:

Silfverklou nr 992

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Silfverklou nr

Adlad 1681-02-14, introd. 1682. Utdöd 1686.

Hjälmprydnadens lejon skall över huvudet hava en stjärna av guld.


  • Erik Bengtsson. Bonde på assessorn Johan Hindersson Axehielms gård Gottsunda i Bondkyrka socken, Uppsala län.

Barn:

  • Johan Gottman, adlad Silfverklou, född på Gottsunda. Räntmästare och kamrerare över alla drottning Christinas i Sverige varande inkomster 1674. Adlad 1681-02-14 (introd. 1682 under nr 992). Bemälde drottnings ståthållare på Ösel. Död 1686 utan söner och slöt således själv sin adl. ätt. Gift 1680 med Catharina Bröms i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1688-12-01 med biskopen i Västerås, teol. doktor Carolus Carlsson i hans 2:a gifte, född 1642, död 1707, vars barn blevo adlade Cederström), född 1664-10-05, död 1735-11-03, dotter av arkiatern doktor Sven Bröms och hans 2:a hustru Catharina Margareta Helledaij.

Barn:

  • Christina Margareta, döpt 1684-06-14, i Stockholm, död 1717-01-05 i barnsäng. Gift 1705-03-16 med sin styvbroder. Riksrådet och presidenten Olof Carlsson, adlad och friherre Cederström, i hans 1:a gifte, född 1679, död 1745.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: