:

Gyllenhaal nr 814

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Gyllenhaal nr 814

Adlad 1652-12-20, introd 1672.


Gyllenhaal%20A81400.png

TAB 1

Gunne Olofsson Haal (översiktstab 1) på Härene stom i Härene socken Älvsborgs län 1614. Död omkr. 1634.

Barn:

Nils Gunnesson Haal, adlad Gyllenhaal, 'till Hahlegården i Västergötland'. Född i Kullings härad Älvsborgs län. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1621. Korpral därst. 1631. Kornett 16401. Löjtnant 16451. Adlad 1652-12-20 (introd. 1672 under nr 814). Avsked1 1672-01-16. Död 1680 eller 1681 och ligger jämte sin fru begraven på Härene kyrkogård Älvsborgs län. 'Han ihjälstack 1655 i duell sin granne löjtnanten Jakob Gyllengren på Guntorp, men blev benådad 1656-09-29 mot halv mansbot, eftersom denne själv tillställt tvisten.' Gift med Märta Hierta, som efter mannen innehade Hahlegården, död 1697, dotter av ryttmästaren Lars Hierta, och hans 1:a fru Anna Lilliebielke nr 273.

Barn:

 • Catharina, född 1632, död 1735-01-04 Vinstorp, 103 år gammal. Gift 1:o med häradshövdingen Hans Thorstensson, adlad Hillesköld, nr 405, i hans 2:a gifte, död 1653. Gift 2:o med regementskvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente Johan Trast, född 1652, död 1707-01-10 på Åsen i Essunga socken och begraven s. å. 3/2 i Kålsholmsgraven i Essunga kyrka .
 • Gudmund, född 1643. Kaptenlöjtnant. Död 1701. Se tab 2.
 • Lars, född 1645. Löjtnant. Död 1710. Se tab 3.
 • Annika. Gift med kvartermästaren vid Västgöta kavalleriregemente Anders Ersson på Luttorp.
 • Hans, född 1655. Ryttmästare. Död 1710. Se tab 15.

TAB 2

Gudmund (översiktstab 1, son av Nils Gunnesson Haal, adlad Gyllenhaal, tab 1), till Bråttensby i likanämnd socken och Ribbingsberg i Härene socken båda Älvsborgs län. Född 1643. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1677-01-23. Kaptenlöjtnant därst. 1678-05-29. Avsked 16791. Död 1701-03-01. Gift med Beata Rosendufva i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1672 med löjtnanten Knut Wäsenberg, nr 672, död 1676), död 1725-03-17, dotter av landshövdingen Carl Siggeson Rosendufva, nr 190, och Ingeborg Ribbing .

Barn:

 • Carl, född 1680. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Död 1700-02-08.
 • Anna Christina, född 1685-03-25, död 1739-08-10. Gift 1722-12-02 med fänriken Johan Botvid Gyllensting, nr 393, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1752.
 • Metta, född 1691, död ogift 1711-03-05.
 • Ludvig död som barn.
 • Nils död som barn

TAB 3

Lars (översiktstab 2, son av Nils Gunnesson Haal, adlad Gyllenhaal, tab 1), född 1645. Ryttare vid Bünows regemente3 1672-01-16. Korpral därst. 1675-08. Kvartermästare vid Mellins regemente 1678-03. Kornett vid Ugglas regemente 1679-08-26. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1680-02-20. Löjtnant därst. 1700-03-23. Död 1710-06-04 på stommen Sörby6 i Sörby socken Skaraborgs län och begraven s. å. 12/6 i Sörby kyrka. Gift 1684-03-21 på Stacked (Stackenäs) i Karl Gustavs socken Älvsborgs län med Anna Maria Reuterström, född 1667, ärvde Stackenäs 17122, dotter av kaptenen Peder Göransson Falk, adlad Rytterström (eller Reuterström) men ej introd.2 och Ingrid Silfverlood, nr 264.

Barn:

 • Per, född 1685. Ryttmästare. Död 1754. Se tab 4.
 • Marta Sofia, född 1688, död 1761-04-15 på Arnstorp i Rommele socken Älvsborgs län. Gift 1707-11-27 på Stommen Sörby6 med ryttmästaren vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Olof Lundgren, född 1667, död 1747.3
 • Lars, född 1690. Ryttmästare. Död 1756. Se tab 6.
 • Olof, född 1692, död s. å.
 • Olof, född 1694. Löjtnant. Död 1733. Se tab 13.
 • Abraham, född 1696-07-09 på stommen Sörby6, liksom de följande syskonen6. Kornett vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1718-06-26. Avsked 1720-03-17. Drunknade.
 • Hans, född 1698. Löjtnant. Död 1774. Se tab 14.
 • Ulrika Magdalena, född 1700-05-24, död 1770-01-21 på Stacked, vilket hon fick efter modern. Gift med löjtnanten Nils Örnevinge, nr 352, född 1693, död 1755.
 • Annika Julia, född 1702-06-19 på Långås i Hällestads socken Älvsborgs län, död där 1754-06-19 och begraven s. å. 2/7. Hon fick Sörby efter modern. Gift 1732-11-10 i Gökhems socken Skaraborgs län med sin broders svåger, löjtnanten David Frölich, nr 1280, i hans 1:a gifte, född 1706, död 1772.

TAB 4

Per (översiktstab 3, son av Lars, tab 3), till Långås i Hällestads socken Älvsborgs län. Född 1685-07-25. Ryttare vid södra skånska kavalleriregementet 1704-01-25. Korpral vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1705. Kvartermästare därst. 1709. Löjtnant 1710-02-13. Konfirm.fullm.3 s. å. 29/7. Sekundryttmästare 1711-12-11. Konfirm. fullm. 1716-07-13. Premiärryttmästare s. d.3. Avsked3 1720-09-03. Död 1754-05-10 Strömsholm. Gift 1713 med Ulrika Eleonora Frölich, född 1690-11-03 på Långås, död 1766-06-06 Brandstorp s socken, dotter av översten Hans Fredrik Frölich, natural. Frölich, nr 1280, och Anna Margareta Silfverswärd, nr 184.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1715, död som barn.
 • En dotter, död som barn.
 • Conrad, född 1721-12-15. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1745.
 • Anna Maria, född 1723-05-31, död 1782-12-11 Gate. Gift 1745-11-24 på Långås med fänriken Erik Bengt Belfrage, nr 782, född 1722, död 1790.
 • Hans Fredrik, född 1727. Kapten. Död 1768. Se tab 5.

TAB 5

Hans Fredrik (översiktstab 3, son av Per, tab 4), till Brandstorp i Hällestads socken Älvsborgs län. Född 1727-05-01 i Floby socken Skaraborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1743. Fänrik därst. 1746-09-10. Löjtnant 1750-06-26. Kapten 1758-12-07. RSO 1769-04-28. Kammarherre 1762-04-15. Avsked 1768-01-26. Död s. å. 10/3 på Brandstorp. Gift 1747-09-09 på Ladås (Laås) i Eriksbergs socken Älvsborgs län med grevinnan Agnela Creutz, född 1726-07-06, död 1768-02-26 på Brandstorp och begraven s. å. 8/3, dotter av överstelöjtnanten greve Johan Creutz, och friherrinnan Agneta Sofia Wrede af Elimä.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1748-06-25 på Långås, död där 1749-08-09 och begraven s. å. 11/6.
 • Fabian, född 1749-07-30 på Långås, död där 1750-02-04 och begraven s. å. 8/2.
 • Anna Margareta, född 1750-12-28 på Långås, död 1782-01-24 Asmundskvarn. Gift 1769-02-22 Strömsholm med sin både syssling och faders kusin, löjtnanten Hans Fredrik Frölich, nr 1280, i hans 1:a gifte, född 1740, död 1785.
 • Per Adolf, född 1752-03-23 Krabbelund s socken. Volontär vid Älvsborgs regemente 1764-11-14. Rustmästare därst. 1767-09-14. Förare 1768-04-13. Fänrik 1771-06-05. Stabslöjtnant 1783-03-19. Stabskapten 1785-12-14. RSO 1790-05-02. Major s. å. 23/8. Avsked 1803-03-30. Död ogift 1809-05-11 Grobo. Han kommenderade Älvsborgs livbataljon i träffningen vid Keltis i Finland den 21 maj 1790.
 • Märta Sofia, född 1754-04-26 på Krabbelund, död där 1755-01-09.
 • Svante, född 1756-11-16 Tokarp. Död 1757 och begraven s. å. 3/5.
 • Conrad, född 1758-02-07 på Tokarp. Volontär vid Älvsborgs regemente 1768-04-30. Rustmästare därst. 1774-06-20. Fänrik 1777-12-03. Var avgången från regementet 1782. Död ogift s. å. 3/10 i Lunnagården i Fristads socken Älvsborgs län.
 • Maria Helena, född 1762-02-14, död s. å.
 • Agneta Sofia, född 1763-02-13, död 1852-06-06 i Jönköping. Gift 1791-09-09 Dagsnäs med sin sysslings mans kusin, hovrättsrådet Johan Filip von Strokirch, nr 1233, född 1764, död 1841.
 • Ernst Johan, född 1764-02-26, död s. å. 10/7 på Brandstorp och begraven s. å. 13/7.
 • Johan Carl, född 1765-06-14 på Brandstorp, död där s å. 7/8 och begraven s. å. 11/8.

TAB 6

Lars (översiktstab 4, son av Lars, tab 3), till Härlingstorp i Vings socken och Ranåker i Åsaka socken (båda i Skarab.). Född 1690. Korpral vid Västgöta tremänningskavalleriregemente. Kornett därst. 1710-02-13. Löjtnant 1711-03-11. Ryttmästare s. å. 11/12. Konfirm.fullm.3 1716-07-13. Avsked 1719-09-30. Död 1756-05-30 på Härlingstorp. Gift 1:o 1715-10-25 med friherrinnan Anna Beata Wrangel af Lindeberg, född 1695-11-01 på Härlingstorp, död 1728-12-25, dotter av majoren, friherre Herman Wrangel af Lindeberg, och Anna Beata Kafle. Gift 2:o 1730 med Hedvig Catharina Rutensköld i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren och rådmannen i Göteborg Cornelius Thorson), död 1754-12-09 på Härlingstorp, dotter av majoren Lars Rutensköld nr 328, och Maria Breitholtz nr 484.

Barn:

 • 1. Anna Beata, född 1720-09-26 på Härlingstorp, död 1785-05-05 Marbacken. Gift 1740-09-16 med fänriken Per Gustaf Hammarhjelm, nr 1033, född 1714, död 1770.
 • 1. Lorentz Herman, född 1723. Kammarherre. Död 1786. Se Tab. 7.
 • 1. Carl Johan, född 1725. Kapten. Död 1753. Se tab 12.

TAB 7

Lorentz Herman (översiktstab 4, son av Lars, tab 6), till Härlingstorp samt Trestena i Bjärklunda socken Skaraborgs län. Född 1723-01-06 på Härlingstorp. Student i Lund5 1740-10-22. Livdrabant. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1749-05-09. Löjtnant därst. s. å. 29/12. Avsked 1750-09-19. Kaptens karaktär 1752. Kammarherre 1762. Död 1786-04-09 på sin sätesgård Nyrud i Trestena socken Skaraborgs län. Gift 1:o 1747-11-07 med Fredrika Eleonora Frölich, döpt 1721-09-29 i Jönköping, död 1772-07-08 på Trestena, dotter av lagmannen Ulrik Christoffer Frölich, natural. och adopt. Frölich, nr 1280, och hans 1:a fru friherrinnan Beata Christina Strömfelt. Gift 2:o 1779-09-12 på Härlingstorp med Anna Margareta Hermelin, född 1726-10-07, död 1800-12-30 på Nyrud, sedan hon 1783-10-22 testamenterat sin kvarlåtenskap till sina styvbarn, dotter av löjtnanten Nils Hermelin, och Anna Elisabet Weinholtz nr 1057.

Barn:

 • 1. Ulrik Christoffer, född 1748-11-17 på Trestena, död 1752-07-08.
 • 1. Lars, född 1749-08-04 på Trestena, död där 1752-08-27.
 • 1. Beata Catharina, född 1751-09-05 på Trestena. Död 1819-02-10. Gift 1770-01-06 med majoren Jakob Natt och Dag, i hans 2:a gifte, född 1733, död 1788.
 • 1. Ulrika Laurentia, född 1752-08-08 på Trestena, död 1830-09-11 Margreteholm och begraven s. å. 21/9. 1787-01-16 med löjtnanten och brukspatronen Carl Fredrik Flach, nr 1606, född 1753, död 1820.
 • 1. Anna Carolina, född 1754-10-16 på Trestena, död där 1812-01-15. Gift 1:o 1775-02-07 på nämnda egendom med löjtnanten Nils Johan Mannerfelt, nr 775, född 1745, död 1775. Gift 2:o 1784-07-30 med kaptenen Gabriel Borgenstierna, nr 1647, i hans 2:a gifte, född 1750, död 1787. Gift 3:o 1791-09-21 med sin syssling, löjtnanten Carl Anders Ödell (eller Ödla), nr 211, född 1765, död 1798.
 • 1. Lars Ulrik, född 1755-02-28, död en dag gammal.
 • 1. Lars Herman, född 1757. Lanthushållare. Död 1830. Se Tab. 8.
 • 1. Fredrika Lucia, född 1761-01-13 på Härlingstorp, död 1797-09-09 på Stora Klemestorp. Gift 1784-04-15 på Trestena med presidenten Henning Adolf von Strokirch, friherre von Strokirch, nr 348, i hans 2:a gifte, född 1757, död 1826.

TAB 8

Lars Herman (översiktstab 5, son av Lorentz Herman, tab 7), till Härlingstorp. Född 1757-10-10 Trestena. Levde utan tjänst såsom lanthushållare på sin egendom. LLA 1816. Död 1830-09-02 på Härlingstorp. 'Han bevistade riksdagarna 1789 i Stockholm, 1792 i Gävle, 1800 i Norrköping och 1812 i Örebro.' Enligt offentliga vitsord räknades han såsom den på sin tid mest framstående bland Skaraborgs läns praktiska jordbrukare och var en bland dem inom länets hushållningssällskap, som främst medverkade till utgivandet i början av 1820-talet av en »lantbrukskatekes», som utdelades bland allmogen.8 Gift 1782-11-10 i Bjärklunda kyrka med friherrinnan Hedvig Margareta Leuhusen, född 1763-05-03, död 1857-05-06 i Stockholm, dotter av kanslirådet friherre Carl Leuhusen, och hans 1:a fru Juliana Margareta Nordencrantz.

Barn:

 • Fredrika Henrika, född 1783-12-21 på Härlingstorp, död 1871-12-06 i Jönköping. Gift 1:o 1804-09-20 på Härlingstorp med kaptenen Edvard Carleson, nr 1877 B död 1780, död 1818. Gift 2:o 1821-04-08 med generaladjutanten, översten och chefen för Älvsborgs regemente, KSO, Melker von Bergholtz, född 1771-03-22, död 1834-09-23.
 • Juliana, född tvilling 1785-10-06, död 1786-01-14 på Härlingstorp.
 • Beata Juliana, född tvilling 1785-10-06 på Haringstorp, död 1856-01-16. Gift 1809-11-01 på Härlingstorp, 'efter flere fruktlöst gjorda ansökningar om konungens tillstånd därtill, vilket slutligen erhölls kort efter revolutionen', med sin moders halvbroder, kaptenen friherre Gustaf Leuhusen, nr 140, född 1781, död 1850.
 • Maria Margareta, född 1786-11-18 och död 1787-02-24 på Härlingstorp.
 • Anna Ulrika, född 1793-04-10 på Härlingstorp, död 1852-04-12 i Jönköping. Gift 1816-09-09 på Härlingstorp med majoren Adolf Fredrik von Gegerfelt, nr 861, född 1781, död 1838.

TAB 9

Se friherrliga ätten Gyllenhaal till Härlingstorp nr 396

TAB 10

Se friherrliga ätten Gyllenhaal till Härlingstorp nr 396

TAB 11

Se friherrliga ätten Gyllenhaal till Härlingstorp nr 396

TAB 12

Carl Johan (översiktstab 4, son av Lars, tab 6), född 1725-06-11 Härlingstorp. Student i Lund5 1740-10-22. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Livdrabant. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1749. Kaptenlöjtnant därst. 1750. Kapten 1752. Död 1753-05-13 och begraven 26/6 i Segerstads kyrka Skaraborgs län. Gift 1751-06-24 på Seltorp i Segerstads socken med Anna Maria Lindgren i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1755-08-22 med vice häradshövdingen Johan Jakob von Döbeln, nr 1519, född 1729, död 1766. Gift 3:o 1769-01-13 med hovjunkaren Johan Hellenstierna, nr 1321, i häns 1:a gifte, född 1744, död 1801), född 1732, död 1790-01-04 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Georg Lindgren och Anna Maria Segervall.

Barn:

 • Hedvig Christina, född 1752-02-11 Önstorp s socken, död där s. å. 16/7.

TAB 13

Olof (översiktstab 8, son av Lars, tab 3), född 1694. Volontär vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1709. Kvartermästare därst. 1710. Kornett 1711-12-11. Konfirm. fullm. 1716-07-13. Löjtnant 1718-06-26. Avsked 1721-10-11. Död 1733-03-04. Bodde på stommen Gerum i Västra Gerums socken Skaraborgs län. Giftm. Ingrid Christina Reuterhielm, född 1693, död 1733-12-15 på stommen Gerum, dotter av ryttmästaren Nils Reuterhielm, nr 982, och Catharina Gyllencornett, nr 168.

Barn:

 • Johanna Christina, döpt 1720-05-08 Horshaga, död 1802-04-13 i Gunnarsgården i Norra Vings socken Skaraborgs län. Gift 1748-05-23 på Horshaga med kaptenen vid Älvsborgs regemente Carl Gustaf Mörck, född 1718-08-03 i Göteborg, död 1757-11.
 • Ulrika Eleonora, döpt 1723-03-31 på Horshaga, död 1788-11-04 Nyrud. Gift 1750-06-26 på Horshaga med sin kusins svåger, kaptenen Joakim Christoffer Frölich, nr 1280, född 1715, död 1765.
 • Lars Niklas, döpt 1725-12-12 på stommen Gerum, död där 1726 och begraven s. å. 20/2.
 • Lars Niklas, döpt 1727-01-12 på stommen Gerum.
 • Hans Ulrik, född 1729. Levde utan tjänst. Död ogift 1794-06-29.
 • Ett barn, döpt 1732-04-09 på stommen Gerum.

TAB 14

Hans (översiktstab 9, son av Lars, tab 3), född 1698-08-05 på Stommen Sörby6 i Sörby socken Skaraborgs län. Ryttare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1712. Korpral 1715. Kvartermästare 1718. Kornett. Livdrabant 1721-12. Löjtnants avsked 1732-03-22. Död 1774-04-25 på torpet Göksholm i Kungsäters socken Älvsborgs län. Gift 1:o 1731-10-01 i Fors socken Älvsborgs län med Margareta Sass, död 1765-09-13 på Bjurgården Skaraborgs län, dotter av kaptenen Patrik Sass, och Elisabet Bagge af Söderby nr 147. Gift 2:o 1767-11 med Elin Göransdotter från Stackenäs i Karl Gustavs socken Älvsborgs län, född 1733, död 1800-01-29 i Dala i Istorps socken Älvsborgs län.

Barn:

 • 2. Lars Magnus, född 1769-06-06 på Göksholm. Skräddare. Gift 1802 (lyst 3:e ggn s. å. 19/9) med Christina Börjesdotter från Gastholmen i Örby socken Älvsborgs län.
 • 2. Ulrika Catharina, född 1771-03-25 i Kungsäters socken, död 1772-07-03.

TAB 15

Hans (översiktstab 10, son av Nils Gunnesson Haal, adlad Gyllenhaal, tab 1), född 1655. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1680-02-10. Kvartermästare därst. 1691-05-08. Kornett 1695-03-08. Premiärkornett 17003. Löjtnant vid Upplands femmänningsregemente till häst 1703-06-27. Konfirm.fullm, s. å. 24/9. Ryttmästare därst. 1704-01-07. Ryttmästare vid livregementet till häst 1709-11-05. Död 1710-02-28 i slaget vid Hälsingborg och begraven s. å. 30/3 i Kålsholmens grav i Essunga kyrka Skaraborgs län. Gift 1687-01-19 med sin kusin Barbro Lilliestielke, född 1662, död 1729 Vinstorp å. 10/6 i Essunga kyrka, dotter av Bengt Lilliestielke nr 120, och Metta Hierta.

Barn:

 • Carl, född 1687-09-11. Korpral vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1704-02-01. Kornett vid adelsfanan3 1709-12-30. Löjtnant därst. 1710-103. Död 1711-09-07 i Skåne av pesten.
 • Metta, född 1689-03-23, död s. å. och begraven 25/6 i Essunga socken.
 • Leonard Adolf, född 1690. Major. Död 1752. Se tab 16.
 • Gustaf, född 1692-01-31 Kålsholmen å.
 • Metta Christina, född 1693-04-08 i Essunga socken, död 1759-03-30. Gift 1:o 1713-09-13 på Vinstorp med löjtnanten vid Västgöta tremänningskavalleriregemente Lars Höök. Gift 2:o 1723-08-04 på Vinstorp med kaptenen Carl Johan von Wallwitz, död 1755-09-25 på Ribbingsberg i Härene socken Älvsborgs län.
 • Abraham Rudolf, född 1695. Ryttmästare. Död 1743. Se Tab. 17.
 • Marta, född 1697-10-18 på Kålsholmen, död barn.
 • Eva Maria, född 1705-11-07 på Vinstorp, död 1716.

TAB 16

Leonard Adolf (översiktstab 10, son av Hans, tab 15), till Kilsbyn i Visnums-Kils socken Värmlands län. Född 1690-09-21 Kålsholmen. Volontär vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1706. Underofficer 1708. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Kornett vid Västgöta ståndsdragonregemente 1711-08-18. Löjtnant därst. 1713-01-27. Regementskvartermästare. Kapten vid Älvsborgs regemente 1718-09-13. Avsked3 1719-09-30. Återinträdde i tjänst 17233. Majors avsked 1724-11-12. Död 1752-10-28. Gift 1716-02-22 på Främmestad i likanämnd socken Skaraborgs län med sin syssling Agneta Elisabet Hierta, född 1689-09-16 Asstorp, död 1758-05-07, dotter av generalmajoren Lars Hierta, och hans 1:a fru Magdalena Uggla .

Barn:

 • Barbro Helena, född 1716-12-04 på Kilsbyn, död 1780-06-25 Skeberga. Gift 1739-05-08 på Kilsbyn med sin faders syssling, löjtnanten Carl Hierta, nr 121, född 1705, död 1772.
 • Lars, född 1718-08-07 i Visnums-Kils socken, död där s. å. 22/10.
 • Hans Carl, född 1720-02-27 i Visnums-Kils socken, död barn.

TAB 17

Abraham Rudolf (översiktstab 11, son av Hans, tab 15), född 1695-03-09 Kålsholmen. Volontär vid drottningens livreg, till fot 1708. Volontär vid Smålands tre- och femmänningsinfanteriregemente 1709. Volontär vid livregementet till häst 1710-01-04. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente s. å. Sergeant vid Bohusläns dragonreg s. å. i juli. Kornett därst. 1711-08. Kornett vid Västgöta ståndsdragonregemente 1711-11-20. Sekundlöjtnant därst. 1713-01-27. Premiärlöjtnant 1714-043. Regementskvartermästare vid Upplands ståndsdragonregemente 1716-07-11. Sekundkapten därst. 1717-10-25. Premiärkapten 1718-09-13. Transp, till adelsfanan 1721-01-19. Död 1743-12-11 Skeberga. Gift 1720-05-09 Värsta med friherrinnan Maria Christina Lybecker, född 1700-08-20, död 1739-11-10 på Skeberga, dotter av generallöjtnanten Georg Lybecker, friherre Lybecker, och Susanna Christina Modée.

Barn:

 • Georg Rudolf, född 1721. Kornett. Död 1781. Se tab 18.
 • Christiana Maria, född 1723-02-16 i Sköllersta socken Örebro län, död 1787-05-21 Horshaga. Gift 1750-10-24 i Stenums socken Skaraborgs län med sin faders kusins svåger, vice notarien Carl Fredrik Reuterhielm, nr 982, född 1703, död 1752.
 • Hans Reinhold, född 1724. Kornett. Död 1796. Se tab 22.
 • Eva Maria, född 1725-02-17, död 1730.
 • Beata, född 1727-09-01 Åsen
 • Barbro, född 1729-08-01, död s. å. 5/8 på Åsen.
 • Abraham, döpt 1730-11-30. Lärstyrman vid amiralitetet i Göteborg 1746-05-14. Avsked 1750. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1751. Kvartermästare vid adelsfanan 1751-12-03. Adjutant därst. 1760-01-31. Kornett 1764. Död ogift 1767-09-11 på Horshaga.

TAB 18

Georg Rudolf (översiktstab 12, son av Abraham Rudolf, tab 17), till Horshaga i Händene socken Skaraborgs län. Född 1721-02-18 Värsta. Korpral vid adelsfanan 1731. Kvartermästare därst. 1733. Adjutant 1744-12-17. Kornett 1746-02-20. Avsked 1750-04-25. Död 1781-09-10 på Horshaga. Gift 1:o 1746-02-11 med Catharina Helena Bjerman, född 1721-07-28 i Torsö socken Skaraborgs län, död där 1768-03-11, dotter av kyrkoherden i Torsö pastorat av Skara stift Jonas Bjerman och Helena Östman. Gift 2:o 1769-11-15 med friherrinnan Anna Helena Åkerhielm af Blombacka, född 1731-01-28, död 1797-07-15 Knorringsdal, dotter av generalen Lars Åkerhielm, friherre Åkerhielm af Blombacka, och Margareta Göthenstierna.

Barn:

 • 1. Maria Christina, född 1746-12-03 Skeberga Gift 1775-03-12 på Horshaga med prosten och kyrkoherden i Forshems pastorat av Skara stift Nils Smedberg, född 1735-04-30 Äng 4, död 1797-08-03 i Forshems prästgård.4
 • 1. Abraham, född 1748-05-13 och död 1752-02-06 på Skeberga.
 • 1. Carl Jonas, född 1749. Överste. Död 1808. Se Tab. 19.
 • 1. Helena Catharina, född 1751-02-23 på Skeberga, död ogift 1806-04-12 Ettack .
 • 1. Nils Abraham, född 1753. Sergeant. Död 1789. Se tab 21.
 • 1. Lars, född 1754-10-20 och död 1756-03-03 på Skeberga.
 • 1. Christiana, född 1756-06-20 på Skeberga, död ogift 1834-12-21 Kavlås .
 • 1. Anna Fredrika, född 1757-11-04 på Skeberga, död ogift 1829-10-05 Wrangelsholm .
 • 1. Rudolf Erik, född 1759-12-21 på Skeberga, död 1763-03-07 Tjos .
 • 1. Ebba Maria, född 1761-10-19 på Skeberga, död 1826-04-15. Gift 1796-05-10 med lantbrukaren Anders Gustaf Knös, född 1761-12-15, död 1804-02-18.
 • 1. Gustaf Mauritz, född 1764-01-09 på Tjos. Rustmästare vid Västgötadals regemente 17851. Fänrik vid amiralitetet 1791-05-14. Var 1801 major i rysk tjänst och blev 1805-07-22 utstruken ur svenska rullorna.

TAB 19

Carl Jonas (översiktstab 12, son av Georg Rudolf, tab 18), född 1749-08-83 Skeberga. Volontär vid Västgötadals regemente 1765-09-25. Förare därst. s. å. 6/11. Sekundadjutant 1769-09-21. Premiäradjutant 1772-02-26. Stabslöjtnant 1777-03-13. Stabskapten 1779-10-19. Premiärkapten 1781-09-25. Sekundmajor 1785-04-20. RSO 1788-07-21. Överstelöjtnant i armén 1792-08-10 och vid regementet 1793-03-14. Överste i armén och överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1796-03-29. Överste för sistnämnda regemente s. å. 26/10. Död 1808-09-15 Thamstorp. Gift 1:o 1787-01-11 i Stockholm med Florentina Gustava Strömbom, född 1765, död 1795-12-08 Kolbäck, dotter av tullförvaltaren, assessorn Peter Henrik Strömbom och Maria Helena Cahman. Gift 2:o 1802-05-24 Edsberg med friherrinnan Gustava Eleonora Rudbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786-01-01 med friherre Reinhold Jakob von Essen, född 1751, död 1792), född 1767-03-26, död 1828-06-25 på Kavlås, dotter av generalmajoren och överståthållaren Ture Gustaf Rudbeck, friherre Rudbeck, och (friherrinnan) Magdalena von Mentzer.

Barn:

 • 1. Carl Henrik, friherre Gyllenhaal, född 1788. Generaltulldirektör. Död 1857. Gyllenhaal nr 388
 • 1. Anna Sofia, född 1792-02-12 Ettack, död 1871-01-11 på Kavlås. Gift 1814-09-03 på sistnämnda ställe med sin styvbroder, generaladjutanten, friherre Fredrik Ulrik von Essen, nr 158, född 1788, död 1855.

TAB 20

Se friherrliga ätten Gyllenhaal nr 388

TAB 21

Nils Abraham (översiktstab 12, son av Georg Rudolf, tab 18), född 1753-08-20 Skeberga. Volontär vid Skaraborgs regemente 1766-11-18. Rustmästare därst. 1767. Sergeant 1768. Avsked 1777-11-11. Död 1789-08-05 i Stockholm. Gift 1:o med Märta Jägerhorn. Gift 2:o med Maria Helena Palm, död 1795-08-16 i Stockholm (Joh.).

Barn:

 • Georg Rudolf, född 1782-06-08, död 1783-11-21 i Stockholm.

TAB 22

Hans Reinhold (översiktstab 14, son av Abraham Rudolf, tab 17), till Höberg i Vånga socken Skaraborgs län och Bråttensby i likanämnd socken Älvsborgs län. Född 1724-04-30 i Sköllersta socken Örebro län. Volontär vid adelsfanan 1739. Korpral därst. 1742-11-29. Kvartermästare 1746-07-09. Kornetts avsked 1756-03. Död 1796-09-07 på Höberg. Gift 1750-02-14 med Anna Catharina Wahlfelt, född 1723-08-10, död 1799-02-02 på Höberg, dotter av ryttmästaren Johan Wahlberg, adlad Wahlfelt nr 1930, och Maria Elisabet Kock.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1750-12-08. Student i Lund 17674. Disp. 17684. Auskultant i bergskollegium 1769-07-11. Geschworner. Direktör vid Åtvidabergs kopparverk. Bergmästares titel 1783-09-12. Död ogift 1788-07-24 vid Åtvidaberg. 'Utom sin naturaliesamling och sitt bibliotek skänkte han till Uppsala akademi för samlingarnas vård frälseräntorna av åtskilliga hemman i Östergötlands och Kalmar län.'
 • Carl Henrik, född 1754-11-01 i Bråttensby socken Älvsborgs län död 1757-10-18.
 • Lars, född 1756-12-11 i Bråttensby socken, död 1757-10-14.
 • Maria Christina, född 1758-11-27 i Bråttensby socken, död s. å. 27/12.
 • Maria Elisabet, född 1760-03-14, död 1774-01-26 på Höberg.
 • Svante Georg, född 1762-09-07 i Bråttensby socken. Student i Lund 17834. Levde utan tjänst. Död ogift 1826-06-04.
 • Paul Conrad, född 1764-08-15 och död 1765-05-10 på Höberg.

TAB 23

Leonard (översiktstab 14, son av Hans Reinhold, tab 22), till Höberg i Vånga socken och Kila-Kolltorp i Gerums socken (båda i Skarab.). Född 1752-12-03 Ribbingsberg. Korpral vid adelsfanan 1765-11-15. Student i Uppsala 1769. Livdrabant 1773-04-22. Löjtnant i armén 1777-10-22. Kapten i armén 1789. Majors avsked 1799-12-18. RVO 1807-04-28 LVA 1809-06-14. LLA 1812-12-03. Ledamot av flera lärda sällskap. Död 1840-05-13 på Höberg. Har gjort sig känd såsom en framstående entomolog och erhöll 1888 vetenskapsakademiens guldmedalj. 1888 Lät akademien över honom slå en medalj. Gift 1788-01-04 (EÄ 1788-01-05) med Anna Hård af Torestorp, född 1763-07-25, död 1845-05-28 på Höberg, dotter av löjtnanten Ulrik Gustaf Hård af Torestorp, och friherrinnan Eleonora Margareta Fleetwood nr 49.

Barn:

 • Anna Eleonora, född 1789-05-01 på Höberg, död där 1790-05-06.
 • Hans Ulrik, född 1790-01-24 på Höberg, död där s. å. 4/2.
 • Gustaf Abraham, född 1791. Kapten. Död 1868. Se tab 24.
 • Sofia Lovisa, född 1792-02-27 på Höberg, död 1886-07-23 i Skara. Gift 1812-11-18 på Höberg med sin faders kusin, överstelöjtnanten Lars Paul Wahlfelt, nr 1930, född 1779, död 1845.
 • Carl Conrad, född 1793-04-11, död s. å. 20/10 på Höberg.
 • Eleonora Margareta, född 1794-06-12 på Höberg, död 1869-07-12 Olstorp. Gift 1815-12-05 på Höberg med majoren Göran Adolf Rutensköld, nr 328, född 1772, död 1849.
 • Agnes Gustava, född 1795-11-13 på Höberg, död ogift 1861-08-04.
 • Lars Reinhold, född 1797-03-28 på Höberg. Fanjunkare 1815-08-07. Officersexamen 1816. Fänrik vid Västgöta kavalleriregemente 1816-04-03. Löjtnant därst. 1821-02-20. Regementskvartermästare 1825-04-19. Kapten i armén 1827-01-23 och vid regementet 1829-05-16. Majors avsked 1840-05-26. Död ogift 1847-06-07 i Stockholm.
 • Fredrik, född 1798-07-25 och död 1800-06-13 på Höberg.
 • Catharina Charlotta, född 1800-05-05 på Höberg, död s. å.
 • Adolf Göran, född 1801-07-21 på Höberg. Sergeant vid Västgötadals regemente 1818-11-14. Fänrik därst. 1819-02-16. Löjtnant 1826-07-05. Avsked 1833-02-16. Död ogift 1864-01-12.
 • Fredrik Leonard, född 1802. Brukspatron. Död 1873. Se Tab. 25.

TAB 24

Gustaf Abraham (översiktstab 15, son av Leonard, tab 23), född 1791-01-07 Höberg. Kadett vid Karlberg 1805-09-30. Avgången från krigsakademien 1807-10-01. Fältväbel vid Skaraborgs regemente 1808-09-08. Fänrik därst. s. å. 22/9. GMtf. Löjtnant 1814-06-07. Kapten 1818-04-04. Avsked 1834-06-07. CXIVJoh:s medalj 1855. Död 1868-09-19 Myran. Gift 1823-08-22 Hästhalla med Regina Charlotta Carleson, född 1794-07-13 på Salaholm i Trevattna socken (Skarab), död 1866-03-13 på Myran, dotter av kaptenen Carl Carleson B, och Catharina Charlotta Lidmark.

Barn:

 • Carl Leonard, född 1824-09-02 på Kilagården (Kila-Kolltorp) i Gerums socken Skaraborgs län, liksom syskonen. Lantbrukare. Död 1912-07-18 i Skövde . Gift 1855-09-02 i Synnerby prästgård Skaraborgs län med Hanna Lovisa Wång, född 1816-01-20 i Borås, död 1899-12-09 i Skövde, dotter av rådmannen och handlanden i nämnda stad Carl Magnus Wång och Maria Elisabet Walström.
 • Anna Charlotta, född 1825-11-20, död ogift 1874-08-11 i Mariestad.
 • Maria'' Lovisa, född 1827-02-10, död ogift 1891-10-15 Olstorp .
 • Christina Sofia, född 1828-10-28, död ogift 1857-07-07 på Myran.
 • Julie Rosalie Gustava, född 1830-03-12, död 1923-03-28 i Göteborg, Vasa förs . Gift 1862-08-26 på Myran med kronofogden i Norra Vadsbo fögderi av Skaraborgs län, RVO, Per Erik Svanström i hans 2:a gifte (gift 1:o 1849 med Sara Petronella Lampa, född 1829, död 1859, dotter av brukspatronen Carl Christoffer Lampa och Sara Margareta Örnberg)7, född 1817-11-04 Kåresta, död 1888-01-06 i Mariestad.
 • Regina Augusta, född 1831-05-18, död 1834-06-03 på Kilagården.
 • Gustaf Edvard Fredrik, född 1833-07-08, död s. å. 18/11 på Kilagården.
 • Gustaf August, född 1834-08-16, död 1853.
 • Regina Fredrika Elisabet Augusta, född 1835-10-18, död 1837-07-05 på Kilagården.
 • Fredrik Reinhold, född 1836-12-06. Student i Lund 1856-12-13. Furir vid Västgöta regemente 1859-10-30. Underofficersexamen 1861-05-13. Bataljonsadjutant 1864-06-30. Fanjunkare 1865-07-05. Förrådsförvaltare 1880-11-16. Svärdsman 1890-07-05. Förvaltare i intendenturkåren 1894-08-31. Död barnlös 1899-09-22 i Skara . Gift 1896-04-02 i Bankeryds socken Jönköpings län med Augusta Matilda (Hilda) Mattson, född 1854-12-12, död 1920-12-05 i Ljungarums socken Jönköpings län.

TAB 25

Fredrik Leonard (översiktstab 14, son av Leonard, tab 23), född 1802-11-03 på Höberg. Student i Uppsala 1819. Examen till rättegångsverken 1822 och bergsexamen 1827. Auskultant i bergskollegium 1827-12-13. Ord. elev vid bergsskolan i Falun 1828–18299. Förvaltare vid Långshytte bruk 1833, vid Kloten i Ramsbergs socken Örebro län och vid Sörfors bruk i Attmars socken (Västernorrlands län) till 18579. Delägare i och disponent för Torpshammars bruk i Torps socken (Västernorrlands län) 1857–1866. RVO 1866-07-03. Död 1873-06-30 i Fränsta i sistnämnda socken. Gift 1840-11-03 på Björsarv i Ljusnarsbergs socken Örebro län med Christina Lovisa Westling, född 1811-06-04 på Narvgården i sistnämnda socken, död 1846-08-22 Sörfors ), dotter av bergsfogden Anders Westling och Brita Eklund.

Barn:

 • Anders Leonard, född 1842. Redaktör. Död 1905. Se Tab. 26.
 • Fredrik Reinhold, född 1844-03-16 på Klotens bruk. Student i Uppsala 1862-05-22. Filosofie kandidat examen 1871-05-31. Promov. filosofie doktor 1872-05-31. Vice lektor i levande språk vid allm. läroverket i Västervik 1872–1876. Adjunkt vid högre allm. läroverket i Norrköping 1875-11-10. E. lärare i svenska språket vid tekniska elementarskolan i sistnämnda stad 1877-09-10–1894-06-03. Död ogift 1898-06-24 i Stockholm.
 • Anna'' Maria Lovisa, född 1845-04-26 på Sörfors bruk, död 1909-03-24 i Örebro . Gift 1871-07-07 i Fränsta i Torps socken med lantbrukaren Erik Adolf Kjellin, född 1834-10-16 i Stockholm Maria förs i Stockholm, död 1887-10-24 i nämnda stad Hedvig Eleonora förs i Stockholm.

TAB 26

Anders Leonard (översiktstab 14, son av Fredrik Leonard, tab 25), född 1842-07-01 på Klotens bruk i Ramsbergs socken Örebro län. Student i Uppsala 1860. Överflyttade till Nordamerika. Medarbetare i tidningen Nya Svenska Amerikanaren 1874-04 – s. å. okt. och i tidningen Hemlandet 1874-10–1890. Redaktör av tidningen Svenska Tribunen i Chicago 1891. Död 1905-10-17 i nämnda stad. Gift 1880-03-04 med Selma Amanda Nelson, född 1861-11-25.

Barn:

 • Leonard Efraim, född 1881-02-09 i Chicago, liksom syskonen. Lärare vid Nya kyrkan s läroanstalt i Bryn Athyn, PA, USA. Se Tab. 27.
 • Fredrik Edmund, född 1883-02-23. Teol. stud. Se Tab. 33.
 • Alvin Gabriel, född 1884-06-30. Trädgårdsdirektör i Chicago.
 • Vida Louise, född 1885-11-20. Musiklärarinna.
 • Agnes Sofia, född 1887-12-16 i Chicago, Ilinois, USA. Gift 1911-10-21 i Glenview, Ilinois, USA, med musikern Jesse Stevens, född 1887. Son av Frederick Morse Stevens-Stone Mason e. Lydia Irvine.
 • John Benade, född 1889-03-17 i Chicago, IL, USA. Gift 1915-09-01 i Bryn Athyn, PA, USA med Vida Pendleten, född 1892-01-01 i GA, USA. Dotter av tidningsutgivaren Charles Pendlaton o. Sarah Peoples. Se Tab. 34.
 • Margaret Anna, född 1891-02-13.

TAB 27

Leonard Efraim (översiktstab 14, son av Anders Leonard tab 26), född 1881-02-09 i Chicago, Ilinios, USA, professor i Engelsk litteratur. Död 1934-10-03 i Bryn Athyn, PA, USA. Gift 1915-01-09 i Bryn Athyn, PA, USA, med Virginia PhiloPendleton, född 1889-11-15 i Valdosta, GA, USA. Dotter av tidningsutgivaren Charles Pendleton o. Sarah Peoples.

Barn:

 • Harriet, född 1915-11-26 i Bryn Athyn, PA, USA.
 • Leonard Efraim, född 1917-09-13 i Bryn Athyn, PA, USA. Gift 1941. Se Tab. 28.
 • Charles Pendleton, född 1919-04-28 i Bryn Athyn, PA, USA.
 • Hugh Anders, född 1921-11-04 i Bryn Athyn, PA, USA.
 • Anne, född 1925-09-06 i Bryn Athyn, PA, USA.
 • Peter Rittenhouse, född 1927-05-02.
 • Eileen, född 1928-12-28 i Bryn Athyn, PA, USA.

TAB 28

Leonard Efraim (översiktstab 14, son av Leonard Efraim, se tab 27), född 1917-09-13 i Bryn Athyn, PA, USA. Civilingenjör. Treasurer of the Church of the New Jerusalem. Gift 1941-04-19 i Bryn Athyn, PA, USA, med Ruth Davis, född 1917-02-04 i Middleport, OH, USA. Dotter av kemisten Frederick Grant Davis o. Helen Jackson.

Barn:

 • Susan, född 1942-09-23 i Bethlehem, PA, USA.
 • Leonard Anders.
 • Martha

TAB 33

Fredrik Edmund (översiktstab 14, son av Anders Leonard tab 26), född 1883-02-23 i Chicago, IL, USA. Präst i Church of the New Jerusalem. Gift 1917-06-06 i Bryn Athyn, PA, USA med Agnes Editha Pemberton, född 1891-01-23 i Durban, South Africa. Dotter av kamreraren George Elliot Pemberton o. Lilla Cockerell.

Barn:

 • Zoe Olive, född 1919-04-19 i Durban, South Africa. Gift 1943-07-03 med David Restyn Simons, född 1918-12-28 i Bryn Athyn, PA, USA. Son av Samuel Simons o. Gertrude Alden.

TAB 34

John Benade (översiktstab 14, son av Anders Leonard tab 26), född 1889-03-17 i Chicago, IL, USA. Gift 1915-09-01 i Bryn Athyn, PA, USA med Vida Pendleton, född 1892-01-01 i GA, USA. Dotter av tidningsutgivaren Charles Pendleton o. Sarah Peoples.

Barn:

 • John Pendleton, född i Glenview, IL, USA.
 • Barbara Elaine, född 1917-06-21 i Glenview, IL, USA. Gift 1940-09-07 i Glenview, IL, USA med Robert Fred Carlson, född 1914-12-26 i Chicago, IL, USA.
 • Marion Pendleton, född 1919-09-06 i Glenview, IL, USA.
 • Patricia Anne, född 1932-01-15 i Chicago, IL, USA.
 • Malcolm David, född 1934-10-02 i Glenview, IL, USA. Se tab 35.

Utan känt samband med ättefadern:

 • Aurora Charlotta Gyllenhaal, född 1717-09-02 Råstorp s socken Älvsborgs län. (Antagligen dotter av Hans, tab 4.).
 • Anna Lena Gyllenhaal, död 1839-10-30 i Pilhamns kapellförsaml. Stockholms län, 67 år gammal, hustru till inhysesmannen J. E. Ersson. (Antagligen dotter av Hans, tab 14.).

Källor

1KrAB. 2SK. 3Lk. 4Svgn. 5At (P). 6RHHj. 7Öä. 8R. Kjellén, Skaraborgs läns kungl. hushållningssällskap 1807–1907 (1907). 9Ib.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: