:

Svinhufvud i Västergötland nr 199

Från Adelsvapen-Wiki

En gren av ätten bortlade namnet Svinhufvud redan på 1600-talet, och kallade sig Qvist.

TAB 1

Torkel Andersson Skräddare, levde ännu 1551. Bodde på Hästberg i Falun. Gift med N.N. Skräddare och bergsman vid Stora Kopparberget, i vilken han ägde 1/4 av. Ledamot av gruvrätten.

Barn:

 • Daniel Torkelsson. Se Tab. 2.
 • Lars Torkelsson (Laurentius Torchili Cuprimontanus), † 1586 före 14/5. Förde i sitt sigill en sköld med kors och andreaskors. Skrivare vid Kopparberget 1541, fogde i Borns län vid Kopparberget 1545, kronans silver- och kopparuppköpare vid Kopparberget 1546, kyrkoherde i Irsta sn/U 1552, kontraktsprost 1554, domkyrkosyssloman i Västerås 1569. Gift med Karin som överlevde maken.

TAB 2

Daniel Torkelsson. Adlad Svinhufvud till Främmandeby i Kopparbergs sn/W av konung Johan III 1581-06-22. Bodde på gamla gården Kniva vid Kopparberget. Gift 1:o med Anna Jönsdotter. Dotter till häradshövdingen över hela Dalarna Jöns Persson till Risholm adlad 1561-07-20 med en halv älg i vapnet och Margareta Hansdotter Svinhufvud. Om hennes mors släkt, se rättelserna till adliga ätten Ikornsköld. Gift 2:o med Brita Månsdotter, † 1614-07-24 och begraven i Falu kyrka, i hennes 1:a gifte, (gift 2:o före 1601-01-20 med bergsman Christopher Olofsson Gyllenknoster i hans 2:a gifte, adlad men ej introducerad). Dotter till fogden Måns Knutsson Roos af Hjemsäter och Christina Gregorsdotter, (rött lejon).

Barn:

 • Jöran Danielsson Svinhufvud, † barnlös senast 1594 enligt dombok Vika ting 1599-05-29.
 • Daniel Danielis Cuprimontanus Svinhufvud, † 1588. Se Tab. 3.
 • Erik Danielsson Svinhufvud levde 1594 enligt dombok Vika ting 1599-05-29. Bergsman. Bodde i Kallviken.
 • Jöns Danielsson Svinhufvud, † Se Tab. 4.
 • Anna Danielsdotter Svinhufvud, levde ännu 1632-11-22 enligt dombok Vika ting 1599-05-29 då hon kallas en ålderstegen gumma och fick ersättning för sitt pantsatta hemman Pålsarvet i Vika sn. Gift 1:o före 1569 med bergsmannen Peder Nilsson i Nygården, Vika sn och bodde senast från 1569 i Risholm, nuvarande Sundborns sn. Levde 1594 enligt dombok Vika ting 1599-05-29. men var troligen † före 1596-05-08. Hans 1:a gifte med Malin från Koberga, Husby sn. Gift 2:o före 1598-08-04 med kontraktsprosten och kyrkoherden i Malungs sn Hermanus Pauli Angermannus född i Billsta, Sollefteå sn, † i januari 1617 i Malungs sn i hans 2:a gifte. Ekströms Västerås stifts herdaminne innehåller felaktiga uppgifter om Annas giftemål.
 • Susanna Danielsdotter Svinhufvud. Gift senast 1587 med borgaren och rådmannen i Gävle Lars Olofsson levde ännu 1615 men var † före 1650. Rådman 1587 och borgmästare 1615 i Gävle.
 • Kerstin Danielsdotter Svinhufvud född ca 1568, † 1655. Gift 1:o med Karl Eriksson i Gammalgården i Kniva, Vika sn, † mellan 1618-10-08 och 1619-03-18 då hustru Kerstin bjöd upp på halva Gammelgården som hennes avlidne make köpt tillsammans med Kerstins svåger Henrik Karlsson. Gift 2:o 1628 med kyrkoherden i Vika pastorat, Västerås stift/U Nicolaus Svenonis Jemtius Isogaeus född 1572 i Jämtland † 1660-08-27 i Vika sn. Hans 1:a gifte 1607 med Karin Åkesdotter, † 1627-08-09 i Vika sn. Hans 3:e gifte 1657 med Elisabet Eriksdotter Rosenlund, † 1686-03-28 i Stora Tuna sn.
 • Barbro Danielsdotter Svinhufvud levde 1619. Gift 1:o med Lars Larsson, † 1616/17 Enligt meddelande från Elisabet Hemström från Falun. Gift 2:o senast 1618 med bergsmannen Henrik Karlsson i Gammelgården i Kniva, Vika sn, levde ännu 1639 enligt dombok. Uppbjöd 1619-03-18 på Vika ting halva Gammelgården. Källor: V-ås HM:I:1 s602ff, d:o HM:I:2 s46f, 575, d:o HM:II:1 s363, 693f, Kopp s470, Genklang:II.6 s11, Klingsbo s23ff, Gävle Tb, IndHist s14, TB, KoppDomb 1615-03-27.

TAB 3

Daniel Danielis Montanus Svinhufvud, † 1588-05-22. Kyrkoherde 1570 i Vika pastorat/U. Underskrev i Stockholm prästernas beslut om liturgien 1577 och förnyar detta i januari 1582. Gift 1:o med Brita Nilsdotter, † 1583. Dotter till fogden på Åland Nils Persson Gift 2:o med Karin Månsdotter, levde 1594-03-17. Dotter till Mårten Larsson.

Barn i 1:a giftet:

 • Daniel Danielsson Svinhufvud, † mellan 1587 och 1594 utan arvingar.
 • Anna Danielsdotter Svinhufvud född 1570-10-03, † 1609-11-00 i barnsäng vid Mårtenmässotiden. och begravd i Leksands kyrka/W. Gift 1597 med prosten och kyrkoherden i Leksand magister Elof Engelberti Terserus vilken är en av stamfäderna för ätten Tersér eller Terschère.
 • Elisabet Danielsdotter Svinhufvud född 1571-11-04, † ung.
 • Elisabet Danielsdotter Svinhufvud. Gift med Lasse Pedersson i Grävningen, Sandviken/X.
 • Margareta Danielsdotter Svinhufvud född 1574-08-06. Gift med borgaren i Gävle Jon Jonsson, levde 1629. Rådman i Gävle 1606-1616, fogde i Västerbotten 1619-1621 och bosatt i Umeå.
 • Carin Danielsdotter Svinhufvud född 1576-09-30, † som barn.
 • Brita Danielsdotter Svinhufvud född 1579-04-23, † 1673 några dagar före 7/2.
 • Catharina Danielsdotter Svinhufvud född 1581-10-10. Gift med kamreraren Göran Hansson.

Barn i 2:a giftet:

 • Sara Danielsdotter Svinhufvud född 1585-02-24, † ung.
 • Georgius Danielis Svinhufvud även Wikaeus född 1586-05-25 i Vika, † 1638 efter 3/5 men före 9/10 som avsatt kyrkoherde i Malung. Inskriven i Rostock i december 1608 och i Wittenberg 1609-07-28 samt Helmstedt 1616-01-02. Det uppstod äktenskapliga problem, domkapitlet ålade honom att skilja sig då hustrun anklagades för hor, vilket han vägrade. På grund av detta höll han sig från församlingen i 7 veckor, och då blev han suspenderad under tiden februari 1624 till pingsten 1624-05-16. Gift med N.N.. Efter skilsmässan, det är inte efterforskat om den vunnit laga kraft, verkar hon ha flyttat till Hedemora, men bor troligen i Falun 1650-1653, då där finns en hustru Anna som inte kan varit hustru till någon annan präst i stiftet.
 • Mårten Danielsson Svinhufvud född 1587-12-13, † före 1594-03-17.

TAB 4

Jöns Danielsson Svinhufvud, † 1613. Gift 1:o med N.N.. Gift 2:o, gav morgongåva 1596-11-01, med Christina Larsdotter von Köllen till Täckeråker i Österhaninge, levde änka 1641. Hon förde i vapnet [Tvenne bilor i kors mellan fyra kulor]. Hon höll arvskrifte mellan sig och barnen 1616 och bortpantade Främby till kammarrådet Bror Andersson Rålamb. Säkerligen en dotter till kaptenen, knekthövitsmannen och ägaren av Täckåker Lars von Köllen född troligen i Täckåker, Östehaninge sn, † 1577 i Reval. Hans släkt kom troligen från Tyskland.

Källor och Litteratur

 • Schlegel, Bernhard och Carl Arvid Klingspor: Den med sköldebref förlänade men ej å Riddarhuset introducerade svenska adelns ättar-taflor.

: