:

Ljungfelt nr 1364

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ljungfelt nr 1364 †

Adlad 1698-09-13, introducerad 1699. Utdöd 1845-08-26.


TAB 1

Lars Svensson Frimolin. Frälseinspektor och gästgivare vid Ljungby i Sunnerbo härad och Kronobergs län, av vilket ställe barnen togo tillnamnet Ljungbergh. Gift med Margareta Larsdotter Falkman, som levde ännu 1676 (Medd. av P. G. Vejde.).

Barn:

 • Abraham Ljungbergh, adlad Ljungtelt, till Aby i Berga socken, Kronobergs län. Född 1654-03-12 på Ljungby gästgivargård. Student i Lund 1668-02-06. Kronofogde i Sunnerbo härad 1674. Landskamrerare i Kronobergs län 1681-01-31. Adlad 1698-09-13 (introducerad 1699 under nr 1364). Assessors karaktär 1721-03-01. Död 1724-03-03. 'Han hade förskaffat sig ett särdeles förtroende hos småländska allmogen och fick därför befallning att densamma uppbåda och därmed besätta småländska gränsen. Bragte ock med sig till huvudkvarteret i Skåne fyra kompanier till häst och fem till fot av samma allmoge, vilka bevistade fältslaget vid Landskrona, samt anförde under marschen åtskilliga partier mot snapphanarna, av vilka han ihjälslog en del och tillfångatog en del.' Gift 1683-02-13 med Agneta Hilletan, död 1706-05-10, dotter av överkommissarien Gabriel Månsson Hilletan, adlad Hilletan, och hans 1:a fru Elsa Rolufsdotter.

Barn:

 • Lars, född 1683. Generalguvernements- och amiralitetsfiskal. Född 1730. Se Tab. 2.
 • Gabriel, född 1685. Överstelöjtnant. Död 1755. Se Tab. 3.
 • Magnus, född 1686. Överkommissarie. Död 1733. Se Tab. 4
 • Elsa Margareta, född 1687-11-17 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsamling, död 1699-05-11.
 • Erik, född 1688-11-22 Telestad Sekundfänrik vid livgardet 1707-10-23. Död Ogift 1712-02-20 i Solvytsegodsk under rysk fångenskap, vari han råkade vid Poltava, där han även blesserades.
 • Elisabet, född 1690-03-28, död 1690-04-04.
 • Johan, till Åby. Född 1692-01-25. Bokhållare vid amiralitetet i Karlskrona. Avsked. Död ogift 1751-12-12 på Åby.
 • Catarina Elisabet, född 1694-05-26, död 1729-05-04 Kråkerum. Gift med kaptenen Lorens von Numers, död 1735.
 • Paulus, född 1698-05-26, död 1700-03-06.
 • Gustaf Adolf, född 1699. Vice häradshövding. Död 1765. Se Tab. 7.
 • Elsa Margareta, född tvilling 1699-10-01. Död 1699-11-25.

TAB 2

Lars (son av Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, Tab. 1), född 1683-12-02 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförsamling. Student i Uppsala 1698 (Lsn.) och i Lund (Lsn.) 1702-11-15. Vice fiskal i Göta hovrätt 1707-06-12. Generalguvernenients- och amiralitetsfiskal i Göteborg. Död 1730-04-27 och begraven 1730-05-13 i Långaryds socken, Jönköpings län. – Hade under äktenskapslöfte med Juliana van Eiten, död 1748-10-28 Sjöbacka, dotter av stadsfältskären och rådmannen i Jönköping Ulfert Fredrik van Eiten och Ingrid Holm, nedanstående

Barn:

 • Laurentia Juliana (Magdalena?), född 1712, som genom dom blev förklarad äkta. Död 1763-09-11. Gift 1732-05-25 med häradshövdingen Anders Ahlgren, född 1702-08-15, död 1751-12-07, på Sjöbacka.

TAB 3

Gabriel (son av Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, Tab. 1), född 1685-01-08 på Kronoberg. Volontär vid drottningens livregemente till häst 1701. Fänrik vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1703-05-04. Sekundfänrik vid Jönköpings regemente 1704-12-10. Sekundlöjtnant vid Jönköpings regemente 1705-02-28. Premiärlöjtnant 1707-05-03. Kapten 1708-12-08. Majors karaktär 1722-06-26. Fick 1723 expektans vid Jönköpings regemente och 1726-07-30 kaptens indelning vid Jönköpings regemente. Avsked 1750-08-21. Överstelöjtnants karaktär(?). Död 1755-06-24. 'Han blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Galitj, varifrån han ej hemkom förrän efter fredsslutet. Ihjälstack 1716 under fångenskapen löjtnanten vid överste Taubes värvade dragonregemente Johan Filip Flügenring.' Gift 1728-07-21 på Brännö i Torups socken, Hallands län med friherrinnan Sofia Dorotea von Blumenthal, död 1754-05-09 på Stora Kinnared i Kinnareds socken, Hallands län, dotter av majoren, friherre Carl Ludvig von Blumenthal och Dorotea Elisabet Isensen.

Barn:

 • Carl Ludvig, född 1729-05-14 på Brännö, död späd.
 • Abraham, född 1730-09-02 i Långaryds socken, Jönköpings län. Volontär vid livgardet 1747-08-01. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1747-11-08. Fänrik vid Jönköpings regemente 1750-08-21. Löjtnant vid Jönköpings regemente 1759-09-20. Kapten 1769-10-10. Död ogift 1772-04-01.
 • Dorotea Elisabet, född 1731-09-06 i Långaryds socken, död 1769-06-14 i Laholm. Gift 1763-06-00 i Laholm med rådmannen därst. assessor Petter Petterson i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Cornelia von Schoten, född 1716, död 1762-07-30 i Laholm), född omkring 1702 i Tönder, Slesvig, död 1776-11-27 i Laholm.
 • Lovisa, begraven 1736-06-27 i Långaryds socken.
 • Agneta Ulrika, född 1736-04-22, död 1800-06-05 i Laholm (At (Sch.).). Gift 1:o 1767-02-13 med konsuln och assessorn Jöns Winberg, död 1775-05-11. Gift 2:o 1790-11-15 med tullinspektören och postmästaren i Laholm Harald Magnus Hök, född 1738-09-08 på Remmarlövs kungsgård i Remmarlövs socken, Malmöhus län (Kp.), död 1815-03-08 i Laholm (Kp.).
 • Carl Ludvig, född 1738-02-09 i Långaryds socken, död som barn.
 • Magnus, född 1742-03-10 i Långaryds socken. Volontär vid Jönköpings regemente 1748-01-20. Förare vid Jönköpings regemente 1758. Sergeant 1758-06-04. Fänrik 1758-09-04. Löjtnant vid kapten von Köhlers jägarkompani i Pommern under kriget 1762-04-14. Konfirmationfullmakt . 1763-02-23. Placerad som löjtnant vid Blixens regemente 1763-09-14, vid Jämtlands dragonregemente 1767-04-01. Kapten vid Jämtlands dragonregemente 1770-01-26. RSO 1772-05-02. Sekundmajor 1773-05-03. Premiärmajor 1773-05-03. Överstelöjtnant 1781-05-30. Död barnlös 1790-04-02 i Ovikens socken, i Jämtland. Gift 1764-06-09 i Pommern med Maria Dorotea Giese, född 1731-07-29, död 1815-02-04 (1815-02-03) i Stockholm.
 • Carl Ludvig, född 1746-02-27 i Långaryds socken. Student i Lund 1760 (SL.). Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1783-03-28 i Halmstad och begraven 1783-04-03. Han gjorde i yngre åren resor till Ostindien.

TAB 4

Magnus (son av Abraham Ljungbergh, adlad Ljungfelt, Tab. 1), född 1686-06-16 på Kronoberg. Kammarskrivare i kammarrevisionen (At (L.).) 1708-02-05. Kommissarie vid amiralitetet 1711-09-23 och i amiralitetskollegium 1712-02-12. Överkommissarie vid amiralitetet i Karlskrona 1714-01-21. Död 1733-11-25 Telestad Gift 1712-08-04 med Hedvig Eleonora Lagerbielke, född 1694-09-11, död 1773-06-17 på Telestad, dotter av amiralitetskammarrådet Johan Eugenius Fistulator, adlad Lagerbielke, och hans 1:a fru Christina Stenström.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1713-06-05, död 1714-07-20.
 • Magnus, född 1714. Ryttmästare. Död 1760. Se Tab. 5
 • Carl Hans, född 1716-05-13. Regementsadjutant vid Kronobergs regemente 1738-10-21. Fänrik vid Kronobergs regemente 1741-09-02. Död ogift 1741-11-13 under finska kriget.
 • Agneta Christina, född 1717-02-08, död 1717-02-17.
 • fredrik, född 1718-10-20, död 1719-04-24.
 • Hedvig Eleonora, född 1720-02-10, död 1791-03-29 på Stojby i Gårdsby socken, Kronobergs län. Gift 1740-07-18 i Växjö med regementsskrivaren vid Smålands kavalleriregemente Hans Hadders, född 1706, död före (Medd. av P. G. Vejde.) 1783-09-16.
 • Carl Axel, född 1721-02-02. Jägerifiskal. Död ogift 1769-05-08 Telestad av P. G. Vejde.).
 • Fredrik, född tvilling 1726-05-08 i Karlskrona, död och begraven 1726-05-10 i Karlskrona.
 • Rutger, född tvilling 1726-05-08 i Karlskrona, död och begraven 1726-05-10 i Karlskrona.
 • Joakim, född 1727-08-25 i Karlskrona, död 1727-10-27 och begraven 1727-10-30 i Karlskrona.
 • Fredrika, född 1728-11-11 i Karlskrona, död 1807-03-08 i Dänningelanda socken, Kronobergs län. Gift 1754-10-18 med kaptenen vid Kronobergs regemente Johan Gustaf Malmén född 1700, död 1764-02-13 i Rottne eller Söraby socken, Kronobergs län.
 • Henrietta, född 1732-04-21 i Karlskrona, död 1732-10-31 och begraven 1732-11-03 i Karlskrona.

TAB 5

Magnus (son av Magnus, Tab. 4), till Ingelstad i Östra Torsås socken, Kronobergs län. Född 1714-12-21. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1733. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1735. Kornett 1744-01-12. Löjtnant 1749-02-18. Regementskvartermästare 1750-09-19. Ryttmästares karaktär 1752-10-30. Död 1760-03-23 i Grischow i Pommern under preussisk fångenskap. Gift 1:o 1745-05-01 Orraryd med Margareta Beata Branting, född 1728-08-07, död 1754-11-28, dotter av assessorn Gabriel Branting och Sara Gahm samt syster till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Alderbrant, nr 2034. Gift 2:o 1759-04-20 i Bjurvik med Hedvig Eleonora Rothlieb i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-08-24 med ryttmästaren Fredrik Hierta, född 1723, död 1756. Gift 3:o 1761-06-02 Eksebo med majoren Henrik Rikard Riddersköld, född 1726, död 1816), född 1724-09-26 död 1799-12-05 i Stockholm och begraven i sin halvbroders grav på Jakobs kyrkogård, dotter av landshövdingen Gustaf Fredrik Rothlieb, och hans 2:a fru, friherrinnan Catharina Eleonora Faltzburg.

Barn:

 • 1. Hedvig Eleonora, född 1746-01-22, död 1746-01-22 på Orraryd.
 • 1. Hedvig Eleonora, född 1747-02-15 (1747-02-16) på Orraryd. Levde änka 1781. Gift 1764-08-03 Torsjö
 • 1. Sara Elisabet, född 1748-04-10 på Ingelstad, död 1814-01-25 på Karstorp vid Skövde. Gift 1766-07-01 på Stensholm i Hakarps socken, Jönköpings län med majoren Hans Isak von Liphardt, född 1728, död 1801.
 • 1. Anna Sofia, född 1749-06-04, på Ingelstad, död 1805-12-23. Gift 1765-06-25 på Orraryd med löjtnanten Sven Tilliander, född 1735 i Hardeberga socken, Malmöhus län.
 • 1. Magnus Gabriel, född 1750-05-15 på Ingelstad, död på Ingelstad 1751-06-03.
 • 1. Maria Fredrika, född 1751-05-13 på Ingelstad, död på Ingelstad 1751-09-02.
 • 1. Margareta Beata, född 1752-05-29 på Ingelstad, död 1827-02-20 Källtorp. Gift 1771-10-12 Ramnåsa med landssekreteraren i Kalmar län Johan Magnus Flygare, född 1732, död 1804-10-09 på Källtorp.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1753-12-12 på Ingelstad, död på Ingelstad 1753-12-18.
 • 1. Henrik Vilhelm, född 1754. Krigsråd. Död 1830. Se Tab. 6

TAB 6

Henrik Vilhelm (son av Magnus, Tab. 5), född 1754-11-01 på Ingelstad. Volontär 1772. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1772-11-03. Avsked 1774-11-03. Sergeant vid Kronobergs regemente 1775-02-03. Fältväbel 1775-06-16. Fänrik 1775-08-17. Livdrabant 1779-08-19. Löjtnant i armén 1794-02-04. Vice korpral vid drabanterna 1795-08-21. Avsked med krigsråds karaktär 1805-10-02. Död 1830-04-02 i Köpenhamn och begraven i Växjö. Gift 1:o 1787-11-30 (1787-12-01) Boserup med Maria Eleonora Roos af Hjelmsäter, född 1763-04-27 på Boserup, död på Boserup 1795-02-09, dotter av ryttmästaren Johan Christian Magnus Roos af Hjelmsäter, och Ulrika Eleonora Berch. Gift 2:o 1796-01-17 i Östra Vemmenhögs kyrka, Malmöhus län med Eva Charlotta Ehrensparre, från vilken han 1808-05-14 blev skild, född 1756-01-10 Dybeck

Barn:

 • 1. Carl Johan, född 1788-06-07. Student i Lund 1803-01-30. Jur. exam. i Lund (Ssn.) 1804-12-13. Kansliexamen våren 1805 (Hm.). Kopist i utrikesexpeditionen 1805-12-20. Elev vid modellskolan hos fria konsternas akademi 1807-01-24. Kanslist i krigskollegium 1808-01-20. Död ogift 1810-05-15 i Stockholm och begraven på Klara kyrkogård.
 • 1. Ulrika Eleonora Beata Fredrika, född 1792-01-03 på Boserup. Stiftsjungfru. Död 1855-07-14 i Broby prästgård Kristianstads län. Gift 1809-12-19 i Kalmar med prosten och kyrkoherden i Ljungby pastorat av Kalmar stift, LNO, mag. Carl Adolf Wahlbom, född 1766-05-04 i Kalmar, död 1828-10-06 i Ljungby prästgård, (Hm.) broder till generalmajoren Magnus Johan Wahlbom, adlad och adopterad Björnstierna, nr 2017.
 • 1. Maria Sofia Elisabet, född 1793-10-26. Stiftsjungfru. Död ogift 1867-06-10 i Ramlösa i Hälsingborgs landsförsamling.
 • 1. Nanette Charlotte Henriette, född 1795-01-26 på Boserup, död 1795-04-06.
 • 2. Gustaf Ehrensparre, född 1799-08-07 Dybeck. Fanjunkare vid Cederströmska husarregementet 1808-10-13. Kornett vid skånska karabinjärregementet 1816-10-08. Löjtnant vid skånska karabinjärregementet 1821-11-05 (eller 1821-12-18). Ryttmästares avsked 1824-01-29. Död ogift 1845-08-26 Kulltorp och slöt ätten på svärdssidan.

TAB 7

Gustaf Adolf (son av Abraham Ljungbergh, adlad Ljungtelt, Tab. 1), till Bräkentorp i Ljunga och Tutaryds socknar Kronobergs län. Född tvilling 1699-10-01 Aby. Student i Uppsala 1718-10-02. Vice häradshövding. Död 1765-03-01 på Bräkentorp. Gift 1:o 1743 med Anna Catharina Leijonadler, född 1721-09-29, död 1751-06-03 i Ryssby socken, Kronobergs län, dotter av majoren Carl Berg, adlad Leijonadler, och Catharina Kjellman. Gift 2:o 1752-04-13 (äktenskapsförord) (Medd. av P. G. Vejde.) med Christina Maria Ridderstedt, född 1726-09-23 Bergsgård s socken, Kronobergs län, död 1805-11-01 i på Bräkentorp, dotter av löjtnanten Stefan Ridderstedt, och Hedvig Juliana Wäsman.

Barn:

 • 1. Carl Erik, född 1744-03-27, död 1744-04-04 på Bräkentorp.
 • 1. Agneta Catharina, född 1745-04-15, död 1760-05-19 på Bräkentorp.
 • 1. Eva Elisabet, född 1746-08-26, död ogift 1774-07-01 Hårdanäs och begraven 1774-09-06.
 • 1. Daniel Abraham, född 1747-12-12 på Bräkentorp, död 1765-07-11 på Bräkentorp.
 • 1. Sigrid Margareta, född 1749-06-16 på Bräkentorp, död 1807-12-14 i Karlskrona. Gift 1772-12-29 i Nye socken, Jönköpings län med vice häradshövdingen Anders Christiansson Westdahl, född 1747-07-30 i Åsheda socken, Kronobergs län, död 1802-03-01 Spörsås
 • 2. Erik Stefan, född 1753. Löjtnant. Död 1833. Se Tab. 8
 • 2. Anna Lovisa, född 1754-03-09, död 1754-04-15.
 • 2. Anna Juliana, född 1755-04-04, död 1802-09-07. Gift 1778-12-29 på Bräkentorp med kaptenen Jonas Magnus Reinhold von Moltzer, född 1754, död 1838.
 • 2. Gustaf Gabriel, född 1756-12-30, död 1757-06-02 på Bräkentorp.
 • 2. Gustaf Gabriel, född 1759-10-26 på Bräkentorp, död på Bräkentorp 1760-07-17.

TAB 8

Erik Stefan (son av Gustaf Adolf, Tab. 7), född 1753-02-05 på Bräkentorp. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1773-03-06. Sekundkorpral vid Smålands kavalleriregemente 1774-09-11. Kornett 1776-06-19. Löjtnant 1789-05-14. Avsked 1791-12-20. Död 1833-04-26 i Ljunga prästgård, Kronobergs län. Gift 1787-10-03 med friherrinnan Henrika Ulrika von Liewen, född 1765-06-30, död 1849-12-06, dotter av kaptenen, friherre Hans Henrik von Liewen, och friherrinnan Ulrika Makeléer (Maclean).

Barn:

 • Abraham, född 1788-09-06 på Bräkentorp, död på Bräkentorp 1789-02-06.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: