Anrep nr 236

Från Adelsvapen-Wiki

0236.jpg

Adlig

Naturaliserad och introducerad 1635.

Ätten framträder första gången 1313 med bröderna Conrad(us) de Anrepen, som var död 1338, och Reineke de Anrepen. Även brödernas far omtalas i samma dokument, dock utan förnamn, varför det med säkerhet kan fastslås att släkten sedan andra hälften av 1200-talet var bofast i byn Anreppen där de ägde godset Anreppen, en och en halv mil väster om Paderborn i Westfalen. Conrads son Conrad von Anreppen, känd 1338-1380, var länstagare till grevarna von Reitberg , hade arvejord i Bentfeld tillsammans med sin släkting Gottschalk von Thüle och blev 1377-12-10 Freigraf (=ordförande i en westfalisk, hemlig domstol för grövre förbrytelser) i grevskapet Reitberg. Hans broder Lubracht von Anreppen omtalas 1352-1357. Henrich Anrepen känd 1395-1410, länstagare till gården Koldenhof i Anreppen och gift med Alheid, kan vara son till Conrad den yngre, och var i så fall född efter 1338, eftersom denne detta år omtalas som barnlös. Nedanstående Adolf kan vara son till Henrich eller sonson till Lubracht. Släktens vapen är äldst känd i Henrichs sigill från 1402. Skölden däri visar en balkvis ställd kam med tre uppåtriktade tänder på kamryggens vardera yttersida. Någon släkt Kämmicke von der Höhe har inte funnits. Sägnen återgå troligen på att en eller flera medlemmar av släkten har haft tillnamnet Kämmeken [liten kam], efter vapenbilden, varvid von der Höhe är en lägesangivelse för den på en höjd belägna stamgården i Anreppen (SoH: 1999 s225ff). Enligt Fahne, Gesch. der Westphalischen Geschl. har man i handlingar funnit namnet redan 1402. Den förste kände stamfadern är Goswin Anrep »Ritter vom goldenen Schuh». Ätten kom sedan med ordensriddarna till Livland och är intagen å riddarhusen såväl Livland under nr 8 som i Estland under nr 3. Livländska grenen delade sig i tvenne huvudgrenar, Anrep af Soor och Anrep af Heel. Från Anrep af Soor härstammar den svenska grenen. Av livländska grenen har en medlem blivit upphöjd i ryskt grevligt stånd 1853-05-06 med namnet Anrep-Elmpt. Den adliga ätten fortlever ännu i Östersjöprovinserna, den grevliga i Kurland. – Obestyrkta sägner anse, att släkten redan omkring 1200 kommit till Livland samt att den ursprungliga vapenbilden utgjorts av en järnkrona i guldfält, men att denna utbytts emot en stålblå mankam, då släkten Kämmicke von der Höhe utslocknade. En Anrep skall nämligen varit gift med dottern till den siste ättlingen av släkten Kämmicke.

Anrep A23600.png

TAB 1

Adolf. Inkom från Westfalen till Livland. Gift i Livland med Margareta von Viffhusen (Fiefhusen), tillhörande den livländska grenen av ätten som förde [tre liljor av guld i blått fält] i vapnet.

Barn:

TAB 2

Goswin Anrep (översiktstab 1–3, till godset Soor i Lude socken i Livland. Hade åren 1470, 1477, 1479 och 1480 förnyad förläning därå. Levde ännu 1501. (Riga.) Gift med Anna Stackelberg. Gift med N.N. von Zweiffeln

Barn:

 • Aliff (Adolf) till Korkull och Assikas i Livland, känd 1513-1542.
 • Johan till Soor. Se Tab. 3.

TAB 3

Johan till Soor. Nämnd i en urkund (Riga.) av 1500-10-23. Fick 1522 förläning på några lägenheter under Soor och Walk. Känd ännu 1538, ägde Heel och Weissensee i Livland. Gift med Margareta Wrangel av linset Adinal. Gift med Wilmot von Schwartzhoff. Dotter till Friedrich von Schwartzhoff och Anna von Grothusen (Grotthuss) till Rutendal.

Barn:

 • Alef till Soor. Levde 1549. Se Tab. 4.
 • Barbara. Gift med Johan von Uexküll till Kosch i Fickels sn i Estland levde 1541, † före 1563-05-04, stamfader för friherrliga ätten von Yxkull-Gyllenband nr 30|Yxkull-Gyllenband]].
 • Herman. Estländskt lantråd. Gift med Margareta von Rosen.

TAB 4

Alef till Soor. Levde 1549. Gift med Margareta Liewen. Gift med N.N. von Ovelacker. Dotter till N.N. Ovelacker och N.N. von Havekenscheid

Barn:

 • Reinhold till Soor och Assikas. Levde, jämte sin fader, 1519. Gift med en syster (Riga) till herrmästaren för tyska orden i Livland, riksfursten Walter von Plettenberg.

Barn:

 • Reinhold till Soor och Skurkull. Lantråd. Död 1591. Han gjorde 1590-12-18 testamente om godset Soor sina barn emellan. Gift med Edda Schirstedt, som levde änka 1598, dotter av Georg Schirstedt, till Schirstedtshof, och Elisabet Skastrop.

Barn:

 • Reinhold, till Soor samt Åkerby i Gräve socken, Örebro län. Tjänte 1601 i kriget konung Carl IX i Sverige, av vilken han fick några hemman i Närke i förläning. Hovmarskalk hos konung Gustaf II Adolf 1611. Död i Nyköping 1622-08-23 och begraven 1623-02-16 i julikoret i Kils kyrka Örebro län, vilket kor han 1616 köpte av förs till gravställe åt sig och efterkommande. Hans valspråk var: »Gott ist mein Trost.» Gift 1:o med Dorotea Aderkas. Gift 2:o 1611 med Dorotea von Tiesenhausen, till Lekeberga, som levde änka 1635, då hon förärade predikstolen till Gräve kyrka, dotter av Fromhold Johansson von Tiesenhausen» till Bersohn, och Gertrud Reinholdsdotter von Tiesenhausen, till Waldenhof.

Barn:

 • 2. Gustaf, naturaliserad Anrep, av Soor, till Åkerby samt Lekeberga i Knista socken, Örebro län och Skarsjöhult i Elmeboda socken, Kronobergs län. Född 1616-06-17 på Åkerby. Student i Uppsala 1628-10-31. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente. Naturaliserad svensk adelsman (introducerad 1635 under 236). Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1637. Regementskvartermästare vid Närkes och Värmlands regemente 1645-10-20–1650-03-01. Major 1654-07-00. Överstelöjtnant 1657-01-22. Avsked (Nv.) för sjukdom efter 1658-04-09. Död 1666-08-14 på Åkerby och ligger begraven i en kopparkista i Kils kyrka. Han bortbytte 1645 till kronan Soors manslänsgods i Livland emot Lekeberga, vilken egendom förut varit i hans moders släkt. Gift med Christina Siöblad, som levde änka 1671, dotter av Anders Nilsson Siöblad, och Brita Olofsdotter Oxehufvud.

Barn:

 • Dorotea. Gift 1:o med en ryttmästare Svenske. Gift 2:o 1673 med ryttmästaren Anders Nilsson, adlad Feltreuter, i hans 3:e gifte, född 1623, död 1675. 3:o med ryttmästaren Arvid Gyllenållon, född 1645, död 1714-10-18, i Vadstena.
 • Elisabet, född 1639, död 1701 på Västlandaholm i Västra Skedvi socken, Västmanlands län och begraven 1701-06-16. Gift med assessorn i Åbo hovrätt Johan Löfling, född 1634, död 1666.
 • Magdalena, död 1696 och begraven i Tyska förs, Stockholm.
 • Reinhold. Major. Död 1686. Se Tab. 2.
 • Gustaf, till Åkerby, Lekeberga och Skärsjöhult. född 1650-05-18 på Åkerby. Gemen vid C. G. Wrangels regemente 1669. Förare vid C. G. Wrangels regemente 1669. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1670-11-21. Löjtnant vid överste Stockheims regemente i Holland. Efter slaget vid Sennef 1674-08-11 kapten vid överste Stockheims regemente i Holland 1674. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1675-01-29. Kapten vid livgardet 1677-11-01. Major vid Närkes och Värmlands regemente 1678-08-29. Överstelöjtnant vid dalregementet 1689-01-11. Överste för vid dalregementet 1698-09-14. Död 1700-02-06 i Säter barnlös, och ligger begraven i en kopparkista i Kils kyrka, där ock hans vapen med påskrift ses. Gift 1678-01-19 med Christina Catharina Reutercrantz, död 1707-11-09, dotter av hovstallmästaren Esbjörn Mårtensson, adlad Reutercrantz, och Emerentia Svahn. Christina Catharina Reutercrantz skänkte 1695 en ljuskrona och 1702 en silverask till Kils kyrka
 • Gertrud. Ligger jämte sin man begraven i Storkyrkan i Stockholm. Gift med kammarrådet Johan Klöfverskjöld, född 1627, död 1694.

TAB 2

Reinhold, (son av Gustaf, naturaliserad Anrep, tab 1). Till Åkerby och Lekeberga. Student i Uppsala 1654-09-00 (Um.). Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1657-10-16. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1659-03-01. Kapten 1667-02-11. Major 1675-07-29. Avsked 1676-09-22. Död 1686-11-05 och begraven i Kils kyrka. Han hölls, ifrån sin återkomst från skeppsflottan, i åtta år nästan ständigt vid sängen. Gift 1668-10-27 Ånsta med Brigitta Graan, som fick Lekeberga i morgongåva och levde 1715, dotter av landshövdingen doktor Johan Gerhardsson, adlad Graan, och hans 2:a fru Elisabet Bure.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1670-04-12, död 1718-08-20. Gift med generallöjtnanten och landshövdingen Gustaf Gabriel Appelman, friherre Appelman, i hans 1:a gifte, död 1721. De ligga båda begravna under en med latinsk påskrift huggen sten i Sandviks (nu Hosjö) kapellkyrka Kopparbergs län.
 • Gustaf Adolf. Musketerare vid livgardet 1688 . Fänrik vid dalregementet 1689-09-01. Löjtnant vid dalregementet 1697-06-22. Kaptenlöjtnant 1700-09-01. Kapten 1700-09-30. Blev under dalregementets tappra försvar av bryggan vid Praga i grannskapet av Warschau ogift dödsskjuten 1705-10-14.
 • Johan, född 1673 i Närke. Kom i tjänst 1693. Styckjunkare vid artilleriet. Fänrik vid artilleriet 1700-04-07. Stupade ogift i slaget vid Narva 1700-11-20.
 • Carl Adolf. Fältväbel vid dalregementet. Fänrik dalregementet 1698-10-19. Löjtnant 1700-09-01. Sekundkapten 1700-11-10. Premiärkapten 1705-10-14. Major vid Upplands infanteriregemente 1709-01-00. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • Alef Herman, född 1675. Stallmästare. Död 1719. Se Tab. 3.
 • Elisabet, född 1678-11-20 på Söderby (Uff.), död 1728-09-12 Skälsta ) Uppsala län och begraven i Håtuna kyrka, till vilken är donerat ett mindre kapital för hennes gravs underhåll. Gift med generalmajoren Niklas Eriksson Rappe, nr 1284, född 1668, död 1727.
 • Anna Dorotea, död 1763 och begraven 1763-10-27 i Uppsala domkyrka. Gift 1:o 1700 med brukspatronen Johan Jakob Wattrang, född 1673. Gift 2:o före 1721 med ryttmästaren Carl Brunell, adlad och adopterad Örncrona, född 1677, död 1733.
 • Brita Christina, död ogift.
 • Jakob, kornett vid Upplands ståndsdragonregemente 1700-10-01. Konfirmationsfullmakt 1700-12-25. Löjtnant vid Upplands ståndsdragonregemente 1703-06-27. Blev 1704 i en duell ogift ihjälskjuten i Kurland.

TAB 3

Alef Herman, (son av Reinhold, tab 2). Till Åkerby och Lekeberga samt Glasberga i Östertälje socken, Stockholms län. Född 1675-07-17 på Åkerby. Stallmästare hos greve Johan Gabriel Stenbock. Beridare vid kunglig stallet 1705-10-23. Stallmästare vid Strömsholms och Kungsörs stallstater 1714 Vi. Död 1719-02-01 vid Strömsholm i Kolbäcks socken, Västmanlands län, enligt inskriptionen på en silverplåt å hans likkista i familjegraven i Kils kyrka. Gift 1703-11-01 i Stockholm med sin svågers halvsyster Maria Charlotta Wallrana, döpt 1684-04-06 i Stockholm. Död i Stockholm 1741-02-02, dotter av revisionssekreteraren Jakob Wattrang, adlad Wattrang, och hans 2:a fru Maria Gyllenpistol.

Barn:

 • Jakob Reinhold, född 1705. Major. Död 1764. Se Tab. 4
 • Alef Herman, till Åkerby samt Irvingsholm i Tysslinge socken, Örebro län och Munkfors i Ransäters socken, Värmlands län. Född 1707-03-28. Student i Uppsala 1720-11-03. Extra ordinarie kanslist i kansliet 1721. Ridpage vid hovet 1722. Beridare (SAB.) 1739-10-27. Kammarherre (SAB.) 1744-08-07. Understallmästare 1745. Lagman i Värmland 1748-05-03. Död barnlös 1764-06-21 på Åkerby och begraven i Kils kyrka. I Gräve kyrka är över honom uppsatt ett vackert epitafium. 'Han sändes 1730, såsom svensk kavaljer, till Hessen-Cassel att beklaga lantgreven Carls dödsfall. Och under sin utländska resa 1742 blev han i Türingen anhållen av en löjtnant von Gans vid Weisenfeldska regementet, vilken han, efter uppkommen ordväxling, på stället nedstack.' Gift med Catharina Adelheim, till Munkfors, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1769-02-26 med generalmajoren och landshövdingen, friherre Johan Abraham Hamilton af Hageby, i hans 2:a gifte, född 1734, död 1795), född 1732-03-14 Älvvik, död 1794-05-05 i Karlstad, dotter av bergsrådet och brukspatronen Johan Borgström, adlad Adelheim, och hans 1:a fru Brita Bratt.
 • Gustaf, döpt 1708-11-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1720-11-03. Blev ung av våda ihjälskjuten av en sin bror.
 • Carl Fredrik, född 1710, död ung.
 • Johan Gabriel, född 1712. Hovrättsråd. Död 1781. Se Tab. 20.
 • Magnus Fromhold, född 1713-11-01. Student i Uppsala 1728-11-12. Volontär vid livgardet 1731. Furir vid livgardet 1734. Förare 1735. Fänrik 1738-02-14. Löjtnant 1741-10-10. Kapten 1747-12-23 RSO 1751-12-04. Överstelöjtnant vid generalen greve Hamiltons regemente 1759-11-20. Död ogift 1759-12-17 i Stralsund. Han bevistade fälttågen i Finland 1741 och 1742 samt kampanjerna i Pommern 1757 och 1758.
 • Reinhold, född 1715-12-20 vid Strömsholm. Student i Uppsala 1728-11-12. Hantlangare vid artilleriet 1733-12-01. Sergeant vid artilleriet 1734-12-06. Underlöjtnant 1741-10-10 löjtnant 1747-05-07. Kapten i fransk tjänst 1745-10-01. Kapten vid artilleriet i Sverige 1750-02-27. RSO 1760-04-28. Majors karaktär 1762-07-27. Sekundmajor 1765-06-17. Överstelöjtnant 1770-12-11. Överste 1772-06-16. KSO 1772-09-12. Generalmajor och generalfälttygmästare 1774. Död ogift 1781-07-27 i Stockholm. Han bevistade kampanjerna i Flandern och Brabant 1747 och 1748 samt pommerska kriget.
 • Fredrik, född 1719-07-17 vid Strömsholm, död 1719.

TAB 4

Jakob Reinhold, (son av Alef Hennan, tab 3). Till Lekeberga. Född 1705-12-22. Student i Uppsala 1720-11-03. Jaktpage 1723. Kvartermästare vid livregementet till häst 1726. Kornett vid livregementet 1740-10-22. Löjtnant 1743-05-14. Ryttmästare 1747-12-08. RSO 1751-12-04. Major 1762-06-04. Avsked 1764-08-20. Död 1764-09-02 på Lekeberga och begraven i Kils kyrka. Han bevistade kampanjen i Roslagen 1742 och i Skåne 1743 samt fälttåget i Pommern 1757–60. Gift 1741-02-14 Hjelmarsberg med Ebba Charlotta Åkerhielm, född 1721-07-26. Död 1804-04-14 Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård, dotter av bergsrådet Jakob Hartzen, adlad och adopterad Åkerhielm, och Elisabet de Besche.

Barn:

 • Jakob Herman, född 1742-02-08 på Hjelmarsberg. Antagen i krigstjänst 1757. Kvartermästare vid livregementet till häst. Kornett vid Ostgöta kavalleriregemente 1758-08-10. Löjtnant vid Ostgöta kavalleriregemente 1766-12-19. Avsked 1772-06-17. Ryttmästares n. h. o. v. Hovjägmästare 1802-12-00. Död 1826-12-08 på Lekeberga och begraven i Kils kyrka. Han tillöste sig Lekeberga av sina syskon, men sålde det sedan 1810 till sin yngste broder och bodde därefter till år 1820 Holmtorp. Gift 1770-08-14 Värmlands-Säby med sin halvsyssling Catharina Linroth, från vilken han 1796-08-01 blev skild, född 1746-10-09, död 1819-12-24 på Karlslund vid Värmlands-Säby och begraven i Linrothska graven på Visnums kyrkogård, dotter av översten Carl Linroth och friherrinnan Brita Maria Åkerhielm af Margretelund.
 • Elisabet Charlotta, född 1743-01-15 på Lekeberga, död ogift 1832-06-24 på Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård.
 • Brita Maria, född 1744-12-13 på Lekeberga, död på Lekeberga 1755-01-19.
 • Alef Reinhold, född 1746-11-08 på Lekeberga, död på Lekeberga 1747-06-30.
 • Ebba Dorotea, född 1748-02-17 på Lekeberga, död 1835-05-04 i Hidinge socken och begraven på Hidinge kyrkogård. Gift 1791-02-17 i Kristinehamn med rektorn vid Kristinehamns läroverk vice pastorn Henrik Spångberg, född 1759 (Hm.), död 1811-12-24 i Kristinehamn.
 • Fredrika, född 1749-08-22 på Lekeberga, död ogift 1823-03-25 på Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård.
 • Hedvig Christina, född 1750-09-24 på Lekeberga, död ogift 1789-07-04 på Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård.
 • Gustaf Gabriel, född 1752. Löjtnant. Död 1813. Se Tab. 5
 • Magnus Fromhold, född 1753. Ryttmästare. Död 1811. Se Tab. 7
 • Johan Reinold, född 1754-07-13 på Lekeberga, död på Lekeberga 1760-08-17.
 • Jakobina Ulrika, född 1755-10-06 på Lekeberga, död ogift 1845-12-23 i Örebro och begraven i Kils kyrka. Hon blev på ålderdomen blind.
 • Carl Fredrik, född 1758. Löjtnant. Död 1837. Se Tab. 9.
 • Brita Catharina, född 1762-02-04 på Lekeberga, död ogift 1791-03-22 på Vrana och begraven på Sköllersta kyrkogård.
 • Johan Vilhelm, född 1764. Kapten. Död 1848. Se Tab. 14

TAB 5

Gustaf Gabriel, (son av Jakob Reinhold, tab 4), född 1752-02-15 på Lekeberga. Volontär vid livregementet till häst 1765-03-29. Korpral 1765-03-29. Kvartermästare vid livregementet 1774-12-16. Kornett 1775-08-09. Löjtnant 1780-11-13. Avsked 1785-09-27. Död 1843-10-17 Hammar och begraven på Väse kyrkogård. Gift 1789-03-24 i Bellefors socken, Skaraborgs län med grevinnan Johanna Lagerberg, född 1765-09-16, död 1824-05-20 och begraven i Grevbäcks kyrka Skaraborgs län, dotter av landshövdingen greve Adam Otto Lagerberg, och friherrinnan Beata Sparre.

Barn:

 • Otto Reinhold, född 1790-07-05 Torsberg. Kvartermästare vid Västgöta dragonregemente 1800-10-15. 1. adjutant vid Västgöta dragonregemente 1808-02-15. Regementsstallmästare 1809-10-10. Kavaljer hos prinsessan Sofia Albertina 1812-03-25. Regementsstallmästare vid Mörnerska husarregementet 1813-04-13. Löjtnant i armén 1814-11-16. Död 1829-07-13 i Mariestad. Han bevistade kampanjen i Norge 1808 och tjänstgjorde som adjutant under hela norska fälttåget 1814.
 • Gustaf Miles, född 1792-01-28, död 1804-04-00 i Uppsala och begraven 1804-04-22.
 • Beata Charlotta, född 1793-01-17 Via Mellösa socken, Örebro län. Stiftsjungfru. Död 1797-01-10 på Via.
 • Adolf Fredrik, född 1794-02-25, död 1794-04-02 i St. Mellösa socken.
 • Adolf Fredrik, född 1795. Korpral vid andra livgardet. Död 1822-10-03 i Stockholm.
 • Johan Adam, född 1796-06-14, död 1796-10-18.
 • Carl Jakob, född 1797-12-12 på Via, död ogift 1852-11-06 vid Hjerphagen i Fägreds socken. Han led hela sin levnad av fallandesot.
 • Johan Gabriel (Janne), född 1799. Lantbrukare. Död 1887. Se Tab. 6.
 • Herman, född 1801-01-21 på Via. Förare vid Västgöta regemente 1819-03-12. Fanjunkare vid Närkes regemente 1821-04-12. Fänrik vid Närkes regemente 1821-11-29. Löjtnant 1828-08-13. Kapten 1836-08-23. Avsked 1839-07-12. Död 1880-07-20 på Hammar i Väse socken, och begraven jämte sin fru på Väse kyrkogård. Han köpte nämnda egendom 1834. Gift 1834-04-28 i Örebro med Maria Fredrika Helena Geete, född tvilling 1810-04-02 Sneslingeberg, död 1869-03-27 på Hammar, dotter av ryttmästaren Gustaf Casten Geete, och Märta Helena Geete.
 • Vilhelm Fredrik, född 1802-10-05 Ymsjöholm. Volontär vid livregementsbrigadens husarkår 1819-04-16. Förare vid Västgöta regemente 1821-03-23. Sergeant vid Västgöta regemente 1824-07-04. Fanjunkare 1825-05-08. Fänrik 1825-05-17. Löjtnant i regementet 1835-12-19. Löjtnant vid regementet 1836-07-27. Kapten 1847-12-03. Avsked 1858-04-27. Död ogift 1869-07-28 i Hjo och begraven på Hjo kyrkogård.
 • Hedvig Sofia (Hedda), född 1803-11-20 på Ymsjöholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1881-04-05 på Hammar och begraven på Väse kyrkogård.
 • Beata Charlotta, född 1805-11-16 på Ymsjöholm, död på Ymsjöholm 1810-08-26.

TAB 6

Johan Gabriel (Janne), (son av Gustaf Gabriel, tab 5), född 1799-10-12 på Via. Lantbrukare på Björkenäs i Utby socken, Skaraborgs län. Ärvde 1880 Hammar efter brodern. Död 1887-07-12 i Karlstad och begraven på Väse kyrkogård. Gift 1829-02-27 Sötåsen med Beata Maria Hierta, född 1807-01-23 på Sötåsen. Död 1881-06-10 i Stockholm och begraven på norra begravningsplatsen, dotter av godsägaren Sven Fredrik Gustaf Hierta, och hans 1:a fru Brita Beata Bogren.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm, född 1830-08-07 på Björknäs, död 1852-07-29 i Stockholm. Var dövstum.

TAB 7

Magnus Fromhold, (son av Jakob Reinhold, tab 4), född 1753-04-03 Lekeberga. Volontär vid livregementet till häst 1772-09-09. Korpral vid livregementet 1773. Kvartermästare 1775-08-14. Kvartermästares indelning 1776-03-19. Kornett i regementet 1778-02-25. Kornett med indelning 1780-12-15. Löjtnant i regementet 1785-04-20. Löjtnant med indelning 1789-11-21. Ryttmästare vid livregementets lätta dragonkår 1792-09-17. Avsked 1796-08-07 som ryttmästare i kåren. Död 1811-01-19 Vrana [Blr]. Gift med Hedvig Ulrika Ribben, född 1756, död 1810-03-10 på Vrana.

Barn:

 • Jakob Beinhold, född 1781. Kapten. Död 1824. Se Tab. 8
 • Eleonora Ulrika, född 1786-05-20 (1786-05-22), död 1823-12-18 Torsta och begraven på Ekeby kyrkogård. Gift med löjtnanten vid lantvärnet Per Carlmarck.

TAB 8

Jakob Reinhold, (son av Magnus Fromhold, tab 7), född 1781-11-22. Volontär 1793. Kornett vid livregementets husarkår 1796-12-15. Avsked 1801-06-16. Löjtnant vid Närkes 1. lantvärnsbataljon 1808 . Löjtnant och kompanichef vid Närkes sammanslagna bataljon 1809 . Kallades sedermera kapten. Död 1824. Gift 1812 med Gustava Charlotta Monthan i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1833-04-22 med 1. kammarmusikus Carl Samuel Josef Frans Süssmilch i hans 2:a gifte, född 1779-03-17, död 1846-02-20), född 1791, död 1873.

Barn:

 • August Herman, född 1813-01-08, död 1818-08-08 i Örebro.
 • Alef Fredrik Teodor, född 1815-02-20, död 1818-08-07 i Örebro.

TAB 9

Carl Fredrik, (son av Jakob Reinhold, tab 4), född 1758-02-14 på Lekeberga. Volontär vid livgardet 1774. Rustmästare vid livgardet 1774-11-29. Bataljonsadjutant 1776-09-09. Sergeant vid dalregementet 1776-10-17. Stabsfänrik vid dalregementet 1776-12-11. Löjtnant 1788-10-06. Avsked 1796-06-27. Död 1837-07-29 Lövö. Han bevistade kriget i Finland 1788. Gift 1785-07-21 med Christina Beata Sundborn, född 1763, död 1835-04-08 på Lövö. De ligga båda begravna på Ekeby kyrkogård.

Barn:

 • Jakobina Charlotta, född 1785-09-12, död 1787-05-01.
 • Carl Beinhold, född 1787-01-31, stupade 1807 i kriget i Pommern.
 • Jakobina Charlotta, född 1789-09-20 på Lövö, död 1850-08-28 i Örebro. Gift 1824-10-01 med Jonas Erik Sandsten på Lövö ägor, i hans 1:a gifte.
 • Christina Fredrika, född 1792-01-20 på Lövö, död på Lövö 1793-07-19.
 • Jakob Fredrik, född 1794-03-27 på Lövö, död på Lövö 1795-02-11.
 • Jakob Herman, född 1796. Lantbrukare. Död 1885. Se tab 10.
 • En dotter, född 1799-10-04 på Lövö, död på Lövö späd.
 • Johan Fredrik, född 1801-06-13 på Lövö, död på Lövö 1812-06-15.

TAB 10

Jakob Herman, (son av Carl Fredrik, tab 9), född 1796-06-19 Lövö. Förvaltare vid Sörby egendom i Norrbyås socken, Örebro län. Arrenderade Holmtorp i Hidinge socken, Örebro län. Död 1885-02-17 Gustafsfors och begraven på Norra Råda kyrkogård. Gift 1836-10-23 på Övre Östa i Knista socken, Örebro län med Ulrika Vilhelmina Petronella Björk, född 1806-12-26 i Skövde, död 1843-06-17 Lugnet

Barn:

 • Carl Sten Johan, född 1837. Bruksförvaltare. Död 1912. se tab 11.
 • Christina Sofia Vilhelmina, född 1839-02-24 på Holmtorp, död på Holmtorp 1839-08-12 och begraven på Hidinge gamla kyrkogård.

TAB 11

Carl Sten Johan Anrep (son av Jakob Herman, tab 10), född 1837-09-22 Holmtorp. Brukselev vid Uddeholmshyttan 1853. Bokhållare vid Mokärnshyttan 1855, vid Uddeholm 1859 och vid Risäter 1864. Förvaltare vid Råda 1864 och vid Gustafsfors 1872, alla i Värmland. Död 1912-10-07 1912-10-06 enligt db) i Filipstad. Gift 1866-10-19 på Råda gård i Råda socken, Värmlands län med Maria Larsson, född på Råda gård i Råda socken, Värmlands län 1835-09-24, död 1913-06-03 i Filipstad ]], dotter av lantbrukaren Lars Persson och Anna Jonsdotter.

Barn:

 • Sten Herman, född 1867. Vice konsul. Död 1929. Se Tab. 12.
 • Carl Vilhelm'', född 1869. Häradshövding. Se Tab. 13.
 • Janne Reinhold, född 1871-01-30 på Båda gård. Elev vid Smedman den yngres handelsskola. Handlande vid Gustafsfors under firma »Brandin & C:o». Död ogift 1903-03-08 på Gustafsfors i Gustaf Adolfs socken, Värmlands län.
 • Carl Emanuel, född 1871-11-27 på Råda gård, död 1874-02-21 på Gustafsfors och begraven på Norra Råda kyrkogård.
 • Elin Maria Vilhelmina, född 1873-08-23 på Gustafsfors. Stiftsjungfru. Gift 1899-11-25 i Stockholm med disponenten vid aktiebolag G. Hartmanns maskinaffär ingenjören Leonarth Joakim Marinius Morthensen av den norska släkten Otterbeck, född 1868-11-03 i Kristiania. Död 1927-12-07 i Danderyds förs, Djursholm.
 • Anna Maria Eleonora, född 1875-06-11 på Gustafsfors. Stiftsjungfru. Gift 1919-02-05 i Djursholm med praktiserande läkaren i Norrköping med. lic. Erik Stellan Holmgren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1905-10-01 med Alma Josefina Wetterlöf, född 1873-07-16 i Vollsjö socken, Malmöhus län, död 1917-04-05 i Norrköping, dotter av handlanden Edvard Josef Wetterlöf och Maria Wetterlöf), född 1874-12-10 i Göteborg. Död 1925-11-10 i Hedvig förs, Norrköping.
 • Signe Elisabet, född 1877-02-21 på Gustafsfors. Stiftsjungfru. Gift 1901-08-21 i Filipstad med godsägaren Gustaf Fredrik Sebastian Adlerslierna-Adelsköld född 1876. Död 1936-01-21 i Stora Ljungby socken, Älvsborgs län.

TAB 12

Sten Herman Anrep född 1867-09-12 i Råda förs/S, † 1929-12-29 i Skellefteå. (son till Carl Sten Johan, tab 11). Genomgick Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro. Bokhållare vid Svanö sågverk i Gudmundrå socken/Y. Förvaltare vid Robertsfors bruk/AC 1899–1902. Disponent och verkställande direktör för Skellefteå ångbryggeriaktiebolag 1903. Tysk vice konsul 1912. PrRKM3kl. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolagets kontor i Skellefteå 1917. Gift 1902-03-11 i Skellefteå med Anna (Annie) Wennerström född i Skellefteå 1878-10-27. Dotter till stadsläkaren August Wennerström och Anna Vilhelmina Lindström.

Barn:

 • Elsa Anna Marinnea Anrep född 1903-01-30 i Skellefteå förs. Gift 2:o 1936 med landshövdingen i Jämtlands län Torsten Einar Löfgren född 1886-08-21.
 • Ebba Margareta (Greta) Anrep född 1904-11-07 i Skellefteå. Gift 1929-09-03 med apotekare Gustaf Otto Bjurling född 1899-05-21.
 • Sten Herman Gabriel Anrep född 1907-03-15 i Skellefteå.
 • Florence Ulrika (Ulla) Anrep född 1908-09-20 i Skellefteå. Gift 1935-08-02 med avd. chef Harry Walker Gill född 1908-01-20.

TAB 13

Carl Wilhelm, (son av Carl Sten Johan, tab 11), född 1869-03-28 i Råda förs , Värmlands län. Mogenhetsexamen i Örebro 1888-05-24. Student i Uppsala 1888-09-00. Jur. fil. examen 1890-04-25. Jur. utr. kand. 1896-05-29. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1896-06-05. Tillförordnad domhavande 1897–1907. Adjungerad ledamot i Svea hovrätt 1908-01-00–1911-09-00. Tillförordnad revisionssekreterare 1911-09-23–1914-01-31. Häradshövding i Nedansiljans domsaga 1913-12-31. Ordförande i styrelsen för Leksands kommunala mellanskola. Vice ordförande i Leksands municipalstämma. RNO 1923-09-15. Ordförande i Kopparbergs läns Poliskollegium 1931. KNO2kl 1935-11-22. Avsked från häradshövdingämbetet 1939-01-28–1939-03-29. Gift 1905-11-09 i Stockholm med Elsa Maria Rudebeck, född 1874-09-06 i Karlstad. Död 1939-10-05 i Stockholm, begraven i Leksand 1939-10-08. Dotter av landshövdingen Gustaf Mauritz Ulrik Rudebeck, och Lovisa Christina Lagerbring B.

Barn:

 • Nils Gabriel, född 1908-03-02 i Engelbrekt förs, Stockholm. Studentexamen i Falun 1926-05-22. Student i Uppsala 1926-09-21. Jur. kand. examen 1931-05-29. Tingstjänstgöring i Nedansiljans domsaga 1931–1934. Biträdande jurist hos Advokaten Ernst Treffenberg i Stockholm 1935-01-01. LSA 1939. Advokat. Gift 1:o 1933-06-23 i Djursholm (vb nr 15) med Fanny Karin Treffenberg från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag enligt äktenskapsreg 1939-10-30 (1939-11-20), född 1908-08-10. Dotter av Ernst Conrad Treffenberg och Siri Vesta Engström. Gift 2:o 1940-03-09 i Gustaf Adolfskyrkan, Oscars förs, Stockholm med Edith Marie Dinkelspiel, född 1912-09-16 i Trieste, Italien. Dotter av konsuln Adolph Dinkelspiel och Emelie Babette Noerdlinger.
 • Britt Louise Maria, född 1914-03-17 i Stockholm. Gift 1938-06-04 i Leksands kyrka i Leksands förs, Kopparbergs län med jägmästaren Sven Jedvard Gunnar Carlborg, född 1912-02-20 i Sala förs Ledare av Längmanska företagarefondens nämnd.
 • Elsa Margaretha, född 1917-01-05 i Leksands förs, Kopparbergs län. Gift 1940-02-24 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med jur. och fil. kand. amanuens i finansdepartementet Tord Lennart Hammarskjöld, född 1912-03-27.

TAB 14

Johan Vilhelm Anrep född 1764-02-06 på Lekeberga (son till Jakob Reinhold), † 1848-05-23 på Lekeberga och begravd på Knista kyrkogård. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1779-02-27. Surnumerär fänrik vid änkedrottningens livregemente 1779-07-07. Fänrik på stat 1782-10-07. Löjtnant vid livdrabantkåren 1785-05-18. Transporterad som löjtnant till änkedrottningens livregemente 1790-08-23. Premiärlöjtnant vid livregementsbrigadens lätta infanteri 1793-05-30. Stabskapten vid livregementsbrigadens lätta infanteri 1796-06-05. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i armén 1799-08-05. Chef för Värmlands 1. lantvärnsbatalion 1808-06-04. Avsked ur krigstjänsten. Han köpte av sin äldste broder fädernegården Lekeberga, vilken sedermera, 1851, försåldes av hans änka och hade då i över 200 år varit i släktens ägo. Gift 1819-11-30 i Ekeby kapellansgård/T med Maria Margareta Palin född 1792-11-07 på Frotorp i Viby socken/T, † 1874-11-16 i Stockholm och begravd i makens grav på Knista kyrkogård. Dotter till komministern i Ekeby och Gällersta församlingar av Strängnäs stift Anders Gustaf Palin och Helena Catharina Puke.

Barn:

 • Vilhelmina Helena Anrep född 1820-09-23 Lekeberga, † i Lekeberga 1823-09-05 och begravd på Knista kyrkogård.
 • Johan Gabriel Anrep född 1821-12-04 Lekeberga, † barnlös 1907-03-12 i Stockholm och begravd bredvid hustrun på norra kyrkogården.. Redaktör av Sveriges ridderskaps och adels kalender 1854–1904. Utgav 1858–1864 Svenska adelns ättartavlor och 1871–1882 Svenska släktboken. Erhöll medaljen »Litteris et Artibus» 1876-01-21. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Gift 1855-04-14 Stockholm med Maria Christina Carlson född 1822-12-15 i Gottröra socken/B, † 1891-06-25 i Stockholm och begravd på norra kyrkogården. Dotter till lantbrukaren Niklas Carlson och Lovisa Nordgren.
 • Eufrosyne Margareta Anrep född 1824-07-08 Lekeberga, † ogift 1891-02-15 i Stockholm efter mångårig sjuklighet och begravd i sin bror Frans grav på norra kyrkogården.
 • Frans Gustaf Anrep född 1826 Lekeberga, † 1875. Överdirektörsassistent. Se Tab. 15.
 • Reinhold Vilhelm Anrep född 1831 Lekeberga, † 1885. Stationsinspektor. Se Tab. 19
 • Carl Axel Anrep född 1835-12-09 Lekeberga, † 1897-05-10 i Stockholm. Student i Uppsala 1855-05-30. Kameralexamen i Uppsala 1858-05-31. Extra ordinarie kammarskrivare i krigskollegium 1858-08-27 och i fångvårdsstyrelsen 1858-11-12. Extra ordinarie kontorsskrivare i rikets ständers bank 1859-04-28. Extra ordinarie kammarskrivare i telegrafstyrelsen 1859. Kammarskrivare 1860-10-31. Revisor 1869-12-23. RVO 1890-01-21. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Författade 1871 det populära folklustspelet »Närkingarna». Gift 1890-12-06 i Stockholm med Hanna Elfrida Ringdahl, född 1867-04-30 på Nykvarn i Björksta socke/U, † 1937-06-14 i S:t Görans förs Stockholm (db 212). Dotter till bryggeridisponenten i Sala Elias Herman Ringdahl och Clara Henrietta Oldenburg.

TAB 15

Frans Gustaf, (son av Johan Vilhelm, tab 14), född 1826-04-28 på Lekeberga. Elev vid Villingsbergs bruk och vid Motala mekaniska verkstad. Verkmästare vid Finspångs mekaniska verkstad 1854-11-01 och vid Skultuna mässingsbruk i Västmanland 1855-11-01. Chef för mekaniska verkstaden vid Björneborg i Finland, dit han flyttade 1858-10-12. Överdirektörsassistent i svenska järnvägsstyrelsen 1870. Död 1875-11-15 vid tågsammanstötningen vid Lagerlunda och ligger, jämte sina båda hustrur, begraven på norra kyrkogården vid Stockholm. Gift 1:o 1855-02-09 Hammar med grevinnan Julia Ulrika Elisabet Mörner af Morlanda, född 1834-02-18 Solberga, död 1867-04-05 i Stockholm och nedsatt i Anrepska familjegraven i Kils kyrka i Närke, men därifrån förd 1876-05-18 till mannens grav, dotter av fänriken greve Otto Mörner af Morlanda, och Juliana Catharina Lilja. Gift 2:o 1872-02-10 i Stockholm med Anna Ida Wretman, född Stockholm 1830-12-21, död 1875-11-15 vid samma tillfälle som mannen, dotter av hovrättsrådet i Svea hovrätt, lagmannen Johan Wretman och Sofia Ulrika Esseen.

Barn:

 • 1. Reinhold, född 1856. Fyrinspektör. Död 1913. Se Tab. 16.
 • 1. Elisabet, född 1857-04-21 vid Skultuna bruk i Skultuna socken, Västmanlands län. Elev vid dövstuminstitutet på Manilla. Föreståndarinna för skolhemmet för blinda dövstumma. Föreståndarinna och första lärarinna vid drottning Sofias stiftelse i Vänersborg. GMiqml 1911-08-00. Gift 1879-01-05 i Stockholm med inspektören för dövstumsundervisningen i riket, RVO mm, fil. kand. Per Fredrik Stanislaus Nordin, född 1852-05-07 i Västkinde socken, Gotlands län, död 1920-04-08 i Vänersborg.
 • 1. Gustaf'', född 1858-08-18 vid Skultuna. Jungman på briggen »Dalkarlså» 1873. Elev vid Stockholms navigationsskola. Styrman i norska handelsflottan 1880. Död 1880-03-08 under resa från New York till Classon Dock.
 • 1. Fromhold, född 1861. Bokhållare. Död 1931. Se Tab. 18.
 • 1. Ebba'', född 1862-09-19 i Åbo under föräldrarnas återflyttande till Sverige. Sjuksköterskeelev vid Sofiahemmet i Stockholm. Död 1906-03-22 i Eskilstuna. Gift 1889-05-06 i Hölö prästgård i Södermanland med komministern i Lillkyrka och Ödeby försar av Strängnäs stift Lars Olof Einar Malmborg i hans 1:a gifte
 • 1. Jakob, född 1866-02-14 i Stockholm, död i Stockholm 1866-02-18.
 • 1. Julius, född 1867-04-01 i Stockholm. Elev vid Bergsunds mekaniska verkstad. Maskinist i engelska handelsflottan. Död 1895-08-11 genom drunkning. Gift 1893-12-13 i Tynemouth i Northumberland i England med Alice Harriet Nott, född 1866.

TAB 16

Reinhold, (son av Frans Gustaf, tab 15), född 1856-03-18 vid Skultuna. Maskinritare först vid Bergsunds mekaniska verkstad 1875 och sedan vid Motala mekaniska verkstad. Emigrerade 1878 till Australien. Ritare på en mekanisk verkstad i Sydney i Australien 1878. Ångbåtskapten och fyrinspektör Fidjiöarna Arkitekt i Suva, Fidjiöarna. Död i Suva, Fidjiöarna 1913-06-14. Gift 1884-08-21 i Elliston Rewa i Nya Zeeland med Maudline Ellis, född 1864 i Auckland på Nya Zeland. Dotter av plantageägaren Charles Ellis och Mary Muller.

Barn:

 • Frans Reinhold, född 1885, död 1886.
 • Maude Elisabet, född 1887-02-23 i Rewa, Fidji. Gift 1913 med tjänstemannen Edward Folkard.
 • Maria Ebba, född 1889-10-18 i Rewa, död 1918-12-14 i Suva. Gift 1911 med läkaren vid hospitalet i Suva Andry Brabant.
 • Ida Eufrosyne, född 1891-09-14 i Suva liksom de följande syskonen. Gift med elektriska ingenjören i Auckland Georg Hassett.
 • Julia Luciana, född 1895-05-29. Gift 1:o med Colin David McLean. Affärsman. Död 1942. Gift 2:o med Herbert H Manne.
 • Reinhold Frances, född 1900-06-11.
 • Gösta Oskar, född 1904-04-29.
 • Fromhold Vilhelm, född 1906-10-10, död 1912-07-10 i Suva.

TAB 16A

Herman Axel, (son av Reinhold tab 16), född 1898-12-20 i Suva, Fijdiöarna. Styrman i australiska handelsflottan. Gift 1923-12-15 i Bonbeach, Victoria, Australien med Elsie McCool. Dotter av farmaren William Taylor och Ada McCool.

Barn:

 • Joyce Lavina, född 1927-08-08 i Chelsea, Victoria, Australien.
 • William Herman, född 1929-02-08 i Chelsea, Victoria, Australien.
 • Elizabeth Ida, född 1936-08-06 i Chelsea, Victoria, Australien.

TAB 17

Herman (son av Frans Gustaf, tab 15), född 1860-01-09 i Björneborg. Skeppsgosse i Karlskrona 1875. Lantbrukselev vid Valla i Uppland 1876 och vid Gäverstad i Östergötland 1878. Emigrerade 1881 till Norra Amerika. Handelsföreståndare vid sågverket i S:t Francis i Arkansas. Postmästare S:t Francis i Arkansas och notarius publicus i Clay c:o i Arkansas. Död 1938-11-28 i Pontiac, Michigan, USA. Gift i Arkansas 1893-02-12 med Lula Maj Anthony, född 1877-02-12 i Anna, Illinois, USA. Dotter av (fadern dog vid dotterns späda ålder och modern gifte om sig med en Mr Anthony, vilken adopterade styvdottern) och Elizabeth Walker.

Barn:

 • Julia Helena, född 1893 i S:t Francios, Arkansas, USA. Död 1894 i S:t Francios, Arkansas, USA.

TAB 17A

Frantz Theodore, (son av Herman tab 17), född 1895-02-16 i St. Francis, Arkansas, USA. Production supervisor i General Motors Corp. Gift 1:o 1915-09-18 i St. Francis, Arkansas, USA med Daisy Viola Baynes, född 1894-10-01 i Mertopolis, Illinois, USA. Dotter av trävaruhandlaren Ebenezer B. Baynes och Lou Reed.

Barn:

 • Lois Geraldine, född 1919-03-20 i Pine Bluff, Arkansas, USA. Gift 1936-07-21 i Detroit, Michigan, USA med Morris Edward Beilfuss, född 1911-03-14 i Albion, Michigan, USA.
 • Donald Herman, född 1928-12-05 i Pontiac, Michigan, USA. Kadett i U.S. Navy.

TAB 18

Fromhold, (son av Frans Gustaf, tab 15), född 1861-09-12 vid mekaniska verkstaden vid Björneborg i Finland. Kom till Hälsingborgs högre läroverk 1875. Mogenhetsexamen 1882. Extra ordinarie kontorsskrivare i Järnvägsstyrelsens kontrollkontor i Stockholm 1883. Kontorsskrivare i Järnvägsstyrelsens kontrollkontor i Stockholm 1887. Bokhållare 1913-12-15–1914-01-10. Medaljen i guld av åttonde storleken med inskrift: "För nit och redlighet i rikets tjänst" 1923-06-06. Avsked med utg. av 1928-09-00. Död 1931-12-16 Granhammar Gift 1893-11-26 i Trondhjems domkyrka med Julia Marie (Maja) Helberg från Norge, född 1869-02-10 i Trondhjem. Död 1941-03-31 i Västerhaninge förs, Stockholm (db nr 19). Dotter av sjökaptenen i norska handelsflottan Johan Vilhelm Heiberg och Ingeborg Sofia Waldseth.

Barn:

 • Frans Wilhelm , född 1897-08-14 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • Johan Herman, född 1905-08-14 i Brännkyrka förs
 • Gösta Reinhold, född 1907-01-24 i Brännkyrka förs, Stockholm.


TAB 19

Beinhold Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, tab 14), född 1831-05-07 på Lekeberga. Brukselev vid Villingsberg. Elev vid Väst-Sura skogsinstitut. Skogsförvaltare, med jägmästares titel, vid Hasselfors bruk i Närke 1851-11-01. Ägare först av Hörningsnäs i Huddinge socken och sedan av Moräng i Överjärna socken, båda i Stockholms län. Stationsinspektor vid Moheda 1863 och i Hälsingborg 1865. Död Hälsingborg 1885-09-24 och ligger, jämte sin hustru, begraven på nya kyrkogården i Hälsingborg. Gift 1855-03-06 Sund ]] med Carolina Camitz, född 1834-02-14 på Sund ]], död 1886-03-18 på Lilla Månstorp i Västra Ingelstads socken, Malmöhus län, dotter av brukspatronen Conrad Camitz och Maria Sofia Camitz.

Barn:

 • Gertrud, född 1855-12-21 på skogsförvaltarbostället Edetorp i Skagerhults socken, Örebro län. Stiftsjungfru 1860-05-02. Död ogift 1917-01-04 i Burlöfs förs, Malmöhus län .
 • Herman, född 1857-10-26 på Hörningsnäs, död 1858-05-31 i Stockholm och begraven på Överjärna kyrkogård.
 • Alef, född 1859-11-16 på Moräng. Lantbrukselev Övedsgården Mejerist, dels i Sverige, dels i Kurland. Emigrerade 1886 till Norra Amerika. Mejerist i Henderson i Wisconsin. Tillika poststationsföreståndare i Henderson i Wisconsin. Gift 1:o 1888-11-06 i New York med Catharina Carolina Wahlberg, född 1856 i Uppsala, död 1902. Gift 2:o 1904-02-17 med Sofia Boysen, i hennes 2:a gifte.

TAB 20

Johan Gabriel, (son av Alef Herman, tab 3), född 1712 på Åkerby. Student i Uppsala 1728-11-12. Auskultant i Svea hovrätt 1732-10-05. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1737-01-16. Vice häradshövding 1742-06-02. Häradshövding i Sotholms och Svartlösa härader 1749-06-27. Assessor i Svea hovrätt 1762-06-29. Hovrättsråd i Svea hovrätt 1766-08-27. Avsked 1777-06-08. Död 1781-12-03 på sin egendom Glasberga i Östertälje socken, Stockholms län och begraven i Wattrangska graven i Södertälje kyrka. Han blev mot slutet av sin levnad blind. Gift 1770 Tervik

Barn:

 • Alef Herman, född 1778. Major. Död 1808. Se Tab. 21

TAB 21

Alef Herman, (son av Johan Gabriel, tab 20), född 1778-04-28 på Glasberga. Volontär vid livregementet till häst 1792-09-27. Adjutant 1792-10-11. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1794-06-25. Ryttmästare vid livregementets husarkår 1796-10-28. Avsked såsom major i armén 1803-07-20. Major och bataljonschef vid Skaraborgs 3. lantvärnsbataljon 1808. Död 1808-12-22, Hassle-Säby och begraven på Berga kyrkogård. Gift 1:o 1798-04-21 på Ebbetorp vid Mariestad med friherrinnan Anna Charlotta Falkenberg af Trystorp, från vilken han blev skild, född 1778-10-29 Säckestad, död 1815-12-08, på Ebbetorp, dotter av majoren friherre Melker Falkenberg af Trystorp, och hans 2:a fru friherrinnan Anna Margareta Fleetwood. Gift 2:o 1805-03-19 i Mariestad med friherrinnan Magdalena Ulrika Falkenberg af Trystorp i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-12-04 i Stockholm med krigsrådet Carl Gustaf Dahlfelt, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1781, 11850), född 1784-10-07, död 1845-10-08 på Muskön Stockholms län, dotter av majoren friherre Carl Henrik Falkenberg af Trystorp, och grevinnan Ulrika Lovisa Spens.

Barn:

 • 1. Gabriel Herman, född 1800-09-28 i Bellefors socken, Skaraborgs län. Sergeant, avsked. Död 1837-04-07 Sjögar
 • 2. Henrik Herman, född 1805. Ryttmästare. Död 1895. se tab 22.

TAB 22

Henrik Herman, (son av Alef Herman, tab 21), född 1805-10-30 Slätte. Kadett vid Karlberg 1820-09-28. Utexaminerad 1823-09-22. Kornett vid livregementets husarkår 1823-11-04. Löjtnant 1826-12-20. Ryttmästare 1833-02-23. Genom byte löjtnant vid Svea livgarde 1835-11-28. Avsked såsom ryttmästare i armén 1836-02-13. Och ur krigstjänsten 1840-08-13. Föreståndare under flera år för ridinstitutet vid Mästersamuelsgatan i Stockholm. Död 1895-04-28 Stockholm. Gift 1840-05-12 i Stockholm med Brita Christina (Kitty) Eklund, född 1817-03-30 i Uppsala, död 1901-04-02 i Stockholm.

Barn:

 • Robert Herman, född 1841-01-21 i Stockholm. Död i Stockholm 1842-10-07, och begraven i Kils kyrka
 • Gosvin, född 1843-07-03 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-01-31. Furir vid Svea livgarde 1863-02-14. Officersexamen 1864-04-28, underlöjtnant 1864-09-04. Löjtnant 1866-09-04. Kapten 1879-05-02. SMfbg. RSO 1886-12-01. RSAO1kl 1888-08-16. Avsked 1893-11-24. Död 1911-02-16 i Svea Livgardes förs, Stockholm. Gift 1873-01-20 i Stockholm med Caroline Louise Liljenstolpe, född i Stockholm 1850-03-30. Död 1929-10-21 i Kungsholmens förs, Stockholm (db nr 242). Dotter av ryttmästaren Axel Vilhelm Liljenstolpe. Smbg 8 1863-05-22 (civil).

TAB 23

Alef, (son av Henrik Herman, tab 22), född 1845-02-12 i Stockholm. Furir vid Svea livgarde 1863-07-28. Student i Uppsala 1863-12-07. Underlöjtnant vid nämnda garde 1865-05-09. Transporterad till underlöjtnant vid Bohusläns regemente 1865-05-30. Löjtnant vid Bohusläns regemente 1872-07-05. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén 1872-08-02. Avsked ur krigstjänsten 1877-02-26. Järnkontorets torvingenjör 1876-02-02–1880-10-31. Företog studieresor till Tyskland och Ryssland. Torvingenjör i Ryssland 1881–1900. Grundade 1902 och förestod till och med 1907 en statsunderstödd torvskola, förlagd törst till Emmaljunga och trän 1905 till Markaryd. Uppfinnare. Konstruktör. Se biografi i Svenskt biografiskt lexikon. Död 1911-12-26 i Hälsingborgs stadsförs ]] [Bbl.]. Gift 1872-12-10 i Stockholm med Hildegard Margareta Jones, från vilken han 1889-02-05 blev skild, född 1844-08-13 i Gävle, död 1889-11-02 i Stockholm och begraven i föräldrarnas grav på Gävle kyrkogård, dotter av grosshandlaren Ludvig Jones och Julia Andrietta Hedman.

Barn:

 • Vjera, född 1876-07-13 vid Mölnbo i Vårdinge socken, Stockholms län. Gift 1904-11-14 i Stockholm med grosshandlaren i Stockholm, RVO, Gustaf Edvin (Gösta) Sjöholm, född 1874-04-06 i Stockholm. Död 1937 i Kungsholms förs, Stockholm

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.