Cederbielke nr 1562

Från Adelsvapen-Wiki

1562.jpg


Adliga ätten Cederbielke nr 1562 †

Adlad 1718-09-08, introducerad 1719. Friherrlig 1731-07-05 (ej introducerad). Utdöd 1752-09-10.


  • Benedictus Johannis, född 1560. Var komminister i Lyrestads pastorat av Skara stift 1593, då han underskrev Uppsala mötes beslut. Kyrkoherde i Lyrestads pastorat av Skara stift 1596. Död 1624-08-31 [Hm]. Gift 1593 med Sigrid Larsdotter, död 1625, dotter av företrädaren i Lyrestads pastorat, kyrkoherden Laurentius Olai Snabb [Hm].

Barn:

  • Jonas Benedicti Rudberus, född 1594 Rud s socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1613. Kyrkoherde i Lyrestads pastorat efter fadern 1625. Död 1675-04-10. Gift 1:o med Magdalena Buræa, född 1596, död 1626, dotter till riksantikvarien Johannes Thomae Buræus och hans 1:a hustru Margareta Martini. Gift 2:o 1630 med Margareta Nilsdotter, född 1607, död 1669 [Hm].

Barn:

  • 2. Jonas Jonae Rudberus, född 1636-09-10 i Lyrestads prästgård. Student i Uppsala 1650-02-06. Prästvigd 1659. Disp. pro exerc. 1660. Fil. mag. 1664-12-13. Kyrkoherde, först i Lyrestad 1665 efter sin fader, sedermera 1674 i Lidköping samt prost över Läckö grevskap. Död 1697-06-27 och begraven 1698-01-30 i koret i Lidköpings stads kyrka, varest ett epitafium över honom och hans hustru upprättades [Hm]. 'Han lät på egen bekostnad nästan ånyo uppbygga Lyrestads kyrka och gav till densamma all kyrkoskrud och annan prydnad samt en klocka om 7 skeppunds vikt. Och till Lidköpings gav han ett av honom själv förfärdigat kostligt orgelverk.' Gift 1660-07-08 med Maria Carlberg, född 1639-12-25 i Karlstad, död 1722-02-05 och begraven 1722-03-17 bredvid mannen i Lidköpings kyrka, dotter av borgmästaren i Karlstad Johan Börjesson och Christina Spak samt kusin till herrarna Carlberg, som blevo adlade Tigerhielm och Karlström, nr 817, 857 och 963.

Barn:

  • Johan Rudberus, adlad (och friherre) Cederbielke, friherre och herre till Vårby i Huddinge socken, Stockholms län. Född 1677-04-30 i Lidköping. Student i Uppsala 1695-03-23. Auskultant i Svea hovrätt 1698. Extra fiskal i Svea hovrätt 1700. Vice fiskal 1706-05-29. Advokatfiskal 1711-06-06. Assessor 1716-01-04. Lagman i livgedinget 1718-01-28. Lagman i Vänersborgs läns lagsaga 1718-07-18. Ordningsman i Vänersborgs läns lagsaga (RAR) 1718-07-29. Adlad (Sa.) 1718-09-08 och skall han fått namnet Cederbielke, emedan han hade uppseende över kungliga rådet greve Nils Bielke, under det denne var i en slags civil arrest på Ervalla' (introducerad 1719 under nr 1562). Lagman i Värmland 1719-04-22. Lagman i Västmanland 1719-06-18. 1. Direktör vid livregementets uppbrotts- och besparingskassa 1722. Lagman i Södermanland 1723-11-16. Justltiekansler 1728-03-20. Friherre 1731-07-05 (ej introducerad). Landshövding i Västerås län 1736-12-20. Avsked 1747-04-07. Död 1752 natten mellan den 9 och 10/10. på Vårby. utan manliga avkomlingar, och slöt således själv sin ätt samt begraven 1752-09-15 i Kungsholms kyrka i Stockholm. Gift 1:o 1707 (lyste 1. ggn 1752-05-12 i Spånga socken) med Brita Strobill, begraven 1738-02-21 i sin faders grav i Kungsholms kyrka i Stockholm, dotter av assessorn i bergskollegium Olof Strobill, broder till Erik Strobill, adlad Ehrenbill. Gift 2:o 1741-03-24 i Stockholm (Nik.) (S:t Nikolai förs. i Sth. kyrkoarkiv.) med Eva Insenstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1721 med handelsmannen i Stockholm Jakob Donatsson Feif, född 1679, död 1736-03-20), född 1696, död 1767-05-13, dotter av kommissarien Henrik Insen, adlad Insenstierna, och hans 2:a fru Eva Hök.

Barn:

  • 1. Agneta Maria, född 1710, död 1773-01-01 på Kjellstorp i Örslösa socken, Skaraborgs län. Gift 1734-06-04 med hovmarskalken Per Filip Hierta, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1784.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.