensta, liksom syskonen. Volontär vid livregementet till häst 1755-09-16. Korpral 1758-06-04. Korprals indelning 1761-09-19. Konstit. kornett 1762-03-04. Sekundkornett s. å. 21/9. Stabskornett 1765-03-18. Löjtnant 1770-11-22. Avsked s. å. 10/12. Död ogift 1771-01-06 På ryttmästarbostället Hindsberg i Leksbergs socken, Skaraborgs län. Han bevistade pommerska kriget 1758–1762.
 • Dorotea Sofia, född 1740-09-15, död 1757-07-07.
 • Ulrika Charlotta, född 1741-10-11 på Stensta, död 1742-03-10.
 • Matts Adolf, född 1743-06-21, död s. å. 5/7.
 • Catharina Eleonora, född 1745-01-27, död s. å. 3/4.
 • Carl Adolf, född 1745-12-29, död 1746-01-24.
 • Lona Margareta, född 1747-08-01, död s. å. 28/8.
 • Ulrika Maria, född 1748-10-21, död 1801-02-10 på Sötåsen. Gift 1775-02-05 på Hindsberg4 med löjtnanten Adolf Leonard Hierta, född 1747, död 1813.
 • Fredrika Carolina, född 1750-11-01, död 1751-03-30 i Fellingsbro socken.

Källor

1SAB. 2Um. 3Kp. 4At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: