:

Von Röök nr 2096

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Röök nr 2096 †

Naturaliserad 1773-03-10, introducerad 1776. Utdöd 1889-01-27.


TAB 1

Jakob Jakobsson Röök. Anställd i krigskollegii artillerikontor 1707. Tillförordnad artilleribokhållare 1708-03-05. Fullmakt som sådan 1708. Kamrerares titel 1718. Död 1732-04-23 i Stockholm. [J, Kleberg, Krigskollegn historia (1930).] Gift med Elisabet Cederholm, 'med vilken han hade tolv barn,' född 1680, död 1754-04-29 Frö, dotter av inspektören vid stora sjötullen i Stockholm Nils Björnsson och Catharina Nyman samt syster till presidenten Bernhard Cederholm, adlad Cederholm.

Barn:

 • Nils Röök, tysk adelsman von Röök, naturaliserad von Röök, född 171(2). Student i Uppsala 1728-02-19. Extra ordinarie kanslist i kunglig kansliet. Legationssekreterare, först vid polska och sachsiska hoven, sedan vid det Österrikiska. Chargé d'affaires där i flera år, intill dess greve Barck blev utnämnd till minister i Wien. Regeringsråd. Adlad 1763-03-08 jämte yngre brodern Carl Fredrik av tyska kejsaren Frans I. Naturaliserad svensk adelsman jämte nämnda sin broder 1773-03-10 (introducera 1776 under nr 2096). Död ogift 1775 före 27/2 i Wien och slöt således själv sin adlad ättegren.
 • Carl Fredrik Röök, tysk adelsman von Röök, naturaliserad von Röök, född 1725, död 1793. Se Tab. 2

TAB 2

Carl Fredrik Röök, tysk adelsman von Röök, naturaliserad von Röök (son av Jakob Röök, Tab. 1), till Åkerby i Gårdeby socken, Östergötlands län, som 1790 blev stiftat till fideikommiss av hans svärföräldrar, men vilken fideikommisstiftelse sedermera upphävdes. Född 1725-05-11 i Stockholm. Volontär vid fortifikationen 1736-12-29. Underkonduktör vid fortifikationen 1741-08-06. Löjtnant vid regementet Royal Bavier i Frankrike 1745. Aide de camp hos generalen markis de Crusol 1746 och hos generallöjtnanten Due de Boutfler 1747. Capitaine à la suite vid Royal Bavier i Frankrike 1748. Löjtnant vid svenska fortifikationen. Kapten vid svenska fortifikationen 1750-09-19. Kommendant i Peenemunde i Pommern 1758-11-00-RSO 1760-04-28. Majors fullm. 1762-04-22. Adlad 1763-03-08 jämte äldre brodern Nils av tyska kejsaren Frans I. Generalkvartermästarelöjtnant vid Stockholmsbrigaden 1769-09-13. Överste och chef för stralsundska fortifikationsbrigaden 1773-03-22. Naturaliserad svensk adelsman 1773-03-22 jämte sin broder Nils (introducerad 1776 under nr 2096). Avsked 1785-07-19. Död 1793-04-02 på Åkerby. 'Han bevistade under sin tjänst i Frankrike flera affärer, och däribland bataljen vid Pfattenhoten. Kommenderades 1757 till kriget i Pommern och visade synnerligast vid Peenemunde 1758 och 1759 en oförskräckt hurtighet. Sedan han erhållit en svårare blessyr, blev han kommendant därstädes och sökte på ett hedrande sätt försvara skansen under den hårda belägringen men måste till slut kapitulera 1759-04-11. Utväxlad 1761-07-27. Emottog 1766 överinseendet över fästningsbyggnaden i Finland (Sveaborg), som då avlevererades av Ehrensvärd. Var 1772-08-00 tjänstgörande vid regementsförändringen. Förrättade 1772-09-00 undersökning i Östergötland om en kanals dragande därigenom från Vättern till Östersjön.' Gift 1773-01-01 på Åkerby med Elisabet Märta Låstbom, född 1749-01-01 Ånestad, död 1804-12-08 i Norrköping, dotter av häradshövdingen i Memmings med fl. härader i Östergötland, lagmannen Lars Gunnarsson Låstbom och Anna Bergenstråhle, samt kusin till landshövdingen Herman Låstbom, adlad af Låstbom.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1776. Major. Död 1851. Se Tab. 5
 • Lars Jakob, född 1778-10-14 i Stralsund. Kadett vid fortifikationen 1782-08-23. Konduktör vid fortifikationen 1784-08-25. Kammarpage hos konungen 1795-05-12. Officersexamen 1795-06-17. Löjtnant i armén 1798-03-29. Hovjunkare 1811-04-28. Löjtnant vid fortifikationsbrigaden, av ingenjörkåren. Avsked från kåren 1820-06-24 med tillstånd att kvarstå i armén. Ambassadsekreterare hos greve J. G. De la Gardie i Madrid. Vistades sedan flera år i Italien och på Sicilien, studerande målning och arkitektur samt antikviteter. Kamrerare vid kungligmuseum 1830. Hovintendent 1837-06-15. LFrKA 1839-01-24. RVO 1843-02-06. Avsked från nyssnämda kamrerarebefattning 1850-04-30. Död ogift 1867-02-05 i Stockholm.

TAB 3

Gustaf (son av Carl Fredrik Röök, tysk adelsman von Röök, naturaliserad von Röök, Tab. 2), till Åkerby fideikommiss. Född 1773-10-28. Student i Uppsala 1786. Auskultant i Göta hovrätt 1790-04-26. Vice häradshövding 1792-09-25. Häradshövding i Memmings, Skärkinds och Åkerbo häraders domsaga 1795-04-30 vilken domsaga 1805-02-28 blev tillökad med Hanekinds och Bankekinds härader. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1799-03-13. Lagmans karaktär 1808-12-22. RVO 1809-10-28. Ledamot av patriotiska sällskapet 1809-10-28. Korresp. LLA 1814-06-30. RNO 1843-02-06. Död 1852-04-20 i Åkerby. Gift 1802-12-24 på Kyleberg i Svanhals socken, Östergötlands län med sin syssling Ulrika Talena Boij, född 1784-01-24 död 1878-05-20 i Söderköping, dotter av majoren Adolf Fredrik Boij och Ulrika Albertina Bergenstråhle, samt syster till generallöjtnanten Johan Fredrik Boij, adlad Boij, nr 2289.

Barn:

 • Anna Magdalena Elisabet Albertina, född 1803-12-12 på Gistorp. Stiftsjungfru. Död 1885-04-27 i Söderköping. Gift 1831-09-04 på Åkerby med vice häradshövdingen Per Anders Stuart, från vilken hon 1838 blev skild, född 1793, död 1857.
 • Carolina Lovisa Christina, född 1806-02-24 i Norrköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1888-07-01.
 • Lars Adolf Fredrik Gustaf (von Röök von Block), född 1807. Kammarherre. Död 1884. Se Tab. 4
 • Carl Napoleon Vilhelm, född 1809-08-08, död 1815-12-27.
 • Frans Oskar, född 1811-02-10 på Åkerby. Rustmästare vid livgrenadjärregementet 1826-12-09. Avsked 1830-09-18. Fanjunkare vid Jämtlands fältjägareregemente 1830-10-12. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägareregemente 1830-12-21 löjtnant 1832-01-20. Avsked 1844-12-16. Deltog i dansk-tyska kriget 1848–1850 som löjtnant vid 12. lätta bataljonen. Var sedan jaktlöjtnant på Öland. DFM 1876. Död 1889-01-27 på Åkerby och utgick ätten med honom på svärdssidan. Gift 1855-09-28 med Christina Sofia Rundqvist, född 1823, död 1905-04-04 i Söderköping.
 • Ulrika Talena Vilhelmina Cornelia, född 1813-10-10, död ogift 1831-10-25 på Åkerby.
 • Emilie Charlotta Gustava, född 1815-10-19 på Åkerby, död ogift 1900-12-15 i Stockholm.
 • Juliana Augusta, född 1817-01-09 på Åkerby, död 1897-10-11 i Stockholm. Gift 1841-11-21 på Åkerby med grosshandlaren Samuel Arfwidson, född 1813-03-19 i Göteborg, död 1863-01-21 i Stockholm.
 • Hedvig (Hedda) Sofia Ottiliana, född 1819-12-24 på Åkerby, död 1889-01-18 i Stockholm. Gift i Stockholm 1859-04-21 med överstelöjtnanten Johan Gustaf Hierta, i hans 2:a gifte, född 1791, död 1859.

TAB 4

Lars Adolf Fredrik Gustaf von Röök von Block (son av Gustaf, Tab. 3), född 1807-07-15 i Norrköping. Fanjunkare vid Kalmar regemente 1821-08-22. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1825-12-10. Löjtnants avsked 1833-12-14. Kammarjunkare 1837-04-25. Kammarherre 1860. Död 1884-12-12 i Stockholm. Jämlikt Kungl Maj:ts resolution av den 1848-02-08 tilläts honom såsom genom sin fru innehavare av Broxviks fideikommissegendom ävensom framtida innehavare därav att, jämte sitt eget släktnamn, upptaga namnet von Block. Gift 1833-10-13 Broxvik med Beda Sofia Ridderborg von Block, till Broxviks fideikommiss. T. 1813-08-15 i Norrköping, död 1876-02-28, dotter av kaptenen Isak Adolf Ridderborg, och Maria Ringborg.

Barn:

 • Carl Adolf Gustaf, född 1834-09-09 på Broxvik, liksom syskonen. Student i Uppsala. Död ogift 1875-11-03.
 • Johan, född 1835-06-06 och död 1835-06-06 på Broxvik.
 • Fredrik Anton Edvard, född 1837-02-02. Student i Uppsala 1854. Död ogift 1887-05-31 i Kalmar. Innehade Broxviks fideikommiss.
 • Anna Betzy Talena Maria, född 1841-12-29, död 1905-04-13 i Norrköping. Innehade Broxviks fideikommiss sedan 1889-03-14. Gift 1864-09-22 på Broxvik med kammarherren Evert Reinhold Mauritz Taube von Block, nr 734, född 1834, död 1895.
 • Hedvig Sofia Vilhelmina, född 1845-03-11, död 1914-12-04 i Växjö. Gift 1873-06-09 på Broxvik med sin kusin, häradshövdingen i N. Möre och Stranda härads domsaga i Kalmar län, RNO, Samuel Arfwidson, född 1843-11-14 i Göteborg, död 1908-07-30.
 • Hulda Charlotta Adolfina, född 1847-02-24 död 1848-09-27 på Broxvik.
 • Alma Emilia Hildegard, född 1849-12-10, död 1927-10-16 i Nevenar i Rhenlandet. Gift 1880-11-26 i Stockholm med sin kusin, vice konsuln, RVO, Gustaf Christian Samuel Arfwidson, född 1851-05-22 i Vadstena.

TAB 5

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik Röök, tysk adelsman von Röök, naturaliserad von Röök, Tab. 2), född 1776-08-28 i Stralsund. Sergeant vid drottningens livregemente 1777-07-18. Underlöjtnant vid artilleriet 1788-06-05. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1794-06-23. Kapten och regementskvartermästare vid Vendes artilleriregemente 1801-10-26. Avsked med majors karaktär 1804-12-29. Död 1851-06-06 i Gistads socken, Östergötlands län. Gift 1800-07-06 i Kalmar med Christina Catharina Åderman, född 1779, död 1827-01-12 i Linköping, dotter av häradshövdingen Johan Henrik Åderman och Anna Sofia Wimmerstedt.

Barn:

 • Antoinetta Elisabet Sofia, född 1801-07-06, död 1865-08-28 i Vists socken, Östergötlands län. Gift 1843-08-28 på Åkerby med komministern, fil. doktorn Johan Fredrik Rudebeck, i hans 1:a gifte, född 1817, död 1889.
 • Carl Fredrik Johan, född 1802-08-01 i Kristianstad, död 1803-04-22 på Åkerby.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: