:

Nordenadler nr 1814

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Nordenadler nr 1814

Adlad 1727-08-03, introd. s. å.

Den med visshet kände äldste stamfadern, rådmannen Anders Torsson, var troligen son till Tore Andersson, som nämnes 1613, och sonson till Anders Torsson, känd från 1574, båda invånare i Skänninge, Meddelande om hela släkten har lämnats av hovrättsassessorn Robert Nordenadler.

Nordenadler A181400.png

TAB 1

Anders Torsson Borgare i Skänninge, där han bebodde den s. k. Bossgårdstomten vid östra torghörnet. Rådman i nämnda stad. Död där 1651-03-04 och begraven i Vårfrukyrkan, varest gravstenen över honom och hans hustru ännu finnes. Gift med Brita Tyresdotter, död 1644-01-11 i Skänninge.

Barn:

 • Tore Andersson, född 1618-06-20 i Bossgården. Rådman i Skänninge från 1653 till sin död. Kyrkovärd. Riksdagsman för staden vid 1678 års riksdag. Död 1690 6/? och begraven jämte sina båda hustrur i Vårfrukyrkan, där gravstenen ännu finnes. Gift 1639-10-08 i Skänninge med Karin Pedersdotter, född 1614-09-28. Död 1675-01-05. Gift 2:o 1676-09-08 i Skänninge med Maria Sandelia, som levde 1718, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1694-11-13 i Skänninge med handelsmannen därst. Johan Jönsson Wetter i hans 2:a gifte, döpt 1657-06-10 i Vadstena, död 1710-04-14 i Skänninge), dotter av kyrkoherden i Malexanders pastorat av Linköpings stift Nils Nilsson och Maria Hjort [Öä].

Barn:

 • 2. Anders Toresson Schenling, adlad Nordenadler. Till Södertu i Lyby socken Malmöhus län samt Hammar i Nosaby socken Kristianstads län. Född 1683-03-11 i Skänninge. Gymnasist i Linköping. Student i Uppsala 17011. Hovmästare hos k. rådet och fältmarskalken, greve Magn. Stenbock 1707. Krigsfiskal i Skåne 1708-05-16. Aktor vid stora kommissionen i nämnda provins 1709-04-15. Tillika guvernementsfiskal s. å. 10/7 och krigsfiskal i fält s. å 24/11. Fältauditör och tillika protokollssekreterare vid generalkrigsrätten 1710-02-24. Överauditör vid skånska fältstaten 1713-04-17. Guvernementssekreterare i Skåne 1716-07-19. Assessors karaktär 1722-08-23. Adlad 1727-08-03 (introd. s.å. under nr 1814). Avsked 1733-05-05. Död 1761-04-24 på Hammar. Gift 1:o 1713-08-02 med Elsa Catharina Psilander, född 1687, död 1740-02-15 på Södertu, dotter av borgmästaren och fältkamreraren Nils Nilsson Psilander och Catharina Kling samt laster till ryttmästaren Nils Nilsson Psilander, adlad och adopt. Psilandersköld. nr 1911, A. Gift 2:o 1741-02-27 med sin svägerska Catharina Margareta Lönn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1724 med majoren Nils Nilsson Psilander, född 1682, död 1734, fader till ryttmästaren Nils Nilsson Psilander, adlad och adopt. Psilandersköld, A), född 1700-01-17, död 1773-01-10 på Hammar, dotter av krigskommissarien Adolf Lönn och Elisabet Ulf.

Barn:

 • 1. Nils, född 1714-07-07 död 1718-02-11.
 • 1. Urban, född 1715. Major. Död 1760. Se Tab. 2.
 • 1. Teodor, född 1717. Överstelöjtnant. Död 1772. Se Tab. 15.
 • 1. Lovisa Ulrika, född 1718-09-05, död 1779-06-11 i Karlskrona. Gift 1:o 1736-06-11 med prosten och kyrkoherden i Åsums och Skepparslövs församl:s pastorat av Lunds stift Johan Risberg, född 1705-06-01 i Åsums prästgård Kristianstads län, död 1760-03-26. Gift 2:o 1762-05-11 med amiralitetsadvokatfiskalen Carl Gustaf Furusköld, av en 1761-02-23 adlad, men ej introd. ätt2, född 1717-02-00, död 1766-07-14 i Karlskrona.
 • 1. Nils, född 1720-01-22 död 1722-04-22.
 • 1. Catharina Maria, född 1722-03-22, död 1725-04-10.
 • 1. Julius, född 1725-02-19, död 1726-06-01
 • 1. Catharina Maria, född 1726-07-11, död ogift 1756-05-30 på Hammar.
 • 1. Johanna Margareta, född 1728-07-15, död 1729-01-24.
 • 1. Andreetta Elisabet, född 1730-05-12, död 1802-01-12 i Kristianstad. Gift 1755-10-21 med landskamreraren Peter Gustaf Bergengren, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1765.
 • 1. Elisa Catharina, född 1734-03-10, död ogift 1809-05-08 i Kristianstad.

TAB 2

Urban, (son av Anders Torsson Schenling, adlad Nordenadler, tab 1), född 1715-07-15. Volontär vid fortifikationen 1735 konduktör därst. 1741-08-03 konduktör vid skånska fortifikationsbrigaden3 1744-07-24 löjtnant därst. 1749-05-09. Kommendant på Varbergs fästning 1754-05-08. Kapten s. å. 13/5. Majors karaktär. Död 1760-12-05 i Stockholm Maria förs i Stockholm under det han bevistade riksdagen. Gift 1756-01-15, i Stockholm Nikolai förs i Stockholm med Catharina Susanna Sifvert i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-11-28 med hovjunkaren Mikael von Tholijn, född 1733, död 1796), död 1776-05-29 Bäretofta s socken Malmöhus län och begraven s. å. 4/6, dotter av grosshandlaren i Stockholm Lars Sifvert och Sara Susanna Oijens. 4

Barn:

 • Anders, född 1756-12-25 i Varberg, död 1767-03-21 på Bäretofta och begraven s. å. 10/4.
 • Lorentz, född 1758-02-12. Kapten. Död 1837. Se Tab. 3
 • Catharina Susanna, född 1759-07-02, död 1766-05-03 på Bäretofta och begraven s. å. 10/5.
 • Sara Margareta, född 1761-02-03 posthuma i Varberg, död där 1762-10-17.

TAB 3

Lorentz, (son av Urban, tab 2), född 1758-02-12 i Varberg. Volontär vid Sprengtportska regementet 1775 fänrik därst. 1779. Kornett vid livdragonregementet 1781-12-19. Löjtnant i rysk tjänst 1784. Avsked därifrån 1787. Kapten i svenska armén 1788. Avsked 1808. Död 1837-02-11. i Torp i Mönsterås socken Kalmar län. 'Han bevistade Gävle riksdag 1792. Bodde 1807 på ett nybygge vid Horns ladugård på Öland, där han s. å. den 8 okt. förlorade genom vådeld all sin egendom. Han har skildrat sina öden i två böcker: En svensk officers samlingar under dess vistande i Ryssland åren 1784, 1786 och 1787 (tr. 1789) samt Ett testamente till mina fem söner (tr. 1907).'. Gift 1:o 1790-09-19 i Högby kyrka Kalmar län med Lovisa Eleonora Bredal i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1783-11-02 med ryttmästaren, friherre Stefan Creutz, i hans 2:a gifte, död 1752, död 1788), född 1758-10-02 död 1791-04-14 efter barnsäng på kungsladugården Horn och begraven i Högby kyrka, där hennes och hennes 1:a mans epitafier och minnestavlor ses, 'och varest hon berömmes av senare, mannen såsom himlen tillgiven, dygdens vän, öm maka, huld moder, sedig hustru, god granne, allas fägnad och de fattigas stöd,' dotter av assessorn Mattias Bredal och Mariana Gustava Palmfelt. Gift 2:o 1799-07-28 Bo med sin kusins dotter Gustava von Bergholtz, född 1770-02-27 i Kalmar, död 1852-04-30 Smälteryd, dotter av överstelöjtnanten Gustaf von Bergholtz och Anna Lovisa Risberg

Barn:

 • 1. Urban Teodor, född tvilling 1791-03-26 på Horns kungsgård, liksom syskonen. Sergeant vid finska gardet. 1807-00-21 Fänrik vid Ålands lantvärn 1808-07-22. Bevistade finska kriget. Fänrik vid Kalmar regemente 1809-04-19. Gick 1811 i fransk tjänst med ett regemente destinerat till Neapel. Stupade 1816 ej långt från Spoleto i Italien.
 • 1. En dotter, dödfödd tvilling 1791-03-26.
 • 2. Louis Gustaf, född 1800. Postskrivare. Död 1845. Se Tab. 4.
 • 2. Anders Fredrik, född 1801. Kapten. Död 1881. Se Tab. 6
 • 2. Melkior, född 1802-05-09. Förare vid 2. livgardet 1817-04-21 sergeant därst. 1819-09-25. Avsked s. å. 20/10 sedan sjöman. Död ogift 1835-08-22.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1803. Kapten. Död 1882. Se Tab. 7
 • 2. Carl August, född 1808. Kapten. Död 1896. Se Tab. 8

TAB 4

Louis Gustaf, (son av Lorentz, tab 3), född 1800-05-24 på Horns kungsgård. Fribrevsskrivare vid generalpostkontoret. Död 1845-05-02 i Stockholm. Gift 1839-11-02 med Anna Catharina Göthlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med barberaren i Stockholm Carl Vilhelm Ström), född 1805-07-30 i Vaxholm, död 1889-10-12 i Stockholm, dotter av vice pastorn och skolläraren i Vaxholm Matts Göthlund och Anna Rudin.

Barn:

 • Amanda Malvina, född 1840-10-01, död ogift 1888-08-16 i Neder-Kalix.
 • Frans Ludvig, född 1842. Veterinärläkare. Död 1918. Se Tab. 5.

TAB 5

Frans Ludvig (son av Ludvig Gustaf, tab 4), född 1842-09-16 i Stockholm. Farm. stud. examen 1863-09-24. Elev vid veterinärinstitutet 1864. T. f. bruksveterinär vid Gysinge bruk 1866-01-13–15/6. T. f. regementsveterinär vid livgardet till häst 1867-01-13. Utexamen från veterinärinstitutet 1868-09-18. Praktiserande veterinärläkare i Stockholm 1870-09-18. Död 1918-08-13 på villa Fridhem vid Frescati på Djurgården vid Stockholm. Ägde villa i Vaxholm. Gift 1868-10-18 i Stockholm med Elise Catharina Mellqvist, född 1843-11-15 på Kårud Millesviks socken Värmlands län, död 1913-09-12 i Stockholm, dotter av lantbrukaren Erik Mellqvist och Maria Helena Jakobsson.

Barn:

 • Ellen Fransiska, född 1870-11-07 i Östhammar, död där 1871-01-07.

TAB 6

Anders Fredrik, (son av Lorentz, tab 3), född 1801-05-07 på Horns kungsgård. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente 1815-12-30. Fänrik därst. 1818-12-19. Löjtnant 1827-12-12. Kapten 1837-06-20. Avsked 1852-11-09. Död 1881-05-31 Rydboholm. Gift 1840-10-06 med Augusta Charlotta Kinlund, född 1818-06-02 i Borås, död där 1874-03-03.

Barn:

 • Johan Fredrik Valdemar, född 1841-09-15, död 1842-04-15.
 • Carl Axel Leonard, född 1842-12-14 på Eskilsryd i Brännhults socken Älvsborgs län. Studentexamen 1859-05-25. Furir vid Älvsborgs regemente s. å. 11/6. Fanjunkare därst. s. å. 13/8. Officersexamen 1860-12-17. Sergeant vid Västgöta regemente 1861-05-07. Underlöjtnant därst. s. å. 10/9. Löjtnant 1868-07-04. Kapten 1879-03-07. RSO 1886-05-15. Major 1892-08-05. Överstelöjtnant vid Gotlands infanteriregemente 1896-10-02. Överste och chef för Älvsborgs regemente 1898-11-07. KSO2kl 1902-06-16. Avsked 1903-01-23. Död ogift 1903-03-11 i Borås.
 • Gustaf Vilhelm Eugen, född 1844-10-27 död 1845-04-03.
 • Alfhild Maria Gustava, född 1849-12-03 i Seglora socken Älvsborgs län, död 1857-05-07 i Borås.
 • Ebba Hildegard Henrietta, född 1855-07-04 i Borås. Död 1943-11-29 i Rydboholm, Kinnarumma förs, Älvsborgs län. Gift 1876-11-07 Rättargården med fabriksidkaren, direktören Harald Håkansson, född 1849-04-10 i Kinna socken, död 1906-10-22 Viskafors

TAB 7

Gustaf Adolf, (son av Lorentz, tab 3), född 1803-07-26 på Horns kungsgård å Öland. Kadett vid Karlberg6 1817-09-29 utexamen6 1821-09-18. Fänrik vid Älvsborgs regemente s. å. 5/11. 2. Löjtnant därst. 1829-11-27. 1. Löjtnant 1835-12-12. Kapten 1842-01-25. RSO 1854-12-18. Avsked 1859-02-22. Död 1882-05-15 på lägenheten Gustavsberg i Fritsla socken Älvsborgs län. Gift 1840-10-16 Forssa med Emilia Maria Hendriksson, född 1817-11-18 på Morghult i sistnämnda socken, död 1896-05-17 på Gustavsberg, dotter av kronolänsmannen Sven Hendriksson och Anna Margareta Killander.

Barn:

 • Gustava Margareta Aurora, född 1841-07-28 Smälteryd, död ogift 1916-07-09 i Kungälv (Göteborgs domk. förs, db).
 • Emilia Fredrika Charlotta (Lotten), född 1843-05-27 på Smälteryd, död ogift 1889-03-23 på Gustavsberg i Fritsla socken.
 • Gustaf Lorens Teodor, född 1845-05-16 på Smälteryd död 1871-12-19 (1851 1812) Svensgården
 • Augusta Vilhelmina Adolfina, född 1847-04-06 på Smälteryd. Gift 1869-03-07 med handlanden i New York Axel Dahl, född 1842 Sandvad, död 1917.
 • Anna Carolina Matilda, född 1849-10-20 på Smälteryd, död ogift 1926-01-06.
 • Carl Oskar Fredrik, född 1851-06-11 på Smälteryd. Bok-och pappershandlare i Sing-Sing i Nordamerika. Återflyttade till Sverige. Inspektör för Arboga margarinfabrik. Sedan grosshandlare först i Göteborg, sedan i Stockholm, där han innehade firman Svensk industriagentur. Död 1925-04-19 i Engelbrekts förs, Stockholm. Gift 1881 med Ingrid Catharina Johansson (Pol), från vilken han 1913 blev skild, född 1848-10-06 i Västra Kollingeröd i Längelanda socken Göteborgs och Bohus län, död 1927-03-20 i Stockholm, dotter av urmakaren och hemmansägaren Johannes Hansson och Kerstin Andersson.
 • Johan Emil Urban, född 1853-10-21 på Smälteryd. Volontär vid Älvsborgs regemente 1872-04-02. Underofficersexamen 1873-09-10 sergeant s. å. 13/10. Fanjunkare vid nämnda regemente 1901-06-08 avsked 1903-10-31. Svärdsman 1915-03-12.
 • Lydia Ingeborg Ottilia, född 1855-12-04, död 1856-04-09.
 • Bror Artur Fritjof, född 1858-01-08 på Smälteryd. Lantbrukare. Död 1933-06-10 i Fritsla.

TAB 8

Carl August, (son av Lorentz, tab 3), född 1808-08-16 på Horns kungsgård på Öland. Furir vid Kalmar regemente 1824-10-16. Avsked 1829-09-15. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen s. å. 26/8. Extra ordinarie kontorsskrivare vid generalpostkontoret s. å. 6/10. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1833-03-02. Fänrik därst. s. å. 17/8. Löjtnant därst. 1838-08-31. Kapten 1848-07-11. Avsked 1859-06-16. RSO s. å. 7/7. Intendent vid Rosersberg. Död där 1896-10-29. Gift 1854-08-02 i Stockholm med Louise Albertina Collin-Bengzon, född 1825-04-25 i Rämens prästgård Värmlands län, död 1909-02-17 på Rosersberg (Norrsunda förs, Stockholms län, db), dotter av komministern Benkt Bengzon och Johanna Carolina Enhörning.

Barn:

 • Carl'' Gustaf, född 1855. Bergsingenjör. död 1942-03-02. Se Tab. 9.
 • Ludvig August, född 1857-05-05. Volontär vid upplands regemente 1878-03-22. Avsked 1881 18/ 2 Har överflyttat till Nordamerika och kallar sig Louis Nordman.
 • Teodor Magnus, född 1858-09-25 på Rosersberg. Död 1930-10-03 å Skogtorps pensionat, Kvisbro s:n Örebro län, begraven i Norrsunda förs, Stockholm (db nr 9).
 • Claes Albert, född 1861. Överste. Död 1938-12-30. Se Tab. 11.
 • Erik Oskar, född 1863. Provinsialläkare. Död 1943-02-08. Se Tab. 12.
 • Arvid Herman, född 1865. Jägmästare. död 1944-05-23. Se Tab. 11.

TAB 9

Carl Gustaf (son av Carl August, tab 8), född 1855-12-11 på Rosersberg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1876-06-02. Bokhållare vid Klotens bruk s. å. 4/8. Inspektor på Forssa bruk i Östra Vingåkers socken Södermanlands län 1881-01-25. Elev vid tekniska högskolan 1884. Utexamen från dess fackskola för bergsvetenskap 1887-10-31. Anställd såsom inspektör hos försäkringsaktiebolag Fylgia s. å. 19/11 samt chef för dess försäkringsavdelning. Bolagets aktuarie 1903. Tillika aktuarie i ömsesidiga försäkringsbolaget Land och Sjö 1918. Sakkunnig för utarbetande av premietariffer vid riksförsäkringsanstaltens bildande. död 1942-03-02 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 84). Gift 1892-11-21 i Stockholm med Sigrid Anna Matilda Husberg, född 1866-10-23 i sistnämnda stad, död 1945-06-12 i S:t Matteus förs, Stockholm (db nr 84), dotter av kommissarien i riksgäldskontoret, vice häradshövdingen Johan Fredrik Herman Husberg och Sofia Albertina Lundgren.

Barn:

 • Greta, född 1893-12-26 i Stockholm. Gift 1919-05-20 i Lidingö kyrka ]] med vice direktören i försäkringsaktiebolag Valkyrian i Stockholm Elis Fredrik Bernhard Sachse född 1889-10-15.
 • Folke, född 1897-11-14 i Stockholm, död 1898-06-09 vid Lilla Viken å Värmdön.
 • Gustaf Herman (Gösta), född 1901-04-03 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Studentexamen 1920. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexamen från dess fackavdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1924-07-00. Reservofficersexamen 1926-04-29. Fänrik i fortifikationens reserv s. å. 30/12 aspirant vid väg- och vattenbyggnadskåren. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1928-12-31. Se Tab. 9A.
 • Märta, född 1904-01-05 i Stockholm.

TAB 9A

Gustaf Herman (Gösta), (son av Carl Gustaf tab 9), född 1901-04-03 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Huvudman 1942. Studentexamen vid Högre allmänna läroverket å Östermalm i Stockholm 1920. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackavdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1924-07-00. Reservofficersexamen 1926-04-29. Fänrik i fortifikationens reserv s. å. 30/12. Aspirant vid väg- och vattenbyggnadskåren. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1928-12-31. Chefsassistent vid Sandvikens järnverks byggnadsavdelning 1929–1931. Löjtnant i Fortifikationens reserv 1931-09-24. Ingenjör vid Svenska väginstitutet 1931–1933. Konsult. vägingenjör i Mariestad 1933–1935. Löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren 1933-12-21. Konsult. vägingenjör i Stockholm 1935. Kapten i Väg- och vattenbyggnadskåren 1939-11-03. Gift 1934-07-14 i Stockholm (Lyrestads förs Skaraborgs län, vb nr 11) med Ingrid Hilma Maria Groth, född 1909-01-28, dotter av ingenjören Karl Axel Gustaf Groth och Rosa Ingegerd Busck.

Barn:

 • Margaretha, född 1936-11-25 i Uppsala (Engelbrekts förs, Stockholm, fb nr 350).
 • Lars Ingemar, född 1940-04-18 i Uppsala (Engelbrekts förs, Stockholm, fb nr 178).
 • Lars Gustaf, född 1942-07-31 i Täby förs, Stockholm (fb nr 82).

TAB 10

Otto Fredrik, (son av Carl August, tab 8), född 1860-05-01 på Rosersberg. Volontär vid Upplands regemente 1878-03-08 elev vid Forssa bruk i Östra Vingåkers socken Södermanlands län 1880. Brukstjänsteman 1880–1888. Avsked från regementet 1881-01-28. Kontorschef hos aktiebolag Os-Hommelviks kopparverk i Norge 1888–1891-05-00. Kontorschef vid Ankarsrums bruk 1892-10-01–1893. Kamrerare hos aktiebolag Julius Slöör i Stockholm 1893 sedermera styrelseledamot och kassadirektör därst. till 1925 kvarstår såsom suppleant i styrelsen. Gift 1911-08-19 på Falsterbo bruk (Hjorted förs, Kalmar län, vb) med Ellen Matilda Tillberg, född 1876-07-18 på Storebro bruk i Vimmerby landsförsaml., dotter av brukspatronen Christer Herman Tillberg och Laura Didrika Elisabet Charlotta de Bronikowsky.

Barn:

 • Elsa Marianne, född 1912-07-19 i Kungsholms förs, Stockholm.

TAB 11

Claes Albert, (son av Carl August, tab 8), född 1861-06-30 Rosersberg. Volontär vid upplands regemente 1878-03-08. Mogenhetsexamen i Uppsala 1880-05-26. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexamen 1881-10-25. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/11. Löjtnant 1891-04-02. Kapten i armén 1901-12-05. Kapten vid nämnda regemente 1903-06-17. RSO s. å. 1/12. OIISGbmt 1907-06-06. Major vid Hälsinge regemente 1909-12-31. Överstelöjtnant vid Jämtlands fältjägarregemente 1913-04-14. Avsked 1916-06-30. Befälhavare för Stockholms stads rullföringsområde nr 45 s. å. 1/10–1928-09-30. Överste i armén 1921-10-07, med placering först i VI. arméfördelningens reserv och sedan i norra arméfördelningens reserv. Avsked ur reserven 1928-10-01. Död 1938-12-30 i Sofia förs, Stockholm (db nr 363). Gift 1:o 1897-09-25 Rosersberg, med kaptenen Johan Oskar Vilhelm Leonard Hultenheim, född 1842, död 1884. Gift 2:o 1885-10-08 i Stockholm med löjtnanten vid Västmanlands regemente Adolf Vilhelm Otto Christian Trotz (möjligen tillhörande den såsom utgången ansedda adliga ätten Trotz nr 940), född 1857-03-14 Häringe, död 1895-04-17 i Stockholm), född 1859-08-27 Grönlid, död 1898-06-25 Rosersberg s och Fvedes fögderi Claes August Breithoitz, nr 484, och Matilda Christina Tillberg. Gift 2:o 1901-10-19 i Stockholm (Ad. Fredr. förs) med Edit Christina Siljeström, född 1875-03-23 Binga, dotter av notarien Gustaf Viktor Siljeström och Augusta Margareta Breitholtz.

Barn:

 • 1. En dödfödd son 1898-06-23 Rosersberg
 • 2. Nils, född 1902-07-26 Rosersberg Kassör därst. 1927. Gift 1940-08-11 med Ruth Elin Elvegård i hennes andra gifte (gift 1:o med Lööf), född 1908-10-28. Se Tab. 11A.
 • 2. Inga, född 1904-02-24 Rosenberg Studentexamen i Stockholm 1922-05-15. Genomgick Schartaus handelsinstitut 1922–1923. Anställd i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1923-06-01–1924-10-15. Korrespondent i Hambros Bank Ltd i London 1924-10-15–1929-05-15. Gift 1929-09-27 i London med avdelningschefen hos bankirfirman Kleinwort and Son & Co i London, sedermera bankdirektören Johan (John) Holm, från Norge, född 1899-08-29
 • 2. Eva, född 1906-02-05 Rosenberg Anställd i aktiebolag Göteborgs bank 1926–1929-09-07 och hos Svenska teknologföreningen 1929-09-09.
 • 2. Anna, född 1907-12-31 Rosersberg Studentexamen i Stockholm 1926 genomgick Schartaus handelsinstitut 1926–1927. Anställd i Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1927. Banktjänsteman.

TAB 11A

Nils, (son av Claes Albert tab 11), född 1902-07-26 Rosersberg Kontorist hos aktiebolag Julius Slöör i Stockholm 1920. Kassör därst. 1927. Kamrerare. PatrSGM. Gift 1940-08-11 med Ruth Elin Elvegård i hennes andra gifte (gift 1:o med Lööf), född 1908-10-28

Barn:

 • Håkan, född 1943-10-27 (Karolinska sjukhuset) i Solna (Oscars förs, Stockholm, fb nr 935).

TAB 12

Erik Oskar, (son av Carl August, tab 8), född 1863-01-01 på Rosersberg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1882-05-23. Student vid därvarande universitet s. å. Med. filosofie examen 1883-05-24 och med. kandidat 1886-09-14. Underläkare vid allm. garnisonssjukhuset i Stockholm 1887-04-011/10. Stipendiat i fältläkarkåren 1887-09-30–1890-04-01 biträdande läkare vid Källviks brunns- och badinrättning sommaren 1888. E. läkare vid flottans station i Karlskrona 1889-06-01–1/10. Med. licentiat 1890-03-12. Legitimerad läkare s. å. 14/3. T. f. provinsialläkare i Nedre Fryksdalens distrikt i Värmlands län s. å. 2/4–1/7. Andre bataljonsläkare i fältläkarekårens reserv s. å. 18/4. E. i Norsjö distrikt 1892-03-30 och i Rättviks distrikt 1894-07-30. Ledamot av svenska läkaresällskapet 1896-09-22. Avsked från bataljonsläkaretjänsten 1900-04-06. Biträdande provinsialläkare i Stockholms distrikt 1902-04-01–31/12. Provinsialläkare i Oskarshamns distrikt 1903-01-01, i Årjängs distrikt 1906-07-01 och i Tingsryds distrikt 1912-07-05. RNO 1922-06-06. Avsked 1928-02-17. Gift 1892-09-15 i Arvika med Grace Isabel Sinclair, född 1870-09-09 i Kongsvinger, dotter av sektionsingenjören vid norska statsbanorna Robert Sinclair och Vilhelmine Marie Larsen.

Barn:

 • Carl Oskar Robert, född 1893. Assessor. Se Tab. 13
 • Carl Gustaf Oskar, född 1894-08-15 i Norsjö socken Västerbottens län. Studentexamen i Göteborg 1912-06-06, student i Uppsala s. å. i aug. Med. kandidat därst. 1916-11-27. E. läkare i Tingsryds distrikt 1918-10-02
 • Grace Elisabet, född 1901-06-05 i Rättviks socken Kopparbergs län. Studentexamen i Stockholm 1921-05-13. Leg. tandläkare. Gift 1926-07-31 i Djurö kapell Stockholms län med tandläkaren i Mora Georg Christian Lindberger, från vilken hon blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1933-05-17, född 1902-07-24 i Stockholm.
 • Francis Malkolm, född 1903-08-12 Kolberga, död där 1904-04-12 i Oskarshamn.

TAB 13

Carl Oskar Robert, (son av Erik Oskar, tab 12), född 1893-08-04 i Norsjö socken Västerbottens län. Studentexamen i Göteborg 1912-06-05. Student vid Uppsala universitet s. å. 30/8. Jur. kandidat därst. 1918-11-02. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 8/11. Tingstjänstgöring i Uppsala läns norra och Västerbottens västra domsaga 1920–1922. Tillförordnad fiskal i Svea Hovrätt 1923-08-08. Adjungerad ledamot första gången 1924-09-26. och extra ordinarie assessor 1924-09-26. Assessor 1926-11-12. Tillförordnad revisionssekreterare 1930– 1936. Fiskal vid Svea Hovrätt 1930-10-30. Hovrättsråd i Njurundas domsaga 1936-04-24 från och med 19361/10. Häradshövding i Njurundas domsaga 1936-04-24. Gift 1927-01-05 i Nättraby kyrka, Nättraby förs, Blekinge län med Maria Palén född 1899-05-22 i Nättraby förs, Blekinge län. Dotter av läderfabrikören i Nättraby Per Julius Palen och Emelie Ottilia Sjönell.

Barn:

 • Anders, född 1928-05-26 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Per, född 1930-09-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Johan, född 1936-04-15 i Knivsta förs, Stockholm (fb nr 8).


TAB 14

Arvid Herman, (son av Carl August, tab 8), född 1865-05-02 på Rosersberg. Mogenhetsexamen i Uppsala 1884-06-11. Elev vid skogsinstitutet 1885-06-01. Utexamen från Hunnebergs skogsskola s. å. 15/6. Utexamen från skogsinstitutet 1887-06-15. E. jägmästare i Arvika revir s. å. 20/9. Assistent vid skogsinstitutets elevers praktiska övningar 1887, 1889 och 1890. Repetitör vid skogsinstitutet 1888–1890 transp. till Uppsala revir 1889-02-21 och till Enköpings revir s. å. 5/12. Assistent å sistnämnda revir 1890-05-14. extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen 1901 jägmästare i Eksjö revir 1908-10-09. RVO 1916-06-06. 1930-05-02 beviljad nådigt avsked från och med 1930-05-03. död 1944-05-23 i Stockholm (Gustav Vasa db nr 169). Gift 1894-07-31 i Stockholm med Ebba Carolina Magdalena Wester, född 1864-03-18 i Hudiksvall, död 1931-11-19 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db 258) och begraven i Norrsunds förs, Stockholm, dotter av prosten och kyrkoherden Markus Olof August Wester och Hilda Benigna Eleonora Adelheid Engelke.

Barn:

 • Eivor (Eywor), född 1895-03-29 på Rosersberg. Gift 1:o 1918-08-26 i Eksjö kyrka med agronomen Eskil Birger Fåhræus född 1890-04-24 i Stockholm, död 1922-01-02 i Eksjö. Gift 2:o 1926-06-20 i Boden med ryttmästaren vid Norrlands dragonregemente, RSO, BMK2kl, Stig Salomon Sundelius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1907-11-30 med Hild Ebba Matilda Fåhræus, född 1885-10-15, dotter av godsägaren Olof Johan Fåhræus och Maria Matilda Spihk), född 1885-05-20 i Kristinehamn
 • Carl Erik Hermansson, född 1897-05-16 på Verka i Norrsunda socken Stockholms län, död där s. å. 4/ 9.
 • Carl Erik Hermansson, född 1898-09-20 på Verka. Kadett vid flottan. Reste utomlands 1923 kontorist i Melbourne, Australien. Se Tab. 14A.
 • Ebba Louise Margareta, född 1901-06-04 på Verka. Gift 1927-10-23 i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm med löjtnanten vid flottan Carl Lennart Johan Key, född 1898-08-06


TAB 15

Teodor, (son av Anders Toresson Schenling, adlad Nordenadler, tab 1), född 1717-03-22. Student i Lund. Kammarskrivare i amiralitetskollegium 1735. Volontär vid franska armén 1743. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1745. Kapten à la suite därst. 1746. Återkom s. å. Kapten vid Hälsinge regemente 1747-10-08. RSO 1760-04-28. Sekundmajor vid nyssn. regemente 1761-02-04. Premiärmajor därst. 1764-12-20. Överstelöjtnant 1772-04-29. Död s. å. 9/12 på överslelöjtnantsbostället Åbyn i Hälsingland. Han bevistade franska arméns fälttåg vid Rhenströmmen och pommerska kriget från 1757. Gift 1753-07-08 med Catharina Margareta Hierta, född 1730-01-25, död 1789-06-09 på Högbo bruk i Högbo socken Gävleborgs län, dotter av kammarherren Hans Hierta, och friherrinnan Catharina Cederström.

Barn:

 • Hans, född 1754-04-25, död 1757-11-26.
 • Catharina Charlotta, född 1755-03-12 Hammar s län, död 1756-05-16.
 • Anders, född 1756-11-21, död 1757-10-28.
 • Teodor, född 1758-01-15, död s. å, 3/ 8.
 • Catharina Margareta, född 1759-12-10, död 1791-12-17 på Högbo bruk. Gift där 1784 15 /2 med generalmajoren Fredrik Christian von Platen, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1815.
 • Teodor, född 1761. Överste. Död 1833. Se Tab. 16
 • Adolf Fredrik, född 1763-04-06 Ovansjö socken Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge regemente 1772-12-15. Förare därst. 1776-10-06. Sergeant s. å. 9/10. Stabstänrik 1778-02-04. Stabslöjtnant 1786-04-12. Kapten i armén 1790-07-12. Avsked 1793-01-25. Död barnlös 1804-05-28 på Högbo. Bevistade kriget i Finland 1788–1790, var med vid Kaipiais och Anjala 1789, var 1790 kommenderad på överste Drufvas jägarbataljon och var med vid Sutela pass. Gift 1791-02-15 på Högbo med sin kusin Edla Ulrika Hierta, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1806-04-07 med sin broders svåger och sin svågers kusin, brukspatronen Johan Fredrik af Uhr, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1843), född 1771-10-09, död 1818 20/ 5, dotter av kammarherren Hans Hierta, och hans 2:a fru, friherrinnan Charlotta Eleonora Hierta.
 • Lovisa Ulrika, född 1764-08-20. Stiftsjungfru. Död ogift 1791-03-07 på Högbo.
 • Elsa Charlotta, född 1766-03-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1814-12-19 i Stockholm.
 • Christina Elisabet, född 1768-10-28, död 1795-03-17 på Hofors. Gift 1789-12-23 på Högbo med auditören och brukspatronen Robert Fredrik Petré i hans 1:a gifte (gift 2:o 1804 med Elisabet Catharina Ström, född 1776-02-19 i Falun, död 1810, dotter av bergsrådmannen i Falun Daniel Ström och Petronella Polheimer), född 1760-08-00, död 1832-12-02 på Högfors bruk.
 • Beata Eleonora, född 1771-06-25, död s. å. 21/9.

TAB 16

Teodor, (son av Teodor, tab 15), född 1761-10-07 i Ovansjö socken Gävleborgs län. Volontär vid Hälsinge reg, 1772-09-10. Rustmästare därst. 1774-06-25. Sergeant 1777-01-16. Fänrik s. å. 26/2. Löjtnant 1785-04-20. Stabskapten 1786-09-21. RSO 1790-07-20. Sekundmajor 1796-07-17. Överstelöjtnant i armén 1803-07-25. Överstelöjtnant vid nämnda regemente 1809-08-04. Överste i armén 1810-10-11. Avsked 1811-12-20. Död 1833-01-08 på Högbo. Bevistade kriget i Finland 1788–1790 och var med i affärerna vid Kaipiais och Anjala 1789 samt vid Keltis baracker 1790. Gift 1796-10-11 på kungsgården Hushagen vid Falun med Jacquette af Nordin, född 1778-03-06, död 1818 4/ 11 på Högbo, dotter av landshövdingen, Johan Magnus Nordin, adlad och friherre af Nordin, och hans 1:a fru Sara Lucia In de Betou.

Barn:

 • Johan Teodor (Thore), född 1798. Kapten. Död 1866. Se Tab. 14.
 • Charlotta Augusta, född 1802-03-22 på Högbo, död 1869-09-06 i Jönköping. Gift 1834-12-21 på Högbo med sin moders kusin, häradshövdingen Claes Johan Nordin, adlad och adopt. af Nordin A, född 1801, död 1838.

TAB 17

Johan Teodor (Thore), (son av Teodor, tab 16), född 1798-05-13 på Högbo i likan, socken Gävleborgs län. Fanjunkare vid 2. livgardet 1817-07-12. Fänrik därst. s. å. 29/7. Stabsfänrik 1818-12-19. 2. Adjutant 1819-03-27. Löjtnant 1822-04-30. Kaptens avsked 1824-05-11. Död 1866-07-13 i Stockholm. Gift 1833 22 /12 på Högbo med sin kusin Lovisa Gustava Jacquette Leijonflycht, född 1814-11-20 Limsta, död 1897-02-21 i Uppsala, dotter av kaptenen Gustaf Leijonflycht, och Sara Lovisa af Nordin A.

Barn:

 • Carl Teodor, född 1835-08-09, död 1836-02-20.

Källor

1Oö. 2SK. 3KrA B. 4Öä. 5Hc.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: