:

Hederstierna nr 1543

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hederstierna nr 1543

Adlad 1717-11-20, introd. 1719.

Hederstierna A154300.jpg

TAB 1

Magnus Scherna. (Översiktstab. 1). Tullnär i Båstad i likanämnda socken Kristianstads län. Gift med Sara Paulin.

Barn:

 • Erland Scherna, adlad Hederstierna, född 1676, död 1730. Se Tab. 2.
 • Berend Scherna, adlad Hederstierna, född 1689, död 1755. Se Tab. 8.
 • Paul Scherna, adlad Hederstierna, född 1690, död 1745. Se Tab. 16
 • Peter Scherna, adlad Hederstierna, född 1692, död 1727. Se Tab. 20.
 • Arvid Scherna, adlad Hederstierna, född 1694-07-30. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 17101. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente. Adlad jämte sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Avsked från regementet 1719-09-12. Löjtnant vid amiralitetet. Död ogift 1729 i Amsterdam och slöt således själv sin ättegren.

TAB 2

Erland Scherna, adlad Hederstierna, (son av Magnus Scherna, Tab. 1), född 1676 i Båstad. Volontär vid amiralitetet 1688. Lärstyrman därst. s. å. 8/8. Gick 1690 i holländsk tjänst. Medelstyrman vid amiralitetet 1695. Överstyrman 1696. Underlöjtnant 1697-10-07. Överlöjtnant 1699. Kapten 1700-10-09. Kommendör 1715-08-06. Adlad jämte sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Schoutbynacht 1722-08-04. Död 1730-11-17 i Karlskrona. 'Han var en tapper sjöhjälte och utmärkte sig särdeles i sjöslaget mot danskarne under Rügen den 28 juli 1715'. Gift 1:o 1700-05-02 i Hälsingborg med Anna Christina Paulin, död 1706, dotter av häradshövdingen i Luggude och Bjäre härader i Skåne Magnus Paulin och hans 1:a hustru Ottiliana Rasmusdotter Rafn, samt brorsdotter till häradshövdingen Carl Paulin, adlad Lilliengrip. Gift 2:o 1722-03-16 i Karlskrona med friherrinnan Eva Christina von Otter i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1704-01-01 i nämnda stad med amiralitetstygmästaren Johan Fredrik von Heinen, i hans 2:a gifte, död 1711), född 1684, död 1747-06-04, dotter av landshövdingen Salomon Otter, adlad och friherre von Otter, och Barbara Schaeij.

Barn:

 • 1. Sara, född 1702, död 1760-10-10 på Lilla Bäckaby i Gårdveda socken Kalmar län. Gift 1:o 1722-10-09 Flädingstorp med lektorn vid gymnasium i Kalmar Folke Morin, död 1730-03-12 i nämnda stad2. Gift 2:o med kaptenen vid Kalmar regemente Peter Drangel, född 1690, död 1760-02-16 på Lilla Bäckaby.3
 • 1. Ottiliana, död barn.
 • 1. Catharina Maria, född 1706-02-26, levde 1749. Gift 1728-09-19 med kronobefallningsmannen Peter Thorsell, död 1740.
 • 2. Magnus, född 1723-04-14 på Flädingstorp. Volontär vid fortifikationen 1738. Kadett vid artilleriet 1738. Sergeant därst. 1741. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1742-05-06. Regementskvartermästare därst. 1749-04-12. Kapten 1750-05-18. RSO 1759-04-28. Major i armén 1762-05-26. Major vid regementet 1770-03-14. Avsked 1773-08-12. Död barnlös 1776-07-01 Ängerås. Gift 1750-11-16 med Maria Helena Hierta, född 1729-05-13 Kjällstorp, död 1796-04-25 i Skara, dotter av hovmarskalken Per Filip Hierta, och hans 1:a fru friherrinnan Helena Kagg.
 • 2. Salomon, född 1726. Landshövding och generalmajor. Död 1808. Se Tab. 3.

TAB 3

Salomon, (son av Erland Scherna, adlad Hederstierna, Tab. 2), född 1726-05-23. Student i Lund8 1741-09-28. Kanslist vid amiralitetsöverrätten i Karlskrona 1743. Volontär vid Hälsinge regemente 1745-10-12. Sergeant därst. s. å. i fransk tjänst s. å. Fänrik vid regementet Royal Suédois s. å. 1/10 och vid regementet Royal Allemand 1747-04-09. Premiärlöjtnant därst. 1751-01-14. Regementskvartermästare vid Hälsinge regemente 1749-02-29. Kapten därst. 1753-03-22. Kapten i fransk tjänst 1756-06-11. Premiärkapten vid Hälsinge regemente 1759-05-04. RSO 1761-11-23. Sekundmajor 1764-12-20. Transp. till Kronobergs regemente 1765-01-14. Premiärmajor därst. 1772-09-16. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1775-06-30. Vice landshövding i Kronobergs län 1776-01-19. Överste och chef för Kronobergs regemente 1777-12-10. Avsked därifrån och landshövding i Kronobergs län 1782-05-15. Avsked från landshövdingetjänsten med generalmajors n. h. o. v. 1787-12-16. Död 1808-11-10. Han gjorde med franska armén fälttåget i Flandern 1747–1748 och bevistade därunder belägringen av Maastricht, likaledes med franska armén sommar- och vinterkampanjerna 1757 och 1758 och bevistade därunder bataljen vid Lütterburg i Hessen. Deltog i pommerska kriget 1759–1762 samt anställdes 1761 såsom överadjutant hos kommenderande generalen greve Ehrensvärd. Gift 1763-07-00 Bergkvara med sin kusin, friherrinnan Johanna von Otter, född 1732-07-03, död 1802-03-01 Stjärnvik, dotter av generalmajoren, friherre Carl von Otter, och hans 2:a fru Catharina Tham.

Barn:

 • Carl, född 1764. Statssekreterare. Död 1825. Se Tab. 4
 • Erland, född 1766-04-16 och död 1769-07-17 på Benestad i Aringsås socken Kronobergs län.
 • Erland, född 1770. Generallöjtnant. Död 1856. Se Tab. 7
 • Salomon, född 1771-09-17 på Benestad. Sergeant vid Kronobergs regemente4 1776-11-08. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1778-06-13. Fänrik vid förstn. regemente 1782-08-23. Transp. till Södermanlands regemente 1785-12-14. Fänriks indelning därst. 1786-04-12. Löjtnant i regementet 1793-09-18. Kompanichef vid krigsakademien 1798-05-26. Kapten i armén 1799-06-10. Kapten i regementet 1802-12-16. Avsked från krigsakademien och major i armén 1809-06-26. RSO s. å. 3/7. Major i regementet 1814-11-16. Konfirm.fullm. 1815-01-17. Överstelöjtnant i armén 1818-05-11. Avsked med överstes n. h. o. v. 1822-04-23. Död ogift 1841-07-26 på Stjärnvik. Han bevistade krigen i Finland 1788–1790 samt mot Norge 1814.

TAB 4

Carl, (son av Salomon, Tab. 3), född 1764-05-16. Sergeant vid Kronobergs regemente 1767. Student i Lund 1778. Jur.examen därst.8 1780-05-06. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen s. å. Kopist därst. 1781. Kanslist 1790-11-13. Härold vid SO 1791-11-21. Protokollssekreterare 1792-06-11. Arkivarie vid KMO 1800-11-24. Förste expeditionssekreterare 1801-05-26. Kammarjunkare 1802-12-09. RNO 1806-11-19. Statssekreterares titel. Avsked. Död 1825-07-14 Stjärnvik. Gift 1811-10-01 Axelvold med sin kusins dotter Agneta Charlotta Berg von Linde, född 1789-10-29 på Axelvold, död 1871-06-07 på Stjärnvik, dotter av majoren Henrik Valter Berg von Linde, och friherrinnan Maria Lovisa von Otter.

Barn:

 • Johanna Lovisa, född 1812-09-19 på Axelvold. Stiftsjungfru. Död 1846-03-12 Torp. Gift 1842-03-09 på Stjärnvik med kaptenen, friherre Bengt Ulrik Lilliecreutz, född 1804, död 1862.
 • Catharina Sofia Elisabet, född 1813-09-25 på Stjärnvik. Stiftsjungfru. Död ogift 1894-12-21 i Växjö och begraven på Tävelsås kyrkogård.
 • Henrika Charlotta Ottiliana, född 1815-07-11 på Stjärnvik. Stiftsjungfru. Död där 1816-10-31.
 • Salomon Valter, född 1817. Vice häradshövding. Död 1897. Se Tab. 5.

TAB 5

Salomon Valter, (son av Carl, Tab. 4), född 1817-07-13 (3/7) Stjärnvik. Student i Lund 1835-02-07. Examen till rättegångsverken 1840-04-00. Extra ordinarie notarie. Vice häradshövding 1844. Inträdde i Smålands m. fl. provinsers hypoteksförenings direktion 1851. Nämnda förenings kassadirektör 1852. Ledamot av Växjö lasarettsdirektion 1854–1888. Ledamot av hospitalsdirektionen 1858. RVO 1860-05-05. Skattmästare i Kronobergs läns hushållningssällskap 1865–1896-01-12. Ordf. i nyssn. läns landsting 1875–1879. Ordf. i ovann. hypoteksförening sedan 1877. RNO 1883-11-30. KVO2kl 1889-11-30. Hedersledamot av nämnda hushållningssällskap 1896. Död 1897-05-29 på Stjärnvik. Ägde Kristineberg i Gårdveda socken Kalmar län till 1896-02-22 samt Stjärnvik i Tävelsås socken Kronobergs län och hus i Växjö. Gift 1:o 1853-07-16 i Växjö med Christina Charlotta Constantia Widegren, född 1823-09-09 (1822-08-16) Deragård, död 1863-01-25 på Stjärnvik, dotter av majoren Elof Widegren och Fredrika Charlotta Colliander. Gift 2:o 1870-05-08 på Hov vid Växjö med Ida Louise Carlsson, född 1830-11-11 i Skänninge, död 1910-04-03 i Växjö ]], dotter av godsägaren Johan Carlsson och Sofia Charlotta Wadström.

Barn:

 • 1. Valborg Charlotta (Lotten), född 1854-06-27 på Stjärnvik, liksom bröderna. Död 1926-04-17 i Växjö ]] och begr. i Tävelsås socken i Kronobergs län.
 • 1. Carl Elof, född 1856-05-01 död 1872-05-30 i Växjö.
 • 1. Erland Salomon Valter, född 1858. Major. Se Tab. 6.

TAB 6

Erland Salomon Valter, (son av Salomon Valter, Tab. 5), född 1858-07-30 Stjärnvik. Volontär vid Kronobergs regemente 1874-12-22. Mogenhetsexamen 1878-06-01. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1879-10-21. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 14/11. Löjtnant därst. 1888-10-05. Skattmästare i Kronobergs läns hushållningssällskap 1896-01-12–1925. Kapten 1900-01-19. RSO 1901-05-15. Direktör i Smålands ensk. bank i Växjö 1907–1920. Major i armén 1908-08-06. RVO 1916-06-06. HushGM s. å. Död 1929-02-28 i Stockholm, Matteus förs., (db 109). Gift 1890-09-10 å Fylleskog i Ryssby socken Kronobergs län med friherrinnan Carin Emma Augusta Matilda Raab, född 1866-06-30 på nämnda egendom, död 1941-02-11 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs., (db nr 33), gravs i Växjö (db nr 130), dotter av godsägaren, friherre Carl Jakob August Raab, och Emma Christina Samuelsson.

Barn:

 • Stina Emma Constance, född 1898-09-30 i Växjö. Gift 1919-09-27 i Växjö med löjtnanten, friherre Carl Edvard Fredrik Gregory Palmqvist, född 1892. Kommendörkapten.

TAB 7

Erland, (son av Salomon, Tab. 3), född 1770-05-20 Benestad. Volontär vid konungens eget värvade regemente 1773. Förare därst. s. å. 21/7. Transp. till Södermanlands regemente 1777. Sergeant därst. 1778-04-28. Fänrik s. å. 31/8. Bevistade lektionerna i sjökadettskolan 1784–1786. Löjtnant 1789-07-01. Kapten i armén s. å. 28/9. Stabsadjutant hos konungen 1792-11-18. Kapten vid regementet 1794-12-19. Regementskvartermästare vid Kronobergs regemente4 1795-11-17. Överadjutant hos konungen och major i armén 1798-04-03. RSO 1799-11-16. Major vid regementet 1803-01-10. Brigadchef vid södra finska armén 1808-09-00. Överstelöjtnant i armén 1809-02-26. Överste i armén 1810-05-01 och överstelöjtnant vid regementet4 s. å. 15/5. Generalmajor i armén 1814-01-19. KSO 1815-08-12. Chef för Kronobergs regemente 1816-10-15. KmstkSO 1819-06-24. Chef för 9. infanteribrigaden 1824-11-09. Chef för 6. infanteribrigaden 1825-05-10. Generallöjtnant i armén 1830-06-19. Generalbefälhavare i 2. militärdistriktet 1833-12-07. RoKavKMO 1843-02-06. Avsked 1847-04-20. CXIVJoh:smedalj 1855. Död 1856-09-16 Osaby. Han bevistade krigen i Finland 1788–1790 och 1808–1809 samt expeditionen till Västerbotten 1809 och fälttågen i Tyskland och mot Norge 1813 och 1814. Gift 1800-09-09 på Stora Markie i Anderslövs socken Malmöhus län med friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1793-10-08 Skeinge, med överstelöjtnanten [friherre] Joakim Stjernblad, nr 1370, född 1742. död 1794), född 1771-09-10 på Skeinge, död 1841-06-20 på Osaby, dotter av överstelöjtnanten Johan Vilhelm Wrangel af Sag och Waschel, friherre Wrangel von Brehmer, och hans 2:a fru Barbara Witterup Beck-Friis.

Barn:

 • Johanna Vilhelmina (Jeanette), född 1801-06-30 på Osaby, liksom syskonen, död 1878-05-29 Bergkvara. Gift 1824-09-29 på Osaby med landshövdingen, greve Knut Axel Posse, född 1796, död 1856.
 • Salomon, född 1802-09-04, död 1805-02-21 på Osaby.
 • Carolina Sofia, född 1807-08-24, död 1808-07-13 på Osaby.
 • Anna Maria (Annie), född 1808-11-09, död 1877-07-21 på Osaby. Gift där 1839-09-24 med sin syssling, kaptenen, friherre Jakob Vilhelm Bennet, född 1799, död 1841.
 • Catharina Charlotta, född 1810-02-25, död 1843-11-20 i Norrköping. Gift 1830-11-19 på Osaby med sin systers svåger, kammarherren, greve Erik Ulrik Posse, född 1788, död 1851.

TAB 8

Berend Scherna, adlad Hederstierna, (son av Magnus Scherna, Tab. 1), född 1689-05-10 i Båstad i likanämnda socken Kristianstads län. I kofferditjänst 1702–1704. Volontär vid amiralitetet 1704. Lärstyrman därst. s. å. Medelstyrman 1708. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-12-05. Överlöjtnant 1716-01-11. Kaptenlöjtnant s. d. Adlad jämte sina bröder 1717-11-20 (introd. 1719 under nr 1543). Skeppskapten 1718-06-27. Kapten för 2. enrolleringskompaniet i Bohuslän 1721. Amiralitetskapten 1737-10-18. RSO 1748-11-07. Kommendör vid amiralitetet8 1753-01-27. Död 1755-03-25. Gift 1715-04-05 i Kungsbacka med Margareta Paulin, död 1756-02-20.

Barn:

 • Sara Maria, död 1773-02-03 i Båstad. Gift med fänriken vid Hallands regemente Christian Vorstius, född 1693 i Halmstad, död 1775-08-18 i Båstad.
 • Carl Magnus, född 1718. Kapten. Död 1788. Se Tab. 9
 • Erland, döpt 1719-03-10 i Kungsbacka. I kofferditjänst 1733–1735. Lärstyrman vid amiralitetet 1740-07-15. Medelstyrman därst. 1741-12-14. Löjtnant 1743-03-18. Kaptenlöjtnant 1754-05-04. Kapten 1764-12-07. Major. Död barnlös 1771-01-09 i Karlskrona. Gift 1760-11-03 på Lilla Bäckaby i Gårdveda socken Kalmar län med sin kusin Eva Brita Drangel, född 1735, död 1800-09-15 i Karlskrona, dotter av kaptenen Peter Drangel och Sara Hederstierna.
 • Gabriel, döpt 1721-06-23 i Kungsbacka, död barn.
 • Gabriel, född 1722. Löjtnant. Död 1768. Se Tab. 15
 • Jakob, född 1725-03-04 i Kungsbacka. Medelstyrman vid amiralitetet8 1748-06-18. Avsked 1761. Död ogift 1768-11-19.
 • Anna Catharina, född 1728-04-06 i Kungsbacka.
 • Peter, född 1729-05-15 i Kungsbacka, död där 1730-05-07.

TAB 9

Carl Magnus (son av Berend Scherna, adlad Hederstierna, Tab. 8), född 1718-01-23 i Kungsbacka. Student i Lund 1731. Skeppsgosse 1737. Lärstyrman vid amiralitetet 1741-07-14. Medelstyrman därst. 1743-04-11. Överstyrman 1749-04-13. Löjtnant 1752-12-11. Kaptens avsked 1771-05-14. Död 1788-09-11 Axelstorp s län. Gift med Botilla Aschenbom, född 1732, död 1795-04-24 på Axelstorp.

Barn:

 • Sigrid, född 1758, död 1759.
 • Bernt, född 1760-08-05. Kofferdikapten. Död ogift 1786-04-02 i S:t Croix på Teneriffa.
 • Hedvig Christina, född 1765-05-27. Gift med Tord Bergström.
 • Gunilla Jakobina, född 1768-07-27, död 1830-06-02. Gift med prosten och kyrkoherden i Östra Karups pastorat av Göteborgs stift Erik Andreas Askman i hans 1:a gifte (gift 2:o med Sofia Albertina Löfström, född 1796, död 1865 i Halmstad)7, född 1772-10-08 i Laholm, död 1859-02-13 i Gräsryd7 i Östra Karups socken Hallands län.
 • Erland, född 1774. Kofferdikapten. Död 1822. Se Tab. 10

TAB 10

Erland, (son av Carl Magnus, Tab. 9), född 1774-01-05. Kofferdikapten. Död 1822-04-26. Gift med Petronella Falck, född 1782-12-17 i Torekovs socken Kristianstads län, död 1872-06-29 i Lund (Bålstads förs., Kristianstads län), dotter av sjökaptenen Lars Gabriel Falck och Brita Christina Wahlgren.

Barn:

 • Charlotta Botilda, född 1805-11-17 på Axelstorp i Grevie socken Kristianstads län, liksom syskonen, död 1877-05-17 i Lund. Gift 1831-01-25 med hovpredikanten, kyrkoherden i Gråmanstorps pastorat av Lunds stift Adolf Kullberg, född 1790-10-04 i Strö socken Malmöhus län, död 1834-08-30 i Gråmanstorps prästgård Kristianstads län.
 • Carolina Lovisa, född 1807, död s. å.
 • Carl Magnus, född 1809. Fanjunkare. Död 1857. Se Tab. 11
 • Laurentia, född 1810, död s. å.
 • Bernhardina Elisabet, född 1812-01-12, död ogift 1901-11-15 i Lund.
 • Lovisa Gustava, född 1813-12-15, död 1898-03-16 i Båstad. Gift där 1857-11-04 med tullinspektören därst. August Carl Cedergren, född 1813-11-06 i Barkåkra komministergård Kristianstads län, död.
 • Erhardina Paulina, född 1816-05-20, död. Gift 1848-01-03 i Båstad med handlanden därst. Carl August Nilsson, född 1816-03-29 i Varberg, död 1896-10-09 i Båstad.

TAB 11

Carl Magnus, (son av Erland, Tab. 10), född 1809-01-18 Axelstorp s län. Student i Lund 1826-02-09. Furir vid norra skånska infanteriregementet 1834-07-01. Fanjunkare därst. 1843-02-04. Avsked 1844-01-06. Tygskrivare vid artilleriet i Karlsborg s. å. 7/3. Död 1857-03-24 på Karlsborg. Gift 1852-05-20 med Johanna Johansson, född 1817-09-19 på Blixtstigen under Forsvik i Undenäs socken Skaraborgs län, död 1868-04-10 i Karlsborgs garnisonsförsaml., dotter av lantbrukaren Johannes Olsson.

Barn:

 • Charlotta Johanna, född 1843-06-20 på Karlsborg, liksom bröderna. Handelsidkerska i Lund 1891-11-02. Död ogift 1926-04-17 i nämnda stad.
 • Carl Magnus, född 1846-06-21, död 1854-09-03 i Lund.
 • Erland Magnus, född 1852. Skogsförvaltare. Död 1927. Se Tab. 12.
 • Bernt Adolf, född 1856-04-19, död 1864-08-18 på Karlsborg.

TAB 12

Erland Magnus, (son av Carl Magnus, Tab. 11), född 1852-06-27 på Karlsborg. Förvaltare Kristineberg 1889. Skogsförvaltare vid Skärblacka pappersbruk i Kullerstads socken Östergötlands län. Död 1927-04-14 i Kneippbaden, å länslasarettet i Söderköping, Östergötlands län, begr. i Gränna (db 15), (Bergs förs., Östergötlands län). Gift 1:o 1891-07-25 i Målilla kyrka, Kalmar län, med Sigrid Carolina Thunberg, född 1866-12-26 i Målilla socken, död 1892-02-22 på Kristineberg, dotter av lantbrukaren Carl Ludvig Thunberg och Ida Carolina Eriksson. Gift 2:o 1894-09-15 i Gränna –1906 och 3:o 1913-02-15 i Stockholm, Adolf Fredriks förs.,med Hedvig Carolina Vilhelmina Carleson i hennes 1:a och 3:e giften (gift 2:o 1907-12-01 i Stockholm med grosshandlaren Carl Edvard Lychou, från vilken hon 1912 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1860-12-15 Antuna ), född 1871-05-31 i Döderhults socken Kalmar län, dotter av ryttmästaren Carl Axel Carleson A, och Emilie Charlotta Anna Vilhelmina Hultenheim.

Barn:

 • 2. Bernt Axel Erland Salomon, född 1895. Ingenjör. Se Tab. 13.
 • 2. Carl'' Erik Erlandsson, född 1897. Disponent. Se Tab. 14.
 • 3. Britta Hedvig Charlotta, född 1917-08-20 Skärblacka s socken Östergötlands län. Gift 1942-04-25 (Malmö, S:t Petri förs., vb nr 90), m. danske unders., ingenjörsassistenten Helga Johnsen, född 1916-02-01.

TAB 13

Berndt Axel Erland Salomon', (son av Erland Magnus, Tab. 12), född 1895-10-26 i Målilla-Gårdveda förs., Kalmar län. Ordinarie elev vid Tekniska elementarskolan i Norrköping 1912. Ingenjör vid Wallbergs fabriksaktiebolag i Halmstad. Försäljningschef därst. Gift 1:o 1919-05-10 i Landskrona med Svea'' Birgh från vilken han blev skild genom Lunds rådhusrätts utslag 1927-07-25, född 1895-08-16 i Kävlinge förs., Malmöhus län, (gift 2:o 1939-06-14 m. löjtnanten, filosofie kandidat Karl Fredrik Yngve Hansson, född 1899-12-18), dotter av handlanden Johan Birgh. Gift 2:o 1929-06-22 å Olofsfors bruk i Nordmalings förs., Västerbottens län m. Elsa Elisabeth Ernberg, född 1906-06-17 i Degerfors förs., Västerbottens län, dotter av disponenten vid Nordmalings ångsågsabol. och Olofsfors bruk Victor Fredrik Ernberg och grevinnan Hedvig Eleonora Maria Taube.

Barn:

 • 1. Ulla Hedvig Ingeborg, född 1919-10-16 i Landskrona förs.,. DSI. Socionom. Gift 1946-07-14 i Haga förs., Göteborgs och Bohus län, (vb nr 98) m. civilekonom Karl Gunnar August Ohlsson, född 1921-09-14 i Kopparbergs län
 • 2. Hedvig Eleonora Gunilla, född 1930-02-14 i Halmstads förs.,. Fritidspedagog.
 • 2. Christer Victor Erland, född 1932-11-14 i Norrköping. Se Tab. 13A.

TAB 14

Carl-Erik Erlandsson, (son av Erland Magnus, Tab. 12), född 1897-06-22 Buskhyttan, Södermanlands län. Ingenjör. En tid anställd vid motorindustriaktiebolag i Göteborg, sedan ingenjör vid Packards motor Co i Hartford, Conn., USA Gift 1920-12-29 i S:t Olai kyrka i Norrköping, d:o förs., ]] med Tyra Maria Josefina Anderzén, född 1898-07-21 i Norrköping, dotter av målaremästaren Otto Theodor Anderzén och Ida Maria Charlotta Anderzén.

Barn:

 • Bengt Erland Theodor , född 1922-01-16 i Norrköping. Se Tab. 14A.
 • Kerstin Hedvig Maria, född 1929-01-20 i Norrköpings, Hedvigs förs.,. Sjuksköterska (utexaminerad i South Bend, Indiana, USA). Anställd vid The Motion Picture Country House för f.d. filmfolk i Hollywood.

TAB 15

Gabriel, (son av Berend Scherna, adlad Hederstierna, Tab. 8), döpt 1722-11-25 i Kungsbacka. Medelstyrman vid amiralitetet8 1747-06-09. Löjtnant därst. Död 1768-10-26. Gift med Catharina Rebecka von Distelow, död 1765-03-30.

Barn:

 • Bernhard Johannes, född 1765, död 1766-10-31.

TAB 16

Paul Scherna, adlad Hederstierna, (son av Magnus Scherna, Tab. 1), född 1690-07-21. Antagen i tjänst vid amiralitetet 1706. Överstyrman därst. Underlöjtnant1 1717-07-03. Adlad jämte sina bröder s. å. 20/11 (introd. 1719 under nr 1543). Överlöjtnant1 1718-06-28. Kaptenlöjtnant 17201. Kapten. Död 1745-01-16 i Karlskrona. Gift 1730-06-26 i Tölö socken Hallands län med Maria Gustaviana Makeléer, död 1702-09-21 Rastaborg, död 1782-12-05 i Karlskrona, dotter av kaptenen Carl Makeléer, och Anna Hirscheit.

Barn:

 • Johan Jakob, född 1731-08-16. Kadett vid amiralitetet 1742-04-03. Lärstyrman därst. 1750-01-26. Medelstyrman 1754-10-22. Löjtnant 1755-10-04. Kaptenlöjtnant 1766-04-23. Kapten 1767-11-18. Död barnlös 1791-05-24 i Karlskrona. Gift där 1761-08-18 med Beata Jacquette Anckarfjell, född 1731-02-17 i Karlskrona, död där 1798-12-13, dotter av amiralitetskaptenen Jakob Anckarfjell, nr 221, och Anna Margareta Siöstierna.
 • Carl Magnus, född 1733. Överstelöjtnant. Död 1808. Se Tab. 17.
 • Erland Gabriel, född 1736-04-27 och död 1737-05-12 i Karlskrona.
 • Gustaf, född 1739-03-14 och död 1745-04-25 i Karlskrona.
 • Hans Peter, född 1741-11-24 och död 1744-08-31 i Karlskrona.
 • Erland Gabriel, född 1744-06-05 och död 1745-12-12 i Karlskrona.

TAB 17

Carl Magnus, (son av Paul Scherna, adlad Hederstierna, Tab. 16), född 1733-08-30. Kom i tjänst 1746. Arklimästare vid amiralitetet 1752-04-24. Löjtnant därst. 1760-08-11. Kapten 1773-05-10. Major 1787-05-30. Överstelöjtnant vid örlogsflottan 1797-11-01. Död 1808-03-13 i Karlskrona. Gift där 1762-12-07 med Christina von Stauden, född 1734-04-06 i nämnda stad, död där 1813-04-12, dotter av schoutbynachten Claudius Stauden, adlad von Stauden, och hans 1:a fru Anna Barbro Sjöhierta, av en adlad men ej introd. ätt.5

Barn:

 • Gustava, född 1764-02-29 i Karlskrona, liksom syskonen, död där 1833-01-31. Gift 1788-12-31 med majoren vid örlogsflottan, RSO, Lars Fischerström, född 1752, död 1808.
 • Jeanna Lovisa, född 1767-02-22, död ogift 1830-12-06 i Karlskrona.
 • Claes Magnus, född 1769. Ryttmästare. Död 1834. Se Tab. 18.
 • Anna Barbara, född 1771-07-24, död 1772-04-25 i Karlskrona.

TAB 18

Claes Magnus, (son av Carl Magnus, Tab. 17), född 1769-08-07 i Karlskrona. Kapten vid amiralitetet. Avsked 1791-05-16. Gick i rysk tjänst, där han blev ryttmästare vid kavalleriet. Död 1834. Gift 1:o 1791-09-18 i Ryssland med Charlotta von Bistram, född 1775-10-15 på Merjama i likanämnda socken i Estland6, död 1793-03-23 i barnsäng Luist Gift 2:o 1794 i Narva med Hedvig Christina Arp, dotter av borgmästaren i nämnda stad, kommerserådet Gerhard Henrik Arp och Hedvig Maria Königsfels, av en adlad men ej introd. ätt.5

Barn:

 • 1. Otto Adam Carl Johan, född 1793-03-20 i Goldenbecks socken.
 • 2. Carl Johan Henrik, född 1795-03-01.
 • 2. Carolina Maria, född 1800-06-30.
 • 2. Alexander Gerhard, född 1806. Statsråd. Se Tab. 19

TAB 19

Alexander Gerhard, (son av Claes Magnus, Tab. 18), född 1806-12-20. Ryskt statsråd. Kammarherre. RRS:tAO och S:tStO1kl samt S:tVlO3kl. RS:tVlO2kl. Bosatt i Wiesbaden. Geheimeråd. Gift 1863-07-04 i Wiesbaden med Marie Louise Emilie Taube, född 1843-08-01 i S:t Petersburg, dotter av ryske översten Julius von Taube och Marie Louise Richter.

Barn:

 • Alexandrine Sofie Louise, född 1864-10-08 i Wiesbaden. död 1945-09-24 i Florens. Gift m. fideikommisarien friherre Justinian Kuno Hektor von Günderrode född 1847-07-01 i Frankfurt am Main, död 1913-11-13 i San Remo. Son av kungl bayerske kammarherren och legationsekr friherre Justinian Maximilian von Günderrode o Sophie Schlashnikov.
 • Oskar'' Ernst Julius, född 1866-12-31 i Wiesbaden. Gift m friherrinan Vera Nikolaievna Bagration-Moukhransky, dotter av översten frust Nikolai Davidovitch Baration-Moukhransky och Anna Diodorovna Troubnikoff.

TAB 20

Peter Scherna, adlad Hederstierna, (son av Magnus Scherna, Tab. 1), född 1692-10-28. Båtsman vid amiralitetet 1708. Konstapelmat därst.1 1710-12-22. Överstyrman 1712. Underlöjtnant 1716-01-11. Överlöjtnant1 1717-07-03. Adlad jämte sina bröder s. å. 20/11 (introd. 1719 under nr 1543). Kaptenlöjtnant 1720. Död 1727-01-17. Gift 1718-05-08 i Karlskrona med Ingeborg Christina Granschoug, född 1695-08-14, död 1728-01-04, dotter av handelsmannen Carl Granschoug.

Barn:

 • Sara Charlotta, född 1719-04-06 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift 1749-01-13.
 • Carl Magnus född 1721. Major. Död 1776. Se Tab. 21
 • Anna Barbara, född 1722-09-23. Gift 1:o 1744-07-29 i Vissefjärda socken Kronobergs län med handelsmannen Peter Langelius. Gift 2:o 1761-05-00 i Karlskrona med amiralitetslöjtnanten Carl Vilhelm Facht. Gift 3:o 1770-07-15 i Karlskrona med flaggstyrmannen Peter Gahm.
 • Erland, född 1724-06-01. Antagen till skeppsgosse 1734. Lärstyrman vid amiralitetet. Död 1742-08-04.
 • Peter, född 1727-02-02. Anställd vid varvskontoret. Död 1750-03-15.

TAB 21

Carl Magnus, (son av Peter Scherna, adlad Hederstierna, Tab. 20), född 1721-06-23 i Karlskrona. Antagen till tjänst vid amiralitetet 1728. Överstyrman därst. 1749. Löjtnant 1752-12-11. Kaptenlöjtnant 1757-05-26. Major. RSO 1772-05-28. Död 1776-09-01 Ängerås och begraven s. å. 5/9 i Karlskrona. Gift 1754-11-05 med Anna Elisabet von Döbeln, född 1732-03-24, död 1797-01-13 Byslätt, dotter av assessorn Ernst Fredrik von Döbeln, och hans 1:a fru Helena Catharina Utfall.

Barn:

 • Inga Catharina, född 1757 i Karlskrona, död 1845-05-03. Gift 1798-10-26 i Ulricehamn med handelsmannen Sven Broman.
 • Fredrika Jakobina, född tvilling 1758-07-05 i Karlskrona.
 • Peter Fredrik, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1808. Se Tab. 22.
 • Jeanna Lovisa, född 1764-06-12 i Karlskrona, död ogift 1833-05-18 i Ulricehamn.

TAB 22

Peter Fredrik, (son av Carl Magnus, Tab. 21), född tvilling 1758-07-05 Karlskrona. Kadett vid amiralitetet 1773-10-11. Fänrik därst. 1779-04-23. Löjtnant 1786-09-22. Kapten 1788-07-21. RSO 1790-03-06. Major 1793-12-28. Överstelöjtnant i flottorna 1805-03-01. Död 1808-11-24 i Karlskrona. Gift 1787-12-11 med Helena Vilhelmina Rystedt, född 1759, död 1826-03-25 i Karlskrona, dotter av packhusinspektoren i Göteborg, hovkvartermästaren Johan Rystedt och Jakobina Maria Gathenhielm.

Barn:

 • Carl'' Johan, född 1788. Generalmajor. Död 1868. Se Tab. 23.
 • Anna Maria, född 1789-12-05, död 1842-05-09 Kvarnarp. Gift 1807-12-24 i Karlskrona med överstelöjtnanten vid örlogsflottan, RSO, Johan Niklas Bergström, född 1771, död 1822-08-24 Vinö
 • Fredrika Vilhelmina, född 1790-10-23 i Karlskrona, död 1880-07-31 i Vimmerby. Gift 1807-12-24 i Karlskrona med vice häradshövdingen Axel Liljenstolpe, född 1781, död 1863.
 • Lovisa Dorotea, född 1792-12-14 Stensjö, död där 1793-01-27.
 • Johanna Jakobina, född 1795-09-26, död ogift 1837-12-22 i Eksjö.
 • Anna Catharina, född 1796-09-28, död s. å. 7/10 Källebacka
 • Melker, född 1799-09-06, död s. å. 20/12 i Karlskrona.

TAB 23

Carl'' Johan, (son av Peter Fredrik, Tab. 22), född 1788-08-16 i Västergötland. E. kadett vid örlogsflottan 1797. Kadett vid Karlberg 1802-09-28. Utexaminerad 1805-09-20. Fänrik vid livregementets grenadjärkår s. å. 8/10. Underlöjtnant vid fältmätningskåren 1806-05-05. Löjtnant därst. 1807-11-20. Kapten i armén 1810-05-01 och i kåren 1813-01-26. Major i ingenjörskåren 1814-01-19. RSO s. å. 24/8. Major vid Kronobergs regemente 1816-01-16. Major i generalstaben s. å. 13/8. Brigadadjutant vid smålandsbrigaden 1816–1818. 2. Major vid Kalmar regemente 1817-12-09. Överstelöjtnant i generalstaben 1818-05-11. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1826-04-11. Överste i armén 1827-07-04. Överste i generalstaben 1828-02-20. Överste och chef för Kalmar regemente 1832-11-17. Generaladjutant 1836-07-04. KSO 1842-01-28. Generalmajor och generalbefälhavare i 5. militärdistriktet 1847-11-18. LKrVA 1849. KmstkSO 1853-04-28. CXIVJoh:smedalj 1855. Avsked 1856-03-27. Död 1868-07-04 på Torsjö i Höreda socken Jönköpings län. Han bevistade fälttågen i Pommern 1805–1806 samt i Tyskland och mot Norge 1813 och 1814. Gift 1826-12-05 Johanneshus med Agata Sofia Carleson, född 1795-10-11 i Åbo, död 1865-04-04 Kvarnarp

Barn:

 • Fredrik Ludvig Salomon, född 1828. Landshövding. Död 1900. Se Tab. 24.
 • Agata Vilhelmina, född 1831-08-12, död s. å. 27/11 Hällinge
 • Fredrika Maria Johanna, född 1832-09-22 på Hällinge, död 1866-05-29 på Kvarnarp. Gift där 1865-02-25 med revisionssekreteraren, RNO, Bror Vilhelm Hernblom, född 1819-07-13 i Stockholm, död där 1901-02-01.

TAB 24

Fredrik Ludvig Salomon, (son av Carl Johan, Tab. 23), född 1828-12-21 Hällinge. Kadett vid Karlberg 1842-09-01. Utexaminerad 1847-09-29. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 8/10. Löjtnant 1851-10-28. Avsked 1857-04-23. Kapten i armén 1859-09-20. Avsked ur krigstjänsten s. å. 1/10. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1869–1877 och 1879–1887. Ledamot av kommittén för förberedande granskning av styrelsen för statens järnvägstrafiks förvaltning 1876-05-19. RNO s. å. 1/12. Ledamot av kommittén för dövstumundervisningens ordnande 1876–1880. Ledamot av kommittén ang. tillverkning och försäljning av brännvin 1878-02-08–1880. Statsråd och chef för civildepartementet 1880-04-19. LLA s. å. KNO1kl 1881-10-01. Avsked från statsrådsämbetet 1883-10-05. Landshövding i Västmanlands län och ståthållare på Västerås slott s. d. StkSpICO 1884. Ordförande i arbetarförsäkringskommittén 1884–1889. Ordförande i Västmanlands läns hushållningssällskap 1885-01-281900. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1889–1891. KmstkNO 1889-11-30. Död 1900-10-08 i Stockholm och begraven i familjegraven på Höreda kyrkogård. Gift 1859-10-20 i Stockholm med Elisabet Lovisa Vilhelmina Eckhoff i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1851-11-05 i Gävle med länsnotarien i Gävleborgs län, vice häradshövdingen Viktor Salomon Lindgren, född 1821, död 1852-08-03 i Paris), född 1831-06-27 i Gävle, död 1910-10-18 i Djursholm, Danderyds förs. ]], dotter av bruksägaren Hans Vilhelm Eckhoff och Christina Louise Ennes.

Barn:

 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1861-12-01 Torsjö. Mogenhetsexamen 1880. Student i Uppsala s. å. Jur. filosofie examen 1882-09-13 och jur. kandidat examen 1886-12-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 20/12. Vice häradshövding 1888-12-20. T. f. fiskal i nämnda hovrätt 1892-01-11. Fiskal 1895-11-29. Assessor 1898-11-25. T. f. revisionssekreterare 1900-12-00. Konstit. revisionssekreterare 1902-01-14. Revisionssekreterare 1903-05-22. Expeditionschef i sjöförsvarsdepartementet s. d. RNO 1903-12-01. Justitieråd 1905-12-30. Statsråd 1906-05-29. KNO1kl 1907-06-06. RRS:tAO1kl 1908. KmstkNO 1910-01-15. Avsked från statsrådsämbetet 1911-10-07. T. f. överståthållare i Stockholm 1911-10-31–1912-04-01. Regeringsråd 1912-03-26. StkSpCIII:sO 1914. Ånyo justitieråd 1915-03-05. Landshövding i Hallands län 1916-04-17. Ledamot av skogsvårdsstyrelsen i nämnda län s. å.–1921-02-04. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1918–1921. Överståthållare i Stockholm 1920-12-03. Ledamot av riksdagens 1:a kammare 1921. StkNed ONO 1922. Statsråd och minister för utrikes ärendena 1923-04-19–s. å. 11/11. StkFinlVRO 1926. Stk B Leop O. Stk Pol Rest. Biogr i Väd. Död 1928-11-17 i Stockholm, Storkyrkoförs. (db 166). Gift 1887-01-05 i Stockholm med Augusta Sofia Lovisa Dardel, född 1856-01-28 Koberg, död 1929-03-08 å Röda korsets sjukhem i Stockholm (db 35), Storkyrko förs. ]], dotter av kabinettskammarherren Fritz Ludvig Dardel, och friherrinnan Augusta Charlotta Silfverschiöld.
 • Petter Fredrik, född 1862-12-13 på Torsjö, död där 1868-01-23.
 • Lovisa Sofia Fredrika, född 1864-02-03 på Torsjö, död 1918-04-17 i Mora (Danderyds förs., db) o. Orsa förs., Kopparbergs län. Gift 1889-11-09 i Västerås med ryttmästaren i livregementets dragoners reserv, RSO, m. m. Knut Alfred Hjalmar Cassel, född 1861-08-04 Stjärnsund Örebro län, död 1920-10-26 i Stockholm (Danderyds förs., db).
 • Hans Fredrik, född 1865. Civilingenjör. Se Tab. 25
 • Fredrique, född 1867-05-04 på Torsjö. Gift 1904-04-26 i Stockholm med ingenjören Carl Einar Blomberg, född 1870-03-13.
 • Agathe Vilhelmina, född 1868-10-03 i Höreda förs., Jönköpings län
 • Elisabet, född 1869-11-29 på Torsjö
 • Sofie, född 1871-02-28 i Stockholm Klara förs. i Stockholm, död ogift 1900-04-11 Sofiahemmet

TAB 25

Hans Fredrik, (son av Fredrik Ludvig Salomon, Tab. 24), född 1865-06-20 Torsjö. Ingenjör först hos firman Schäffer och Buddenberg i Magdeburg, sedan vid Ebbes bruk i Hakarps socken Jönköpings län. Justerare i Kristianstads län 1920-11-12. Död 1939-03-02 i Kristianstad (Österlövs förs., Kristianstads län db nr 4). Gift 1901-09-07 på Rosenholm vid Karlskrona med Carin Albrecht, född 1875-09-17, fosterdotter till konsul Erik Adolf Palander och Christine Marie Albrecht.

Barn:

 • Ebba Sofia Elisabet, född 1903-09-11 på Skultuna bruk i Skultuna socken Västmanlands län. Stiftsjungfru. Gift 1926-07-21 i Kristianstad med studeranden Lars Axel Gustafsson Bennich (T2A) född 1903, från vilken hon blev skild gm Stockholms RR:s 3:e avd dom 1952-04-03.
 • Carin Margareta Christina (Stina), född 1906-09-29 i Sundbyberg. Stiftsjungfru. Gift 1931-01-31 m jur kandidat Göte Karl Fredrik Aspegren, född 1901-01-20 i Fristads förs., Älvsborgs län. Bankdirektör.
 • Hans'' Fredrik Adolf, född 1915-02-12 i Ystad. Se Tab. 25A.

Källor

1Lk. 2Clerus Calmariensis. 3Öä. 4KrAB. 5SK. 6Ha. 7Sgn. 8At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: