:

Friedenreich nr 1597

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Friedenreich nr 1597 †

Adlad 1719-05-08, introducerad 1720. Utdöd 1818-12-28.

'Stamfadern till denna ätt skall varit general i romersk kejserlig tjänst och visat tappra bedrifter i kriget mot turkarna samt givit kloka råd vid freden med dem, varför han år 1529 blivit av kejsar Carl V adlad med namnet Fried im Reich, av vilket sedermera blev Friedenreich, samt undfått till vapen ett lejon, hällande med ena foten en avbruten pelare och med den andra en öppen bok.'


TAB 1

Daniel Friedenreich. Geheimekammarsekreterare hos furstbiskopen av Lübeck, hertig Hans av Holstein-Eutin, samt kanonikus vid domkyrkan i Lübeck. Död 1645-08-17 och begraven i domkyrkan i Lübeck, där hans epitafium uppsattes. Gift 1641-05-12 med Margareta Bentzen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1660-06-26 med hovapotekaren i Köpenhamn, Christoffer Herfort, död barnlös 1679-06-29.), född 1617-06-15, död 1681-02-24.

Barn:

 • Julius Fredrik Friedenreich, född 1643-08-19 i Eutin och buren till dopet av hertiginnan Julia Felicitas därstädes. Apotekarlärling i Köpenhamn hos sin sedermera blivande styvfader 1656. Apotekarlärling i Regensburg, Wien och Augsburg m fl ställen från år 1660. Återvände till Köpenhamn 1668. Erhöll privilegium på apoteket i Viborg på Jutland 1669-09-25. Apotekare på apoteket Svanen i Stockholm 1672-12-10, och drottning Ulrika Eleonora den äldres hovapotekare 1683. Död 1691-06-21 i Stockholm och begraven 1691-07-05 i S:t Nikolai kyrka [LS]. Gift 1672-12-10 med Justina Sofia Jung i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1667-01-22 i Stockholm med apotekaren på Svanen Samuel Ziervogel i hans 3:e gifte (gift 1:o 1650-01-19, med Abigail Kreimar, död 1652 i Nyköping. Gift 2:o 1656-01-13 med Brigitta Rothlöben i hennes 2:a gifte, född 1626-11-10, död 1665-04-16, dotter av pastorn i Tyska församlingen i Stockholm, sedermera superintendenten i Hardesleben Johan Rothlöben och Benedikta Joachimsdotter Danckwardt), född 1616-09-16 i Mansfeld, död 1672-01-29 i Stockholm], född 1646-12-01 i Stockholm, död i Stockholm 1710-01-14, dotter av handelsmannen och direktören över glasbruket i Stockholm Melker Jung och Sofia Lorentzdotter Stormhatt [LS],

Barn:

 • Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, till Gammalstorp i Tuns socken, Skaraborgs län. Död. 1678-10-30 på apoteket Svanen i Stockholm. Student i Uppsala 1689-01-30. Auditör vid dalregementet 1701. Fältauditör vid svenska armén 1703-09-26. Preses vid Marienburgiska slottsöverrätten 1703. Vice krigsfiskal 1707. Överauditör vid skånska armén 1708-07-13. Generalauditörs fullmakt 1719-05-06. Adlad 1719-05-08 (introducerad 1720 under nr 1597). Lagman på Gotland 1721-04-15 och i Göteborgs och Bohus län 1730-11-06. Landshövdings avsked 1743-12-20. Död 1751-05-01 på Gammalstorp och ligger jämte sin fru begraven i Tuns kyrka Skaraborgs län, där hans och sonens vapen finnas. Gift 1709-03-11 med Maria Elisabet Wilckens, född 1691-10-20, död 1749-11-12, dotter av handelsmannen och direktören i Stockholm Claes Wilckens och hans 2:a hustru Elisabet Speet.

Barn:

 • Elisabet, född 1710-06-17 i Stockholm, död 1710 en månad gammal och begraven på samma gång som farmodern i S:t Nikolai kyrka
 • Carl Gustaf, född 1712. Lagman. Död 1784. Se Tab. 2
 • Jakobina, född 1713-10-18 i Malmö, död 1741-02-25 i Stavnäs socken, Värmlands län. Gift 1739-01-11 med fänriken vid Närkes och Värmlands regemente, sedan fabrikören Hector Johan Loffman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1723-12-29 med Catharina Maria Bratt, dotter av bruksägaren Gustaf Bratt och Margareta Hervegh . Gift 3:o 1746-10-24 med Helena Margareta Strömhielm, född 1723-04-23, död 1775-05-08, dotter av majoren Arvid August Boström, adlad Strömhielm, och Helena Vendela Molin) född 1697-02-01 på Sölje bruk i Stavnäs socken, död 1776 i Stockholm. (Nv.)
 • Emerentia, född 1715-02-13 i Malmö, död 1795-01-14 på St. Landeryd i Långaryds socken, Jönköpings län. Gift 1739-01-13 med kaptenen Carl Gustaf Bagge af Söderby, i hans 3:e gifte, född 1696, död 1768.
 • Justina Margareta, född 1716-04-25 i Malmö. Oldfru på Stockholms slott. Död 1781. Gift 1740-11-16 med ordinarie lantmätaren på Gotland, löjtnanten Johan Fineman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1714 med Magdalena Catharina Bacherus, född 169(2), död 1739, dotter av kyrkoherden Georg Bacherus och Judit Christensen) , född 1689-03-13 i Visby, död 1758-02-17 Dede
 • Julius Fredrik, född 1717-04-23 på Togerupvid Malmö, död 1717-04-23.
 • Ludvig, född 1718-08-05 i Malmö. Page vid hovet 1729. Fänrik 1736-12-00. (SAB.). Löjtnant vid Österbottens regemente. Stucken i duell av en kapten Frese och dog där av 1742-09-24 under transporten från Helsingfors samt begraven på Hangö udd.
 • Maria Charlotta, född 1719-11-14, död 1754-10-25 i Åsarps socken, Älvsborgs län. Gift 1753-08-31 med kaptenen Gustaf Lilliehöök af Fårdala, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1784.
 • Christina Ulrika, född 1722-05-02, död 1760-08-05. Gift 1747-03-06 med hovjägmästaren Henrik Gustaf Bäärnhielm, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1779.
 • Maria Sofia Juliana, född 1723-11-18, död 1797-05-19 i Ulricehamn. Gift 1748-05-17 med sin systers svåger, majoren Jean Georg Bagge af Söderby, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1781.
 • Fredrika Eleonora, född 1727-04-02, död 1812-01-01 Källebacka. Gift 1765-08-04 på Gammalstorp (RHHj.) med häradshövdingen i Vadsbro härad Johan Gustaf Wennberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1749-12-05 med Sofia Christina Rosenbusch, död 1759-04-23) (As.). Född (As.) 1708-04-16, 1774-06-12 Valla
 • Vilhelmina, född 1728-06-25, död 1791-02-09 i Gökhems prästgård. Gift 1755-06-27 med kyrkoherden i Gökhems pastorat av Skara stift Anders Lidholm, född 1720-08-16 i Gökhems prästgård (Hm.), död i Gökhems prästgård 1790-05-17.
 • Ebba Johanna, född 1730-05-06, Tågerup, död 1815-06-14. Gift 1760-06-24, i Vilske-Kleva socken, Skaraborgs län med löjtnanten Per Hierta, född 1720, död 1787.
 • Fredrik, född 1733-01-28 på Tågerup. Kornett vid husarerna 1758-04-24. Död 1760-10-16 i Uckermünde i Pommern och begraven i Barth.
 • Brita Magdalena, född 1734-01-12 Brunnsnäs under moderns resa från Gammalstorp till Togerup i Skåne, död 1816-04-23. Gift 1764-10-14 med Rutger Belfrage, född 1743, död 1822.

TAB 2

Carl Gustaf (son av Melkior Friedenreich, adlad Friedenreich, Tab. 1), till Gammalstorp. Född 1712-05-17 i Malmö. Auskultant i Göta hovrätt. Sekreterare i gränskommissionen mellan Sverige och Norge 1741-05-06. Kommissionssekreterares fullmakt 1749-03-13. Lagmans avsked. Död 1784-09-25 på Gammalstorp. Gift 1754-03-18 i Stockholm med Engel Mariana Silfverswärd i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1736-05-18 med fänriken Magnus Gabriel Höökenberg, född 1710, död 1743), född 1719-02-24, död 1789-06-21 på Gammalstorp, dotter av löjtnanten Carl Magnus Silfverswärd, och Christina Charlotta von Snoilsky.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1755. Lantbrukare. Död 1806. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Magnus (son av Carl Gustaf, Tab. 2), till Gammalstorp. Född på Gammalstorp 1755-04-23. Student i Lund (At (P).) 1768-11-09. Lantbrukare. Död 1806-03-29 i Vänersborg. Han kallas i den av fadern år 1764 till riddarhuset ingivna konceptgenealogien fideikommissarie till Gammalstorps gods, vilket han dock sedermera försålde. Gift 1783-08-08 i Vänersborg med Beata Elisabet Lindsfelt, född 1755, död 1801-01-17 i Vänersborg, dotter av vice lagmannen Carl Gustaf Lindsfelt, och hans 2:a fru Maria Christina Blix.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1784-05-10 på Gammalstorp. Stiftsjungfru. Död 1851-03-29 i Vänersborg. Gift 1843-07-26 å Lyckan vid Vänersborg med direktören för Göta kanal i Östergötland, överstelöjtnanten, RSO, Casten Adolf Warberg, född 1785-04-01 i Karlskrona. död 1868-10-22 i Vänersborg.
 • Christina Ulrika, född 1785-10-21 på Gammalstorp. Stiftsjungfru. Död 1846-02-24 i Vänersborg. Gift 1819-04-01 med provinsialläkaren i Vänersborgs distrikt, regementsläkaren vid västgötadals regemente, RVO, med. doktorn Gudmund Sandmark, född 1783-03-24 i Sandsjö socken, Kronobergs län, död 1850-05-27 i Vänersborg.
 • Carl Gustaf, född 1787-01-09 på Gammalstorp, död 1787-04-19.
 • Carl Gustaf Jakob, född 1788-03-07 på Gammalstorp. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente. Student i Uppsala 1803. Auskultant i Göta hovrätt 1806. Vice auditör vid Västgöta kavalleriregemente. Död ogift 1818-12-28 och utgick med honom ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: