:

De Frese nr 1856

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Frese nr 1856 †

Natural. 1731-06-16, introd. s. å. En gren uppflyttad i d. v. riddareklassen 1799 under nr 1856.

Urgammal bremisk adlig ätt, som först framträder i urkunderna med Gerhard Frese 1222. Grenar av ätten leva ännu i Tyskland.

de Frese A1856B00.png

TAB 1

Wilken Frese. (översiktstab. 1). Hade sitt arvsäte Weijhe Drost på Harpstede. Död 1439 och ligger, jämte sin 1:a fru begraven i Barssems kyrka. Gift 1:o med Anna von Staffhorst. Gift 2:o med Engel1 von Werpe.

Barn:

 • Marquard Frese, till Weijhe. Gift med Elisabet von Werpe, död 1496 och begraven i Weijhe kyrka, dotter av Nikolaus von Werpe och N. N. von Peute.

Barn:

 • Johan Frese, (översiktstab. 2), till Weijhe, död 1536-03-27 och begraven i Barssems kyrka. Gift med Hille von Landsbergen, död 1500 och begraven i Barssem, dotter av Ohtrave von Landsbergen och Elisabet von Weltheim.

Barn:

 • 2. Ohtrave Frese. Arvherre till Weijhe och Campen. Överste i spansk tjänst. Bodde sedan på Weijhe och var drost i Freudenberg. Död1 1568-04-08 och ligger jämte sin 1:a fru begraven i Barssem. Gift 1:o med Anna von Hodenberg, död 1539-03-03 och begraven i Barssems kyrka. Gift 2:o med Maria Magdalena von Heimburg, dotter av Jurgen Henriksson von Heimburg och Pelke Gilsesdotter Clüwers.

Barn:

 • 2. Diederich Frese. (översiktstab. 3). Arvherre till Weijhe och Campen, född 1548-05-01. Domherre 1560. Dekanus i Verden 1586-06-10. Död 1606. Gift 1577-04-21 med Anna von Grote, dotter av Jakob Tomasson von Grote och Maria Conradsdotter von Mandelslo.

Barn:

 • Johan Frese. Arvherre till Süd-Weijhe och Campen. Kammarjunkare hos biskopen av Verden1. Död 16381. Gift med Catharina von Rottorp, dotter av Claus von Rottorp och Armgard von Busch.

Barn:

 • Ohtrave Frese, (översiktstab. 4), till Köthen. Löjtnant i svensk tjänst. Död 1678. Gift 1:o med Maria Dorotea von Vogt, död 1672. Gift 2:o med Anna Maria von Schwalbach.

Barn:

 • 1. Hans Joakim Frese, född 1651. Överstelöjtnant vid kronprinsens av Preussen livregemente till fot. Död 1705. Gift med Maria Elisabet von der Groeben, dotter av generallöjtnanten och lantdrotset över Marienwerder och Riesenburg i Preussen von der Groeben.

Barn:

 • Georg Christian Frese, (översiktstab. 5), natural. de Frese, född 1693-10-28 i Königsberg. Page hos riksrådet och fältmarskalken greve Carl Gustaf Dücker. Rustmästare vid generallöjtnanten Schoultz' regemente i svensk tjänst 1711. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente s. å. Kornett därst. 1715-10-29 (5/11). Löjtnant 1718-06-26. Kvartermästares indelning 1723-08-10 och kornetts indelning 1731-07-01. Natural. svensk adelsman 1731-06-16 (introd. s. å. under nr 1856). Löjtnants indelning 1740-04-01. Regementskvartermästare 1741-09-03. Ryttmästare 1743-06-25. RSO 1748-11-07. Avsked 1749-01-20. Död 1759-09-19 Orresäter. Han var med i slaget vid Gadebusch samt vid Tönningens och Stralsunds belägringar. Gift 1717 med Margareta Kock, född 1699-09-24, död 1785-11-21 på Stora Boagärdet i Vedums socken, Skaraborgs län, dotter av assessorn i Göta hovrätt Paul Michelsson Kock och Catharina Gadelia.

Barn:

 • Paul Joakim, född 1718. Överstelöjtnant. Död 1774. Se Tab. 2.
 • Otto Henrik, född 1720. Assessor. Död 1794. Se Tab. 4
 • Maria Elisabet, född 1722-04-16, död 1730-04-11 och begraven s. å. 17/4 i Bitterna socken, Skaraborgs län.
 • Jean Ulrik, född 1723-12-06, död 1725-03-05.
 • Abraham, född 1725. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 10.
 • Samuel, född 1727. Löjtnant. Död 1796. Se Tab. 14
 • Metta Catharina, född 1729-08-02 i Bitterna socken, död 1780-06-05 på Orresäter. Gift där 1756-10-24 med löjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Svante Gustaf Reuter, född 1730-12-06 i Skövde, död 1773-07-08 på Orresäter genom ett vådaskott under en jakt.
 • Carl Fredrik, född 1731. Kapten. Död 1800. Se Tab. 20
 • Gustaf, född 1733-02-08, död 1735-07-23 i Bergs socken, Skaraborgs län.
 • Maria Elisabet, född 1734-09-29 i Bergs socken, död ogift 1822-08-27 i Lidköping.
 • Hans, född 1737. Löjtnant. Död 1817. Se Tab. 21
 • Christian Filip, född 1739-08-11 i Bergs socken, död där s. å. 25/10.
 • Georg Christian, född 1741-11-11 på Orresäter, död 1742-02-24.

TAB 2

Paul Joakim, (son av Georg Christian Frese, natural. de Frese, Tab. 1), född 1718-09-27 i Västergötland. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente2 1735-08-20. Korpral därst. 1737-09-07. Kvartermästare 1743-03-26. Kornett s. å. 25/6. Löjtnant 1747-10-20. Ryttmästare 1753-09-27. RSO 1757-04-28. Major i armén 1759-02-27 (1766-05-02). Sekundmajor vid nyssnämnda regemente 1768-05-30. Överstelöjtnant i armén 1773-11-01. Död 1774-08-06 på Ingareds ryttmästareboställe i Kylingareds socken, Älvsborgs län och begraven s. å. 13/8. 'Han bevistade fälttåget i Finland på 1740-talet och mistade vid anfallet på Helsinge kyrkoby vänstra ögat samt fick fem blessyrer i huvudet. Erhöll av konung Fredrik en värja för tappert förhållande.'. Gift 1719-12-17 Näs med Anna Brita Lillie af Aspenäs, född 1719-10-11, död 1805-11-02. Dotter av översten Carl Lillie af Aspenäs, och friherrinnan Agneta Hedvig Mörner af Tuna.

Barn:

 • Georg Christian, född 1751. Konteramiral. Död 1807. Se Tab. 22.
 • Agneta, född 1752-11-22 i Levene socken, Skaraborgs län. Död 1781-08-29 Källegården. Gift med hejderidaren i Skaraborgs län, lantjägmästaren Jakob Ljungströmer i hans 1:a gifte (gift 2:o 1788-03-27 med Anna Catharina Ek, född 1757-03-14, död 1795-01-07, dotter av kyrkoherden i Medelplana pastorat av Skara stift Petrus Ek och Catharina Elisabet Forssman. Gift 3:o 1795-10-11 med Ulrika Carolina Röding, född 1766, dotter av komministern i Mölltorps församl. av Skara stift Peter Röding och Christina Brisman), född 1750-01-07 i Sandhems socken, Skaraborgs län, död 1828-10-19 i Brunnhems socken [Sj].
 • Axel, född 1753-11-03 Almsåsen, död där 1754-03-21.
 • Nils, född 1755-04-20 på Almsåsen, död s. å. 1/6.
 • Johan, född tvilling 1756-03-04 på Almsåsen. Volontär 1766. Rustmästare 1774-06-20. Furir 1778-06-22, allt vid Älvsborgs regemente. Fänrik i armén 1779-02-10. Löjtnant vid nämnda regemente 1786-09-21. RSO. Död ogift 1789-07-17 av en under affären vid Kaipiais erhållen blessyr.
 • Margareta, född tvilling 1756-03-04 på Almsåsen, död 1830-07-19. Gift 1776-11-24 Årås
 • Hans, född 1758-06-02 på Almsåsen. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1771-03-02. Korpral därst. 1775-09-15. Sekundadjutant vid änkedrottningens livregemente 1779-05-12. Gick i fransk tjänst. Löjtnant en second vid greve De la Marcks regemente. Skjuten 1783-05-22 (12/10) på Isle de France i Ostindien under kriget med England.
 • Ulrika Christina, född 1760-04-22 på Almsåsen, död ung.

TAB 3

Carl, (son av Paul Joakim, Tab. 2), född 1750-09-14. Korpral i Västgöta kavalleriregemente 1764-09-22 och vid regementet 1768-07-04. Kornett i armén2 1772-12-26 och vid regementet2 1777-01-22. Löjtnant s. å. 10/12. Stabsryttmästare 1785-12-18. Ryttmästare på stat2 1795-05-04. Major i armén 1798-12-20. RSO 1802-12-09. Major i regementet2 1803-03-30. Avsked 1805-02-09. Död 1824-10-16. Gift 1:o 1781-01-28 på Näs vid Jönköping med sin syssling, friherrinnan Lovisa Eleonora Lillie, född 1756-02-20 Vännersnäs, död 1793-07-22 Gislaryd, dotter av kammarherren, friherre Claes Lillie, och grevinnan Charlotta Eriana Stenbock. Gift 2:o 1798-07-28 Ingared med sin kusins dotter Anna Mariana Wästfelt, född 1768-06-09 Margreteholm, död 1844-11-04, dotter av hovjunkaren Erik Magnus Wästfelt, och Elisabet Ribbing.

Barn:

 • 1. Claes Georg, född 1781-11-10 Skabo, död 1790-01-06 Åkerås
 • 1. Anna Charlotta, född 1787-02-23 på Skabo, död 1808-01-09 på Karlskoga.
 • 1. Fredrika, född 1789-05-29 i Fogelås socken, Skaraborgs län, död s. å. 18/10.
 • 1. Beata Lovisa, född 1791-07-16 Isteryd å. 6/10.

TAB 4

Otto Henrik, (son av Georg Christian Frese, natural. de Frese, Tab. 1), född 1720-07-22 (29/7) på Long i likanämnd socken i Barne härad. Student i Lund5 1739-05-03. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Regementsauditör vid Västgöta kavalleriregemente 1749-10-24. Landssekreterare i Skaraborgs län 1757-08-00. Häradshövding i Dalslands norra domsaga med assessors titel 1761-09-22. Genom byte regementsauditör vid Västgötadals regemente 1776-04-17. Avsked s. å. 22/5. Död 1794-01-17 Lästvik och begraven s. å. 9/2. Gift 1750-09-16 (18/9) Lassegård med Johanna Fredrika Flach, född 1733-06-19 på Stora Falla i Bottnaryds socken, Jönköpings län, död 1821-03-13 i Åmål, dotter av assessoren Fredrik Ferdinand Flach, och hans 2:a fru Clara Camitz.

Barn:

 • Clara Margareta, född 1751-07-08 på Stora Falla, död 1812-12-08 Tiraholm. Gift 1779-04-11 i Steneby kyrka 4, Älvsborgs län med lagmannen över Västergötland och Dal, sedan på Gotland Carl Emanuel Eneroth, född 1739-11-05 på Tiraholm, död där 1816-01-28.
 • Catharina Maria, döpt 1752-12-10 i St. Trumpetargården i Björklunda socken, Skaraborgs län, död ogift 1822-08-21 i Åmål.
 • Fredrik Göran, född 1754. Överjägmästare. Död 1803. Se Tab. 5.
 • Gabriel, född 1757-12-04 Torp, död där s. å. 6/12.
 • Beata, född 1759-11-09 på Marieberg, död där 1760-01-17.
 • Adam Otto, född 1762-05-15 Marieberg, död s. å. 12/7.

TAB 5

Fredrik Göran, (son av Otto Henrik, Tab. 4), född 1754-01-25 på Trumpetaregården. Volontär vid Västgötadals regemente 1769-06-16. Förare därst. 1769-10-16. Stabsfänrik 1771-06-05. Löjtnant 1777-12-17. Kapten 1782-12-20. Överjägmästare i Skaraborgs län 1785-07-13. Död 1803-10-17 på Vänsjö jägareboställe i Otterstads socken, Skaraborgs län. Gift 1787-08-21 i Leckö slottskapell, Älvsborgs län med Catharina Charlotta Pantzerhielm, född 1753-10-17 i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län, död 1812-04-30 i Amundtorp överstegården i Varnhems socken, Skaraborgs län, dotter av majoren Jakob Holmstedt, adlad Pantzerhielm (se adliga ätten Pantzerhielm) och Maria Anna Billon.

Barn:

 • Otto Fredrik, född 1788-07-11 på Vänsjö, död 1807-04-15 på Amundtorp överstegården.
 • Claes Anders, född 1789-08-28 och död 1798-11-22 på Vänsjö.
 • Axel Alexander, född 1790-11-12 på Vänsjö.
 • Fredrika Maria Charlotta, född 1795-08-02 på Vänsjö, död ogift 1820-11-21 i Åmål.

TAB 6

Axel, (son av Otto Henrik, Tab. 4), född 1756-10-10. Häradshövding först i Näs och Gillbergs härad i Värmland, sedan i Örebro, Glanshammar och Fellingsbro. Avsked 1805-12-21. Lagmans titel. Död 1826-07-26 i Kristinehamn. Gift 1:o 1786-01-26 i Stockholm med Clara Christina Sewallius, född 1763, död i barnsäng 1787-07-27 i Örebro, dotter av bruksägaren Gabriel Sewallius och Christina Robsahm. Gift 2:o 1789-01-04 med Sara Helena af Geijerstam, född 1764-05-21, död 1827-03-22 i Kristinehamn, dotter av bergsrådet Emanuel Geijer, adlad af Geijerstam, och Sara Helena Piscator.

Barn:

 • 1. En dödfödd dotter 1787-07-19.
 • 2. Sara Fredrika, född 1790-04-02 i Kils socken, Örebro län. Stiftsjungfru. Död 1867-06-07 i Gränna. Gift 1813-03-18 med löjtnanten Johan Axel Wahlfelt, född 1788, död 1850.
 • 2. Otto Henrik, född 1791-03-30, död s. å. 27/11 på Rånnesta häradshövdingeboställe i Kils socken, Örebro län.
 • 2. Emanuel, född 1792-05-28 i Vintrosa socken, Örebro län. Underofficer vid arméns flotta 1794. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1808-02-15. Löjtnant vid Närkes regemente 1810-11-27. Kapten därst. 1817-12-16. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1819-11-30. Död 1865-03-07 i Avesta. Gift 1861 med Catharina Josefina Ewert, född 1824-03-26 i Avesta, död där 1891-06-16, dotter av postmästaren Anders Ewert och Sofia Magdalena Norman.
 • 2. Axel Fredrik, född 1794-02-26 i Kils socken. Vice häradshövding. Länsnotarie i Gävleborgs län. Landsfiskal. Död 1830-08-01 i Nyköping.
 • 2. Johan Anton, född 1795-03-07 i Kils socken. Fänrik vid Bohusläns regemente 1810-09-18. Transp. till Närkes regemente 1811-11-12. 2. löjtnant därst.2 1813-12-23. 1. löjtnant2 1817-12-16. Avsked 1819-11-30. Död ogift 1875-01-18 i Gränna.
 • 2. Carl Georg, född 1798. Postmästare och kapten. Död 1867. Se Tab. 7.
 • 2. Claes Otto, född 1803. Landssekreterare. Död 1863. Se Tab. 8.

TAB 7

Carl Georg, (son av Axel, Tab. 6), född 1798-08-20 i Tysslinge socken, Örebro län. Fänrik vid Västgöta regemente 1815-05-27. Löjtnant därst. 1821-02-20. 2. kapten 1828-08-23. RSO 1841-07-04. Postmästare i Avesta 1855-03-23. Död 1867-10-23 i Avesta. Gift 1838-06-04 Bysta med Amalia Augusta Bolander, född 1804-10-13 i Göteborg, död 1881-10-19 i Stockholm, dotter av fabriksägaren i Göteborg Gustaf Erik Bolander och Johanna Carlström. Änkefru de Frese, född Bolander, har gjort sig känd som författarinna.

Barn:

 • Sara Sofia Charlotta, född 1839-09-08, död s. d.
 • Eva Carolina Maria Augusta, född 1841-04-25, död 1853-10-31.
 • Helena Johanna Amalia, född 1848-01-19 på kaptensbostället Alebäck i Sävareds socken, Skaraborgs län. Förestånderska för Nautiska försäljningsmagasinet i Stockholm. Död där ogift 1921-03-08, (Serafimerlas:s db), Storkyrkoförs.,.

TAB 8

Claes Otto, (son av Axel, Tab. 6), född 1803-03-02 på lagmansbostället Stora Valla i Tysslinge socken, Örebro län. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1828-06-00. Auskultant i Svea hovrätt 1828-11-00. Länsnotarie i Värmlands län. Auditör vid Värmlands regemente 1833-07-27. Landssekreterare i nämnda län 1842-10-29. RNO 1853-04-28. Död 1863-04-06 i Karlstad. Gift 1837-08-15 Kråkerum med Nanny Clara Trägårdh, född 1813-04-21 i Lyckeby i Lösens socken, Blekinge län, död 1904-08-15 i Stockholm, dotter av lagmannen Samuel Trägårdh och Eva Sofia Lidströmer.

Barn:

 • Nanny Sara Sofia, född 1838-06-13 i Karlstad, liksom bröderna, död ogift 1924-03-04 i Linköping,.
 • Axel Samuel, född 1840-08-21. Student i Uppsala 1861. Kameralexamen 1864. Landskontorist i Karlstad. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1871. Död ogift 1918-01-21 i Vadstena (Linköpings förs., db).
 • Carl Otto, född 1843-08-17, död 1844-04-05.
 • Claes Otto, född 1845. Landssekreterare. Död 1914. Se Tab. 9.

TAB 9

Claes Otto, (son av Claes Otto, Tab. 8), född 1845-05-16 i Karlstad. Student i Uppsala 1863-05-15 . Preliminärexamen därst. 1866-01-31. Examen till rättegångsverken 1870-01-29. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 9/2. Extra ordinarie notarie s. å. 18/2. Vice häradshövding 1872-12-18. Extra länsnotarie i Västernorrlands län 1875-12-31. T. f. länsnotarie i Västerbottens län 1879-05-10. Sekreterare i samma läns landsting 1879–1883. Landssekreterare därst. 1884-11-21. Ledamot i Västerbottens läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1884–1895. RNO 1889-12-01. Landssekreterare i Östergötlands län 1895-11-22. KNO2kl 1905-12-01. Av Kungl. Maj:t utsedd ledamot i styrelsen för Norra Östergötlands och Fogelsta–Vadstena–Ödeshögs järnvägsaktiebolag. Död 1914-12-11 i Linköpings domk. förs.,. Gift 1883-08-15 i Umeå med Hedda Vilhelmina Elvira Wästfelt, nr 1035, född 1860-03-10 Orrviken, Jämtlands län, dotter av landshövdingen i Västerbottens län Axel Georg Wästfelt och Fredrika Emilie Backman.

Barn:

 • Anna Clara Emilia Hedvig , född 1884-08-12 i Umeå. Gift 1906-08-15 i Strålsnäs i Åsbo socken, Östergötlands län med civilingenjören Carl-Fredrik Gerhard von Hofsten, nr 1794, född 1878-08-17 i Södertälje, död 1918-04-25 i Svedvi förs., Västmanlands län.
 • Elsa Gunilla, född 1886-01-09 i Umeå. Gift 1909-09-21 i Linköpings domk. förs., med löjtnanten vid Flottan, sedermera kommendören i Marinen, Flottans reserv Ebbe Gustaf Magnus'' von Arbin, född 1886-03-17 i Stockholm.
 • Eva Sofia, född 1888-04-14 i Umeå. Med henne utslocknade adliga ätten de Frese B i Sverige. Barnträdgårdslärarinna. Se Biografica.
 • Claes-Otto Alfred, född 1900-02-07 i Linköping. Bitr. förvaltare hos Soc. An. Elowson y Wester Ltd, Argentina. Tjänsteman v. River Plate Dairy Co, Buenos Aires.

TAB 10

Abraham, (son av Georg Christian Frese, adlad de Frese, Tab. 1), född 1725-11-18. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1741. Kvartermästare därst. 1743. Fänrik vid Cronhielms regemente 1749-02-07. Löjtnant därst. 1750-12-30. Stabskapten 1758-10-13. Regementskvartermästare 1766-04-21. RSO 1768-06-01. Major i armén 1772-09-13. Kapten med kompani 1773-04-22. Platsmajor på Sveaborg 1776. Överstelöjtnant i armén. Avsked 1785-05-18. Död 1796-04-02 Kulla Gift 1760 med Anna Sofia Ekerstedt, född 1735, död 1800-10-08 i Helsingfors, dotter av4 regementsskrivaren Sven Ekerstedt och Vendla Catharina Mether.

Barn:

 • Margareta Catharina, född 1761, död 1813-04-24 i Karlskoga. Gift 1782-09-10 med sin kusin, konteramiralen Georg Christian de Frese, född 1751, död 1807.
 • Christian August, född 1763. Platsmajor. Död 1809. Se Tab. 11.
 • Joakim Henrik, född 1764-10-28. Volontär vid lätta dragonkåren 1771. Sergeant vid arméns flotta 1780-05-01. Fänrik vid överste Flemings värvade infanteriregemente 1781-05-16. Löjtnant vid dalvargeringen 1789-10-10. Löjtnant vid Göta livgarde 1790-12-05. Kapten därst. 1791-11-16. Dömd från tjänsten 1793. Kapten vid karelska jägarekåren s. å. 15/4. RSO 1805-03-01. Död 1806-02-24. Gift med Ulrika Christina Kumling i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1818-07-25 på Väderkulla i Kides socken i Finland med löjtnanten vid karelska jägarekåren Herman Jakob Weber), född 1760.
 • Sofia Maria, född 1765-12-05, död 1835-11-21 i Borgå. Gift 1784-02-24 på Sveaborg med majoren Johan Gustaf Stiernschantz, född 1749, död 1825.
 • Ulrika Lovisa, född 1767-03-10 tvilling, död s. å. 21/7.
 • Carl Edvard, född 1767-03-10 i Finland. Sergeant vid arméns flotta 1780-07-10. Fänrik därst. 1781-05-16. Löjtnant vid arméns flottas finska eskader 1789-08-27. RSO 1790-05-15. Kapten i armén 1796-07-31. Kapten i flottan 1799-10-21. Artillerikapten 1803-03-22. Artillerimajor 1805-01-18. Major vid Stockholmseskadern 1811-03-12. Överstelöjtnant därst. 1823-07-04. Kommendörkapten vid K. M. flotta 1824-11-02. Död 1839-12-30 i Karlskrona. Gift 1:o 1796-07-24 på Svartholms fästning i Finland med Carolina Maria von Schoultz, född 1775, död 1810-02-14 vid Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten och kommendanten Fredrik von Schoultz och Regina Christina Kellander. Gift 2:o 1816-07-04 med den förras syster Ulrika Christina von Schoultz, född 1780-08-08, död 1871-06-19 i Karlskrona.
 • Hedvig Brigitta, född 1769-06-11, död 1823-03-29 i Helsingfors. Gift där 1796-05-03 med ryttmästaren August Edvard af Trolle A, född 1771, död 1801.
 • Helena Charlotta, född 1771-08-20, död 1811-07-16 på Sköldviks gård vid Borgå. Gift 1:o 1788-02-24 med majoren Hans Gustaf von Hauswolff, från vilken hon 1797-03-29 blev skild, född 1762, död 1840. Gift 2:o 1800-03-09 i Helsingfors med överstelöjtnanten Carl Vilhelm Reuterskiöld, född 1770, död 1832.
 • Carolina Gustava, född 1773-12-29, död ogift 1846-03-13 Hertonäs
 • Ulrika Beata, född 1776-02-12, död 1785-05-08.
 • Henriette Elisabet, född 1779-04-27, död 1784-05-08.

TAB 11

Christian August, (son av Abraham, Tab. 10), född 1763-06-19. Volontär vid Björnbergska regementet 1769. Förare 1770-03-23. Fänrik vid Fr. Flemings värvade regemente på Sveaborg 1779-06-22. Sekundadjutant 1788-08-23. Premiäradjutant 1789-05-26. Ryttmästare vid Zelows kosacker 1789. Platsmajor på Sveaborg 1792-07-13. Gick sedan i utrikes tjänst. Död 1809-12-09 i Umeå som tillförordnad kommendant därst. Gift 1793-05-12 i Stockholm med Maria Charlotta Furubom, född 1778-08-27, död 1847-07-28, dotter av sidenfabrikören Hans Magnus Furubom och Carolina Dorotea Berger.

Barn:

 • Abraham Carl Christian, född 1794-06-06 (25/6) på Sveaborg. Sergeant på extra stat vid arméns flotta 1804-03-24. Underlöjtnant därst. 1809-04-08. Avsked 1822-12-20. Reste sedan utrikes och lät ej vidare höra av sig.
 • Anton Vilhelm, född 1796. Handlande. Död 1865. Se Tab. 12
 • Georg August, född 1800. Bankokommissarie. Död 1870 Se Tab. 13.

TAB 12

Anton Vilhelm, (son av Christian August, Tab. 11), född 1796-07-04 (6/7). Furir vid finska artilleriregementet2 1810-07-28. Avsked. Handlande i Stockholm. Död där 1865-09-24. Gift 1825-10-29 i nämnda stad med Ulrika Emerentia (Emma) Asklund, född 1799-12-30, i Stockholm, död 1896-04-17 i Södertälje, dotter av bokbindaren i Stockholm Carl Christoffer Asklund och Susanna Tharan.

Barn:

 • Albertina Rosalia, född 1826-07-24 och död 1859-07-08 i Stockholm. Gift där 1844-02-08 med viktualiehandlanden i nämnda stad Erik Gabriel Thunberg, född 1808-03-16 och död 1848-09-16 i Stockholm.
 • Carl Ossian, född 1830-01-12 och död 1832-04-01 i Stockholm.

TAB 13

Georg August, (son av Christian August, Tab. 11), född 1800-02-26 på Sveaborgs fästning. Extra ordinarie kammarskrivare i rikets ständers bank 1818-04-00. E. kontorsskrivare därst. s. å. Kanslist. Bokhållare 1838-06-14. Kassör 1839-12-19. Bankokommissarie 1861-04-11. Död 1870-07-10 i Stockholm. Gift 1:o 1830-11-06 med Vilhelmina Charlotta Staffhell, född 1808-06-25, död 1836-03-27 (2/4), dotter av bankokommissarien Vilhelm Staffhell och Ulrika Charlotta Flodberg. Gift 2:o 1851-12-21 med Sofia Carolina Dahlberg, född 1820-03-29 i Hammarby socken, Stockholms län, död 1884-04-21 i Stockholm, dotter av en inspektor Dahlberg.

Barn:

 • 1. Maria Vilhelmina Charlotta, född 1833-07-06 i Stockholm, liksom syskonen, död där 1910-02-02, Kungsholms förs.,. Gift 1854-12-10 med grosshandlaren i nämnda stad Anton Abraham Asp i hans 2:a gifte (gift 1:o med Gustava Sofia Enhörning, född 1806-11-13, död 1852-09-30 i Stockholm), född 1809-10-20 i Hudiksvall, död 1878-07-20 i Stockholm.
 • 1. Georg Vilhelm, född 1835-01-15. Studerade vid akademien för de fria konsterna 1850–1852. Elev vid teknologiska institutet 1852. Utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1855. Student i Uppsala 1856. Elev vid skogsinstitutet 1859. Utexaminerad 1861. E. överjägare i Värmlands län 1862. Lantmäterielev. Skogsförvaltare vid Storfors bruk i Kroppa socken, Värmlands län. Död där ogift 1874-06-03.
 • 2. Carl Georg, född 1852-09-13. Handelskemist i Härnösand. Extra ordinarie tjänsteman vid Stockholms gasverk. Kontorsskrivare vid Danviks hospitalsdirektion i Stockholm 1892-03-24. Död ogift 1897-10-22 vid Stockholm.
 • 2. Georgina Constance Sofia, född 1857-05-14. Genomgick Smedmans handelsskola i Stockholm 1878. E. biträde i postsparbanken 1883-11-08. Kontorsskrivare därst. 1911-12-19. Avsked 1917-07-30. Död 1933-11-10 i Stockholm, Gustav Vasa förs ]], begraven i Maria förs.

TAB 14

Samuel, (son av Georg Christian Frese, natural. de Frese, Tab. 1), född 1727-11-01 i Bitterna socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1747. Korpral därst. 1749. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1754-02-28. Löjtnant därst. 1760-10-07. Avsked 1761-05-05. Död 1796-04-16 Eketorp. Gift där 1756-11-03 med Ulrika Maria Reuter, född 1738-03-04, död 1806-08-10 på Ryd i nämnda socken, dotter av ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Svante Reuter, som 1734 fick löfte om adelskap, och Elisabet Hammarhjelm.

Barn:

 • Teodora Isabella, född 1757-01-03 i Ryds socken.
 • Sven Christian, född 1760. Löjtnant. Död 1822. Se Tab. 15.
 • Carl Gustaf, född 1763-02-07 på Ryd. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1791-12-20. Avsked 1794-04-18. Död 1800 (?). Bouppt. efter honom 1800-06-07. Gift 1792-10-26 Siggetorp med Elisabet Margareta Schagerström i hennes 2:a gifte, född 1768-02-26, död 1814-11-06 i Skara, dotter av regementsskrivaren vid Skaraborgs regemente Olof Schagerström och Maria Margareta Bergström.
 • Paul Henrik, född 1765-08-29 på Ryd, död s. å.
 • Maria Margareta, född 1767-03-25 på Ryd, död 1843-03-15 på Skrivaregården, Älvsborgs län. Gift 1792-11-18 på Eketorp med sin frände, livdrabanten Carl Abraham Reuter, född 1763-05-17, död 1809-11-16.
 • Henrik Joakim, född 1770-01-22 och död s. å. 13/12 på Ryd.
 • Göran Henrik, född 1772. Fänrik. Död 1832. Se Tab. 19.
 • Samuel Ulrik, född 1773-08-16 på Ryd. Kadett vid arméns flotta 1789-05-15. Sergeant därst. s. å. 15/11. Fänrik 1790-03-06. Löjtnant 1801-06-16. Löjtnant vid arméns flottas Stralsundseskaderdivision2 1804-10-28.
 • Abraham Axel, född 1776-03-29 och död 1777-04-17 på Ryd.
 • Eva Gustava, född 1778-11-29 på Ryd. Död ogift 1844-10-17 Ribbingstorp
 • Henrietta Charlotta, född 1781-04-03. Levde sjuklig 1829.

TAB 15

Sven Christian, (son av Samuel, Tab. 14), född 1760-11-17. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1775-09-20. Korpral i regementet 1776-08-20 och vid regementet 1782-06-22. Kvartermästare därst. 1785-06-06. Kornett 1789-11-21. Löjtnant vid Västgöta dragoner 1798-03-29. Avsked 1808-01-20. Omkom vådligen 1822-07-03 på Dannäs i likanämnd socken, Jönköpings län. Gift 1793-04-18 på Blomberg i Synnerby socken, Skaraborgs län med Maria Beata Hierta, född 1765-06-07 Storegården, död 1816-01-12 på Bråtorp, dotter av hovjunkaren Claes Philip Hierta, och Johanna Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Claes Samuel, född 1793. Kapten. Död 1852. Se Tab. 16
 • Ulrika Johanna Charlotta, född 1795-01-03. Stiftsjungfru. Död ogift 1852-08-07 på Stora Bryne i Hjärpås socken, Skaraborgs län.
 • Gustava Eleonora, född 1796-11-07, död ogift 1857-03-04 på Stora Bryne.
 • Carolina Sofia, född 1798-08-20 Skabo. Levde 1822. Var död 1826. (Sannolikt var hon identisk med Sofia Carolina de Frese, gift 1823-11-29 med soldaten vid Kronobergs regemente Christopher Sterling.)
 • Per Filip, född 1800. Sergeant. Död 1836. Se Tab. 17
 • Lovisa, död före fadern.
 • Margareta Vilhelmina, född 1804-08-14, död 1864-12-31 Djupedal. Gift 1849-04-09 med inspektören Dimboholm Carl August Hvitfelt, född 1807-06-22 i Ryda socken, Skaraborgs län, död 1878.
 • Sven Georg, född 1806. Godsägare. Död 1867. Se Tab. 18
 • Eva Juliana, född 1808 på Skabo, död 1809-03-21 Hjärtared
 • Carl August, född 1811-09-30 och död 1812-06-26 (26/5) på Hjärtared.

TAB 16

Claes Samuel, (son av Sven Christian, Tab. 15), född 1793-05-09 i Lindärva socken, Skaraborgs län. Volontär vid Västgöta dragonregemente 1806-08-06. Sekundkorpral därst. 1808-05-06. Rustmästare vid Västgöta regemente 1811. Förare därst. 1812-01-11. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1813-03-16. Löjtnant därst. 1818-12-18. Kapten 1827-10-31. RSO 1843-07-06. Avsked 1845 3 2. Död 1852-03-23. Gift 1833-11-12 på Fenneslunda i likanämnd socken, Älvsborgs län med Carolina Charlotta Sundler, född 1809-09-08 i Vings socken, Älvsborgs län, död 1892-11-14 i Borås, dotter av vice häradshövdingen Johannes Sandler och Maria Christina Stierngranat.

Barn:

 • Johan Christian, född 1835-05-28. Sjökapten. Död ogift 1904-04-01 i Borås.
 • Claes Oskar, född 1837-05-20, död före modern, troligen 1865, emedan det fartyg, på vilket han s. å. som 1. styrman gjorde en resa från Australien till Europa, sedan dess ej avhörts.
 • Tor Georg, född 1839-10-16 på kaptensbostället Ekarp i Timmele socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1858-05-25. E. underjägare å kronoparkerna Halle- och Hunneberg 1860-03-07. Lärling vid Hunnebergs skogsskola s. å. 1/10. Utexaminerad 1861-05-08. Elev vid skogsinstitutet s. å. 2/5. Utexaminerad 1862-06-02. E. överjägare i Älvsborgs län s. å. 20/12. Skogsförvaltare vid af Harmens skogar i Småland 1864-06-01–1870-07-31. T. f. jägmästare i Marks revir 1870-06-22. Bitr. föredragande i skogsstyrelsen under olika tider av åren 1873, 1874, 1878 och 1879. Jägmästare i Falbygds revir 1878-09-20. Transp. till Marks revir 1879-06-20. RVO 1897-09-18. Avsked 1904-11-18. Död 1915-11-24 i Fristad i likanämnd socken, Älvsborgs län,. Gift 1883-08-29 i sistnämnda socken med Carolina Fredrika Gunhilda (Lina) Bruno, född 1839-02-06 i Skärstads prästgård, Skaraborgs län, död 1910-11-23, dotter av kyrkoherden i Skärstads pastorat av Skara stift Gunno Fredrik Bruno och Carolina Hammarlund.
 • Fredrik Samuel, född 1842-06-10, död 1843-04-07.

TAB 17

Per Filip, (son av Sven Christian, Tab. 15), född 1800-03-15 Skabo. Sergeant vid Älvsborgs regemente 1817-01-01. Död 1836. Gift med Maria Fogelin.

Barn:

 • Per Daniel Christian, född 1825, död 1826-05-30 i Brickagården i Eriksbergs socken, Älvsborgs län.

TAB 18

Sven'' Georg, (son av Sven Christian, Tab. 15), född 1806-07-18 Skabo. Inskriven i Växjö skola 1816-03-11. Var först inspektor, arrenderade sedan på 1840-talet först Ribbingstorp i Naums socken och sedan Malma i Tengeneds socken, båda i Skaraborgs län. Köpte 1852 Stora Bryne i Hjärpås socken, Skaraborgs län, vilket han efter tretton år sålde och köpte Lilla Hindsbo vid Skara. Död 1867-12-11 på sistnämnda egendom. Gift 1:o 1837-10-29 Almnäs med Jeanette Sofia Charlotta Brandt, född 1816-01-12 Räfshult, död 1842-03-25 på Ribbingstorp, dotter av kaptenen Ture Gustaf Brandt och Beata Sofia von Sittman. Gift 2:o 1848-12-28 i Lekåsa prästgård, Skaraborgs län med Margareta Elisabet Augusta'' Walberg, född 1825-04-24 på Säresta komministerboställe, Skaraborgs län, död 1897-11-14 i Uppsala, dotter av kyrkoherden i Broddetorps församl. av Skara stift Sven Walberg och Sofia Lovisa Tegnaeus.

Barn:

 • 1. Maria Sofia Augusta, född 1838-08-23 på Almnäs. Stiftsjungfru. Död 1911-03-19 i Skara. Gift 1862-07-04 på Stora Bryne med apotekaren i Svenljunga Gustaf Vilhelm Höglund, född 1823-02-06 i Eksjö, död 1867-05-09 i Svenljunga socken, Älvsborgs län.
 • 1. Christina Gustava Georgina, född 1840-05-31 på Almnäs. Stiftsjungfru. Död 1860-03-03 på Stora Bryne.
 • 1. Carl Georg, född 1842-03-25, död s. å. 27/6 på Ribbingstorp.
 • 2. Sofia Augusta, född 1849-07-28, död s. d.
 • 2. Maria'' Lovisa Eugenia, född 1850-12-04 i Tengeneds socken, Skaraborgs län. Stiftsjungfru. Död 1927-06-11 i Skara domk. förs.,.
 • 2. Emilia Gustava, född 1852-08-27, död s. d.
 • 2. Sven August, född 1856-07-09, död s. d.

TAB 19

Göran Henrik, (son av Samuel, Tab. 14), född 1772-02-26 på Ryd i likanämnd socken, Skaraborgs län. Fänrik. Död 1832-11-01 Stommen. Gift 1819-06-29 med Charlotta Stridsberg, född 1793-10-27 i Göteborg, död 1878-11-15 på Stommen, dotter av kaptenen vid ostindiska kompaniet Otto Johan Stridsberg och Anna Maria Eneqvist.

Barn:

 • Ulrika Margareta (Ulla), född 1820-06-27 på Frugård i Vänersnäs socken, död 1877-10-07 på pastorsbostället Stora Åker i Vänersnäs socken. Gift 1846-06-04 med sin systers svåger kyrkoherden i Vänersnäs pastorat av Skara stift Nils Emanuel Constantin Dahlgren, född 1813-02-23 i Näs i nämnda socken, död 1897-08-01 i Vänersnäs prästgård.
 • Gustava Charlotta Henrika, född 1821-12-24 på Frugård, död 1872-07-22 på Stommen. Gift 1843-10-17 på Frugård med lantbrukaren Johan Filip Set Dahlgren, född 1812-01-02, död 1863-01-27.
 • Otto Samuel, född 1824-05-19 på Stommen. Död ogift 1888-01-21 i Göteborg.
 • Georgina Elisabet (Gina), född 1832-03-31 på Stommen, död ogift 1901-11-14 på Sofieberg.

TAB 20

Carl Fredrik, (son av Georg Christian Frese, natural. de Frese, Tab. 1), född 1731-10-03. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1746-09-15. Korpral därst. s. å. Kvartermästares avsked 1750. Sergeant vid Cronhielmska regementet s. å. 26/11. Fänrik därst. 1756-01-31. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1765-06-07. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1769-11-29. Kapten därst. 1777-12-03. Genom byte stabskapten vid Skaraborgs regemente 1782-03-20. Avsked 1786-09-21. Död 1800-03-18 i Mariestad. Gift 1759-10-05 med Brita Carolina Lilliestierna, född 1739-04-20, död 1820-07-31 i Mariestad, dotter av lagmannen Carl Lilliestierna, och Brita Hirvo.

Barn:

 • Carl Göran, född 1760-06-19. Volontär vid Älvsborgs regemente 1774. Furir vid Saltzas regemente i Göteborg 1779-11-16. Sergeant 1784-07-28. Styckjunkare vid arméns flottas svenska eskader s. å. 27/9. Fänrik vid arméns flotta 1785-08-15. Löjtnant vid Kronobergs regemente 1787-07-26. Kapten vid dalfrikåren 17892. Kapten vid dalvargeringsregementet s. å. 2. RSO s. å. Död s. å. 18/12. Han förlorade vid stormandet av Elgsö batteri 1789-09-30 högra benet och vänstra armen, därav han dog.
 • Margareta Sofia, född 1762-02-18, död ogift 1843-08-02 i Mariestad.
 • Johanna Carolina, född 1766-02-11, död 1791-10-30 i Mariestad. Gift 1789-05-14 med direktören Samuel Thelning.
 • Gustaf Filip, född 1780-05-23 i Borås, död 1782-09-10 i Värnhems socken.

TAB 21

Hans, (son av Georg Christian Frese, natural. de Frese, Tab. 1), född 1737-12-03 Orresäter. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1754-09-27. Sekundkorpral därst. 1756-10-08. Premiärkorpral 1758-03-20. Konstit. kornett 1760-12-11. Sekundadjutant 1761-02-04. Premiäradjutant s. å. 5/5. Stabskornett 1768-05-02. Kornett på stat 1770-08-14. Löjtnant 1772-09-25. Avsked 1775-10-26. Död 1817-12-07 i Svenljunga socken, Älvsborgs län [KrAB]. Gift 1769-02-01 Huseby med Brita Charlotta Adlerfors, född 1741-09-03 på Huseby, död 1800-02-28 Stockared, dotter av ryttmästaren Johan Forsman, adlad Adlerfors, och Brita Christina Bäckström.

Barn:

 • Margareta Christina, född 1770-12-25 på Huseby, död 1809 i Liareds socken, Älvsborgs län. Gift 1793-01-13 med kommissionslantmätaren Johan Niklas Segerdahl i hans 1:a gifte (gift 2:o 1810 i Vings socken, Älvsborgs län med Maria Carlmark, född 1787, dotter av mantalskommissarien Anders Carlmark och Margareta Jungberg)3, född 1763 i By socken, död 1834 i nämnda Vings socken.3
 • Johan Georg, född 1772-03-20 Dunbergshult, död ung.
 • Paul Abraham, född 1773-01-24 på Dunbergshult. Fänrik vid Skaraborgs frikår 1789-12-20. Fänrik vid Älvsborgs regemente 1792-07-31. Löjtnant därst. 1804-12-20. RSO 1807-02-07. Kapten 1809-08-15. Major i armén 1814-03-25. 3. Major i regementet 1822-05-17. Överstelöjtnants avsked 1825-03-29. Död ogift 1826-10-19 Gullskog

TAB 22

Adliga ätten de Frese nr 1856 A †

Georg Christian de Frese (son av Paul Joakim de Frese, Tab. 2), född 1751-09-26 på Orresäter i Bergs socken, Älvsborgs län. Ryttare 1765. Kadett 1767. Sergeant vid arméns flotta 1770-06-01. Fänrik 1771-06-05. Löjtnant 1774-05-02. Kapten 1777-02-19 med tur från 1774-05-02. Tjänstgjorde vid franska flottan 1778–17812. RSO 1780-03-30. Sekundmajor 1782-01-02. Premiärmajor 1783-09-19. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant vid arméns flotta 1785-07-12. Överste i arméns flotta och generaladjutant 1790-05-15. RmstkSO s. d. Chef för göteborgska eskadern av arméns flotta 1794-05-19. Konteramiral 1797-11-01. Överkommendant över västra gränstästningaroa1 s. å. 6/11. KSO 1799-11-16. RFrOPlemér. Uppflyttad i forna riddarklassen under nr 1856 A. Död 1807-05-07 på Nya Varvet vid Göteborg. Gift 1782-09-10 med sin kusin Margareta Catharina de Frese, född 1761, död 1813-04-24 i Karlskoga, dotter av överstelöjtnanten Abraham de Frese, och Anna Sofia Ekerstedt.

Barn:

 • Brita Sofia, född 1784-03-01, död 1786-05-18.
 • Gustaf Fredrik, född 1785-02-22, död 1789.
 • Sofia Albertina, född 1787-09-10, född
 • Johan Albrekt Abraham, född 1791-07-15 på Rocksta i Tyresö socken, Stockholms län. Sergeant vid arméns flotta 1791-07-15. Student i Greifswald 1803 och 1804. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1806-11-06. Student i Uppsala 1806 och 1807. Artilleriofficersexamen i Stockholm1 1806-08-01. Löjtnant vid nämnda artilleriregemente 1812-06-09. Kaptens avsked 1816-10-22. Död ogift och slöt ätten (1825 hade han »för några år sedan» lämnat Sverige och därefter ej avhörts).
 • Anna Carolina, född 1792-10-04 i Stockholm, död 1820-06-19 Näs Gift 1810-03-25 på Örnsjöberg vid Skara med fänriken, friherre Adolf Fredrik Fock, nr 204, i hans 1:a gifte, född 1787, död 1855.
 • Bengt Otto, född 1793-12-30 i Stockholm, död 1799-05-31 i Göteborg.
 • Maria Charlotta Margareta, född 1795-04-07 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1880-12-06 i Stockholm. Gift 1817-03-18 i Bjurbäcks socken, Skaraborgs län med frälseinspektoren Anders Stenborg, född 1786.

Källor

1Gothaisches geneal. Taschenbuch der uradl. Häuser (1908). 2KrAB. 3El. 4At (Sch). 5At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: