:

Von Stauden nr 1869

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Stauden nr 1869 †

Natural. 1733-05-04, introd. 1743. Utdöd 1834-08-12. Adelsdiplomet underskrevs först 1774-01-28.


 • Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.

1 At (Sch). 2 SAB. 3von Hagemeister, Materialien zu einer Geschichte der Landgüter Livlands (1836). 4Al.

TAB 1

Antoni Filip von Stauden. Gift med Catharina Tarwest.

Barn:

 • Johan Filip von Stauden. Kommendant. Gift med Anna Maria Johansdotter von Trotha.

Barn:

 • Antoni Johan von Stauden. Ståthållare i Tyskland. Gift med Elisabet Johanna von Jerssen, dotter av Henrik Johan von Jerssen och Elisabet Caspersdotter von Holden.

Barn:

 • Mattias von Stauden. Löjtnant vid livländska rytteriet. Fick 1624-09-15 för sin och sin hustrus livstid4 förläning av godset Lelle i Fennerns socken, Livland. Stupade 1631 i Tyskland. Kallade sig själv Staudt eller Stut. Gift med Engel Ritter, begraven omkr. 1657 i egen, 1630 inköpt grav i Pargas' kyrka i Finland. Hon erhöll 1632 konfirmation med ärftlig besittningsrätt på Lelle och utbytte 1646-08-28 Wistel i Wittenstens län mot gods i Finland.

Barn:

 • Mattias von Stauden. Kapten. Stupade 1632 i slaget vid Lützen. Gift med Maria Elisabet von Klingspor, dotter av överstejägmästaren Johan von Klingspor och Margareta von Buddenbrock samt syster till Johan Gustaf och Staffan von Klingspor, natural. Klingspor. Hon fick 1645-10-02 hemman i Finland till 30 dalers årlig ränta och erhöll jämte sina söner Mattias (från vilken en ännu levande gren i Livland härstammar) och Johan konfirmation under Norrköpings besluts villkor på alla deras gods.

Barn:

 • Johan von Stauden, till Lofsdal och Terfsund i Pargas' socken, vilka han jämte moder och syskon erhöll i förläning på Norrköpings besluts villkor4 1652-07-31. Född 1629. Fänrik 1657. Regementskvarter- mästare vid ett kavalleriregemente 1678. Död 1712 på Lofsdal och begraven s. å. 27/4 i Pargas' kyrka. Gift 1672 med Gertrud Gezelin, adlad Gezelia 1675-09-01 n ej introd., i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Salomon Jakobsson), begraven 1730-01-20 i Pargas' kyrka, dotter av biskopen i Åbo Johannes Gezelius och Gertrud Gutheim samt fars faster till lagmannen Johan Gezelius, adlad Olivecreutz.

Barn:

 • Adolf Magnus von Stauden, natural. von Stauden, född 1682 på Lofsdal. Volontär vid Åbo läs infanteriregemente 1700-08-06. Förare därst. 1701-02-01. Sekundsergeant 1702-01-05. Premiärsergeant 1703-11-03 fältväbel 1705-05-01. Premiärfänrik 1706-02-05. Konfirm. fullm. s. å. 27/11. Livdrabant 1708. Premiärlöjtnant vid Västmanlands regemente 1710-06-20. Sekundkapten därst. 1711-09-22. Konfirm.fullm. 1717-07-13. Premiärkapten 1719-11-29. Majors karaktär s. d. Överstelöjtnants karaktär 1722. Inbetalade redan 1731-06-14 jämte brodern sköldebrevsavgift samt avgift för introduktion. Natural. svensk adelsman jämte brodern 1733-05-04. Död barnlös 1739-01-14 och begraven s. å. 11/2 i Pargas' socken. Gift 1722-03-16 i Strängnäs med Judit Johanna Olivecrantz, född 1667-10-01 i Stockholm, död 1725-04-01 Ulfhäll i Strängnäs landsförsaml. och begraven s. å. 29/9 i familjegraven i Strängnäs domkyrka, dotter av kanslirådet och generalguvernören Johan Larsson Paulin, adlad Olivecrantz, och Brita Björnklou.
 • Claudius von Stauden, natural. von Stauden, född 1685. Schoutbynacht. Död 1753. Se Tab. 2.

TAB 2

Claudius von Stauden, natural. von Stauden (son av Johan von Stauden, Tab. 1), född 1685-11-16. Volontär vid artilleriet 1696. Arklimästare 1700. Konstapelmat vid amiralitetet. Konstapel därst. 1709-12-13. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-04-15. Extra ordinarie överlöjtnant s. å. 6/5. Ordinarie överlöjtnant 1711-11-11. Konfirm.fullm. 1712-12-22. Kapten 1717-07-03. Fången av ryssarna vid Åland 1720-07-27 och förd till S:t Petersburg. Hemkom 1721-11-03. Natural. svensk adelsman jämte brodern Adolf Magnus 1733-05-04 (introd. 1743 under nr 1869, men sköldebrevet icke underskrivet förrän 1774-01-28). Kommendörkapten 1743-02-17. RSO 1748-09-26. Schoutbynacht 1749-08-09. Död 1753-05-23 i Karlskrona och begraven i amiralitetskyrkan därst., varest hans huvudbaner med påskrift finnes. Gift 1:o 1718-05-25 i Karlskrona med Anna Barbro Siöhierta, död 1737 i nämnda stad och begraven s. å. 28/5, dotter av kommendören vid amiralitetet Nils Andersson Sjöhjerta, av en 1698-04-20 adlad, men ej introd. ätt, och Elisabet Ehrenskiöld. Gift 2:o 1739-10-23 i Karlskrona med Ebba Catharina Falkengréen, född 1719-10-04, död 1762-04-10 i nämnda stad, dotter av amiralen och amiralitetsrådet Abraham Falkengréen, och Christina Hammar.

Barn:

 • ?1. Nils Magnus, född 1723. Hovjunkare. Se Tab. 3
 • 1. Johannes, född 1724-05-28 i Karlskrona, liksom de följande syskonen. Död där s. å. och begraven 5/6.
 • 1. Gertrud Lovisa, född 1725-08-05.
 • 1. Lovisa, född 1729-05-25, död 1765 Brunsvik och begraven s. å. 15/74 i Listerby kyrka Blekinge län. Gift 1748-10-16 i Karlskrona med kaptenlöjtnanten Fredrik Siöstierna, född 1727, död 1758.
 • 1. (Christina) Elisabet, född 1731-04-17 död 1793-03-26 i Göteborg. Gift 1746-04-04 i Karlskrona med kommendörkaptenen Johan Lorentz Hierta, född 1713, död 1784.
 • 1. Erik Carl, född 1732-09-22, död s. å. i Karlskrona och begraven s. å. 30/9.
 • 1. Christina, född 1734-04-06, död 1813-04-12 Karlskrona. Gift där 1762-12-07 med överstelöjtnanten Carl Magnus Hederstierna, född 1733, död 1808.
 • 1. Erik, född 1735-11-18. Kadett vid amiralitetet 1743. Arklimästare därst. 1749-04-13. Löjtnant 1757-05-26, död barnlös 1760-06-10 i Stockholm. Gift 1760-03-18 i Karlskrona med Ulrika Dorotea Lillienanckar i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sjömilitiekommissarien Claes Lindgren, död 1774-09-00 i Göteborg. Gift 3:o 1777-12-30 i Karlskrona med fältprosten och kyrkoherden i Moheda pastorat av Växjö stift Johan Åberg, född 1742-09-20 i Åseda socken, Kron., död 1810-01-04), född 1735-11-09 i Karlskrona, död 1808-10-09 i Moheda socken, dotter av vice amiralen Nils Lillja, adlad Lillienanckar, och Märta Sofia Ström.
 • 2. Abraham, född 1741-01-18. Lärstyrman vid amiralitetet 1755-12-22. Medelstyrman därst. 1759-05-01 löjtnant 1760-10-14. Kapten 1769-04-19. RSO 1772-05-28. Kommendör (överste)1 1776-02-06. Död barnlös 1776-08-21 och begraven i Stockholm Jakobs förs. i Stockholm. Gift där 1776-06-30 med Brita Ebba Celestina von Böhnen i hennes 1:a gifte (gift 2:o med hovmarskalken Carl Ludvig Boltenstern, född 1744, död 1802), född 1756-01-01 i Wismar, död 1839-04-01 i Kristianstad, dotter av överstelöjtnanten Johan von Böhnen, och Johanna Celestina von Schwartzer.
 • 2. Christina Barbara, född 1742-09-07, död 1795-12-09 i Stockholm. Gift 1759-11-07 i Karlskrona med överstelöjtnanten Gustaf Ulrik Wrangel af Sage och Waschel, nr 1850, född 1734, död 1783.
 • 2. Claes, född 1745. Löjtnant och tullinspektor. Död 1799. Se Tab. 4.

TAB 3

Nils Magnus (son av Claudius von Stauden, natural. von Stauden, Tab. 2), född 1723. Auskultant. Hovjunkare2 1746-11-03. Ägde 1765 Lelle i Fennerns socken, Livland, vilket hans arvingar bortförpantade3 1806-08-20. Gift med Gertrud Sofie von Bistram, född 1734-01-13 i Reval, dotter av hakenrichtern i Estland Gustaf Henrik von Bistram och friherrinnan Vilhelmine Juliana von Budberg.

Barn:

 • Claes Gustaf, född 1758, död 1769.
 • Anna Lovisa, född 1761, död 1827-11-03. Gift 1801-10-20 med Carl Jakob von Helwig.
 • Gertrud Vilhelmina, född 1763.
 • Christina, född 1764.

TAB 4

Claes (son av Claudius von Stauden, adlad von Stauden, Tab. 2), född 1745-07-25 i Karlskrona. Kadett vid amiralitetskadettkåren i Karlskrona 1759-05-19. Fänrik i armén 1767-08-25. Fänrik vid ryska ladogska regementet 1768-10-10. Avsked därifrån 1769-11-13. Placerad på Upplands regemente 1770-12-08. Fänrik vid Hälsinge regemente 1773-03-03. Löjtnant därst. 1778-02-04. Avsked 1784-12-17. Tullinspektor i Nyköping 1791-04-26. Avsked 1795-12-14. Död där 1799-07-25. Erhöll permission att resa utrikes och besökte England, Spanien, Portugal, Marocko, Sardinien och Norra Amerika, återkom 1777. Gift 1785-12-01 med Margareta Christina Hagman, född 17631, död 1818-01-15 i Skagershults prästgård Örebro län, dotter av kyrkoher- den i Västerljungs pastorat av Strängnäs stift Jonas Hagman och Anna Margareta Bergmarck.

Barn:

 • Christoffer, född 1786-09-26 i Västerljungs socken, Södermanlands län, död där s. å.
 • Claes Abraham, född 1787-09-26 Ingelstorp. Underofficer vid livgrenadjärregementet. Drunknade ogift 1808-10-00 under överfarten till kriget i Finland.
 • Christoffer, född 1789-06-26 på Ingelstorp. Rustmästare vid Södermanlands regemente 1809-03-05. Avsked 1812-12-28. Underofficerskorpral med sergeants karaktär vid 2. livgardet 1821-06-28. Avsked 1822-02-02. Fanjunkare vid Hallands infanteribataljon. Förlustig adelskapet enl. Svea hovrätts utslag av den 8 jan. 1824.
 • Jonas, född 1791-01-17 i Enköping, död 1803 under resa över spanska sjön.
 • Adolf Magnus, född 1792-03-17 i Nyköping, död där s. å.
 • Gustaf Adolf, född 1793. Överstyrman. Död 1834. Se Tab. 4.

TAB 5

Gustaf Adolf (son av Claes, Tab. 3), född 1793-09-25 i Nyköping. Skeppsgosse vid arméns flottas Sveaborgseskader 1803-11-01. Medelstyrman därst. 1804-06-29. Överstyrman vid Göteborgs station 1831-01-14. Död 1834-12-08 på Nya varvet i Göteborg i kolera och slöt ätten. Gift 1821-11-10 med Christina Lindberg, född 1789-03-10, död 1831-02-11.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1822-11-26, död 1834-08-11 i Göteborg i kolera.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: