:

Grijs nr 192

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Grijs nr 192 †

Introducerad 1633. Utdöd redan på 1600-talet.

Dansk-svensk frälsesläkt från Halland, som till vapenbild förde en röd femuddig stjärna i vitt fält. Den danska grenen, som skrev sig till Hellerup i Ljungby socken Hallands län, utdog redan 1639. På den högst ofullständiga riddarhusstamtavlan över ätten synas två skilda släkter Grijs hava sammanblandats, så att i den dansk-halländska släktens stamtavla såsom son till Torkel Grijs (Tab. 1) insatts den östgötska frälsemannen Anders Grijs till Sätra, vilken adlades av konung Johan III 1585 med ett helt annat vapen, vilket enligt riddarhusstamtavlans högst osannolika uppgift skall hava utbytts mot den femuddiga stjärnan. Den såsom Anders Grijs' son upptagna Torkel Grijs, som introducerade ätten med stjärnan i vapnet, var bevisligen son till Mårten Grijs till Lunden av hallandssläkten. Ehuru varje bevis saknas för såväl Anders Grijs' plats i stamtavlan som för att hans släkt blivit introducerad – sönerna förekomma icke i riksdagsprotokollen – har dock redaktionen icke ansett sig böra frångå den tillämpade grundsatsen att i allt väsentligt följa riddarhusstamtavloma utan här nedan upptagit honom och hans familj. Den under Tab. 6. upptagna Jonas Grijs, vilken å riddarhusstamtavlan insatts såsom son till den introducerade Torkel Grijs, torde med all sannolikhet hava tillhört Anders Grijs' släkt.

TAB 1

Peder Grijs. Skall hava blivit adlad 1487.

Barn:

 • Arild Grijs, till Stensgård, Jonsjö och Struksjö i Veddige socken, Hallands län. Erhöll 1540 en stor del kronogods i norra Halland i pant. Fick 1546-10-04 nytt danskt adelsbrev i stället för det gamla, som gått förlorat i Grevefejden, med samma vapen som det ursprungliga, nämligen en röd femuddig stjärna i vitt fält och på hjälmen två röda femuddiga stjärnor. Levde 1552-12-26, men var död 1554-02-07. Gift med Ingrid Bosdotter (Tjurhufvud) till Hellerup i Ljungby socken, Hallands län, som levde 1565 [Da].

Barn:

 • Torkel Grijs, till Halla, Staffanshagen (i Vånga socken) och Vinga i Västergötland. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560 och underskrev riksdagsbeslutet 1561. Var mönsterherre vid kröningen i Uppsala 1569. Innehade genom k. brev 1569-10-18 Vånga socken i förläning 1569–15711. Levde 1594. Gift 1:o med Brita Torstensdotter, som levde 1574, dotter av Torsten Nilsson Krumme (3 gäddtänder) och Ingrid Arvidsdotter. Gift 2:o5 med Elseby Bröms, som levde 1601-08-17, dotter av hövidsmannen Lars Bröms och Margareta Drake.

Barn:

 • Maria. Gift med ryttmästaren Bengt Larsson Hierta.

TAB 2

Mårten Grijs (son av Torkel Grijs, Tab. 1), till Staffanshagen samt Lunden6 i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Sålde 1620 sin ärvda egendom Jonsjö i Väddige socken till sin broder Arvid. Var död före 1630. Gift med Margareta Hansdotter, dotter av6 Hans Torstensson (Forstenasläkten) och Carin Söfrinsdotter (Kijl).

 • Barn5:
 • Carin, levde 1660. Gift före 1633 med majoren och vice landshövdingen Anders Lake, född 1598, död 1656.

TAB 3

Torkel (son av Mårten Grijs, Tab. 2), till Lunden i Gärdhems socken, Älvsborgs län. Var kaptenlöjtnant vid Västgötadals regemente 1629 och reformerad kapten 1630. Introducerad 1633 under nr 192. Levde ännu 1643 då han underskrev riksdagsbeslutet4, men var död 1648. Gift med Margareta Soop, född 1603-08-10, dotter av riksrådet Hans Åkesson Soop och Elin Kagg.

Barn:

 • Brita, död 1672-07-02 och begraven i Fågelås kyrka Skaraborgs län. Gift 1640 med översten Olof Svensson, adlad Bröstfelt, född 1613, död 1686.
 • ? En dotter. Gift med Nils Larsson.

TAB 4

Arvid Grijs (son av Torkel Grijs, Tab. 1), till Påbo i Ullasjö socken, Älvsborgs län. Sålde 1596 sitt ärvda gods i norra och södra Halland till sin broder Mårten Grijs till Staffanshagen och till sin svåger Bengt Larsson Hierta till Halla. Gift med Carin Håkansdotter.

Barn:

 • Brita Arvidsdotter. Gift med ryttaren Jöns Andersson i Påbo.
 • Östgötasläkten Grijs.

TAB 5

Anders Grijs (se historiken), till Sätra i Röks socken, Östergötlands län. Häradsfogde i Norra Vedbo och Vista härad i Småland 1569–15711. Fogde i Hammarkinds härad i Östergötland 1572–1577 och tillika konungsfogde över arv- och egnagodsen i hela Östergötland 1573–15771. Fogde på Vadstena slott 1578–15871. Häradshövding i Lysings härad. Adlad av konung Johan III 1585-04-30 och fick då till vapen en åt höger gående vit gris med tre gyllene äpplen, två ovan och ett under, i blått fält. Död 1587-04-20 och begraven i Vadstena klosterkyrka, där hans gravsten fanns. Gift med Gunilla, dotter av Peder Kristersson och hans 2:e fru Brita Silfversparre.

Barn:

 • Peder. Innehade Sätra 1610.3
 • Udde, till Karleby i Kisa socken, Östergötlands län. Var död barnlös 1645. Gift med sin systers svägerska Cecilia Duse, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Söfrin Bock), dotter av Nils Bengtsson Duse.
 • Claes.
 • Margareta, till Karleby. Levde 1665. Gift med Bengt Duse.
 • Kerstin, till Skravestad i Örtomta socken, Östergötlands län, levde 1646, men var död 1648. Gift med kaptenen Knut Ulf af Horsnäs.
 • ? Brita, levde änka 1639. Gift med kaptenen Gideon Michaelsson Uggla.
 • ? Anna, levde änka 1639. Gift med överstelöjtnanten Bertil Theus.

TAB 6

Jonas (sannolikt sonson av Anders Grijs, Tab. 5). Till Orreda i Flisby socken, Jönköpings län. Kapten vid Jönköpings regemente. Avsked 1654. Blev 1655-04-23 ihjälskjuten i duell på Ulvsnäs i Öggestorps socken, Jönköpings län av en kapten Stromberg på översten Israel Ridderhielms tillskyndan. Begraven s. å. 22/6 i Flisby. Gift med Cecilia N. N., död 1655 på Orreda och begraven 1656-01-28 i Flisby.

Barn:

 • Jon, född posthumus, döpt 1655-11-11 på Orreda.

Källor

1 Al. 2 Vff. I s. 54. 3 Västra Tham, Beskrifning över Linköpings län. 4 Ridd. o. Ad. protokoll 1643. 5 M. 6 GH, arvskiften m. m. (HF). 7 Db för Västbo härad (HF). 8 Da.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: