:

Höökenberg nr 1160

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Höökenberg nr 1160 †

Adlad 1689-02-21, introd. s. å. Utdöd 1897-12-14.

Från den under Tab. 7 upptagna Carl Gustaf Adolf torde härstamma en ännu levande släkt Höökenberg, till vilken hörde filmästaren #A. P. W. Höökenberg, född 1852, död 1927.

Höökenberg A116000.jpg

TAB 1

Lars Höök. 'Tjänte sig upp genom tappra och berömliga dater, så i Ryssland för Stora Novgorod, som i Livland för Riga, och blev 1611 kapten, 1620 major och 1626 överstelöjtnant av gamla blå regementet. Dödad 1634 på samma gång som fem sina söner vid staden Winsheims stormande och erövrande'. Gift med Brita Andersdotter Korpe från Pommern. De hade förutom en dotter, elva söner, som alla voro officerare, av vilka tio föllo i krig.

Barn:

 • Åke Höök, adlad Höökenberg, född tvilling 1616 i Småland, den elfte och yngsta av sina bröder. Musketerare vid gamla blå regementet och sin faders kompani 1629. Korpral därst. 1631. Sergeant 1632. Livknekt hos prins, sedermera konung Carl X Gustaf 1636. Fänrik vid överstelöjtnant Ture Ribbings skvadron 1642. Adelsbursch vid livgardet 1650. Konung Carl X Gustafs drabant 1654. Korpral vid drabanterna. Löjtnant vid överste Abr. Cronhiorts kompani av Ulvesunds och Strömsholms dragoner 1657. Kapten kapten, 1658. Kommendant på Ryssås skans (nu Kronan) vid Göteborg 1662-03-26 avsked1 1671-05-27. Major för allmogen på Dal 1675. Adlad 1689-02-21 (introd. s. å. under nr 1160). Död 1691 Nyböle och begraven i Eds kyrka. 'Han var med i slagen vid Leipzig den 7 sept. 1631, vid Nördlingen den 6 sept. 1634, då han blev fången, samt i tredagarsslaget vid Warschau 1656-07-00. Förhöll sig med sitt kompani och en del allmoge på Dal ganska tappert och berömligen i den skarpa träffningen med norska generalen Bjelke vid Strömsäters bro i Ryrs socken. Anförtroddes slutligen 1675 norska gränsens bevakande, det han hela kriget igenom med särdeles tapperhet, trohet och redlighet utförde.' Gift 1666 med Helena Rolander, död. 16(44), död 1737-12-10 och begraven 1738-01-15, 93 år, 3 månader, 8 dagar gammal, dotter av prosten och kyrkoherden i Färgelanda pastorat av Karlstads stift Laurentius Petri Rolander och Lisbet Slatte samt syster till regementskvartermästaren Peter Rolander, adlad Myrtengren.

Barn:

 • Maria Catharina, född 1668, död 1755 och begraven s. å. 30/12. Gift 1708 med löjtnanten vid Bohusläns dragonregemente Magnus Beckman, född 1681. Död 1748-10-12 i Eds socken.
 • Magnus Gabriel, född 1671. Löjtnant. Död 1713. Se Tab. 2.
 • Catharina, född 1683, död 1754-02-04 Myran. Gift 1715-06-12 med löjtnanten vid Västgötadals regemente Carl Persson Nordberg, född 1684, död 1732-12-26 i Marstrand.
 • Elisabet, född 1684 i Eds socken, död ogift 1755-06-10 och begraven s. å. 17/7.
 • Sex barn dessutom, döda späda.

TAB 2

Magnus Gabriel (son av Åke Höök, adlad Höökenberg. Tab. 1), född 1671. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1699-12-18. Furir därst. 1701-10-00. Fältväbel 1705-03-26. Fänrik s. å. 9/10. Löjtnant 1710-06-13. Avsked s. å. 10/9. Död 1713. Gift 1703 med Catharina Didron, född 1684, död 1754, dotter av kaptenen Carl Didron, natural. Didron, och Agneta Silfverswärd.

Barn:

 • Carl Åke, född 1703-12-24. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1718 och vid Västgötadals regemente 1721. Mönsterskrivare därst. s. å. 27/2. Var korpral 1724. Rustmästare 1725-12-19. Avsked 1733-01-24. Fältväbel vid Adlerfelts regemente. Förare vid Västgötadals regemente 1737-04-20. Sergeant därst. s. å. 10/10. Sekundfänrik 1742-06-28. Premiärfänrik 1746-06-06. Löjtnant 1749-10-17. Död ogift 1758-04-19 i Pommern [Nh].
 • Brita Catharina, född 1706-03-25, död 1777-05-26 Nyböle. Gift 1742-02-05 i Stenby socken Älvsborgs län med underofficeren Svante Oxe, död 1743.
 • Lorentz Johan, född 1707-12-24. Antagen i krigstjänst 1723. Sergeant vid överste Zanders regemente. Fänrik. Död ogift 1742-07-19 vid Hangö udd, på örlogsflottan.
 • Magnus Gabriel, född 1710. Fänrik. Död 1743. Se Tab. 3.
 • Johan Anton, född 1711-08-00, död 1717.

TAB 3

Magnus Gabriel (son av Magnus Gabriel, Tab. 2), född 1710-06-08. Korpral. Fänriks avsked. Död 1743-04-09. Gift 1736-05-18 med sin halvsyssling Engel Mariana Silfverswärd i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1754-03-18 i Stockholm med lagmannen Carl Gustaf Friedenreich, född 1712, död 1784). Född 1719-02-24, död 1789-06-21 Gammalstorp, dotter av kaptenen Carl Magnus Silfverswärd, och Christina Charlotta von Snoilsky B.

Barn:

 • Ulrica, född 1736-07-28 Hålebacka, begraven s. å. 27/12.
 • Christina Charlotta, född 1737-09-19 på Hålebacka, död 1785-01-05 i Sala. Gift 1:o 1757-10-23 i Tuns socken med fabrikören i Lidköping Johan Jakob Thorbjörnsson. Gift 2:o 1769-02-04 Siggesta med regementsskrivaren vid Västmanlands regemente Albrekt Isander, född 1736-03-10 i Hagby socken Uppsala län, död 1820-01-21 i Enköping.
 • Carl Lorentz, död som barn.
 • Helena Sofia, född 1740, död 1804-09-25 i Vänersborg. Gift 1759-01-28 i Tuns socken med rådmannen i Vänersborg Magnus Beckeman, född 1744, död 1809-01-11.
 • Ulrika, född 1743-04-15.

TAB 4

Jakob (son av Åke Höök, adlad Höökenberg, Tab. 1), född 1680-11-00. Dragon vid överste Weinholtz' skvadron 1697-04-16. Volontär vid Västgötadals regemente 1699-02-10. Furir vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1700-10-10. Förare därst. 1703-12-24. Sergeant 1704-09-26. Fältväbel 1705-11-10. Avsked 1706-02-22. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1708-02-24. Fänrik därst. 1710-05-13. Löjtnant 1711-08-21. Sekund-kapten 1712-10-20. Fången 1713-05-16 vid Tönningen. Hemkom 1714-04-17. Premiärkapten s. å. 24/4. Konfirm. fullm. 1716-04-17. Fången s. å. 28/6 vid Fredrikshald. Hemkom 1718-05-22. Avsked 1722-03-16. RSO 1748-11-07. Kapten vid Lantingshausens regemente 1750-03-20. Majors karaktär. Död 1753-11-23 och begraven 1754-01-04 i Eds kyrka Älvsborgs län [Lk]. Gift 1706 med Bolla Sofia Lake, född 1685, död 1763-02-28 dotter av kornetten Leonard Lake, och hans 2:a fru Helena Catharina Posse.

Barn:

 • Åke Leonard, född 1707. Löjtnant. Död 1763. Se Tab. 5.
 • Knut Georg, född 1709. Fältväbel. Död 1749. Se Tab. 6.
 • Anna Catharina, död 1718.
 • Anna Helena, född 1722-12-19 Sörböle, var död 1793. Gift 1745-11-22 med fältväbeln vid Västgötadals regemente Johan Bergman, född 1720-06-23 Brötegården, död 1793-05-02 på Amundebyn i Tössö socken Älvsborgs län.
 • Märta Christina, född 1724-06-00, död 1786-10-29. Gift 1752 med sergeanten Arvid Blanckenfjell, född 1719, död 1789.
 • Maria Elisabet, född 1729-04-13, död 1796-10-06 i Krokstads socken Göteborgs och Bohus län. Gift med Joakim Fredrik Apenberg.

TAB 5

Åke Leonard (son av Jakob, Tab. 4), född 1707-01-20. Volontär vid livgardet 1724-04-27. Avsked 1725-05-04. Kadett vid brigadjären Lencks regemente i Frankrike s. å. 19/7. Sergeant därst. 1728-05-00. Avsked s. å. 13/9. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente s. å. Förare med rustmästares indelning 1731-03-21. Fältväbel 1735-04-02. Avsked 1738-06-19. Rustmästare vid livgardet s. d. Fältväbel därst. 1739-06-21. Löjtnants avsked 1741-05-23. Död 1763-08-09 och begraven s. å. 14/8 i Fiskebäckskils kyrka. Gift 1:o 1741-07-26 Lång med Christina Kafle i hennes 2:a gifte (gift 1727-08-25 med ryttmästaren Fredrik Vilhelm Cremer, född 1700, död 1739), dotter av Hans Kafle, och Märta Beata Soop. Gift 2:o 1757-03-13 i Färgelanda socken Älvsborgs län med sin farbrors hustrus systerdotter Agneta von Wulfschmidt i hennes 2:a gifte (gift 1740-08-20 Högsäter Född 1703, död 1777-10-28 dotter av kaptenlöjtnanten Jakob Pontus schmidt, adlad von Wulfschmidt, nr 1722, och Märta Maria Didron.

Barn:

 • 1. Åke, född 1743-12-22. Fabrikör. Drunknade 1763-06-25 i Hammarbysjön vid i Stockholm.
 • 1. Axel Ulrik, född tvilling 1745-03-08 i Eds socken Värmlands län, död där s. å. och begraven s. å. 17/3.
 • 1. Carl Lennart, född tvilling 1745-03-08 i Eds socken, död som barn.

TAB 6

Knut Georg (son av Jakob, Tab. 4), född 1709-06-20. Fältväbel vid Västgötadals regemente. Död 1749-05-03. Gift 1739-05-08 med Margareta Elisabet Silfvertelning i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1770-12-30 med vice kommissionslantmätaren och gästgivaren Gustaf Allstrén, född 1735-10-31 i Allström i Alsters socken, Värml., död 1794-07-08 genom drunkning i Tydjesjön i Tydje socken. Älvsb.)2, född 1724, död 1801-04-24 i Tydje socken, dotter av fältväbeln Olof Silfvertelning

 • Barn
 • Helena Catharina, född 1740-08-01, död 1754-06-12.
 • Sofia Christina, född 1742, död som barn.
 • Nils Georg, född 1745. Filosofie magister Död 1786. Se Tab. 7.
 • Sofia Christina, född 1747-06-12, död 1755-06-12.
 • Leonard Magnus, född 1748-07-22, död 1749-05-08.

TAB 7

Nils Georg (son av Knut Georg, Tab. 6), född 1745-05-08 i Hesselskogs (nu Edsleskogs) socken Älvsborgs län. Gymnasist i Karlstad 17623. Student i Lund 1766. Filosofie magister därst. 1768. Död 1786-03-17 Flicksäter, vilken egendom han fått genom sitt gifte. Gift 1773-01-06 på Flicksäter med Maria Benedikta Bagge af Berga i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1787 med fänriken Hans Belfrage, i hans 2:a gifte, född 1748, död 1788. Gift 3:o med Hans Elgström), dotter av majoren Carl Bagge af Berga, och Catharina Ryting.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1772-12-20 på Flicksäter. Fänrik vid Västgötadals regemente 1782-02-09. Fänrik vid dalfrikåren 1789-02-09. Fänrik vid Göta garde 1790-12-05. Transp. till Upplands regemente 1793-07-01. Avsked 1796. Fänrik vid Åbo läns regemente 1799-12-18. Löjtnants avsked. Kapten vid Skaraborgs lantvärnsbrigad 1808. Gick ur tjänsten 1809 och begav sig utrikes. Återkom 1826 till fäderneslandet efter ett 10-årigt slaveri i Algier, vari han råkat såsom konvojbefälhavare i främmande tjänst. Kammarskrivare. Död 1829 13 i Tössö socken Älvsborgs län [Nh]. Gift med Christina Törnqvist, född 1779-06-05, 'som, enligt uppgift från Uppsala stift, år 1825, då mannens vistelseort var obekant, tjänade som piga på torpet Svidjan'. Som deras son upptages på riddarhusstamtavlan Carl Gustaf Adolf Höökenberg, endast känd till namnet, men med anteckning, att hans härkomst icke blivit lagligen styrkt.
 • Erik Gustaf Apollonius, född 1779. Löjtnant. Död 1839. Se Tab. 9.
 • Helena Catharina, född 1781. Gift med krukmakaren i Lidköping N. N. Ehrengren.
 • Christian, född 1785-02-02, begraven 1794-09-07.

TAB 8

Knut Georg (son av Nils Georg, Tab. 7), född 1774-03-06 Flicksäter. Arklimästare vid amiralitetet 1788-02-05. Kadett 1790-03-12. Sergeant vid Göta garde 1793-04-16. Avsked 1795-05-03. Sergeant vid Stedingkska regementet i Göteborg 1801-01-27. Sergeant vid Göta artilleriregemente s. å. 25/6. Telegrafinspektor på Hisingen. Barnalärare i Torslunda. 'Blev för förgripliga yttranden rörande svenska tronföljden av k. m:t förklarad adelskapet förlustig'. Gift 1795-04-12 i Stockholm med Carolina Hammarstedt, som blev från honom skild och sedan gifte sig med en snickare i sistnämnda stad.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1795-06-01. Livgardist till häst. Död ogift 1825-04-08 på garnisonssjukhuset.

TAB 9

Erik Gustaf Apollonius (son av Nils Georg, Tab. 7), född 1779-02-09 Flicksäter. Fänrik vid Skaraborgs lantvärnsbrigad 1808-05-17. Löjtnant därst. s. å. 30/6. Löjtnant i armén 1809-10-13. Handlande i Arboga. Död där 1839-04-02. Han bevistade fälttåget mot Norge 1808. Gift 1803-12-25 i Arboga med Christina Elisabet Haak, född 1780-11-19, död 1868-02-23 i nämnda stad, dotter av handlanden Johan Leonard Haak och Maria Elisabet Weitzer.

Barn:

 • Carl Åke, född 1805-01-27 i Arboga. Student i Uppsala 1823. Filosofie kandidat i Lund 1830-12-16. Extra ordinarie kanslist i generaltullstyrelsen 1831. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1832. Filosofie magister s. å. 23/6. Extra ordinarie kammarskrivare vid flottans station i Stockholm 1839. Död ogift 1848-06-08 i Göteborg.
 • Christina Valborg, född 1807-01-03 i Arboga, död s. å.
 • Knut Erik Vänne, född 1808. Löjtnant. Död 1869. Se Tab. 10.
 • Maria (Majken) Apollonia, född 1810-01-15 i Arboga, död 1876-05-30 på Härene i likanämnd socken Skaraborgs län. Gift 1850 med kyrkoherden i Härene pastorat av Skara stift Anders Linderoth i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Maria Svensson, född 1844-09-28, död 1922-08-30 i Borås), född 1814-01-25 i Floby socken Skaraborgs län, död 1881-07-23 i Härene prästgård.
 • Christina Charlotta Benedikta, född 1811-08-06 i Arboga, död där 1883-06-09. Gift 1839-07-18 i nämnda stad med handlanden därst. Johan Gustaf Berggren, född i Kungsör, död 1841 i Arboga.
 • Gustava Catharina (Carin), född 1812-09-23 i Arboga, död 1898-03-29 i Grästorp i Tengene socken. Gift 1842-10-03 i Alingsås med prosten, kyrkoherden i Tengene pastorat av Skara stift, teol. kandidat och filosofie jubeldoktorn Johan Peter Nyman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1833-10-31 på Båltorp vid Alingsås med Hedvig Eleonora Lindqvist, född 1812-05-24 i nämnda stad, död där 1838-01-29, dotter av rådmannen Carl Lindqvist och Brita Maria Rödbom), född 1800-03-30 i Alingsås, död 1895-06-22 i Tengene prästgård.
 • Helena Carolina Elisabet, född 1815-07-08 i Arboga, död s. å. 27/7.

TAB 10

Knut Erik Tanne (son av Erik Gustaf Apollonius, Tab. 9), född 1808-03-17 i Arboga. Student i Uppsala 1823-10-04. Furir vid livregementets grenadjärkår 1826-10-24. Lantmäteriexamen 1827-05-30. Förare vid nämnda kår 1828-06-16. Fänrik vid Hälsinge regemente 1829-04-10. Officersexamen s. å. 30/8. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom fänrik i armén 1832-01-30. Chef för Stockholms telegrafstation 1836-06-02. Löjtnant i armén 1837-05-05. Avsked. Död 1869-07-09 i Arboga. 'Han är den såsom muntrationsråd bekante löjtnant Höökenberg.'. Gift 1838-01-18 i Linköping med Emilia Emerentia Lindberg, född 1812-08-17 i Stockholm, död där 1878-04-22.

Barn:

 • Gustaf Åke Hjalmar, född 1838-11-09 i Stockholm. Styrmansexamen 1860. Död 1861-11-27 och begraven på Tisteds kyrkogård å Jylland i Danmark.
 • Nils Hugo Leonard, född 1840. Kontorsskrivare. Död 1897. Se Tab. 11.
 • Alfhild (Hilda) Kerstin Amalia, född 1843-02-27 i Stockholm. Privatlärarinna. Död ogift 1907-07-05 i Ljusnarsbergs socken Örebro län.
 • Elisabet Maria Helena, född 1847-02-08 i Stockholm. Folkskollärarinneexamen därst. 1868. Extra ordinarie lärarinna vid nämnda stads folkskolor s. å. 1/8. Ord. 1874-01-01. Död ogift 1901-01-03 på Stockholms sjukhem. Herta Emma Matilda, född 1849-06-02 i Stockholm. Folkskollärarinneexamen i nämnda stad 1868. Död där 1868-09-20.

TAB 11

Nils Hugo Leonard (son av Knut Erik Vänne, Tab. 10), född 1840-10-04 i Arboga. Handelsbokhållare 1856-10-00. Borgare i Stockholm 1864-04-05. Fabriksidkare till 1867. Extra ordinarie kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen s. å. 7/1. Ord. kontorsskrivare 1873-01-01. Död 1897-12-14 i Stockholm utan söner och slöt ätten. Ägde huset nr 65 vid Linnégatan i Stockholm. Gift 1878-05-11 i Stockholm med Maria Lovisa Ottilia Brisman, född 1842-07-01 i Örebro, död 1927-01-17 i Oslo (Sthlm, Adolf Fredriks förs., db), dotter av handlanden Carl Daniel Brisman och Sara Lovisa Mosell.

Barn:

 • Kerstin Maria, född 1881-05-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1902-07-10 i Adolf Fredriks kyrka i nämnda stad med rektorn vid Nissens flickskola i Oslo Christen Stillesen Mellbye född 1868-04-15.

TAB 12

Carl Magnus (son av Jakob, Tab. 4), född 1719-03-31. Volontär vid Västgötadals regemente. Korpral därst. 1737-01-06. Avsked 1742-02-27. Åter i tjänst såsom rustmästare vid nämnda regemente s. å. 17/5. Furir därst. s. å. 2/6. Var sergeant därst. 1746. Fänriks avsked 1751-04-08. Gift 1747-01-09 med Margareta Fries, född 1723, död änka 1810-12-17 Strand, dotter av faktorn i Uddevalla Olof Fries.

Barn:

 • Magdalena, född 1747-11-01, död 1805-04-15 på Amundebyn i Tössö socken Älvsborgs län. Gift före 1777 med fältväbeln Johan Magnus Bergman, född 1747-04-20, död 1825-01-14.
 • Anna Catharina, född 1749-11-10, begraven 1755-02-01.
 • Maria Sofia, född 1751-06-28, död 1836-11-18 på Strand. Gift med kaptenen Johan Adolf Klingspor, i hans 2:a gifte, född 1743, död 1815.
 • Fredrik, född 1753-12-01. Rustmästare vid Västgötadals regemente 1768-10-08. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1776-06-04. Avsked1 1784-04-08. Gift 1784-12-00 med Catharina Elisabet Norström.
 • Bolla Carolina, född 1759-05-30, död 1836-11-14 på Strand. Gift med lantbrukaren Peter Bågenholm, född 1754, död 1836-11-07.
 • Margareta, född 1761, begraven 1762-03-17.
 • Anna Catharina, född 1763-02-04, död 1812. Gift 1779-11-24 med majoren Adolf Fredrik Eding, född 1745, död 1817.
 • Gustava, född 1765-11-08, död 1766-03-06.
 • Gustava Lovisa, född 1768-05-27, död ung.

TAB 13

Lorentz Peter (son av Jakob, Tab. 4), född 1721-06-21 Sörböle. Sergeant vid Göteborgs garnison. Avsked. Gift 1754 med Anna Märta Hierta, född 1730, död före 1788, dotter av kaptenen Lennart Hierta, och Hamfrid Juliana Belfrage.

Barn:

 • Helena Juliana, född 1755-06-13, död 1820-07-05. Gift 1788-11-07 med sin fasters mans brorson Johan Magnus Blanckenfjell, född 1755.
 • Elisabet Maria, född 1756-07-04. Gift 1788-04-13 med handelsmannen Jockum Appelberg.
 • Catharina Sofia, född 1757-06-22, död 1758-04-05.
 • Jakob Leonard, född 1759-04-25. Levde utan tjänst. Död 1788-03-02.
 • Carl August, född 1762-02-22, död s. å. 26/7.
 • Åke Ernst, född 1763-11-18, död 1764-01-17 Vallsjö

Källor

1KrAB. 2El. 3Svn.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: