:

Plaan nr 789

Från Adelsvapen-Wiki


Adlig †

Adlad 1668-08-18, introducerad s. å., † 1826-07-03.


1Oö. 2Um. 3Ash. 4As. 5Hm. 6At (P). 7 J.A. Almquist, Sveriges bibliogr. litteratur, Norra 4273.

TAB 1

Jonas Magni Planander, född på 1500-talet, † 1655-01-06. Student i Uppsala. Adjunkt i Vreta kloster. Präst 1624, kyrkoherde 1641 i Horn och Hycklinge församlingars pastorat i Linköpings stift. Gift 1:o med Catharina Palumbus född före 1610. Dotter till prosten och kyrkoherden i Vreta pastorat av nämnda stift Nikolaus Magni Rappstadius Palumbus och Ragnhild Larsdotter Laurin samt syster till justitiepresidenten i Göteborg Magnus Gripenklo. Gift 2:o med Anna Olofsdotter Luth, dotter till kyrkoherdeOlaus Simonis Clarevallensis Luth. Gift 3:o med Gertrud Retzia, † 1699 och begravd s.å. 17/12 i hennes 3:e gifte. Dotter till en kyrkoherde i Odensvi pastorat/E och hans hustru Margareta Larsdotter.

Barn:

 • Daniel Plaan född 1630-04-29, † 1691-04-29. Se Tab. 2

TAB 2

Daniel Plaan född 1630-04-29 i Vreta klosters socken, † 1691-04-29 i Stockholm och begravd i Edenbergska graven i Uppsala domkyrka, men hans lik flyttades (?) och nedsattes s. å. 20/12 i Maria Magdalena kyrka/A. Adlad 1668-08-18 och introduderad s. å. under nr 789. Student i Uppsala 1649. Hertig Johan Adolfs sekreterare. Sekreterare i reduktionskollegium 1660-12-07. Kommissarie i nämnda kollegium 1669-03-05. Assessor i Svea hovrätt 1675-03-04. Han fick 1666 den 14 mars kungl. majt:s tillåtelse att träda i adligt gifte och njuta frälse privilegier på förvärvade gods. Gift 1669-03-17 med Gertrud Silfverström, född 1651, † 1728-10-00, dotter till assessor Johan Otto Silfverström och hans 1:a hustru Aleta Edenberg. När Gertrud vistades i Stockholm hos sin moster, assessorskan Gyldenbring friade sekreteraren Gabriel Lillieflycht, men då han efter avskedstagandet råkade i distraktion sätta sig baklänges på sin häst, som därvid skenade Drottninggatan uppför till Norrtull, fick hon avsmak för honom och gav själv Daniel Plaan, som i detsamma kom, anledning att fria till henne. Råkade efter sin mans död med sju barn i stort trångmål, eftersom hans gods blivit reducerade, men vågade med så starka skäl muntligen för konung Carl XI avmåla sin tryckande belägenhet, att de reducerade godsen blev henne och hennes barn av konungen återskänkta.

Barn:

 • Claes Plaan född 1670, † s. å. 22 veckor gammal förkvävd av amman.
 • Daniel Plaan döpt 1670-12-13 i Katarina förs. i Stockholm, † s. å.
 • Jonas Plaan född tvilling 1672 och döpt s. å. 18/3, i Stockholm, † ogift 1697-12-08. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt. Han bevistade kung Carl XI:s begravning i Riddarholmskyrkan, blev akut sjuk mitt under dennes likpredikan och avled efter två veckor.
 • Daniel Plaan född 1672, † 1731. Se Tab. 3
 • akob Plaan född 1674, † s. å.
 • Adelheid Plaan eller Alleta född 1675-04-12, † 1733-04-02. Gift 1705-06-18 i Stockholm med bergsrådet Johan Bergenstierna född 1668, † 1748 i hans 1:a gifte.
 • Christina Magdalena Plaan född 1676, † 1721-10-22 på Sundby i Fundbo sn/C och begravd 1722-01-03 i Fundbo kyrka. Gift 1714-10-31 på Sundby med lagman Johan von Scheffer född 1653, † 1717, i hans 2:a gifte.
 • Herman Plaan född 1678, † s. å.
 • Johan Plaan född 1682, † ogift 1709-06-28 vid Poltava. Student i Uppsala2 1692-01-02. Fänrik vid Upplands regemente 1702-02-27. Löjtnant därst. 1707-01-02. Stupade i krig.
 • Edvard Plaan född 1685, † 1733. Se Tab. 4
 • Gertrud Catharina Plaan döpt 1686-02-12 i Maria förs. i Stockholm. Gift 1722-08-07 i Fundbo socken med likvidationskommissarien i Svea hovrätt Nils Hasselqvist.

TAB 3

Daniel Plaan född tvilling 1672 döpt s. å. 18/3 i Stockholm, † 1731-03-09 i Uppsala och begravd s. å. 18/3 i Fundbo kyrka. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen och kopist där 1699-10-31. Kanslist 1709-11-17. Registrator 1714-01-02. Protonotarie 1716-10-04. Kunglig sekreterares karaktär 1719-06-08. Gift 1708-05-28 med Christina Tersmeden i hennes 1:a gifte. Gift 2:o 1734-06-07 på Hallkved i Sundbo sn med Mauritz Vilhelm Nisbeth i hans 2:a gifte. Dotter till bruksförvaltare Reinhold Hermansson Tersmeden och Christina Börstelia.

Barn:

 • Daniel Plaan född 1714-04-29, † s. å.
 • Reinhold Plaan född 1716-05-24, † 1722-04-12.
 • Herman Plaan född 1720-06-22, † 1740-06-03 på Hallkved och begraven s. å. 10/6. Student i Uppsala2 1728-09-27. Sergeant vid artilleriet.
 • Johan Plaan född 1721-10-01, † 1722-05-20.
 • Christina Elisabet Plaan född tvilling 1725-07-15, † 1783-05-13 Bruskebo. Gift 1:o 1741-08-04 på Hallkved med löjtnanten Carl Göran Silfverhielm, † 1748. Gift 2:o 1749-10-12 på Lövhamra i Skepptuna sn/B med sin styvbror kapten Carl Gustaf Nisbeth född 1724, † 1772.
 • Carl Fredrik Plaan född 1725, † 1765. Se Tab. 5.

TAB 4

Edvard Plaan till Aggarön i Kärrbo socken/U född 1685-07-13 på Broby6 i Fundbo sn/C, † 6 1733-07-13 i Stockholm på sin födelsedag och begraven s. å. i juli i fädernegraven i Maria kyrka. Revisionssekreterare. Student i Uppsala2 1692-01-02. Auskultant i Svea hovrätt 1703. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet därst. Vice notarie vid civilprotokollet 1704. Vice häradshövding3. Ord. notarie i nämnda hovrätt 1711-12-01. Protonotarie 1716. Assessor3 1718-05-05. Ombudsman och aktör vid riksens ständers kommission 1720-11-24. Ledamot av lagkommissionen3 1724-09-25. Revisionssekreterare 1728-07-26. Han försvarade vid 1723 års riksdag med styrka och på ett värdigt sätt sitt stånds rättigheter. Åstadkom som ledamot i lagkommissionen mycket nytta vid nya lagens utarbetande. Var känd för oväld och människokärlek, varför han var mycket högaktad, samt ägde därjämte sin överhets i nåd i sådant mått, att konungen och drottningen lät under hans sista sjukdomstid nästan dagligen fråga om hans tillstånd. Var slutligen en stor älskare av ovanliga samlingar samt ägde ett rikt och utvalt bibliotek, som såldes på auktion i Stockholm 1747 och 1752 efter tryckta förteckningar7, ett skönt myntkabinett av guld- och silvermedaljer, en fullkomlig rustkammare av forntidens skjut- och sidogevär samt flera slags konstnärsverkstäder, vilket allt var i bästa ordning uppställt på hans sätesgård Aggarö. Gift 1717-06-30 med Rebecka Catharina Ehrenberg född ca 1701, † 1758-06-02 på Tolfforsi Valbo sn/X. Dotter till revisionssekreterare Gustaf Ehrenberg och Catharina Unger.

Barn:

 • Gustaf Plaan född 1718, † 1786. Se Tab. 6
 • Daniel Plaan född 1719-12-12, † barnlös 1783-04-13 på Högbo bruk i Ovansjö sn/X. Student i Uppsala2 1734-11-08. Auskultant i rådhus- och kämnärsrätterna i Stockholm. Auskultant i Svea hovrätt 1736. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1741-11-03. Kopist därst. 1747. Kanslist s. å. i okt. Protokollssekreterare s. å. Härold vid KMO. Revisionssekreterare. RNO 1773-11-16. Avsked 1777-12-19. Gift 1759-09-18 med Charlotta Christina Hierta född 1733-04-01 (12/4), † 1807-04-04 i Ovansjö/X. Dotter till överste Hans Hierta och friherrinnan Catharina Cederström.
 • Edvard Plaan född 1723, † 1796. Se Tab. 7
 • Catharina Christina Plaan född 1726-03-13, † s. å.
 • Carl Otto Plaan född 1728-03-26, † s. å.
 • Ulrika Plaan född 1730-03-21, † 1785-06-07 på Tolffors i Valbo sn/X. Gift 1752-06-30 i Jakob/A med hovrättsassessor Erik Söderhielm född 1720, † 1798.
 • Fredrik Plaan född 1731-12-19, † 1736-09-19 på Aggarö.
 • Johan Plaan född 1733. Major. † 1799. Se Tab. 8.

TAB 5

Carl Fredrik Plaan född tvilling 1725-07-15. Hovjunkare. Livdrabant. Löjtnant. † 1765-05-04 och begraven s. å. 6/5 i Stockholm Adolf Fredriks förs. i Stockholm. Gift 1749-12-05 med Anna Charlotta Ridderstråle, född 1724-05-07 på Vängsjöberg i Gottröra sn/B, † 1762-09-04 i Stockholm, dotter till lagman Sven Ridderstråle och Catharina Regina von Strömborg.

Barn:

 • Sven Daniel Plaan född 1751-04-21 i Fundbo socken, † 1763-02-17.
 • Herman Friedrich Plaan född 1752-04-19 i Fundbo socken, † 1756-06-04 i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Plaan född 1718-10-23, † 1786-06-14 (15/6) Ålbo och begraven s. å. 3/8 i Ålands kyrka mitt för altaret i koret. Student i Uppsala2 1734-11-08. Auskultant i Svea hovrätt 1737-12-22. Amanuens i sekreterarkontoret där 1740-03-28. Extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1741-06-17. Vice notarie vid civilprotokollet 1744. Riddarhusfiskal 1747-12-23. Kammarherre 1750-07-20. Vice lagman på Gotland 1753 och i Södermanland 1756. Lagman i förstnämnda lagsaga s. å. 15/12. Gift 1757-05-03 med sin fars syssling Beata Jakobina Benzelstierna född 1728-10-22 i Lund, † 1791-03-11 på Ålbo, dotter till ärkebiskopen, doktor Jakob Benzelius och Catharina Edenberg.

Barn:

 • Rebecka Eva Gustava Plaan född tvilling 1757-12-18, † 1758-01-15.
 • Catharina Jakobina Plaan född tvilling 1757-12-18, † 1828-09-22 på Ålbo. Gift där 1794-04-06 med sin syssling, kaptenen Erik Benzelstierna född 1761, † 1818.
 • Edvard Plaan född 1758-12-20, † s. å. 26/12.
 • Gustava Plaan född 1760-02-25, † 1762-02-23.
 • Edvard Plaan född 1761-07-18, † s. å. 14/9.
 • Carl Gustaf Plaan född 1762. Sekreterare. † 1826. Se Tab. 9
 • Ulrika Vilhelmina Plaan född 1764 l0/7 på Lina i Västertälje socken, Stockholms län, † 1832-04-02 på Ålbo. Gift 1799-04-05 Ängby med assessorn Joakim Westerling, född 1757-02-12 på Sunnanå4 i Hagby socken, Uppsala län, † 1845-10-22 i Stockholm. Brorsons son till statskommissarien Henrik von Westerling.

TAB 7

Edvard Plaan född 1723-03-10 i Jakob/A, † 1796-03-07 Stockkumla. Student i Uppsala2 1734-11-08. Volontär vid fortifikationen 1740. Livdrabant 1743-03-30. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1747-01-30. Kapten därst. s. å. 8/12. Major 1757-01-21. RSO 1759-04-28 premiärmajor s. å. 20/11. Överstelöjtnant vid Savolaks regemente 1769-10-24. Genom byte transp. till samma beställning vid Västmanlands regemente 1770-04-24 avsked med tillstånd att kvarstå såsom överste i armén 1776-12-11. Gift 1755-08-07 med friherrinnan Eva Magdalena Leijonsköld född 1725-04-18, död 1795-06-04 på Stockkumla. Dotter till överstelöjtnanten och friherren Augustin Leijonsköld och Charlotta Sofia von Brömssen i hennes 2:a gifte. Gift 1:o 1752-09-17 med majoren Carl Gustaf von Rädeken född 1697, † 1753).

Barn:

 • Edvard August Plaan född 1757-02-14 i Svedvi sn/U. † 1769-02-11 på Stockkumla, jordfäst i Dingtuna kyrka och begraven s. å. 17/2 i Munktorps kyrka/U.
 • Carl Gustaf Plaan född 1758-05-10 Fågelsjö Volontär vid Västmanlands regemente 1765-12-25. Förare därst. 1770-06-21. Page 1772-02-20. Stallpage 1773. Kammarpage hos drottningen 1774. Fänrik vid nämnda regemente 1775-11-22. Stabslöjtnant därst. 1781-11-21. Kapten 1785-12-14. RSO 1790-04-29 efter slaget vid Valkiala. Sekundmajor 1796-10-19. † ogift 1802-09-02 på Fågelsjö boställe i Svedvi socken.
 • Johan Reinhold Plaan född 1759-04-30 i Svedvi socken, † s. å.
 • Fredrik Otto Plaan född 1763-05-02. Volontär vid livgardet. † 1773-07-02 på Stockkumla.
 • Adolf Vilhelm Plaan född 1764-08-16 i Dingtuna sn, † 1817-01-08 (8/6 enl. bouppt.) i Köping. Volontär vid Västmanlands regemente 1769-03-00. Sergeant därst. 1773-01-23. Fänrik 1777-04-23. Löjtnant 1783-09-17. Kapten 1788-07-20. Avsked 1792-04-18. Gift 1807-08-16 på Strömsholm med Anna Fredrika Goës i hennes 2:a gifte. Dotter till ryttmästaren Axel Fredrik Goës, och Anna Sofia Ribbing. Gift 1:o 1778-06-11 på Hovgården med ryttmästaren Samuel Stierneld från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1749, död 1820), född 1755-01-07 på Hovgården, † 1827-01-01 i Arboga,
 • Herman Ulrik Plaan född 1766-07-28, † 1773-08-25 på Stockkumla.

TAB 8

Johan Plaan född 1733-09-12 i Stockholm, † 1799-02-08 Sippersta. Student i Uppsala2 1750-11-10. Kadett vid artilleriregementet 1752-09-00. Volontär vid Västmanlands regemente s. å. 26/10. Förare därst. s. å. 29/12. Sergeant 1753-09-24. Adjutant 1754-02-28. Fänrik 1755-07-12. Löjtnant 1763-08-02. RSO 1772-09-22. Kapten i armén 1773-03-19. Avsked med majors karaktär 1783-09-17. Deltog i Gävle riksdag 1792. Gift 1769-12-24 på Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län med sin farbrors frus brorsons dotter Eva Elisabet Tersmeden, född 1748-08-06 på Larsbo bruk i Söderbärke socken, Kopparbergs län, † 1797-08-07 på Sippersta, dotter av hovrådet Herman Tersmeden och Eva Maria Nordberg.

Barn:

 • Eva Maria Plaan född 1770-10-20, † 1773-07-30 på löjtnantsbostället Östjädra i Dingtuna sn/U.
 • Herman Edvard Plaan född 1772-02-28 på Östjädra. Volontär. † där 1782-12-28 och begraven i Dingtuna kyrka.
 • Gustaf Plaan född 1773-08-31 i Dingtuna sn, † ogift 1795-05-15. Inskriven i krigstjänst 1780. Fänrik vid Västmanlands regemente 1783-09-17.
 • Fredrik Adolf Plaan född 1776-03-14, † s. d.
 • Hedvig Ulrika Plaan född 1784-09-28. † 1815-04-01 på Gamla Häggesta. Gift 1803-12-24 på Malingsbo bruk i Söderbärke sn/X, med löjtnant Bernhard Gabriel von Hauswolff född 1777, † 1844.

TAB 9

Carl Gustaf Plaan född 1762-07-26. Student i Uppsala2 1777-12-08. Levde utan tjänst. Kallades sekreterare. † 1826-07-03 i Uppsala utan söner och slöt sin egen ätt på svärdssidan. Gift 1793-12-28 med Johanna Charlotta Clewberg, född 1752, † 1826-03-20 i Uppsala. Dotter till professorn teol. dr. och fil. mag. Christian Clewberg och Märta Margareta Smedberg.

Barn:

 • Beata Catharina Margareta Plaan född 1795-01-04, † 1868-01-16 i Ålands socken. Stiftsjungfru. Gift 1832-12-29 på Ålbo med prosten och kyrkoherden i Frösunda och Kårsta församlingars pastorat av ärkestiftet Erik Bäckberg född 1781-08-15 i Gävle8, † 1834-09-24 i Frösunda prästgård, i hans 2:a gifte. Hans 1:a gifte med A. G. Erlandsson född 1785, † 1831) 5,

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: