Edelstam nr 2195

Från Adelsvapen-Wiki

2195.jpg

Adliga ätten Edelstam nr 2195

Adlad 1809-02-19, sköldebrev 1809-05-25. Introducerad 1809.

Huruvida den Mattias, som var stamfader för en släkt Falander, från vilken adliga ätten Tigerstedt och Falanderska grenen av adliga ätten Wasastjerna härstamma, var son till Anders på Fahlan, är ej fullständigt utrett, ehuru denna släktskap, dock utan att bevis anföras, upptages i O. C. Ahlströms arbete Fahlander-Edelstam.

Edelstam A219500.png

TAB 1

Anders; Skräddare på Fahlan vid Stora Kopparberget, då en liten köpplats, där sedan staden Falun anlades.

Barn:

 • Laurentius Andreae Cuprifalander, sedan Fahlander,, född omkring 1580 på Fahlan. Studerade såväl i Sverige som enligt uppgift även vid tyska universitet, särskilt i Wittenberg. Prästvigd i Västerås 1608. Kapellan vid Stora Kopparberget. Kyrkoherde i Malungs pastorat av Västerås stift 1625. Var 1642 prost i försen och 1654 över hela Västerbergslagen. Stiftets senior 1663. Död 1665. Gift flera gånger, men hustrurnas namn obekanta.

Barn:

 • Andreas Laurentii Fahlander, född 1614 vid St. Kopparberget. Student 1637. Prästvigd 1643-06-22. Tjänstgjorde först hos biskop Rudbeckius, sedan, 1647, i Västra Färnebo pastorat. Komminister i Rättviks förs 1648 och såsom sin faders hjälp i Malung 1665. Kyrkoherde i Malungs pastorat 1665. Kontraktsprost. Död 1682-05-15. Gift 1646-06-07 i Irsta kyrka, Västmanlands län med Maria Jonsdotter, född 1627, död 1714, dotter av hemmansägaren Jonas Fresk.

Barn:

 • Laurentius Andreae Fahlander, född 1653-08-14 i Rättviks prästgård. Prästvigd 1674. Komministersadjunkt i Grangärde förs av Västerås stift 1674. Komminister i Grangärde förs av Västerås stift 1684. Kyrkoherde i Grangärde förs av Västerås stift 1695-06-09. Död 1713-09-07. Gift 1677 med Elisabet Till≥a, född 1655, död 1715, dotter av kyrkoherden i Grangärde Andreas Tillæus och Elisabet Bengtsdotter.

Barn:

 • Lars Fahlander, född 1687-10-09 i Grangärde komministergård. Vistades en tid på Stjärnsund hos Christoffer Polhem. Bergsman vid Älvkarlnoret i Grangärde socken,. Död 1742. Gift 1718-07-17 i Falun med Brita Vilde, född 1691-12-23, död 1753.

Barn:

 • Per Fahlander, född 1719-11-06 i Grangärde socken, Kopparbergs län. Konststigare i Falun. Auskultant i bergskollegium (Ab) 1750-11-15. Fick 1750-11-24 bergskollegii privilegium på ett slags av honom uppfunna pumpkolvar (Ab). Förvaltare vid Björknäs glasbruk i Värmdö socken, Stockholms län, vari han var delägare. Kallades direktör. Död 1796-01-15 i Ljustorps socken, Västranorrlands län men begraven på Bo kyrkogård i Värmdö socken, Stockholms län, varest hans gravsten finnes. Gift med Anna Christina Engström, född 1746, död 1772, dotter av bergsrådmannen i Falun Olof Engström och Christina Trotzig.

Barn:

 • Gustaf Fahlander, adlad Edelstam,, född 1764-08-21 på Björknäs. Sergeant vid Åbo läns regemente 1782. Fänrik vid Åbo läns regemente 1783-05-28. Löjtnant vid Kuopio lätta infanteribataljon 1788-11-12. Kapten vid Karelska jägarekåren 1789-05-30 och vid Österbottens regemente 1793-01-25. Major vid Österbottens regemente 1795-08-23. Chef för Kajana bataljon 1796-04-20. Överstelöjtnant i armén 1796-05-15. RSO 1797-11-01. Överste i armén 1808-05-18. Adlad 1809-02-19 men sköldebrevet utfärdat först 1809-05-25 (introducerad 1809-07-08 under nr 2195). RSOmstk2kl 1809-07-23. Landshövding i Västerbottens län 1811-11-28. Avsked 1817-10-18. Död 1825-08-14 på Edelvik i Burträsks socken, Västerbottens län. Gift 1793-02-12 med Carolina Agata Holmström, född 1774-03-21, död 1861-05-09 på Edelvik, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Holmström och Anna Helena Carlberg.

Barn:

 • Fredrik, född 1794-09-22. Volontär vid Kajana bataljon 1798-09-01. Furir vid Kajana bataljon 1801-05-30. Död 1810-10-01 i Skellefteå socken,.
 • Gustaf, född 1796. Kapten och postmästare. Död 1870. Se Tab. 2.
 • Catharina Sofia, född 1798-04-16, död 1875-07-14 i Piteå. Gift 1824-10-05 på Edelvik med sin farbroders svärfader, prosten och kyrkoherden i Piteå landsförs, teol. och filosofie doktorn, LNO Isak Grape i hans 2:a gifte (gift 1:o 1810 med Eva Gustava Dillner, född 1787, död 1823, dotter av prosten och kyrkoherden i Tuna, teol. och filosofie doktorn Erik Johan Dillner och Catharina Elisabet Salin), född 1779-04-04 i Jukkasjärvi, död 1855-06-03, i Piteå.
 • Carolina, född 1801-08-15, död 1801.
 • Fredrika, född 1811-01-26 i Skellefteå. Stiftsjungfru. Död ogift 1889-04-17 Stensborg
 • Carolina, född 1814-04-16, död 1881-11-24 Heden. Gift 1844-12-01 på Edelvik med extra ordinarie hovpredikanten, kyrkoherden i Överkalix Erik Andreas Rosenius, född 1814-08-19 i Nysätra socken, död 1866-05-31 i Stockholm.
 • Gustava, född 1818-03-21, död 1887-11-04 vid Tumba i Botkyrka socken, Stockholms län. Gift 1842-08-14 på Edelvik med majoren i armén, kaptenen vid Västerbottens fältjägarekår, RSO Zakarias Edenqvist, född 1813-10-19 i Nysätra socken, död 1870-03-25 på Stensborg.

TAB 2

Gustaf, (son av Gustaf Fahlander, adlad Edelstam, tab 1), född 1796-06-24 i Kemi socken, i Uleåborgs län, Finland. Rustmästare vid Västerbottens regemente 1812-07-31. Fänrik vid Västerbottens regemente 1815-02-28. Löjtnant 1827-12-05. Avsked med kaptens titel 1834-10-18. Postmästare i Skellefteå 1834-11-11. Avsked som postmästare i Skellefteå 1862-01-21. Död 1870-05-17 i Skellefteå. Gift 1835-04-19 med Aurora Gustava Wallmark, född 1807-10-29 i Skellefteå, död i Skellefteå 1890-07-13, dotter av postmästaren Gustaf Wallmark och Anna Dorotea Sundström.

Barn:

 • Gustava Carolina, född 1836-01-29, död 1888-10-10 i Jörns socken, Västerbottens län såsom änka. Gift 1:o 1854-04-15 Burträsks socken, med handlanden Per Anders Gregorius Lindblad, död 1857-02-20 i Jörns socken. Gift 2:o 1862-04-06 med hemmansägaren Carl Johan Lundström, död före 1888.
 • Fredrika Dorotea, född 1837-05-02, död 1848-02-06.
 • Gustaf Adolf, född 1839, död 1839.
 • Otto Fabian, född 1840-04-09. Styrman i handelsflottan 1861. Död 1861-11-25 genom olyckshändelse i Östersjön.
 • Anna Agata, född 1845-04-01 i Åbyn i Burträsks socken, Västerbottens län, död ogift 1910-06-14 i Skellefteå.

TAB 3

Fabian, (son av Gustaf Fahlander, adlad Edelstam, tab 1), född 1803-08-10 i Ijo socken, (Uleåborgs län i Finland. Student i Uppsala 1818-03-12. Kansliexamen 1821-12-20 och hovrättsexamen 1822. Auskultant i Svea hovrätt 1822-06-19. Extra ordinarie som kanslist i justitierevisionen 1822-06-22. Vice auditör vid livgardet till häst 1824-03-14. Auditör vid livgardet till häst 1825-04-26. Kopist i justitierevisionsexpeditionen 1826-06-18. Notarie i överståthållarämbetets kansli 1827-05-25. Sekreterare i överståthållarämbetets kansli 1831-03-28. Avsked från auditörsbeställningen 1833-03-23. Regementsskrivare vid livgardet till häst 1833-03-15. Lagmans n. h. o. v. 1835-07-22. Kanslist i kungliga kansliet 1836-08-20. RVO 1839-01-26. Protokollssekreterare vid justitierevisionsexpeditionen 1840-12-14. RNO 1843-02-06. Ledamot av Stockholms stads brandförsäkringskontors överstyrelse 1848 och av dess direktion 1856. Avsked från sekreterarebeställningen vid överståthållarämbetets kansli 1855-11-10. Död 1857-11-14 i Stockholm. Gift 1829-12-29 på Hagbyholm i Irsta socken, Västmanlands län med Margareta Carolina Vilhelmina Gustava von Post, född 1806-05-10, död 1840-12-05 i Stockholm, dotter av majoren Olof Jakob Rangel, adlad och adopterad von Post, och Hedvig Ulrika Gustava von Post.

Barn:

 • Gustaf Jakob, född 1831. Landshövding. Död 1892. Se Tab. 4.
 • Carl Fabian, född 1832. Regementsskrivare. Död 1897. Se Tab. 6.
 • Hedvig Carolina Ulrika Sofia, född 1834-11-14 stiftsjungfru. Död ogift 1903-04-19 i Stockholm.
 • Ernst August, Född 1837. Häradshövding. Död 1900. Se Tab. 8.
 • Fredrik Adolf, född 1838-09-26, död 1840-01-06.

TAB 4

Gustaf Jakob, (son av Fabian. tab 3), född 1831-06-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1851-02-10. Jur. filosofie examen 1852-06-12. Extra ordinarie som kanslist i civildepartementets expedition 1852-06-18. Jur. kandidat examen. 1856-12-13. Extra ordinarie som kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1856-12-17. Auskultant i Svea hovrätt 1856-12-18. Extra ordinarie som notarie 1857-01-12. Vice häradshövding 1859-10-03. Extra ordinarie som fiskal 1859-09-20. Adjungerad ledamot 1860-12-11. Fiskal 1863-09-30. Tillförordnad revisionssekreterare 1864-08-24–03-12. Expeditionschef i ecklesiastikdepartementet 1865-03-07. RNO 1866-07-03. Assessor i Svea hovrätt 1867-01-04. Landshövding i Kalmar län 1873-05-30. KNO1kl 1875-12-01. Anställd såsom guvernör hos kronprinsen under dess vistelse i Uppsala vårterminen 1877–vårterminen 1878. Promoverad till jur. doktor vid Uppsala universitets 400-åriga jubelfest 1877-09-06. Ledamot av kyrkomötet 1878. KmstkNO 1885-12-01. Avsked från landshövdingeämbetet 1888-10-12. Död 1892-05-06 i Uppsala. Gift 1863-10-06 Frösåker med Eva Carolina Gustava von Post, född 1840-01-08 på Gäddeholm i Irsta socken, Västmanlands län, död 1912-08-15 Värnanäs (Kalmar förs db), dotter av kaptenen Carl Rangel von Post, och friherrinnan Elisabet Cronstedt.

Barn:

 • Fritz Fabian, född 1865-03-02 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Kalmar 1883-06-07. Elev vid skogsinstitutet 1885. Utexamen 1887-06-15. Extra jägmästare i Blekinge revir 1887-09-20. Extra ordinarie som tjänsteman hos domänstyrelsen 1889-08-12. Extra jägmästare i Olands revir Uppsala län 1889-09-20. Assistent i Olands revir Uppsala län 1890-02-20 och i Malmöhus revir 1895-02-16. Gjorde skogsvetenskapliga resor i utlandet 1886–1889 samt med offentligt anslag 1893. Tillförordnad jägmästare i Örbyhus revir och föreståndare för Marma skogsskola 1893-07-08. Intendent för Djurgården 1898-12-12. Extra jägmästare i bergslagsdistriktet 1898-12-17. Hovjägmästare 1901-11-30. RVO 1904-01-21. OII:sGbmt 1907-06-06. KVO2kl 1909-06-06. RRS:tAO2kl 1909-09-30. Överjägmästare i södra distriktet 1910-09-30. Avsked från befattningen såsom intendent för Djurgården 1910-10-14. Död ogift 1919-03-01 i Malmö.
 • Elisabet Carolina Gustava, född 1866-06-29 i Stockholm. Gift 1890-02-21 i Uppsala domkyrka med majoren Fredrik Mikael Mannerskantz A, född 1855, död 1920.
 • Carl Gustaf, född 1868-06-18 på Lugnet å Värmdön. Mogenhetsexamen i Kalmar 1886-06-09. Student i Uppsala 1886-09-16. Jur. filosofie examen 1888-12-15. Jur. utr. kandidat 1897-12-14. Extra ordinarie som notarie i Stockholms rådstuvurätt 1898-01-14. Extra ordinarie som tjänsteman i kammarkollegium 1902-01-24 och i riksarkivet 1902-06-14. Tillförordnad amanuens i riksarkivet 1908-11-06. Registrator i riksarkivet 1909-11-03. Död ogift 1917-01-02 i Stockholm, Engelbrekts förs.
 • Ernst Otto, född 1872. Civilingenjör. Se Tab. 5
 • Hedvig Sofia (Hedda), född 1880-02-22 i Kalmar. Stiftsjungfru. Lärarinna i Brummerska skolan i Stockholm. Död ogift 1903-11-25 i Stockholm.

TAB 5

Ernst Otto, (son av Gustaf Jakob, tab 4), född 1872-01-23 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Uppsala 1890-05-23. Elev vid tekniska högskolan 1890-09-15. Utexamen från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1893-06-10. Student i Uppsala 1893-10-06. Filosofie licentiat i Uppsala 1908-05-29. Assistent vid nautisk-meteorologiska byrån 1908-05-15. Tillförordnad föreståndare för nämnda byrå 1919-10-01–1921-12-31, då byrån indrogs. 1:a aktuarie vid sjökarteverket 1921-11-18. RVO 1924-06-06. Hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala. Avsked 1937-01-15. Gift 1909-10-08 i Fosie kyrka i förs med samma namn, Malmöhus län med Ellen Marianne (Ella) Dieden, född 1882-08-25 Bellevue. Dotter av godsägaren Gotthard Dieden och Edla Cecilia (Ellen) Kockum.

Barn:

 • Eva Cecilia, född 1910-09-07 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholms län, liksom syskonen.
 • Gustaf Henrik, född 1912-01-06 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholms län.
 • Ellen Christina, född 1914-11-04 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholms län.
 • Fritz Otto, född 1917-04-09 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholms län.
 • Jakob Fabian, född 1920-08-09 i Saltsjö-Duvnäs, Nacka förs, Stockholms län.

TAB 6

Carl Fabian, (son av Fabian, tab 3), född 1832-06-25 i Stockholm. Student i Uppsala 1852-06-05. Examen till rättegångsverken 1855-12-04 och kameralexamen 1855-12-07. Extra ordinarie som kanslist i justitierevisionens expedition 1855-12-15. Auskultant i Svea hovrätt 1855-12-17. Extra ordinarie som notarie i Svea hovrätt 1856-01-18. Vice auditör vid livgardet till häst 1856-06-10. Tillförordnad regementsskrivare vid livgardet till häst 1857-11-24. Regementsskrivare 1858-01-26. Konstituerad kopist i justitiestatsexpeditionen 1860-12-04. Ombudsman hos Mälareprovinsernas hypoteksförening 1861-05-011864-08-01. Kopist hos Mälareprovinsernas hypoteksförenings expedition 1866-05-01. Ledamot av riddarhusdirektionen 1869–1881. RVO 1870-07-01. Avsked från kopisttjänsten 1873-03-09. Ledamot av styrelsen för Industrikreditaktiebolag i Stockholm 1873. Stadsfullmäktig i Stockholm 1875. Ledamot av dess drätselnämnd 1875-04-01–1890 och denna nämnds ordförande 1887–1889. Kassadirektör i drätselnämnd kreditaktiebolag 1881. RBadZLO1kl 1881-10-30. Ledamot av styrelsen för Stockholms högskola 1895. Död 1897-04-17 i Stockholm. Han ägde Sjöbacka i Ljungs socken, Östergötlands län och husen nr 2 Södra Blasieholmshamnen och nr 13 Brunkebergstorg i Stockholm samt Marby med tillhörande 2 1/3 mantal frälse Oknön. Gift 1872-11-05 i Stockholm med hovfröken, sedermera tjästgöring som statsfrun hos drottning Sofia Anna Augusta Lovisa Hierta, född 1848-10-22 Björnsnäs, död 1922-05-02 i Stockholm K. Livg. t. häst förs. Dotter av kaptenen, friherre Carl Gustaf Hierta, och Sofia Charlotta Blomstedt.

Barn:

 • Carl, född 1874-09-22, i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1893-05-19. Student i Uppsala 1893-09-24. Jur. filosofie examen 1894-05-30 och jur. kandidat examen 1900-09-14. Extra ordinarie som notarie i Svea hovrätt 1900-09-27. Extra ordinarie som notarie i Stockholms rådstuvurätt 1900. Tillförordnad domhavande i Älvdals och Nyeds domsaga någon tid 1902. Amanuens i civildepartementet 1902-12-22. Extra ordinarie som riddarhuskanslist 1903. Amanuens i riddarhuskansliet 1907-02-23. Riddarhuskanslist 1911-02-08. GV:sO1M. Kansliråd i civildepartementet 1917-12-07 och i socialdepartementet 1920-05-07. Avsked som riddarhuskanslist 1918-12-04. RNO 1920-06-06.
 • Gustaf, född 1876-03-23 i Stockholm. Officersvolontär vid 1. Svea artilleriregemente 1894-05-23. Mogenhetsexamen i Stockholm 1895-05-22. Död 1897-08-04 Sofiahemmet
 • Henrik, född 1877-05-29 i Stockholm, död 1880-02-08 Knistad
 • Sophie (Sören), född 1880-09-27 Knistad. Stiftsjungfru. Gift 1908-08-25 i Gustav Adolfskyrkan i Stockholm (K. Livg. t. häst förs, vb) med kyrkoherden i Glemminge och Tosterups försens pastorat av Lunds stift, filosofie kandidat Ernst Althin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1896-10-20 med Valborg Amalia Schultz, född 1868-09-22 i Uppsala, död 1907-04-25, dotter av bokförläggaren Johan Vilhelm Schultz och Hedvig Sara Elisabet Nygren), född 1868-09-17 i Karlskrona. Död 1936-03-23 i Ystad av skador efter bilolycka (Glemminge förs, Krist, db).
 • Fredrik, född 1883-02-16 i Stockholm, död i Stockholm 1884-08-28.

TAB 7

Axel, (son av Carl Fabian, tab 6), född 1873-08-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-20. Student i Uppsala 1892-09-15. Jur. filosofie examen 1893-04-29. Jur. utr. kandidat 1899-01-31. Extra ordinarie som notarie i Svea hovrätt 1899-02-03. Tillförordnad som domhavande i Mellansysslets domsaga 1900–1902 sammanlagt nio månader. Tillförordnad som fiskal i Mellansysslets domsaga 1904-10-03. Adjungerad som ledamot i Mellansysslets domsaga 1906-01-19. Fiskal 1908-10-30. Tillförordnad som revisionssekreterare 1909-03-05. Hovrättsråd 1910-08-12. Ledamot av styrelsen för Sveriges allmänna konstförening 1910 och styrelsens ordförande sedan 1913. Konstituerad revisionssekreterare 1911-12-22. Ledamot av styrelsen för Stockholms stads brandförsäkringskontor 1912 –1916 och av dess överstyrelse sedan 1917. RNO 1915-06-05. Biträdde inom justitiedepartementet vid revision av skiftesstadgan 1915-06-03–1917-02-23. Justitieråd 1916-08-30. KNO1kl 1919-06-06. Ledamot av överstyrelsen för Stockholms stads brandstodsbolag för försäkring av lösegendom sedan 1923. Vice preses i Akademin för de fria konsterna 1925-01-30. KFinlVRO1kl 1925-12-24. KmstkNO 1926-06-06. HedLFrKA 1927-10-29. Preses i Akademin för de fria konsterna 1930-10-25. GMiq 12 st. 1935-03-09. Huvudredaktör och ansvarig utgivare av Nytt juridiskt arkiv sedan 1935. Äger jämte sina syskon huset nr 13 Eriksbergsgatan i Stockholm. Gift 1922-09-06 i Djursholm (Kungsholms förs, Sthlm vb) med Ruth Moll i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1906-06-12 med professorn vid Uppsala universitet, med. doktorn Gunnar Hjalmar Forssner, född 1876-05-19 i Stockholm, död 1915-01-12 i Rättvik), född 1886-09-04 i Stockholm. Dotter av bankofullmäktigen och riksbankschefen Viktor Ludvig Moll och Louise Catharina Klingström.

Barn:

 • Anna, född 1923-08-15 i Stockholm, Jacobs förs
 • Carl Gustaf, född 1924-11-22 i Stockholm.

TAB 8

Ernst August, (son av Fabian, tab 3), född 1837-08-06 på Aronsberg vid Stockholm. Student i Uppsala 1856-09-08. Examen till rättegångsverken 1859-12-05 och kameralexamen 1859-12-08. Extra ordinarie som kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1859-12-15. Auskultant i Svea hovrätt 1859-12-18. Extra ordinarie som notarie i Svea hovrätt 1860-01-16. Vice auditör vid livgardet till häst 1862-12-31–1869-05-22. Vice häradshövding 1864-05-31. Adjungerad ledamot av Svea hovrätt under en månad 1876-04-29 och under ytterligare en månad 1876-05-00 samt ånyo 1877-03-04–1879-08-01. Häradshövding i Nyköpings domsaga av Södermanlands län 1878-12-30. Tillförordnad revisionssekreterare 1881-02-0412-19. Kassakontrollant vid Mälareprovinsernas enskilda banks kommissionskontor i Nyköping 1882. Ånyo adjungerad ledamot av Svea Hovrätt 1884-02-01–06-30. Statsrevisor 1886. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1887–1893. RNO 1888-12-01. Död 1900-01-24 i Nyköping. Ägde gård i Nyköping. Gift 1869-11-25 i Stockholm med Axeline Amalia Sofia Odelberg, född 1849-10-03 Enskede ]], död 1939-01-03 på Elfsjö (Brännkyrka förs, Sth. db nr 3). Dotter av godsägaren Axel Odelberg och Vilhelmina Amalia Frisenheim.

Barn:

 • Axel Gustaf, född 1870-09-29 i Stockholm, liksom syskonen, död i Stockholm 1871-06-19.
 • Edit Vilhelmina, född 1872-06-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1894-05-09 i Nyköping med byråchefen greve Johan Gustaf Lagerbjelke, född 1860.
 • Gustaf Fabian, född 1874 i Stockholm. Kammarherre. Se Tab. 9.

TAB 9

Gustaf Fabian, (son av Ernst August, tab 8), född 1874-01-26 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Nyköping 1893-05-20. Student i Uppsala 1893-09-26. Jur. filosofie examen i Uppsala 1894-04-30. Jur. utr. kandidat 1900-09-14. Extra ordinarie som notarie i Svea hovrätt och i hovrätten över Skåne och Blekinge 1900. Tjänstgjorde i Medelstads härads domsaga 1900-09-20–1903-03-29. Amanuens i civildepartementet 1902-12-23 –1907. Extra ordinarie som tjänsteman i generalpoststyrelsen 1903-04-04–1908. Tjänstgörande som kammarjunkare 1904-12-01. Extra ordinarie som tjänsteman i riksmarskalksämbetet 1907-03-27. OIISGbmt 1907-06-06. Kammarherre 1908-04-18. Tjänstgörande hos kronprinsessan Margareta 1908-09-19. RFrHL 1908. RRS:tAO2kl 1909. Härold vid KMO 1909-11-22–1919. KSpICO1kl 1910. Protokollssekreterare i riksmarskalksämbetet och hovexpeditionen 1912-04-27. GV:sO1M 1912. RPrKrO2kl 1912. RVO 1913-06-06. KItKrO 1913. OffFrHL 1914. KNS:tOO2kl 1918-09-16. RNO 1919-04-28. KFinlVRO2kl 1919. KStbVO2kl 1920. KNedONO 1922. StOffAbessSO 1924. GV:sPostJubM 1924-08-16. Revisor i hovförvaltningen 1925-02-07. KVO2kl 1931-06-06. KVO1kl 1937-06-05. Gift 1906-04-26 i All Souls Church, Hampstead i London med Hilma Persis Dickinson, född 1886-01-15 i London. Dotter av Percival Whitmore Dickinson, Esq. och Ada Jeannette Ehrenhoff.

Barn:

 • Richard Fabian (Dick), född 1907-05-17 på Älvsjö i Brännkyrka socken, Stockholms län, liksom syskonen.
 • Brita Sophia, född 1911-04-22 Älvsjö.
 • Gustaf Harald, född 1913-03-17 Älvsjö.
 • Ernst Axel, född 1924-07-21 Älvsjö.
 • Lars Erik, född 1925-11-28 Älvsjö.

TAB 10

Otto (översiktstab 2, (son av Gustaf Fahlander, adlad Edelstam, tab 1), född 1806-01-19 i Ijo socken, Uleåborgs län. Inskriven som soldat vid Västerbottens regementet 1822-04-15. Rustmästare vid Västerbottens regementet 1822-07-10. Furir 1823-08-09. Bataljonsadjutant 1824-01-31. Sergeant 1825-01-20. Fänrik 1827-12-05. Löjtnant 1832-02-11. Kapten vid Västerbottens fältjägarekår 1843-02-03. RSO 1853-04-28. Major 1859-07-02. Överstelöjtnant och chef för samma kår 1861-12-03. Överste i armén 1864-04-05. Avsked 1864-04-19. Ordförande i kommittén för ordnandet av prästerskapets löner. Död 1880-06-19 Edelvik. Gift 1834-11-25 i Piteå med sin systers styvdotter Petronella Elisabet Pella Grape, född 1811-08-21 i Härnösand, död 1891-10-07 Västangård

Barn:

 • Carolina Gustava Fredrika, född 1835-09-19 på Fredriksberg i Burträsks socken, liksom syskonen, död ogift 1891-12-28 på Västangård.
 • Sofia Elisabet, född 1837-04-12 Fredriksberg
 • Isabella Lovisa, född 1839-01-03 Fredriksberg. Gift 1864-01-03 med extra rådmannen i Skövde Gustaf Reinhold Tengstrand, född 1828-04-01 i Bellefors socken, Skaraborgs län, död 1896-11-20.
 • Hilda Ottilia, född 1840-09-21 Fredriksberg
 • Emma Matilda, född 1844-05-27 Fredriksberg, db).
 • Eva Gustava, född 1848-05-19 Fredriksberg
 • Adolf, född 1851 Fredriksberg Underlöjtnant. Död 1908. Se Tab. 11.
 • Emilia, född 1855-01-19 Fredriksberg

TAB 11

Adolf, (son av Otto, tab 10), född 1851-09-15 i Burträsks socken. Furir vid Västerbottens regemente 1869-02-30. Sergeant 1875-12-30. Fanjunkare 1878-03-30. Svärdsman 1887-05-14. Avsked 1901-12-21. Underlöjtnant i Västerbottens regementets reserv 1902-01-24. Död 1908-06-19 i Umeå. Gift 1885-10-27 på Gideå bruk med Carolina Terese Lindström, född 1843-06-20 i Umeå, död i Umeå 1915-03-29 Umeå stadsförs. Dotter av vaktmästaren Johan Lindström och Anna Margareta Glas.

Barn:

 • Otto, född 1886-10-21 i Umeå, död i Umeå 1887-01-28.

TAB 12

Mauritz, (son av Gustaf Fahlander, adlad Edelstam, tab 1), född 1813-06-15 i Umeå. Rustmästare vid Västerbottens fältjägarkår 1830-06-29. Fänrik vid Västerbottens fältjägarkår 1831-11-26. Underlöjtnant vid Hälsinge regemente 1831-11-26. Löjtnant 1839-06-12. Kapten 1849-01-16. RSO 1861-01-28. Avsked 1864-05-24. Stationsinspektor vid Forssa station å Hudiksvalls järnväg 1870. Död 1875-01-09 i Forssa prästgård Gävleborgs län. Gift 1844-08-15 i Torsåkers socken, Gävleborgs län med Johanna Emilia Stolpe, född 1823-09-24 i Torsåkers socken, död 1887-06-16 i Norrköping, dotter av organisten Johan Stolpe och Margareta Elisabet Callini.

Barn:

 • Edla Carolina, född 1845-11-29 i Järvsö socken, Gävleborgs län, liksom alla syskonen. Död 1930-06-03 i Norrköping (S:t Olai förs db nr 124).
 • Johan Gustaf Mauritz, född 1847-12-05 i Järvsö socken, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen i Hudiksvall 1868-06-13. Student i Uppsala 1868-10-27. Jur. preliminärexamen 1871-05-31 och examen till rättegångsverken 1874-05-28. Auskultant i Svea hovrätt 1874-06-09. Vice häradshövding 1876-12-20. Rådman och magistratssekreterare i Eskilstuna 1883-05-20. Polismästare i Norrköping 1885-10-16. RVO 1895-11-30. RNO 1903-12-01. Avsked 1913-02-14. Död 1932-12-04 i Norrköping (Olai förs).
 • Hilma (Helena) Elisabet, född 1850-02-09 i Järvsö socken, Gävleborgs län. Poststationsförestånderska i Forssa 1883. Död ogift 1909-02-10 i Norrköping, S:t Olai förs.
 • Ernst Ludvig, född 1854 i Järvsö socken, Gävleborgs län. Stationsinspektor. Död 1912. Se Tab. 13.
 • Otto Evald, född 1856-09-18 i Järvsö socken, Gävleborgs län, död 1866-08-11 i Järvsö socken.
 • Axel Emil, född 1859-11-26 i Järvsö socken, Gävleborgs län, död 1863-07-28, i Järvsö socken.
 • Sofia Emilia, född 1863-11-14 i Järvsö socken, Gävleborgs län, död 1878-03-23, i Forssa socken.

TAB 13

Ernst Ludvig, (son av Mauritz, tab 12), född 1854-04-04 i Järvsö socken, Gävleborgs län. Stationsinspektor vid Forssa Gävleborgs län 1875-03-14. Därifrån flyttad till Näsvikens station i Järvsö socken, och län 1888. Död 1912-06-30 i Näsviken (Forsa förs, Gävleb. db). Gift 1882-10-05 i Söderhamn med Agnes Catharina Hellström, född 1857-02-27 i Stockholm, död 1929-02-21 i Hudiksvall (Forssa förs, Gävleborgs län, db nr 8). Dotter av sjökaptenen Johan Ludvig Hellström och Syster Catharina Haberger.

Barn:

 • Ester Catharina Emilia (Milly), född 1883-06-02 vid Forssa. Gift 1908-04-22 i Stockholm (Forsa förs Gävleborgs län, vb) med representanten i Finland för firman G. F. Neame & C:o i London Carl Rolf Birger Fahlström, född 1882-02-04 i Välje i Ljusdals socken, Gävleborgs län.
 • Ernst Mauritz, född 1889-02-28 vid Näsviken, död i Näsviken 1891-10-08.
 • Johan Ludvig, född tvilling 1893-02-23, död 1893-02-23.
 • Johan Arne, född tvilling 1893-02-23 i Forssa socken, död 1893-02-24.
 • Barbro Catharina Emilia, född 1894-12-28 vid Näsvikens station. Gift 1918-10-06 i Forssa kyrka med direktören i firman Burnell Hardy & C:o i London Tor Lundegard, född 1893-07-22 i Målilla socken, Kalmar län. Verkst dir, sedermera överdir i firman The Lundegard Hardwood & Woodware Co Ltd, London. Överdir i dotterbolaget Tebrax Ltd.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.