:

Tandefelt nr 631

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tandefelt nr 631

Adlad 1650-08-20, introd. 1655.

Ätten, som icke varit representerad i Sverige efter 1809, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818 under nr 51 bland adelsmän. En medlem av ätten blev i nämnda land upphöjd i friherrlig värdighet 1809, men avled 1822. Hans brorson adopterades som friherre 1811 men hans ättegren utgick 1904.


Tandefelt A63100.jpg

TAB 1

Sigfrid Persson. Var i början av 1500-talet fogde i Övre Hollola härad i Finland.

Barn:

 • Per Sigfridsson i Rapala i Sysmä socken. Domhavande i Sysmä socken 1578. Uppförd i mantalslängd på Tavastehus 1579. Fogde i Hauho och Övre Sääksmäki härad 1581–15825. Fick 1581-07-06 frihet på nio år för borgläger och ryttaregästning för den rusttjänst som han gjort och s. å. 9/10 konung Johans skyddsbrev. Död omkr. 1585. Gift med Carin Severinsdotter, som levde ännu 1611 vid sonens död6, dotter av kyrkoherden i Hauho Severin Juusten (Gyllenlood).

Barn:

 • Henrik Persson, till Rapala. Ryttare under Axel Kurck 1593. Fogde i Hauho pch Hollola härad 1603–1607 och tillika i Hattula härad 1605. Levde ännu8 1611-05-04 men var död 1612-01-00. Gift med Malin Henriksdotter i hennes 1:a gifte (gift 2: o 1623 med kyrkoherden i Lampis herr Matts), dotter av Henrik Lydiksson Jägerhorn, av den adliga Härtonässläkten. Son. Arvid Henriksson, adlad Tandefelt. Fänrik med två hästar under Henrik Månssons fana 1614. Deltog i kriget i Ryssland och i Livland samt därefter i kriget i Tyskland och tjänade sig upp till ryttmästare vid Nylands och Tavastehus kavalleriregemente. Fick 1650-02-17 drottning Christinas brev på säterifrihet för Voipala i Sysmä socken. Adlad 1650-08-20 (introd. 1655 under nr 600, vilket nummer sedan ändrats till 631). Stupade 1656 i Polen. 'Han fick i slaget vid Leipzig d. 7 sept. 1631 tre tänder bortskjutna och blev i slaget vid Lützen den 6 nov. 1632 för andra gången skjuten i munnen med den påföljd att lodet fastnade i halsen. Först 1640 lyckades det för hans broders änka Brita Sigfridsdotter att uttaga detta bysselod, som dittills trotsat alla läkares försök och vållat honom grymma obehag. Denna blessyr gav även anledning till att han vid adlandet erhöll namnet Tandefelt och i vapnets övre fält trenne tänder.'. Gift på 1630-talet med Brita Ekestubbe i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten David Reeth [nr 598], död 1690), död 1695-03-30 och begraven i Sysmä moderkyrka, dotter av majoren Henrik Larsson, adlad Ekestubbe, i hans 1:a okända gifte.

Barn:

 • Anna. Gift med prosten och kyrkoherden i Hauho socken Johannes Gååsman i hans 1:a gifte, död 1709-11-18.
 • Lars, född 1651-08-13. Musketerare vid livgardet 1673. Drabant. Fänrik vid Viborgs läns infanteriregemente 1675. Kom sedan under överste Falkenberg och blev kommenderad till sjöss på skeppet Merkurius samt råkade under ett sjöslag i dansk fångenskap, varifrån han hemkom 1677. Kapten vid Tavastehus läns infanteriregemente 1678. Död ogift 1704-12-21 och begraven i Sysmä kyrka.

TAB 2

Johan (son av Arvid Henriksson, adlad Tandefelt, Tab. 1), till Rapala och Hovila samt Koskipää, som han erhöll genom sitt gifte8 (alla i Sysmä socken). Född 1640. Korpral vid Tavastehus och Nylands läns kavalleriregemente 1665. Kornett därst. 1671. Löjtnant 1678. Regementskvartermästare s. å. 6/7. Ryttmästare 1694. Fången 1701-09-12 vid Rappin. Major. Död 1712 i rysk fångenskap i Verchoturje och där av sina landsmän begraven. 'Han födde sig under fångenskapen med förfärdigandet av finare smedsarbeten, vilket han lärt i sin ungdom.'. Gift 1675-08-31 med Margareta Silfverbögel, död 1727-08-00 och begraven i Sysmä, dotter av majoren Henrik Sigfridsson, adlad Silfverbögel, och Ingeborg Grönfelt.

Barn:

 • Ingeborg, född 1676-04-09, död ogift och begraven i Sysmä kyrka
 • Henrik, född 1678, död s. å. och begraven i Sysmä kyrka
 • Adam Vilhelm, född 1683. Kapten. Död 1742. Se Tab. 3
 • Johan, född 1686. Löjtnant. Död 1743. Se Tab. 12
 • Eva. Gift med ryttmästaren vid Nylands och Tavastehus kavalleriregemente Gustaf Rutenhjelm. Båda makarna voro döda 1737.
 • Arvid, född 1692, död ogift 1728 och utan känd tjänst samt begraven i Sysmä kyrka

TAB 3

Adam Vilhelm (son av Johan, Tab. 2), född 1683-09-13. Student6. Sekundfänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1709-07-10. Premiärfänrik därst. 1711-02-23. Löjtnant vid Viborgs läns infanterireg, s. å. 13/4. Avsked med kaptens karaktär s. å. 14/3. Död 1742-05-24 och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Sysmä kyrka. Gift 1711-05-06 med Christina Juliana Gripenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1745-10-24 med kaptenen vid västra skånska infanteriregementet Bengt Zederström i hans 2:a gifte [gift 1:o med Johanna Catharina von Elswichshausen], född 1687-09-23 i Stockholm, död 1754-04-00), född 1693-06-24, död 1755-04-13, dotter av kaptenen Jakob Gripenberg, och Sofia Maria von Hirscheit.

Barn:

 • Margareta Sofia, född 1713-05-06, död s. å. 8/8.
 • Eva Margareta, född 1715-01-20, död 1753-10-15. Hon ägde Koskis' rusthåll i Kyrkslätts socken och Virdois i Sysmä socken.7. Gift 1731-06-24 med ryttmästaren Henrik Johan Stormbom, död1 1747-10-21.
 • Catharina, född 1716-03-06, död s. å.
 • Johan Christian, född 1717-08-20. Student i Åbo 17332. Var kapten i rysk tjänst 1746 och då stationerad i Kronstadt6. Sedan transp. till Astrakan6. Sist överste. Levde 17587. Död i Ryssland. Gift med Wideman Diones, med vilken han hade endast tvenne söner, som dogo späda före honom.
 • Hebbla Helena, född 1720-05-14, död 1793-04-16 i Sysmä socken. Gift 1:o 1738-10-05 med fänriken Georg Johan Taube, född 1710. Gift 2:o med löjtnanten Anders Wikman i hans 2:a gifte, född 1730, död 1797-01-23 på Storby3 i Sysmä socken.
 • Arvid Lydik, född 1723. Löjtnant. Död 1755. Se Tab. 4
 • Ingeborg Juliana, född 1726-05-09. Död 1796-08-00. Gift 1:o 1745-10-24 med sergeanten Henrik Johan Orre. Gift 2:o redan 17547 med fänriken Gideon von Hackwitz.
 • Adam Otto, född 1727. Löjtnant. Död 1798. Se Tab. 5
 • Ebba Maria, född 1730-04-14, levde ännu på 1780-talet.6 Gift 1748 med fänriken Johan Wrangel, från vilken hon 1759-02-17 blev skild6, född6 1718-12-18, död 1782-01-13 i Sysmä socken.3
 • Samuel Gideon, född 1733. Major. Död 1787. Se Tab. 7
 • Carl Vilhelm, född 1734-08-24, död 1743-02-23 och begraven i Sysmä kyrka
 • Jakob Henrik, född 1735-11-28 i Sysmä socken. Volontär vid Björneborgs regemente 1747-12-15. Furir därst. 1749-06-08. Uppsyningsman vid fortifikationen 1750-05-01. Sergeant vid artilleriet i Landskrona 1753-10-21. Furir därst. 1756. Styckjunkare s. å. 1/7. Underlöjtnant 1761-07-29. Löjtnant 1773-06-21. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1781-02-07. Död barnlös 1796-04-24 på Mäkelä i Gustaf Adolfs socken i Kymmenegårds län. Gift 1764-10-16 med Magdalena Margareta Lovisa Heintzia, död 1820-06-10.
 • Erika Aurora, född 1738-02-16, död 1818-06-03 Storby Gift 1:o 1759-07-00 med löjtnanten friherre Otto Magnus Rehbinder. Gift 2:o 1768-01-11 i Sysmä socken8 med sin svågers brorson, föraren Peter Ludvig Taube, född 1745, död 1778.

TAB 4

Arvid Lydik (son av Adam Vilhelm, Tab. 3), född 1723-05-22. Student i Åbo. Löjtnant. Död 1755-04-23 och begraven i Tandefeltska graven i Sysmä moderkyrka. Gift 1748-05-18 med Margareta Sofia Standaert i hennes 1:a gifte (gift 2:o omkr. 1760 med löjtnanten Carl Henrik Sass, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1787)8, född 1728, död 1791.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1748-07-11 på Hovila3 i Sysmä socken, död änka 1820-04-08 på Virdois3 i nämnda socken. Gift 1768-04-05 i Sysmä socken3 med fänriken Arvid Johan Stormbom.
 • Eva Helena, född 1749-10-11, död 1789-03-04. Gift 1766-08-12 i Sysmä socken med kaptenen Otto Magnus von Essen af Zellie, född 1738, död 1790.
 • Adam Vilhelm, född 1745-02-09, död s. å. 26/2 och begraven i Sysmä kyrka
 • Benedikta Sofia, född 1752-04-27, död 1322-01-23 Kurvola Gift med kommissionslantmätaren i Nylands och Tavastehus län Henrik Jakob Gestrin, född 1741-12-16 i Padasjoki socken, död 1809.4
 • Arvid, född 1754-07-17, död s. å. och begraven i Sysmä kyrka

TAB 5

Adam Otto (son av Adam Vilhelm, Tab. 3), född 1727-11-23. Styckjunkare vid artilleriet. Löjtnant. Död 1798-05-21 på Hovila3 i Sysmä socken. Gift 1:o 1756-09-30 med Elisabet Duncker, död 1767-09-25. Gift 2:o 1775-04-27 med sin kusin Johanna Sofia Gripenberg, född 1728-11-09, död 1808-03-29 Strandgård

 • Barn3:
 • 1. Adam Johan, född 1757. Fänrik. Död 1813. Se Tab. 6
 • 1. Christian Mikael, född 1761-03-15 på Hovila, död 1762-05-03 och begraven i Sysmä kyrka
 • 1. Maria Christina, född 1762-06-27 i Sysmä socken, död 1837-10-20 på Strandgård. Gift 1:o 1780-02-10 med sin faders kusin fänriken Peter Johan Tandefelt, född 1740, död 1785. Gift 2:o 1787-12-25 med löjtnanten Vilhelm Jakob Boisman, född 1762-02-15, död 1818-04-30.
 • 1. Eva Lovisa, född 1764-02-03 på Hovila, död s. å. 24/6 och begraven i Sysmä kyrka

TAB 6

Adam Johan (son av Adam Otto, Tab. 5), född 1757-08-07 Hovila Kadett vid artilleriet 1767-05-12. Förare vid Björneborgs regemente 1771-06-19. Transp. till Tavastehus läns infanteriregemente 1773-09-08. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1775-11-08. Avsked. Död 1813-02-18 Raskula Gift 1780-12-19 med Juliana Lovisa Boisman, född 1758-05-15, död 1793-09-13 på Voipala i nämnda socken, dotter av kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente Henrik Boisman och hans 2:a hustru Anna Lovisa Leopold.

Barn:

 • Sofia Lovisa, född 1781-09-18, död s. å. 23/10.
 • Ottiliana Elisabet, född 1782-10-09 på Strandgård, död s. å. 29/10.
 • Henrika Maria Vilhelmina, född 1783-10-06 på Strandgård, död där 1786-06-27.
 • Eva Lovisa, född 1786-01-07 på Strandgård, död där s. å. 23/2.
 • Johanna, född 1787-06-18 på Strandgård, död 1789-01-16.
 • Catharina Juliana, född 1789-05-25 i Sysmä socken, död 1838-05-25 i Borgå. Gift 1:o 1812-06-11 med vice häradshövdingen Abraham Holmberg, född 1775-10-02, död 1817-06-23 Marjomäki Gift 2:o med politirådmannen i Borgå, fältkamreraren Anders Gustaf Malm i hans 1:a gifte, född 1790-11-01, död 1876-07-22 i Borgå.
 • Arvid Henrik, född 1791-10-15 på Voipala, död där 1792-03-04.
 • Adam Vilhelm, född 1793-07-09 på Voipala, död där s. å. 1/8.

TAB 7

Samuel Gideon (son av Adam Vilhelm, Tab. 3), född 1733-05-18 Hovila Soldat i svensk tjänst 1749. Fältväbel därst. Adjutants n. h. o. v. 1758-04-13. Erhöll s. d. tillstånd att för en tid av tre år tråda i utrikes tjänst. Fänrik i rysk tjänst s. å. 24/11. Underlöjtnant vid rostovska karabinjärreg:t 1759-01-12. Löjtnant därst. 1763-06-10. Kapten 1768-01-01. Sekundmajor vid garnisonen i S:t Elisabet 1769-01-12. Bevistade s. å. kriget mot krimska tartarerna och 1770-08-23 affären vid fiendens utfall från Bender, varvid han blev sårad. Kommendant i fästningen Samara 1772. Transp. till viatska karabinjärregst 1774. Bevistade s. å. fälttåget mot Turkiet. Transp. till ingermanländska karabinjärregementet 1775, till rjäsanska karabinjärregementet 1780 och till rostovska karabinjärregementet s. å. Död 1787-09-12 av blessyrer, erhållna vid striderna om fästningen Georgievsk på kaukasiska gränslinjen. Gift (1:o?) 1760-02-00 i Viborgska guvernementet med Helena Oliphant, född 1741 i Sakkola socken, dotter av hovkamreraren Johan Oliphant och Agnes von Netterman. (2:O? med Hedvig Euler, född 1770, död 1809-12-25 i Viborg).

Barn:

 • Johan Gideon, född 1761-01-00, död s. å.
 • Fredrik Daniel, född 1766. Överstelöjtnant. Se Tab. 8
 • Johanna Catharina, född 1767, död s. å.
 • Helena Charlotta, född 1769, död 1770.
 • Hedvig Eleonora, född 1771, död 1809. Gift med premiärmajoren Nikolaus Ellert.
 • Abraham, född 1776, död 1778 i Nya Serbien.
 • Eva, född 1782, död 1785 i Borissov.

TAB 8

Fredrik Daniel (son av Samuel Gideon, Tab. 7). Född 1766-02-11 i det befästade lägret Petrovsk vid krimska gränsen. Vaktmästare vid viatska karabinjärregementet 1770-03-07. Transp. till rostovska karabinjärregementet 1775-02-12. Kadett därst. 1786-07-12. Transp. till kasanska infanteriregementet 1787-03-16. Fänrik därst. s. å. 9/7. Adjutant s. å. 8/12. Deltog 1791-07-03 i stormningen och intagandet av fästningen Anape. Stabskapten 1797-12-23. Kapten 1798-10-17. Major 1800-12-22. Bevistade 1807 års fälttåg mot fransmännen i Preussen. Överstelöjtnant 1807-12-24. Chef för 28. jägarregementet 1808-05-24. Bevistade 1810 och 1811 kriget mot Turkiet och blev därunder blesserad. Bevistade jämväl 1812 års fälttåg mot fransmännen och blev därunder ytterligare blesserad. RRS:tGO4kl och S:tAO2kl. Chef för 2. brigaden av avdelta inre bevakningskårens 4. distrikt 1813-08-01. Död 1830 i Bielostok. Gift 1:o med Anna von Fitinghoff, död 1796 i Warschau, dotter av löjtnanten i polska armén, gränskommissarien Nikolai von Fitinghoff och N. N. Olizar. Gift 2:o 1799-05-17 i staden Kisliar med Anna Diomov (Da Diom), född 1785-02-14, död 1864, dotter av translatorn, kaptenen Dementii Diomov och furstinnan N. N. Bagration.

Barn:

 • 2. Anna, född 1801, död 1802.
 • 2. Anna, född 1802-02-06. Gift 1817 med generalmajoren Filip von Eckeln-Hilsen, född 1801.
 • 2. Alexandra, född 1806-08-19, död 1815.
 • 2. Wilhelm, född 1811. Löjtnant. Död 1865. Se Tab. 9
 • 2. Rafael, född 1813-08-29. Löjtnant. Död ogift 1864.

TAB 9

Wilhelm (son av Fredrik Daniel, Tab. 8), född 1811-10-18 i Bielostok. Student vid universitetet i Vilna 1827. Junkare vid gardets ridande artilleri. Sergeant därst. Kornett vid novoarkangelska ulanregementet 1832. Löjtnants avsked 1834-03-24. Vistades i England. Återvände till Ryssland 1850. Ställdes under polisuppsikt för politisk verksamhet och förvisades till Karelen. Död 1865 i Olonetz. Gift 1:o med Anna Dmitrievna Sokownin, från vilken han 1835 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 3:o med greve Vasili Tolstoi), född 1816, död 1858 i Moskva, dotter av Dmitri Sokownin och Sofia Narichkin. Gift 2:o med Mary Fleming, född 1820-09-29, död 1860, dotter av lord Percy Daniel Fleming och Anna Fredrika, född Fleming.

Barn:

 • 1. Alexis, född 1832, död 1835 i Moskva.
 • 1. Sofie, född 1834, död 1870 i Moskva. Gift med kaptenen Alexander Czapkin.
 • 2. Nikolai Wilhelm Otto Moritz, född 1852. Konstnär. Död 1899. Se Tab. 10.
 • 2. Maria, född 1855-01-26, död ogift 1914-04-14 i London.

TAB 10

Nikolai Wilhelm Otto Moritz (son av Wilhelm, Tab. 9), född 1852-05-03 i Olonetz, Karelen. Konstnär (målare) först i Florens och Milano, sedan i Frankrike. Hederskurator för en asyl i Vitryssland, varest han ägde ett gods i Vitryssland. Död 1899-12-24 i Nizza. Gift med grevinnan Marie de Ligny, född 1859, död 1908-02-15, dotter av greve Valdemar Pierre Valerian de Ligny och Eugenie Helene de Wilkowski-Slepowron.

Barn:

 • Nikolai (Nils-Otto), född 1881. Före detta ambassadråd. Se Tab. 11.

TAB 11

Nikolai [Nils Otto] (son av Nikolai Wilhelm Otto Moritz, Tab. 10), född 1881-06-07 på villan Mariehamn i guv. Minsk. Studerade i Sorbonne och Prag. Jur. utr. doktor. Före detta ambassadråd i vitrysk tjänst. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1923-10-17 i Dresden med Zinaida Percov i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Savoiski).

Barn:

 • 2. Guillaume-Pierre (Wilhelm Per), född 1924-05-02.

TAB 12

Johan (son av Johan, Tab. 2), född 1686-02-19. Kornett vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente 1707-03-20. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Löjtnant därst. 1712-08-27. Död 1743-12-23 och ligger jämte sin fru begraven i Tandefeltska familjegraven i Sysmä kyrka. Han deltog i fälttåget mot Norge 1718. Ägde Voipala i nämnda socken. Gift 1738-02-21 i Lampis socken med Barbro Catharina Lampeel, död 1754-02-19, dotter av majoren Peter Lampeel.

Barn:

 • Peter Johan, född 1740. Fänrik. Död 1785. Se Tab. 13

TAB 13

Peter Johan (son av Johan, Tab. 12), född 1740-10-16. Student i Åbo 17532. Kadett vid artilleriet i Finland 1757. Styckjunkare vid artilleriet i Pommern 1758. Fänrik vid Hälainge regemente 1760-10-07. Avvek 1761-04-17 under kriget från regementet och gick i preussisk tjänst. Erhöll 1769-12-19 lejdebrev att hemkomma till Sverige. Död 1785-09-02 Hovila Gift 1780-02-10 med sin kusins dotter Maria Christina Tandefelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1787-12-25 med löjtnanten Vilhelm Jakob Boisman), född 1762-06-27, död 1837-10-20 Strandgård

Barn:

 • Arvid, född 1781-02-03 Voipala å. 3/6.
 • Otto Johan, född 1782-04-13 på Voipala. Kadett på Haapaniemi 1794, men därifrån utstruken 1801-06-30. Sergeant vid nylandsbrigadens infanteri 1808-02-19, men jämväl från denna befattning avskedad. Reste sedan till sjöss som matros på kofferdifartyg. Vistades därefter i Stockholm och invecklades 1810 i rättegången rörande mordet på riksmarskalken greve Axel von Fersen samt blev 1811 den 21 nov. av k. m:t dömd att sändas till Nya Älvsborgs fästning och 1814 den 20 april att vara adelskapet förlustig och för framtiden kallas Pettersson, ävensom att avstraffas med 40 par spö samt förvisas ur riket, vilken dom sedermera mildrades, så att spöstraffet förvandlades till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd. Troligen död i Amerika, dit han slutligen begav sig.
 • Catharina Sofia, född 1784-09-17 på Voipala, död ogift 1807-07-25 Raskula

TAB 14

Otto (son av Johan, Tab. 2), till Koskipää i Gustaf Adolfs socken. Född 1695. Volontär vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1718. Bevistade norska fälttåget s. å. Adjutant vid nämnda regemente med fullm. 1720. Kornett. Död 1757-10-16 och begraven i Gustaf Adolfs kyrka. Gift 1737-06-02 i Rantasalmi socken med Ottiliana Lovisa Gyllenecker, född 1718-06-02, död 1788-11-29 på Koskipää, dotter av överstelöjtnanten Per Johan Meisner, adlad Gyllenecker, och hans 1:a fru Elisabet Maria Muhl.

Barn:

 • Margareta, född 1739-03-14, död 1816-10-12 på Gammelgård i Lampis socken. Gift 1758-07-08 med hovjunkaren Carl Gustaf Stiernvall, nr 1810, född 1729, död 1767.
 • Ottiliana Lovisa, född 1742-09-24, död 1770-03-01. Gift 1763-06-09 på Koskipää med majoren Sigfrid Joakim Colliander i hans 2:a gifte, född 1724, död 1795, fader till majoren Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna.
 • Christian, född 1744-01-23, död s. å. 24/6 och begraven i Gustaf Adolfs kyrka
 • Robert, född 1746. Överstelöjtnant. Död 1823. Se Tab. 21
 • Adolf, finsk friherre Tandefelt, född 1747-08-08 på Koskipää. Student i Åbo 1761-06-09. Auskultant i Åbo hovrätt 1763-12-20. Extra ordinarie kanslist därst. 1764-06-28. Extra notarie 1765-12-18. Auditör vid arméns flotta 1772-05-02. Tältsekreterare hos översten friherre Jakob Magnus Sprengtporten vid förberedelserna till den s. k. regementsförändringen i Sverige samt författade manifestet därom till Finlands invånare och ombesörjde all brevväxling i ämnet. Åtföljde sedan Sprengtporten och den för en del av finska truppernas överförande från Sveaborg till Stockholm utrustade eskadern till huvudstaden och förestavade vid framkomsten dit i konung Gustaf III:s närvaro på svenska och finska språken den nya tro- och huldhetseden för den å Norrmalmstorg (nuv. Gustaf Adolfs torg) uppställda brigaden av finska trupper. Justitiarie vid arméns flotta 1774-05-02. Hovrättsråd i den nyinrättade Vasa hovrätt 1775-06-27 och i detta ämbete installerad i Stockholm 1776-06-28. T. f. landshövding i Vasa län 1778-06-01. Landshövding i Uleåborgs län 1782-06-07. RNO 1784-11-22. Landshövding i Vasa län 1785-07-26. Av förmyndarregeringen entledigad från sitt landshövdingeämbete 1794-08-07. Förordnades 1799-10-15 till landshövding i Örebro län, men avsade sig detta förtroende året därpå vid riksdagen i Norrköping. Ledamot av konungens högsta domstol för en tid av tre år 1800-05-19, vilket uppdrag förnyades på ytterligare tre år 1803-04-21. President i Åbo hovrätt 1805-05-19. RRS:tAO1kl 1808-05-05. Förordnad 1809-02-19 att under lantdagen i Borgå förrätta justitiekanslerns göromål. Finsk friherre s. å. 18/7 (introd. på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 26 bland friherrar). Främste ledamot i regeringskonseljens, sedan senaten för Finland, justitiedepartement 1809-08-18. Erhöll 1811-06-18 tillstånd att på sin friherrliga ätt adoptera sin brorson kammarjunkaren Adolf Fredrik Tandefelt. RRS:tAlexNewO 1817-02-27. Död ogift 1822-01-05 i Helsingfors. [3]
 • Elisabet Sofia, född 1749-03-16, död 1799-08-05 Boe Gift 1765-12-31 på Koskipää med assessorn Henrik Tomas Adlercreutz, B, född 1732, död 1801.
 • Vendla Catharina, född 1754-10-14, död 1833-03-14 Erkylä Gift 1774-03-15 i Gustaf Adolfs socken med kaptenen Frans Gustaf von Marqvard, född 1728, död 1809.
 • Fredrik, född 1756. Kapten. Död 1828. Se Tab. 29

TAB 15

Johan (son av Otto, Tab. 14), född 1738-03-14 på Koskipää i Gustaf Adolfs socken. Volontär vid fortifikationen 1749-12-04. Underkonduktör därst. 1753-02-03. Konduktör 1758-03-21. Löjtnant 1769-05-03. Kapten i armén 1772-09-22. Kapten vid fortifikationen 1776-08-18. Major vid pommerska brigaden 1783-05-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén s. å. 28/8. Död 1811-03-10 Eknäs Gift 1759-12-20 i Borgå med Catharina Margareta Glansenstierna, född 1738-05-10, död 1784-06-30 på Eknäs, dotter av generalkvartermästarelöjtnanten Olof Reinhold Glansenstierna, och Catharina Elisabet Kugelberg.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1761-07-08 på Eknäs, död s. å.
 • Johan, född 1762-10-08 på Eknäs, död 1763-01-09.
 • Otto Johan, född 1765-09-18 på Eknäs. Skeppsgosse vid arméns flotta 1775. Sergeant därst. 1777-08-19. Fänrik 1781-06-05. Löjtnant 1789-08-27. Kapten i armén 1796-10-05 och vid Tavastehus jägarebataljon s. å. 9/10. Död ogift 1809-02-06 på Eknäs.
 • Catharina Lovisa, född 1768-05-19 på Eknäs, död 1848-05-12 Magnusberg s socken Skaraborgs län. Gift 1791-07-07 på Eknäs med hovjägmästaren Carl Johan Gyllencreutz, född 1768, död 1823.
 • Vendla Dorotea, född 1771-02-15 på Eknäs, död ogift 1842-09-25 i Lovisa.
 • Ottiliana Johanna, född 1773-12-11 på Eknäs, död 1866-06-11 Alanyysti Gift 1796-05-29 på Eknäs med majoren Erik Vilhelm Uggla, född 1769, död 1834.
 • Jakob Magnus, född 1777-04-05 i Borgå: socken. Volontär vid fortifikationen 1781-06-05. Kadett 1783-05-01. Konduktör vid fortifikationen 1783-08-28. Fänrik vid Tavastehus läns regemente 1802-12-16. Sekundlöjtnant därst. 1804-10-08. Transp. till Adlercreutzska regementet 1805-05-25. Kaptens avsked 1810-02-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 51 bland adelsmän 1818-01-29. Förvaltare av kronomagasinet i Lovisa 1820-07-06, och i Tavastehus 1829-09-22. RRS:t StO4kl 1834-05-03 och S:tVlO4kl 1835-08-12. Död ogift 1853-07-25 i Tavastehus.
 • Margareta, född 1779-01-14 på Eknäs, död 1859-05-02 Fantsnäs Gift 1798-08-16 på Dormsjö bruk i Garpenbergs socken Kopparbergs län med kaptenen Johan Didrik Brummer, född 1763, död 1809.
 • Fredrika Charlotta, född 1782-01-09 på Eknäs, död 1812-01-23 i Borgå. Gift 1811-04-16 på Eknäs med sin systers svåger, majoren Jakob Magnus Uggla, i hans 1:a gifte, född 1770, död 1833.

TAB 16

Otto (son av Otto, rab. 14), till Koskipää. Född där 1740-08-18. Student i Åbo 17512. Volontär vid Nylands dragonregemente 1757-11-29. Sergeant därst. 1759-04-19. Fänrik vid general Björnbergs regemente 1760-04-19. Fänrik vid Tavastehus regemente 1764-04-19. Löjtnant därst. 1771-06-05. Kapten och regementskvartermästare 1779-07-22. Avsked 1792-08-10. Död 1800-01-05 på Koskipää. Gift 1772-09-15 på Kirkkola med Benedikta Fredrika Toll, född 1753-12-08, död 1827-08-01 på Koskipää, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm Toll, och hans 1:a fru Eva Heintzia.

Barn:

 • Eva Lovisa, född 1773-07-02, död 1782-12-14.
 • Otto Vilhelm, född 1774. Kapten. Död 1838. Se Tab. 17
 • Margareta Elisabet, född 1775-07-06, död 1842-05-14 Stendal Gift 1793-11-17 på Koskipää med översten Claes Erik von Sticht, född 1753. Död 1806.
 • Vendla Fredrika, född 1777-12-09, död 1867-12-12 på Eko gård i Gustaf Adolfs socken. Gift 1805-07-25 på Koskipää med majoren Georg Gustaf von Gertten, född 1775, död 1856.
 • Adolf Fredrik, adopt. finsk friherre Tandefelt, född 1778. Kammarherre. Död 1831. Se Tab. 19.
 • Johan Henrik, född 1781-05-06 i Gustaf Adolfs socken. Mönsterskrivare 1795-12-15. Kadett vid Haapaniemi 1796-09-01–1800-07-14. Fänrik vid Savolaks' jägare 1800-11-03. Sekundlöjtnant därst. 1804-10-09. Död ogift 1807-07-30 på paaso gård i Heinola socken.
 • Carl Robert, född 1782-05-20 i Gustaf Adolfs socken. Volontär vid Tavastehus regemente 1795-09-08. Kadett vid Haapaniemi 1798-10-01. Utexaminerad 1802-07-09. Extra fänrik vid Tavastehus regemente s. d. Sekundlöjtnant vid Adlercreutzska lätta infanteriregementet 1804-06-29. Råkade vid Sveaborgs kapitulation 1808-05-03 i rysk fångenskap. Kaptens avsked 1810-02-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 51 bland adelsmän 1818-01-29. Död ogift 1854-01-08 på Koskipää.
 • Ulrika Sofia, född 1783-07-13. Hovfröken hos kejsarinnorna av Ryssland. Död ogift 1853-09-11 på Koskipää.
 • Ottiliana Lovisa, född 1785-10-31, död ogift 1868-01-07 på Koskipää.
 • Maria Gustava, född 1789-09-02. Hovfröken hos kejsarinnorna av Ryssland 1811-04-17. Död 1865-02-01 på Paaso gård i Heinola socken. Gift 1812-02-23 på Koskipää med löjtnanten Georg Reinhold von Essen af Zellie, född 1783, död 1866.

TAB 17

Otto Vilhelm (son av Otto, Tab. 16), född 1774-07-31. Volontär vid Tavastehus läns regemente 1776-09-25. Fänrik därst. 1787-06-30. Sekundlöjtnant vid Adlercreutzska. Lätta infanteriregementet 1805-05-25. Löjtnant vid förstn. regemente 1806-07-31. Kaptens avsked 1810-06-05. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 51 bland adelsmän. Död 1838-10-28 Tarvaala Gift 1807-04-04 på Koskipää med Eva Fredrika Stenroth, född 1769, död 1822-03-12 på Tarvaala, dotter av kyrkoherden i Ilomants' socken Henrik Reinhold Stenroth och hans 2:a hustru Catharina Lovisa Fahlström.

Barn:

 • Ottiliana Fredrika, född 1808-06-12 i Saarijärvi socken,. Död s. å. 30/9.
 • Otto, född 1811. Postmästare. Död 1862. Se Tab. 18

TAB 18

Otto (son av Otto Vilhelm, Tab. 17), född 1811-06-22, i Saarijärvi socken. Student i Helsingfors 1830-02-17. Extra ordinarie kopist vid postdirektionen 1836-09-27. Kopist därst. 1842-02-02. Kontorsskrivare vid postkontoret i Tavastehus s. å. 22/5. Postmästare i Gamlakarleby 1854-06-27. Avsked 1860-02-14. Död 1862-06-08 i Rantasalmi socken. Gift 1841-10-28 i Åbo med Maria Fredrika Brunou, född 1814-08-08, död 1897-05-22 i Sulkaava socken, dotter av löjtnanten Paul Brunou och Catharina Elisabet Torssell.

Barn:

 • Eva Selma Maria, född 1843-01-25 i Tavastehus, död 1912-10-27 i Kuopio. Gift 1865-01-02 i Rantasalmi socken- med kronolänsmannen i Nilsiä distrikt Fredrik Evert Walldén, född 1837-06-12 i Rantasalmi socken, död 1903-04-29 Joentaka
 • Otto Alfred, född 1844-01-01 i Tavastehus, död där 1848-09-28.
 • Anna (Aina) Hilma Fredrika, född 1847-06-28 i Tavastehus. Gift 1877-08-15 i Rantasalmi socken m. m. licentiat, filosofie magister Gustaf Ferdinand Harlin, född 1849-08-23 i Rantasalmi socken, död 1893-01-19 i Karttula socken.

TAB 19

Adolf Fredrik (son av Otto, Tab. 16), finsk friherre. Född 1778-11-17. Kadett vid Haapaniemi 1796–1799. Expeditionsmönsterskrivare vid Savolaks' jägarregemente 1799. Student i Åbo s. å. 22/6. Auskultant i Åbo hovrätt s. å. 20/12. Extra notarie därst. 1802-06-22. Kanslist s. å. 20/10. Kammarjunkare vid ryska hovet 1809-07-18. Notarie i hovrätten s. å. 8/9. Protonotarie därst. 1811-02-09. Assessor s. å. 15/6. Enl. Kejserl. brev 1811-06-13 adopt. på sin farbroders friherrliga värdighet, vilket brev offentliggjordes först på hans bröllopsdag 1818-12-01 (introd. 1820-11-29 på riddarhuset i Finland under nr 26 bland friherrar). Hovrättsråd i nämnda hovrätt 1822-06-15. Kammarherre vid ryska hovet 1827-10-14. RRS:tAO2kl 1830-02-12. Död 1831-11-02 i Åbo. Gift 1818-12-01 på Stora Heikkilä i S:t Marie socken med stiftsjungfrun Vendla Fredrika Lagerborg, född 1793-04-12 i Villnäs kapell, död 1833-04-15 i Helsingfors, dotter av lagmannen Johan Adolf Lagerborg, och hans 2:a fru Hedvig Elenora Jägerhorn af Spurila.

Barn:

 • Adolf Herbert Robert, finsk friherre. Född 1819-09-14. Kadett i Fredrikshamn 1833-03-23. Fänrik vid 6. lätta ridande artilleribatteriet 1840-08-03. Underlöjtnant därst., då benämnt 11. lätta ridande batteriet, 1845-07-12. Löjtnant därst. 1847-03-22. Transp. till 2. ryska kadettkåren 1853-07-21. Stabskapten därst. 1854-07-07. Transp. till finska kadettkåren 1855-12-13. RRS:t StO3kl 1857-04-29. Kapten vid sistnämnda kår 1859. RRS:tAO3kl 1860 och S:tStO2kl 1863-04-29. Överstelöjtnants avsked 1867-02-13. Död barnlös 1904-12-28 i Fredrikshamn och utgick med honom finska friherrliga ätten Tandefelt. Gift 1852-08-21 i Helsingfors med Augusta Grotenfelt, född 1824-02-27 i Åbo, död 1890-06-11 i Stockholm under en resa, dotter av hovrättsrådet Nils Adolf Grotenfelt, och Sofia Lovisa Alléen.
 • Mauritz Otto Albert, finsk friherre. Född 1822-12-03. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1840-02-11. Porteépéefänrik därst. 1841-02-18. Fänrik vid Schlusselburgska jägarregementet 1842-10-29. Underlöjtnant därst. 1844-06-02. Transp. till 2. skarpskyttebataljonen s. å. 2/8 och till 6. skarpskyttebataljonen 1816-03-12. Löjtnant därst. 1847-07-28. Avsked 1849-03-04. Död ogift 1850-04-06 på Koskipää i Gustaf Adolfs socken.

TAB 20

Gabriel (son av Otto, Tab. 14), född 1745-03-31 i Sysmä socken. Volontär vid general Björnbergs värvade regemente 1759-08-01. Furir därst. 1760-12-29. Förare vid Tavastehus regemente 1763-10-10. Fänrik därst. 1765-02-28. Genom byte fänrik vid Savolaks' fotjägarregemente 1775-08-19. Löjtnant därst. s. å. 20/12. Stabskapten 1784-12-14. Majors avsked 1787-05-30. Död 1797-05-04 Rapala Gift 1777-02-20 Boe

Barn:

 • Otto Johan, född 1785-11-14 på Rapala, död där 1786-03-22. Gabriel, född 1787-05-31 på Rapala. Kadett på Haapaniemi 1802-04-07–1805-07-30. Kornett vid Nylands dragonkår 1805-05-25. Löjtnants avsked 1807-11-26. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 51 bland adelsmän 1818-01-29. Död ogift 1847-01-01 på Rapala.

TAB 21

Robert (son av Otto, Tab. 14), född 1746-05-08 i Sysmä socken. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1763-04-14. Sergeant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1765-07-01. Stabsfänrik därst. 1768-09-26. Fänrik 1770-07-#39. Sekundlöjtnant s. å. 31/10. Premiärlöjtnant vid änkedrottningens livregemente 1773-01-20. Kapten därst. 1777-04-23. Transp. till Tavastehus läns regemente s. å. 10/9. Sekundmajor därst. 1780-06-12. Premiärmajor 1788-04-03. Överstelöjtnants avsked 1792-08-10. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 51 bland adelsmän 1818-01-29. Död 1823-09-04 på Koskipää. Han bevistade finska kriget 1789 och blev därunder s. å. den 24 aug. tillfångatagen av ryssarna. Gift 1789-02-07 Fredriksgård På Koskipää, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Vilhelm Toll, och hans 1:a fru Eva Heintzia.

Barn:

 • Lovisa Fredrika, född 1790-01-25, död 1845-05-14 Baijars Gift 1812-12-27 på Koskipää med överstelöjtnanten Magnus Johan Ehrnrooth, B, född 1767, död 1824.
 • Robert, född 1791-09-10. Kadett på Haapaniemi 1807–1808. Student i Åbo 1809-12-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-12-19. Vice häradshövding 1818-06-22. Död barnlös 1831-01-09 på Koskipää. Gift 1823-12-14 i Pernå socken med Barbara Sofia Blåfield i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1832-03-19 med vice häradshövdingen Otto Vilhelm Magnus Wadenstierna, i hans 2:a gifte, född 1793, död 1856), född 1782-12-27 i Birkkala socken, död 1854 Hovila [3]
 • Margareta Sofia, född 1792-09-01, död ogift 1811-02-28 Nykulla
 • Otto, född 1794. Vice häradshövding. Död 1853. Se Tab. 22.

TAB 22

Otto (son av Robert, Tab. 21), född 1794-02-02 i Gustaf Adolfs socken. Student i Åbo 1809-12-12. Auskultant i Åbo hovrätt 1811-12-19. Extra notarie därst. 1814-06-14. Vice häradshövding 1823-06-20. Ägde Koskipää i Gustaf Adolfs socken. Död där 1853-04-05. Gift 1:o 1824-03-18 i Borgå socken med sin kusins dotter Ottiliana Margareta Charlotta Uggla, född 1798-08-26 Eknäs Gift 2:o 1842-11-16 Koskis finsk adelsman Segerstråle, nr 156, och Fredrika Augusta Törn.

Barn:

 • 1. Sofia Ottiliana, född 1825-03-24, död 1829-11-06.
 • 1. Vendla Fredrika Rosalie, född 1826-10-01, död 1829-11-03.
 • 1. Ottiliana Charlotta Margareta, född 1827-11-14, död 1828-01-12 på Koskipää.
 • 1. Otto Robert Vilhelm, född 1829-02-07 på Koskipää. Student i Helsingfors 1845-06-16. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1852-06-23. Andre revisor i allmänna revisionskontoret 1869-11-10. Förste revisor därst. 1873-09-30. RRS:tStO3kl 1891-04-25. Död barnlös s. å. 10/6 i Helsingfors. Gift 1853-09-08 med sin styvmoders systerdotter Matilda Rosalie Gyllenschmidt, född 1828-03-14 i Helsingfors, död där 1890-05-27, dotter av kaptenen Johan Gyllenschmidt, och Ulrika Christina Maria Carolina Segerstråle, finska adl. ätten nr 156.
 • 1. Magnus Fredrik, född 1830. Kommunalråd. Död 1902. Se Tab. 23.
 • 1. Lovisa Vilhelmina Hedvig, född 1832, död ogift 1904-09-22 i Heinola.
 • 1. Olivia Carolina, född 1833-02-12, död 1895-12-05 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1856-03-25 med kapellanen i Gustaf Adolfs församling, vice pastorn Reinhold Olivier Gahmberg i hans 2:a gifte, född 1809-09-29 död 1864-09-20.
 • 1. Carl Adolf Oskar, född 1834. Underlöjtnant. Död 1868. Se Tab. 28.
 • 1. Emma Charlotta Rosalie, född 1835-08-04 i Gustaf Adolfs socken, död 1919-11-03 i Heinola. Gift 1857-08-31 i Gustaf Adolfs socken med sin kusin häradshövdingen Carl Vilhelm Ferdinand Alléen, född 1824-03-22 i Laihela socken, död 1869-04-19 i Ijo socken.
 • 2. Albert Emil, född 1847-09-30 i Gustaf Adolfs socken. Törst lantbrukare, sedan affärsman. Bitr. stadsfiskal i Helsingfors 1878. Stadsfiskal i Vasa 1881-06-01. RRS:tStO3kl 1885-08-08. Död barnlös 1906-07-27 i Vasa. Gift 1870-10-19 i Helsingfors med Eugenia Wallin, född 1853-01-30 i polen, död 1922-02-18 i Helsingfors, dotter av översten vid ryska artilleriet Carl Oskar Wallin och Maria Teichmann.
 • 2. Johanna Fredrika Alexandra, född 1849-07-21 i Gustaf Adolfs socken, död 1869-10-09 i Messuby socken och begraven i Ylöjärvi socken. Gift 1869-01-13 i Ylöjärvi socken med kommunalrådet Knut Alfred Woldemar Stiernvall, nr 1810, i hans 1:a gifte, född 1844, död 1928.

TAB 23

Magnus Fredrik (son av Otto, Tab. 22). Född 1830-10-24 i Gustaf Adolfs socken. Underofficer vid finska reservskarpskyttebatal jonen. Fänrik vid grenadjärskarpskyttebataljonen 1851-02-06. Underlöjtnants avsked 1853-05-26. Åter anställd i tjänst som fänrik vid 6., Tavastehus, finska Indelta skarpskyttebataljon 1854-12-09. Underlöjtnant därst. 1855-07-30. Löjtnants avsked 1857-02-09. Därefter lantbrukare. Ägda först Karinlanmaa i Sysmä socken, sedan Virdois i samma socken. Kommunalråds titel 1875-04-29. Död 1902-01-18 på Virdois. Gift 1:o 1854-07-11 i Vasa med sin morbrors svägerska Alina Lovisa Långhjelm, född 1834-07-26, död 1869-10-20 i Sysmä socken, dotter av landskamreraren i Vasa län Fredrik Gustaf Långhjelm och Beata Elisabet Wacklin. Gift 2:o 1871-06-20 i Ylöjärvi socken med sin styvsysters svägerska Matilda Stiernvall, född 1840-06-24 i Tver i Ryssland, död 1914-11-08 i Hattula socken under en resa och begraven i Sysmä, dotter av generalmajoren Claes Alfred Stiernvall, nr 1810, och Selma Aurora von Kræmer.

Barn:

 • 1. Gustaf Magnus Otto, född 1855. Lantbrukare. Död 1896. Se Tab. 21.
 • 1. Alina Ottiliana Elisabet, född 1861-03-10 i Sysmä socken.
 • 1. Aina Fredrika, född 1864-04-20 i Sysmä socken, död 1929-07-10 i Helsingfors. Gift 1887-08-04 i Sysmä socken med godsägaren därst. Carl Fredrik Wilskman, född 1853-08-02 i Kesälaks' socken, död 1897-01-14 i Sysmä socken.
 • 2. Magnus Alfred, född 1872-04-02, död s. å. 11/5 på Virdois.
 • 2. Ellen Selma Matilda, född 1873-07-18, död 1874-04-15 på Virdois.
 • 2. Knut Ernst Robert, född 1876. Affärsman. Se Tab. 27.
 • 2. Ellen, född 1877-06-07 i Sysmä socken, död där s. å. 17/6.
 • 2. Johanna (Hanna) Emilia, född 1878-06-20 i Sysmä socken. Gift 1898-08-18 på Virdois med sin kusin, kommunalrådet Woldemar Stiernvall, nr 1810, född 1871.
 • 2. Mary Matilda Fredrika, född 1881-07-09 i Sysmä socken. Gift 1903-09-12 på Virdois med översten Carl Robert von Kræmer född 1868.

TAB 24

Gustaf Magnus Otto (son av Magnus Fredrik, Tab. 23), född 1855-06-19. Ägde en tid Virdois i Sysmä socken, men överflyttade sedan till Nordamerika. Död 1896-10-23 i Chicago. Gift 1881-08-18 i Sysmä socken med Anna Maria Renqvist, född 1855-03-11 i Pukkila kapell av Borgå socken, död 1931-06-04 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Sysmä Henrik Renqvist och Charlotta Sofia Wadenstierna.

Barn:

 • Gustaf Einar, född 1883-07-31 i Sysmä socken. Provisor 1916-05-15. Apotekare i Koskeakoski 1927, i Heimävesi socken 1932.
 • Toini Maria, född 1884-11-03 i Sysmä socken. Bevistade Finlands frihetskrig 1918 och erhöll FinlFrM2kl. Gift 1909-02-02 med medicinalrådet, med. och kir. doktorn Herman Gabriel Lavonius, född 1882-09-30 i Viborg.

TAB 25

Carl Henrik Magnus (son av Gustaf Magnus Otto, Tab. 24), född 1882-04-27 Virdois Studerade målarkonsten. Lärare vid finska konstföreningens och konstflitföreningens skolor i Helsingfors. Suppleant i delegationen för de Antellska samlingarnas vård 1917. Reservfänrik 1918. Intendent för Sveaborgs krigsmuseum. RVO 1924. GM 1925. Gift 1:o 1904-03-09 i Florens med Signe Blanche Maria Ahrenberg, från vilken han 1918 blev skild, född 1879-12-11, dotter av arkitekten och skriftställaren Johan Jakob Ahrenberg och Widolfa von Engeström, B. Gift 2:o 1922-08-06 på Sveaborg med Hjördis Maria Bjelke, född 1890-07-11 i Helsingfors, död där 1926-07-26, dotter av godsägaren August Bjelke och Hanna Helena Matilda Moliis. Gift 3:o 1927-11-10 i Helsingfors med Anna Beatrice Halén, född 1891-04-06 i nämnda stad, dotter av affärsmannen Carl Fritiof Edvard Halén och Anna Augustina Baroffski.

Barn:

 • 1. Claus Henrik Jakob, född 1911-07-05 i Helsingfors, liksom systern. Student i Helsingfors 1930-05-31.
 • 1. Anna Signe Birgitta, född 1912-09-10, student i Helsingfors 1930-05-31.

TAB 26

Onni Herbert (son av Gustaf Magnus Otto, Tab. 24), född 1886-02-03 i Sysmä socken. Lantbrukare. Flyttade 1917 från Iittis socken till Maksmo socken, där han arrenderade ett kronoboställe. Förvaltare Anola Död 1939. Gift 1911-12-28 i Vasa med Evi Johanna Solenius, född 1889-01-28 i Ilmola socken, dotter av landskamreraren i Vasa län, statsrådet Carl Johan Axel Salenius och Emma Olivia Gahmberg.

Barn:

 • Majlis Anita, född 1913-02-07 i Helsingfors.
 • Carl-Gustaf Otto Herbert, född 1915-12-14 i Lahtis, Finland.

TAB 27

Knut Ernst Robert (son av Magnus Fredrik, Tab. 23), född 1876-03-10 i Sysmä socken. Student i Helsingfors 1895-09-16. Sedan lantbrukare och affärsman. Ihjälsköt 1922-02-14 på öppen gata i Helsingfors finska inrikesministern Heikki Ritavuori. Gift 1919-12-07 med Ruth Alfhild Mattsson, född 1891-09-23, dotter av tullvaktmästaren Erik Viktor Mattsson och Evelina Charlotta N. N.

Barn:

 • Ernst Erik Olof Magnus, född 1920-12-12.

TAB 28

Carl Adolf Oskar (son av Otto, Tab. 22), född 1834-06-22 i Gustaf Adolfs socken. Underofficer vid finska reservskarpskyttebataljonen. Fänrik vid belevska infanteriregementet 1854-04-18. Transp. till 6., Tavastehus, finska indelta skarpskyttebataljon 1855-10-12. Underlöjtnants avsked 1856-01-31. Därefter lantbrukare. Död 1868-01-05 i Laihela socken. Gift 1858-08-26 i Laihela socken sin kusin och sin systers svägerska Blondine Adolfina Josefina Alléen, född 1831-11-09, död 1910-10-02 i Laihela, dotter av kronolänsmannen därst., underlöjtnanten Isak Vilhelm Alléen och Johanna Vilhelmina Uggla.

Barn:

 • Verner Oskar Alexander, född 1859-06-27, död s. å. 13/7. Edvin Leonard, född 1860-07-23, död s. å. 2/8.
 • Carl Hugo, född 1861-11-23, död 1862-05-08.
 • Elis Axel, född 1862-11-16 i Laihela, död 1866-05-03.
 • Jenny Blondina Matilda, född 1864-07-08 i Laihela, död ogift 1913-04-07.
 • Alma Vilhelmina Ottilia, född 1866-03-30 i Laihela, död s. å. 1/6.
 • Aina Johanna Emilia, född posthuma 1868-02-17 i Laihela, död ogift 1918-10-26 i Kexholm.

TAB 29

Fredrik (son av Otto, Tab. 14), född 1756-08-14 på Koskipää. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1772-07-25 kornett i regementet 1777-11-26. Kornett vid vargeringen 1781-11-07. Löjtnant vid regementet 1783-12-19. Kaptens avsked 1790-03-25. Död 1828-03-03 på Pohjola i Gustaf Adolfs socken. – Trolovad med Catharina Göransdotter och barnen genom Åbo hovrätts utslag 1807-07-04 äkta förklarade.

Barn:

 • Robert, född 1786-02-12. Fänrik. Död ogift 1833-11-10 på Pohjola.
 • Arvid, född 1789-09-08. Fänrik i svensk tjänst. Avsked. Död barnlös 1864-03-07 i Gustaf Adolfs socken. Gift 1834-06-26 med Anna Ulrika Skog i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1821-08-09 i Heinola med regementsfältskären Gustaf Adolf Bökman, född 1776-10-10 i Borgå, död 1828-11-07 i Heinola) född 1798-03-29, död 1836-07-03 på Pohjola.
 • Eva Fredrika, född 1792-01-05 på Pohjola, död 1868-01-14 i Rantasalmi socken. Gift 1:o 1814 med kapellanen i Gustaf Adolfs socken, filosofie magister Henrik Johan Seleni, född 1773-01-14, död 1819-01-23. Gift 2:o 1820-09-14 med kyrkoherden i Rantasalmi, prosten, teol. doktorn Johan Fredrik Bergh, född 1795-06-17 i Suonenjoki prästgård, död 1866-09-30 i Rantasalmi prästgård.
 • Ottiliana, född 1794-03-31, död 1832-05-09 i Nurmijärvi socken. Gift 1821-09-27 med midshipmannen vid 1. finska sjöekipaget Lars Ljung, död 1833-01-25 i Helsingfors.
 • Fredrik, född 1800-01-31. Kofferdikapten. Död ogift 1836-11-04 på Pohjola.

Källor

1 Lk. 2 Lå. 3 Wä. 4 El. 5 Al. 6 Medd. av arkivarien R. Rosén, Helsingfors. 7 Medd. av frih. Tor Carpelan, Helsingfors. 8 Medd. av hovrättsassessorn W. W. Wickström, Helsingfors.

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: