:

Von Braunjohan nr 1292

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Braunjohan nr 1292 †

Adlad 1690-08-14, introducerad 1697. Utdöd 1819-05-12.

Denna ätt härstammar från Spanien, varest den mest uppehöll sig i Granada och Cadiz, därifrån kom den till Nederländerna och vidare till Friesland, Westfalen och Sverige. I Spanien hette den Yan, men då en av flera bröder var mycket brun, nästan olivfärgad, kallades han, till åtskillnad från de andra, Braunoyan, varav uppkom namnen Brunyan och Braunjohan. I Frankrike skrives namnen Brugnan.

TAB 1

Otto Braunoyan, av adlig släkt i Spanien. 'Skickades under konung Ferdinanda och drottning Isabellas regering såsom sändebud till Nederländerna, där han etter väl förrättade ärenden kvarblev och i Antwerpen gifte sig med en förnäm dam, la Marquisa d'Aubert kallad'.

Barn:

 • Roger Brunijan, kallad Brugnan, emedan han skrev sig så. Gift med en dam av huset Liancourt i Frankrike.

Barn:

 • Otto Henrik Brugnan, kallad Braunjohan, på tyska, 'vilket hans efterkommande av okunnighet bibehöllo'. Gift med en Donap, av ett stiftmätigt hus i Westfalen.

Barn:

 • Conrad Braunjohan, vars fru var från Hessen.

Barn:

 • Gerhard Braunjohan, född på 1500-talet i Köln. Borgare och handelsman i Osnabrück samt provisor vid S:t Mariæ kyrka i Osnabrück Han blev under 30-åriga kriget alldeles ruinerad och begav sig till Bremen samt inflyttade därifrån till Göteborg, där han dog 1639. (Bg) Gift 1:o med en Güldenmeister. Gift 2:o med en friherrinna Nagel.

Barn:

 • Conrad Braunjohan, född i Osnabrück. Inkom med fadern från Bremen till Sverige och blev en förmögen handelsman i Göteborg. Död 1642 och begraven 1642-06-14 i Kristine kyrka i Göteborg. Gift (Bg) 1:o 1633-10-13 i Kristine församling med Elsebe Owerberg i hennes 2:a gifte, född 1601-05-15 i Lübeck, död 1680-08-14 i Göteborg, dotter av Claus to Owerberg, av adlig släkt i Brabant, och Maria Owerbeck.

Barn:

 • 1. Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan, till Partille i Partille socken, Göteborgs och Bohus län. Född 1636-11-12 i Göteborg. Borgare och handlande i nämnda stad 1659. Inspektor över packhusen i Göteborg 1671-09-27. Adlad 1690-08-14. (Sönerna introducerade 1697 under nr 1292). Död 1691-04-13 i Göteborg. 'Han angavs 1686 för kollision med lurendrejare och sattes därför i fängelse men frikändes.' Gift 1665-05-09 med Sara Carlberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1694-02-18 i Göteborg med översten Gustaf Makeléer, född 1641, död 1701), född 1647-01-31, död 1701 i Göteborgs garnisonsförsamling och begraven 1701-05-12 i Tyska kyrkan, dotter av borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson och Christina Spak.

Barn:

 • Conrad, född 1666. Schoutbynacht. Död 1734. Se Tab. 2
 • Johan, romersk riksgreve von Braunjohan, döpt 1668-01-03 i Kristine församling, Göteborg. Överste i Österrikisk tjänst. Av kejsar Leopold 1693-09-17 upphöjd till romersk riksgreve. Död 1756, överlevande alla sina barn, av vilka blott två söner, Gustaf Henrik och Hugo Adolf, äro till namnen kända. Gift 1:o med en riksfrigrevinna von Altheim. Gift 2:o med en riksfriherrinna von Schwartzenbach av huset Behem.
 • Niklas, döpt 1669-04-20 i Kristine församling, Göteborg, begraven 1670-08-05 i Kristine kyrka i Göteborg.
 • Gerdt, döpt 1670-06-05 i Kristine församling, Göteborg. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1688-12-07. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1695-01-18. Död ogift 1696 och begraven 1697-01-03 i Göteborg. (Bg)
 • Cordt, född och död 1671.
 • Elsa Lovisa, döpt 1672-03-29 i Kristine församling, Göteborg, död 1721-05-00 i Botkyrka socken, Stockholms län. Gift 1:o 1693-08-08 i Nikolai församling, Stockholm med lantmäteridirektören Johan Trana, adlad Transchiöld, född 1656, död 1699. Gift 2:o 1700 med kanslirådet Johan Schmedeman, adlad Schmedeman, född 1652, död 1713.
 • Gustaf Carl, döpt 1674-06-05 i Kristine församling, Göteborg, begraven 1684-09-14 i Kristine kyrka i Göteborg.
 • Niklas, döpt 1678-06-14 i Kristine församling, Göteborg. Konduktör vid fortifikationen i Göteborg 1692-05-07. Löjtnant vid fortifikationen i Göteborg 1700-01-29. Löjtnant vid svenska livregementet till fot (Lk) 1701-01-29. Kaptenlöjtnant vid fortifikationen i Göteborg 1703-09-19. Kapten (Lk) 1706-12-03. Major vid Västmanlands regemente 1710-08-17. Död ogift 1713-06-05 under dansk fångenskap i Flensburg. Han var med i slaget vid Gadebusch.
 • Henrik, döpt 1679-07-08 i Kristine församling, Göteborg, död i Göteborg, sedan han varit i Pennsylvanien i 13 år.
 • Carl Rutger, född 1680. Kammarherre. Död 1759. Se Tab. 3
 • Otto Vilhelm, döpt 1684-03-30 i Kristine församling, Göteborg. Fänrik vid svenska livregementet till fot 1701-06-19. Löjtnant vid svenska livregementet till fot 1703-09-19. Ryttmästare vid adelsfanan 1705-10-23. Konfirmationsfullmakt 1706-01-31. Död ogift 1707-10-00 i Posen.
 • Christina Beata, döpt 1685-09-27 i Kristine församling, Göteborg, död (At S)) 1715-06-19. Gift 1704-01-07 med assessorn Gustaf Gammal Ehrencrona, i hans 1:a gifte, född 1670, död 1744.

TAB 2

Conrad (son av Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan, Tab. 1), till Solberga i Sya socken, Östergötlands län. Född (1666-06-03), döpt 1666-08-17 i Kristine församling, Göteborg. Arklimästare vid amiralitetet 1690. Konstapel vid amiralitetet 1692. Underlöjtnant 1694-08-19. Överlöjtnant 1698-02-22. Kapten 1700-03-20. Avsked 1713-07-07. Schoutbynachts karaktär 1723-10-10. Död 1734-11-27 på Fyrby i östra Ryds socken, Östergötlands län. Gift 1700-09-00 med Catharina Rosenholm, född 1675, död 1736-11-21 på Fyrby, dotter av vice holmamiralen Per Rosenholm, och friherrinnan Catharina von der Linde.

Barn:

 • Sofia Catharina, född 1701-10-17, död 1702.
 • Elsa Beata, född 1703-01-14 i Karlskrona, död 1785-09-09 Stockås. Gift, efter kungligt tillstånd 1742-02-17 med brukspatronen på Hasselfors bruk Emanuel Lönnroth.
 • Conrad Gustaf, romersk riksgreve von Braunjohan, född 1704-01-08 i Karlskrona. Generalmajor i österrikisk tjänst och av romerske kejsaren upphöjd till riksgreve. Död barnlös. Gift med en grevinna Da Maria från Milano.
 • Sara Lovisa, född 1706-08-16 i Karlskrona, död 1778 i Släps socken, Hallands län. Gift 1732-10-17 med kanslisten Peter von Ehrenheim, född 1703, död 1760.
 • Catharina Petronella, född 1709-11-05 i Karlskrona, död 1742-01-08 på Stora Djula i Stora Malms socken, Södermanlands län. Gift med sin moders kusin, bruksägaren Erik Georg Rosenholm, född 1713, död 1740.
 • Carl Johan, född 1711, död som ung.
 • Gerhard Otto, född 1712 död som ung.
 • Margareta Charlotta, född 1716-05-10, död ogift 1748-06-08 i Linköping.
 • Eva Juliana, född 1718-06-24, död 1783-12-12 änka i Norrköping. Gift 1744-09-26 i Östra Ryds socken, Östergötlands län med sekreteraren Carl Hulting.

TAB 3

Carl Butler (son av Conrad Braunjohan, adlad von Braunjohan, Tab. 1), till Kusta i Irsta socken, Västmanlands län. Döpt 1680-09-18 i Kristine församling, Göteborg. Hovjunkare. Kammarherre 1720-03-08. Död 1759-07-03 på Kusta. Gift 1:o 1715-11-24 med Margareta Helena Wennerstedt, född 1685-10-11 Skogaholm, död Skogaholm Gift 2:o 1725-04-08 Sörby med friherrinnan Anna Margareta Cederhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1713-05-28 på Sörby med assessorn Johan Lundius, adlad Lillienadler, född 1671, död 1724), född 1687-02-27, död 1729-06-08 på Sörby, dotter av presidenten friherre Germund Cederhielm, och hans 1:a fru Anna Margareta Nyman. Gift 3:o 1731-08-22 med Hedvig Sofia Westerling, född 1705-10-24, död 1738-01-03 på Kusta, dotter av överinspektören Mårten Westerling och Beata Elisabet Stam samt brorsdotter till Henrik Westerling, adlad von Westerling, och Joakim Westerling, adlad Cronfelt.

Barn:

 • 1. Sara Catharina, född 1716-11-29, död 1717-08-18. 1. Anders Conrad, född 1718-08-25, död 1718-12-02.
 • 1. Fredrika Ulrika Eleonora, född 1722-05-23, död 1809-05-14 i Lidköping. Gift 1738 med generalmajoren Carl Hierta, född 1702, död 1766.
 • 2. Germund Carl, född 1726-01-24 (1727-02-06) i Örtomta socken. Student i Uppsala (Um) 1741-09-25. Volontär vid artilleriregementet 1742-01-15. Konstapel vid artilleriregementet 1743. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1743-06-02. Fänrik vid artilleriregementet 1743-09-21. Löjtnant 1746-12-16. Regementskvartermästare 1749-09-26. Stabskapten 1749-10-24. Kapten vid Kalmar regemente 1750-08-21. Sekundmajor vid Kalmar regemente 1757-01-21, premiärmajor 1761-05-05. Överstelöjtnant vid kronprinsens regemente 1769-11-29. Genom byte transporterad till Kalmar regemente 1770-04-24. Överste och chef för Jönköpings regemente 1774-10-03. Generalmajors avsked 1782-02-20. Död ogift 1805-10-07 i Stockholm. Han och hans yngre syskon skrevo sig von Brunijan.
 • 2. Brita Maria, född 1729-06-02 i Örtomta socken, död 1729-08-28.
 • 3. Hedvig Elisabet, född 1732-07-19 i Örtomta socken, död 1737-03-16.
 • 3. Martin Rutger, född 1733. Kapten. Död 1819. Se Tab. 4
 • 3. Otto Vilhelm, född 1735-03-13 på Kusta, död på Kusta 1735-03-21 och begraven 1735-07-23.
 • 3. Beata Sofia, född 1736-02-16 på Kusta, död 1776-05-29 på Hofors bruk i Torsåkers socken, Gävleborgs län. Gift 1764-07-19 på Kusta med assessorn och brukspatronen Jakob Fredrik Petre i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749 med Maria Elisabet Uhr i hennes 2:a gifte, född 1726, död 1762) (Öä), född 1712, död 1778-04-19 på Hofors bruk.
 • 3. Susanna Vilhelmina, född 1738-05-18 på Kusta, död där 1743-01-10 och begraven 1743-01-16.

TAB 4

Martin Rutger (son av Carl Rutger, Tab. 3), till Kusta. Född på Kusta 1733-08-09. Volontär vid fortifikationen 1747-02-00. Kadett vid konung Adolf Fredriks kadettkår 1748-09-08. Fänrik vid Västmanlands regemente 1756-12-01. Livdrabant 1766-09-09. Vice korprals (kaptens) avsked 1766-10-14,. Död 1819-05-12 på Kusta och utgick med honom ätten på svärdssidan. Gift 1767-09-06, med Jakobina Maria Ankarcrona, född 1752-01-18, död 1828-02-03, dotter av kanslisten Jakob Ankarcrona, och Charlotta Amalia von Spången.

Barn:

 • Hedvig Charlotta, född 1769-03-25 på Kusta, död på Kusta 1772-06-22 och begraven 1772-07-02.
 • Carl Jakob, född 1770-03-11 på Kusta, död 1770 och begraven 22/6 i Irsta socken.
 • Otto Vilhelm, född 1771-04-21 på Kusta, död 1773 och begraven 22/7 i Irsta socken.
 • Maria Ancalis, född 1772-05-06 på Kusta, död 1773 och begraven 24/7 i Irsta socken.
 • Beata Sofia, född 1773-09-19 på Kusta, död 1813-08-12 på Kusta. Gift på Kusta 1811-02-04 med ryttmästaren Gustaf Lilliesköld, född 1781, död 1815.
 • Hedvig Amalia, född 1774-12-15 på Kusta, död 1779-07-26 på Kusta.
 • Jakobina, född 1776-08-05 på Kusta, död ogift 1794-01-28 på Kusta och begraven 1794-02-04.
 • Juliana Vilhelmina, född 1778-12-27 på Kusta, död 1843-04-17 i Stockholm. Gift 1:o 1800-08-03 på Kusta med löjtnanten Gustaf Johan Sabelhierta, från vilken hon blev skild, född 1777, död 1823. Gift 2:o 1806-09-10 på Kusta med kaptenen Samuel Joakim Westerling, från vilken hon 1820 blev skild, född 1768-07-18 Kjättinge, död 1843-03-05 på invalidinrättningen å Ulriksdal. (As)
 • Fredrika, född 1780-02-21 på Kusta, död ogift 1798-01-16 på Kusta.
 • Germund, född 1784-11-04 på Kusta, död 1792-11-15 på Marielund.
 • Carl Martin. född 1786-04-30 på Kusta, död 1790-04-05 på Kusta.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: