:

Starck nr 222

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Starck nr 222

Gammal frälsesläkt, introd. 1634.

Ätten synes under medeltiden varit bosatt i Pargas' socken i Finland. Först från 1500-talets början hava dock till ätten hörande medlemmar kunnat förbindas till en oavbruten släktkedja. – Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818, men utgick därst. 1895.

Starck A22200.png

TAB 1

Per Persson, till Käldinge i Nagu socken, Finland, nämnes endast i äldre släkttavlor och skulle enligt dessa varit gift med Carin till Fulkila.

Barn:

 • Tomas Persson, till Käldinge. Gjorde adlig rusttjänst 1556 och ännu 1567.

TAB 2

Hans Persson Starck, (son av Per Persson, Tab. 1), till Fulkila i Uskela socken. Sålde 1530 Hulta hemman i Sunds socken, Åland, till frälsemannen Henrik Jönsson. Gift med Carin Andersdotter, som levde änka 1542, dotter av Anders Karlsson (Boije af Gennäs) och Brita Rötgersdotter Djekn till Gennäs och Dalkarby, av finsk uradel.

Barn:

 • Anna Hansdotter, till Fulkila. Gjorde, barnlös, sitt testamente 1573 och bestämde däri bl. a. sin grav i Salo kyrka. Gift med befallningsmannen på Åbo slott Simon Tomasson, av finska adliga Borstbölesläkten, död 1561.

TAB 3

Olof Persson (son av Per Persson, Tab. 1), till Käldinge i Nagu socken och Mälo i Pargas' socken. Gift, enl. en gammal släktbok, med Cecilia N. N.

Barn:

TAB 4

Tomas Olofsson, (son av Olof Persson, Tab. 3), till Käldinge. Namnes i rusttjänstlängder 1556. 1562 och 1567. Har bland adeln i Åbo län underskrivit trohetsförsäkran till konung Johan 1568. Levde ännu 1584. Gift med Brita Nilsdotter, dotter av en dansk adelsman Nils Månsson till Heinäis i Rimito socken, och Brita Rötgersdotter Djekn, som i sitt senare gifte blev stammoder till adliga ätten Boije af Gennäs.

Barn:

 • Margareta Tomasdotter, till Käldinge samt Fulkila i Uskela socken, som hon ärvde efter sin farbrors dotter Anna Hansdotter. Begraven 1637-09-19, tillika med sin son Hans Munck i murad grav i Åbo domkyrka. Gift med befallningsmannen Mikael Påvelsson, adlad Munck (af Fulkila, nr 130), död 1599.

TAB 5

Henrik Olofsson, (son av Olof Persson, Tab. 3), till Mälo i Pargas' socken. Gjorde adlig rusttjänst 1556, 1562, 1567 och 1575. Har bland adeln underskrivit trohetsförsäkran till konung Johan 1568. Gift med N. N.

Barn:

 • Mikael Henriksson. Han och hans hustru sålde genom köpebrev 1585-03-12 1593-01-20 och 1595-08-24 ett sitt arvegods Nummis i Halikko socken till Mikael Påvelsson Munck och hans hustru Margareta Tomasdotter, »som är hans fader broders dotter», vilka brev Mikael Påvelsson uppvisade vid ting i Halikko socken» 1597-07-12. Gift med Elin Henriksdotter2

TAB 6

Tomas Henriksson, (son av Henrik Olofsson, Tab. 5), till Stormälo i Pargas' socken. Beskylldes vid frälserannsakningen 1588 att vara endast en bondson från Nagu. Nämnes bland gäster på Åbo slott 1601. Död omkr. 1620. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Ingeborg Frillesdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttaren Erik Larsson, död 1605), begraven 1630-08-06 i Pargas' kyrka, dotter av Frille Påvelsson, av finsk uradel, och Kerstin Olofsdotter av adliga Muurlasläkten.

Barn:

 • 1. Hans Tomasson Starck, född 1594. Löjtnant. Död 1671. Se Tab. 7.
 • Mårten Tomasson. Sålde 1643-09-24 en brodersdel i Stormälo säteri till brodern Hans.
 • Olof Tomasson på Stormälo. Var död 1645.

TAB 7

Hans Tomasson Starck, (son av Tomas Henriksson, Tab. 6), till Stormälo samt Lappila (Ekstensholm) i Nådendals socken, som han erhöll med sin 1:a fru. Född 1594-05-12. Löjtnant. Stämd inför Åbo hovrätt 1626-05-04 »att bevisa, varmed han sitt frälse försvarar». Blev, sedan han företett dels Åbo hovrätts dom 1629-09-22 att han var av adligt stånd, dels Nils Bielkes intyg 1634-06-27, att han inför hovrätten uppvisat sitt fädernesköldebrev, introducerad 1634-07-15 under nr 195, vilket sedan ändrades till nr 222. Bevistade landskapsmötet i Åbo 1657. Död 1671-02-20 och begraven i Nådendals kyrka, där hans vapen uppsattes, liksom en tavla, som han 1665 lät måla till kyrkan. Gift 1:o med Christina Svärd, dotter av finska frälsemannen Carl Jakobsson Svärd och Elsa Mårtensdotter Lax. Gift 2:o omkr. 1661 med Elisabet Frijs i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kornetten vid Kurcks livkompani Grels Nilsson), dotter av befallningsmannen Arvid Johansson Frijs och Elin Persdotter Svärd.

Barn:

 • 1.Carl, född 1638-06-05. Skrev sig till Lappila samt till Paltvuori i Töfsala socken. Död 1669-05-05 och begraven i Nådendals kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Elisabet Stiernkors i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttarkorpralen Arvid Renner, död 1680), levde ännu 1696, dotter av Lars Månsson Stiernkors, och Hebla Jägerhorn af Spurila.
 • 1. Tomas, född 1639. Ryttmästare. Död 1697. Se Tab. 18
 • 1. Christina, född 1709 och begraven s. å. 6/4 i Pargas socken. Gift med ryttmästaren Christer Skalm i Finland, nr 244, i hans 2:a gifte, död 1688.

TAB 8

Hans, (son av Hans Tomasson Starck, Tab. 7), till Stormälo samt Köönikkälä i Nousis' socken. Född 1636-02-07 volontär vid Åbo läns kavalleriregemente. Korpral därst. 1657. Deltog i fälttåget i Polen s. å. Kornett 1661, men tjänstlös s. å., då regementet reducerades. Löjtnant vid Burghausens dragonregemente. Deltog i kriget mot Danmark på 1670-talet. Löjtnant vid adelsfaneregementet 1677. Ryttmästare därst. 1678-01-25. Kallas major. Död (1689)6 1701-02-17 och begraven i Pargas' kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o, enl. k. tillstånd 1669-03-03, med Ingeborg Håkansdotter Frijs, begraven 1736-05-16 i Pargas' kyrka, dotter av rådmannen i Åbo Håkan Andersson Pryss, en av stamfäderna för den adopt. grenen av adl. ätten Prytz, och Kerstin Arvidsdotter Frisia.

Barn:

 • 1. Hans Johan. Var 1683 och ännu 1692 kvartermästare vid finska adelsfaneregementet. – Var gift före 1692, men med vem är ej känt.
 • 2. Christina, död 1708 och begraven i Birkkala kyrka. Gift 1698, enl. k. tillstånd s. å. 11/5, med sin kusin, löjtnanten Christian Skalm i Finland, nr 244, död 1704.
 • 2. Ingrid, född 1676. Återflyttade som änka till Finland. Död 1746-06-15 Degerby 6. Gift 1698-01-13 i Pargas' socken med kyrkoherden i Ekerö pastorat av Uppsala ärkestift, kontraktsprosten Anders Gylling i hans 2:a gifte (gift 1:o 1697 med Margareta Hedmoræa)3, född 1670 Ekebyhov å. 7/11 i Ekerö kyrka
 • 2. Anna Maria. Gift med kommissarien Carl Klerck.
 • 2. Alexander, född 1680. Ryttmästare. Död 1754. Se Tab. 13
 • 2. Elisabet. Gift med ryttaren vid adelsfaneregementet Per Eriksson.
 • 2. Catharina, döpt 1684-05-15. [Troligen den dotter, som begraven 1695-11-00]

TAB 9

Gustaf, (son av Hans, Tab. 8), till Stormälo i Pargas' socken och Köönikkälä i Nousis' socken. Fältväbel. Gift 1699 med Christina Dorotea von Birckholtz (möjligen i hennes 1:a gifte och gift 2:o 1713-09-17 i Stockholm med furiren vid livgardet Martin Peters), dotter av kompanikvartermästaren Johan Fredrik von Birckholtz, och Christina Catharina von Birckholtz.

Barn:

 • Gustaf, född 1700. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 10

TAB 10

Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 9), till Köönikkälä i Nousis' socken och Kettarsund i Töfsala socken. Född 1700-02-02. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1760-01-23. Gift 1:o 1734-07-14 med Helena Wettervik, död 1745-03-08 efter barnsäng, dotter av extra ordinarie lantmätaren i Åbo och Björneborgs län Mårten Wettervik. Gift 2:o 1746-03-16 i Nousis' socken med Margareta Wirzenia, död 1751-12-19 i barnsäng, dotter av kyrkoherden i Tyrvis Anders Wirzenius och hans 1:a hustru Ebba Hornborg. Gift 3:o 1752-07-02 i Pargas' socken6 med Elisabet Svinhufvud af Qvalstad i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1723 med överstelöjtnanten Nils von Jordan, i hans 2:a gifte, död 1740), född 1701-11-00, död 1773-04-28, dotter av löjtnanten Isak Svinhufvud af Qvalstad, och Catharina Tigerstierna.

Barn:

 • 1. Carl Magnus, född 1735. Kapten, död 1784. Se Tab. 11
 • 1. Anna Christina, född 1736-11-23, död 1739-12-31.
 • 1. Gustaf Fredrik, född 1739-09-30, död s. å. 17/11.
 • 1. Gustaf Mårten, född 1741-12-21, död 1745-03-22.
 • 1. Helena Hedvig, född 1745-02-12, död s. å. 30/3.
 • 2. Bernt Daniel, född 1746-12-15. Volontär vid Nylands infanteriregemente 1767-10-17. Förare vid Björneborgs regemente 1774-10-29. Korpral vid livdragonregementet s. å. 18/11. Sergeants karaktär 1782. Död ogift 1788-09-12.
 • 2. Helena Sofia, född 1748-01-07, död 1828-11-13 i Stockholm. Gift 1771-11-10 med sin broders svåger, kofferdikaptenen Otto Magnus Sölfverberg, född 1747, död 1822.
 • 2. Gustaf, född 1749-09-06, död s. å. 12/10.
 • 2. Gustaf, född 1750-10-24, död 1751-02-24.
 • 2. Gustaf, född 1751-12-19, död 1752-09-24.

TAB 11

Carl Magnus, (son av Gustaf, Tab. 10), till Kettarsund. Född 1735-05-02. Volontär vid livgardet 1756-08-19. Kommenderad till Pommern 1757-08-19.27/7. Rustmästare vid livgardet s. å. 30/9. Förare 1758-07-20. Fältväbel 1760-11-30. Adjutant vid Savolaks regemente 1761-06-17. Livdrabant (löjtnant) 1764-09-05. Avsked 1769-03-01. Kallas kapten. Död 1784-05-09 i Nådendal. Gift 1:o 1762-06-06 i Rö socken Stockholms län med Beata Christina Sölfverberg, född 1734-05-21, död 1765-09-08, dotter av kaptenen Carl Sölfverberg, och Anna Catharina von Gardemein. Gift 2:o 1778-05-10 i Nådendal7 med Catharina Charlotta Tilliander i hennes 2:a gifte, född 1738, död 1778-08-05 i Nådendal.7

Barn:

 • 1. Anna Beata, född 1763-11-18, död s. å. 6/12.

TAB 12

Carl, (son av Hans, Tab. 8). Furir vid livgardet 1699. Sergeant därst. 1700. Fältväbel 1701-09-18. Fänrik 1705. Löjtnant 1707-08-14. Död 1708-07-04 i slaget vid Holovzin. Var med vid Narva, Düna, Klissov och belägringen av Thorn. Gift 1:o, efter k. tillstånd 1698-05-30, med Elisabet Beck, död 1699. Gift 2:o med Christina Margareta Hufvudsköld, dotter av hovjunkaren Erik Hufvudsköld, och Christina Gordon.

Barn:

 • 1. Catharina Margareta, döpt 1699-03-09. Gift med Lars Åström.

TAB 13

Alexander, (son av Hans, Tab. 8), till Stormälo i Pargas' socken. Döpt 1680-09-15 på nämnda egendom. Korpral 1702-01-12. Kvartermästare 1705-08-02. Kornett vid Åbo läns kavalleriregemente 1706-10-23. Konfirm.fullm. 1707-05-15. Föreslogs till anställning vid Nylands och Tavastehus dragonregemente 1722. Ryttmästares avsked 1723-09-12. Död 1754-07-25 på Stormälo.6 Han blev fången hos ryssarna och förd till Solikamsk, varifrån han ej hemkom förrän 1722 eller efter fredsslutet. Gift 1:o 1724-03-08 Kouvola å. 16/5 i Pargas' socken, dotter av majoren Jakob Giös, och Anna Margareta Myhr. Gift 2:o 1736-12-19 på Lofsdal6 i Pargas' socken med Hedvig von Stauden i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Eura Johan Bergbom), död 1741-07-24, dotter av regementskvartermästaren Johan von Stauden och Gertrud Gezelia, samt syster till herrarna von Stauden, natural. vou Stauden, nr 1869. Gift 3:o i Pargas' socken med Maria Hake i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kvartermästaren Vilhelm Hellman).

Barn:

 • 1. Anna Catharina, född 1725-05-30 Tennäs 6. Gift där6 1:o 1744-04-29 med sergeanten Carl Gustaf Blåfield, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild. Gift 2:o 1759-12-13 i Pargas' socken6 med rusthållaren Lars Kask.
 • 1. Ingrid Sofia, född 1727-01-06, död 1810-02-05 Frigård 8. Gift 1745-10-17 på Stormälo6 med sin både kusin och syssling, löjtnanten Hans Jakob Skalm i Finland, nr 244, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1774.
 • 1. Carl Fredrik, född 1728. Löjtnant. Död 1771. Se Tab. 14.
 • 1. Alexander, född 1729-05-10 på Tennäs, död 1735 i Pargas' socken. [6]
 • 1. Jakob Johan, född 1731-05-25 på Tennäs6 volontär vid Tavastehus' läns infanteriregemente 1759-06-02. Korpral därst. 1761-12-31. Rustmästare därst. 1767-09-19. Sergeant 1770-09-12. Död ogift 1785-02-05.
 • 1. Eva Juliana, född 1732-05-15 Tennäs Gift 1750-10-11 på Stormälo6 med löjtnanten Otto Vilhelm Rosenlew, nr 1009, i hans 2:a gifte, född 1709, död 1776.
 • 1. Alexander Magnus, född 1735-01-18 på Stormälo, död s. å.[6]
 • 1. Lorens Johan, född 1736-02-19 på Stormälo, död s. å. 21/2.[6]

TAB 14

Carl Fredrik, (son av Alexander, Tab. 13), till Stormälo. Född 1728-01-06 Tennäs Volontär vid livdragonregementet 1746-10-17. Volontär vid livgardet 1750. Furir 1751. Livdrabant (löjtnant) 1753-11-15. Avsked 1769-07-17. Drunknade 1771-11-05. Gift 1755-04-03 i Karuna kapellförsaml.9 med Charlotta Magdalena Christina de la Motte, född 1728, död 1775-11-17 i Pargas' socken, dotter av kaptenen Reinhold de la Motte, och Margareta Charlotta Geete.

Barn:

 • Charlotta Sofia, född 1756-12-16 på Stormälo, liksom syskonen, död där 1765-10-06.[6]
 • Catharina Ulrika, född 1760-06-19, död 1765-09-18 på Stormälo. [6]
 • Alexander Reinhold, född 1762. Löjtnant. Död 1802. Se Tab. 15.
 • Carl Fredrik, född 1765-10-19. Volontär vid Åbo läns regemente 1779-03-00. Förare därst. 1781-12-30. Fänrik 1787-06-30. Död ogift 1797-03-04. Carolina Magdalena, född 1769-01-27, död 1776-09-15 på Timböle9 i Karuna kapellförsaml.
 • Beata Erika, född posthumus6 1772-01-11, död ogift 1843-10-21 i Åbo.

TAB 15

Alexander Reinhold, (son av Carl Fredrik, Tab. 14), född 1762-11-01 på Stormälo6. Student i Åbo 1780. Fänrik vid arméns flottas finska eskader 1789-04-16. Löjtnant därst. 1790-07-22. Bevistade sjöslagen vid Fredrikshamn och Svensksund samt erhöll dubbla GMtf. Död 1802-01-02 under utrikes sjöfart. Gift 1796-11-03 i Åbo med Catharina Elisabet Lydeman i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1812-04-09 med kofferdikaptenen Matts Wikström), född 1774 i Åbo, död 1844-02-21 i Helsingfors och begraven på samma gång som sonen Reinhold Gustaf, dotter av guldsmeden Simon Gustaf Lydeman och Maria Hydén.

Barn:

 • Reinhold Gustaf, född 1798. Assessor. Död 1844. Se Tab. 16
 • Alexander Vilhelm, född 1799-01-27 i Åbo10. Överflyttade till Sverige. Kryddkramhandlare i Stockholm. Död ogift 1847-08-10 i nämnda stad.

TAB 16

Reinhold Gustaf, (son av Alexander Reinhold, Tab. 15), född 1798-02-05 i Åbo. Student därst. 1816-06-20. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-02-06 under nr 18 bland adelsmän. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement s. å. 8/12. Kammarskrivare i krigskommissariatet för finska aktiva armén 1821-03-08. Kammarskrivare i senatens militieexpedition 1823-10-11. Tillika senatens ekonom från 1824-06-21. Kammarförvant därst. 1827-10-16. Erhöll en briljanterad ring 1828-03-31. RRS:tAO3kl 1829-05-03. Erhöll ånyo en briljanterad ring 1830-08-14. RRS:tVlO4kl 1833-06-11. Kollegieassessors n. h. o. v. s. å. 16/6. Avsked från ekonombefattningen 1838-11-05 och från kammarförvantsbefattningen s. å. 4/12. Död 1844-02-24 i Helsingfors. Gift 1822-01-02 i Åbo med Margareta Sofia Öhrnberg, född 1800, död 1855-08-17 på Träskända i Esbo socken.

Barn:

 • Alexander Reinhold, född 1822. Major. Död 1895. Se Tab. 17
 • Emil Vilhelm, född 1828-08-03 i Helsingfors, död där 1831-12-27.
 • Emelia Sofia, född 1834-07-15 i Helsingfors, död ogift 1871-04-03 i nämnda stad.
 • Arvid Emil, född 1841-03-12, död s. å. 13/12.

TAB 17

Alexander Reinhold (son av Reinhold Gustaf, Tab. 16), född 1822-10-11 i Helsingfors. Underfänrik vid 4. finska linjebataljonen. Fänrik därst. 1841-10-22. Underlöjtnant 1844-07-09. Löjtnant 1847-05-12. Stabskapten 1848-06-20. Kapten 1849-07-09. Transp. till ärkehertig Frans Carls grenadjärregemente 1854-03-06. Major vid prins Fredriks av Nederländerna grenadjärreservregemente s. å. 1/4. Avsked 1857-05-15. Död sinnesrubbad 1895-01-25 i Nagu socken och utgick med honom ätten i Finland. Gift 1855-01-22 i Helsingfors med Sofia Lovisa Augusta Schatelowitz, född 1828-10-20, död 1856-03-13 i S:t Petersburg, dotter av överjägmästaren Lars Schatelowitz och hans 2:a fru Charlotta Lovisa Tersmeden, C.

Barn:

 • Alexander Reinhold, född 1849-07-14 i Tusby socken, reste till sjöss på kofferdifartyg. Skall under en resa hava drunknat i Nordsjön.
 • Nikolai Valdemar, född 1851-01-21 i Helsingfors, död där s. å. 14/3.
 • Alma Charlotta, född 1852-05-30 i Helsingfors, död där s. å. 23/7.

TAB 18

Tomas, (son av Hans Tomasson Starck, Tab. 7), till Bussila i Piikkis' socken, som han ärvde efter sin moder, Lappila (Ekstensholm) i Nådendals landsförsamling, som han ärvde efter sin broder Carl 1669, och Kahiluoto i Töfsala socken, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1639-10-16. Löjtnant vid överstelöjtnant Creutz' skvadron 1677. Löjtnant vid Claes Flemings fördubblingsregemente 1678-07-03 och deltog till 1679-10-11 i fälttåget till Preussen. Ryttmästare. Död 1697-06-23. Gift omkr. 1670 med Elisabet Footangel, född 1646, begraven 1724-04-14 i Kahiluotograven i Töfsala kyrka, dotter av majoren Harald Footangel, och hans 1:a fru Brita Carpelan.

Barn:

 • Adam Reinhold. Ryttmästare. Död 1709. Se Tab. 19
 • En son, begraven 1674 i Piikkis' kyrka
 • Carl Gustaf, född 1678 29/.1, Död s. å. 4/2.
 • Lars Christer, född 1679-02-23, död s. å. 15/7, båda begraven 1679-08-31 i Töfsala kyrka, där en vapensköld med deras namn uppsattes.
 • Eva Elisabet, född 1680, död 1751-04-18 på Wanhakylä11 i Rimito socken. Gift 1:o 1699-02-05 med löjtnanten Lars Carpelan, död 1700. Gift 2:o 1714-09-14 i Stockholm med ryttmästaren vid södra skånska kavalleriregementet, majoren Gottfried Eschner, död 1735-10-04 på Lapila och begraven i Nådendals kyrka
 • Anna Elisabet, döpt 1680-10-18 på Kahiluoto. Gift 1:o med kaptenen vid ingermanländska dragonregementet Erik Tallgren, död 1713-06-04 och begraven i Kahiluotograven. Gift 2:o 1723-01-31 med ryttmästaren Alexander Fellbom i hans 1:a gifte (gift 2:o 1737-11-17 med förra fruns kusins dotter Christina Maria Gylling i hennes 2:a gifte, född 1711-08-07, död 1787-01-01, dotter av kyrkoherden Anders Gylling och Ingrid Starck)5, född 1684 i Finland, död 1753-07-08 Bläsnäs 5
 • Anna Maria, född 1684-01-06 på Kahiluoto, död 1736-06-08 Touppa Gift 1728-04-23 med auditören Ernst Grabbe, död 1754-11-24 Viiais
 • En dotter. »En liten jungfru från Kahiluoto» begraven 1687 i Töfsala kyrka
 • Johan. Född 1687. Ryttmästare. Död 1741. Se Tab. 21

TAB 19

Adam Reinhold, (son av Tomas, Tab. 18), till Kahiluoto i Töfsala socken. Student i Åbo 1688. Kvartermästare vid Åbo och Björneborgs läns kavalleriregemente. Kornett därst. 1701-01-26. Löjtnant 1702-01-03. Konfirm.fullm. 1705-07-22. Sekundryttmästare s. å. 7/9. Konfirm.fullm. 1707-05-15. Kaptenlöjtnant 1708-09-30. Död 1709-03-28 i Ukraina av erhållna blessyrer. Gift 1797 med Anna Gertrud de la Motte i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1717-07-28, i Stockholm med överinspektören vid stora sjötullen i Åbo Johan Hacks, död 1735), överlevde andra mannen, dotter av ryttmästaren Carl de la Motte, och Catharina Munck al Fulkila, nr 130.

Barn:

 • Bernt Johan, född 1698-09-08. Korpral vid ingermanländska dragonregementet 1711. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1716. Fänrik därst. 1718-05-31. Löjtnants avsked 1724-11-07. Död 1739. Gift 1725 med Sofia Christina Hufvudsköld, född 1698-05-14, död 1745-07-22, dotter av löjtnanten Göran Hufvudsköld, och Christina von Rohr.
 • Gustaf Reinhold, Född. 1699. Löjtnant. Död 1737. Se Tab. 20.
 • Catharina Elisabet, född 1704-02-24, död 1715. Anna Gertrud, född 1708-01-31, död 1774 i Stockholm. Gift 1725-01-31 med löjtnanten vid livdragonregementet Erik Vilhelm Palcken, född 1695-07-29, död 1757-03-07.

TAB 20

Gustaf Reinhold, (son av Adam Reinhold, Tab. 19), till Kahiluoto. Född 1699-12-04. Volontär vid Hälsinge regemente 1714. Förare därst. 1715. Mönsterskrivare 1716-02-00. Förare vid Jämtlands regemente s. å. i nov. Sergeant därst. 1717-11-00. Fänrik 1718-05-31. Löjtnant s. å. 16/10. Konfirm.fullm. 1719-12-29. Avsked 1724-10-15. Död 1737-07-04, omkom i fjällen mellan Rijantö och Luononmaa Östra7. Gift 1721-03-15 med Sara Christina Alander, död 1740-10-26 på Lapila7 i Nådendals socken, dotter av en borgmästare Alander.

Barn:

 • Adam Reinhold, född 1721-12-06, död 1722-01-26.
 • Anna Elisabet, född 1722-11-26, död 1759. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med fabrikören Jonas Uppström.
 • Carl Gustaf, född 1724-01-19, död ung under utrikes resor.
 • Adam Reinhold, född 1725-10-13 på Lapila7, död där död 1726-01-19.
 • Johan Reinhold, född 1727-06-19 på Lapila7, död där s. å. 11/12.
 • Fredrik, född 1729-02-10 på Lapila7, död där s. å. 27/5. Lars Christer, född 1730-03-29 på Lapila7, död 1745. Reinhold, född 1733-02-06 på Lapila7. Volontär vid Löwenfels'ska regementet 1752-09-12. Rustmästare därst. 1754-08-17. Avsked 1758-04-28. Fänrik.
 • Gustava Johanna, född 1735-03-09 på Lapila.7. Gift 1751 med sin syssling, fänriken Lars Gottfrid Vellingk, som var av samma släkt som friherrliga ätten Vellingk.
 • Hans Vilhelm, född 1737-04-05 på Lapila. Volontär vid Åbo läns regemente 1752-06-01 och vid livgardet 1753. Förare därst. 1754-10-30. Kadett vid kadettkåren 1755-02-01. Fänrik vid Savolaks och Nyslotts infanterireg 1756-12-01. Placerad vid Spens' regemente 1757-06-01. Åter till Savolaks regemente 1760-07-26. Löjtnant därst. 1764-12-20. Stabskapten 1773-03-03. RSO 1779-01-24. Kaptens indelning s. å. 16/12. Avsked 1787-12-19. Död 1810-12-09 i Stockholm, troligen barnlös, Bevistade pommerska fälttåget 1757–1759. Fången av preussarna vid Demmins övergång 1759-01-19. Utväxlad 1760-07-11. Gift 1775-01-19 med Henrietta Agander, född 1753-08-13 i Ulvsby socken i Finland, död 1833-05-02 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Kuopio prosten Nils Agander och Beata Helsingia.

TAB 21

Johan, (son av Tomas, Tab. 18), till Kahiluoto. Född 1687. Kvartermästare vid Åbo läns kavalleriregemente 1707-10-29. Kornett därst. 1708-10-31. Ryttmästares avsked 1722-07-07 död 1741-02-14. Han blev fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Solikamsk, varifrån han hemkom 1722-06-00 eller efter fredsslutet. Gift med Gertrud Christina Hastfer, begraven 1739-10-16, dotter av kornetten N. N. Hastfer.

Barn:

 • Margareta Elisabet, född 1713-11-18. Gift 1:o 1731-03-11 med fänriken vid Tavastehus infanteriregemente Gustaf Mikael Grabbe, död 1731-06-07 i Jämsä socken. Gift 2:o 1739-11-13 i Töfsala socken med kommissarien Emanuel Rychtéen, född 1717-02-02.
 • Christina Charlotta, född på 1720-talet. Gift med en överinspektör.
 • Gustaf Magnus, född på 1720-talet. Korpral vid livdragonregementet. Död ogift.
 • Gertrud Helena.
 • Gustaf Johan, född 1723-01-30.
 • Carl Reinhold, född 1725-04-25.
 • Lars Vilhelm, född 1726-06-26.
 • Carl Gottfrid, född 1728-02-26.
 • Ernst Reinhold, född 1729. Fältväbel. Död 1794. Se Tab. 22.
 • Bernt Vilhelm, född 1730. Kapten. Död 1782. Se Tab. 27

TAB 22

Ernst Reinhold, (son av Johan, Tab. 21), född 1729-05-16. Antagen i tjänst 1750. Furir vid livdragonregementet 1755-03-14. Fältväbel vid Åbo läns infanteriregemente. Död 1794-12-11 på Hyvättylä12 i Lundo socken. Gift 1752-06-04 i Lundo socken12 med Anna Catharina Tenlenia, född 1733-01-25, död 1780 på Hyvättylä12 dotter av kapellanen i Eura Johan Teulenius och Anna Maria Boëlius.

Barn:

 • Bernt Vilhelm, född 1752-08-19 i Lundo socken, död s. d.[12]
 • Ernst Vilhelm, född 1753-08-20 Pinomäki å. 5/9. [12]
 • Ulrika Albertina, född 1754-09-07 på Pinomäki, död där 1755 26. [12]
 • Sofia Albertina, född tvilling 1755-07-25 på Pinomäki, död där l757 13/1.[12]
 • Fredrika Johanna, född tvilling 1755-07-25 på Pinomäki12, död 1758-01-13.
 • Johan Fredrik, född 1757-11-23 på Pinomäki.12 Ej upptagen 1826 i Bernt Ottos bouppt.
 • Ulrika Eleonora, född 1760-02-20 död 1762-01-25 på Pinomäki.12
 • Ulrika Eleonora, född 1762-05-05 på Uotila12 i Lundo socken1, död 1846-02-15 i Stockholm. Gift med en kammartjänare Fröman, var död 1826 (Bernt Ottos bouppt.).
 • Margareta Hedvig, född 1764-01-04. Ej upptagen 1826 i Bernt Ottos bouppt.
 • Ernst Vilhelm, född 1765-03-18. Ej upptagen 1826 i Bernt Ottos bouppt.
 • Bernt Otto, född 1767-10-20. Kom i tjänst 1784. Fänrik vid arméns flotta 1790-07-22. Underlöjtnant därst. Avsked 1805-07-22. Död barnlös 1826-05-22 i Stockholm. Gift där 1803-12-04 med sin svägerskas systerdotter Christina Sofia Hellberg, död 1826-07-31 i nämnda stad, dotter av fänriken vid Södermanlands regemente Per Hellberg och Sofia Lovisa Gumælius.
 • Carl Magnus, född 1769. Sergeant. Död 1829. Se Tab. 23

TAB 23

Carl Magnus, (son av Ernst Reinhold, Tab. 22), född 1769-09-19 i Finland. Sergeant vid arméns flotta 1784-06-10. Styckjunkare därst. 1789-05-08. Avsked 1796-05-20. Sergeant vid sjöartilleriet. Död 1829-03-09 i Stockholm. Bevistade 1788–1790 kriget mot Ryssland samt deltog därunder i bataljerna vid Fredrikshamn och Svensksund samt reträtten från Björkösund. Gift 1:o 1791-11-29 Kråknäs med Charlotta Margareta Gumælius, född 1764-01-01 Taxinge, död 1806-04-21 i Stockholm efter barnsäng, dotter av jägmästaren Johan Gumælius och hans 2:a fru Christina Elisabet Wijnbladh. Gift 2:o 1806-12-26 i nämnda stad med sin 1:a frus systerdotter och sin broders svägerska Hedvig Maria Hellberg, född 1788-11-19 på Kårtorps boställe i Ludgo socken Södermanlands län, död 1874-09-15, dotter av fänriken vid Södermanlands regemente Per Hellberg och Sofia Lovisa Gumælius.

Barn:

 • 1. Johanna Christina, född 1792-11-12, död 1851-08-03 Danbyholm. Gift 1814-12-18 med sin kusin, kaptenen vid Svea artilleriregemente SMtf, Carl Magnus Gumælius, född 1787-01-04 i Södermanland, död 1832-03-05.
 • 1. Anna Charlotta, född 1795-01-14 i Stockholm, död 1825-08-20 Händö. Gift 1819-04-12 i Stockholm med regementskommissarien Alexander Vilhelm Silfverbrand, nr 508, i hans 1:a gifte, född 1790, död 1841, vilken i sitt andra gifte fick hennes både systerdotter och kusins dotter.
 • 1. Carl Adolf, född 1796-06-21 i Stockholm. Skeppsgosse vid arméns flotta 1808-05-01. Sergeant därst. 1809-02-01. Flaggjunkare 1815-05-11. Överstynnan 1819-08-30. Underlöjtnant s. å. 16/11. Drunknade ogift 1823-10-14 vid Essingen i Mälaren, nära Stockholm.
 • 1. Johan Bernhard, född 1797-09-18, död 1799-12-26.
 • 1. Otto Magnus, född 1799-02-08, död s. å. 1/10.
 • 1. Johan Gustaf, född 1800-02-13, död 1809-01-01.
 • 1. Carolina Vilhelmina, född 1801-07-23, död 1826-06-11 i Stockholm. Gift 1822-12-21/12 med sin syssling, kaptenen Carl Fredrik Kuylenstierna, i hans 1:a gifte, född 1799, död 1841.
 • 1. Sofia Eleonora2 född 1802-11-22, död ogift 1827-01-17 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm.
 • 1. Otto Bernhard, född 1805-03-21 i Stockholm. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1821-09-03. Avsked 1825-11-15. Elev vid skogsinstitutet. Utexaminerad 1831. Skogsförvaltare vid Ljung i likan, socken Östergötlands län. Taxerade Böda kronopark på Öland 1833–1835. Plantor på Visingsö och förvaltare därst. 1835-05-061845. Intagen å Danviks hospital. Död ogift 1874-09-25 i Stockholm.
 • 2. Gert Ulrik, född 1807-11-04, död 1809-06-25 i Stockholm.
 • 2. Gert Ulrik, född tvilling 1810-04-19, död s. å. 4/5.
 • 2. Louisa Ulrika, född tvilling 1810-04-19, död 1838-05-16 i Stockholm. Gift där 1830-01-30 med organisten och skolläraren i Åkers socken Södermanlands län Per Ulrik Björnlund i hans 1:a gifte, född 1806-05-27 Flosta, död 1899-01-11 i Åkers socken.
 • 2. Hedvig Maria (Hedda), född 1813-03-04 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, död 1900-11-26 i nämnda stad. Gift där 1841-09-25 med sin svåger, organisten Per Ulrik Björnlund i hans 2:a gifte, född 1806-05-27, död 1899-01-11.
 • 2. Augusta Bernhardina, född 1815-06-02 i Stockholm, död ogift 1898-03-07 i Strängnäs.
 • 2. August Fredrik2 född 1817. Skogsförvaltare. Död 1895. Se Tab. 24.
 • 2. Ernst Reinhold, född 1822-07-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1841. Kammarskrivare i statskontoret 1852. Häradsskrivare i Långhundra, Seminghundra och Erlinghundra häraders fögderi av Stockholms län 1856-09-19 död ogift 1858-11-07 Killinge

TAB 24

August'' Fredrik, (son av Carl Magnus, Tab. 23), född 1817-10-19 i Stockholm. Elev vid skogsinstitutet 1836-10-10. Utexaminerad 1838-06-24. Skogsförvaltare vid Rockhammar i Fellingsbro socken och Hammarbäcken i Lindes landsförsaml. Örebro län 1838-07-011847-10-24. Skogsförvaltare vid Hasselfors' bruk i Skagershults socken Örebro län 1847-10-24–1851-10-24 och tillika brunnsintendent vid Porla. Skogsförvaltare vid Krontorp i Visnums socken Värmlands län 1851, sedan vid Skagersholm i Finnerödja socken Skaraborgs län och Lassåna i Bodarne socken Örebro län. Arrenderade Mölltorp i likanämnd socken Skaraborgs län 1856–1887. Skogsförvaltare vid Göta kanalbolags skogar 1860–1868. Ordförande i Mölltorps kommunalnämnd och kommunalstämma. Död 1895-01-02 i Skövde. Gift 1848-09-14 i Stockholm med Anna Ulrika (Ulla) Magnusson, född 1820-07-26 vid Trystorp i Tångeråsa socken Örebro län, död 1899-01-27 i Örebro, dotter av bruksförvaltaren Anders Magnusson och Anna Erlandsson Bergman.

Barn:

 • Ernst Manfred, född 1849. Före detta rektor. Se Tab. 25.
 • Valdemar August, född 1852-04-24 Jonsbol. Kadett vid Karlberg 1872-01-19. Kammarpage hos konungen 1873. Utexaminerad från krigsskolan s. å. 16/10. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 24/10. Löjtnant därst. 1879-10-17. Kapten 1893-03-10. Död ogift s. å. 20/9 på Karlsborgs fästning.
 • 'Carl Sigurd (Sigurd'' Magnus'''), född 1856-07-02 på Mölltorp, död 1941-06-25 i Eskilstuna. Kontorist hos Eskilstuna järnmanufakturaktiebolag 1880. Kamrer vid Tunafors' fabriker.

TAB 25

Ernst Manfred, (son av August Fredrik, Tab. 24), född 1849-06-26 Hasselfors. Mogenhetsexamen i Örebro 1869-06-04. Student i Uppsala 1870-09-15. Filosofie kandidat 1873-05-28. Extra elev vid teknologiska institutet 1873–1874. Elev vid Arboga mekaniska verkstad sommaren 1874. Specialelev i tillämpad mekanik vid nämnda institut 1874–1875. Elev och ritare vid Munktells mekaniska verkstad i Eskilstuna 1875–1877. Konstruktör vid Hällefors' bruk i Lilla Malms socken Södermanlands län 1877. Lektor i mekanik, maskinlära och mekanisk teknologi vid Örebro tekniska elementarskola s. å. 31/12. Reste med anslag av allmänna medel under tre år i Tyskland och Österrike för att inhämta kännedom om undervisningen vid tekniska mellanskolor 1880. Stadsfullmäktig i sistnämnda stad 1885. Landstingsman för Örebro län 1896. RVO 1900-12-01. Rektor och föreståndare för nämnda elementarskola. Avsked 1914-05-23. RNO 1915-06-06. Har bl. a. utgivit övningsuppgifter för fasta kroppars mekanik (1884) och Lärobok i mekanik (1885). Gift 1881-01-11 i Alingsås med Sara Emilia Petterson, född 1855-03-06 i Uddevalla, dotter av grosshandlaren Hans Petterson och Sara Maria Hegardt el. (Hegard).

Barn:

 • Arla Maria, född 1882-05-04 i Örebro. Stiftsjungfru.
 • Anna Signhild, född 1883-07-28 i Alingsås.
 • Sara Hillevi, född 1886-06-01 i Örebro. Lärarinna.
 • Ernst Ragnvald Folke, född 1889. Ingenjör. Död 1921. Se Tab. 26.
 • Arla Gudrun Maria, född 1896-03-07 i Örebro. Stiftsjungfru. Gift 1924-07-16 i Almby socken Örebro län med advokaten, jur. kandidat Nils Ehrenfried Arhusiander, född 1890-05-27 i Malungs socken Kopparbergs län.

TAB 26

Ernst Ragnvald Folke (son av Ernst Manfred, Tab. 25), född 1889-01-07 i Örebro. Utexaminerad från Örebro tekniska elementarskola 1907 och från Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg, avdelningen för skeppsbyggnad 1911. Anställd på olika skeppsvarv i Tyskland och Nordamerika under fyra år, därefter som ritare och konstruktör vid Kockums mekaniska verkstadsaktiebolag i Malmö samt från 1917 vid Finnboda varv. Död 1921-09-16 i Stockholm och jordfäst s. å. 22/9 i Skogskapellet å Södra kyrkogården. Gift 1917-05-26 i Stockholm, Oscars förs. Västerbottens län, med Elsa Kolthoff, född 1890-02-22 på Edsvalla bruk i Nors socken Värmlands län.

Barn:

 • Ernst Ivar Thomas, född 1919-09-15 i Stockholm.

TAB 27

Bernt Vilhelm, (son av Johan, Tab. 21), född 1730-08-31 volontär vid livgardet 1750. Rustmästare därst. 1753. Förare 1754-05-13. Fältväbel 1757-09-30. Fänrik i armén 1759-12-13 fänrik vid Västgötadals regemente 1760-10-07. Löjtnant därst. 1762-05-26. Avsked med kaptens karaktär 1770-08-14. Död 1782-10-19 på sin sätesgård Gunnarstorp i Flakebergs socken Skaraborgs län. Bevistade pommerska kriget. Gift 1763 med Magdalena Lovisa Cederholm von Schmalensée i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1785-09-02 på Gunnarstorp med ryttmästaren Fredrik Gustaf Hierta, född 1752, död 1814), född 1746-11-22 Korpegården, död 1818-01-22, dotter av löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée och hans 3:e fru friherrinnan Margareta Fägerskiöld.

Barn:

 • Christina Margareta, född 1764-03-03. Gift 1785-09-02 på Gunnarstorp med lantjägmästaren Polykarpus Samuel Belfrage, född 1757.
 • Johan Adolf, född 1765. Löjtnant. Död 1828. Se Tab. 28
 • Louisa Ulrika, född 1767-08-08, död 1841-01-14 Gammalsjö. Gift 1796-06-24 på Gunnarstorp med kaptenen Gustaf Adolf Kuylenstierna, född 1766, död 1845.
 • Gustaviana, född 1768-10-27, död 1773-08-18.
 • Vilhelm, född 1770-03-10, död s. å. 29/3.
 • Eleonora Margareta, född 1771-03-12, död 1773-07-25.
 • Vilhelm, född 1772-03-10, död 1773-08-02.
 • Märta Maria, född 1773-05-10, död s. å. 13/9.
 • Märta, född 1774-08-06, död 1858-01-07 i Stockholm. Gift 1815-09-15 i Skara med majoren Georg Otto von Schulzer, född 1770-03-11, död 1845.
 • Charlotta Catharina, född 1776-05-16, död 1777-01-13.
 • Vilhelm Ulrik, född 1779-10-18. Volontär vid livhusarregementet. Livdrabant 1796-06-27. Löjtnant i armén. Av våda ihjälskjuten 1799-09-24 på Gunnarstorp av sin kusin, auditören Gustaf Adolf Hård af Segerstad.

TAB 28

Johan Adolf, (son av Bernt Vilhelm, Tab. 27), född 1765-03-17. Volontär vid Västgötadals regemente. Furir därst. 1780-02-01. Fänrik 1782-12-20. Löjtnants avsked 1785-05-18. Död 1828-09-26 i Uddevalla socken. Gift 1:o med Edla von Qvillfelt, född 1767-11-10, död 1788-03-26 på Korsgården i Järns socken Älvsborgs län, dotter av översten Carl Fredrik von Qvillfelt, natural. von Qvillfelt, B, och hans 2:a fru Anna Regina von Mentzer. Gift 2:o 1792-10-14 på Stakelund i Gunnarsnäs socken Älvsborgs län med Hamfrid Juliana Svinhufvud i Västergötland, född 1768-01-20, död 1829-12-19, dotter av löjtnanten Henrik Leonard Svinhufvud i Västergötland, och hans 1:a fru Elisabet Helena Hierta.

Barn:

 • 2. Carl Johan, född 1793-08-10, död s. å. 23/8.
 • 2. Carl Johan, född 1795 Torbjörbyn
 • 2. Vilhelmina Fredrika, född 1798-04-20, död ogift 1834-08-31 i Uddevalla av kolera.
 • 2. Magdalena, född 1799, död ogift 1820-12-01.
 • 2. Gustaf Reinhold, född 1802-08-16. Drunknade ogift 1823-09-21.
 • 2. Ernst Vilhelm, död 1806-07-06.

Källor

J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


1Rf. 2KA, reduktionskommissionens dokument för Åbo och Björneborgs län (OA). 3Hm. 4Wä. 5Lk. 6Pargas' kyrkoarkiv. 7Nådendals kyrkoarkiv. 8Tavastkyro kyrkoarkiv. 9Karuna kyrkoarkiv. 10Åbo svenska församl:s arkiv, llKimito kyrkoarkiv. 12Lundo kyrkoarkiv,

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: