:

Grip nr 2310

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Grip nr 2310 †

Adlad 1833-09-26 enl. 37 § R.F., introd. 1834. Utdöd 1843-12-05.


1 Inr. Tidn. för 1796. 2 SRB.

  • Johan Westén. Fabrikör. Gift med Christina Meijer i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överinspektoren vid tullverket Johan Mikael Grip, född 1724, död 1792), född1 1725, död1 1796-01-24 i Stockholm.2

Barn:

  • Johan Jakob Westén, sedermera Grip, efter sin styvfader. Född 1743-07-10. Tullinspektor vid Barösunds tullkammare i Östergötland. Avsked 1792. Död 1793-06-01 i Stockholm. Gift 1:o med Maria Mellberg, död 1781-04-07 i Stockholm2. Gift 2:o 1782-05-28 Breviksnäs med Anna Charlotta Lindsfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1796-07-17 i Stockholm med rådmannen i Sigtuna Carl Johan Sandvall i hans 2:a gifte, född 1745, död 1808), född 1761-06-17, död 1829-10-31, dotter av häradshövdingen Tomas Fredrik Lindsfelt, och Margareta Sofia von Segebaden.

Barn:

  • 2. Carl Gabriel Grip, adlad Grip, född 1785-12-15 vid Barösunds tullstation. Student i Uppsala 1802. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1806-02-06 och i kammarkollegium 1807-05-08. Kopist därst. 1808-01-29. Avsked därifrån 1814-11-04. Kopist i krigsexpeditionen 1808-09-01. Kanslist därst. 1809-06-29. Protokollssekreterare 1811-12-20. 1:e expeditionssekreterare 1821-11-05. Tillika sekreterare i invalidinrättningsdirektionen 1823-11-11. RNO 1832-06-25. Statssekreterare för krigsärendena s. å. 13/10. Adlad 1833-09-26 enl. 37 § R.F. (introd. 1834 under nr 2310). KNO 1836-05-03. Död barnlös 1843-12-05 Ullaberg och slöt således själv sin adliga ätt. 'Han tjänstgjorde under 1813 års fälttåg i Tyskland vid d.v. kronprinsens särskilda, under statssekreteraren Wirsén ställda, byrå för organisation av krigskommissariatet.'. Gift 1821-10-31 med sin kusin Sofia Holst, född 1787-09-13, död 1845-07-14 (4/7) i Stockholm, dotter av kaptenen Otto Gabriel Holst, och hans 2:a fru Fredrika Sofia Lindsfelt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: