:

Wadenstierna nr 1387

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Wadenstierna nr 1387

Den äldre ättegrenen adlad 1702-01-10, introd. 1703. Utdöd 1819-01-29. Den yngre ättegrenen adlad och adopt. 1802-12-09, introd. 1807.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 29 januari 1818 under nr 98 bland adelsmän.


Wadenstierna A138700.png

TAB 1

Lars Persson. Bonde på Vallby gård i Dalby socken, Uppsala län.

Barn:

 • Lars Wadensteen, adlad Wadenstierna, till Risslinge i Balingsta socken Uppsala län, som han fick med sitt första gifte10. Född 1649. Student i Uppsala. Adjunkt i juridiska fakulteten i Uppsala 1677. Utrikes resor 1679–1684. Extra ordinarie juris professor vid Uppsala universitet 1684-06-21. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt s. å. 29/12. Tillika assessor i exekutionskommissionen 1685. Adlad 1702-01-10 (introd. 1703 under nr 1387). Död 1704-09-01 och begraven i Västeråkers kyrka Uppsala län, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med Elisabet'' Krok, från vilken han blev skild, död 1750, dotter av häradshövdingen Gudmund Krok. Gift 2:o 1700-09-00 med Christina Lund i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådmannen i Söderhamn Jonas Enman), död 1704-10-15.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1683, död 1724-04-23. Gift 1707 med häradshövdingen Bengt Adolf Ekehielm, född 1680, död 1751.
 • 1. Tomas, född 1684. Protonotarie. Död 1728. Se Tab. 2
 • 1. Anna Brita, född 1689-08-15, död 1767-06-03 i Stockholm. Gift 1708-05-28 i Maria kyrka i nämnda stad med extra ordinarie rådmannen därst. Anders Norling, född 1684 i Stockholm, död där 1743.
 • 1. Maria Elisabet, född 1691-02-03, död 1737. Gift 1708 med kamreraren Claes Skraggensköld, död 1729.

TAB 2

Tomas (son av Lars Wadensteen, adlad Wadenstierna, tab 1), född 1684-06-00 i Stockholm. Student i Uppsala2 1697-03-23. Auskultant i Svea hovrätt 1705-10-17. Utrikes resor 1706. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt 1711-07-00. Vice häradshövding i Hälsingland 1713. Notarie i hovrätten 1714-10-00. Protonotarie därst. 1718-05-20. Död 1738-02-20. [1] Gift 1715-09-04 med Charlotta Strömner, född 1691-02-03, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.

Barn:

 • Anders, född 1716-03-23. Student i Uppsala2 1731-10-20. Sergeant vid livgardet. Död ogift 1740-03-13.
 • Lars, född 1717-09-23. Student i Uppsala2 1731-10-20. Auskultant i Svea hovrätt 1738-06-02. Död ogift 1754-02-00
 • Tomas Adolf, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1794. Se Tab. 3.
 • Carl Erik, född 1723. Statssekreterare. Död 1787. Se Tab. 5.
 • Per, född 1725. Hovjunkare. Död 1762, Se Tab. 6.

TAB 3

Tomas Adolf (son av Tomas, tab 2), född 1719-05-11. Volontär vid fortifikationen 1734. Lärminör vid artilleriet 1735. Underminör 1736. Furir 1738. Sergeant 1741. Sekundlöjtnant vid Tavastehus läns regemente 1742. Regementskvartermästare därst. 1749-12-29. Kapten 1752-10-30. RSO 1761-11-23. Major i armén 1764-12-31. Sekundmajor vid regementet 1770-05-15. Premiärmajor 1771-08-28. Överstelöjtnant i armén 1775-06-30. Avsked 1779-07-22. Död 1794-06-02 Kalkis Gift 1743 med Eva Elisabet Hasselgren, född 1724, död 1807-01-24 på Kalkis, dotter av kaptenen och livdrabanten Carl Gustaf Hasselgren och Helena Gustaviana Printz.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1744-10-03 Terreniemi
 • Anders Vilhelm, född 1745-12-28 på Terreniemi, död ung.
 • Fredrik Ulrik, född 1747-03-22 på Terreniemi, död ung.
 • Gustaf Henrik, född 1749-06-25 på Terreniemi, död ung.
 • Carl Vilhelm, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1819. Se Tab. 4.
 • Christina Charlotta, född 1753-06-10 i Koskis socken, död ogift 1841-02-19 Gammelgård
 • Eva Lovisa, född 1756-03-31 i Koskis socken, död 1812-11-03 Upila Gift 1783-07-22 med majoren och RSO Carl Fredrik Neünbohm, född 1757-05-16, död 1815-12-16 i Hollola socken, Finland.
 • Helena Andreetta, född 1758-04-23 Vesivehmas Gift där 1780-12-26 med överstelöjtnanten, RSO, Carl August von Platen, född 1754-07-20 i Bergen på Rügen, död 1836-11-15 i Tavastehus.

TAB 4

Carl Vilhelm (son av Tomas Adolf, tab 3), född 1751-03-18 i Koskis socken i Finland. Page hos konungen 1766-07-22. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1769-01-29. Stabsfänrik vid änkedrottningens livregemente 1770-10-31. Löjtnant därst. 1774-11-16. Kapten 1779-04-23. RSO 1789-08-27. Major vid Tavastehus läns infanteriregemente 1790-11-05. Överstelöjtnant därst. 1802-06-28. Avsked 1812-06-06. Död 1819-01-29 på Pernasaari kaptensboställe i Laukkas socken av att en köttbit fastnade i strupen, och slöt på svärdssidan den äldre ättegrenen. Han bevistade finska kriget 1788–1790 och 1808–1809 samt blev fången vid Sveaborgs kapitulation. Gift 1782-03-26 Fredriksgård Och hans 1:a fru Eva Heintzius.

Barn:

 • Eva Fredrika, född 1783-01-17, död 1854-09-10 i Jyväskylä. Gift 1804-12-26 på Pernasaari med kaptenen Volmar Johan Schildt, född 1780, död 1838.
 • Carl Adolf Fredrik, född 1784-02-24, död 1794-02-22.
 • Charlotta Sofia, född 1785-07-24 på Pernasaari, död 1856-07-27 i Heinola. Gift 1809-12-26 på Pernasaari med sin systers svåger, kaptenen Ernst Christoffer Schildt, född 1782, död 1846.
 • Maria Carolina Ulrika, född 1786-12-19 på Pernasaari, död där 1794-05-20.
 • Otto Gustaf, född 1788-11-02 på Pernasaari, död där 1795-02-21.
 • Robert Vilhelm, född 1791-08-10 på Pernasaari, död där 1792-03-22.
 • Lovisa Gustava, född 1793-09-29 på Pernasaari, död där 1794-07-26.
 • Carl, född 1795-12-25 på Pernasaari, död där 1796-04-05.
 • Lars Gustaf, född 1797-02-26 på Pernasaari, död där 1798-04-14.

TAB 5

Carl Erik (son av Tomas, tab 2), född 1723-02-22. Student i Uppsala2 1731-10-20 och i Lund3 1741-07-27. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1743. Kopist därst.4 1749-02-00. Hovjunkare5 1750-07-20. Kanslist i krigsexpeditionen4 1753-05-05. Andre protokollssekreterare därst. 1755-10-07. Förste protokollssekreterare 1756. Krigsråd 1762-07-05. Sekreterares lön 1764-07-17. Medlem av skogskommissionen s. å. 24/4. RNO 1767-11-23. Statssekreterare för krigsärendena 1773-02-12. Avsked3 1781-09-15. Död 1787-01-05. Gift 1:o 1756-10-28 med Jakobina Sofia Psilanderhielm (von Seulenberg), född 1733-01-13, död 1768-05-17, dotter av aktuarien Jakob Psilanderhielm, och Christina Catharina Strobell. Gift 2:o 1770-04-19 i Stockholm med Fredrika Carleson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1788-08-10 i Stockholm med presidenten Fredrik von Post, i hans 3:e gifte, född 1726, död 1805), född 1743-12-02 i Konstantinopel, död 1794-11-17 i Åbo, dotter av presidenten Edvard Carleson, adlad Carleson, A, och Clara Leytstar.

Barn:

 • 1. Sofia, född 1758-08-13, död 1830-01-12 i Stockholm. Gift 1787-08-21 Näs med justitieombudsmannen friherre Lars August Mannerheim, nr 277, född 1749, död 1835.
 • 1. Charlotta, född 1761-02-19, död 1766-05-18.
 • 1. Carolina, född 1762-07-30. Statsfru hos drottningen 1800-08-04. Död 1848-04-30 Rönöholm och ligger jämte sin man begraven i Oxenstiernska graven i Roslagsbro kyrka Stockholms län. Gift 1788-05-08 med överstekammarjunkaren greve Jakob Gustaf Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1760, död 1824.

TAB 6

Per (son av Tomas, tab 2), född 1725-01-31. Var löjtnant 1753 och hovjunkare 1754. Död 1762-07-03 i Stockholm. Gift 1751 med Maria Elisabet Möller, född 1727, död 1769-10-01 i Stockholm.

Barn:

 • Christina Charlotta, född 1752-04-19 i Stockholm.
 • Christina Carolina, född 1753-07-23 i Stockholm. (En av dessa begraven 1754-08-26 i Stockholm.)
 • Carl Peter, döpt 1755-06-04 i Stockholm, begraven där s. å. 4/7.
 • Carl Gustaf, döpt 1757-01-01 i Stockholm, begraven där b. Å. 28/3.
 • Petronella Carolina Albertina, döpt 1758-03-19 i Stockholm.
 • Carl Erik, döpt 1760-05-20 i Stockholm, död 1761 och begraven där s. å. 21/7.

Den adopterade ättegrenen.


TAB 7

Erland. Levde i början av 1500-talet och var odalbonde på Skir-Kullagård i Växjö landsförs Hans förfäder hade sedan urminnes tider besuttit hela Skirs by, vilken i mån av uppbrukning och släktens tillväxt blivit sönderskiftad, tills endast Kullagården återstod för den gren, till vilken Erland hörde.

Barn:

 • Nils Erlandsson. Odalbonde på Kullagården.

Barn:

 • Erlandus Nicolai Colliander, född i Skir-Kullagård, efter vilken han tog sitt tillnamn. Kyrkoherde i Femsjö pastorat av Växjö stift 1606–1631.6 Gift med N. N. Birgersdotter, dotter av kyrkoherden i Åsenhöga pastorat av Växjö stift Birgerus Petri.

Barn:

 • Nils Colliander. Deltog i trettioåriga kriget och kom till Finland. Kapten och regementskvartermästare vid Nylands och Tavastehus läns regemente

Barn:

 • Mårten Colliander. Kammarskrivare i Åbo hovrätt. Gift omkr. 1636 Åggelby

Barn:

 • Zakarias Colliander. Student i Åbo 1659. Kyrkoherde i Padasjoki 1690. Död 1710. Gift med Anna Maria Lupæa, dotter av kyrkoherden i Tusby pastorat Johan Lupæus och hans 2:a hustru Maria Mickelsdotter.

Barn:

 • Arvid Colliander, född 1684-10-06. Mönsterskrivare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1704-03-04. Sekundfältväbel därst. 1708. Premiärfänrik 1711-03-01. Löjtnant 1714-05-14. Konfirm.fullm. 1717-02-25. Kapten 1718-07-27. Avsked 1750-09-19. Död 1765-05-10 på sin gård Kalho i Gustaf Adolfs socken. 'Han var en djärv och lycklig rekognoscör och brukades mycket såsom sådan. Så nedsköt han under en rekognoscering i Ingermanland 1708 med pistol trenne ryska postsoldater, som anföllo honom, och blesserade den fjärde med värjan, och under norska fälttåget 1718 tog han med fyra soldater till häst tjugu danska lantdragoner till fånga. Var slutligen med i slaget vid Villmanstrand i Finland den 23 aug. 1741 och blev då av en kula sårad i högra handen.’. Gift med Margareta Elisabet Korpenfelt, död 1756-06-00, dotter av ryttmästaren Henrik Korpenfelt och Margareta Bergh.

Barn:

 • Sigfrid Joakim Colliander, född 1724-10-26. Mönsterskrivare vid Tavastehus läns infanteriregemente 1741. Sergeant därst. 1742. Fältväbel 1749-03-08. Fänrik 1750-08-20. Löjtnant 1762-05-26. Kapten 1770-05-29. Major 1777-12-18. Avsked 1778-01-24. Död 1795-02-20 i Gustaf Adolfs socken. 'Han bevistade kriget i Pommern och blev därunder den 15 okt. 1758 tillfångatagen i Boitzenburg samt förblev i fångenskapen tre och ett halvt år eller till krigets slut.’. Gift 1:o 1756-09-26 i Tuulos socken med Anna Margareta Sass, född 1732-04-28. Död barnlös 1762-09-23 i Sysmä socken, dotter av löjtnanten Carl Henrik Sass, och Helena Margareta Berch. Gift 2:o 1763-06-09 Koskipää Gift 3:o 1774-02-27 i Tuulos socken med Sofia Elisabet von Konow, född 1727-10-27, död barnlös 1785-05-20 i Heinola socken, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Konow och hans 2:a fru Ebba Elisabet Gripenberg, samt syster till herrarna von Konow, natural. von Konow.

Barn:

 • 2. Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna, född 1764-03-15. Volontär vid Tavastehus regemente 1768-03-21. Sergeant vid änkedrottningens livregemente 1775-06-06 och vid Savolaksbrigaden samt Rautalampi bataljon 1778-09-04. Student i Åbo7 1778-04-02. Kadett vid artilleriet i Helsingfors 1779. Fänrik vid Savolaks lätta infanteriregemente 1782-03-20 och vid Tavastehus linjeregemente 1788-05-10. Premiärlöjtnant vid 1. karelska jägarbataljonen 1789-03-17. Konfirm.fullm. 1791-06-15. Kapten vid nämnda bataljon 1794-11-16. Adlad 1802-12-09 och adopterad på sin svågers ätt, adl. ätten Wadenstiernas namn och nummer (introd. 1807). Majors avsked 1804-07-06. Död 1809-04-22 Kalho Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1791-06-15 med Elisabet Vilhelmina Toll, född 1760-09-17, död 1826-07-28 Hovila

Barn:

 • Fredrik Joakim, född 1792, död 1794.
 • Otto Vilhelm Magnus, född 1793. Vice häradshövding. Död 1856. Se Tab. 8.
 • Carl Joakim, född 1795. Löjtnant. Död 1844. Se Tab. 10
 • Fredrika Vilhelmina, född 1797-12-28, död 1810-11-10 på Kalho.
 • Johan Robert, född 1799. Löjtnant. Död 1874. Se Tab. 13.

TAB 8

Otto Vilhelm Magnus (son av Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna, tab 7), född 1793-07-15. Student i Åbo 1810-11-01. Auskultant i Åbo hovrätt 1813-12-16. Vice häradshövding 1819-12-17. Godsägare. Död 1856-06-10 på sin egendom Hovila i Sysmä socken. Gift 1:o 1819-12-19 på Strandgård i nämnda socken med Elisabet Vilhelmina Boisman, född 1794-02-24, död 1828-05-06 på Hovila, dotter av löjtnanten Jakob Vilhelm Boisman och Maria Christina Tandefelt. Gift 2:o 1832-03-19 med Barbara Sofia Blåfield i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1823-12-14 i Pernå socken med vice häradshövdingen Robert Tandefelt, född 1791, död 1831), född 1782-12-27 i Birkkala socken, död 1854-08-06 på Hovila, dotter av fänriken Erik Adam Blåfield, och Helena Juliana Witting.

Barn:

 • 1. Matilda Fredrika Vilhelmina, född 1821-11-01, död 1904-06-06. Gift 1841-01-01 med sin syssling, provinsialläkaren Volmar Styrbjörn Schildt, född 1810, död 1893.
 • 1. Maria Henrietta, född 1823-10-28 i Sysmä socken, död 1913-12-04 i Helsingfors och begraven i Tavastehus. Gift 1850-07-15 på Hovila med sin kusin, kyrkoherden i Tavastehus och Vånå Erik Vilhelm Johan Boisman, född 1821-11-03 i Sysmä socken, död 1880-07-22 i Helsingfors.
 • 1. Charlotta Sofia, född 1825-03-31 på Hovila, död 1866-08-07. Gift 1849-09-17 på Hovila med kontraktsprosten och kyrkoherden i Sysmä Henrik Renqvist, född 1819-02-14 i Libelits socken. Död 1895-01-16 i Sysmä socken.
 • 1. Otto Vilhelm, född 1826. Lantbruksskoledirektör. Död 1899. Se Tab. 9.

TAB 9

Otto Vilhelm (son av Otto Vilhelm Magnus, tab 8), född 1826-07-20 Hovila Student i Helsingfors 1847-12-13. Lantmäterielev 1850-06-27. Lantmäteriauskultant 1852-06-12. Vice lantmätare 1857-05-12. Direktör för Tarvaala lantbruksskola 1867. RRS:tStO3kl 1887-04-17. Avsked. Död 1899-12-25 i Heinola. Gift 1857-08-25 Strandgård

Barn:

 • Nanny Vilhelmina, född 1858-08-19, död s. å. 22/8.

TAB 10

Carl Joakim (son av Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna, tab 7), född 1795-09-21 i Sysmä socken. Student i Åbo 1811-12-04. Förare vid Södermanlands regemente 1812-08-28. Sergeant vid Hälsinge regemente 1814-08-30. Konfirm. fänrik därst. s. å. 7/10. Löjtnants avsked 1817-02-11 med tillstånd att kvarstå som förare i armén. Överflyttade till Finland. Immatrikulerad på riddarhuset därst. 1818-01-29 under nr 98 bland adelsmän. Kronolänsman i Heinola distrikt 1831-04-22 och i Sysmä distrikt 1833. Död 1844-10-15 på Lövstad i Sysmä socken. Han bevistade 1813–1814 års fälttåg i Tyskland och Norge. Gift 1:o 1821-04-12 med Maria Andreetta Hirn, född 1796-04-26, död 1828-01-02 på Kalho i Gustaf Adolfs socken, dotter av vice häradshövdingen David Hirn och Fredrika Albertina Tihlman. Gift 2:o 1829-09-13 i Pernå socken med Christina Unonius, född 1796-04-06, död 1839-06-17 i Sysmä socken, dotter av kofferdikaptenen Jean Unonius och Gustava Treudéer.

Barn:

 • 1. Selma Fredrika Elisabet, född 1821-12-11, död 1868-04-09 i Karlsruhe. Gift 1844-09-20 på Ruskela med prosten och kyrkoherden i Vemo pastorat, filosofie magister Daniel Ezekiel Hildéen i hans 1:a gifte, född 1815-05-24 i Karkku, död 1886-04-26 i Vemo prästgård.
 • 1. Carl Johan Vilhelm, född 1823. Överste. Död 1879. Se Tab. 11.
 • 1. David Leonard, född 1824-12-10, död 1831-11-18.
 • 1. Laura Maria, född 1826-04-28, död 1920-12-15 i Helsingfors. Gift 1844-09-20 med kapellanen i Nakkila, utn. kyrkoherden i Karkku Frans Josef Wadén, född 1816-02-19 i Björneborg, död 1867-07-17 i Karkku prästgård.
 • 1. Fritiof Joakim, född 1827-12-12, död 1828-07-30 Kalho
 • 2. Johanna Gustava Carolina, född 1830-09-13, död 1905-03-09 i Lovisa. Gift 1853-08-25 med kyrkoherden i Lovisa Carl Albert Hackzell, född 1820-07-11 i Saarijärvi socken, död 1892-04-18 i Lovisa.

TAB 11

Carl Johan Vilhelm (son av Carl Joakim, tab 10), född 1823-04-06. Volontär vid 3. finska linjebataljonen 1839-07-28. Underfänrik därst. s. å. 19/8. Fänrik vid Sofiska sjöregementet, sedan infanteriregementet 1841-10-22. Underlöjtnant därst. 1845-04-23. Löjtnant 1848-05-03. Stabskapten 1853-03-22. RRS:tStO3kl 1857-02-24. Kapten 1859-04-20. Major 1862-06-08. Transp. till regementets reservbataljon, sedan 90. Onega infanteriregemente 1863-05-28 och till 91. Dvina infanteriregemente 1865-08-01. Överstelöjtnant därst. 1867-06-15. Transp. till 100. ostrowska infanteriregementet s. å. 15/10 och till 99. ivangorodska infanteriregementet 1868-01-03. RRS:tStO2kl 1871-07-28. Överstes avsked 1873-04-28. Död 1879-07-10 i Mitau. Gift där 1860-06-28 med Maria Christina Johanna von Boerger, född 1834-02-03 i nämnda stad, död där 1868-11-29, dotter av diakonpastorn i Mitau Carl Heinrich von Boerger och Caroline Margarethe N. N.

Barn:

 • Carl Torsten, född 1861. Generallöjtnant. Död 1920. Se Tab. 12.
 • Maria Ingeborg, född 1863-01-03 i Kovno. Gift 1888-11-14 i köpingen Doblen i Kurland med pastorn i Alt-Rahden i nämnda land Vilhelm Georg Johannes Bielenstein, född 1863-02-25, mördad av bolsjevikerna 1919.
 • Carl Johan Artur, född 1864-08-20 i Mitau. Agronom, sedan banktjänsteman först i S:t Petersburg, sedan vid Commerzbank i Riga. Avsked.
 • Aina Maria, född 1866-08-08 i Tavastehus. Gift 1894-06-11 i Doblen med godsägaren Carl Teodor von Villon, mördad av bolsjevikerna 1919.
 • Maria Selma Matilda, född 1868-11-18. Anställd hos Södra Finlands interurbana telefonaktiebolag i Helsingfors.

TAB 12

Carl Torsten (son av Carl Johan Vilhelm, tab 11), född 1861-06-16 i Mitau. Kadett i Fredrikshamn 1874-08-10. Fänrik vid livgardets 4. skarpskyttebataljon 1883-08-24. Underlöjtnant därst. 1884-09-12. Löjtnant 1887-09-11. RRS:tStO3kl 1889-09-11. Stabskapten 1894-04-29. RRS:tAO3kl s. å. 11/9 och S:tStO2kl 1898-12-18. Kapten 1899-04-30. RRS:tAO2kl 1901-12-19. Överste 1903-12-19. RRS:tV1O4kl 1905-12-19. Kommendör för 147:e samarska infanteriregementet 1908-08-23 och för 12. skarpskytteregementet 1910-05-03. RRS:tV1O3kl 1912-05-23. Generalmajor 1913-04-27. Kommendör för 2. brigaden av 48. infanteridivisionen med placering på arméinfanteriet s. å. 17/7. Kommendör för 2. brigaden av 5. infanteridivisionen s. å. 30/8. Bevistade världskriget 1914–1917 och blev härunder RRS:tStO1kl m sv, S:tAO1kl m sv 1915, S:t Georgskorset och S:tV1O3kl m sv. T. f. kommendör för 37. infanteridivisionen 1915. RRS:t V1O2kl m sv s. å. 10/5. Generallöjtnant och konfirm. på sistnämnda tjänst s. å. 23/10. Avgick ur rysk militärtjänst 1917. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. Överinspektör över krigsfångarna s. å. Militär ledamot i överdomstolen för statsförbrytelser s. å. Avsked ur finsk militärtjänst 1919-03-18. Slöt sig härefter till de mot bolsjevikerna i norra Ryssland opererande trupperna. Råkade i fångenskap och satt fängslad i Moskva 1920-05-00–1920-07-00. Sedan förd till Holmogeri nära Arkangelsk. Jämte 500 officerare transporterad till en närliggande holme och jämte dem skjuten allt efter som de stego i land. Gift 1891-10-16 i Tsarskoje Selo med Alexandra Aigustov, född 1870-11-24 i S:t Petersburg, dotter av översten Nikolai Alexejevitj Aigustov och Nadesjda Ivanovna Stjeglov.

Barn:

 • Natalie, född 1892-08-01 i Tsarskoje Selo. Gift 1910-08-27 med översten Boris Glavatsky, mördad av bolsjevikerna 1919.
 • Anatol, född 1895-08-17 i Tsarskoje Selo. Åtföljde fadern vid hans deltagande i krigsoperationerna i norra Ryssland 1919 och delade hans öde.
 • Maria, född 1901-12-07. Anställd vid finska arméns proviantdepot i Helsingfors.

TAB 13

Johan Robert (son av Otto Johan Colliander, adlad och adopt. Wadenstierna, tab 7), född 1799-03-15 Kalho Kadett vid Haapaniemi 1814-10-03. Utexaminerad 1819-05-29. Fänrik vid petrovska infanteriregementet 1820-03-04. Underlöjtnant därst. s. å. 25/3. Löjtnants avsked 1824-03-24. Död 1874-08-21 på Riihimäki i Orimattila socken. Gift 1824-07-08 med Henrika Sofia Boisman, född 1804-10-19, död 1886-03-26 i Borgå, dotter av kapellanen i Orimattila, vice pastorn Peter Henrik Boisman och Sara Sofia Tönnerus.

Barn:

 • Johan Henrik Edvard, född 1825. Underlöjtnant. Död 1881. Se Tab. 14.
 • Sofia Vilhelmina Josefina, född 1826-10-05, död ogift 1888-08-29 i Borgå.
 • Carl Vilhelm Johan, född 1828-03-09, död s. å. 31/3.
 • Fredrika Carolina Elvira, född 1831-05-20, död ogift 1927-02-28 i Borgå.
 • Henrietta Johanna Elisabet (Betty), född 1835-05-22, död 1918-09-06 i Helsingfors och begraven i Borgå. Gift 1867-09-10 på Riihimäki med handlanden i Borgå, kommerserådet Johan Ludvig Roth i hans 2:a gifte, född 1833-01-05, död 1894-01-26 i Borgå.
 • Evert Johan Knut, född 1839. Stabskapten. Död 1897. Se Tab. 17.

TAB 14

Johan Henrik Edvard (son av Johan Robert, tab 13), född 1825-08-02 i Orimattila socken. Porte-épéefänrik vid 1. (Åbo) finska indelta skarpskyttebataljon. Fänrik vid pernauska, konung Fredrik Vilhelm IV:s, grenadjärregemente 1855-12-07. Underlöjtnants avsked 1857-08-29. Åter i tjänst som fänrik vid Sveaborgs fästningsregemente 1863-09-17. Underlöjtnant därst. 1868-12-24. Avsked 1869-11-25. Död 1881-04-13 på Orimattila i likanämnd socken. Gift 1857-12-05 med Josefina Fredrika Sjöblom, född 1834-11-28 i Åbo, död där 1865-12-12, dotter av kopparslagarmästaren i nämnda stad Johan Fredrik Sjöblom och Johanna Albertina Harfvelin.

Barn:

 • Johan Alexander Fredrik, född 1855-08-02 i Åbo, död där 1856-01-15.
 • Johan Valfrid, född 1857. Sjöfarande. Död 1922. Se Tab. 15.

TAB 15

Johan Valfrid (son av Johan Henrik Edvard, tab 14), född 1857-02-07 i Åbo. Sjöfarande. Död 1922-03-16 i Hull, England. Kallade sig Hendrickson. Gift där 1894-10-11 med Mabel Annie Brannau, född 1874-06-25 i Hull, dotter av muraren James Brannau och Louise N. N.

Barn:

TAB 16

Sidney Wilfred (son av Johan Valfrid, tab 15), född 1898-10-14 i Hull. Arbetare. Kallar sig liksom fadern Hendrickson. Gift 1921-03-26 i Hull med Maggie Zines, född där 1900-09-13, dotter av pråmägaren George William Zines och Martha N. N.

Barn:

 • Mary Doreen, född 1921-10-03 i Hull, liksom syskonen.
 • Dorothy, född 1923-12-05.
 • Sidney, född 1924-07-16, död s. å. i sept.
  • Wilfred Henry, född 1926-04-23.

TAB 17

Evert Johan Knut (son av Johan Robert, tab 13), född 1839-01-21 underofficer vid 2. (Vasa) finska indelta skarpskyttebataljon 1854-08-20. Underfänrik därst. 1855-05-28. Porte-épéefänrik 1856-01-21. Fänrik 1857-02-02. Underlöjtnant 1858-08-21. Transp. till 8. (Nylands) finska indelta skarpskyttebataljon 1859-11-05. Löjtnant därst. 1863-02-15. Stabskaptens avsked 1868-06-20. Sågverksförvaltare. Död 1897-11-07 i Padasjoki socken. Gift 1866-06-07 Kallola

Barn:

 • Hugo Johan Vilhelm, född 1867. Stationsinspektor. Död 1924. Se Tab. 18.
 • Helmi Sofia, född 1868-11-16 i Mörskoms socken.
 • Aline, född 1870-04-09 i Mörskoms socken.
 • Edvin Johan Fridolf, född 1872-06-18 i Borgå, död där 1873-01-30.

TAB 18

Hugo Johan Vilhelm (son av Evert Johan Knut, tab 17), född 1867-03-14 i Lappträsks socken. Elev vid statsjärnvägarna i Finland 1888-12-06. Telegrafist vid Turengi järnvägsstation 1891-06-11. Andre bokhållare vid Korso station 1893-04-06. Föreståndare för Inkilä hållplats vid karelska banan 1894-04-28. Stationsinspektor vid Leppävesi station 1899-02-21. T. f. stationsinspektor vid Grankulla station 1908. Stationsinspektor därst. 1910-04-04. Tillika poststationsföreståndare därst. 1910–1919. FFrkrMM m sp. Död 1924-03-10 i Helsingfors. Gift 1891-08-30 i Orimattila socken med Elin Alina Konsin, född 1867-02-03, död 1933-06-19 i Helsingfors, dotter av kyrkoherden i Orimattila, prosten Viktor August Konsin och Ida Emilia Sulin.

Barn:

 • Verna Linnea, född 1892-09-02 vid Turenki järnvägsstation i Janakkala socken. Anställd vid Nylands aktiebanks huvudkontor i Helsingfors. Gift 1922-04-22 i nämnda stad med mexikanska konsuln i Helsingfors Ernst Olof Hjelt, född 1894-05-01 i Helsingfors.
 • Mary Ethel, född 1898-12-17 vid Leppävesi järnvägsstation i Laukkas socken. Gift 1922-07-22 vid Grankulla med vice häradshövdingen Runar Hellström, född 1895-11-05 i Viborg.

TAB 19

Edvard Arne (son av Hugo Johan Vilhelm, tab 18), född 1894-11-11 vid Inkilä järnvägsstation i Kirvus socken. Student i Helsingfors 1917-06-09. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FFrkrMM m sp. Anställd vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors 1920-02-01. Prokurist därst. Äger Vilhelmsberg i Degerby socken. Gift 1923-12-16 Tali

Barn:

 • Marianne Christine, född 1924-12-25 i Helsingfors, liksom brodern.
 • Edvard Johan Vilhelm, född 1930-07-30.

Källor

1As. 2Um. 3At (P). 4At (So). 5SAB. 6Hm. 7Bergholm, Sukukirja (1901). 8Wä. 9Medd. av frih. Tor Carpelan, Helsingfors. 10Af.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: