:

Cronhielm af Hakunge nr 69

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Cronhielm af Hakunge nr 69

Grevlig 1719-12-31, introd. 1720. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-09-17 under nr 2 bland grevar.

1KrAB. 2Wä. 3Lå. 4Hc. 5At (Sch). 6KrAB. 7Brudverser. 8At (P).

Cronhielm%20af%20Hakunge%20G6900.jpg

TAB 1

Salomon Cronhielm, greve Cronhielm af Hakunge (översiktstab. 1, son av Polykarpus Crumbügel, adlad och friherre Cronhielm, se frih. ätten Cronhielm. Tab. 1), till Hakunge i Össebygarns socken, Stockholms län. Född 1666. Kammarherre. Stallmästare 1698-11-03. Landshövding i Närke och Värmland 1707-08-12. Ombudsråd i handelsexpeditionen 1714-01-02. Överstallmästare 1717-06-18. Riksråd 1719-05-09. Greve s. å. 31/12 (introd. 1720 under nr 69). Död 1724-02-24 i Stockholm. Gift 1695-11-10 med friherrinnan Charlotta Sparre, född 1661-07-28, död 1724-02-09, dotter av riksrådet, riksjägmästaren och överståthållaren Axel Carlsson Sparre till Sundby, friherre Sparre nr 11, och hans 2:a fru grevinnan Beata Stenbock nr 12.

Barn:

 • Carl, född 1696-08-29, död s. d.5
 • Hedvig Eleonora, född 1698-03-08, död 1748-03-19 i Stockholm efter blott fyra timmars sjukdom. Gift 1720-07-24 med fältmarskalkslöjtnanten Filip Bogislaus von Schwerin, friherre von Schwerin, i hans 2:a gifte, född 1687, död 1733.
 • Axel, född 1699. Överste. Död 1739. Se Tab. 2.
 • Beata, född 1700-07-17, död 1728-02-16 på Övedskloster i Öveds socken, Malmöhus län och begraven s. å. 6/3 uppe vid altaret i Öveds kyrka. Gift 1720-07-28 med generalen, greve Charles Emil Lewenhaupt, född 1691, halshuggen 1743.

TAB 2

Axel (översiktstab. 2, son av Salomon Cronhielm, greve Cronhielm af Hakunge, Tab. 1), till Hakunge. Född 1699-08-02. Stallmästare vid Strömsholms och Kungsörs stallstater. Korpral vid livdrabanterna. Överste i sachsisk tjänst. Drunknade 1739-02-01 i Värtan på resa mellan Hakunge och Stockholm. Gift 1725-12-11 (morgongåvobrev)5 med sin kusin, friherrinnan Eva Christina Cronhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1720-12-04 med arkiatern Johan Linder, adlad Lindestolpe, i hans 2:a gifte, född 1678, död 1724), döpt 1695-06-06 i Stockholm, död 1770-12-20, dotter av assessorn, friherre Jakob Cronhielm, och Sigrid Christina Klingstedt.

Barn:

 • Axel Fredrik, född 1726. Överste. Död 1773. Se Tab. 3.

TAB 3

Axel Fredrik (översiktstab. 2, son av Axel, Tab. 2), till Hakunge. Född 1726-09-26 på Hakunge. Volontär vid livregementet till häst 1740-05-09. Student i Lund8 s. å. 28/11. Korpral vid södra skånska kavalleriregementet 1743-05-24. Sergeant vid Hamiltonska regementet 1744-08-20. Fänrik därst. s. å. 24/12. Aide de camp hos franske marskalken comte de Saxe. Fänrik vid livgardet 1747-05-21. Kapten vid Österbottens regemente 1748-11-17. Sekundmajor därst. 1757-01-21. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente 1769-10-24. Transp. till Österbottens regemente 1771-09-18. Vice landshövding i Österbotten 1772. Överste för Österbottens regemente 1773-06-30, men död s. å. 29/6 i Ilmola prästgård i Finland under resa från Sveaborg till sitt boställe och begraven i Wasa stads kyrka. Gift 1:o 1750-06-26 med sin faders kusins styvdotter Ottiliana von Schwerin af Spantekow, född 1726-11-12, död 1758-07-03 på Hakunge, dotter av överstelöjtnanten Otto Fredrik von Schwerin, adlad von Schwerin af Spantekow, och hans 1:a fru Sara Catharina Schröder, adlad Köppen. Gift 2:o 1759-02-28 med Ulrika Elisabet Adlerberg, född 1738-10-06, död 1765-07-03, dotter av kammarherren Olof Adlerberg B, och hans 2:a fru grevinnan Anna Sofia Gyllenborg. Gift 3:o 1766-11-20 i Stockholm med friherrinnan Christina Rålamb i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1801 med hovmarskalken Adolf Rudbeck, friherre Rudbeck, i hans 2:a gifte, född 1726, död 1801), döpt 1748-08-19 Högsjö, statsfru, död 1824-10-02, dotter av hovmarskalken friherre Hans Gustaf Rålamb, och Catharina Magdalena Boij.

Barn:

 • 1. Axel Otto, född 1751. Överstelöjtnant. Död 1809. Se Tab. 4.
 • 1. Carl Emil, född 1752. Major. Död 1806. Se Tab. 5.
 • 1. Eva Charlotta Ottiliana, född 1754-09-08, död 1844-03-02 i Stockholm. Gift 1781-01-12 Rosenlund med majoren Conrad Vilhelm Ankarcrona nr 1965, i hans 3:e gifte, född 1733, död 1809.
 • 1. Polykarpus Salomon Erik, född 1757. Kapten. Död 1799. Se Tab. 11.
 • 2. Henning Adam, född 1760-07-26, död 1763-07-02 Säby .
 • 2. Amalia Sofia, född 1762-05-07, död s. å. 14/9.
 • 2. Vilhelmina Fredrika Lovisa, född 1765-06-08. Stiftsjungfru. Död 1783-06-14 Görväln Gift 1783-04-22 i Stockholm med sin halvbroders svåger majoren friherre Carl Fredrik Rudbeck, född 1755, död 1814.
 • 3. Gustava Magdalena, född 1768-09-14. Stiftsjungfru. Död 1841-02-24. Gift 1791-12-08 Runsa med sin halvsysters styvson, majoren Johan Vilhelm Ankarcrona, född 1764, död 1811.

TAB 4

Axel Otto (översiktstab. 3, son av Axel Fredrik, Tab. 3), född 1751-07-22 på Hakunge. Kadett i Karlskrona 1762-12-06. Löjtnant vid amiralitetsgaläreskadern 1770-01-31. Kapten därst. 1775-02-01. Artillerilöjtnant med kaptens namn vid arméns flotta 1779-02-10. Chef för ett kompani av skärgårdsflottan 1789-03-11. Ledamot i utredningskommissionen 1790-06-21. Major vid arméns flotta 1793-02-25. Överstelöjtnant i armén s. å. 22/12. Överstelöjtnant vid arméns flottas svenska eskader 1795-11-02. RSO 1799-11-16. Avsked 1801-06-16. Död 1809-01-06 i Stockholm och begraven i Klara kyrka. Han var med i sjöslaget vid Svensksund. Gift 1786-01-31 i Stockholm med (friherrinnan) Amalia Fredrika Pechlin, född 1767-07-27, död 1824-07-14 Måstena, dotter av generalmajoren Carl Fredrik Pechlin, friherre von Löwenbach, natural. Pechlin, och Anna Christina von Plomgren.

Barn:

 • Christina Charlotta Amalia, född 1787-02-04, död 1826-10-25 i Stockholm. Gift 1:o 1805-02-21 Toresta med friherre Christer Lindorm Posse af Säby, från vilken hon blev skild 1813, i hans 2:a gifte, född 1740, död 1814. Gift 2:o 1814-04-24 på Skälby boställe i Näs socken, Uppsala län med majoren Hans Reinhold Blomstedt, född 1786, död 1852.
 • Lovisa Gustava Ottiliana, född 1788-01-13 Lövsta, död 1842-04-17 i Stockholm. Gift 1827-05-10 med presidenten Josua Sylvander, adlad (och friherre) Sylvander, i hans 3:e gifte, född 1769, död 1833.
 • Axel Fredrik, född 1789-10-28 på Lövsta, död där s. å. 27/12.
 • Fredrika Sofia Vilhelmina, född 1791-09-18, död 1795-03-14 i Stockholm.
 • Carolina Augusta, född 1793-02-06, död 1794-03-07 i Stockholm.

TAB 5

Carl Emil (översiktstab. 4, son av Axel Fredrik, Tab. 3), född 1752-09-09 på Hakunge. Antagen till krigstjänst 1762. Fältväbel. Adjutant vid Österbottens regemente 1769-03-31. Genom byte fänrik vid änkedrottningens livregemente 1773-06-14. Sekundlöjtnant därst. 1774-07-26. Premiärlöjtnant1 s. å. 16/11. Genom byte transp. till Österbottens regemente 1778-01-21. Kapten därst. s. å. 1/4. Majors avsked 1781-04-04. Död 1806-12-03 Ryd och begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1:o 1780-11-26 på Görväln i Järfälla socken, Stockholms län med stiftsjungfrun, friherrinnan Hedvig Johanna Rudbeck, född 1763-06-26 i Tuna socken, död 1782-01-15 i Linköping, dotter av hovmarskalken Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, och hans 1:a fru, friherrinnan Sigrid Eva Stromberg. Gift 2:o 1782-12-17 på Orrnäs i Ödeshögs socken, Östergötlands län med sin faders sysslings dotter, friherrinnan Hedvig Ulrika Boije af Gennäs, född 1761-05-26 på Sjöstorps kungsgård i Ödeshögs socken, Östergötlands län, död 1843-09-27 i Linköping, dotter av kaptenen Johan Gustaf Boije af Gennäs, adopt. friherre Boije af Gennäs, och friherrinnan Christina Charlotta von Köhler.

Barn:

 • 1. Eva Christina Amalia, född 1781-08-19, död 1782-04-28 i Linköping.
 • 2. Christina Charlotta Ulrika, född 1784-08-21 i Linköping. Stiftsjungfru. Död där 1852-05-25. Författarinna av flera på sin tid mycket lästa och omtyckta romaner samt till den populära visan Kors på Idas grav. Gift 1817-11-11 i nämnda stad med löjtnanten vid Smålands husarregemente, majoren Johan Göran Berger i hans 2:a gifte, född 1778-11-07 i Allhelgona socken, Östergötlands län, död 1856-12-25 i Stockholm, känd som lyckad kompositör.
 • 2. Hedvig Fredrika Gustava, född 1786-08-16 i Linköping. Stiftsjungfru. Död 1789-03-09 på Ryd.
 • 2. Ottiliana Carolina, född 1787-07-20 i Linköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-04-03 i Linköping.
 • 2. Salomon Adolf Gustaf, född 1789-06-22 på Ryd. Student i Uppsala 1805. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1808-04-09. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 11/7. Extra kanslist s. å. Extra notarie vid kriminalprotokollet 1809-11-02. Extra notarie vid civilprotokollet 1812-11-20 vice häradshövding 1813. Häradshövdings fullmakt 1814-06-29. Assessor i Göta hovrätt 1824-00-07 hovrättsråd därst. 1835-04-04. RNO 1843-02-06. Vice president 1850-06-12. Avsked 1854-08-18. Död ogift 1855-04-14 i Jönköping.
 • 2. Carl Emil, född 1790-09-28 på Ryd. Kadett vid Haapaniemi krigsskola i Finland2 1805-06-15. Officersexamen vid Karlberg2 1808-05-29. Student i Åbo s. å. 3. Fänrik vid livgrenadjärregementet s. å. 11/7. Underlöjtnant vid finska artilleriet 1810-04-03. Död s. å. 25/12 i Stockholm.
 • 2. Axel Fredrik, född 1791-12-13 och död 1796-07-02 på Ryd.
 • 2. Polykarpus Erik, född 1797. Landshövding. Död 1856. Se Tab. 6.
 • 2. Fredrik, född 1798-09-16, död 1800-04-12 på Ryd.
 • 2. Otto August, född 1800. Löjtnant. Död 1834. Se Tab. 10.
 • 2. Sofia Eleonora, född 1801-05-30 på Ryd. Stiftsjungfru. Död ogift 1870-10-20 i Stockholm.

TAB 6

Polykarpus Erik (översiktstab. 4 A, son av Carl Emil, Tab. 5), född 1797-01-30 på Ryd. Kadett vid Karlberg 1812-09-28. Artilleriofficersexamen vid Svea artilleriregemente 1814-05-02. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 7/5. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente, s. å. 17/5. Löjtnant därst. 1825-11-22. LKrVA 1831-01-31. Kapten 1833-02-09. Major vid Västgötadals regemente s. å. 14/12. RSO 1836-07-04. Överstelöjtnant och 1. major vid nämnda regemente 1838-06-01. Överste och chef för samma regemente 1847-04-20. RDDO 1848-09-30. Landshövding i Stora Kopparbergs län 1853-10-20. CXIVJoh:s medalj 1855-07-16. Död 1856-11-21 i Falun. Gift 1835-02-08 i Lidköping med Emilie von Nieroth, född 1809-11-22 (28/11) i Härnösand, död 1897-09-29 i Stockholm, dotter av landshövdingen Baltzar August Carl von Nieroth, adlad och friherre Nieroth, och Catharina Ulrika Lindberg.

Barn:

 • Carl Emil Bernhard, född 1836-03-12, död s. å. 13/3.
 • Carl Bernhard Salomon, född 1837. Major. Död 1913. Se Tab. 7.
 • Axel August, född 1839-07-31. Student i Uppsala 1859-01-22. Kansliexamen 1864. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. 20/6 och i kommerskollegium s. å. 21/9. Attaché i Köpenhamn 1866-07-06. RDDO 1868-07-28. 2. Sekreterare i utrikesdepartementet 1870-05-20. RÖFrJO 1874-05-10. L. sekreterare 1876-03-10. FRrHL 1877-11-22. RNS:tOO 1880-10-05. Registrator vid KMO och RNO 1881-11-21. Legationssekreterare i Köpenhamn 1883-05-28. Avsked från registratorsbefattningen vid KMO s. å. 26/11. KSpCIII:sO2kl s. å. KDDO2gr 1886-10-28. KSpICO med kr. Legationssekreterare i Wien 1887-02-10. Legationsråd 1889-10-12. Förordnad att född v. bestrida svenska och norska generalkonsulsbefattningen i Lissabon och att vara chargé d'affaires där 1890-10-16. KPdaCO. RÖJ KrO2kl. KNO2kl 1896-12-01. Svensk och norsk generalkonsul i Lissabon s. å. 4/12. Chargé d'affaires vid portugisiska hovet s. å. 7/12. StkPdaCO 1897. KDDO 1gr 1898. Avsked från generalkonsulsbefattningen 1901-03-01. Förordnad att t. v. bestrida befattningen såsom introduktör för främmande sändebud s. å. 31/51903. Död 1919-10-29 (Saltsjöbadens förs., Stockholms län, db), efter olyckshändelse, Sabbatsberg Gift 1876-10-22 i Åbo med hovfröken hos kejsarinnan av Ryssland, grevinnan Anna Hortensia Creutz, född 1852-09-05 på Malmgård i Pärnå socken, Finland, död 1884-02-27 i Köpenhamn, dotter av guvernören och kammarherren greve Carl Magnus Creutz, och Hortensia Eugenia Morsing.
 • Gustaf Emil, född 1841-09-17, död 1842-12-26.
 • Gustaf Otto, född 1847. Kapten. Död 1924. Se Tab. 9.
 • Ulrika Vilhelmina Hedvig Emilia (Emmy), född 1848-09-19. Död 1932-07-18 i Växjö. Begr. på nya kyrkogården i Stockholm.
 • Gustaf Fredrik, född 1851-02-10, död 1857-08-28 i Stockholm.

TAB 7

Carl Bernhard Salomon (översiktstab. 4 A, son av Polykarpus Erik, Tab. 6), född 1837-08-20 Hjällö. Underkonduktör vid ingenjörkåren 1856-07-21. Avsked 1859-01-12. Fanjunkare vid Älvsborgs regemente s. å. 20/1. Underlöjtnant därst. 1859-08-30. Extra adjutant i krigskollegium 1864–18656. Löjtnant 1867-05-10. Kapten 1879-04-04. RSO 1882-12-01. Major 1888-03-19. Avsked 1894-04-06. Död 1913-10-04 i Johannes förs., Stockholm (db). Han var en tid anställd i fransk krigstjänst och deltog därunder i fälttåg, för vilket han erhållit FrFM. Ägde 1875-03-14–1895-03-14 Lagnö med underlydande i Aspö socken, Södermanlands län. Gift 1869-10-06 i Åbo med Aline Charlotta Ottiliana Björkenheim, född 1846-03-05, död 1929-02-24 i S:t Johannes förs., Stockholm (db nr 43), dotter av bergsrådet Lars Magnus Björkenheim, av finsk adlig släkt, och hans 2:a fru Charlotta Sofia Taube nr 744.

Barn:

 • Aline Emilia Sofia, född 1870-10-20 Väppeby. Författare. Död 1954-01-28 i Engelbrekts förs., Stockholm (db).
 • Carl Erik Magnus, född 1874. Kapten. Se Tab. 8.

TAB 8

Carl Erik Magnus (översiktstab. 4 A, son av Carl Bernhard Salomon, Tab. 7), född 1874-12-18 i Uppsala. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1895-12-12. Volontär vid Skaraborgs regemente 1896-04-21. Sergeant därst. 1897-07-30. Elev vid krigsskolan s. å i sept. Officersexamen 1898-11-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 9/12. Genomgick Gymnastiska centralinstitutet 1901–1902. Löjtnant vid nämnda regemente (EÄ därst.) 1903-08-12. Kapten 1914-05-29. RSO 1919-06-06. Gift 1:o 1904-04-12 i Hagakyrkan, Göteborg med Sylva Teodora Andersson-Grebst, (skilda genom Skövde rådhusrätts utslag 1921-01-17, vilket 1921-02-07 vann laga kraft) (, född 1885-05-03 i domkyrkoförsaml. i Göteborg (EÄ nämnda stad), dotter av grosshandlaren och konsuln Axel Olof Andersson och hans 2:a fru Maria Lovisa Grebst. Gift 2:o 1929-04-28 i Engelbrekt förs., Stockholm (vb nr 57) med Hildur Elisabet Ingelman i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Gustaf Olof Ekman-Kyrning), född 1877-11-04, dotter av grosshandlaren i Göteborg Georg Ingelman och Charlotta Maria Elisabet Söderberg.

Barn:

 • 1. Carl'' Fredrik Axel Polykarpus, född 1905-03-18 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm.
 • 1. Ulf Erik Polykarpus, född 1906-03-22 i Stockholm. Greve.
 • 1. Mary Astrid Aline, född 1907-08-21 i Göteborg. Död 1926-07-15 i Bryssel (Vasa förs., Göteborg, db nr 234).

TAB 9

Gustaf Otto (översiktstab. 4 A, son av Polykarpus Erik, Tab. 6), född 1847-02-18 i Levene socken, Skaraborgs län. Kadett vid Karlberg 1864-06-01. Utexaminerad 1869-04-30. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente s. å. 7/5. Transp. till Värmlands fältjägarekår 1877-11-09. Extra ordinarie postexpeditör s. å. 3/12. Löjtnant 1878-07-04. Extra biträde vid Stockholms postkontor 1883-06-28. Gymnastiklärare vid Östermalms förberedande elementarskola i Stockholm 1888. Kapten 1889-08-05. RSO 1892-12-01. Avsked med tillstånd att såsom kapten kvarstå i kårens reserv 1899-09-29. Postexpeditör s. å. 15/12. Kapten i Vaxholms grenadjärreg:s reserv 1901-12-05. Död 1924-02-25 i Johannes förs., Stockholm (db). Gift där 1884-11-29 med Christina Fredrika Charlotta (Lotten) Gahn, född 1856-07-03 i Jakobs förs., Stockholm (fb), död 1931-07-24 i S:t Johannes förs., Stockholm (db nr 188), dotter av expeditionssekreteraren Fredrik Vilhelm Gahn och Catharina Charlotta Rehn.

Barn:

 • Catharina Emilia Charlotta Ottiliana (Carin), född 1886-08-31 i Stockholm. Gift 1915-07-13 i London med grosshandlaren därst. Carl Viktor Louis Wester i hans 2:a gifte (gift 1:o 1885-04-28 Sötåsen, med Maria Elisabet Charlotta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, från vilken han blev skild, född 1858-01-28 Hjältin, död 1939-02-14, dotter av kaptenen Carl August Lilliehöök af Gälared och Kolbäck nr 66 och hans 2:a fru Maria Moberger), född 1862-10-31 i Karlskrona.

TAB 10

Otto August (översiktstab. 5, son av Carl Emil, Tab. 5), född 1800-02-10 Ryd. Kadett vid Karlberg 1815-09-29. Utexamen4 1819-09-22. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente s. å. 26/10. Löjtnant vid sjöartillerikåren 1825-01-01. Riddarhusdirektör 1830. Fullmäktig i riksgäldskontoret 1834-08-00. Död s. å. 9/9 i Stockholm i kolera. Gift 1828-01-12 med Sofia Vilhelmina (von) Waldau, av tysk adel, född 1803-12-28 i Stockholm, död där 1873-04-06, dotter av kamreraren i amiralitetskollegium Georg Emanuel (von) Waldau och Sofia Magdalena Winge.

Barn:

 • Hedvig Sofia Ottiliana, född 1828-10-27 i Stockholm, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Död 1831-03-10.
 • Augusta Vilhelmina Charlotta, född 1830-05-14. Stiftsjungfru. Död ogift 1918-03-11 i Skeppsholms förs., Stockholm (db).
 • Emilia Dorotea Gustava, född 1832-03-01. Stiftsjungfru. Död 1913-08-25. Gift 1855-11-06 i Stockholm med kaptenen vid skärgårdsartilleriet Daniel Lazarus Heilborn, född 1827-11-05 i nämnda stad, död där 1870-01-17.
 • Ottiliana Sofia Magdalena, född 1834-09-03. Stiftsjungfru. Död 1884-06-21 Västerås. Gift 1858-08-26 i Stockholm med apotekaren Johan Tage Silfverskiöld, född 1830, död 1908.

TAB 11.2

Polykarpus Salomon Erik (översiktstab. 6, son av Axel Fredrik, Tab. 3), född 1757-04-20. Volontär vid Österbottens regemente 1763. Volontär vid fortifikationen 1766-10-08. Sergeant vid Hessensteins regemente s. å. 12/12. Transp. till Jönköpings regemente 1769-07-01 och till Österbottens regemente 1771-12-30. Fänrik därst. 1773-05-03. Adjutant 1774-02-23. Löjtnant 1782-11-12. Kapten i armén 1785-04-20. Kapten och regementskvartermästare vid regementet. Avsked 1794-02-01. Död 1799-05-26 i Jakobstad. Gift 1778-09-24 Västersund, dotter av kronofogden Johan Strömmer och Elisabet Regina Brodin.

Barn:

 • Ottiliana Christina, född 1778-12-27. Stiftsjungfru. Död ogift 1814-10-15.
 • Lovisa Regina, född 1780-01-26, död 1851-10-19 i Pyhäjoki socken. Gift 1814-10-18 med kronolänsmannen i Nykarleby socken, Finland expeditionsfogden Johan Erik Forshæll, född 1783-03-10, död 1820.
 • Carl Gustaf, född 1782. Löjtnant. Död 1852. Se Tab. 12.
 • Hedvig, född 1784, död 1785-08-14.
 • Johanna Fredrika, född 1786-04-20. Stiftsjungfru. Död 1815-02-17. Gift 1811-01-08 i Gamla Karleby med kronolänsmannen i Pedersöre socken, expeditionsfogden Johan Fredrik Fredricsson, i hans första gifte (gift 2:o 1827-07-16 med Ulrika Magdalena von Essen af Zellie, i hennes 2:a gifte, född 1787-05-23, dotter av stabskaptenen Gustaf Johan Von Essen af Zellie, och Eva Christina Wacklin), född 1785, död 1838-11-14.
 • Axel Fredrik, född 1787-11-29, död 1788-04-06.
 • Hedvig Charlotta, född 1788-12-27. Stiftsjungfru. Död 1864-09-03 i Gamla Karleby. Gift 1809-09-14 i Pedersöre socken med vice häradsskrivaren Jakob Sjöberg, död 1817-02-24 i Gamla Karleby.
 • Gustava Maria, född 1791-03-27, död 1829-05-15 i Stockholm.
 • Axel Otto, född 1792-09-18, död på 1790-talet i Pedersöre socken.
 • Axel Fredrik Conrad, född 1794. Kaptenlöjtnant. Död 1860. Se Tab. 17.
 • Salomon August Polykarpus, född 1795. Fänrik. Död 1829. Se Tab. 21.
 • Amalia Sofia, född 1798-08-05, död 1867. Gift 1820-06-04 i Jakobstad med skomakaren Johan Henrik Svanström.

TAB 12

Carl Gustaf (översiktstab. 6, son av Polykarpus Salomon Erik, Tab. 11), född 1782-05-25. Volontär vid Österbottens regemente 1790-12-16. Sergeant därst. 1792-05-28. Fänrik 1793-08-26. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Avgången från krigsakademien 1798-09-14. Löjtnants avsked 1810-05-29. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 2 bland grevar. Död 1852-02-10 Uleåborg. Gift 1:o 1809 med Eva Christina Bæck, född 1772-01-16, död 1834-07-04 i Limingo socken, dotter av konrektorn i Uleåborg Casper Bæck och Brita Uhlbom. Gift 2:o 1835-01-24 med Catharina Margareta Nylander, född 1803-08-16, död 1868-10-14 i Uleåborg, dotter av handlanden därst. Henrik Nylander och Ulrika Charlotta Österbladh.

Barn:

 • 1. Erik Casper August, född 1811-05-25 i Limingo socken. Uppfostrad vid ryskt läroverk i S:t Petersburg. Fänrik vid livgardets finländska regemente 1831-07-07. Bevistade polska fälttåget s. å. Stupade ogift s. å. 6/9 vid belägringen av Warschau.
 • 1. Carl Fredrik, född 1813. Verkligt statsråd. Död 1884. Se Tab. 13.
 • 2. Margareta Charlotta, född 1836-03-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1909-06-06 i Uleåborg.
 • 2. Ottiliana Sofia, född 1839-08-13. Stiftsjungfru. Död ogift 1915-10-15 i Uleåborg.

TAB 13

Carl Fredrik (översiktstab. 6, son av Carl Gustaf, Tab. 12), född 1813-04-24 i Limingo socken. Uppfostrad vid ryskt läroverk i S:t Petersburg. Elev vid väg- och vattenkommunikationsinstitutet i S:t Petersburg. Porte-épée-fänrik därst. 1830-11-15. Fänrik vid väg- och vattenkommunikationskårens i Ryssland ingenjöravdelning 1831-06-26. Underlöjtnant därst. 1832-06-21. Löjtnant 1833-07-08. Kapten 1838-12-17. RRS:tStO3kl 1840-04-25. Major 1843-12-18. Överstelöjtnant 1847-12-18. T. f. adjoint hos chefen för 8. distriktet av nämnda kår 1851-08-19. RRS:tAO2kl 1853-04-21. Överste 1858-04-29. Inspektör för arbetena i Kaukasiska kommunikationsdistriktet s. å. 22/5. RRS:tStO2kl med hr. o. sv. 1859-05-31 och S:tVlO4kl 1860-10-04. RR S:tAO2kl med kr. 1862-04-29. Statsråds grad 1867-09-02 med tur från 1852-06-26. Äldste inspektör för väg- och vattenkommunikationsarbetena i Kaukasien 1868-02-08. RRS:tVlO3kl 1871-04-29. Verkligt statsråd 1874-05-20. Adjoint hos chefen för överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna i Kaukasien 1883-02-28. Död 1884-02-01 i S:t Petersburg. Gift 1843-11-01 med Helene von Kotzebue, född 1821-06-22 i Tiflis, död 1897-02-13 i S:t Petersburg, dotter av generalmajoren Mauritz von Kotzebue, av estländsk adlig ätt, och Helene Hoven. Hon innehade Ilota majorat i guvernementet Radom.

Barn:

 • Alexander, född 1844. Kammarherre. Död 1905. Se Tab. 14.
 • Nikolai, född 1846. Död 1848.
 • Helena, född 1848-06-19 i Saratow, död 1906 i S:t Petersburg. Gift 1874-05-10 i Viborg med tjänstemannen i ryska finansministeriet Georg Grundt, född 1845-01-16 i Viborg, död 1902-07-30 i Petersburg.
 • Constantin, född 1850. Statsråd. Död 1902. Se Tab. 16.
 • Paul, född 1852-03-15 i Tiflis. Frivillig vid livgardets 1:a skarpskyttebataljon 1872-10-01. Porte-épée-junkare 1873-11-05. Fänrik därst. 1874-01-14. Underlöjtnant 1875-09-11. Löjtnant 1876-09-11. Stabskapten 1877-05-12. Bevistade krigen i Turkiet 1877 och 1878 och erhöll medaljen därför. RRS:tStO3kl med sv. o. ros 1878-04-12. Kvartermästare 1880. RRS:tAO3kl 1883-05-27. Kapten 1885-09-11. Avsked 1886-09-02. Placerad på gardesinfanteriets depot 1892-10-16. Överstes avsked 1894-10-06. Militärdistriktschef i Viborg med placering såsom överstelöjtnant på arméinfanteriet 1903-01-13. RRS:tAO2kl 1906-02-18. Överstes avsked 1907-05-09. Under världskriget krigscensor vid centrala upplysningsbyrån rör. krigsfångar. RRS:tVlO4kl 1915. RRumJärnk. Död 1920 i Petersburg. Gift 1884-10-15 med Sofie Birschert, född 1868.
 • Sofia, född 1854-02-19 Tiflis. Finsk stiftsjungfru. Föreståndarinna först för diakonissanstalten Stourdza i Odessa, senare för Halila sanatorium i Nykyrka socken, Viborgs län. Klassdam vid Alexandrovska institutet för adliga damer i S:t Petersburg. Utmärkelsetecken för 15 års tjänst vid kejsarinnan Marias stiftelser 1907-10-27. Efter världskriget lärarinna i Feodosia på Krim.
 • Alexandrina, född 1856-07-28 i Tiflis. Död ogift 1884 i Petersburg.
 • Feodor, född 1858-08-13, död 1861 i Tiflis.

TAB 14

Alexander (son av Carl Fredrik, Tab. 13), född 1844-08-14 i Schlüsselburg. Student i Dorpat. Jur. kandidat därst. Anställd på extra stat vid kejsarens kansli för Finland 1871. Kollegiisekreterares titel 1872-06-14. Kanslist vid generalguvernementskansliet i Finland 1873-06-13. RRS:tStO3kl 1876-04-15. Registrator vid nämnda kansli 1878-03-02. Kammarjunkare vid kejserliga hovet 1881-01-13. Translator vid nämnda kansli s. å. 8/12. RRS:tAO3kl 1884-04-10 och S:tStO 2kl 1889-04-17. Expeditionschefsadjoint vid nämnda kansli 1891-10-10. RRS:tAO2kl 1892-04-17. Hugnad med en briljanterad ring 1895-04-14. Expeditionschef för 2:a avdelningen av generalguvernörskansliet s. å. 28/5. RRS:tVlO4kl 1898-04-17. T. f. ordförande i överstyrelsen för pressärenden i Finland 1899-11-22. Hugnad med en briljanterad ring 1901-04-14. Kammarherre 1902-12-19. Ordförande i överstyrelsen för pressärendena 1903-02-19. Hugnad med en briljanterad snusdosa 1904-04-10. Död 1905-01-16 i Helsingfors. Gift 1874-02-10 Kallola

Barn:

 • Otto Fredrik Alexander, född 1874-12-19 i Reval, död 1875-07-26 i Tsarskoje Selo.
 • Catharina, född 1875-12-25. Gift 1900-09-30 Halila
 • Nadeschda, född 1877-02-26, död 1920-07-22 i Jalta på Krim. Gift 1906-10-02 med generallöjtnanten vid artilleriet Alexander Alexandrovitj Dolgov, född 1859-02-07.
 • Valdemar, född 1879-11-16. Elev vid kejserliga pagekåren. Avgick utan avslutad kurs. I tjänst vid livgardets ulanregemente. Fänrik vid armékavalleriets depot 1902-11-21. Bevistade kriget mot Japan 1904–1905 och erhöll medaljen därför. Stadfäst i kornetts grad 1906-01-06. Stadfäst RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet s. å. 24/5. Löjtnant 1910-06-17. Frivillig i bulgariska armén under kriget på Balkanhalvön 1912. Under världskriget 1914 och följande år inkallad i aktiv rysk militär tjänst. Stabsryttmästare. Död 1917-01-18 på Kunjärvi i Nykyrka socken.
 • Sofia, född 1882-06-21. Under världskriget fältskär vid Nabilkovska lasarettet i Moskwa. SödraM. i S:tStO:s band med påskrift: för nit. Yngre läkare vid fältlasarett å södra fronten. Yngre läkare vid flytande rödakorslasarett å Nevafloden 1917. Överläkare vid 18. sibiriska sanitetslasarettet på norra fronten 1918. Medlem av 12. arméns högsta sanitetsråd. Överläkare vid slottshospitalet i Jalta på Krim 1919. Affärsinnehavare i Helsingfors 1925.

TAB 15>

Michael (son av Alexander, Tab. 14), född 1878-06-26. Elev vid kejserliga pagekåren. Kammarpage. Kornett vid livgardets ulanregemente 1898-08-20. Löjtnant därst. 1902-12-19. Kommenderad till tjänstgöring vid krigsministeriet. RRS:tStO3kl 1904-12-19. Attaché vid ryska legationen i Bruxelles 1906–1912. Stabsryttmästare 1906-12-19. Anställd vid huvudstyrelsen för riksstuterierna, med placering på armékavalleriet såsom ryttmästare 1912-04-24. T. f. stabsofficer för särskilda uppdrag vid nämnda stuteri styrelse s. å. 31/5, räknat från 1912-04-24. Överstelöjtnant och stadfäst i innehavande befattning 1913-05-19. Inkallad i aktiv militärtjänstgöring 1916-02-28. Translator vid aktiva armén. RRS:tStO2kl s. å. 1/3. Krigscensor vid centralupplysningsbyrån rörande krigsfångar. T. f. stabsofficer för särskilt uppdrag vid huvudstyrelsen för riksstuterierna s. å. Stadfäst RRS:tAO2kl med sv. s. å. 7/9. Stadfäst i sistnämnda befattning. Extra ordinarie militäragent i Stockholm 1916–1920. Överste 1917-06-03. Gift 1900-10-28 i S:t Petersburg med grevinnan Anna Kreutz, född 1880-02-15 i S:t Petersburg, dotter av kammarherren (rysk) greve Alexander Kreutz Belzig och Elisabet Död Wojejkov.

Barn:

 • Maria, född 1902-01-05 i Warschau, anställd å kontor i Berlin.
 • Elisabet, född 1903-02-16 i S:t Petersburg, anställd å kontor i Berlin.
 • Alexander, född 1906-08-14 i Bruxelles, Louvain, Belgien. Studentexamen 1930. Pol. licentiat i statsvetenskap. Gift 1945-04-11 med Olga Elisabeth Veronica Ruin, född 1902-11-18.

TAB 16

Constantin (son av Carl Fredrik, Tab. 13), född 1850-05-22 i Saratov. Student vid universitetet i S:t Petersburg. Inträdde i civil rysk statstjänst 1876. Rannsakningsdomare i 1. distriktet av staden Vilna. Ledamot i kriminal- och civildomstolen därst. Kollegiisekreterare. RRS:tStO3kl 1883-05-27. Adjoint hos guvernementsprokuratorn i Vilna. Biträdande fredsdomare i Vilkomirska distriktet av guvernementet Kovno 1883-12-16. Fredsdomare i 1. distriktet, Mitau-Bauska området, av guvernementet Kurland 1889-11-13. RRS:tStO2kl 1892-01-13. Statsråd. RRS:tAO3kl 1900-01-13. Ordförande i fredsdomarekonseljen i Windau-Goldingenska distriktet 1901-05-07. Död 1902 och avförd ur rullorna s. å. 12/9. Gift 1877-11-04 i Moskva med Nadeschda Sevastianov, född 1855-12-20 i Cherson, dotter av statsrådet Sevastianov från Taschkend.

Barn:

 • Vera, född 1878-11-02 i Cherson, död 1921. Gift 1908-11-25 på Halila sanatorium i Nykyrka socken med kollegiirådet Alexander Alexandrovitj Spitchakov-Sabolotni, från vilken hon 1921 blev skild.
 • Vladimir, född 1881-06-24 i Vilna. Elev vid kejserliga rättsskolan i S:t Petersburg. Efter därst. avslutad kurs guvernementssekreterare 1905-06-09. Sekreterarebiträde vid generalguvernementskansliet i Finland s. å. 23/7. Yngre sekreterare därst. 1906-08-17. Kollegiiassessor 1909-03-29. Tjänsteman vid riksdumans kansli s. å. 19/6. Sekreterare av 8. klass därst. 1910-05-12. Sekreterare av 7. klass 1911-12-18. Hovråd 1913-11-24. Död barnlös 1915-08-23 i Butchatj i Tarnopolska guvernementet. Gift 1908-11-25 på Halila med Olga Arsenjev, från vilken han 1915 blev skild, född 1884-10-26 i S:t Petersburg, dotter av generalen av artilleriet Dmitri Gavrilovitj Arsenjev och friherrinnan Nadeschda Ferdinandovna Korff.
 • Nikolai, född 1882-12-14 i Vilna. Elev vid kejserliga rättsskolan i S:t Petersburg. Efter därst. avslutad kurs guvernementssekreterare 1907-06-01. Tjänsteman av 12. rangklassen vid justitieministeriet i Ryssland s. d. Transp. till inrikesministeriets departement för allmänna ärenden s. å. 22/7. Lantdistriktschef i 3. distriktet av Kostromska häradet i guvernementet Kostroma 1909-10-11. Äldre tjänsteman för särskilda uppdrag hos guvernören i guvernementet Kostroma 1910-10-17. Kollegiisekreterare 1911-05-15 med tur från 1910-05-28. Sekreterare av 8. klassen vid ryska folkupplysningsministeriet. Titulärråd 1914-05-13 med tur från 1913-09-02. En tid vice guvernör i Kostroma. Efter ryska revolutionen anställd i affär i Helsingfors.

TAB 17

Axel Fredrik Conrad (översiktstab. 6, son av Polykarpus Salomon Erik, Tab. 11), född 1794-10-25 i Finland. Sergeant vid arméns flottas Stockholmseskader 1808-09-12. Underlöjtnant vid Göteborgseskadern 1813-06-08. Löjtnant vid arméns flotta 1823-07-04. 1. Löjtnant 1826-05-11. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm. RSO 1846-11-23. Kaptenlöjtnant. Död 1860-06-17 i Stockholm. Gift 1828-11-16 med Eva Gustava Flodman, född 1799-12-25, död 1871-05-21 i Stockholm, dotter av regementsskrivaren vid Närkes och Värmlands regemente Johan Adam Flodman och F. Watz.

Barn:

 • Axel Teodor Polykarpus, född 1829. Kommendör. Död 1899. Se Tab. 18.
 • Amalia Matilda Gustava, född 1832-05-23 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Eugenie 1857-05-06. Död 1907-12-20 Noor. Gift 1860-08-09 i Visby med kammarherren, friherre Claes Fredrik Samuel Hermelin, i hans 2:a gifte, född 1820, död 1888.
 • Hedvig Ingeborg Augusta, född 1834-10-02 i Stockholm. Associée i musikaliska akademien 1856. Död 1883-03-23 i Enköping. Gift 1861-09-14 med majoren Johan Mauritz Axel August von Axelson, i hans 1:a gifte, född 1838, död 1897.
 • Carl Emil Otto Fredrik, född 1838. Kapten. Död 1903. Se Tab. 20.

TAB 18

Axel Teodor Polykarpus (översiktstab. 4, son av Axel Fredrik Conrad, Tab. 17), född 1829-12-03 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1848-04-03. Utexaminerad 1852-04-28. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 4/5. Premiärlöjtnant 1859-04-20. Erhöll permission och stipendium för inträde i engelsk örlogstjänst s. å. 28/7. Tjänstgjorde i detta lands marin till 1862-02-00. Var därunder kommenderad till tjänstgöring dels å kanalflottan, dels å stillahavseskadern. Såsom befälhavare i fregatten Topazes armerade båtar deltog han uti expeditioner mot fientliga indianstammar i Brittiska Columbias, Queen Charlottes och Vancouversöarnas skärgårdar (Norra Västra kusten av Nordamerika). Tilldelades vid hemkomsten av vetenskapsakademien Berzelii stora medalj i silver för gjorda förtjänstfulla vetenskapliga arbeten å Vancouversön samt å NV kusten av Nordamerika 1860–1861. Anställd i franska örlogsflottan 1863–1865. Deltog med densamma i kriget mot Mexiko, varest han bevistade intagandet av Rio Grande City, där han kommenderade tiraljörsdivisionerna 1864. Deltog i affärerna vid Tampico och Tuxpan s. å., tjänstgjorde vid flottans landstigningstrupper vid expeditioner inåt landet under augusti, september och oktober månader s. å. Bevistade affären vid Manatitlan 1865 och företagen mot Matamorras s. å. Ordonnansofficer hos konung Carl XV 1864-02-17. RFrHL 1865. RRS:tAO3kl s. å. RNS:tOO 1866-01-21. Fransk medalj för deltagande i mexikanska kri- get s. å. Kapten vid skärgårdsartilleriet s. å. 1/10. Adjutant hos konung Carl XV s. å. 1/12. Kapten vid flottan 1873-10-01. Erhöll 1874 brandkontorets guldmedalj för visad rådighet vid eldsvådor (särskilt vid den stora eldsvådan vid Blå Porten å Djurgården och vid branden å Järnvågen, då Djurgårdsstaden och Beckholmen hotades). BRS:tStO2kl 1875-07-19. OffGrFrO 1876-03-03. RSO s. å. 1/12. Kommendörkapten av 2:a graden s. å. 22/12. Erhöll av konungen en hederssabel 1878. Chef för ekipagedepartementet 1879-04-01–1882-10-01. Kommendörkapten av 1:a graden 1883-02-26. Chef för sjötrupperna i Stockholm s. å. 1/41884. KSpICO1kl 1884. Kommendant vid flottans station i Stockholm 1886-09-01. Kommendör 1887-11-11. Avsked med tillstånd att kvarstå i flottans reserv s. å. 16/12. KSO2kl 1890-05-16. KDDO1gr 1891-04-18. KSO1kl 1892-05-03. Död 1899-04-19 i Stockholm. Inköpte egendomen Aspvik på Värmdön 1884 och ägde huset nr 7 Linnégatan samt 3/4 i huset nr 3 Blasieholmsgatan i Stockholm. Gift 1877-12-29 i nämnda stad med Ebba Sigrid Matilda Kreüger, född 1856-08-13 i Stockholm, död i Skeppsholms förs., (db) (EÄ där ) 1913-09-21, dotter av konteramiralen Carl Henrik Kreüger och hans 1:a fru Hedvig Beata Matilda Retzius.

Barn:

 • Sigrid Louise Axeline, född 1878-12-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1901-02-16 i Stockholm med konteramiralen vid flottan, chefen för marinförvaltningen, KSO1kl, RNO, RVO m. m., John Christoffer Schneidler, född 1868-06-04 i Stockholm.
 • Eva Märta Elisabet, född 1880-11-16 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1933-01-23 i Neapel. Gift 1903-03-20 med bibliotekarien vid nationalbiblioteket i Florens och vid Fria konsternas akademi därst., RVO, Fernando Guilio Antonio de Massai, född 1861.
 • Carl Axel Polykarpus, född 1882. Ryttmästare. Se Tab. 19.
 • Ebba Hedvig Ingeborg, född 1883-10-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Genomg. Kungl. Konssthögskolan. Gift 1911-05-27 i Skeppsholms förs. (vb) med civilingenjören Carl Georg Bernström, född i Stockholm 1876-08-03.
 • Signe Ebba Matilda, född 1885-11-23 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1910-09-28 i Skeppsholms förs., Stockholm (vb) med direktören Carl Elis Ludvig Ellis, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1923-07-19 blev skild, född 1879-03-24 i nämnda stad. Gift 2:o i Långelanda förs., Göteborg och Bohus län (vb) 1925-06-17 med postassistenten Ivar Tobias Birger Hanson, född 1897-02-02 i Håby socken Göteborgs och Bohus län.
 • Elisabet Mercedes Evelyn, född 1892-07-15 på Aspvik. Stiftsjungfru. Död 1975-01-11 i Täby. Gift 1:o 1914-05-28 i Nynäshamn (Skeppsholms förs., Stockholm vb) med kaptenen i flottan Oskar Fredrik Ekebohm, från vilken hon 1921-06-15 blev skild, född 1884-12-01. Gift 2:o 1921-06-23 i Gustafskyrkan, Köpenhamn (Skeppsholms förs., Stockholm vb) med verkst. direktören i aktiebolag Broströms linjeagentur, kaptenen i flottans reserv Birger Iwo Zander, född 1883-06-14, död 1936-05-31 i Vasa förs., Göteborg (db).

TAB 19

Carl Axel Polykarpus (översiktstab. 7, son av Axel Teodor Polykarpus, Tab. 18), född 1882-07-04 i Skeppsholms förs., Stockholm. Greve. Mogenhetsexamen 1900-05-16. Volontär vid Livgardet till häst s. å. 26/5. Sergeant därst. 1901. Elev vid Krigsskolan s. å. i sept. Officersexamen 1902-11-28. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Löjtnant i regementet 1908-12-18. RItKrO 1913-07-00. RAnnamDO s. å. Ryttmästare i regementet 1918-05-03. RFin1VRO 1919. RSO 1923-06-06. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 f.o.m. 1928-01-01. Ryttmästare vid regementet 1928. RVO 1929-01-24. Avsked 1932-06-10 f.o.m. s.å. 5/7. Död 1953-06-23 i Örgryte förs., Göteborg och Bohus län (db). Gift 1:o 1905-04-24 i Floda kyrka i förs. med samma namn, Södermanlands län med stiftsjungfrun, friherrinnan Hélène Ingeborg Wilhelmina (EÄ Vilhelmina) Charlotte (Lena) Åkerhielm'' af Margretelund nr 205, född 1886-05-11 Ökna, Södermanlands län, död 1908-08-13 Ökna, Södermanlands län (Stockholm, Klifgard till häst, db), dotter av ryttmästare och kammarherren, friherre Carl Gustaf Åkerhielm af Margretelund nr 205, och friherrinnan Ingeborg Vilhelmina Bonde nr 20. Gift 2:o 1916-12-26 i Linköpings domk. förs. (vb) med Katharina (EÄ Catharina) Ebba Alice Fredrika (Carin) Trolle, från vilken han blev skild genom Göteborgs rådhusrätts utslag 1936-05-09, född 1894-09-19 i Stockholm, dotter av landshövdingen i Östergötlands län Erik Birger Trolle nr 36, och grevinnan Augusta Charlotta Alice Gyldenstolpe nr 35. Gift 3:o 1936-06-15 i Johannesbergs förs., Göteborg (vb nr 84) med Ingrid Forsberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med köpmannen Bertil Lindström), född 1891-12-01 i Gustavi förs., Göteborg.

Barn:

 • 1. Ingeborg Eva Maud Charlotta Agriconia, född 1906-03-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Äg. Ökna i Floda förs., Södermanlands län. RKFtn 1961-05-03. SLSM. SLKGm 1973-03-23. Gift 1:o 1927-10-11 i Floda förs., Södermanlands län (vb) med agronomen Elof Fredrik Wilhelm Grill, född 1898-07-01. Gift 2:o 1933-05-21 i Göteborg (Floda förs., Södermanlands län vb nr 9) med agronomen Karl Axel Einar (Jonsson) Svärdstedt från vilken hon blev skild genom Oppunda häradsrätts utslag 1934-11-22, född 1906-06-16. Gift 3:o 1936-05-09 i Stockholm (Floda förs., Södermanlands län vb nr 6) med textilingenjören Kurt Erik Ludvig Törneros, född 1905-08-05 i Västernorrlands län.
 • 2. Margarretha, född 1920-07-17 i Stockholm, K. Lifgard till häst förs. (fb).

TAB 20

Carl Emil Otto Fredrik (översiktstab. 7, son av Axel Fredrik Conrad, Tab. 17), född 1838-04-26 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1854-10-02. Utexaminerad 1860-02-22. Sekundlöjtnant vid flottan s. å. 28/2. Löjtnant vid skärgårdsartilleriet 1886-10-01. Löjtnant vid flottan 1873-10-01. Kapten 1876-11-10. Överflyttades till flottans permanenta reservstat 1881-04-13. RSO 1885-04-15. Avsked 1893-11-03. Död 1903-10-10 i Stockholm. Gift där 1877-10-25 med Clara Ingeborg Bergius, född 1857-12-18, död 1918-10-05 i Skeppsholms förs., Stockholm (db), dotter av lektorn vid Nya elementarskolan i nämnda stad, filosofie doktor Axel Teodor Bergius och Johanna Fredrika Moritz.

Barn:

 • Carl Otto Eugen, född 1878-10-04 i Söderköping. Anställd hos firman E. Grimen-Provence i Bordeaux i Frankrike 1900–1901. Mogenhetsexamen 1905. Tjänstgjorde vid Stockholms postkontor 1905–1910. Lantbrukselev. Förvaltare vid Elfvehult och Vänevik i Döderhults socken, Kalmar län 1914–1915. Tjänsteman hos aktiebolag Separator i Stockholm 1916–1922. Gift 1917-04-30 i Engelbrekts förs., Stockholm med Anna Sofia Eugenia Tidbeck i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1912-01-01 med agenten Tiodolf Vilhelm Constans von Schantz, från vilken hon 1915 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1879), född 1874-01-10 i Maria förs., Stockholm, dotter av fabrikören Johan Herman Tidbeck och Hedvig Eugenia Tidbeck.
 • Carl Fredrik Conrad, född 1883-09-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1908. Utexaminerad från högre lantbruksskola 1912 och från handelsskola 1913. Ex. kartritare 1914. Kammarskrivare vid flottan s. å. 15/4. Gift 1926-10-31 i Oscars förs., Stockholm (vb nr 246) med Anna Landberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1906-01-17 med källarmästare å Stadshotellet, Jönköping Axel Bernhard Persson, född 1865-01-17 i Malmö, död 1912-12-17 i Jönköping Östra förs.), född 1874-03-07 i By förs., Värmlands län, dotter av hemmansäg. Olof persson och hans hustru Betty född Jansdotter.

TAB 21

Salomon August Polykarpus (översiktstab. 6, son av Polykarpus Salomon Erik, Tab. 11), född 1795-12-19 (15/12) i Jakobstad. Furir vid Svea artilleriregemente 1812-03-27. Sergeant därst. s. å. 26/9. Livdrabant 1815-04-18. Avsked 1821-11-05. Överflyttade till Finland. Sergeant vid Vasa bataljon av 1. finska infanteriregementet 1822-03-13. Fänrik därst. 1825-03-22. Placerad på 2. finska skarpskyttebataljonen 1827. Död 1829-07-20 i Jakobstad. Gift 1821-07-08 med Catharina Ulrika Brunström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kofferdikaptenen Michael Blomström), född 1790-05-28, död 1858-10-12 i Jakobstad, dotter av kofferdikaptenen Anders Brunström och Catharina Hedenqvist.

Barn:

 • Carl August Alexander, född 1822-04-07, död 1823-02-25.
 • Carl August Alexander, född 1824-07-06 i Jakobstad. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1843-04-28. Underfänrik 1845-04-07. Porteépée fänrik 1846-08-25. Fänrik vid 4. skarpskyttebataljonen 1847-06-07. Kommenderad till tjänstgöring vid livgardets Paulovska regemente 1850-07-30 och placerad vid nämnda gardesregemente 1851-04-05. Underlöjtnant därst. 1854-04-23. Löjtnant 1855-04-08. Stabskapten 1861-09-11. Kapten 1863-09-11. Deltog i polska upprorets kuvande 1863 och erhöll medaljen därför. RRS:tAO3kl 1866-09-11. Överste 1867-04-28. Bataljonschef s. å. 16/12. RRS:tStO2kl 1868-09-11. Kommendör för 28. reservinfanteribataljonen 1870-08-26. RRS:tAO2kl s. å. 26/12. Avsked från kommendörsbefattningen 1871-10-14 med transport till arméinfanteriet. Avsked ur krigstjänsten 1872-11-23. Död barnlös 1900-07-18 i Tsarskoje Selo. Gift 1864-12-25 i S:t Petersburg med Olivia Elisabet Josefina Starck, född 1838-09-15 i S:t Petersburg, död i början av 1900- talet, dotter av hovsadelmakaren därst. Otto Vilhelm Starck och Elisabet Åkerman.
 • Catarina Regina Rosalie, född 1827-01-31 i Jakobstad, död där 1873-06-12. Gift 1846-04-11 med handlanden i Jakobstad Carl Petter Spolander, född 1826, död 1880-07-06 i Jakobstad.
 • Maria Gustava Josefina, född posthuma 1829-10-09, i Jakobstad, död i början av 1900-talet. Gift 1859-09-18 med adelsmarskalken i guvernementet Kostroma, verkliga statsrådet Dmitri Paulovitj Schipov i hans 2:a gifte, född 1804-11-26, död på 1880-talet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: