:

Tornérhielm nr 1655

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tornérhielm nr 1655

Adlad 1719-09-08, introd. 1720.

Den adlade Abraham Salmoon-Tornérhielms kusin, lagmannen i Östergötland Isak Salmoon, född 1693, död 1758, erhöll k. restitution 1735 den 22 juli på adliga privilegier och 1747 den 20 april k. resolution på adelskap, men blev ej introducerad [SK].

Tornérhielm A165500.png

TAB 1

Anders Månsson. Rusthållare i Olsta by i Irsta socken, Västmanlands län.

 • Barn1:
 • Petrus Andreæ Ihrestadius, född 1614 i Olsta by. Prästvigd 1640. Kollega i Västerås 1643. Rektor därst. 1644. Komminister i Björksta förs av Västerås stift 1648 och i Sala 1650. Kyrkoherde i Romfartuna pastorat 1665. Död 1683-12-13 i Romfartuna prästgård. Gift 1:o med Susanna Andersdotter, dotter av kyrkoherden i Björksta Anders Gregorii. Gift 2:o 1649 med Catharina Andersdotter Munk i hennes 2:a gifte (gift 1:o med borgmästaren i Enköping N. N. Öhrling), född 1613, död 1677-03-29 dotter av kyrkoherden Andreas i Frösthults pastorat av Uppsala ärkestift.
 • Barn1:
 • Abraham Salmonius, född 1654-11-28 i Sala. Student i Uppsala2 1675-02-17. Prästvigd 1684-09-18. Bataljonspredikant vid Västmanlands regemente s. å. Filosofie magister 1685. Hovpredikant vid Kungsör 1686. Kyrkoherde i Fellingsbro pastorat av Västerås stift 1688-05-22. Död 1706-03-30 och ligger jämte sin hustru begraven i Fellingsbro kyrka, där deras och deras barns avbildningar i gips på deras epitafium ses. Gift 1688 med Maria Christiernin, född 1667-11-14 i Säter, död 1709, dotter av prosten och kyrkoherden i Fellingsbro Johannes Christierni Christierninus (farfarsfar till konteramiralen Harald Christiernin, adlad af Cristiernin) och Magdalena Simonia (systerdotter till assessorn Paul Rudbeck, adlad Rudebeck.

Barn:

 • Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm, född 1692-04-05 i Fellingsbro prästgård. Student i Uppsala2 1705-02-10. Kvartermästare vid livregementet till häst 1709-10-00. Kornett därst. 1711-06-19. Regementskvartermästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente s. å. 6/11. Ryttmästare därst. 1714-05-24. Konfirm. fullm. 1715-05-25. Adlad 1719-09-08 (introd. 1720 under nr 1655). Sekundkapten vid Nylands dragonregemente 1720. Premiärkapten därst. 1721-11-04. Död 1730-04-09 på Styrestad i Lännäs socken, Örebro län och begraven i föräldrarnas grav i Fellingsbro kyrka. 'Han bevistade bland annat slaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710 och 1718 års norska kampanj.' Gift 1716 med Magdalena Törne, född 1691, levde 1734, dotter av inspektören vid Norrköpings sjötull Matts Hansson Törne och Magdalena Signac samt syster till generalmajoren Peter Törne, adlad von Törne.

Barn:

 • Maria Magdalena, född 1717, död ogift 1763-06-09 Björkhovda
 • Abraham, född 1718, död s. å.
 • Elisabet, född 1719, död 1770-06-23 Nor. Gift 1748-09-30 i Brännkyrka socken, Stockholms län med kaptenen greve Axel Carl Oxenstierna af Croneborg, född 1723, död 1760.
 • Catharina Charlotta, född 1719, död 1802-09-08 Lötåsen. Gift 1739-03-11 Forsäter
 • Ulrika, född 1721, död ogift 1756.
 • Abraham, född 1723. Överstelöjtnant. Död 1776. Se Tab. 2.
 • Johan, född 1725, död 1737.
 • Christina, född 1727, död 1782-02-01 på Målansås i Agunnaryds socken, Kronobergs län. Gift 1768-03-01 med fältväbeln vid Kronobergs regemente Isak Gabriel Scheibe i hans 2:a gifte (gift 1:o före 1762 med Maria Catharina von Schantz, född 1732, död 1767-05-27, dotter av kaptenen Ivar Gabriel von Schantz, och Christina Regina Berghman), född 1726-01-10 Vallaröd s län, död 1788-05-07 Myrarås Han var av samma släkt som Scheibeska ättegrenen av adl. ätten Ridderborg.

TAB 2

Abraham, (son av Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm, tab 1), född 1723-03-04 Hjälsta. Ryttare vid livregementet 1735-05-04. Korpral därst. 1742. Kvartermästare 1746. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet s. å. 30/10. Löjtnant därst. 1749-07-05. Ryttmästare 1754-08-16. Major i armén 1760-04-19. RSO 1761-11-23. Major vid regementet 1765-11-27. Premiärmajor 1768-08-08. Överstelöjtnant vid Nylands och Tavastehus läns dragonregemente 1770-02-11. Avsked 1774-02-16. Död 1776-07-22 på Össjö i likanämnd socken, Kristianstads län, vilken egendom han jämte Gedsholm i Ekeby socken, Malmöhus län m. m. inköpt. Han bevistade sjuåriga pommerska kriget och var därunder med i sex blodiga affärer. Gift 1:o 1757-05-05 Skillinge s län med friherrinnan Amalia Charlotta von Hylteen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1748-09-13 på Skillinge med hovjägmästaren Nils Silfverskiöld, född 1708, död 1755), född 1723-04-24 i Kristianstad, död 1762-06-27 efter barnsäng på Hjälmslund i Källna socken, Kristianstads län, dotter av landshövdingen Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hylteen, och Helena Maria König. Gift 2:o 1763-08-16 med Christina Eleonora Silfverskiöld, född 1737-05-13 på Össjö, död 1811, dotter av lagmannen Carl Gustaf Silfverskiöld, och hans 2:a fru Christina de Bruine.

Barn:

 • 1. Abraham, född 1758. Överstelöjtnant. Död 1803. Se Tab. 3.
 • 1. Carl, född 1759. Överstelöjtnant. Död 1833. Se Tab. 4.
 • 1. Jakob Adolf, född 1760-12-26 på Hjälmslund, död 1761-01-26 och begraven s. å. 28/1 i Munka-Ljungby socken.
 • 1. Erik Gustaf, född 1762-06-11 på Hjälmslund. Student i Lund. Page hos konung Gustaf III 1778-02-12. Fänrik vid livgardet 1781-10-30. Var löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1785. Löjtnant vid nyssn. garde 1786-04-27. Avsked ur franska tjänsten 1788. Major och chef för den s. k. Tornérhielmska bataljonen 1789-05-10. Död ogift 1790-05-10 å ryska gränsen. Han bevistade med sin frikår finska kriget 1788–1790.
 • 2. Amalia Charlotta, född 1764-05-12 på Hjälmslund, död 1766-02-26.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1768. Överstelöjtnant. Död 1852. Se Tab. 9.
 • 2. Gustaf, född 1771. Hovjägmästare. Död 1838. Se Tab. 15.
 • 2. Eleonora, född 1775-01-26 på Össjö, död ogift 1800-04-18 på nämnda egendom och begraven s. å. 25/4 i Össjö kyrka

TAB 3

Abraham, (son av Abraham, tab 2), född 1758-01-27 Bolestad s län. Student i Lund. Volontär vid livgardet 1776-01-23. Förare därst. s. å. 12/6. Fänrik 1777-04-09. Löjtnant 1781-06-25. Kapten 1787-12-06. Överstelöjtnants avsked 1794-05-03. Död 1803-02-26 Årby och begraven på Ramsta kyrkovärd. Han bevistade 1788 års finska krig. Gift 1795-12-17 Fullersta med sin halvsyssling Helena Jakobina Sofia Meldercreutz i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-07-17 på Årby med sin kusins styvson och sin svågers svåger, landshövdingen greve Johan Vilhelm Liljencrantz, född 1768, död 1816), född 1777-11-27, död 1826-05-29 i Västerås, dotter av professorn Jonas Molin, adlad Meldercreutz, och hans 2:a fru, friherrinnan Magdalena Sofia Margareta Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Amalia Jakobina Sofia (Amelie), född 1796-12-05 på Össjö i likanämnd socken, Kristianstads län, död 1884-10-06 i Göteborg. Gift 1815-12-30 i Västerås med landshövdingen Claes Ludvig Virgin, född 1776, död 1850.

TAB 4

Carl, (son av Abraham, tab 2), född 1759-08-13 Hjälmslund s län. Student i Lund. Volontär vid södra skånska kavalleriregementet 1778-11-08. Kvartermästare därst. 1779-05-01. Kornett s. å. 22/7. Avsked 1786-09-21. Kapten i armén och vid Skaraborgs läns frikår 1788-10-30. Löjtnant vid livregementet till häst 1789. Ryttmästare därst. 1790-08-23. Brigadadjutant vid livregementets kyrassiärkår 1791. Regementskvartermästare 1792-09-17. Avsked från regementet samt major i generalstaben och överadjutant hos konungen 1796-10-30. Överstelöjtnant i nämnda stab Avsked även ur generalstaben. Död 1833-01-04 på Heby i Gåsinge socken, Södermanlands län samt ligger jämte sin fru och dotter begraven i Nyköping. Han bevistade 1788 års finska krig samt riksdagarna 1789, 1800 och 1809. Gift 1791-10-23 Norsborg med sin sysslings styvdotter, friherrinnan Maria Charlotta Liljencrantz, född 1775-04-06, död 1826-01-15 i Nyköping, dotter av riksrådet och presidenten Johan Westerman, adlad, friherre och greve Liljencrantz, och hans 1:a fru Ottiliana Vilhelmina Transchiöld.

Barn:

 • Johan Abraham, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1874. Se Tab. 5.
 • Eleonora Vilhelmina Charlotta, född 1794-05-21 på Heby, död ogift 1861-03-03 i Nyköping.

TAB 5

Johan Abraham, (son av Carl, tab 4), född 1792-07-30 Heby. Kadett vid Haapaniemi 1806-05-00 och vid Karlberg 1808-10-19. Utexaminerad 1812-03-20. Fänrik vid Svea livgarde s. å. 24/3. Placerad vid livgrenadjärregementets rothållsdivision 1814. Löjtnant vid nämnda garde 1816-04-23. Kapten i generalstaben s. å. 13/8 och vid förutn. garde 1820-11-23. Regementskvartermästare därst. 1821-11-05. Major i generalstaben 1824-12-01. RSO 1825-01-24. Riddarhusdirektör 1837-01-00. Överstelöjtnant i armén och generalstaben s. å. 28/1. Avsked ur krigstjänsten 1852-07-02. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1874-08-05 i Stockholm och begraven jämte sin fru och yngsta dotter å Klara kyrkogård i nämnda stad. Bevistade kriget i Norge 1814 och var därunder med bland annat i träffningen vid Askims kyrka. Ägde huset nr 17 Regeringsgatan i nämnda stad. Gift 1830-08-21 i Grödinge kyrka Stockholms län med stiftsjungfrun Susanna Fredrika Silfverbrand, född 1807-04-07 i Norrbottens län, död 1890-11-07 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, dotter av majoren Johan Fredrik Silfverbrand, nr 508, och Susanna Tornberg.

Barn:

 • Johan Carl Abraham, född 1833. Kanslisekreterare. Död 1899. Se Tab. 6.
 • Sofia Charlotta Eleonora, född 1834-11-27 i Stockholm, död där 1920-01-11. Gift 1857-12-10 i nämnda stad med majoren Pontus Axel Adolf von Plomgren, född 1827, död 1905.
 • Hedvig Fredrika Amalia, född 1838-01-05 i Stockholm, död ogift 1921-01-03 i nämnda stad.
 • Axel Fredrik Vilhelm, född 1843. Kapten. Död 1882. Se Tab. 7.
 • Ebba Aurora Vilhelmina, född 1845-08-03 i Stockholm, död ogift 1893-08-28 vid Dalarö genom drunkning.

TAB 6

Johan Carl Abraham, (son av Johan Abraham, tab 5), född 1833-01-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1851-06-10. Filosofie kandidat 1860-12-14. Extra ordinarie kanslist i ecklesiastikdepartementet 1861-01-18. Extra ordinarie kanslist i statskontoret s. å. 10/5. Disp. pro gradu 1863-05-23. Promov. filosofie doktor s. å. 30/5. T. f. kopist i nämnda departement 1871-11-06. Amanuens 1874-06-15. Sekreterare hos svenska kyrkans missionsstyrelse 1876-02-25–1884. Kanslisekreterare i ovann. departement 1879-03-14. RVO 1895-11-30. Avsked från kanslisekreterartjänsten 1898-01-28. Död 1899-08-28 i Stockholm. Var medarbetare i tidningen Väktaren 1861–1879 samt redaktör och utgivare av Svenska kyrkan s missionstidning 1876–1884. Gift 1871-06-09 i Klara kyrka i Stockholm med Ingeborg Georgina Esselius i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1862-09-23 på Stora Halla i Hällums socken, Skarab., med lantbrukaren Fritz Alfred Wigert, född 1830-06-11 Sjögestad, död 1870-05-17 i Stockholm), född 1834-01-04 i Motala, död 1922-02-23 i Stockholm, Engelbrekts förs. Dotter av postmästaren Johan Gustaf Esselius och Carolina Maria Haggren.

Barn:

 • Eugenia, född 1874-07-14 och död 1875-11-02 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm samt begraven å Norra kyrkogården.

TAB 7

Axel Fredrik Vilhelm, (son av Johan Abraham, tab 5), född 1843-07-16 i Stockholm. Student i Uppsala 1859-12-06. Furir vid Svea livgarde 1860-01-19. Officersexamen 1861-03-02. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 23/7. Löjtnant därst. 1864-03-01. RDDO 1869-02-04. Kapten 1873-06-12. T. f. regementsintendent 1876-01-01–1881. Död 1882-12-18 i Stockholm och begraven å Norra kyrkogården. Gift 1874-12-01 i nämnda stad med Lovisa Fredrika Cervin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1891-04-28 i Skeppsholmskyrkan i samma stad med kaptenen vid Svea artilleriregemente, RSO, RVO, m. m., Gustaf Albert Oldberg, född 1839-12-17 i Nyköping, död 1923-02-19 i Sthlm, Oscars förs, db), född 1854-01-22 i Stockholm, död 1937-12-24 i Stockholm, oscars (db 343). Dotter av bankiren Carl Gustaf Cervin och hans 1:a fru Emma Sofia Meurk.

Barn:

 • Elsa, född 1875-09-09 i Stockholm. Stiftsjungfru. SMsjv. PrRKM3kl. ÖRKHt2kl. Gift 1898-11-05 i Jakobs kyrka i nämnda stad med före detta kaptenen i Södermanlands regemente, RSO, RNO, RVO, m. m., Carl Johan Hjalmar Lindhé, född 1872-01-04 Hagby.

TAB 8

Gustaf, (son av Axel Fredrik Vilhelm, tab 7), född 1877-01-05 i Stockholm. Mogenhetsexamen vid Beskowska skolan i nämnda stad 1895-05-24. Volontär vid Svea livgarde s. å. 27/5. Sergeant vid regementet 1896-08-14. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1897-08-12. Utexaminerad s. å. 29/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 10/12. Löjtnant därst. 1902-09-12. RPrRÖO4kl 1908-08-03. OffFrSvSO s. å. 18/11. Kapten 1912-02-09. RItS:tMLO 1913-07-04. RSO 1918-06-06. Adjutant vid kommendantskapet i Stockholm 1920-11-01. OffNed ONO m sv 1922-09-09. Suppleant i direktionen över arméns pensionskassa 1923-11-04. GV:sPostJubM 1924-08-16. RFinlVRO1kl 1925-05-05. RBLeopO m sv 1926-11-02. Avsked från beställning på stat 1927-01-06. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1930-11-01. Död 1937-11-02 i Oscars förs, Stockholm (db 298). Gift 1:o 1901-09-26 i Jakobs kyrka i Stockholm med stiftsjungfrun, friherrinnan Ebba Margareta Åkerhielm af Blombacka nr 232, från vilken han 1908-07-14 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1910-01-06 med overretsadvokat Georg Berggraf Stousland, född 1871-08-06), född 1882-04-21 i Stockholm, död 1929-06-24 i Paris, dotter av presidenten friherre Albert Lars Evert Åkerhielm af Blombacka, och Hulda Charlotta Nyström. Gift 2:o 1916-05-11 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm, Oscars med Märta Ulrika Uggla , född 1890-10-01 i Stockholm. Dotter av byrådirektören Arvid Leonard Uggla och Charlotte Strokirck.

Barn:

 • 1. Margareta, född 1902-08-17 i Stockholm, liksom syskonen. Stiftsjungfru.
 • 1. Bo Lars Gustaf, född tvilling 1903-08-20. Utexaminerad från Filip Holmqvists handelsskola i Göteborg och från handelshögskola i Nürnberg. Korrespondent hos firman Bulow, Bennet & C:o i Paris 1925. Anställd hos firman P. A. Collijn i Stockholm 1933. Gift 1934-05-09 i Djursholm med Jenny Birgit Collijn, född där 1910-02-06, dotter av grosshandlaren Per Ludvig Collijn och Ingrid Charlotta Tengstedt. Se TAB. 8 A.
 • 1. Rudolf Carl Vilhelm, född tvilling 1903-08-20. Studentexamen i Stockholm 1923-12-08. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv 1926-12-30. Underlöjtnant därst. 1928-12-31. Löjtnant 1931-11-27. Avdelningschef i General Motors nordiska aktiebolag 1929. Anställd i Bilägarnas inköpscentral 1932. Gift 1929-02-15 i Stockholm med Carin Hambn, från vilken han 1932 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1934-03-27 i Frösö kyrka, Jämtl., med distriktsveterinären Henrik Axel Ragnar Sundberg, född 1900-03-14 i Selångers socken, Västra-norrl), född 1905-12-07 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Herman Hambn och Anna Holmqvist. Se TAB. 8 B.
 • 1. Elsa, född 1905-03-06. Stiftsjungfru. Målarinna (Tanger, Marocko).

TAB 9

Adolf Fredrik, (son av Abraham, tab 2), född 1768-10-09 på Össjö i likanämnd socken, Kristianstads län. Volontär vid husarregementet 1783. Fanjunkare därst. 1784-10-10. Kornett 1785-03-02. Avsked 1786-04-25. Stabslöjtnant vid Bohusläns dragonregemente s. å. 20/9. Kapten vid den frikår, som av brodern Erik Gustaf uppsatts under kriget mot Ryssland 1789. Placerad major vid konungens eget värvade regemente 1790-05-13. Major och chef för nämnda frikår s. å. 3/7. Överstelöjtnant vid adelsfaneregementet 1798-01-22. Avsked 1802-05-06. Död 1852-11-24 i Landskrona. Han ärvde Össjö säteri efter modern men måste för skuld sälja egendomen 1828 till brodern Gustaf.4 Gift 1796-07-10 Sandbro med Erika Catharina von Engeström, född 1775-02-16, död 1821-12-15 på Össjö, dotter av lagmannen Jonas Engeström, adlad von Engeström, och Hedvig Maria Ihre.

Barn:

 • Jonas Abraham (Jon), född 1798. Häradshövding. Död 1877. Se Tab. 10.
 • Eleonora'' Maria, född 1800-09-19 på Dömestorp i Hasslövs socken, Hallands län, död 1889-12-28 Biskopsvara s socken, Kronobergs län. Gift 1816-07-21 på Stora Herrestad i likanämnd socken, Malmöhus län med majoren Per Samuel Lindencrona, född 1782, död 1827.
 • August Teodor, född 1802-03-06 på Dömestorp. Kvartermästare vid skånska karabinjärregementet 1817-03-01. Kornett därst. s. å. 3/6. Död 1821-05-16 på Össjö och begraven s. å. 21/5.
 • Erik Gustaf, född 1803-02-23 på Dömestorp. Junkare vid Mörnerska husarregementet 1815-12-24. Kornett vid skånska husarregementet 1818-06-02. Löjtnant därst. 1824-11-02. Ryttmästare 1846-05-22. RSO 1852-06-15. 2. major 1855-06-20. RDDO 1860-06-23. Överstelöjtnant i armén 1862-11-11. Överstelöjtnant och 1. major vid regementet 1864-09-07. Överste i armén 1866-12-18. Avsked ur krigstjänsten 1867-01-22. Död ogift 1875-05-27 i Åby Malmöhus län.
 • Carl Gustaf, född 1809-11-27 Tunbyholm s län. Student i Lund 18253. Fanjunkare vid skånska husarregementet 1826-04-06. Kornett därst. 1827-01-17. Löjtnant därst. 1831-02-12 och genom byte vid södra skånska infanteriregementet 1837-12-15. Avsked 1839-12-23. Överflyttade på 1840-talet till Nordamerika och därifrån till Sydamerika. Död i sistnämnda land.

TAB 10

Jonas Abraham (Jon), (son av Adolf Fredrik, tab 9), född 1798-10-30 på Säby Uppsala län. Student i Lund5 1812-02-19. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Häradshövdings n. h. o. v. 1824-01-14. Häradshövding i Lysings och Dals härader 1838-09-21. Häradshövding i Sunnerbo härad 1838-09-21. Död 1877-10-19 i Landskrona. Gift 1826-10-30 på Fredriksberg vid Ulricehamn med Sofia Maria Bagge af Söderby, född 1802-11-21 i Göteborg, död 1887-03-05 i Halmstad, dotter av majoren Gustaf Vilhelm Bagge af Söderby, och hans 1:a fru Gustava Carolina Militz.

Barn:

 • Fredrik Gustaf, född 1827. Vice häradshövding. Död 1910. Se Tab. 11.
 • Eleonora Erika Sofia, född 1829-05-06 Rönnäs, död ogift 1891-02-19 i Halmstad.
 • Hedvig Carolina Charlotta, född 1830-12-12 på Rönnäs, död ogift 1866-03-03 Brostorp
 • Abraham August, född 1832. Underlöjtnant. Stationsinspektor. Död 1915. Se Tab. 13.
 • Carl Henrik, född tvilling 1833-03-06 och död s. å. 18/4 på Rönnäs.
 • Erik Vilhelm, född tvilling 1833-03-06 och död s. å. 16/5 på Rönnäs.
 • Carl Vilhelm, född 1834-03-27 på Pjätteryd i likanämnd socken, Kronobergs län. Lantmäterielev i Älvsborgs län. Kronolänsman i Nordingrå distrikt i Norra Ångermanlands fögderi av Västernorrlands län 1880. Kronolänsman i Boteå distrikt i Södra Ångermanlands fögderi i sistnämnda län 1883. Död där 1886-03-07. Arrenderade en tid Berghem i Kånna socken, Kronobergs län. Gift 1879-05-20 i Härnösand med Amanda Sofia Maria Gistrand, född 1843-04-21 i Undenäs socken, Skaraborgs län, död 1928-04-16 i Stockholm, Adolf Frediks förs. Dotter av disponenten Carl Jakob Gistrand och Sofia Christina Amalia von Schneidern.
 • Amalia Maria, född 1835-04-28 på Rönnäs, död 1911-08-18 i Mjölby socken, Östergötlands län. Gift 1870-03-15 Öringe med sjökaptenen Per Gustaf Beurling, född 1832-09-19 i Stockholm, död 1882-01-12 genom drunkning i Kalmarsund vid ångaren Malmöhus' förolyckande.
 • Aurora Vilhelmina, född 1837-03-27 på Bolmstad i Angelstads socken, Kronobergs län, död 1904-02-26 i Jönköping. Gift 1863-11-19 Brostorp, RNO, Carl Johan Gottfrid Richter, född 1824-10-22 på Norra Möinge i Asmundtorps socken, Malmöhus län, död 1904-03-04 i Jönköping.
 • Erik Verner, född 1838-02-24 på Bolmstad. Student i Lund 1857-09-15. Examen till rättegångsverken 1861-05-29. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 31/5. Auskultant i Göta hovrätt 1862-09-15. Extra ordinarie notarie i sistnämnda hovrätt s. å. 12/12. Vice häradshövding 1865-05-31. Rådman i Halmstad 1871-09-12. Kronans ombud i styrelsen för Halmstad–Bolmens järnvägsaktiebolag 1887-01-22. Borgmästare i Halmstad 1890-02-14. Ordförande i styrelsen för Halmstads sparbank 1891. RVO 1894-12-01. RNO 1906-06-06. Avsked 1917-08-31. Död barnlös 1918-12-14 i Halmstad. Ägde lägenheten Fridhem vid sistnämnda stad. Gift 1870-12-02 Tryggarp med Hilda Cecilia Christina Linnea Boije af Gennäs, född 1846-05-26 på sistnämnda egendom, död 1919-03-28 i Halmstad, dotter av kaptenen Carl Erik Vilhelm Boije af Gennäs, och Anna Sofia Bexell.
 • Hilda Gustava, född 1839-02-18 på Bolmstad, död 1932-05-20 i Uppsala. Gift 1877-12-19 i Halmstad med borgmästaren i Laholm, RVO, Frans Ferdinand Lundeberg, född 1838-09-19 i Åhus, död 1902-01-03 i Laholm.
 • Axel Oskar, född 1840-04-04 på Bolmstad: var anställd i handelsflottan. Död 1859 på resa från Ostindien, då fartyget förliste.
 • Jonas Adolf, född 1841. Hamnkapten. Död 1935. Se Tab. 14.
 • Emma Fredrika, född 1842-07-18 på Västerlösa i Rogslösa socken, Östergötlands län, död 1908-03-27 i Göteborg domkförs. Gift 1875-10-19 i Halmstad med justitierådmannen i Göteborg, vice häradshövdingen, RNO, Emil Ferdinand Grenander, född 1838-09-02 i Augerums socken, Blekinge län, död 1924-01-26 i Göteborg.
 • Ida Teresia, född 1843-09-04 i Vadstena, död ogift 1879-06-03 i Halmstad.
 • Sofia Louisa Ulrika, född 1845-07-30 i Vadstena, död där s. å. 17/9.

TAB 11

Fredrik Gustaf, (son av Jonas Abraham, tab 10), född 1827-09-28 Rönnäs. Student i Lund 1845. Jur. preliminärexamen 1847 och examen till rättegångsverken 1850-12-00. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. i dec. Vice häradshövding 1853. Död 1910-03-19 i Stockholm, Kungsholms förs. Ägde Brostorp i Veinge socken, Hallands län 1857–1864, Berghem i Kånna socken Kronobergs län 1858–1863, Sanna i Hemsö socken (Västernorrland) 1858–1865, Rosenvik på Blidö Stockholms län 1884–1891 samt Kobberböl i Veile amt i Danmark 1863–1866. Gift 1860-12-06 i Stockholm med Matilda Djurberg, född 1827-09-16 i nämnda stad, död där 1906-12-17, dotter av stadsaktuarien Gustaf Djurberg och Sara Elisabet Wassberg.

Barn:

 • Anna Matilda Sofia Erika, född 1862-05-11 i Jönköping. Kontorsskrivare i järnvägsstyrelsen 1891-01-01. Bokhållare därst. 1908-02-00. Avsked 1922-05-02. GMnor 1923-06-06. Död ogift 1925-03-17 i Tureberg i Sollentuna socken, Stockholms län.
 • Tor Ragnar, född 1864. Disponent. Död 1931. Se Tab. 12.
 • Ebba Fatima, född 1865-08-29 på Brostorp.
 • Hedvig Marta Amalia, född 1867-04-02 på Brostorp, död 1873-05-15 i Norrköping.

TAB 12

Tor Ragnar, (son av Fredrik Gustaf, tab 11), född 1864-06-01 Berghem. Elev vid tekniska högskolan 1883-10-01. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1887. Anställd vid stambanebyggnaderna i övre Norrland under somrarna 1883–1886 samt 1887. Konstruktör hos ingenjör E. A. Wiman i Stockholm 1888–1889. Stakade och uppgjorde stadsplan för det avbrända Köping 1889–1890. Utförde vattenledningsundersökningar i Falun 1894, i Söderhamn 1895–1896 samt i Laholm 1896. Innehavare av Brunnsborrningsbolaget i Skövde 1890. Verkst. direktör och disponent för aktiebolag Tekniska fabriken Skandia. Död 1931-11-17 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1:o 1903-03-24 i Sala med Elsa Maria Magdalena Frunck, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1914-12-12 i Sala med ingenjören Carl Gerhard Gustafsson Gaston, född 1875-09-24), född 1878-08-11, död 1934-02-23 i Västerås domk. förs Dotter av disponenten Carl Dormin Frunck och Erika Augusta Lindberg. Gift 2:o 1912-11-10 i Stockholm, Gustaf Vasa med Nanna Augusta Cecilia Fröderberg, född 1870-01-17 i Visseltofta socken, Kristianstads län. Dotter av läraren Carl Fröderberg och Carolina Christina Sjögren.

Barn:

 • 1. Gunhild Matilda Erika, född 1904-02-08 i Stockholm, Klara förs.

TAB 13

Abraham August, (son av Jonas Abraham, tab 10), född 1832-03-14 Rönnäs. Furir vid Jönköpings regemente 1849-10-04. Student i Lund 1850-06-08. Avsked från regementet 1852-11-27. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1853-03-23. Officersexam, s. å. Avsked från regementet 1854-04-02. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente s. å. 26/4. Underlöjtnant därst. s. å. 1/6. Avsked ur krigstjänsten 1856-11-21. Stationsinspektor vid Värnamo station å Halmstad–Jönköpings järnväg 1875–1884. Värderingsman vid allmänna brandstodsverket för byggnader å landet i Hallands län 1892. Död 1915-03-08 i Uppsala. Gift 1871-06-08 i Halmstad med Tekla Aurora Antoinetta Andersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med lasarettssysslomannen i nämnda stad Alexis Carl Emil Åberg, född 1832-07-19 i Veinge förs Hallands län ]], död 1870-01-05 i samma stad), född 1840-05-14 på Brostorp, död 1898-01-31 i Halmstad, dotter av kronofogden Daniel Andersson och Hedvig Axelina Berg.

Barn:

 • Amalia Augusta Tekla Sofia (Amelie), född 1872-03-19 Sanna. Gift 1896-10-30 i Halmstad med majoren i Upplands infanterireg:s reserv, RSO, Carl Otto Peter Hofflander, född 1864-11-26 i Siene socken, Älvsborgs län, död 1933-09-04 i Uppsala.
 • Ragnar Fredrik Gustaf, född 1873-06-12 i Norrköping. Styrmansexamen 1894-05-00. Styrman i Kongostatens tjänst. Död ogift 1905-05-10 i Liverpool.

TAB 14

Jonas Adolf, (son av Jonas Abraham, tab 10), född 1841-07-17 Västerlösa. Anställd i handelsflottan 1857. Styrmansexamen 1867, ångbåtsbefälhavarexamen 1868 och sjökaptensexamen s. å. Förste styrman och befälhavare å olika ångfartyg 1869–1902. Hamnkapten i Norrköping 1897-02-06. Skeppsmätare därst. 1900-03-06. Avsked från sistnämnda tjänst 1902-02-20 och från hamnkaptensbefattningen 1906. Har ägt gård i Åkarp i Burlövs socken, Malmöhus län. Död 1935-02-18 i Borgs förs, Ög. (db 7) och begr å Norrköpings gamla kyrkogård. Gift 1881-10-26 i Fredriksbergs kyrka i Köpenhamn med Vilhelmina Maria Petrea Teresia König, född 1862-02-28 i Valdby i Danmark, död 1935-03-06 i Djursholm och begr å Norrköpings gamla kyrkogård (enl pastor i Borgs förs). Dotter av stuteriägaren Carl König och Anne Klindt.

Barn:

 • Ingeborg Anna Sofia Maria, född 1882-12-04 i Lybeck. Stiftsjungfru. Död ogift 1917-05-12 i Stockholm (Norrköping, S:t Olai förs, db).
 • Botvid Carl Erik Fritiof, född 1884-12-16 i Lybeck. Kamrer vid Henry Lund & C:o ex- och importaffär i San Francisco. Gift 1916-09-04 med Isabel Anderson från England, född 1884.
 • Ester, född 1888-11-20 i Malmö. Stiftsjungfru. Död 1890-01-16 i nämnda stad.
 • Astrid, född 1891-08-17 i Malmö. Gift 1920-07-03 i Köpenhamn (HAbo förs, Skar. ]] med sin systers svärfader, disponenten vid Sahlströmska fabrikens aktiebolag, före detta underlöjtnanten vid Jönköping regemente, RNO, RVO, Nils Carl Herman Ekelund i hans 2:a gifte (gift 1:o 1883 med Matilda Sahlström, död, dotter av fabriksidkaren C. Gift Sahlström och Emma Augusta Elfgren), född 1856-08-01 i Kulltorps socken, Jönköpings län
 • Rut Vera, född 1895-11-22 i Åkarp. Journalist. Gift 1917-06-02 i Malmö med författaren Carl Ove Herman Ekelund från vilken hon blev skild gm Sthlms RR:s utslag 1945-06-12, född 1894-03-18 i Jönköping.
 • Marit Anna Carla Nadeschda, född 1900-04-29 i Norrköping, död 1902.

TAB 15

Gustaf, (son av Abraham, tab 2), född 1771-11-27 på Össjö i likanämnd socken, Kristianstads län. Fänrik vid Svea livgarde 1788-01-29. Understallmästare 1794-03-04. Avsked ur krigstjänsten 1796-11-13. Hovjägmästare s. d. Död 1838-03-31. Bevistade kriget i Finland 1788–1790. Han ärvde efter modern Gedsholm i Ekeby socken, Malmöhus län 1808 och köpte Össjö av brodern Adolf Fredrik 1828. Gift 1795-07-12 med sin syssling Aurora Ulrika Charlotta Silfverskiöld, född 1775-06-21, död 1854-07-27 i Hälsingborg, dotter av majoren Jakob Tage Silfverskiöld, och hans 2:a fru Maria Constantia Dahlstierna.

Barn:

 • Christina Eleonora, född 1808-08-22 på Gedsholm, död där 1819-05-24 och begraven s. å. 31/5.
 • Maria Constance, född 1810-01-16 på Gedsholm, död ogift 1859-08-18 i Hälsingborg.
 • Rudolf Viktor, född 1814. Överhovstallmästare. Död 1885. Se Tab. 16.

TAB 16

Rudolf Viktor, (son av Gustaf, tab 15), född 1814-01-19 Gedsholm. Kornett vid skånska husarregementet 1830-12-11. Löjtnant därst. 1837-03-29. Avsked med tillstånd att som löjtnant utan lön kvarstå i regementet 1841-04-20. Ryttmästares n. h. o. v. samt avsked ur krigstjänsten 1843-01-23. KVO 1858-07-12. KDDO 1860-06-00. KNS:tOO s. å. 6/8. Förste hovjägmästare 1863-10-28. Ordförande bland stadsfullmäktige i Hälsingborg s. å. Ordförande i Hälsingborg–Landskrona–Eslövs järnvägsstyrelse s. å. StkDDO 1865-08-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1884. Förste hovstallmästare 1866-05-03. Ordförande i styrelsen för Höganäs stenkolsverk 1868. Ordförande i Hälsingborg–Hässleholms järnvägsstyrelse 1872. KmstkVO 1873-05-14. Överhovstallmästare 1875-12-01. StkGrFrO 1878. LLA 1879. Död 1885-06-16 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Kristianstads län. Ägde nämnda egendom ävensom Gedsholm och gård i Hälsingborg. Gift 1850-06-08 i Stockholm med friherrinnan Eva Henrika Stierncrona, född 1825-06-28 Lillö s län, död 1878-11-28 på Vrams-Gunnarstorp, dotter av överhovjägmästaren friherre David Henrik Stierncrona, och Eva Charlotta af Schenbom.

Barn:

 • Gustaf David Rudolf, född 1854. Landshövding. Död 1934. Se Tab. 17.

TAB 17

Gustaf David Rudolf, (son av Rudolf Viktor, tab 16), född 1854-07-07 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams socken, Malmöhus län. Mogenhetsexamen i Lund 1871-05-23. Kadett vid Karlberg s. å. 12/6. Utexaminerad 1872-11-30. Underlöjtnant vid skånska husarregementet s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1879-08-08. Ledamot av direktionen för Luggude härads sparbank s. å. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1881-04-30. Avsked ur krigstjänsten med ryttmästares n. h. o. v. 1885-02-14. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen s. å.–1902. Styrelseledamot i Höganäs stenkolsaktiebolag 1885. Ordförande i styrelsen för skånska superfosfat- och svavelsyrefabriksaktiebolag 1885–1918. Ledamot av styrelsen för Hälsingborgs inteckningsgarantiaktiebolag 1886. Ordförande i styrelsen för Hälsingborg–Hässleholms järnvägsaktiebolag 1888–1902 och sedan 1911. Ledamot av riksdagens första kammare 1889-10-01–1902. Ledamot av Skånes enskilda banks styrelse 1889–1902. RVO 1889-11-30. Ordförande i styrelsen för Sulitelma aktiebolag 1891–1920. RNO 1893-12-01. Vice ordförande i Malmöhus läns hushållningssällskap 1896-12-15, ordförande 1903–1917. Hushållningssällskapets stora GM. KV02kl 1897-09-18. Ordförande i styrelsen för Hälsingborgs kopparverksaktiebolag 1901–1918. Landshövding i Malmöhus län 1902-02-14. Ordförande i styrelsen för lantbruksinstitutet vid Alnarp s. å. 28/2–1910. LLA 1902. KNO1kl 1903-12-01. KDDO 1 gr 1905-11-14. Ordförande i styrelsen för Höganäs-Billesholms aktiebolag sedan 1909. Avsked från landshövdingämbetet 1909-07-09. RPrKrO1kl s. å. Stk DDO 1910-02-16 KmstkNO 1914-06-20. KmstkVO 1928-06-16. Biogr. i VÄD? Död 1934-05-28 på Vrams Gunnarstorp, N. Vrams förs, Malm. Ägde Vrams Gunnarstorp och Gedsholm samt har ägt hus i Hälsingborg. Gift 1880-02-12 Tureholm Södermanlands län med Charlotta Sofia Ankarcrona, född 1859-05-17 Jakobsberg. Dotter av överhovjägmästaren Conrad Viktor Ankarcrona, och grevinnan Ebba Charlotta Bielke.

Barn:

 • Eva Ebba Viktoria, född 1881-04-13 på Gedsholm. Gift 1902-09-27 på Vrams Gunnarstorp med kabinettskammarherren greve Johan Gustaf Patrik Hamilton, född 1879
 • Ebba Hedvig Charlotta, född 1887-08-18 på Vrams Gunnarstorp. Gift där 1912-03-23 ]] med ryttmästaren greve Pontus Henrik Axel De la Gardie, född 1884.
 • Rudolf Gustaf Viktor, född 1889. Godsförvaltare. Se Tab. 18.
 • Erik Gunnar, född 1895. Godsarrendator. Se Tab. 19

TAB 18

Rudolf Gustaf Viktor, (son av Gustaf David Rudolf, tab 17), född 1889-01-16 på Vrams Gunnarstorp i Norra Vrams förs, Malm. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1908–1909. Lantbruksstudier i Tyskland 1910. Arrendator av Ulrikedals gård under Vrams Gunnarstorp 1913. Ledamot av styrelsen för Hälsingborg–Hässleholms järnvägsaktiebolag 1918. Styrelseledamot i Luggude härads sparbank 1919, ordförande i styrelsen 1927. Förvaltare av Vrams Gunnarstorp 1921. Nämndeman i Luggude härads domsaga 1928. Ordförande i Norra Vrams sns kommunalstämma och fullmäktige 1930. RVO 1932-11-22. Ordförande i Malmöhus läns skogsvårdsstyrelse 1934-11-30. RDDO. Fortsatt förordning se ordförande i skogsvårdsstyrelsen inom Malmöhus läns landstingsområde för en tid av 3 år, räknat fr.o.m. den 1944-01-01, 1943-12-10. Gift 1913-05-24 i Stockholm, Oscars med grevinnan Christina Birgitta (Stina) De la'' Gardie nr 3, född 1891-11-30 Oretorp s län. Dotter av greve Johan De la Gardie, och grevinnan Marianne Hedda Augusta von Rosen.

Barn:

 • Gustaf Johan Rudolf, född 1914-03-15 i Lund, Norra Vrams förs, Malmöhus län. Död 1938-03-09 i Hälsingborg, Norra Vrams förs, Malmöhus län (db nr 6).
 • Birgitta Marianne Charlotte, född 1915-09-03 på Ulrikedal, Norra Vrams förs, Malmöhus län ]], liksom de följande syskonen. Gift 1939-01-21 i Norra Vrams kyrka, Malm (Norra Vrams förs, Malm, vb nr 1) med Raymond Dudley Wickham från England, född 1901-11-17. Äg The Gate House, Brenchley, Kent, England.
 • Madeleine Eva Kristina, född 1916-10-07 på Ulrikedal, Norra Vrams förs, Malmöhus län. Gift 1943-05-15 i Norra Vrams kyrka, Malm (samma förs vb nr 6) med löjtnanten i Livregementets till häst reserv Axel Henrik von Stockenström nr 1936 (tab 10A), född 1915-05-08 på Ånhammar i gryte förs, Södermanlands län.
 • Charlotte Ulrika Christina, född 1918-07-27 på Ulrikedal, Norra Vrams förs, Malmöhus län. Gift 1942-08-15 i Norra Vrams kyrka Malm. (samma förs, vb nr 7) med lantmästaren friherre Per-Erik Gustaf von Essen, född 1916-12-06 Vattholm.
 • Carl-Axel Rudolf, född 1921-04-04 på Ulrikedal, Norra Vrams förs, Malmöhus län. Se Tab. 18A.

TAB 19

Eric Gunnar, (son av Gustaf David Rudolf, tab 17), född 1895-09-24 på Vrams Gunnarstorp i Norra vrams förs Arr. Gedsholm i Ekeby socken, Malmöhus län. Äg. nämnda egendom. Gift 1:o 1919-06-12 i Köpenhamn med Ellen'' Valentiner-Branth född 1897-08-06 i Fredriksberg, Danmark. Dotter av direktören William Valentiner-Branth och Alma Dreyer.

Barn:

 • Erik Gustaf Viktor, född 1920-06-20 Gedsholm (fb nr 71) , liksom, syskonen. Officersaspirant vid flottan 1940-06-20. Sjökadett vid flottan 1941-04-26. Löjtnatn vid flottan 1945-07-31.
 • Nils-Erik , född 1921-09-24 i Hälsingborg (Ekeby förs, Malm., fb nr 81). Studentexam. 1941-05-17. Reservofficersaspirant vid Skånska kavalleriregementet.
 • Alice Viktoria, född 1926-05-09 i Hälsingborg (Ekeby förs, Malm., fb nr 44).
 • Göran, född 1928-03-10 i Hälsingborg (Ekeby förs, Malm., fb nr 10). Studentexamen vid Sigtunaskolan 1947-05-19. Kapten. tjg vid svenska kontignenten av de neutrala ländernas övervakningskommission i Korea 1971-06-00–1973-06-11.

TAB 20

Jakob, (son av Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm, tab 1), född 1729-05-27 på Lännäs i likanämnd socken, Örebro län. Student i Uppsala2 1739-11-19. Page vid hovet 1744-10-06. Kammarpage6 1751-05-08. Kornett vid norra skånska kavalleriregementet 1753-12-20. Löjtnant därst. 1758-04-25. Ryttmästare 1764-12-07. Majors avsked 1773-06-07. RSO s. å. 22/1. Död 1803-02-11 Herstorp. 'Han åtföljde såsom kammarpage konung Adolf Fredrik på alla hans resor i Sverige och Finland samt var dessutom brukad vid åtskilliga beskickningar. Bevistade under pommerska kriget fem kampanjer.' Gift 1766-05-06 Lövås s socken, Älvsborgs län med sin broders svägerska, friherrinnan Eleonora Sofia von Hylteen, född 1725-10-03 på Skillinge i Munka-Ljungby socken, Kristianstads län, död 1798-01-11 Mariannelund, den sista av von Hylteenska namnet, dotter av landshövdingen Samuel Hyltéen, adlad och friherre von Hylteen, och Helena Maria König.

Barn:

 • Jakob Vilhelm, född 1767-01-29 på Sandby kungsgård i Sandby socken, Kristianstads län. Volontär vid livgardet 1782-10-21. Förare därst. 1783-04-01. Fänrik s. å. 15/4. Löjtnant 1790-12-26. Kapten 1796-11-13. RSO 1802-12-09. 3. major 1806-01-22. Överstelöjtnant i armén 1808-10-12. Överstelöjtnant vid regementet 1809-01-18. Avsked s. å. 9/4. Sköt sig ogift 1814-09-23 i trädgårdshuset vid Hammarby, strax utom Skanstull i Stockholm, 'såsom det tros av missnöje över att han ej fick Carl XIII:s orden vid denna ordens instiftelse och sedan han skrivit avskedsbrev till släktingar och vänner och låtit trycka notifikationer om sin död, samt ligger begraven på Nacka kyrkogård Stockholms län. Han var ivrig frimurare och Carl XIII:s högra hand i frimureriet men föll i onåd för det han under arméns vistelse på Åland ej ville börja 1809 års revolution.'
 • Erik Otto, född 1768-04-04 på Sandby kungsgård, död 1769-02-23.

Källor

1SK. 2Um. 3Ssn. 4At (Sch), 5Lsn. 6SAB.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: